Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HARİTA BİLGİSİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HARİTA BİLGİSİ."— Sunum transkripti:

1 HARİTA BİLGİSİ

2 Harita; yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı görünümünün matematiksel yöntemlerle istenilen ölçeğe göre küçültülerek, özel işaretleriyle bir düzlem üzerine çizilmiş bir örneğidir.

3

4 Harita yeryüzü şekillerinin, yerleşim yerlerinin, yolların vb
Harita yeryüzü şekillerinin, yerleşim yerlerinin, yolların vb. detayların yatay ve düşey konumları ile aralarındaki mesafeler ve bitki örtüsü hakkında hemen ve detaylı bilgi sağlar. Harita aynı zamanda arazi yapısındaki değişiklikleri ve doğal yeryüzü şekillerinin yüksekliklerini gösterir.

5 HARİTA TÜRLERİ Haritalar konularına ve ölçeklerine göre ikiye ayrılır. Konularına Göre Haritalar: Genel haritalar ve Özel haritalar olarak ikiye ayrılır.

6 Genel Haritalar - Topoğrafya Haritaları - Fiziki Haritalar Siyasi ve İdari Haritalar Duvar ve Atlas Haritaları

7 Özel Haritalar - Araziden Yararlanma Haritaları - Ekonomi Haritaları - Hidrografya Haritaları İzoterm Haritaları Jeomorfoloji Haritaları Nüfus Haritaları Toprak Haritaları

8 Ölçeklerine Göre Haritalar
- Büyük Ölçekli Haritalar Ölçekleri 1 / 'e kadar olan bu haritalarda: Küçültme oranı azdır. Ayrıntı fazladır. Birim düzlemde gösterilen gerçek alan küçüktür. Eşyükselti eğrileri arasındaki yükselti farkı azdır. Planlar ve topoğrafya haritaları bu gruba girer.

9

10 - Orta Ölçekli Haritalar
Ölçekleri 1 / ile 1 / arasında olan haritalardır. Ayrıntılar, büyük ölçekli haritalar göre daha azdır.

11 Ölçekleri 1 / 1.000.000'dan daha küçük olan haritalarda;
- Küçük Ölçekli Haritalar Ölçekleri 1 / 'dan daha küçük olan haritalarda; Ayrıntı en azdır. Küçültme oranı en fazladır. Birim düzlemde gösterilen gerçek alan büyüktür. Eşyükselti eğrileri arasındaki farkı fazladır. Duvar ve atlas haritaları bu gruba girer.

12 ARAZİDE ÖLÇÜLEN UZUNLUK İLE HARİTADAKİ ÇİZİLECEK UZUNLUK ARASINDA KURULACAK ORANA ÖLÇEK DENİR.
HU ( Harita Uzunluğu ) ( Bir Birim ) = = AU = HU x M AU (Arazi Uzunluğu ) M (Harita Ölçeği)

13 Örnek: Gerçekte 90 km olan Manisa-Soma arası haritada 6 cm ile gösterilmiştir. Haritanın ölçeği nedir? Gerçek Uzunluk= Harita U. x ölçek Paydası

14 Örnek:1/200.000 ölçekli haritada 16 cm ile ölçülen bir uzunluk gerçekte kaç km’dir?  
G.U= 16x = cm=32 km Örnek: Gerçekte 250 km  olan bir yol 1/ ölçekli haritada kaç cm ile gösterilir?  

15 Harita Kenar Bilgileri:

16 Harita Özel İşaretleri: Harita üzerinde verilmek istenen bilgiler, yazı ya da aslına uygun resimlerle verilmeyip özel işaretler ve renklerle gösterilir. Harita işaretleri haritanın alt bölümünde yer alır. Bu bölüme HARİTA LEJANTI denir. Bu işaretlerin anlamını bilmeden, haritadan yeteri kadar yararlanılamaz. Haritalardan yararlanmak için, işaretlerden başka, haritada kullanılan renklerin de bilinmesi gerekir.

17 Harita Kenar Bilgileri:
Kenar bilgileri haritada verilen bilgilerin önemli bir parçasıdır. Haritada verilen detayların tam olarak anlaşılması ve kullanılmasını sağlar. Özellikle farklı ülkelerde üretilen haritaların doğru ve süratle anlaşılmasına yardım etmek gayesiyle mevcut bir takım uluslar arası anlaşmalara bağlı olarak kenar bilgileri kapsam ve planlama yönünden STANDART hale getirilmiştir. Bu bilgiler mümkün olduğunca haritaların aynı bölgelerine yazılır.

18

19 SİYAH RENK: Yol çizgileri, demir yolları, nirengi ve rakım noktaları, sırt, tepeleri göstermek için kullanılır. MAVİ RENK: Su ile ilgili tüm detayları göstermek için kullanılır. YEŞİL RENK: Tabiatta yeşil olan her türlü detayı (orman, çalılık, meyvelik) göstermek için kullanılır. KIRMIZI RENK: Yol dolguları, meskun yerler, deniz feneri, hava alanı işareti gibi detayları göstermek için kullanılır.

20 Haritada Yön: Haritalarda; haritanın üst kısmı haritanın kuzey yönünü, haritanın sağ tarafı doğu yönünü, haritanın sol tarafı haritanın batı yönünü, haritanın alt kısmı da haritanın güneyini gösterir.

21 Haritada Eğim: İl merkezlerinin adının yanındaki rakamlar o ilin deniz seviyesinden yüksekliğini ( Rakım’ını ) gösterir. Bu rakamlara bakarak gideceğimiz yönde yokuş mu, iniş mi var anlayabiliriz.

22

23 Harita Kullanım Kılavuzu
Otoyollar ve Kavşaklar İnşa Halinde Otoyollar Çok Şeritli Yollar Uluslararası Yollar

24 Devlet Sınırı Otoyol Numarası Uluslararası Yol Numarası DevIet Yolu Numarası

25 İl Merkezleri İlçe Merkezleri Bucak Merkezleri Havaalanı


"HARİTA BİLGİSİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları