Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

INS252 Topografya İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "INS252 Topografya İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü"— Sunum transkripti:

1 INS252 Topografya İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü
Bahar Topografya

2 Dersi Veren Öğretim Üyeleri ve İletişim Bilgileri
Topografya

3 Yrd.Doç.Dr. Şinasi Kaya İTÜ İnşaat Fakültesi
Geomatik Mühendisliği Bölümü Görüşme Saati: Perşembe14:00-15:00 Oda No: INB- Tel: Faks: E-posta: Web sayfası: Topografya

4 Yrd.Doç.Dr. Zaide Duran Görüşme Saati: Perşembe 12:30-13:20
İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Görüşme Saati: Perşembe 12:30-13:20 Oda No: INB- Tel: Faks: E-posta: Web sayfası: Topografya

5 Öğr.Gör.Dr. Ufuk Özerman İTÜ İnşaat Fakültesi
Geomatik Mühendisliği Bölümü Görüşme Saati: Pazartesi 13:00-14:00 Oda No: INB-402 Tel: Faks: E-posta: Web sayfası: Topografya

6 Öğretim ÜyesiYardımcıları ve İletişim Bilgileri
Topografya

7 Araş.Gör.Serdar Bilgi İTÜ İnşaat Fakültesi
Geomatik Mühendisliği Bölümü Görüşme Saati: Pazartesi 14:00-16:00 Oda No: INB-406 Tel: Faks: E-posta: Web sayfası: Topografya

8 Araş.Gör. Uğur ALTIN İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü
Görüşme Saati: Pazartesi 14:00-16:00 Oda No: Ölçme Tekniği Laboratuvarı Tel: Faks: E-posta: Topografya

9 Araş.Gör. Filiz KURTCEBE
İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Görüşme Saati: Pazartesi 14:00-16:00 Oda No: Tel: Faks: E-posta: Web sayfası: Topografya

10 Geomatik Mühendisliği
Geomatik Mühendisliği(Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği –Harita Mühendisliği) ülkemizin sosyo-ekonomik yapısında hizmet sektöründe yer almaktadır. İlgi alanı yeryuvarının bütünü ya da yeryüzünün bir parçasıdır. İnsanın yeryüzü ile ilişkisi, onun bir parçasına sahip olma ondan yaralanma ve onu biçimlendirme eylemleri ile sınırlı da değildir. Bu ilişki yeryuvarını veya bir parçasını tanıma ve bilgilenme gereksinimlerine de dayanmaktadır. Bu ilişki çerçevesinde, yeryuvarının veya yüzeyin bir parçası olan topografyayı daha iyi modelleyebilmek, yer kabuğu hareketlerini, kendi yaptığı doğaya mal olmuş baraj köprü vb. mühendislik yapılarının olası deformasyonlarını incelemek, gelecekteki deprem ve diğer doğal afetlere önlem geliştirmek istemektedir. Ayrıca toprağa bağlı kaynakların envanteri, rekolte tahminleri, çevre kirlenmesinin uydulardan izlenmesi Geomatik Mühendisliğinin görev alanında yer alır. Topografya

11 Geomatik Mühendisliği
Bilişim, iletişim, elektronik ve yapay uydu ve konum belirleme sistemlerinde meydana gelen gelişmeler Geomatik Mühendisliğinin rutin uygulamalarına Küresel Konumlama Sistemi (GPS), uzaktan algılama, görüntü işleme, lazer tarayıcılar, ölçme ve çizim sistemlerinin otomasyonu ve yeni hesap algoritmaları gibi konuları katmıştır. Topografya

12 Geomatik Mühendisliği
Mekânsal veri üretimi, verilerin korunması, işlenmesi, analizi, yeni verilere dönüştürülmesi ve yaratılan mekânsal bilginin yönetimi, görselleştirilmesi ve sistemler arası iletişiminin sağlanmasıdır. Geo ve matik sözcüklerinden oluşan GEOMATİK sözcüğü (geo) yer ve (matik) yapar, yapmak anlamlarının birleşiminden türetilerek, yeryuvarını yeryüzünü yapar, modeller anlamında kullanılmaktadır. Topografya

13 Geomatik Mühendisliği
Geomatik; jeodezi, ölçme, fotogrametri, uzaktan algılama, coğrafi/arazi bilgi sistemleri, Küresel Konumlama Sistemleri (GPS), kartoğrafya ve veritabanı sistemleri konularını kapsayan ve dünyada en hızlı gelişen meslek disiplinlerindendir. Topografya

14 Bu bölümde neler var?? Uzaktan Algılama Jeodezi Kartografya
UZMANLIK ALANLARI Kartografya Ölçme Tekniği Fotogrametri

15 Yoksa Dünya’yı YUVARLAK mı düşünüyorsunuz ??
JEODEZİ Yoksa Dünya’yı YUVARLAK mı düşünüyorsunuz ??

16 ÖLÇME TEKNİĞİ Sizce ne görüyorlar?

17 Kartografya ve Harita Harita, fiziksel gerçekliğin (yeryüzü veya diğer gezegenlerin tamamının veya bir bölgesinin) bir düzleme belirli bir ölçek dahilinde küçültülmüş, objelerin birbirleri ile olan ilişkileri korunarak, genelleştirilmiş, açıklamalarla tamamlanmış, matematiksel kurallarla izdüşüm gösterimi olarak tanımlanan bir bilgi iletişim aracıdır. Kartografya, coğrafi bilginin görsel, sayısal veya kabartma formda sunulması, iletişimi, organizasyonu ve kullanılması bilimidir. Topografya

18 KARTOGRAFYA Haritanın sadece Coğrafya kitapları ve Atlaslarla sınırlı kaldığını düşünmediniz her halde...

19 Gauss Leonardo Piri Reis ..
Topografya

20

21 Fotogrametri-Uzaktan Algılama
Fotogrametri, uzaktaki cisimlerin geometrik parametrelerini belirli koşullar altında çekilmiş fotograflar yardımıyle elde etme işlemidir. Uzaktan Algılama, arada mekanik bir temas olmaksızın bir cisimden yayılan ve algılanan ışınımın nitelik ve nicelik yönünden değerlendirilmesi ile cismin özelliklerinin ortaya konması ve ölçülmesi olarak tanımlanabilir. Topografya

22 FOTOĞRAFIN sadece YERDEN mi çekilebileceğini düşünüyorsunuz?
FOTOGRAMETRİ FOTOĞRAFIN sadece YERDEN mi çekilebileceğini düşünüyorsunuz?

23 Gökyüzünden bakıldığında her şey ne kadar net, değil mi?
UZAKTAN ALGILAMA Gökyüzünden bakıldığında her şey ne kadar net, değil mi?

24 Çalısma Konularından Bazıları
Coğrafi Bilgi Sistemi Herhangi bir yöntem ve ölçekte çizgisel ve sayısal harita üretimi Yersel ve uydu bazlı (GPS) sistemlerle konum belirleme Kadastral haritaların yapımı Görüntü İsleme Endüstriyel ve mühendislik ölçmeleri Deformasyon ölçmeleri Hidrografik ölçmeler Afet Yönetim Sistemlerine veri temini, izlenmesi Teknik altyapı tesis ölçmeleri Aplikasyon-Her türlü mühendislik projelerinin araziye uygulanması isleri Röleve ölçmeleri, Restorasyon Taşınmazlarla ilgili tespit, değerlendirme, fizibilite, müşavirlik ve kontrollük Hizmetleri Çalısma Konularından Bazıları Topografya

25 İnsaat Mühendisleri ile İşbirliği
Yapım Coğrafi Bilgi Sistemleri Kapsamında Ulaştırma Bilgi Sistemleri Araç Takip Sistemleri Afet Yönetim Sistemleri ………… Bina Yönetim Sistemleri Altyapı Yönetim Sistemleri Deformasyon Ölçmeleri Topografya

26 İnsaat Mühendisleri ile İşbirliği
Karayolu ve demiryolu gibi ulaşım yapılarının, enerji nakil hattı,kanalizasyon hattı, su nakil hattı ve yapıların izleyecekleri geçkilerin şeritvari haritalarının alımı, yatay ve düşey projelendirilmesi ve aplikasyonu çalısmaları,  . Atom santrali, baraj, tünel, köprü vb. büyük yapıların inşa edilecekleri bölgelerdeki yerkabuğu hareketlerinin jeodezik ve dinamik yöntemlerle belirlenmesi, Topografya

27 İnsaat Mühendisleri ile İşbirliği
Açık maden işletmelerinde, baraj inşaatlarında vb. dekupaj ve toprak hacmi ölçme ve hesapları, Maden ve taş ocağı gibi isletme sahalarının ruhsata esas halihazır harita ve üretime esas isletme imalat haritalarının yapımı, Mühendislik yapılarının veya büyük makinelerin istenilen doğrulukta her türlü aplikasyon işleri. Topografya

28 Geomatik Mühendisleri Görevi
Yapıların inşaat başlangıcında, projenin planlanan yere konumlandırılması ve inşaat sürecinde yapının projesine uygun biçimde inşa edilmesinin kontrolü binaların herhangi bir nedenden dolayı (heyelan deprem gibi doğal afetler, uçak, kamyon ve benzeri araçların çarpması, rüzgar yükü vb.), bu yapıların toplum için oluşturdukları riski en aza indirecek önlemlerin alınmasına katkı koymaktır. Topografya

29 Topografya Topografya, (Ölçme Bilgisi) yeryüzünde bulunan veya yeryüzüne yakın doğal ve yapay noktalar ile bunların oluşturduğu cisimlerin belirli bir karşılaştırma yüzeyine göre konumlarının saptanması ve belirli bir ölçekte kağıt üzerine aktarılması için gerekli arazi ölçmeleri, hesap ve çizim yöntemleri öğretisidir. Kağıt üzerindeki geometrik ve sayısal büyüklüklerin çeşitli mühendislik işleri için araziye uygulanması da Topografya’nın konusunu oluşturur. Topografya

30 Dersin Kapsamı Ölçü birimleri, ölçek kavramı. Ölçme hataları, uzunlukların ölçülmesi. Topografya aletleri. Yatay ve düşey açı ölçme yöntemleri, poligonasyon. Açık ve kapalı poligon, temel ödevler, poligon koordinat hesapları. Yükseklik ölçmeleri, nivelman, geometrik ve trigonometrik nivelman ve karne hesapları. Boyuna ve enine kesitler, yüzey nivelmanı. Takeometri, Tesviye eğrilerinin özellikleri, harita çizimi. Alan ve hacim hesapları. Aplikasyon. Uydu tekniklerinin Topografya’da kullanımı. Topografya

31 Haftalık Ders Programı
Tanışma, Dersin kısa tanıtımı, Ders programı, Başarı ölçütleri, Kaynaklar Ölçü Birimleri, Ölçek Kavramı Ölçme Hataları, Hata Hesapları , Arazide Noktaların ve Doğruların Belirlenmesi, Uzunlukların Ölçülmesi Açı Ölçme Yöntemleri. Topoğrafya Aletlerinin Ortak Parçaları Koordinat Sistemleri, Açı ve koordinat hesap yöntemleri, Poligonasyon , Poligon Koordinat Hesapları , Arazi Uygulaması Yüksekliklerin Ölçülmesi, Nivelman Trigonometrik Nivelman ve Düşey Açı Ölçmeleri Yıliçi Sınavı Boyuna ve Enine Kesitlerin Çıkarılması, Takeometri Projelerin Araziye Aplikasyonu ve Alan Hesapları Arazi Uygulaması Boyutlu Topografik Uygulamalar ve Hacim Hesapları Arazi Uygulaması Topografya

32 Yararlanılabilecek Kaynaklar
 Topografya ders notları / M. Gündoğdu Özgen. Merkez Küt.Ders Kitapları -- TA590 .Ö Surveying : principles and applications / Barry F. Kavanagh, S.J. Glenn Bird Merkez Küt.Ders Kitapları -- TA545 .K Engineering surveying technology / edited by T.J.M. Kennie and G. Petrie Merkez Küt.Ders Kitapları -- TA562 .E  Surveying / A. Bannister, S. Raymond, R. Baker Merkez Küt.Ders Kitapları -- TA545 .B  Surveying : with construction applications / Barry F. Kavanagh Merkez Küt.Ders Kitapları -- TA625 .K Topografya

33 Başarı Değerlendirme Ölçütleri
Yıliçi Başarı Notu Yıliçi Sınavı Notu %30 + Arazi Başarı Notu %70 Minimum Devam: %70 Yıliçi Sınavı sayısı:1 Arazi Başarı Notu Arazi Sınavı Notu %50 + Dosya Notu %50 Minimum Devam: %80 Yıl Sonu Başarı Notu Yıliçi Başarı Notu %50 + Yıl Sonu Sınavı Notu %50 Topografya

34 Dersin Program Çıktıları ile İlişkisi
Topografya

35 Alet Laboratuvarı Topografya

36 Alet Laboratuvarı Topografya

37 Fotogrametri Laboratuvarı
Topografya

38 Uzaktan Algılama Laboratuvarı
Topografya

39 CBS Laboratuvarı Topografya

40 Yarıyılsonu Arazi Çalışması
Mayıs ayı 13.hafta ve 14. hafta sonunda gerçekleştirilecektir. Yarıyıl Sonu Sınavı Final Haftasında yapılacaktır. Topografya

41 Arazi Çalışması

42

43 Büro Çalışması Topografya

44 Büro Çalışması Sonu Topografya

45 BAŞARILAR DİLERİZ. Topografya


"INS252 Topografya İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları