Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Ali GAZİ Daire Başkanı Türkiye Kamu Hastane Kurumu Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Ali GAZİ Daire Başkanı Türkiye Kamu Hastane Kurumu Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı."— Sunum transkripti:

1 1 Ali GAZİ Daire Başkanı Türkiye Kamu Hastane Kurumu Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

2 TIBBI CİHAZ PLANLAMASI VE MERKEZİ SATINALMA 2

3 SUNUM PLANI  GENEL BİLGİLER  TIBBI CİHAZ PLANLAMASI  Talebin Doğması  Dikkat Edilen Hususlar  Tedarik Ettirilme Yöntemleri  MERKEZİ SATIN ALMA  TIBBI CİHAZ YÖNETİMİ  ÖZET 3

4 4 -Yeterli ve Kaliteli - Etkinlik -Sağlık Göstergelerinin İyileşmesi - Verimlilik -Vatandaş Memnuniyeti - Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılması -Finansal Koruma Hizmet Sunumu Sürdürülebilirlik Sağlık Hizmeti

5 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELERİN MAKİNA TECHİZAT VE DEMİRBAŞ ENVANTER BİLGİLERİ AÇIKLAMATIBBİ CİHAZLAR VE ALETLER BİLGİSAYAR SUNUCU YAZICI VB CİHAZLAR BÜRO MOBİLYALARI VE MALZEMELERİ HASTANEDE KULLANILAN DEMİRBAŞ NİTELİĞİNDEKİ TAŞINIRLAR TOPLAM 2012 Yılı İtibariyle Toplam Kayıt AdetTutarAdetTutarAdetTutarAdetTutarAdetTutar 822.230 2.971.810.76 2 342.839342.165.2631.345.534333.859.000554.389496.731.0003.064.9924.144.566.025 2007-2011 Yılları arası Yıllık Ortalama Demirbaş Alımı 116.625496.394.09756.75056.590.000234.50060.000.00092.90087.435.000500.775700.419.097 2012 Yılında Ekonomik Ömrünü Tamamlayacak Demirbaşlar* 323.299863.642.58638.53297.212.000470.00085.700.000223.791143.084.0001.055.6221.189.638.586 10 Yaş ve Üzeri (2002 ve Öncesi) Demirbaşlar 35.154436.150.728 15 Yaş ve Üzeri (1997 ve Öncesi) Demirbaş Alımı 12.832169.207.589 Ekonomik Ömrünü Tamamlayan Demirbaşların Toplam İçindeki Oranı 39%29%11%28%35%26%40%29%34%29% 2012 Yılında ekonomik ömrünü tamamlayacak Demirbaşların hesabında 2007 yılı ve öncesi döneme ait taşınırlar dikkate alınmıştır. Not : Kurumlarımızın yatırım ihtiyacı devam etmekte olup toplam cihaz envanterinin yaklaşık % 30 luk kısmı ekonomik ömrünü tamamlamış durumdadır. Yeterli kaynak olmadığından bu tür taşınırlar hizmet sunumunda kullanılmaya devam etmekte olup bakım onarım maliyetleri bu doğrultuda her geçen yılla beraber yükselmektedir. Bu durum ayrıca tıbbi cihaz gereksinİminin hizmet alım yoluyla (lab. görüntüleme vb.) tedariğini artırdığından hizmet alım giderleride yükselmektedir. 5

6 TIBBI CİHAZ HARCAMALARI 6 YIL DÖNER SERMAYE GENEL BÜTÇE TOPLAM HARCAMA 2011419180599 2012357150507

7 TIBBI CİHAZ PLANLAMASI–Talebin Doğması 7 1- TIBBI CİHAZ VE ÖDENEK TALEP SİSTEMİ2- NİTELİKLİ HİZMETLERİN PLANLANMASI 3- YENİ AÇILAN SAĞLIK TESİSLERİ DONANIM İHTİYAÇLARI

8 1. SAĞLIK BÖLGELERİ 2. HİZMET VERİLEN NUFUS 3. SAĞLIK TESİSİ ROLU 4. SAĞLIK TESİSİ KAPASİTE ORANLARI 5. HEKİM SAYISI 6. SAĞLIK TESİSİ MEVCUT CİHAZ DURUMU 7. HİZMETE ULAŞIM 8. UZMAN PERSONEL 9. ÖZELLİKLİ HİZMETLERE GÖRE PLANLAMALAR 10. YENİ HİZMET GENİŞLEMELERİ 8 TIBBI CİHAZ PLANLAMASI-Dikkat Edilen Hususlar

9 TIBBI CİHAZ PLANLAMASI-Tedarik Yöntemleri 1. İhtiyacın sahadaki birliklere genel bütçe veya döner sermaye ödenek tahsisi ile giderilmesi 2. İhtiyacın birlik/sağlık tesisi öz kaynaklarından temin edilmesi 3. Merkezi Satın Alma ile temin 9

10 MERKEZİ SATINALMA Amaç: Kaynakların etkin ve verimli kullanılması amacıyla toplu alınmasına karar verilen demirbaş ve tıbbı cihazların tedarik edilmesidir.. 10

11 MERKEZİ SATINALMA TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU A) HASTANE HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI 1. Özellikli Hizmetler Daire Başkanlığı 2. Yatırımlar Daire Başkanlığı 3. Muşterek Hizmetler Daire Başkanlığı B) FİNANS HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI 1. Merkezi Satın alma Daire Başkanlığı 2. Tedarik Yöntemleri Daire Başkanlığı 3. Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı 4. Tıbbı cihaz ve Stok Yönetimi Daire Başkanlığı 5. Mali Analiz Daire Başkanlığı 6. Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığı TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 11

12 MERKEZİ SATINALMA Merkezi Satın alma Daire Başkanlığı - Çerçeve İhale - Açık İhale Yöntemleri Alım yapmaktadır. Alımları EKAP kanalı ve kurum internet sayfası kanalı ile izlenebilir. 12

13 MERKEZİ SATINALMA 2010 yılında 29 Kalem, 2011 yılında 29 Kalem, 2012 yılında 24 Kalem Merkezi Alım Gerçekleştirilmiştir. Son üç yılda yapılan alımlarda 65 Milyon TL tasarruf Sağlanmıştır. 13

14 SIRA NOCİHAZIN ADICİHAZ ADEDİALIMI GERÇEKLEŞTİREN KURUM 1İntraaortik Balon Pompası14 T.H.G.M. (Ankara Türkiye Yüksek İhtisas EAH.) 2Kalp Akciğer Pompası10 T.H.G.M. (Ankara Türkiye Yüksek İhtisas EAH.) 4Hiperbarik Oksijen4T.H.S.S.G.M. 5 Türbin Sistemli Yoğun Bakım Ventilatörü100 T.H.S.S.G.M. Yoğun Bakım Ventilatörü200 6 Üst Düzey Yoğun Bakım Küvözü200 T.H.S.S.G.M. Ventilatörlü Transport Küvöz50 7 Orta Düzey Renkli Doppler Ekokardiyografi100 T.H.S.S.G.M. Üst Düzey Renkli Doppler Ekokardiyografi36 9Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı240T.H.S.S.G.M. 10Video Endoskopi Sistemi100T.H.S.S.G.M. 2012 YILINDA MERKEZİ ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLEN TIBBİ CİHAZ VE DEMİRBAŞLAR

15 SIRA NOCİHAZIN ADICİHAZ ADEDİALIMI GERÇEKLEŞTİREN KURUM 11 Hasta Karyolası2.880T.K.H.K. (MÜNFERİT) 12 Hasta Karyolası1.267 T.K.H.K. (MÜNFERİT) Yoğun Bakım Hasta Karyolası499 Acil Müdahale Sedyesi674 Ameliyathane Transfer Sedyesi462 13Tomografi (16 Kesit)8T.K.H.K. (MÜNFERİT) 14Tomografi (16 Kesit)8T.K.H.K. (MÜNFERİT) 15 Hasta Karyolası1.872 T.K.H.K. (MÜNFERİT) Yoğun Bakım Hasta Karyolası553 16 C Kol 9' 1. kalem24 T.K.H.K. (MÜNFERİT) C Kol 9' 2. kalem50 2012 YILINDA MERKEZİ ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLEN TIBBİ CİHAZ VE DEMİRBAŞLAR

16  İl Özel idarelere Aktarılan ve Bekleyen Ödenek  Genel Bütçe Kaynakları  Döner Sermaye Bütçe İmkanlarını Kullanmalıdır. 16 İHTİYAÇLARIN TEMİNİNDE KURUMLARIMIZ SIRASIYLA 30.12.2012 İtibariyle İl Özel İdarelerindeki Bekleyen Ödeneklerin Durumu Makine-TeçhizatBüyük OnarımToplam 2012 Yılı 2. Dönem sonu itibariyle Durum 123.450.00050.620.812127.556.065

17 TIBBI CİHAZ YÖNETİMİ A. Tıbbı cihazlar için mevcut duru m tespiti yapılmalıdır. B. Tıbbı Cihazların verimliliği ve yerin deliliği takip edilmelidir. C. Tıbbi cihaz bakım onarım, kalibrasyon ve sözleşmelerinde maliyet düşürücü çalışmalar yapılmalıdır. D. Yüksek maliyetli tıbbi cihaz satın alma yerine, ihtiyaçların hizmet satın alma yöntemiyle karşılanmalıdır. E. Bilişim sistemleri etkin bir şekilde kullanılmalıdır. F. 2011/53 sayılı Genelge Kurumun 05.09.2012 tarihli Genel Yazısı uyarınca kaynağı ne olursa olsun DMO üzerinden yapılacak alımlarda yabancı menşeili Tıbbi Cihaz, Tıbbi Demirbaş ve Hastane Mefruşatı alımı yapılmayacaktır. 17

18 Sonuç  Sağlık hizmet sunucularının cihaz ihtiyaç planlamalarını yapmaları, kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanmaları sağlık hizmeti ulaşımını hem hızlandıracak hem de finansal sürdürülebilirliğe katkı sağlayacaktır. 18

19 19 Teşekkür ederiz.


"1 Ali GAZİ Daire Başkanı Türkiye Kamu Hastane Kurumu Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları