Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

The Contracting Authority of this project is Central Finance and Contracts Unit. AB – Türk Odaları Forumu Projesi (ETCF)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "The Contracting Authority of this project is Central Finance and Contracts Unit. AB – Türk Odaları Forumu Projesi (ETCF)"— Sunum transkripti:

1 The Contracting Authority of this project is Central Finance and Contracts Unit. AB – Türk Odaları Forumu Projesi (ETCF)

2 The Contracting Authority of this project is Central Finance and Contracts Unit. AB – Türk Odaları Forumu, Türk Oda/Borsaları ile AB’deki muhatapları arasında diyalog ve işbirliğini güçlendirmek ve böylece AB ile Türk iş dünyasının bütünleşmesini sağlamak için yeni fırsatlar sunmaktadır.

3 The Contracting Authority of this project is Central Finance and Contracts Unit. Bu fırsatlardan yararlanmak üzere, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası olarak, işletmelerimize ticari alanda yeni ufuklar açabilmek amacıyla bir proje çalışması gerçekleştirdik.

4 The Contracting Authority of this project is Central Finance and Contracts Unit. Avrupa Birliği – Türkiye Oda Forumu Eşleştirme Hibe Projeleri kapsamında Türkiye genelinde yaklaşık 360 Ticaret Odası ve Borsasından 60 tanesi, geliştirdikleri projelerle bu imkandan yararlanmak istediler.

5 The Contracting Authority of this project is Central Finance and Contracts Unit. Ancak geliştirilen projelerden sadece 22 proje desteklenebilir görüldü. Bizim projemiz desteklenilmeye değer görülen bu 22 projeden biridir.

6 The Contracting Authority of this project is Central Finance and Contracts Unit. konu başlığıyla tanımlanmıştır. Projemiz,

7 The Contracting Authority of this project is Central Finance and Contracts Unit. Projemizin 5 yabancı ortağı vardır. Croatian Chamber of Economy- Zagreb Chamber Croatian Chamber of Economy- Zagreb Chamber (HIRVATISTAN) Sibiu Chamber of Commerce, Industry and Agriculture Sibiu Chamber of Commerce, Industry and Agriculture (ROMANYA) Promobrindisi Special Service of the Chamber of Commerce of Brindisi Promobrindisi Special Service of the Chamber of Commerce of Brindisi (ITALYA) South Ostrobothnia Chamber of Commerce and Industry South Ostrobothnia Chamber of Commerce and Industry (FINLANDIYA) Chamber of Arkadia Chamber of Arkadia (YUNANISTAN)

8 The Contracting Authority of this project is Central Finance and Contracts Unit. Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası Isparta Ticaret Borsası Projemizin 2 yerel ortağıdır.

9 The Contracting Authority of this project is Central Finance and Contracts Unit. Derneklerimiz de projemizin iştirakçileridir. Isparta Girişimci Sanayici ve İş Adamları Derneği (IGSIAD) Isparta Genç İş Adamları Derneği (IGIAD)

10 The Contracting Authority of this project is Central Finance and Contracts Unit. Projemizin yürütülebilmesi için 4 personel istihdam edilmiştir. Proje Koordinatörü (tam zamanlı / 12 ay) Proje asistanı & sekreterya (tam zamanlı / 12 ay) Muhasebe elemanı (kısmi zamanlı / 12 ay) IT Elemanı (kısmi zamanlı / 8 ay)

11 The Contracting Authority of this project is Central Finance and Contracts Unit. Projemizin yürütülebilmesi için Isparta Ticaret Sanayi Odasının mekan ve malzeme imkanları kullanılmaktadır.

12 The Contracting Authority of this project is Central Finance and Contracts Unit. Projemiz 12 ayda tamamlanmak üzere programlanmıştır. 5 aktiviteden oluşmaktadır. Planlanan aktivitelerin gerçekleştirilmesiyle proje tamamlanmış olacaktır.

13 The Contracting Authority of this project is Central Finance and Contracts Unit. PLANLANAN PROJE AKTİVİTELERİ 1.PROJE HAZIRLIK SAFHASI 2.KARŞILIKLI ZİYARETLERLE ORTAKLARIMIZIN TİCARİ DURUMLARININ VE BİRLİKTE ÇALIŞMA İMKANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. DIŞ TİCARET KAPASİTELERİ VE UYULMASI GEREKEN PROSEDÜRLERİN İNCELENMESİ SAFHASI 3. EĞİTİM FAALİYETLERİ İLE, AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ TİCARET KONULARINDA KOBİLERİMİZİN AYDINLATILMASI, BİLİNÇLENDİRİLMESİYLE DAHA GÜÇLÜ TİCARİ BAĞLARIN OLUŞTURULMASI SAFHASI 4.PROJE ÇALIŞMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE KURULAN BAĞLANTI VE DİYALOĞUN GELİŞTİRİLMESİ SAFHASI 5. AKTİVİTELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE PROJE SONUÇLARININ HAZIRLANAN RAPORLA SUNULMASI SAFHASI

14 The Contracting Authority of this project is Central Finance and Contracts Unit. 1.PROJENİN HAZIRLIK SAFHASI Bu safha, projenin tanıtılması, faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla tanımlanan komitelerin oluşturulması ve Hedef Grubun belirlenmesi aşamalarını içermektedir. Proje Koordinasyon Komitesi: Projenin planlanması ve yürütülmesi konusunda denetimler yapmak, ortaklarımızla olan ilişkilerin geliştirilmesi, kurumlar ve organizasyonlar arasında sıkı bağların oluşmasını sağlamak. Proje Danışma Komitesi: Bu komite, Proje Koordinatörü başkanlığında, karar alınması, planlanması ve uygulanması gibi yürütme faaliyetlerini gerçekleştirir. Koordinasyon Komitesince talep edilen bilgilendirmeleri sağlar.

15 The Contracting Authority of this project is Central Finance and Contracts Unit. Hedef Grubun Belirlenmesi: Projemizden faydalanacak 60 işletme, 20 işletme Isparta Ticaret Sanayi Odası üyesi, 5 işletme Isparta Ticaret Borsası üyesi, 5 işletme de Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası üyesi, 30 işletme de derneklerimiz ve diğer kurumların önerileri ile projemize dahil edileceklerdir.

16 The Contracting Authority of this project is Central Finance and Contracts Unit. 2.KARŞILIKLI ZİYARETLERLE ORTAKLARIMIZIN TİCARİ DURUMLARININ VE BİRLİKTE ÇALIŞMA İMKANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. DIŞ TİCARET KAPASİTELERİ VE UYULMASI GEREKEN PROSEDÜRLERİN İNCELENMESİ SAFHASI AB ve Türkiye’deki ithalat ve ihracatın avantajlarını ve dezavantajlarını incelemek için karşılıklı ziyaretler yapılması. Uluslar arası Ticaret-Kapasite Teşkili ve Güncel Prosedürler eşliğinde, en son gelişmelerin takip edilmesi. Projemiz bu ziyaretler için, tarafımızdan 2, yabancı ortaklarımızdan 1 kişi olmak üzere 5 günlük gezi planını finanse etmektedir.

17 The Contracting Authority of this project is Central Finance and Contracts Unit. 3. EĞİTİM FAALİYETLERİ İLE, AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ TİCARET KONULARINDA KOBİLERİMİZİN AYDINLATILMASI, BİLİNÇLENDİRİLMESİYLE DAHA GÜÇLÜ TİCARİ BAĞLARIN OLUŞTURULMASI SAFHASI 3.1. EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ VE KNOWHOW TRANSFERİ 3.2. DIŞ TİCARET 3.3. GİRİŞİMCİLİK 3.4. DIŞ TİCARETTE FİKRİ MÜLKİ HAKLARIN ÖNEMİ ANA BAŞLIKLARIYLA EĞİTİM KONULARI BELİRLENMİŞTİR.

18 The Contracting Authority of this project is Central Finance and Contracts Unit. EĞİTİM KONULARIMIZ, 1.Girişimciliğin geliştirilmesi ve sağlanan kurumsal destekler 2.Fikri-Mülki Haklar ve Bunların Dış Ticaretteki Önemi 3.Ürün Kalite Standardı ve CE/ HACCP Belgelendirme 4.Kurumsallaşma 5.Müşteri-Devlet-Çalışanlarla sağlıklı İletişim yöntemleri 6.Pazarlama Yöntemleri 7.Inovasyonun önemi, değişime adaptasyon

19 The Contracting Authority of this project is Central Finance and Contracts Unit. 8. Dış Ticarete Başlangıç ve Temel Esaslar 9. Dış Ticarette Teslim Şekilleri 10. Ödeme Şekilleri ve Taşıdıkları Riskler 11. Akreditifli Ödeme Şekli ( ICC 500 - UCP 600 - UCP681 Karşılaştırmalı ) 12. Temel Dış Ticaret Belgeleri 13. Sevk Belgelerinin Uygulamalı Tanıtımı 14. Dolaşım Belgeleri ve Malın Menşei Kavramı 15. Dış Ticaret Mevzuatının Tanıtılması 16. Kambiyo Mevzuatı

20 The Contracting Authority of this project is Central Finance and Contracts Unit. 17. İhracat-İthalat İş Akışları 18. İhracatta KDV İstisnası ve KDV İade İşlemleri 19. Gümrük Mevzuatı ve Gümrükleme İşlemleri 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Yönetmelik 20. Serbest Bölgeler ve İthalat-İhracat İşlemleri 21. Tek Tip Gümrük Beyannamesi ve Doldurulma Esasları 22. İthalat İhracat Uygulamaları (Katılımcılar İthalat ve İhracat İşlemlerini Örnek Olaylar Üzerinden Belgeler Doldurarak Bizzat Kendileri Gerçekleştireceklerdir.)

21 The Contracting Authority of this project is Central Finance and Contracts Unit. 23. Dış Ticarette Teşvikler, Devlet Yardımları ve Eximbank İşlemleri 24. Dâhilde İşleme İzin Belgesi (Genel Tanıtım) 25. Ambalaj Etiketleme ve Dış Ticaret 26. Dış Ticarette karşılaşılan problemlerin çözüm teknikleri OLARAK BELİRLENMİŞTİR.

22 The Contracting Authority of this project is Central Finance and Contracts Unit. EĞİTİMLERİN YANISIRA EN AZ 4 SEMİNER DÜZENLEME HEDEFİMİZ VAR.

23 The Contracting Authority of this project is Central Finance and Contracts Unit. 1.AB' nin genişleme süreci, Türkiye'nin üyeliği ile sağlanması beklenen ekonomik yararlar. Konuşmacı : Atilla ERALP (ABBM) 2. Türk ve Avrupalı iş adamlarıyla ortak yatırımlar ve ticari işbirliğini sağlamada karşılaşılan zorluklar ve Sivil Toplum Kuruluşlarının fonksiyonları. Konuşmacı : Eser KARAKAŞ (ABBM) 3. Türkiye ve Avrupa'daki KOBİ' ler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının fonksiyonları. Konuşmacı : Mustafa Yaşar TINAR (ABBM) 4. Proje Kapanışı ve Hedef / Sonuç Değerlendirmesi Konuşmacılar : Proje ekibi ve yararlanıcılar.

24 The Contracting Authority of this project is Central Finance and Contracts Unit. TOPLAMDA 240 SAATLİK BİR EĞİTİM PROGRAMI ÖNGÖRÜLMÜŞ VE BU EĞİTİMLERİN AKADEMİK PERSONEL TARAFINDAN SAĞLANMASI KARARLAŞTIRILMIŞTIR. AVRUPA BİRLİĞİ DELAGASYONU güdümündeki; AVRUPA BİRLİĞİ BİLGİ AĞI, AB BİLGİ MERKEZLERİ, AVRUPA TAKIMI & AVRUPA EĞİTİMLERİ. Gibi kurumlarla eğitim desteği için görüşmelerimiz devam etmektedir. Avrupa Birliği Kurumlarının, Ticari Kurallarının ve Standartlarının daha iyi anlaşılması amacıyla,

25 The Contracting Authority of this project is Central Finance and Contracts Unit. 4. PROJE ÇALIŞMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE KURULAN BAĞLANTI VE DİYALOĞUN GELİŞTİRİLMESİ SAFHASI Hedef Grubumuzun Projeden en üst düzeyde yararlanmalarını sağlamak amacıyla, faaliyetlerimizin yaygınlaştırılması, kurulan bağlantıların pratikte sağlayacağı kazançların devamlılığı ve projemizin diyalog sürecini geliştirmek adına destekleri, artan hızla devam ettirilecektir.

26 The Contracting Authority of this project is Central Finance and Contracts Unit. 5. AKTİVİTELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE PROJE SONUÇLARININ HAZIRLANAN RAPORLA SUNULMASI SAFHASI 12 ay sonunda, Projemiz tamamlandığında, sonuçlarının değerlendirildiği ve ortaya çıkan kazanımların nicelik ve nitelik olarak neler olduğunu içeren bir rapor hazırlanacaktır. Bu kazanımların raporlanması aşağıdaki sorulara verilecek cevapla netleştirilecektir: Hangi aktivitenin nasıl yürüdüğünü, ortaya çıkan kazanımların neler olduğunu açıklamalı ? Kimlerin (organizasyonlar, işletmeler, kişiler vb.) yetkinlik kazandığı?

27 The Contracting Authority of this project is Central Finance and Contracts Unit. PROJENİN BEKLENEN SONUÇLARI: Türk ve Avrupa Birliği Ticaret Odaları arasında diyaloğun geliştirilmesi. Türk ve Avrupa Ticaret Odalarının bilgi paylaşımlarının geliştirilmesi, uzun soluklu işbirliğinin sağlanması ve güçlendirilmesi. Karşılıklı dış ticaretin arttırılması ve buna bağlı olarak işletme kapasitelerinin yeniden yapılandırılması. Yerel ortaklarımız ve yabancı ortaklarımızın birbirleriyle olan ilişkilerinin güçlendirilmesi. Yerel Ticaret Odalarımızın ve İştirakçi Derneklerimizin hizmet sunumlarına katma değer sağlayacak yeni uygulamaların başlatılması.

28 The Contracting Authority of this project is Central Finance and Contracts Unit. PROJE FAALİYETLERİNİN FİNANSMANI Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından TOBB aracılığıyla sağlanan finansman bütçesi, imzalanan bir sözleşmeyle Proje çalışmalarına aktarılacaktır. Toplam 98.368,00 € (100%) 88.531,20 € (90%) 9.836,80 € (10%)

29 The Contracting Authority of this project is Central Finance and Contracts Unit. PROJE BÜTÇESİNDE ÖNGÖRÜLEN HARCAMALAR İNSAN KAYNAKLARI……………………………57.125 EURO ULAŞIM HARCAMALARI…..………………….…9.159 EURO MAKİNE EKİPMAN TEMİNİ………………………7.300 EURO REKLAM VE DİĞER GİDERLER……………….21.000 EURO İDARİ & MALİ GİDERLER………………………3.784 EURO OLMAK ÜZERE PAYLAŞTIRILMIŞTIR.

30 The Contracting Authority of this project is Central Finance and Contracts Unit. Mehmet Ali TERLEMEZ PROJE KOORDİNATÖRÜ


"The Contracting Authority of this project is Central Finance and Contracts Unit. AB – Türk Odaları Forumu Projesi (ETCF)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları