Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 30 Eylül 2011

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 30 Eylül 2011"— Sunum transkripti:

1 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 30 Eylül 2011
EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 30 Eylül 2011

2 AKADEMİK BİRİMLER Fakültemizde
1. Batı Dilleri (İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı), 2. Doğu Dilleri (Çin Dili ve Edebiyatı Programı), (Rus Dili ve Edebiyatı Programı), 3. Eğitim Bilimleri, 4. Felsefe, 5. Sosyoloji, 6. Tarih, 7. Türkoloji olmak üzere 7 bölüm vardır.

3 Bu bölümlerde tam zamanlı olarak halen
1. 14 profesör, doçent, yardımcı doçent (Toplam 26 öğretim üyesi), 4. 12 öğretim görevlisi, okutman, 6. 10 araştırma görevlisi, uzman görev yapmaktadır.

4 Öğrenci Sayısı ı ıı ııı ıv 586 TOPLAM HAZIRLIK SINIFLAR
GENEL TOPLAM ı ıı ııı ıv  EDEBİYAT FAKÜLTESİ      BATI DİLLERİ (İngiliz Dili ve Edebiyatı) 33 15 20 19 14 68 101      DOĞU DİLLERİ (Çin Dili ve Edebiyatı) 4 6 40 44 (Rus Dili ve Edebiyatı) 3 1 17 5 27 30      FELSEFE 11 10 41 61      SOSYOLOJİ 21 18 22 78      TARİH 34 24 25 95 129      TÜRKOLOJİ 28 31 29 115 143 TOPLAM:       139 105 136 77 447 586

5 BİLİMSEL ORGANİZASYONLAR VE ARAŞTIRMALAR
Uluslararası Kongre ve Sempozyumlar Türk Dünyası Sosyologlar Birliği Kongresi, Eylül 2010. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi “Küresel Gelişmeler Işığında Lisansüstü Eğitimin Durumu ve Geleceği”, Nisan 2011. IV. Uluslararası Genç Türkologlar Sempozyumu (Salican Cigitov’un Doğumunun 75. Yılına Armağan), Nisan 2011. International Symposium on Altay Communities: Migrations and Emergence of Nations, İstanbul, July 18-19, 2011. Cengiz Aytmatov ve Türk Uygarlığının Rönesansı, 2011 (hazırlıkları devam ediyor).

6 Türk Dünyası Sosyologlar Birliği Kongresi, 21-24 Eylül 2010.

7

8 Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi “Küresel Gelişmeler Işığında Lisansüstü Eğitimin Durumu ve Geleceği”, Nisan 2011.

9 IV. Uluslararası Genç Türkologlar Sempozyumu (Salican Cigitov’un Doğumunun 75. Yılına Armağan), Nisan 2011.

10 IV. Uluslararası Genç Türkologlar Sempozyumu (Salican Cigitov’un Doğumunun 75. Yılına Armağan), Nisan 2011.

11 International Symposium on Altay Communities: Migrations and Emergence of Nations, İstanbul, July 18-19, 2011.

12 PROJE ÇALIŞMALARI Teskey-Ala Too Arkeoloji Projesi (devam ediyor)
“Uygarlık Sürecinde Türk Dünyası Halklarının Sosyal Kimliği: Kırgızistan Örneği”, 3-8 Şubat (devam ediyor) “Geliştirici Öğretim Teknolojileri ve Meslek Erbabını Yetiştirmede Onların Etkisi” (devam ediyor) Living History of the Central Asian People: The Case of Kyrgyzstan (devam ediyor). The Nomads of Eurasia (devam ediyor).

13 Teskey-Ala Too Arkeoloji Projesi (Devam ediyor)

14 “Uygarlık Sürecinde Türk Dünyası Halklarının Sosyal Kimliği: Kırgızistan Örneği”, 3-8 Şubat 2011.

15 Living History of the Central Asian People: The Case of Kyrgyzstan .

16 YAYINLAR Genç Türkologlar Sempozyumu, Nisan 2007, Bildiriler, Bişkek 2011. Genç Türkologlar Sempozyumu, Nisan 2008, Bildiriler, Bişkek 2011. Genç Türkologlar Sempozyumu, Mayıs 2009, Bildiriler, Bişkek 2011.

17 Nurdin Useev, Yenisey Cazma Estelikteri I: Leksikası cana Tekstter, Bişkek, 2011

18 ULUSAL VE ULUSLARARASI TOPLANTILARA KATILIM
Olcobay Karatayev, I. Uluslararası Selçuklu Kongresi, Kayseri-Türkiye, Eylül 2010,. Remzi Ataoğlu ve Doç.Dr. Kubatbek Tabaldiyev, XVI. Türk Tarih Kongresi, Ankara-Türkiye, Eylül 2010, Camgırbek Bököşev, ‘The World Philosophical Forum’, Yunanistan, 4-9 Ekim 2010. Kuseyin İsayev, ‘Uygarlık Diyalogu’ uluslararası forum, Rodos-Yunanistan, 7-11 Ekim 2010. İlhan Şahin, Ekim 2010 tarihinde 3 hafta süreyle proje çalışmaları çerçevesinde Japonya ‘da Meiji Üniversitesinde atelye çalışmalarına katılması. Nurbübü Asipova, Türkiye Eğitim Ssiteminde ve Öğretmen Yetiştirme Alanında Gelişmelerin Araştırılması, proje, Ankra,Türkiye, Ocak 2011, Layli Ükübayeva, ‘Bağımsızlık Döneminde Kırgız Edebiyatı’ seminer, Washıngton, ABD, 12 Ocak-12 Şubat 2011, İlhan Şahin, International Seminar Eurasia Twenty Yeasr After 1991 in Retrospect, Kolkata, India, February, 2011. Roza Abdıkulova, International Seminar Eurasia Twenty Yeasr After 1991 in Retrospect, Kolkata, India, February, 2011. Zuhra Altımışova, International Seminar Eurasia Twenty Yeasr After 1991 in Retrospect, Kolkata, India, February, 2011. Baktıbek İsakov. Aigine Research Center ve Harvard Üniversitesi, Davis Center For Russian and Eurasian Studies, Erivan, Mart, 2011. Abdullah Gündoğdu, Osmanlı Devleti'nin Dağılma Sürecinde Trablusgarp ve Balkan Savaşları I. Uluslar arası Tarih Sempozyumu, İzmir, Mayıs 2011 İsmail Türkoğlu Osmanlı Devleti'nin Dağılma Sürecinde Trablusgarp ve Balkan Savaşları I. Uluslararası Tarih Sempozyumu, İzmir, Mayıs 2011 Ceenbek Alımbayev, 2. Uluslararası Bodrum Sempozyumu, Bodrum, 9-12 Mayıs 2011. Döölötbek Saparaliyev, Sotsiogumanitarnaya nauka Kazahstana: 20 let samopostijeniya i integratsii v globalnıy kulturno-istoriçeskiy kontekst, Almatı, 2011. Cengiz Buyar, Sotsiogumanitarnaya nauka Kazahstana: 20 let samopostijeniya i integratsii v globalnıy kulturno-istoriçeskiy kontekst, Almatı, 2011.

19 KİTAP TANITIMI Prof. Dr. Nurbübü Asipova’nın ‘Bilim Filasofiyası cana Tarıhı (Eğitim Felsefesi ve Tarihi)’ adlı ders kitabının tanıtımı, KTMÜ, Bişkek, Kırgızistan, 31 Mart 2011.

20 Prof. Dr. Kusein İsaev’in ‘Koom cana Inkılap’(Toplum ve Devrim) adlı kitabının tanıtımı’, Milli Kütüphane, Bişkek, Kırgızistan, 5 Nisan 2011.

21 TEZ SAVUNMALARI 1. Doktora Tezleri 2. Yüksek Lisans Tezleri
Gül Banu Duman, “Türkiye Türkçesi ve Kırgız Türkçesinin Söz Dizimi Bakımından Karşılaştırılması’’ adlı Doktora tezi, 17 Şubat 2011. Gülzada Narmamatova, “Molla Niyaz’ın Eserlerinin İmla, Ses Bilgisi, Leksik ve Semantik Analizi (Üç El Yazı Kitabının Temelinde)’’ adlı Doktora tezi, 22 Mart 2011. Aydın İdil, “ Yıllarında Basmacı Hareketi ve Enver Paşa” adlı Doktora tezi, 20 Nisan 2011. 2. Yüksek Lisans Tezleri Ali Ünal, Günümüz Kırgız Toplumunda Doğum-Ölüm Geleneği ve Bunun Tarihi İzleri (Narın Bölgesi Örneği), 22 Aralık 2010. Yana Sıtdıkova, “XIX. Yüzyılın Başından XX. Yüzyılın İlk Yıllarına Kadar Kırgızistan’daki Tatarların Sosyal Hayatı ve Kültürü” adlı Yüksek Lisans tezi, Aycan Alıbaeva, “S.M.Abramzon’a göre XX yüzyıla Kadar Kırgızların Sosyal Hayatı” adlı Yüksek Lisans tezi, Gülkayır Orozbayeva, “Kırgızistan`ın Kuzey Tarafındaki Yerleştirme ve Kolektifleştirme Cereyanı ( yıllar arası)” adlı Yüksek Lisans tezi, Aycamal Tursunbayeva, ‘Kırgız ve Türk Dillerinde Cümlenini Sınıflandırılması’ adlı Yüksek Lisans Tezi Erhan Taşbaş, ‘Çagatay türkçesinin son dönemine ait bir köroglu destanı (inceleme transkripsyon-aktarma-dizin)’ adlı Yüksek lisans tezi, Zarina Calbiyeva, ‘Kırgız ve Türk Dillerinde imek fiilinin kullanımı ve gramer anlamları’ adlı Yüksek lisans tezi, Nurgül Aytbayeva, ‘Kırgızca ve Türkçedeki Küçültme ve Sevgi Anlamındaki Kelimeler’ adlı Yüksek lisans tezi, Gülsün Betül Нakan, ‘Türkçe ve Kırgızcada «el» sözcüğü ile ilgili deyimlerin karşılaştırılması» adlı Yüksek lisans tezi, Selman Başaran, ‘Cengiz Aytmatov ile ilgili Kırgızistan ve Türkiye’daeki Çalışmalar’ Yüksek lisans tezi, Elif Bilge Akbaş, ‘Mar Bayciyev’in “angemeler cana povestter’ adlı Yüksek lisans tezi, Zarina Kulbarakova, “Manas” ve “ Er töştük” destanlarindaki olumsuz karakterler’in yeri ve tasviri özellikleri’ adlı Yüksek lisans tezi, Sefa Kırveli, ‘C.Aytmatov’un uzun hikayelerinde hümanizm meselesinin edebi yönden incelenmesi’adlı Yüksek lisans tezi, Canar Ömüraliyeva, ‘Moldo kiliç’ın dünü ve bugünü: hakkında sovyetler birliği döneminde ve günümüzde yapılan araştırmalar üzerine bir değerlendirme’ adlı Yüksek lisans tezi, Aida Smailova, ‘Kırgız halkının etnokültürel yapısının sovyet dönemindeki durumu ve cengiz aytmatov’un eserlerine yansıması’ adlı Yüksek lisans tezi, Asılbübü Tursunaliyeva, ‘Kirgiz nesrinde diyalogun sanatsal işlevi üzerine bir inceleme’ adlı Yüksek lisans tezi,

22 EĞİTİM VE TOPLUMA YÖNELİK FAALİYETLER
Paneller ve Özel Programlar Manasçı Urkaş MAMBETALİYEV ile Buluşma, 12 Kasım 2010 C. AYTMATOV’un Doğum Günü Münasebetiyle Düzenlenen Edebiyat Yarışması ve Müzik Programı, 29 Aralık 2010 Manas Destanı – Kırgız Halkının Manevî Dünyasının Zirvesi (Manasbilimcilerle ve Manasçılarla Buluşma), 18 Şubat 2011. Nisan İnkılabının Birinci Yıldönümü, 5 Nisan 2011. 75. Yılında Salican Cigitov, 17 Mart 2011. Çanakkale: Tarihin Yapıldığı ve Yazıldığı Yer, 18 Mart 2011. ‘Şair Mehmet Akif ERSOY: Hayatı, Eserleri’ Programı, 9 Nisan 2011 Konferans ve Seminerler Tarih, Türkoloji, Felsefe, Doğu Dilleri ve Batı Dilleri Bölümlerince toplam 45 konferans ve seminer gerçekleştirilmiştir.

23 75. Yılında Salican Cigitov, 17 Mart 2011.

24

25 Çanakkale: Tarihin Yapıldığı ve Yazıldığı Yer, 18 Mart 2011.

26 AKADEMİK YÜKSELMELER VE GELİŞMELER
Doç. Dr. Çolpon Naymanova – Kırgızistan Cumhuriyetinin Milli Atestasyon Komisyonu tarafından profesörlük ünvanını aldı, 28 Şubat 2011. Prof. Dr. Anvarbek Mokeev, 22 Mart 2011 tarihinde Kırgızistan’ın Özbekistan elçisi olarak atandı. Prof. Dr. Bayram Kodaman, “Türk Tarih Kurumunun 80. Kuruluş Yıl Dönümü münasebetiyle Madalya alması”, 12 Nisan 2011, Ankara, Türkiye. Prof. Dr. Layli Ükübayeva, Kırgızistan Cumhurbaşkanı kararıyla ‘Cengiz Aytmatov: estetik ve milli esas’, ‘Kırgız Edebiyatı: tahliller ve düşünceler’ alanında araştırmalar dolayısıyla Kasım Tınıstanov Devlet Ödülü almıştır. Prof. Dr. Döölötbek Saparaliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı kararıyla ‘Kırgız Eğitimine Katkılarından dolayı ödüllendirilmiştir.

27 Prof. Dr. Anvarbek Mokeev, 22 Mart 2011 tarihinde Kırgızistan’ın Özbekistan elçisi olarak atandı.

28 ÖĞRENCİLERİMİZİN TANITIM VE UYGULAMALI ÇALIŞMALARI
Türkiye Günleri, 4 Mart 2011. Geleneksel Kırgız Kız Oyunları (Müzikal Gösteri), 26 Nisan 2011. Prof. Dr. Kubatbek Tabaldiyev, Isık-Göl’ün Balıkçı şehrindeki arkeolojik eserleri ve bölgeyi öğrencilere tanıtma gezisi, 30 Nisan 2011. Prof. Dr. İlhan Şahin- Baktıbek İsakov, Sosyal Antropoloji dersi kapsamında Sosyoloji Bölümü II. sınıf öğrencileri ile Kaşka Suu köyünü ziyaret, 11 Nisan 2011. Fakültemiz Tarih Bölümü öğrencilerinin Araşan Bölgesi araştırma ve inceleme gezisi, 15 Mayıs 2011. Staj Programı Fakültemiz Tarih, Türkoloji, Doğu Dilleri ve Batı Dilleri Bölümleri 3. sınıf öğrencilerinin Türkiye’de ve Kırgızistan’da staj yapmalarıyla ilgili çalışmaları Dekanlığımızca koordine edilmekte ve yürütülmektedir.

29 Türkiye Günleri, 4 Mart 2011.

30

31 TEŞEKKÜRLER


"EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 30 Eylül 2011" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları