Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EKOL DERSHANESİ Sınavlara hazırlık sürecini bilimsel bir altyapıya oturtarak, sektöründe örnek bir kurum olma amacıyla çıktığımız yolda 17. yılı doldurmanın.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EKOL DERSHANESİ Sınavlara hazırlık sürecini bilimsel bir altyapıya oturtarak, sektöründe örnek bir kurum olma amacıyla çıktığımız yolda 17. yılı doldurmanın."— Sunum transkripti:

1 EKOL DERSHANESİ Sınavlara hazırlık sürecini bilimsel bir altyapıya oturtarak, sektöründe örnek bir kurum olma amacıyla çıktığımız yolda 17. yılı doldurmanın gururunu yaşamaktayız. EKOL DERHANESİ, bugün Türkiye’de 25 şubesi olan ve her geçen gün şube sayısı artan çağdaş, Atatürkçü, demokrat ve bilimsel bir kurumdur. EKOL DERHANESİ ülkemizin gelişmiş, kalkınmış, çağdaş, mutlu ve aydınlık bir ülke olması için geleceğin bilim adamları, siyasetçileri, mimarları, mühendisleri, öğretmenleri ve doktorları olacak öğrencilerimizin ve onları hedefledikleri yarınlara taşıyacak eğitim camiasının bir parçası ve en büyük destekçilerindendir. EKOL DERHANESİ gücünü bugüne kadar eğitim verdiği yüz binlerce öğrencisinden ve geride bıraktığı 17 yıldaki deneyimlerinden almaktadır. EKOL DERHANESİ olarak tüm deneyim ve birikimimizi yarınımız olan gençlere aktarmaya çalışırken, onlara yalnızca sınavlara hazırlıkta değil; onların çağdaş, Atatürkçü, demokrat ve bilimsel bir bakış açısına sahip insanlar olmalarında da önemli katkılarımız oldu ve olmaya devam edecektir.

2 YOL GÖSTERİYORUZ. EKOL DERSHANESİ’nde, öğrencilerimizin amaçları doğrultusunda çalışmaları için gerekli bilgilendirme ve yönlendirme yapılır.

3 ÖĞRETİYORUZ EKOL DERSHANESİ, öğrencilerin sınavlarda sorumlu oldukları tüm müfredatı temelden alarak öğretir. Akademik bilgiyi öğretmenin yanı sıra, çalışmaları programlamayı, etkin ve verimli çalışmayı, öğrencinin kendisini denetlemesini ve alınan sonuçları değerlendirerek eksiklerini tamamlamasını öğretir.

4 DESTEKLİYORUZ EKOL DERSHANESİ’nde öğrenciler “ÖĞRENİNCEYE KADAR ÖĞRETİM” ilkesi doğrultusunda etütler, ek dersler, kütüphane çalışmaları, bilgisayar ve internet ortamında tekrar yapma imkanı veren İnteraktif Eğitim sistemi ve birebir çalışma ile desteklenir.

5 SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ EKOL DERSHANESİ tüm öğrencilerini geleceğin iş ve toplum hayatının birer yöneticisi, idarecisi olarak görür. Bu amaçla öğrencilerin istedikleri başarıya ulaşabilmesi için yapılması gereken hizmetin sorumluluğunu taşır.

6 ÖĞRETİM ANLAYIŞIMIZ  EKOL DERSHANESİ’nde her öğrenci ve veli “ÖZEL” dir. Yapılan eğitimin tüm aşamalarında ve bilgi paylaşımında bu duyguyu her veli ve öğrenci hisseder,yaşar.  EKOL DERSHANESİ olarak sınav sistemlerindeki değişiklikleri yakından izliyor ve gerekli uygulamaları yapıyoruz.  EKOL DERSHANESİ’nde yapılacak tüm çalışmalar, önceden tüm ayrıntılar göz önüne alınarak planlanır.  EKOL DERSHANESİ’nde öğretimin tüm alanlarında –öğretim yöntemleri, motivasyonun başarıya etkileri, ölçme değerlendirme, yapılan çalışmaları denetleme ve yol gösterme – bilimsel araştırmalara dayanan kararlar alınır ve uygulanır.

7

8 EKOL DERSHANELERİ ÖĞRENCİ KAYIT SÖZLEŞMESİ Sevgili öğrencimiz. Dershanemize gelerek kayıt yaptırdınız ve çok doğru bir karar verdiniz. Dershanemizde senin başarını arttırmak için çağdaş, çağdaş olduğu kadar da sıkı bir disiplin anlayışı benimsenmektedir. Bu disiplin anlayışı içinde her öğrencimiz aşağıda belirtilen kurallara uymakla yükümlüdür. 1.Derslere devam zorunludur. Mazeretsiz olarak derslere katılmayan veya herhangi bir şekilde verilen ödevleri yapmayan öğrenciler(hastalık, veli izni vs. hariç) o tarihten itibaren 15 gün hiçbir dersten 1/1 etüt alamaz. 2.Zorunlu bir durum olmadığı sürece öğrencilerimiz dersten çıkamazlar. 3.Öğrencilerimizin derslere gelirken gerekli her türlü ders araç ve gerecini getirmeleri zorunludur. 4.Öğrencilerimiz tüm derslerde not tutmak zorundadırlar.

9 4. Öğrenci kendi sınıfından başka hiçbir sınıfın dersine giremez. 5. Öğrenci kendi sınıfından başka hiçbir sınıfın dersine giremez. 6. Derslerde herhangi bir şey yemek veya içmek yasaktır. 7. Ders akışını bozan öğrenciler, öğretmen tarafından dersten çıkarılıp idareye gönderilir. Durum hakkında öğrenci velisi bilgilendirilir ve çözüm için işbirliği yapılır. Bu tutumu ikinci kez devam ettiren öğrenciler önce disiplin kuruluna gönderilir, buna rağmen tutumları devam ederse dershane ile ilişikleri kesilir. 8. Öğretmenler tarafından verilen ödevler zamanında ve eksiksiz olarak yapılmak zorundadır. 9. Ödev yapmamakta ısrar eden öğrencilerin hafta sonu dershanede kalmaları ve etüt öğretmenleri gözetiminde ödevlerini tamamlamaları zorunludur. 10. Kütüphanemiz bireysel çalışmalar için hazırlanmış bir ortamdır. Burada gürültü yapmak, sohbet etmek kesinlikle yasaktır.

10 11. Rehberlik Birimi tarafından hazırlanan çalışma planına uymak zorunludur. Bu programda planlanan çalışmalar ve verilen ödevler mutlaka yapılacaktır. Evde yapılan çalışmalar uygun bir ortamda(tv, cep telefonu vb. teknolojik cihazlardan arındırılmış bir ortamda) yapılmalıdır. 12. Öğrenciler ders içinde veya dışında öğretmenlerine, arkadaşlarına, dershane yönetimindekilere ve dershane personeline saygılı ve ölçülü davranmak zorundadır. 13. Dershane içerisinde sigara ve diğer zararlı maddeleri içmek kesinlikle yasaktır. Yukarıda ifade edilen kuralları okudum. Bu kurallara uygun davranmayı kabul ediyorum. …………………………… Öğrenci

11 ÖĞRENİNCEYE KADAR ÖĞRETİM EKOL DERSHANESİ’nde derste anlatılan konunun öğrenci tarafından tam olarak öğrenildiği ana kadar öğretim devam ettirilir. Yapılan etüt uygulamaları ile;  Zorunlu Sınıf Etütleri  Zorunlu Grup Etütleri  Zorunlu Birebir Etütler  İsteğe Bağlı Birebir Etütler Tam Öğrenmenin gerçekleşmesi için öğrencilerimizin ders öncesi ve ders sonrası süreçleri rehber öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimiz ile birlikte planlanır ve bu süreçte yapılan uygulamalar izlenir. Bu sistemde bizim için her öğrencinin “Bireysel Dereceleri” vardır. Ve her öğrencimizi “Hayalini Kurduğu Liseye-Üniversiteye” taşımak “Başarımız” olarak kabul edilir.

12 ETÜTLER Öğrencilerin deneme sınavı sonuçlarına göre, öğrenilmediği tespit edilen konular ile ilgili olarak Rehberlik Birimi’nce planlanır ve bu etütlere belirlenen öğrencilerin katılması zorunludur.  Konu sınıfın çoğunluğu tarafından öğrenilmediğinde; Zorunlu Sınıf Etütleri  Konu sınıfın geneli tarafından öğrenilmiş fakat bir grup tarafından öğrenilmemiş ise; Zorunlu Grup Etütleri  Konu sadece bir öğrenci tarafından öğrenilmemiş ise; Zorunlu Birebir Etütler yapılır

13 ONLİNE ETÜD Ekol öğrencisi online etüt programı ile, pazartesi hariç her gün öğretmenlerinden www.ekolonlineetut.com adresinden randevu alarak belirlenen gün ve sayıda birebir ders alabilir.

14 GS-LYS - Online Etüdüd Ekol öğrencisi online etüt programı ile, pazartesi hariç her gün öğretmenlerinden www.ekolonlineetut.com adresinden randevu alarak sınırsız, koşulsuz birebir ders alabilir. REHBERLİK ÇALIŞMALARIMIZ Dershanemizde öğrenci ile bütünleşme esastır. Bu doğrultuda;  Bireysel veli görüşmeleri,  Öğrencinin eğitim sorunları yardımcı olacak görüşmeler,  Bireysel görüşmeler ve grup görüşmeleri,  Veli toplantıları,  Üniversite – lise gezileri,  Ders çalışma, stres ve kaygı ile başetme, tercihler vs. ilgili konularda seminerler,  Sınav kaygısına yönelik bireysel grup çalışmaları,

15 GS-LYS - Online Etüdüd Ekol öğrencisi online etüt programı ile, pazartesi hariç her gün öğretmenlerinden www.ekolonlineetut.com adresinden randevu alarak sınırsız, koşulsuz birebir ders alabilir. REHBERLİK ÇALIŞMALARIMIZ  Birebir tercih çalışmaları,  Sınav sonuçlarının analizi ve değerlendirilmesi,  Tanıtım, sınavlar ve tercihler içerikli rehberlik dersleri,  Taban Puanlar, Tercihler ve Ekollü Aileler konulu kitaplar  Sınav başvuru formlarının kontrol edilmesi

16 SINAVLAR Sınavlar ÖSYM ve MEB kurallarına göre uygulanır. Gözetmenlerin sınavlarda; cep telefonlarını alma, yer değişikliği yapma, sınav düzenini bozan davranışları engelleme yetkileri vardır. Deneme sınavı sonuçlarına göre sınıf değişiklikleri yapılmaktadır. Bu sınıf değişiklikleri, ödül ya da ceza değildir aksine ortak hedefimize ulaşmak için gereklidir. Bu nedenle öğrencilerin itiraz hakları yoktur.

17 DİSİPLİN DERSHANEDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

18 1 - MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ ORTAÖĞRETİM ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNE UYULMASI GEREKİR. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26408_0.html DERSHANEDEKİ TÜM ÖĞRENCİLER ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE; 2 - ÖZEL OKULLAR DIŞINDAKİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENİM GÖRENLERDEN OKUL ÖĞRENCİSİ OLMAYANLARLA İLGİLİ DİSİPLİN YÖNERGESİNE UYULMASI GEREKİR. http://ookgm.meb.gov.tr/kategorigoster.asp?id=175

19 ÖĞRETMEN - VELİ GÖRÜŞMELERİ Veli toplantıları düzenli periyotlarla yapılmakta, gerek tek tek telefonla görüşülerek gerekse sms ile veliye toplantı gün ve saatleri bildirilmektedir. Toplantı rutini dışında isteyen veliler, her hafta belirlenen bir günde saat 16:00-18:00 arasında ders öğretmenleri ile görüşebilmektedirler. Bunun dışındaki gün ve saatlerde velilerin ders öğretmenleriyle görüşme talepleri alınmamaktadır. (burada amaç öğrencilere iyice açıklanmalıdır. Ders öğretmenlerinin teneffüste dinlenmek yerine veliyle görüşme yapmasının ders performansına olumsuz yansıyacağı gibi)

20 SINAVLAR/ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS TAKVİMİ 11.09.2011YGS 1 16.10.2011YGS 2 03.12.2011YGS 3 14.01.2012YGS 4 25.01.2012YGS 5 12.02.2012YGS 6 26.02.2012TÖDER 05.03.2012YGS 7 08.03.2012YGS EK DENEME 1 12.03.2012YGS 8 15.03.2012YGS EK DENEME 2 20.03.2012YGS 9 22.03.2012YGS 10

21 SINAVLAR/ÜNİVERSİTE HAZIRLIK LYS TAKVİMİ 15.11.2011 - 17.11.2011LYS 1 27.12.2011 - 29.12.2011LYS 2 10.04.2012 - 12.04.2012LYS 3 26.04.2012 - 27.04.2012LYS 4 08.05.2012 - 09.05.2012LYS 5 15.05.2012 - 16.05.2012LYS 6 22.05.2012 - 23.05.2012TÖDER 29.05.2012 - 30.05.2012LYS 7 03.06.2012 - 04.06.2012EK DENEME 1 06.06.2012 - 07.06.2012 LYS 8 09.06.2012 - 10.06.2012EK DENEME 2 12.06.2012 - 14.06.2012LYS 9-10 19.06.2012 - 21.06.2012LYS 9-10

22 SINAVLAR/SBS HAZIRLIK 8. SINIF 10.09.2011 C.TESİSBS-1 23.10.2011 PAZARSBS-2 26.11.2011 C.TESİSBS-3 31.12.2011 C.TESİSBS-4 22.01.2012 PAZARSBS-5 26.02.2012 PAZARSBS-6 24.03.2012 C.TESİSBS-7 14.04.2012 C.TESİSBS-8 29.04.2012 PAZARSBS-9 13.05.2012 PAZARSBS-10 26.05.2012 C.TESİSBS-11 03.06.2012 PAZARSBS-12

23 SINAVLAR/ 5. 6. ve 7. SINIF TARİH6-7.SINIFTARİH5.SINIF SINIF YERLEŞTİRME SINAVI 17.09.201113.11.2011SBS-1 01.10.2011 C.TESİSBS-104.12.2011SBS-2 30.10.2011 PAZARSBS-208.01.2012SBS-3 26.11.2011 C.TESİSBS-304.03.2012SBS-4 23.01.2012 PAZARTESİSBS-401.04.2012SBS-5 26.02.2012 PAZARSBS-506.05.2012SBS-6 24.03.2012 C.TESİSBS-6 22.04.2012 PAZARSBS-7 26.05.2012 C.TESİSBS-8

24 SINAVLAR/ORTAÖĞRETİM ARA SINIFLAR (9,10,11) 11.SINIF9 VE 10.SINIF TARİHYGSTARİHLYSTARİHGBS 19.08.2011SINIF YERLEŞTİRME SINAVI17.09.2011 SINIF YERLEŞTİRME SINAVI 10.09.2011YGS 1 28.04.2012 29.04.2012 LYS 123.10.2011GBS 1 23.10.2011YGS 2 26.05.2012 27.05.2012 LYS 203.12.2011GBS 2 03.12.2011YGS 3 15.01.2012GBS 3 15.01.2012YGS 4 25.02.2012 GBS 4 25.02.2012YGS 5 25.03.2012GBS 5 25.03.2012YGS 6 29.04.2012GBS 6 14.04.2012YGS 7 20.05.2012GBS 7 13.05.2012YGS 8

25

26

27 Bu yıl bölümlerin başarı sıraları düşecek gibi gözüküyor. Çünkü geçen yıl YGS-1 den 352 puan alan 105 bininci iken bu yıl 77 bininci olmuş. Diğer puan türlerinde de aynı durum var. Özellikle orta ve alt başarı sıralarında sürpriz yerleşmeler olacak. Temmuz ayında sürprizli bir tercih dönemi bekliyor.

28 2011 YGS DEĞERLENDİRMESİ TÜRKÇE Sorular YGS Müfredatına Uygun Olarak Sorulmuştur. Soruların Çoğu Beklenildiği Gibi Anlam Sorularından Oluşmuştur. 2010 YGS Deki Paragraf Sorularına Göre Daha Kısa Ve Anlaşılır Olduğu Görülmektedir. Dil Bilgisi Konuları Taranırken Karma Soru Tipi Tercih Edilmiştir. Yazım Yanlışı Ve Noktalama İşareti Sorularında TDK İmla Kılavuzu Dikkate Alınmıştır. 2010 YGS İle Soru Dağılımı Aynı Olup Anlam Ve Sorularının Daha Kolay Olduğu Söylenebilir.

29 2011 YGS DEĞERLENDİRMESİ MATEMATİKGEOMETRİ Önceki yıla göre zorluk derecesi artmıştır. Matematik sorularının işlem ağırlıklı olduğu görülmüştür. Problem sorularının çokluğu göze çarpmaktadır. Sürpriz soru gelmemiştir. Sorular sözel ve meslek liseli adayların zorlanabileceği niteliktedir. Temel bilgiler içeren klasik sorulardan oluşmaktadır. Genel itibariyle kolay olup, 3 soruda hem yorum hem de bilgi gerektiği için biraz zor olarak algılanmaktadır. Farklı olarak döndürme sorusu sorulmuştur. Bu konu 2010 yılında açıklanan 10. Sınıf müfredatında bulunmaktadır. Koordinat sitemini ön plana çıkaran sorular sorulmuştur.

30 2011 YGS DEĞERLENDİRMESİ FİZİKKİMYABİYOLOJİ Düşünme ve yorum yeteneğini ölçen temel kavramlardan oluşan sorular çoğunlukta idi. Soruların bir bölümünde formülleri hatırlamak ve matematiksel işlemleri dikkatlice uygulamak gerekiyordu. Şu ana kadar üniversite sınavlarında hiç soru sorulmamış olan optik (görünür derinlik) ile ilgili soruda öğrenciler zorlanmış olabilir. Sorular 9. Sınıf müfredatına uygundu. Sorular zorluk ve tarz olarak önceki yıllarla aynı düzeydeydi. Önceki yıllarda çıkmış soruları çözen öğrenciler sınavda zorlanmamıştır. Öğrencileri zorlayacak soru yer almamaktaydı. YGS sınavına katılan tüm öğrencilere hitap etmekten uzak olmuş. Sistemler konusunda gelen sorular sadece sayısal öğrencilerin cevaplayabileceği düzeyde sorulmuş. Bu sınava giren tüm son sınıf öğrencilerinin 9.sınıfta gördüğü müfredatın çoğundan soru sorulmamıştır.

31 2011 YGS DEĞERLENDİRMESİ TARİHCOĞRAFYAFELSEFE 2-3 soruda format değişmiştir. Geçen seneye göre sorular herkesin yapabileceği tarzda sorulmuştur. Fakat İslam Tarihinde hiç kullanılmayan bir soru tarzı kullanılmıştır. Bilgi ve yorum gücünü birlikte kullanarak soruları çözmeleri mümkün olmuştur. Geçen yıl gelen bilgi nitelikteki sorular bu yılda sorulmuştur. Müfredata uygun sorular gelmiştir. 2010 YGS den farklı olarak Türkiye Fiziki Coğrafyası ağırlıklı sorular gelmiştir. Gelen sorulardan 2 tanesi yorum ağırlıklı diğerleri bilgi ve yorum sorularından oluşmuştur. 2 sorunun seçiciliği Türkiye’nin Yer şekilleri ile ilgili detay gerektirmektedir. Güncel olarak ileri saat uygulaması ile ilgili soru gelmiştir. Bilgiden çok yorumlama gücüne dayalı olduğu görülmüştür. Bazı sorularda felsefe bilgisi ile çözülebileceği görülmüştür.

32 2011-LYS : Başvuruların Tamamlanması 29 Nisan 2011 tarihinde başlayan, 2011 Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) başvuru işlemleri 11 Mayıs 2011 tarihinde tamamlanmıştır. 2011-YGS SAYISAL BİLGİLER 2011-YGS’ye toplam 1.692.144 aday başvuruda bulunmuştur. 2010-YGS’ye başvuran aday sayısı ise 1.512.519’dur. 2011 ve 2010 YGS’de 140 ve üzeri puan alan adaylar ile 180 ve üzeri puan alan aday sayılarının karşılaştırması ise şöyledir: 2011-YGS 2010-YGS 140 ve üzeri puan alan adaylar1.520.774 1.403.089 180 ve üzeri puan alan adaylar 1.313.274 1.233.580

33 2011-LYS SAYISAL BİLGİLER 2011-LYSlere toplam 895.089 aday başvuruda bulunmuştur. 2010-LYSlere başvuran aday sayısı ise 876.190’dır. 2011 ve 2010 LYSlere başvuran adayların LYSlere göre dağılımları şöyledir: 2011-LYS2010-LYS LYS-1: Lisans Yerleştirme Sınavı-1 (Matematik) 623.308 601.984 LYS-2: Lisans Yerleştirme Sınavı-2 (Fen Bilimleri) 292.836 277.465 LYS-3: Lisans Yerleştirme Sınavı-3 (Edebiyat-Coğrafya)678.707 637.496 LYS-4: Lisans Yerleştirme Sınavı-4 (Sosyal Bilimler) 376.560 350.560 LYS-5: Lisans Yerleştirme Sınavı-5 (Yabancı Dil) 41.516 32.064


"EKOL DERSHANESİ Sınavlara hazırlık sürecini bilimsel bir altyapıya oturtarak, sektöründe örnek bir kurum olma amacıyla çıktığımız yolda 17. yılı doldurmanın." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları