Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç.Dr. Yunus Kalkan Prof.Dr. Cengizhan İpbüker Dr. Ufuk Özerman

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç.Dr. Yunus Kalkan Prof.Dr. Cengizhan İpbüker Dr. Ufuk Özerman"— Sunum transkripti:

1 Doç.Dr. Yunus Kalkan Prof.Dr. Cengizhan İpbüker Dr. Ufuk Özerman
İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Müh.Böl. MAD312 Topografya Doç.Dr. Yunus Kalkan Prof.Dr. Cengizhan İpbüker Dr. Ufuk Özerman Topografya

2 Dersi Veren Öğretim Üyeleri ve İletişim Bilgileri
Topografya

3 Doç.Dr. Yunus Kalkan İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü
Ölçme Tekniği Anabilim Dalı Görüşme Saati: Perşembe14:00-15:00 Oda No: INB-407 Tel: Faks: E-posta: Web sayfası: Topografya

4 Prof.Dr. Cengizhan İpbüker
İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Kartografya Anabilim Dalı Görüşme Saati: Perşembe 12:30-13:20 Oda No: INB-403 Tel: Faks: E-posta: Web sayfası: Topografya

5 Öğr.Gör.Dr. Ufuk Özerman İTÜ İnşaat Fakültesi
Geomatik Mühendisliği Bölümü Kartografya Anabilim Dalı Görüşme Saati: Salı 13:00-14:00 Oda No: INB-402 Tel: Faks: E-posta: Web sayfası: Topografya

6 Öğretim ÜyesiYardımcıları ve İletişim Bilgileri
Topografya

7 Araş.Gör.D. Arif Çağdaş Aydınoğlu
İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Görüşme Saati: Pazartesi 14:00-16:00 Oda No: Tel: Faks: E-posta: Web sayfası: Topografya

8 Araş.Gör. Serpil Ateş İTÜ İnşaat Fakültesi
Geomatik Mühendisliği Bölümü Görüşme Saati: Pazartesi 14:00-16:00 Oda No: Tel: Faks: E-posta: Topografya

9 Araş.Gör. Dr. Ahmet Özgür Doğru
İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Görüşme Saati: Pazartesi 14:00-16:00 Oda No: Tel: Faks: E-posta: Web sayfası: Topografya

10 Bize Nasıl Ulaşırsınız?
İnşaat Fak. Maden Fak. Topografya

11 Bize Nasıl Ulaşırsınız?
Topografya

12 Ders Programı ve Derslikler
Cuma 13:30-15:20 Ders Cuma 15:30-17:20 Uygulama CRN 21788 İnşaat Fak. A303 CRN 21789 İnşaat Fak. A305 CRN 23590 İnşaat Fak. B305 Topografya

13 Maden Mühendisliği Maden mühendisliği, yeraltında değişik şekillerde oluşan ve ekonomik değeri olan mineral bileşimlerin, yani kısaca madenlerin çeşitli yöntemler kullanarak yerini ve miktarını tesbit ederek yeraltı veya yerüstü kazılarıyla ulaşıp, yeryüzüne ulaştırarak endüstrinin ihtiyacı olan maden içeriğini sağlayacak şekilde zenginleştirmeyi görev edinen bir meslek disiplinidir. Topografya

14 Jeoloji Mühendisliği Jeoloji, yerküresini, güneş sistemi içerisindeki durumundan onun fiziksel ve kimyasal özelliklerine, oluşumundan bu yana geçirdiği değişikliklere, üzerinde yaşayan canlıların  evrimine kadar izleyen bir gözlem bilimdir. Topografya

15 Jeodezi-Ölçme Jeodezi, yeryuvarının ve diğer gökcisimlerinin şeklini ve gravite alanlarını, bunların zaman içerisindeki değişimlerini ve ortalama yer elipsoidini yer yüzeyinden veya uzaydan gerçekleştirilen ölçümlerle belirlemeyi amaçlayan bir bilimdir. Topografya

16 GEOMATİK Mühendisliği
Geomatik Mühendisi; geleneksel harita ve harita bilgileri üretimi bilimlerinden jeodezi, ölçme, kartografya, fotogrametri ve uzaktan algılama konularını bilen, coğrafi/mekansal verinin veya bilginin toplanarak veya üretilerek elde edilmesi, analizi, işlenmesi, görselleştirilmesi, iletilmesi ve/veya saklanması, yönetimi, organizasyonu ve kalite güvencesi konularında uzman ve mekansal sistemlerin mühendislik uygulamalarında kullanılmasına ilişkin derinlemesine bilgiye sahip elemandır. Topografya

17 Topografya Topografya, (Ölçme Bilgisi) yeryüzünde bulunan veya yeryüzüne yakın doğal ve yapay noktalar ile bunların oluşturduğu cisimlerin belirli bir karşılaştırma yüzeyine göre konumlarının saptanması ve belirli bir ölçekte kağıt üzerine aktarılması için gerekli arazi ölçmeleri, hesap ve çizim yöntemleri öğretisidir. Kağıt üzerindeki geometrik ve sayısal büyüklüklerin çeşitli mühendislik işleri için araziye uygulanması da Topografya’nın konusunu oluşturur. Topografya

18 Fotogrametri-Uzaktan Algılama
Fotogrametri, uzaktaki cisimlerin geometrik parametrelerini belirli koşullar altında çekilmiş fotograflar yardımıyle elde etme işlemidir. Uzaktan Algılama, arada mekanik bir temas olmaksızın bir cisimden yayılan ve algılanan ışınımın nitelik ve nicelik yönünden değerlendirilmesi ile cismin özelliklerinin ortaya konması ve ölçülmesi olarak tanımlanabilir. Topografya

19 Kartografya ve Harita Harita, fiziksel gerçekliğin (yeryüzü veya diğer gezegenlerin tamamının veya bir bölgesinin) bir düzleme belirli bir ölçek dahilinde küçültülmüş, objelerin birbirleri ile olan ilişkileri korunarak, genelleştirilmiş, açıklamalarla tamamlanmış, matematiksel kurallarla izdüşüm gösterimi olarak tanımlanan bir bilgi iletişim aracıdır. Kartografya, coğrafi bilginin görsel, sayısal veya kabartma formda sunulması, iletişimi, organizasyonu ve kullanılması bilimidir. Topografya

20 GEOMATİK “Geomatik” sözcüğü ETH-Zurich (İsviçre) kaynaklarında belirtildiği şekilde, Geodezi+ Geo­informatik kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir. İngiliz dilinde, Geomatics; Fransız dilinde, Geomatique ve Latin­cede, Geomatica kelimelerine karşılık gelmektedir. Oxford­’un İngilizce sözlüğünde “Geomatics: Yeryuvarının matematiği, yeryüzeyi ile ilişkili olarak özellikle aletsel ölçme verisi toplanması, analizi ve yorumlanması bilimi,” olarak tanımlanmaktadır. Topografya

21 Dersin Kapsamı Ölçü birimleri, ölçek kavramı. Ölçme hataları, uzunlukların ölçülmesi. Topografya aletleri. Yatay ve düşey açı ölçme yöntemleri, poligonasyon. Açık ve kapalı poligon, temel ödevler, poligon koordinat hesapları. Yükseklik ölçmeleri, nivelman, geometrik ve trigonometrik nivelman ve karne hesapları. Boyuna ve enine kesitler, yüzey nivelmanı. Takeometri, Tesviye eğrilerinin özellikleri, harita çizimi. Alan ve hacim hesapları. Aplikasyon. Uydu tekniklerinin Topografya’da kullanımı. Topografya

22 Haftalık Ders Programı
Tanışma, Dersin kısa tanıtımı, Ders programı, Başarı ölçütleri Ölçü Birimleri, Ölçek Kavramı Ölçme Hataları, Hata Hesapları , Arazide Noktaların ve Doğruların Belirlenmesi, Uzunlukların Ölçülmesi Açı Ölçme Yöntemleri. Topoğrafya Aletlerinin Ortak Parçaları Koordinat Sistemleri, Açı ve koordinat hesap yöntemleri, Poligonasyon Poligon Koordinat Hesapları Poligon Koordinat Hesapları Yüksekliklerin Ölçülmesi, Nivelman Yıliçi Sınavı Bayram tatili Trigonometrik Nivelman ve Düşey Açı Ölçmeleri Boyuna ve Enine Kesitlerin Çıkarılması, Takeometri Arazi Çalışması Arazi Çalışması Boyutlu Topografik Uygulamalar ve Hacim Hesapları Arazi Çalışması Topografya

23 Yararlanılabilecek Kaynaklar
 Topografya ders notları / M. Gündoğdu Özgen. Merkez Küt.Ders Kitapları -- TA590 .Ö Surveying : principles and applications / Barry F. Kavanagh, S.J. Glenn Bird Merkez Küt.Ders Kitapları -- TA545 .K Engineering surveying technology / edited by T.J.M. Kennie and G. Petrie Merkez Küt.Ders Kitapları -- TA562 .E  Surveying / A. Bannister, S. Raymond, R. Baker Merkez Küt.Ders Kitapları -- TA545 .B  Surveying : with construction applications / Barry F. Kavanagh Merkez Küt.Ders Kitapları -- TA625 .K Topografya

24 Başarı Değerlendirme Ölçütleri
Yıliçi Başarı Notu Yıliçi Sınavı Notu %30 + Arazi Başarı Notu %70 Minimum Devam: %70 Yıliçi Sınavı sayısı:1 Arazi Başarı Notu Arazi Sınavı Notu %50 + Dosya Notu %50 Minimum Devam: %80 Yıl Sonu Başarı Notu Yıliçi Başarı Notu %50 + Yıl Sonu Sınavı Notu %50 Topografya

25 Dersin Program Çıktıları ile İlişkisi
Topografya

26 Jeodezik Aletler Laboratuvarımız
Topografya

27 Fotogrametri Laboratuvarımız
Topografya

28 Uzaktan Algılama, Kartografya ve CBS Laboratuvarlarımız
Topografya

29 Yarıyılsonu Arazi Çalışması
Mayıs ayı 13.hafta ve 14. hafta sonunda gerçekleştirilecektir. Yarıyıl Sonu Sınavı Final Sınav Haftasında yapılacaktır. Topografya

30 Başarılar Dileriz... Topografya


"Doç.Dr. Yunus Kalkan Prof.Dr. Cengizhan İpbüker Dr. Ufuk Özerman" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları