Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE ÇEVRE OLANAKLARININ KULLANILMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE ÇEVRE OLANAKLARININ KULLANILMASI"— Sunum transkripti:

1 EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE ÇEVRE OLANAKLARININ KULLANILMASI
(Yapılan örnek uygulamaların paylaşılması,Bu uygulamaların yapıldığı okullarda gözlem yapılması)

2 EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE ÇEVRE OLANAKLARININ KULLANILMASI
HAZIRLAYAN EMİNE TÜZÜN ÇAMYUVA SİLKAR İLKOKULU 4/A SINIF ÖĞRETMENİ KEMER/ANTALYA

3 Çevre nedir? Çevre insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları, fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır.

4 EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE ÇEVRE OLANAKLARININ KULLANILMASI
Okul bir öğretim yılı boyunca yapacağı eğitici ve öğretici çalışmaları çevreden kopuk olarak yapamaz.Öğretim yılı başında tüm planlamalar yapılır.Çevre koşulları düşünülür.Yapılacak yarışmalar,geziler,incelemeler,turnu valar,sportif ve kültürel faaliyetler,veliler ve okul çevresi ile ilişkilendirilerek hazırlanır.

5 EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE ÇEVRE OLANAKLARININ KULLANILMASI

6 AİLE Aile toplumun en küçük yapı taşıdır. Fakat her aile birbirine benzemez. Aile içindeki sorunlar, ailelerin eğitim seviyesi çocuğu etkiler. Bilinçli ailelerin varlığı eğitimi kolaylaştırır. Çünkü çevrenin olumsuz etkilerini aile kendi öz değerlerini çocuklarına benimseterek azaltabilir. Ayrıca aileler eğitimine destek olmalı, çocuğun bilişsel, duyuşsal ve pisikomotor gelişimine uygun eğitim ortamını sağlamalıdır.

7 TOPLUM Aileler ve okul eğer çocuğun yetişme sürecine etkin bir şekilde katılmazlarsa ortaya çıkacak kişisel, duygusal, sosyal boşluk çevre tarafından doldurulacaktır Toplumda bugün ailelerin çocuklarını çevreye rahatlıkla salmamalarının sebebi eğitimsiz insanların kendilerine barınak olarak çevreyi sokağı seçmelerinden kaynaklanmasıdır. Toplum ancak bilinçli anne ve babaların yetiştireceği çocuklarla değişime, dönüşüme uğrayabilir. Seviyeli bir toplumda yetişen çocuğun eğitimi daha verimli olmaktadır.

8 a) Ailelerin eğitime katılmalarının nasıl olması gerektiği anlatılır
OKUL Okullardaki eğitimde sürecinde sınıf ve rehber öğretmen vasıtasıyla ailelerle iletişim kurularak onları bilinçlendirerek a) Ailelerin eğitime katılmalarının nasıl olması gerektiği anlatılır b) Çocuğun çevrenin olumsuzluklarından koruması sağlanabilir.

9 EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE ÇEVRE OLANAKLARININ KULLANILMASI
Okul bir öğretim yılı boyunca yapacağı eğitici ve öğretici çalışmaları çevreden kopuk olarak yapamaz.Öğretim yılı başında tüm planlamalar yapılır.Çevre koşulları düşünülür.Yapılacak yarışmalar,geziler,incelemeler,turnu valar,sportif ve kültürel faaliyetler,veliler ve okul çevresi ile ilişkilendirilerek hazırlanır.

10 Sosyal ve kültürel bir kurum olarak okul, çevresinin de sosyal ve kültürel merkezi olmalıdır. Okul, çevresinin kendisinden beklentilerini yerine getirip onunla bütünleşmelidir.

11 EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE ÇEVRE OLANAKLARININ KULLANILMASI
Okul çevreden asla ayrı düşünülemez.Öncelikle okulun velileri okulun doğal çevresidir. Bir de okulun bulunduğu yerleşim birimindeki resmi ve yerel yönetimlerle, sivil toplum kurum ve kuruluşlarını düşünecek olursak okulun çok büyük bir çevresi vardır. Velilerin dışındaki resmi yönetim, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşları (dernekler, odalar, vakıflar, kulüpler..vb.) okuldan her zaman güzel haberler almak isterler. Okulda öğrencisi bulunmayan bu kurum ve kuruluşlar, gelecek toplumun okullarda yapılandırıldığının farkındadırlar .

12 EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE ÇEVRE OLANAKLARININ KULLANILMASI
Okul çevresinin sosyal ve kültürel merkezi olur. Bu zor bir görev ve sorumluluktur ancak bir çok okulumuz bu görevi başarmıştır. Kurumsallaşabilen, TKY felsefesini özümseyebilen her okul bunu başarabilir. Bu iş için özel bir çaba sarfetmesine de gerek yoktur. Bir okul “Ben şimdi çevremin sosyal ve kültürel merkezi olmak için plan yapıp çalışacağım.” diyemez. Bir defa böyle bir anlayış yanlıştır. Okul, kurumsallaşarak, TKY felsefesine uygun çalışarak kendiliğinden çevresinin sosyal ve kültürel merkezi haline dönüşür. Esasen okulu, içinde bulunduğu çevreden soyutlamak ya da ayrı düşünmek yanlıştır

13 EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE ÇEVRE OLANAKLARININ KULLANILMASI
Okulu, çevresi ile bütünleştirmek, çevresi ile sıcak iletişim ve ilişkiler kurmak, yine çağdaş eğitim yöneticisi olarak nitelendirdiğimiz okul müdürüne bağlıdır. Onun bu işe bakışına, koşuşturmasına, çalışmasına bağlıdır. Daha somut ifade etmek gerekirse okul müdürü, okulu sosyal ve kültürel bir merkez haline sokmak istiyorsa şu çalışmaları ısrarla ve aksatmadan, istikrarlı bir şekilde yürütmelidir:

14 1. OKUL AİLE BİRLİĞİ: Yönetmeliğine uygun kurulmalı, yönetmeliğinde belirtilen görevler için çalıştırılmalıdır. Okul müdürü, her ay okul aile birliğini toplamalı, okuldaki çalışmalar hakkında onları bilgilendirmeli, okulun çalışmalarını onların da çevrelerine ve diğer velilere anlatmalarını istemelidir. Okul Aile Birliği ile öğretmenler arasında okul müdürü köprü görevini yapmalıdır. Okul Aile Birliği de okul ile veliler arasında köprü görevini iyi yürütmelidir.

15 2. DERNEK - VAKIF: Okulun bir yan kuruluşu olan dernek – vakıf yönetimi ile okul müdürü iyi ve yapıcı ilişkiler içinde olmalıdır. Okulun gereksinimi olan ders araç – gereçleri ve diğer gereksinimlerinin karşılanmasında bu kuruluşların yadsınmayacak büyüklükte katkıları olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Zaman zaman Okul Aile Birliğinin desteğini de kaydırarak bu kuruluşların çalışmalarına yardımcı olunmalı, okulun her türlü etkinliklerine davet edilmeli, yerleri ayrılmalı, sıcak ilişki ve iletişim sürdürülmelidir.

16 3. İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ :
Okulun resmi olarak bağlı bulunduğu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile sıcak, isitkrarlı ve etkili iletişim kurulmalıdır.Çünkü okulun bir çok eksiği, bir çok resmi işi bu kurum tarafından yürütülmektedir. Okulda yapılan tüm çalışmalar İlçe Milli eğitim Müdürlüğü’ne bildirilmeli, önemli tören ve toplantılara Müdür ve Şube Müdürleri davet edilmelidir.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün güven ve desteğini sağlamak bir okul için çok önemlidir.

17 4. KAYMAKAMLIK : Okul Müdürü, ilçenin en üst düzey yöneticisi olan Kaymakam ile de ilişkilerini sıcak tutmaya, zaman zaman onu ziyaret ederek okulu hakkında bilgilendirmeye çalışmalıdır. Okul ile ilgili bir çok problemin çözümünde Kaymakamın desteği çok önemlidir. Okulun önemli kutlama, tören ve toplantılarına Kaymakam özel olarak davet edilmelidir

18 5.GARNİZON KOMUTANLIĞIVEYA KARAKOL KOMUTANLIĞI:
Okul Müdürü Garnizon Komutanlığı ile de iletişim içinde olmalı, askeriyenin okula katacağı artı değeri göz ardı etmemelidir. Ülkemizin bir çok yöresinde askeri birliklerin okullarımıza yaptıkları katkılar, yardımlar yadsınmayacak derecede büyüktür

19 6. BELEDİYE Yerel yönetimlerin okullara bakışları hep sıcak olmuştur. Onların bu sıcak bakışlarını sürdürmek, okulun bir çok problemini çözmek ve desteklerinin sürekliliğini sağlamak için de Belediye Başkanı ile zaman zaman görüşülmeli, ziyaretine gidilmeli, okulun önemli tören ve toplantılarına davet edilmelidir. Okulun doğabilecek su, kanalizasyon, bahçe düzenlemesi gibi bir çok sorununda belediyeden alınacak yardım ve teknik destek bir okul için çok önemlidir. Okul Müdürü, yanına alacağı iki öğretmen ve Okul Aile Birliği üyeleri ile birlikte Belediye Başkanı’na yılda bir kez ziyarete gitmesi, bu desteğin sürekliliğini sağlayacaktır .

20 7. EMEKLİ ÖĞRETMENLER : Okulunuzdan veya diğer okullardan emekli olmuş olup, okul çevresinde oturan Emekli Öğretmenleri asla unutmamalıyız. Okulun açılışında, kapanışında ve diğer toplantı ve törenlere onları davet etmeli, onlara okul havasını zaman zaman yaşatmalı, okulda çalışan öğretmenler ile emekli öğretmenler arasında diyaloglar kurdurmalı, toplumun şekillenmesinde, aydınlanmasında emeği geçmiş bu insanlara unutulmadıklarını anımsatmalıyız.

21 8. SİYASİ PARTİLER Demokrasinin vazgeçilmez kurumlarından siyasi partilerle ilişki okullarımız için çok önemlidir. Devleti siyasi partilerin yönettiğini unutmamalıyız. Siyasi partilerin toplum içinde köklü ve güçlü ilişkileri vardır. Okul Müdürü, her hangi bir siyasi partinin kanadı altına girmeden, tüm partilere eşit uzaklıkta bir iletişim kanalı kurmalı, okulda yapılacak önemli toplantı ve törenlere onları davet etmelidir.

22 9. Bankalar, 10. Dernekler, 11. Odalar, 12. Kulüpler, 13. Muhtarlar, 14. Resmi daireler, 15. Fabrikalar ve 16. Diğer kurluşlar : Okul Müdürü, bu kurum ve kuruluşlarla da iletişim kanalları kurmalı, buralara ziyaretlere gitmeli, onları okula davet etmelidir. Bazen bir davetiye, açamadığımız bir çok kapının açılmasına neden olabilecek, okulumuzun çevre ile iletişiminde, çevre tarafından tanınmasında etkili bir referans durumuna gelecektir.

23 EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE OLANAKLARININ KULLANILMASI
Okullarımız çevre ile sıcak iletişim kurmak için aşağıdaki çalışmalara her öğretim yılında yer vermelidir :

24 * OKUL DERGİSİ : Her okul mutlaka yılda en az iki defa okul dergisi çıkartmalıdır. Okulda yapılan her türlü çalışmaların yer aldığı, % 90 öğrencilerin emekleriyle meydana gelecek bu okul dergileri yukarıda sıraladığımız tüm kurum ve kuruluşlara gönderilmelidir. Dergide emeği geçen ve adı bulunan öğrencilere, okulun öğretmen ve diğer çalışanlara öncelik tanınarak derginin dağıtımı planlanmalıdır. Çevrede bulunan diğer her kademedeki okullara da bu dergi gönderilmelidir.

25 OKUL DERGİSİ

26 * HALK OYUNLARI EKİBİ : Yurdumuzun çeşitli yörelerine ait Halk Oyunları Ekibi okulda kurulmalı, okulun açılışında, kapanışında, resmi bayramlarda ekip okulu temsil etmelidir. Ayrıca çevrede yapılacak açılış ve törenlere ekip gönderilmeli, okulun reklamı canlı olarak yapılmalıdır.

27 ÇAMYUVA SİLKAR İLKOKULU

28 MEZUNİYET TÖRENİ : Özellikle öğretim yılı sonunda yapılacak bir mezuniyet töreni, mezun olan öğrenciler ve velileri üzerinde unutulmaz etkiler bırakacaktır. Velilerin, çevrenin takdirini toplayacaktır.

29 PANEL – TARTIŞMA ve BİLGİ YARIŞMALARI :
Öğrencilerin hazırlayıp sundukları bu tür toplantılar, öğrencilerin kendilerini toplum karşısında ifade edebilmeleri açısından çok önemlidir. Bu tür etkinlikler okulun çevresinde bulunan resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşları üzerinde olumlu etkiler yaratmaktadır.

30 TURNUVALAR : Bahar aylarında düzenlenecek okul içi – okul dışı turnuvalar, öğrenci, öğretmen ve velilerde sportif etkinlik, başarıya koşma ve ekip ruhunu kazanmanın yanısıra aidiyetlik duygusunu da geliştirmektedir.

31 KATILDĞIMIZ BİR TURNUVADA MADALYA ALAN ÖĞRENCİLERİMİZ

32 TİYATRO : Özellikle Liselerimizin yıl sonunda bir tiyatro oyununu sahneye koyması ve bunu protokole ve velilere sunması, izleyiciler üzerinde çok etkili olmaktadır.

33 ÇAMYUVA SİLKAR İLKOKULU

34 YIL SONU SERGİSİ : Öğrencilerin el emeklerini anne babalarına bir sergi aracılığı ile göstermeleri onlar için çok önemlidir. Anne- babalar da bu sergilerde çocuklarının çalışmalarını görmekten büyük haz ve mutluluk duyarlar.

35 YIL SONU SERGİSİ DÜZENLENEBİLİR

36 OKULUN AÇILIŞ, KAPANIŞ TÖRENLERİ ve ULUSAL BAYRAMLAR:
Her okul buna önem vermeli, yapacağı törenlere yukarıda sıralanan kurum ve kuruluşlar davet edilmelidir. Ulusal Bayramlara okul en yüksek derecede hazırlıklı katılmalı ya da törenler hazırlamalıdır. Bu törenler ve Ulusal Bayram Törenleri okulun, öğrenci ve öğretmenlerin çevre ile kaynaşmasını, çevrenin okulu daha iyi tanımasını sağlayacak ve okula çevrenin her türlü desteğini artıracaktır

37 23 NİSAN ETKİNLİKLERİ

38 OKULUMUZUN KAPANIŞ GECESİNDEN BİR GÖRÜNTÜ

39 EĞİTİM ÖĞRETİM DE ÇEVRE OLANAKLARININ KULLANILMASI
İşte yukarıda sıralanan ve benzer çalışmalarla okul çevresi ile kaynaşır, çevresinin sosyal ve kültürel bir merkezi haline dönüşür. Okul yönetiminin ve öğretmenlerin yaratıcılıkları, bunu daha da geliştirecek, zenginleştirecek ve okulu çevre ile bütünleşecektir .

40 İZLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER EMİNE TÜZÜN


"EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE ÇEVRE OLANAKLARININ KULLANILMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları