Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EDEB İ YAT FAKÜLTES İ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ 08 Haziran 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EDEB İ YAT FAKÜLTES İ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ 08 Haziran 2012."— Sunum transkripti:

1 EDEB İ YAT FAKÜLTES İ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ 08 Haziran 2012

2 Sunum Misyonumuz Vizyonumuz Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı Birlik ve Beraberliği Güçlendirecek Sinerji Oluşturacak Faaliyetler Öğrenci Sayısı Bilimsel Organizasyonlar ve Araştırmalar 2011-2012 Toplantı ve Seminerleri

3 Uluslararası Toplantılara Katılım Birlik ve Beraberliği Güçlendirecek ve Sinerji Oluşturacak Faaliyetler Proje Çalışmaları Eğitim ve Topluma Yönelik Faaliyetler Öğrencilerimizin Tanıtım ve Uygulamalı Çalışmaları Yıllık Faaliyet Tablosu Genel Değerlendirme

4 Misyonumuz Kırgızistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti ile diğer Türk cumhuriyetleri ve Türk topluluklarındaki üniversite çağında olan gençleri bir çatı altında toplamak, onlara ortak insanî, tarih, kültür ve uygarlık değerlerini vermek, çağdaş bilimin ihtiyaçları doğrultusunda onları eğitmek ve XXI. yüzyılın uygarlığına ve bilgi çağına önder olacak fikir adamları ve kadroları yetiştirmek.

5 Vizyonumuz Misyonumuz çerçevesinde Türk uygarlığının çatısını kurmak ve rönesansını gerçekleştirmek

6 E ğ itim ve Ö ğ retim Faaliyetleri Fakültemizde eğitim ve öğretim faaliyetleri 7 bölüm ve bu bölümlere bağlı 8 programda yürütülmektedir. Bu bölümlerimiz şunlardır: Türkoloji Bölümü Tarih Bölümü Eğitim Bilimleri Bölümü Sosyoloji Bölümü Felsefe Bölümü Batı Dilleri Bölümü (İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı) Doğu Dilleri Bölümü (Rus Dili ve Edebiyatı Programı) (Çin Dili ve Edebiyatı Programı)

7 Bu bölümlerimiz arasında Türkoloji ve Tarih, Üniversitemizin ilk açıldığı andan itibaren eğitim ve öğretim veren bölümlerimizdir. Bunları önce Eğitim Bilimleri Bölümü ve daha sonra da Sosyoloji, Felsefe, Batı Dilleri, Doğu Dilleri Bölümü takip etmiştir. Söz konusu bölümlerimizin eğitim ve öğretim bakımından en önemli özelliği, sadece Kırgızistan ve Türkiye’deki üniversitelerin ders programlarını değil Türk dünyası ve evrensel anlamda dünya üniversite- lerindeki ders programlarını dikkate almaları, bunları ders programlarına yansıtmaları ve böylece çağdaş bilimin öngördüğü ölçüde öğrencilerimizi yetiştirmeleridir.

8 Ö ğ retim Üyesi ve Elemanı (1) Fakültemizin 7 bölümünde tam zamanlı öğretim üye ve elemanlarımızın sayısı 54’’tür. İdari personel sayısı ise 6’dır. Fakültemizin ilk açılan Tarih bölümünde 17 (7 Profesör, 3 Doçent, 1 Yardımcı Doçent, 2 Öğretim Görevlisi Doktor, 2 Araş. Gör. Doktor, 3 Araştırma Görevlisi); Türkoloji 17 (2 Profesör, 3 Doçent, 2 Yardımcı Doçent, 4 Öğretim Görevlisi Doktor, 2 Öğretim Görevlisi, 3 Araştırma Görevlisi, 1 Uzman); Eğitim Bilimleri 6 (3 Profesör, 1 Öğretim Görevlisi Doktor, 2 Araştırma Görevlisi); Felsefe 4 (2 Profesör, 1 Yardımcı Doçent, 3 Öğretim Görevlisi Doktor, ); Sosyoloji 4 (1 Profesör, 1 Doçent, 1 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi Doktor, 2 Araştırma Görevlisi); Doğu Dilleri 3 (1 Profesör, 4 Öğretim Görevlisi, 1 Okutman); Batı Dilleri 3 (1 Profesör, 2 Öğretim Görevlisi Doktor) öğretim üyesi ve elemanı bulunmaktadır.

9 TOPLAM 1. 17 Profesör, 2. 7 Doçent, 3. 5 Yardımcı Doçent, 4. 9 Öğretim Görevlisi Doktor, 5. 6 Öğretim Görevlisi, 6. 2 Arş. Gör. Doktor 7. 1 Okutman, 8. 10 Araştırma Görevlisi, 9. 1 Uzman olmak üzere 58 öğretim üyesi ve elemanı görev yapmaktadır.

10 Ö ğ retim Üyesi ve Elemanı (2) Yukarıda bahsedilen öğretim üye ve elemanlarının genelde haftalık ders yükleri Profesörler için 10 saat, Doçentler için 14 saat, Yardımcı Doçentler için 16 saat, Doktoralı Öğretim Görevlileri için 18 saat, Doktorasız Öğretim Görevlileri için 20 saattir. Ancak bölümlerimizde temininde güçlük çekilen bazı alanlarda Bişkek’teki diğer üniversitelerden yarı zamanlı ve ders saati ücretli öğretim üyesi ve elemanı istihdam edilmektedir. Bu bağlamda Türkoloji bölümünde 1 yarı zamanlı; Batı Dilleri bölümünde, 2 ders saati ücretli; Doğu Dilleri bölümünde 6 ders saati ücretli öğretim üyesi bulunmaktadır.

11 Ö ğ retim Üyesi ve Elemanı (3) İhtiyaçlar 2011-2012 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemi’ nden itibaren Rus Dili ve Edebiyatı için 2 Profesör veya Doçent’e (ikisi dilci), 1 Öğretim Görevlisine, 1 Araştırma Görevlisine, Türkoloji Bölümü için 2 Profesör veya Doçent’e ve 4 Araştırma Görevlisine; Çin Dili ve Edebiyatı için 1 Profesör veya Doçent’e, 1 Öğretim Görevlisine, Eğitim Bilimleri için 1 Profesör veya Doçent’e; Sosyoloji Bölümü için 2 Profesör veya Doçent’e, 2 Araştırma Görevlisine, Felsefe Bölümü için 1 Profesör veya Doçent’e, 2 Araştırma Görevlisine, İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı için 1 Araştırma Görevlisine ihtiyaç duyulmaktadır.

12 Öğrenci Sayısı TOPLAM HAZIRLIK SINIFLAR GENEL TOPLAM TOPLAM ıııııııv TOPLA M EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLERİ (İ ngiliz Dili ve Edebiyatı )3 1520191468 10 1 DOĞU DİLLERİ (Ç in Dili ve Edebiyatı ) 4 62014 404 DOĞU DİLLERİ (Rus Dili ve Edebiyatı) 3 41175 273030 FELSEFE2020 112010 416161 SOSYOLOJİ17 211822 6178 TARİH34 24192527 95129 TÜRKOLOJİ 28 24312931 11 5 14 3 TOPLAM: 13910512913677 4 47 586586

13 2011-2012 E ğ itim-Ö ğ retim Yılı Güz Dönemi Başarı Oranları 1 Tarih Bölümü89.62 2 Türkoloji93.52 3 Doğu Dilleri (Rus Dili ve Ed.)97.91 4 Çin Dili ve Edebiyatı89.16 4 Batı Dilleri (İngiliz Dili ve Ed.)88.89 5 Felsefe Bölümü92.31 6 Sosyoloji Bölümü88.28 Genel Başarı91.36 NOBÖLÜMÜORANI%

14 Uluslararası Kongre ve Sempozyumlar 27 Mart 2012 tarihinde İİBF ile birlikte «Bağımsızlığının 20. Yılında Kırgızistan-Türkiye İlişkileri Sempozyumu» gerçekleştirildi 25-27 Nisan 2012’de «V. Uluslararası Genç Türkologlar Sempozyumu» gerçekleştirildi. Sempozyumda 96 bildiri sunuldu. 24-25 Mayıs 2012 de «Uluslar arası Cengiz Aytmatov ve Türk Uygarlığının Rönesansı Kongresi» düzenlendi. 30-31 Mayıs 2012’de «Değişen «Dünya’da Yerel Yönetimlerin Modernizasyonu Sempozyumu» İİBF ile birlikte gerçekleştirildi. Sempozyuma Türkiye’den Azerbaycan’dan ve diğer ülkelerden gelen 150 civarında yerel yönetici ve akademisyen katıldı. B İ L İ MSEL ORGAN İ ZASYONLAR VE ARAŞTIRMALAR

15 2011-2012 E ğ itim-Ö ğ retim Yılı Bahar Dönemi Seminerleri-1 Camgırbek Bököşov, Geleneksel Bilimler / Салттуу билимдер // Семинар. Агроуниверситет. 16 -17.03.2012. Camgırbek Bököşov, Güvenlik Anatropolojisi / Коопсуздук антропологиясы // Эл аралык семинар : Коопсуздуктун жа ң ы коркунучтары. КТМУ. 26.04.2012. Camgırbek Bököşov, Geleneksel Bilimler Teorisi / Салттуу билимдердин теориясына // Семинар. Агроуниверситет. 3- 5.05.2012. Kalık İ braimov, Yusuf Balasagun’un “Kutlu Bilgi” adlı Eserindeki Temel düşünceler / Жусуп Баласагындын « Кут билим » аттуу чыгармасындагы негизги идеялар // Философиялык клубдун семинарлар сериясы. 18.04.2012. Kazım Yıldırım, Bilgi ve Düşüncede Akıl, Yusuf Balasagun Adına, Kırgız Uluttuk (Milli) Üniversitesi Sosyal- Edebiyat Bilimleri Fakültesi Filosofya Kafedrası (Felsefe Bölümü), 26 Nisan 2012, Bişkek, Kırgızistan. Abdiraşit Babataev, “E ğ itim ve Ö ğ retimin Önemi”, Seminer, KTMÜ, 18 Ocak, 2012, Bişkek

16 2011-2012 E ğ itim-Ö ğ retim Yılı Bahar Dönemi ve Seminerleri-2 Abdiraşit Babataev, “Tenircilik Din mi, yoksa Felsefî Düşünce mi?”, Seminer, İ slam Üniversitesi, 20 Şubat, 2012, Bişkek Abdiraşit Babataev, “Mevlana’nın Kişilik Çözümlemesi”, Seminer, KTMÜ, 16 Mayıs, 2012, Bişkek Kişimcan Eshenkulova, “ İ bn Sina’da Nefs ve Akıl Teorisi”, KTMÜ, 14 Mart 2012, Bişkek. Kişimcan Eshenkulova, “T. Kuhn ve Paradigmaların E ğ itim ve Bilimdeki Yeri”, KTMÜ, 20 Ocak 2012, Bişkek. Нурб ү б ү Асипова, 2011-2012 окуу жылында « Болонья процессинин моделине ылайык жогорку билим бер үү н ү н майнабы жана технологиялык негизери » аттуу педагогика б ө л ү м ү тарабынан уюштурулган илимий метдикалык семинрага жетекчии. Нурб ү б ү Асипова,« Эки баскычтуу жогорку билим бер үү системасынын алкагында окутуучулардын компетентт үү л ү г ү н калыптандрыруунун педагогикалык шарттары » аттуу семинрада негизги билдир үү сунду.

17 2011-2012 E ğ itim-Ö ğ retim Yılı Bahar Dönemi Seminerleri-3 Kadiyan Boobekova, “Ö ğ retim Teknolojileri ve E ğ itim Teknolojileri” / Ders yapma, yöntemler, yöntem seçimi, ölçme türleri, vb. 20 Ocak, 2012 Kadiyan Boobekova, E ğ itim Teknolojileri ve Ö ğ retim Teknolojileri Kış Dönemi seminerler serisi / KTMÜ, Edebiyat Fakültesi genç bilim adamları, ö ğ retim elemanları, asistanlarSeminer, work-shop uygulayıcı.20 Ocak, 2012. Kadiyan Boobekova, Araştırma Eti ğ i ve Bilgi Kirlili ğ i- KTMÜ, 24 Nisan, 2012. Layli Ükübaeva, Kırgız Adabiyatı Egemendüülük Cıldarında (Ba ğ ımsızlık Döneminde Kırgız Edebiyatı), 9 Şubat 2012 Refet Balata, Osmanlı Dönemi Mezar Taşları, 23 Şubat 2012. Yusuf Avcı, Yazı Dilinde Alfabe De ğ işiminin Dil ve Kültüre Etkisi, 01 Mart 2012. Ulanbek Alimov, Kültürümüzde Sıfır Kavramı, 22 Mart 2012.

18 2011-2012 E ğ itim-Ö ğ retim Yılı Bahar Dönemi Seminerleri-4 Sefa Kırveli, Bilimsel Çalışmalarda Kaynak Gösterme Sistemi, 20 Ocak 2012. U ğ ur Soldan, Tarihî Romanların Kapsamı ve Fonksiyonu, 05 Nisan 2012. Taalay Abdiev, Kotormonun Ayrım Problemaları (Çeviri Yapmanın Bazı Problemleri), 19 Nisan 2012. Remzi Atao ğ lu, Türk- İ slam Devletlerinde E ğ itim Sistemi. Tarih Bölümü seminerler serisi. 24.02.2012. Muratbek Kocobekov, « Кыргыз каганатынын коомдук – экономикалык абалы туурасында »/ КТМУнун тарых факультетинин Семинары. 30 – март 2012.

19 2011-2012 E ğ itim-Ö ğ retim Yılı Bahar Dönemi Konferansları-1 Camgırbek Bököşov, Кыргыз философиясын концептеш маселеси \\ Конференция : Кыргыз философиясы. КУУ. 26.04 Kalık İ braimov, Те ң ирчилик окуусу жѳн ү ндѳ \\ Кыргыз мамлекетт үү л ү г ү : ѳткѳн ү, б ү г ү н ү жана келечеги ( республикалык илимий - практикалык конференция, Арабаев университети ). Kazım Yıldırım, Farabi’de Devlet Felsefesi (konferans), Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, 15 Şubat 2012, Bişkek, Kırgızistan. Abdiraşit Babataev, “Tenircilik Din mi, yoksa Felsefî Düşünce mi?”, Seminer, İ slam Üniversitesi, 20 Şubat, 2012, Bişkek Abdiraşit Babataev, “ İ slam ve Bilim”, İ nsanlık Uygarlı ğ ının Gelişmesinde Dinin Rolü Ulusal Konferans, Kırgız Milli Üniversitesi, 27 Nisan 2012, Bişkek Cıldız Urmanberova, Илимий доклад менен « Тил, маданият, коммуникация » аттуу эл - аралык илимий - практикалык конференцияда с ү йл ө д ү м (21.04.2012 – Токмок ш.). Cıldız Urmanbetova, « Кыргыз философиясынын ө н ү г үү ш ү жана перспективалары » аттуу Кыргыз улуттук университет ө тк ө рг ө н республикалык илимий - практикалык конференцияга катыштым (26.04.2012).

20 2011-2012 E ğ itim-Ö ğ retim Yılı Bahar Dönemi Konferansları-2 Osmanakun İ braimov, Польша, Варшава. Эл аралык илимий конференция. Тезис ( англ. тилинде ). 30-31 май 2012. Osmanakun İ braimov, Т. Сыдыкбековдун 100- жылдыгына арналган илимий - теориялык конференция ( негизги доклад ). КНУ, май, 2012. Osmanakun İ braimov, Т. Сыдыкбековдун 100- жылдыгына арналган илимий - теориялык конференция ( негизги доклад ). КГУ им. Э. Арабаева, апрель, 2012. Osmanakun İ braimov, Т. Сыдыкбековдун 100- жылдыгына арналган илимий отурумда доклад жасадым. КТМУ, май, 2012. Osmanakun İ braimov, Драма Мара Байджиева « Дуэль » в литературных интерпретациях автора // II Международный симпозиум по коммуникации « Новые коммуникативные технологии и общественные трансформации » (2–4 мая 2012 г.). – КТУ « Манас ». – Osmanakun İ braimov, Драматургия киргизского писателя Мара Байджиева как форма межкультурной коммуникации в аспекте театральной критики // Международная научно - практическая конференция « Язык, культура, коммуникация : вопросы дидактики » (21 апреля 2012 г.). – МУЦА. – Токмок.

21 2011-2012 E ğ itim-Ö ğ retim Yılı Bahar Dönemi Konferansları-3 Alla Narozya, Драма Мара Байджиева « Дуэль » в литературных интерпретациях автора // Новые коммуникативные технологии и общественные трансформации // Материалы II Международного симпозиума по коммуникации (2–4 мая 2012 г.). – КТУ « Манас ». – Бишкек // Интернет - источник. Alla Narozya, Драматургия киргизского писателя Мара Байджиева как форма межкультурной коммуникации в аспекте театральной критики // Язык, культура, коммуникация : вопросы дидактики : Материалы международной научно - практической конференции / Под ред. Н. П. Задорожной, Л. Р. Скреминской. – Токмок : МУЦА, 2012. – С. 102–108. Alla Narozya, « Как человеку Человеком быть ». Айтматовская проблема в драматургии Мара Байджиева // Международная научная конференция « Чынгыз Айтматов и ренессанс тюркской цивилизации » (24–25 мая 2012 г.): Тезисы докладов. – Бишкек : КТУ « Манас ». – С. 57. Кусеин Исаев, Ж. Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинде « Бакд өө л ө т »- коомдук фонду уюштурган « Улуттун уюткусу - билгилер » аттуу илимий - таануучулук конференциясы, « Адам жана ү й - б ү л ө жа ң ы тарыхый шартта » 17- апрел 2012.

22 2011-2012 E ğ itim-Ö ğ retim Yılı Bahar Dönemi Konferansları-4 Нурбүбү Асипова, Учурдагы үй-бүлөлүк тарбиянын социалдык милдеттериндеги трансформациялар жана улуттук каада-салттар.- Материалы научной конференции. – Ошгу, 08.06.2012. Нурб ү б ү Асипова, Эки баскычтуу жогорку билим бер үү г ө ө т үү д ө г ү педагогикалык компетентт үү л ү к маселелери. – Материалы научно - практ. конф. По проблемам непрерявногго образования. Б.: КГУ им. И Арабаева, 11.06. 12. Нурб ү б ү Асипова, И. Арабаевдын 130 жылдыгына арналган « Маданият жана билим бер үү д ө агартуучулардын мурастары жана алардын заманбатуулугу » аттуу Эл аралык илимий - практ. конф. 06-07. апрель, 2012. ( пленардык доклад ). Akmatali Alimbekov, Тарбиянын максатын айкындоонун тарыхый негиздери жана азыркы проблемалары.// Окутуу тарбиялоонун орчундуу к ө йг ө йл ө р ү. Жалал - Абад. - 2012.- Akmatali Alimbekov, Университет окутуучусунун компетенциялары // Билим бер үү процессинде окутуу жана тарбиялоонун сапатын жогорулатуу.- Ош. ОГПИ.- Ош. 2012. 25-26 апрель. Akmatali Alimbekov, Ч. Айтматов жана Т ү рк цивилизациясынын ренессансы. Эл аралык конгресси. КТУ. “ Манас ”. – 24-25 май 2012. Döölötbek Saparaliyev, Кыргыз тарыхый уламыштарынын Ч. Айтматовдун чыгармаларында колдонулушу жѳн ү ндѳ // Ч. Айтматов жана т ү рк цивилизациясынын ренессансы. Эл аралык илимий конгресс.24-25 май 2012. Бишкек. Тезистер. Бишкек, 2012. 60-61- б.

23 2011-2012 E ğ itim-Ö ğ retim Yılı Bahar Dönemi Konferansları-5 Olcabay Karataev, Кыргыздардагы « Уча » салты жана анын генезиси \\ Какен Мамбеталиевага арналган илимий конференция. Ж. Баласагын атындагы КУУ. 19- май, 2012- ж. Olcabay Karataev, Кыргыз энтамаглары : жа ң ы табылгалар жана алардын параллелдери \\ Эгемназровдук окуу. ОшМУ. 12- май, 2012- ж. Olcabay Karataev, Кыргыздардагы Умай энеге болгон ишенимдер \\« Семейное воспитание в Кыргызской Республике : прошлое, настоящее и будущее семьи » 30 мая 2012 г. Бишкек, КЕУ им. М. Рыскулбекова Ceenbek Alımbaev, 19 май 2012 жылы Кыргыз Улуттук Университети тарыбынан уюштурулган Этнограф - тарыхчы Какен Мамбеталиеванын 75- жылдыгына арналган. « Проблемы полиэтнического общества в Центральной Азии : вызовы и возможные решения » эл аралык конференция. Muratbek Kocobekov, « Айк ө л Манастагы » тарыхый чаташтыктар туурасында // « Улуу с ө зд ү н кечээги Жана б ү г ү нк ү тагдыры » аттуу республикалык – практикалык конференция. Бишкек, 2012, 16 – май. Muratbek Kocobekov, « К ө п этностуу ч ө лк ө мд ө рд ө тарыхты калыс чагылдыруу зарылчылыгы тууралуу »// Международная научная конференция на тему « Проблемы полиэтнического общества в Центральной Азии : Вызовы и возмжные решения ». – Бишкек, 2012, 19 мая

24 2011-2012 E ğ itim-Ö ğ retim Yılı Bahar Dönemi Sempozyumları-1 Camgırbek Bököşov, Тюркологиянын жа ң ы доору \\ Жаш тюркологдор симпозиуму. КТМУ.25-27.04 Camgırbek Bököşov, Медиа – онтология жана чындык \\ Эл аралык Медиа – симпозиум. КТМУ. 2 -4.05 Camgırbek Bököşov, Чынгыз Айтматовдун геометафизикасы \\ Эл аралык симп. КТМУ.24-25.05 Kazım Yıldırım, Sempozyum oturum başkanlı ğ ı, V. Uluslararası Genç Türkologlar Sempozyumu, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 25-27 Nisan 2012, Bişkek, Kırgızistan. Kazım Yıldırım, Neşide Yıldırım, Aile İ çerisinde Aykırı İ letişimler, İ kinci Uluslararası İ letişim Sempozyumu, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi İ letişim Fakültesi, 03-05 Mayıs 2012, Bişkek, Kırgızistan. Kişimcan Eshenkulova, “Sovyet Sonrası Geçiş Sürecinde Kırgızistan’da Aile ve Toplum”, İ slam Ülkelerinde ve Toplumlarında Aile Uluslararası Sempozyumu, 28 Nisan 2012, İ stanbul, Türkiye. Кусеин Исаев, « Манас – чексиз ойдун ченемсиз к ү н ү »- 25- май 2012.

25 2011-2012 E ğ itim-Ö ğ retim Yılı Bahar Dönemi Sempozyumları-2 Кусеин Исаев, « Ө зг ө рг ө н д ү йн ө д ө жергиликт үү ө з ү н - ө з ү башкаруунун модернизациясы », “ Ааламдашуу шартында жергиликт үү ө з алдынча башкаруунун стратегиясы ” 30 - 31- май 2012. 31- майда Ысык - К ө л “ Ысык - К ө л - Аврора ” санаториясында “ Кыргызстандын жана Т ү ркия Республикасынын жергиликт үү башкаруудагы маселелери ” деген темада кереге ке ң еш ө тк ө рд ү. Muratbek Kocobekov, Международный симпозиум « Модернизация местного самоуправления в трансформирующемся мире ». КТМУ. Секция жетекчиси. 30 – май, 2012. Çolpan Naymanova, КРнын Тышкы Иштер Министрлигине караштуу Дипломатиялык Академиясында ө тк ө р ү лг ө н “20 th Anniversary of Kyrgyz – American Diplomatic Relations: Evolution and Current State of American Studies” аттуу Борбордук Азиядагы Америка таануу боюнча жыл сайын ө т үү ч ү 9- симпозиуму, Бишкек, Кыргызстан, 18-20 - май, 2012. Cıldız Çımanova, КРнын Тышкы Иштер Министрлигине караштуу Дипломатиялык Академиясында ө тк ө р ү лг ө н “20 th Anniversary of Kyrgyz – American Diplomatic Relations: Evolution and Current State of American Studies” аттуу Борбордук Азиядагы Америка таануу боюнча жыл сайын ө т үү ч ү 9- симпозиуму, Бишкек, Кыргызстан, 18- 20 - май, 2012. Kanıkey Kalıeva, “20 th Anniversary of Kyrgyz – American Diplomatic Relations: Evolution and Current State of American Studies” аттуу Борбордук Азиядагы Америка таануу боюнча жыл сайын ө т үү ч ү 9- симпозиуму, Бишкек, Кыргызстан, 18-20 - май, 2012.

26 2011-2012 E ğ itim-Ö ğ retim Yılı Bahar Dönemi Kongreleri-1 Camgırbek Bököşov, Эксперттик жамаат жана жергиликт үү башкаруу \\ Эл аралык соц. Конгресс. КТМУ. 30-31.05 Kalık İ braimov, Чы ң гыз Айтматовдун гуманисттик кѳркѳм философиясы жана андагы мифологиялык салттардын ролу \\ Чы ң гыз Айтматов жана Т ү рк цивилизациясынын ренессансы – Эл аралык конгресс. Kazım Yıldırım, Mankurtlaştırmanın Modern Modeli, Uluslararası Cengiz Aytmatov ve Türk uygarlı ğ ının Rönensansı Kongresi, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 24-25 Mayıs 2012, Bişkek, Kırgızistan. Abdiraşit Babataev, “Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Din Meselesi”, Cengiz Aytmatov ve Türk Uygarlı ğ ının Rönesansı Uluslararası Kongresi, KTMÜ, 24-25 Mayıs, 2012, Bişkek Cıldız Urmanbetova, « Чынгыз Айтматов жана глобалдуу ой ж ү г ү рт үү » атту тезистер жазылып жарыкка чыкты – Чингиз Айтматов и глобальное мышление // Чынгыз Айтматов жана т ү рк цивилизациясынын ренессансы. – Бишкек, 2012.

27 2011-2012 E ğ itim-Ö ğ retim Yılı Bahar Dönemi Kongreleri-2 Kişimcan Eshenkulova, “ Ч. Айтматовдун чыгармаларында даанышмандык, “ айыл академиясы ” жана руханий кризис маселелери ”, 24-25 Mayıs 2012, KTMÜ, Bişkek. Osmanakun İ braimov, « Как человеку Человеком быть ». Айтматовская проблема в драматургии Мара Байджиева // Международная научная конференция « Чынгыз Айтматов и ренессанс тюркской цивилизации » (24–25 мая 2012 г.). – КТУ « Манас ». – Бишкек. Кусеин Исаев, « Чынгыз Айтматов т ү рк цивилинин XX кылымдагы да ң азалоочусу »,“ Чы ң гыз Айтматов жана т ү рк цивилизациясынын ренессансы ” 24- 26 Mayıs 2012. Olcabay Karataev, Ч. Айтматовдун чыгармаларындагы байыркы кыргыздар : фольклордук мотивдер жана алардын тарыхый параллелдери \\ Чынгыз Айтматов жана Т ү рк цивилизациясынын ренессансы. 24-25 май, 2012- ж. КТМУ. Ceenbek Alımbaev, Кыргыз - Т u рк « Манас » Университети тарабынан уюштурулган « Чы ң гыз Айтматов жана т ү рк цивилизациясынын ренессансы ”, 24-25 май, 2012 жыл. Çoplpan Naymanova, Кыргыз - Т ү рк Манас университетинде ө тк ө р ү лг ө н “ Чынгыз Айтматов жана Т ү рк цивилизациясынын ренессансы ” аттуу эл аралык конгресси, Бишкек, Кыргызстан, 24-25 – май, 2012. Cıldız Çımanova, Кыргыз - Т ү рк Манас университетинде ө тк ө р ү лг ө н “ Чынгыз Айтматов жана Т ү рк цивилизациясынын ренессансы ” аттуу эл аралык конгресси, Бишкек, Кыргызстан, 24-25 – май, 2012.

28 2011-2012 E ğ itim-Ö ğ retim Yılı Bahar Dönemi Panel, Yuvarlak Masa ve Forum Toplantıları Camgırbek Bököşov, Жарандык а ң – сезим энергетикасы \\ Мамлекеттик символика. КТМУ. 12.03.2012. Кусеин Исаев, 12- мартта факультетибиз тарабынан ө тк ө р ү лг ө н « Улуттук символикаларды коргоо » боюнча семинарга катышты. Sefa Kırveli, İ stiklâl Marşı’nın Anlam ve Önemi, 12 Mart 2012. Camgırbek Bököşov, Эксперттик жамаат : барбы же жокпу ? \\ Тегерек стол. Сорос фонду. 12.04.2012. Таалай Шаршембиева, 11- апрелде факультетте ө тк ө н 2010- жылы болгон апрел ы ң кылабын эскер үү кечесинде б ө л ү мд ү н ага окутуучусу Таалай Шаршембиева мазмундуу доклад жасады. Muratbek Kocobekov, КТМУ Социал билимдер жана Табихый илимдер институттары уюштурган « Магистратура, докторантура боюнча билим бер үү маселелерин Жана келечегин талкуулоо » Форуму. КТМУ 23 – май, 2012.

29 ULUSLAR ARASI SEMPZOYUM VE KONFERANSLAR-I Bayram Kodaman, Ürkünün Sebepleri: 1916 Soykırımı. Birinci Dünya Savaşı. Saraybosna. 19 Mayıs 2012. Roza Abdıkulova, 2011- жылы Индияда катышкан семинардын жыйнак китеби жарык к ө рд ү -«10. The Legacy of the Ottoman Diplomacy in Central Asia and the Parallels with Modern Turkey », International Seminar «Twenty Years After: 1991 in Retrospect», Kolkata/ INDIA 2011, pp. 512- 524. Roza Abdıkulova, «The Concequences of Urkun: The Genocide of 1916». The Turkish Studies Project, International conference, 16-20 May, 2012, Sarajevo. Zuhra Altımışova, 2011- жылы Индияда катышкан семинардын жыйнак китеби жарык к ө рд ү -«Soviet Deportation Policy of Nomadic Population in 1920-1930: The Case of Kyrgyzstan», International Seminar «Twenty Years After: 1991 in Retrospect», Kolkata/ INDIA 2011, pp. 31-40. Кусеин Исаев, Д. С. Лихачевдун окуусуна катышып, « Кыргызстандын улуттук - мамлекеттик ө зг ө р ү ш ү н ү н азыркы маселелери » Санкт - Петербург гуманитардык университети. 11- май 2012.

30 ULUSLAR ARASI SEMPZOYUM VE KONFERANSLAR-2 Kuseyin İ saev, Россия Илимдер Академиясынын колдоосу менен уюштурулган IV Б ү тк ү л Россиялык Социологиялык Конгресси, « О роли социологии в укреплении евразийского пространства » 2 - 4 – феврал, Москва. Olcabay Karataev, Kurt Türklerin Sembolüdür. ‘Türk’, ‘Başkurt’, ‘Börü’ Etnik Adları Hakkında\\Bir Fikir Hareketinin Yüzyılı\\ Istanbul Üniversitesi, 7-9 Mayıs, 2012. Нурб ү б ү Асипова, Астана шаарныда Л. Н. Гумилев атындагы университете 2012 жылдын 17-18 майында ө тк ө н « Развитие системы педагогическогообразования в контексте глобализационных процессов » аттуу илим - практ. Конф. ( пленардык доклад ). Нурб ү б ү Асипова, Проблемы формирования этнического самосознания молодежи в современных условиях. – Материалы межд. научно - практ. конф. « Развитие системы пед - го образования в контексте глобализационных процессов », посвященной 50- летию кафедры педагогики (II – часть ), Астана, 2012.

31 ULUSLAR ARASI SEMPZOYUM VE KONFERANSLAR-3 Layli Ükübaeva, Uluslararası Türk ve Dünya Edebiyatları Arasında Etkileşimler Sempozyumu, Türkiye/Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 24- 26 Mayıs 2012. Kayrat Belek, Bir Fikir Hareketinin Yüzyılı, İ stanbul Üniversitesi, 7-9 Mayıs 2012. İ stanbul Burul Sagınbaeva, I. Türk Dili Çalıştayı, Yunus Emre Enstitüsü, İ stanbul, 14-21 Nisan 2012. Burul Sagınbaeva, N.F. Katanov’un 150. Do ğ um Yıldönümü ve Türkoloji Meseleleri, Uralsk-KAZAK İ STAN, 30-31 Mayıs 2012. Mırzat Rakımbek uulu, Uluslararası Türk Dünyası Çalıştayı, Erzurum, 13-15 Nisan 2012. Kadıralı Konkobaev,, Profesör N. F. Katanov ve Türkoloji Meseleleri, Uralsk-KAZAK İ STAN, 30-31 Mayıs 2012.

32 Birlik ve Beraberli ğ i Güçlendirecek ve Sinerji Oluşturacak Faaliyetler (1) Değişen Dünyada Yerel Yönetimlerin Modernizasyonu Sempozyumu ile Kırgızistan ve Türkiye’deki belediyelerin başkanları buluşturulmuş ve belediyelerin sorunları akademik ortamda tartışılmış bundan Kırgızistan yerel yönetimine katkı sağlamak amaçlanmıştır. İki ülke arasındaki eğitim faaliyetlerine katkıda bulunmak için Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden iki Yardımcı Doçent misafir araştırmacı olarak fakültemize davet edilmişlerdir. Ardahan Üniversitesi ile yapılan Mevlana Değişim Programı kapsamında Türkoloji ve Tarih Bölümlerine iki öğrenci kabul edilmiş önümüzdeki sömestrde bölümlerimizden iki öğrencimiz Ardahan Üniversitesine gönderilecektir.

33 Birlik ve Beraberli ğ i Güçlendirecek ve Sinerji Oluşturacak Faaliyetler (2) Üniversitemiz, aşağı yukarı bin yıl önce birbirinden ayrılan ve Kırgızca tabiriyle “Bir atanın baldarı” yani çocuklarını bir araya getiren ve onlara eğitim ve öğretim veren bir kurumdur. Bu bakımdan fakültemizin bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu 80’in üzerindeki kongre, sempozyum, seminer, konferans, anma günleri, sergiler, ortak araştırma projeleri, öğrencilerin staj programları, gezileri ve yemekli toplantıları birlik ve beraberliği güçlendiren ve sinerji oluşturan faaliyetler olarak düşünmek gerekir. Bu bakımdan fakültemiz, düzenlemiş olduğu bilimsel faaliyetlerde başta Kırgızistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere Türk halk ve toplulukları ile ilgili milli bayramları, milli günleri, önemli yıl dönümlerini içine alan pek çok programı, öğrencilerimizin de katılımıyla düzenlemiş ve düzenlemektedir. Bu bağlamda fakültemiz, hem Asya’nın en batı uç noktasında yer alan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal ve özel günleri hem de Kırgızistan Cumhuriyeti’nin ulusal ve özel günleri ile ilgili toplantılar düzenlemiştir. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili Çanakkale Savaşları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk’ü Anma gibi pek çok program düzenlenmiştir.

34 Birlik ve Beraberli ğ i Güçlendirecek ve Sinerji Oluşturacak Faaliyetler (3) 14 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında fakültemizden 20 öğrenci Sakarya şehrine tanıtım stajı yapmak üzere gönderilecektir. Staj sırasında öğrenciler Sakarya ve çevresinin yanı sıra Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Ankara ve İstanbul şehirlerinin de tarihi ve turistik yerlerini görmek imkanını bulacaklardır. 17 Nisan 2012 tarihinde Van Kırgızları ve Pamir Kırgızlarının liderleri fakültemizi ziyaret etmişler. Bu ziyaretle sorunlarını fakültemiz idarecileri ve öğretim üyelerine anlatma fırsatını bulmuşladır. Kırgız yazar ve çizerlerini tanımak amacıyla 10.05.2012 tarihinde ünlü Kırgız yazarı Anatay Ömürkanov’la Buluşma toplantısı tertip edilmiştir. Toplantıya fakültemiz öğretim üyesi ve elamanlarının yanı sıra öğrencilerimi de iştirak etmişlerdir. 11 Mayıs 2012 günü Kırgız yazar Tügelbay Sıdıkov’un 100. Doğum Yıldönümü için fakültemiz tarafından program yapılmıştır. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambaev tarafından 21 Mayıs Anneler Günü olarak ilan edilmiş, bu kapsamda fakültemizin de iştirakiyle Anneler Günü kutlamaları yapılmıştır.

35 1. Teskey-Ala Too Arkeoloji Projesi (devam ediyor) 2. “Uygarlık Sürecinde Türk Dünyası Halklarının Sosyal Kimliği: Kırgızistan Örneği”, 3-8 Şubat 2011. (devam ediyor) 3. “Geliştirici Öğretim Teknolojileri ve Meslek Erbabını Yetiştirmede Onların Etkisi” 2011. (devam ediyor) 4. Living History of the Central Asian People: The Case of Kyrgyzstan (devam ediyor). 5. The Nomads of Eurasia (devam ediyor). 6. «Kırgızistan’da Bulunan Yazıtlardaki Yazıları Araştırma ve İncelenmesi Projesi» (devam ediyor) 7. İskit Dönemi Evlerinin Araştırma ve İncelenmesi Projesi (devam ediyor) PROJE ÇALIŞMALARI

36 Teskey-Ala Too Arkeoloji Projesi (Devam ediyor)

37 “Uygarlık Sürecinde Türk Dünyası Halklarının Sosyal Kimli ğ i: Kırgızistan Örne ğ i”, 3-8 Şubat 2011.

38 Living History of the Central Asian People: The Case of Kyrgyzstan

39 Kırgızistan’ın yakın tarihinin önemli olaylarından Aksı Olayları fakültemiz tarafından yapılan ve Prof. Dr. Osmanakun İ braimov ve Doç. Dr. Ceenbek Alımbaev’in konuşmacı olarak katıldıkları bir programla anılmıştır. Doç. Dr. Taalay Şarşembieva, Ö ğ r. Dr. Roza Abdıkulova ve Dr. Cengiz Buyar 7 Nisan olaylarının sebeplerini, sonuçlarını ve dünya basınındaki yankılarını 7 Nisan 2012’de düzenlenen bir panelle ele almışladır. Üniversitemizin geleneksel olarak gerçekleştirdi ğ i çevre temizli ğ ine ö ğ rencilerimiz bu yıl da katılmışlardır. E Ğİ T İ M VE TOPLUMA YÖNEL İ K FAAL İ YETLER

40 Türkoloji Bölümü ve Edebiyat Kulübü Ö ğ rencileri «Canırık» Edebiyat Dergisini çıkardı. 2 Mart 2012 tarihinde Canırık Edebiyat Kulübü tarafından düzenlenen Şiir Gecesi’ne Avrasya Yıldızı Gülci ğ it Kalıkov katıldı. 10 Mayıs 2012’de Canırık Edebiyat Kulübü Dostluk Gemisi adlı program düzenledi. Ö Ğ RENC İ LER İ M İ Z İ N TANITIM VE UYGULAMALI ÇALIŞMALARI

41 Şubat 10 Şubat 2012 ‘Manas’ Destanı ve Manasçılar (Prof.Dr. Özkul Çobanoğlu) 17 Şubat 2012 ‘Kırgız Ceri-Irdın Keni’ Kırgız Halk Sanatçısı Salamat Sadıkova ile buluşma Mart 2 Mart 2012 Ünlü Yönetmen Aktan Abdıkalıkov ile buluşma 7 Mart 2012 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 12 Mart 2012 ‘Ulusal Marşlarımız ve Sembollerimiz’ Panel 15 Mart 2012 ‘Çanakkale 1915’ Programı Nisan 6 Nisan 2012 7 Nisan İnkılap Günü Anma Programı 18-20 Nisan 2012 ‘IV. Uluslararası Genç Türkologlar’ Sempozyumu Mayıs 9 Mayıs 2012 ‘II Dünya Savaşının Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Sonuçları’ Panel 18 Mayıs 2012 ‘19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlük ve Spor Bayramı’ Panel 24 Mayıs 2011 Cengiz Aytamatov ve Türk Uygarlığının Rönesansı Ağustos 30 Ağustos 2012 Türkiye Cumhuriyeti Zafer Bayramı 31 Ağustos 2012 Kırgız Cumhuriyeti Bağımsızlık Bayramı

42 Genel De ğ erlendirme Güçlü Yönlerimiz: E ğ itiminde yeniliklere açık, üretken, ça ğ daş düşünceli bir akademik kadroya sahip olmamızdır. Hedeflerimiz Kısa Dönemli Hedefler: Ö ğ rencilerimizin çeşitli sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılımını sa ğ layarak motivasyonlarını arttırmak. Ö ğ retim Üyelerimizi bilimsel faaliyetlere yönlendirmek Uzun Dönemli Hedefler: Fakültemizin de ğ işik bölümlerinde kullanılan ders materyallerini ö ğ rencilerimize daha kaliteli ve daha ekonomik biçimde sa ğ lamak amacıyla bu materyallerin en az %50’sinin ö ğ retim elemanlarımızca hazırlanması için gerekli çalışmalar yapılması. Ö ğ retim elemanlarımızın mesleki bilgilerini artırmak amacıyla, hizmet içi etkinlikler düzenlemek. Fakültemizde çalışan akademik/idari personelin ve ö ğ rencilerimizin motivasyonunu artırmak için verilen çabaları sürdürmek. E ğ itim kalitesini ve verimini artırmak amacıyla arayışlara devam etmek.

43 TEŞEKKÜRLER


"EDEB İ YAT FAKÜLTES İ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ 08 Haziran 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları