Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Topografya MAD312 Topografya Doç.Dr. Yunus Kalkan Prof.Dr. Cengizhan İpbüker Dr. Ufuk Özerman İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Müh.Böl.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Topografya MAD312 Topografya Doç.Dr. Yunus Kalkan Prof.Dr. Cengizhan İpbüker Dr. Ufuk Özerman İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Müh.Böl."— Sunum transkripti:

1 Topografya MAD312 Topografya Doç.Dr. Yunus Kalkan Prof.Dr. Cengizhan İpbüker Dr. Ufuk Özerman İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Müh.Böl.

2 Topografya Dersi Veren Öğretim Üyeleri ve İletişim Bilgileri

3 Topografya Doç.Dr. Yunus Kalkan İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Ölçme Tekniği Anabilim Dalı Görüşme Saati: Perşembe14:00-15:00 Oda No: INB-407 Tel: 0212 285 38 18 Faks:0212 285 34 14 E-posta:kalkany@itu.edu.trkalkany@itu.edu.tr Web sayfası: http://www.ins.itu.edu.tr/olcme/indextr.htm

4 Topografya Prof.Dr. Cengizhan İpbüker İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Kartografya Anabilim Dalı Görüşme Saati: Perşembe 12:30-13:20 Oda No: INB-403 Tel: 0212 285 65 65 Faks:0212 285 34 14 E-posta:buker@itu.edu.trbuker@itu.edu.tr Web sayfası: http://www.akademi.itu.edu.tr/buker

5 Topografya Öğr.Gör.Dr. Ufuk Özerman İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Kartografya Anabilim Dalı Görüşme Saati: Salı 13:00-14:00 Oda No: INB-402 Tel: 0212 285 65 63 Faks:0212 285 34 14 E-posta:ozerman@itu.edu.trozerman@itu.edu.tr Web sayfası: h ttp://www.karto.itu.edu.tr/ogretim_uyeleri/ozerman

6 Topografya Öğretim ÜyesiYardımcıları ve İletişim Bilgileri

7 Topografya Araş.Gör.D. Arif Çağdaş Aydınoğlu İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Görüşme Saati: Pazartesi 14:00-16:00 Oda No: Tel: 0212 285 65 63 Faks:0212 285 34 14 E-posta:aaydinoglu@itu.edu.tr Web sayfası:

8 Topografya Araş.Gör. Serpil Ateş İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Görüşme Saati: Pazartesi 14:00-16:00 Oda No: Tel: 0212 285 67 83 Faks:0212 285 34 14 E-posta:atesser@itu.edu.tr

9 Topografya Araş.Gör. Dr. Ahmet Özgür Doğru İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Görüşme Saati: Pazartesi 14:00-16:00 Oda No: Tel: 0212 285 67 83 Faks:0212 285 34 14 E-posta:dogruahm@itu.edu.tr Web sayfası:

10 Topografya Bize Nasıl Ulaşırsınız? Maden Fak. İnşaat Fak.

11 Topografya Bize Nasıl Ulaşırsınız?

12 Topografya Ders Programı ve Derslikler CRN 21788 İnşaat Fak. A303 CRN 21789 İnşaat Fak. A305 CRN 23590 İnşaat Fak. B305 Cuma 13:30-15:20 Ders Cuma 15:30-17:20 Uygulama

13 Topografya Maden Mühendisliği Maden mühendisliği, yeraltında değişik şekillerde oluşan ve ekonomik değeri olan mineral bileşimlerin, yani kısaca madenlerin çeşitli yöntemler kullanarak yerini ve miktarını tesbit ederek yeraltı veya yerüstü kazılarıyla ulaşıp, yeryüzüne ulaştırarak endüstrinin ihtiyacı olan maden içeriğini sağlayacak şekilde zenginleştirmeyi görev edinen bir meslek disiplinidir.

14 Topografya Jeoloji Mühendisliği Jeoloji, yerküresini, güneş sistemi içerisindeki durumundan onun fiziksel ve kimyasal özelliklerine, oluşumundan bu yana geçirdiği değişikliklere, üzerinde yaşayan canlıların evrimine kadar izleyen bir gözlem bilimdir.

15 Topografya Jeodezi-Ölçme Jeodezi, yeryuvarının ve diğer gökcisimlerinin şeklini ve gravite alanlarını, bunların zaman içerisindeki değişimlerini ve ortalama yer elipsoidini yer yüzeyinden veya uzaydan gerçekleştirilen ölçümlerle belirlemeyi amaçlayan bir bilimdir.

16 Topografya GEOMATİK Mühendisliği Geomatik Mühendisi; geleneksel harita ve harita bilgileri üretimi bilimlerinden jeodezi, ölçme, kartografya, fotogrametri ve uzaktan algılama konularını bilen, coğrafi/mekansal verinin veya bilginin toplanarak veya üretilerek elde edilmesi, analizi, işlenmesi, görselleştirilmesi, iletilmesi ve/veya saklanması, yönetimi, organizasyonu ve kalite güvencesi konularında uzman ve mekansal sistemlerin mühendislik uygulamalarında kullanılmasına ilişkin derinlemesine bilgiye sahip elemandır.

17 Topografya Topografya, (Ölçme Bilgisi) yeryüzünde bulunan veya yeryüzüne yakın doğal ve yapay noktalar ile bunların oluşturduğu cisimlerin belirli bir karşılaştırma yüzeyine göre konumlarının saptanması ve belirli bir ölçekte kağıt üzerine aktarılması için gerekli arazi ölçmeleri, hesap ve çizim yöntemleri öğretisidir. Kağıt üzerindeki geometrik ve sayısal büyüklüklerin çeşitli mühendislik işleri için araziye uygulanması da Topografya’nın konusunu oluşturur.

18 Topografya Fotogrametri, uzaktaki cisimlerin geometrik parametrelerini belirli koşullar altında çekilmiş fotograflar yardımıyle elde etme işlemidir. Uzaktan Algılama, arada mekanik bir temas olmaksızın bir cisimden yayılan ve algılanan ışınımın nitelik ve nicelik yönünden değerlendirilmesi ile cismin özelliklerinin ortaya konması ve ölçülmesi olarak tanımlanabilir. Fotogrametri-Uzaktan Algılama

19 Topografya Kartografya ve Harita Harita, fiziksel gerçekliğin (yeryüzü veya diğer gezegenlerin tamamının veya bir bölgesinin) bir düzleme belirli bir ölçek dahilinde küçültülmüş, objelerin birbirleri ile olan ilişkileri korunarak, genelleştirilmiş, açıklamalarla tamamlanmış, matematiksel kurallarla izdüşüm gösterimi olarak tanımlanan bir bilgi iletişim aracıdır. Kartografya, coğrafi bilginin görsel, sayısal veya kabartma formda sunulması, iletişimi, organizasyonu ve kullanılması bilimidir.

20 Topografya GEOMATİK “Geomatik” sözcüğü ETH-Zurich (İsviçre) kaynaklarında belirtildiği şekilde, Geodezi+ Geo­informatik kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir. İngiliz dilinde, Geomatics; Fransız dilinde, Geomatique ve Latin­cede, Geomatica kelimelerine karşılık gelmektedir. Oxford­ ’un İngilizce sözlüğünde “Geomatics: Yeryuvarının matematiği, yeryüzeyi ile ilişkili olarak özellikle aletsel ölçme verisi toplanması, analizi ve yorumlanması bilimi,” olarak tanımlanmaktadır.

21 Topografya Dersin Kapsamı Ölçü birimleri, ölçek kavramı. Ölçme hataları, uzunlukların ölçülmesi. Topografya aletleri. Yatay ve düşey açı ölçme yöntemleri, poligonasyon. Açık ve kapalı poligon, temel ödevler, poligon koordinat hesapları. Yükseklik ölçmeleri, nivelman, geometrik ve trigonometrik nivelman ve karne hesapları. Boyuna ve enine kesitler, yüzey nivelmanı. Takeometri, Tesviye eğrilerinin özellikleri, harita çizimi. Alan ve hacim hesapları. Aplikasyon. Uydu tekniklerinin Topografya’da kullanımı.

22 Topografya Haftalık Ders Programı 12.02.2010 Tanışma, Dersin kısa tanıtımı, Ders programı, Başarı ölçütleri 19.02.2010 Ölçü Birimleri, Ölçek Kavramı Ölçme Hataları, Hata Hesapları, 26.02.2010 Arazide Noktaların ve Doğruların Belirlenmesi, 05.03.2010Uzunlukların Ölçülmesi Açı Ölçme Yöntemleri. 12.03.2010Topoğrafya Aletlerinin Ortak Parçaları Koordinat Sistemleri, 19.03.2010 Açı ve koordinat hesap yöntemleri, Poligonasyon 26.03.2010 Poligon Koordinat Hesapları 02.04.2010 Poligon Koordinat Hesapları 09.04.2010Yüksekliklerin Ölçülmesi, Nivelman 16.04.2010 Yıliçi Sınavı 23.04.2010 Bayram tatili 30.04.2010 Trigonometrik Nivelman ve Düşey Açı Ölçmeleri 07.05.2010Boyuna ve Enine Kesitlerin Çıkarılması, Takeometri 08.05.2010 Arazi Çalışması 09.05.2010 Arazi Çalışması 14.05.2010 3-Boyutlu Topografik Uygulamalar ve Hacim Hesapları 15.05.- 18.05.2010 Arazi Çalışması

23 Topografya Yararlanılabilecek Kaynaklar Topografya ders notları / M. Gündoğdu Özgen. Merkez Küt.Ders Kitapları -- TA590.Ö94 1979Topografya ders notları / M. Gündoğdu Özgen. Surveying : principles and applications / Barry F. Kavanagh, S.J. Glenn Bird Merkez Küt.Ders Kitapları -- TA545.K38 2000Surveying : principles and applications / Barry F. Kavanagh, S.J. Glenn Bird Engineering surveying technology / edited by T.J.M. Kennie and G. Petrie Merkez Küt.Ders Kitapları -- TA562.E54 1990Engineering surveying technology / edited by T.J.M. Kennie and G. Petrie Surveying / A. Bannister, S. Raymond, R. Baker Merkez Küt.Ders Kitapları -- TA545.B36 1998Surveying / A. Bannister, S. Raymond, R. Baker Surveying : with construction applications / Barry F. Kavanagh Merkez Küt.Ders Kitapları -- TA625.K38 2004Surveying : with construction applications / Barry F. Kavanagh

24 Topografya Başarı Değerlendirme Ölçütleri Yıliçi Başarı Notu Yıliçi Sınavı Notu %30 + Arazi Başarı Notu %70 Minimum Devam: %70 Yıliçi Sınavı sayısı:1 Arazi Başarı Notu Arazi Sınavı Notu %50 + Dosya Notu %50 Minimum Devam: %80 Yıl Sonu Başarı Notu Yıliçi Başarı Notu %50 + Yıl Sonu Sınavı Notu %50

25 Topografya Dersin Program Çıktıları ile İlişkisi

26 Topografya Jeodezik Aletler Laboratuvarımız

27 Topografya Fotogrametri Laboratuvarımız

28 Topografya Uzaktan Algılama, Kartografya ve CBS Laboratuvarlarımız

29 Topografya Yarıyılsonu Arazi Çalışması Mayıs ayı 13.hafta ve 14. hafta sonunda gerçekleştirilecektir. Yarıyıl Sonu Sınavı Final Sınav Haftasında yapılacaktır.

30 Topografya Başarılar Dileriz...


"Topografya MAD312 Topografya Doç.Dr. Yunus Kalkan Prof.Dr. Cengizhan İpbüker Dr. Ufuk Özerman İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Müh.Böl." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları