Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YGS ANALİZİ Bu sunumda aklınıza takılan noktalar varsa lütfen

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YGS ANALİZİ Bu sunumda aklınıza takılan noktalar varsa lütfen"— Sunum transkripti:

1 2011 - YGS ANALİZİ Bu sunumda aklınıza takılan noktalar varsa lütfen
adresiyle irtibata geçiniz.

2 2011 YGS ANALİZİ (TÜRKÇE) Soruların konulara göre dağılımı
Sorular müfredata uygun, açık, anlaşılır ancak uzun metinlerden oluşuyordu. Sorularda genellikle tek soruda çok bilgi yoklaması açısından zordu. 2010 YGS’deki paragraf ve anlam sorularına göre daha kısa ve anlaşılırdı. Dil bilgisi konuları taranırken karma soru tipi tercih edilmiştir. Soruların konulara göre dağılımı Sözcük Anlamı 4 Soru Cümle Anlamı 6 Soru Paragraf 20 Soru Anlatım Bozukluğu 1 Soru Yazım Kuralları 2 Soru Noktalama İşaretleri 2 Soru Ses Olayları 1 Soru Dil Bilgisi 5 Soru

3 2011 YGS ANALİZİ (TARİH) Soruların dağılımı müfredata uygun, bilgi soruları gene çokça gelmiştir. Sorulardan 6 tanesi bilgi sorusu, 11 tanesi yorum sorusu şeklinde gelmiştir. Soruların konulara göre dağılımı Tarih bilimine giriş 1 soru İslam öncesi Türk tarihi 1 soru İslam tarihi 1 soru Osmanlı Devleti kuruluş dönemi 1 soru 19.yy'da Osmanlı devleti 2 soru Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 soru I. Dünya savaşı 2 soru Kurtuluş savaşına hazırlık 1 soru Mondros Ateşkesi-İşgaller 1 soru I. TBMM dönemi 1 soru Kurtuluş savaşı 1 soru İnkılaplar 2 soru Atatürk ilkeleri 1 soru Milli güvenlik bilgisi 1 soru

4 2011 YGS ANALİZİ (COĞRAFYA)
Coğrafya soruları müfredata uygun olup sınıf konularını içermiştir. 2010 YGS den farklı olarak Türkiye Fiziki Coğrafyası ağırlıklı sorular gelmiştir. Gelen sorulardan 2 tanesi yorum ağırlıklı diğerleri bilgi ve yorum sorularından oluşmuştur. 2 sorunun seçiciliği Türkiye’nin Yer şekilleri ile ilgili detay gerektirmektedir. Güncel olarak ileri saat uygulaması ile ilgili soru gelmiştir. Soruların konulara göre dağılımı Ortak saat ve Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 soru Harita Bilgisi 1 soru İklim Bilgisi 1 soru Dünya’nın iklim zenginliği 1 soru Türkiye’nin iklimi 2 soru Jeolojik devirler 1 soru Türkiye’nin yer şekilleri 3 soru Doğal ve beşeri bölgelerin oluşturulması 1 soru Çevre ve toplum 1 soru Dünyada nüfus artışı 1 soru Ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılması 1 soru

5 2011 YGS ANALİZİ (FELSEFE) Felsefe sorularının zorluğu ve konulara göre dağılımı açısından 2010 YGS ile benzerlik oluşturmaktadır. Bazı sorular için kavrama ve yorumlama becerisiyle birlikte bilgi gerektirmektedir. Sorular, öğrencileri öncelikle felsefenin temel bilgi ve kavramlarını bilmelerini, buna bağlı olarak anlama ve kavrama becerilerini ölçmektedir. Soruların 1 tanesi direkt bilgi sorusu idi. 6 tane soru bilgi+yorum soru tipindeydi. Sadece paragraf tarzı yorum sorusu 2 taneydi. Soruların hepsinin güçlük derecesi yüksekti. Özellikle 4 soru zor ve eleyici sorulardı. Soruların konulara göre dağılımı Felsefe'nin alanı 2 soru Bilgi felsefesi 1 soru Bilim felsefesi 1 soru Varlık felsefesi 2 soru Ahlak felsefesi 1 soru Siyaset felsefesi 1 soru Sanat felsefesi 1 soru

6 2011 YGS ANALİZİ (MATEMATİK)
Sorular müfredata uygun gelmiştir. 2011 YGS matematik soruları önceki yıla göre zorluk derecesi ciddi düzeyde artmıştır. Matematik sorularında zamanla örtüşmeyen sorular ağırlıkta. Bu nedenle birçok öğrenci zaman sıkıntısı çekmiştir. Matematik sorularının işlem ağırlıklı olduğu görülmüştür. Problem sorularının çokluğu göze çarpmaktadır. Soruların konulara göre dağılımı Sayılar 4 soru Basamak kavramı 1 soru Bölünebilme kuralları 1 soru Obeb-Okek 1 soru Mutlak değer 1 soru Üslü ifadeler 3 soru Köklü ifadeler 1 soru Oran-orantı 3 soru Problemler 10 soru Mantık 1 soru Çarpanlara ayırma 3 soru Olasılık 1 soru Fonksiyonlar 2 soru İşlem 1 soru

7 2011 YGS ANALİZİ (GEOMETRİ)
Temel Matematik testinde Geometriden 7 soru gelmiştir. Geometri bölümündeki sorular genel olarak müfredata uygun sorulmuştur. Sadece analitik geometrideki döndürme sorusu sınava giren öğrencilerin doğrudan gördüğü bir bilgiye dayanmamaktadır. Kendi yorum kabiliyetleri ve benzerlik yardımı ile soruyu çözebilirlerdir. Döndürme konusu 10.sınıf müfredatında bulunmaktadır. Soru tipi olarak önceki yıl ile benzerlik bulunmaklar birlikte, 2010 YGS de 3 adet grafik okuma sorusuna karşılık bu yıl grafik okumadan hiç soru gelmemiştir. Geçen yıla göre sorular zor ve bilgi ağırlıklı. 3 tanesi seçici soru gelmiştir. Soruların konulara göre dağılımı Üçgende açı 1 soru Üçgende benzerlik 1 soru Eşkenar dörtgen 1 soru Çember 2 soru Analitik geometri 2 soru

8 2011 YGS ANALİZİ (FİZİK) Sorular müfredata uygundu.
Kırılma konusuyla ilgili 11. soru LYS’de sorulması gereken bir soru olabilirdi. Fakat, müfredatta var. Fizik soruları öğrencileri yormayan ve zorlamayan sorulardan oluştu. Soruların konulara göre dağılımı Mekanik 4 soru Elektrik ve Manyetizma 3 soru Optik 2 soru Sıvıların kaldırma ilkesi 1 soru Madde ve özellikleri 2 soru Isı ve Sıcaklık 2 soru

9 2011 YGS ANALİZİ (KİMYA) Soruların konulara göre dağılımı
Sorular 9. sınıf müfredatına uygundu. Sorular zorluk ve tarz olarak önceki yıllarla aynı düzeydeydi. Öğrencileri zorlayacak soru yer almamaktaydı. Genel olarak sorular ÖSYM'nin önceki yıllarda ÖSS'de çıkan sorularının benzeridir. 3 adet bilgi sorusu gelmiştir. Diğer 10 soru yorum ağırlıklı sorulardı. Soruların konulara göre dağılımı Madde ve özellikleri 3 soru Atomun yapısı 2 soru Periyodik Tablo ve Bağlar 4 soru Mol Kavramı 2 soru Bileşikler 1 soru Çözünürlük 1 soru

10 2011 YGS ANALİZİ (BİYOLOJİ)
Biyoloji soruları YGS sınavına katılan tüm öğrencilere hitap etmekten uzak olmuş. Genel olarak sorular biyolojinin YGS formatına uymamaktadır. Konu dağılımı geçen yılla örtüşmüyor. Biyolojide öğrencileri biraz zorlamışlar. Müfredat dışı sorular var ve 8. sınıf bilgileri kullanılarak ve 9. sınıf müfredatından soru sorulmuş. Yeni müfredatın 11. sınıfına ait sorular var. Sorulardan 37.soru 11. sınıfta okutulan müfredatta yer alıyor. Ancak bu öğrencilerin eski müfredata göre eğitim gördüğünü düşünürsek bu sorunun müfredat dışı olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında 35.soru 7. sınıf müfredatında verilen “sistem” konusundan da soru sorulmuş. Soruların konulara göre dağılımı Canlıların temel bileşenleri 1 soru Hücre 2 soru Ekoloji kanunları 1 soru Bitki fizyolojisi 2 soru Dolaşım sistemi 1 soru Solunum sistemi 1 soru Madde geçişleri 1 soru Bitkilerde üreme 1 soru Kalıtım ve evrim 2 soru Hücre bölünmeleri 1 soru

11 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ… REHBERLİK SERVİSİ


"YGS ANALİZİ Bu sunumda aklınıza takılan noktalar varsa lütfen" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları