Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 30 Eylül 2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 30 Eylül 2011."— Sunum transkripti:

1 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 30 Eylül 2011

2 AKADEMİK BİRİMLER Fakültemizde 1. Batı Dilleri (İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı), 2. Doğu Dilleri ( Çin Dili ve Edebiyatı Programı), (Rus Dili ve Edebiyatı Programı), 3. Eğitim Bilimleri, 4. Felsefe, 5. Sosyoloji, 6. Tarih, 7. Türkoloji olmak üzere 7 bölüm vardır.

3 Bu bölümlerde tam zamanlı olarak halen profesör, 2. 7 doçent, 3. 5 yardımcı doçent (Toplam 26 öğretim üyesi), öğretim görevlisi, 5. 1 okutman, araştırma görevlisi, 7. 1 uzman görev yapmaktadır.

4 Öğrenci Sayısı TOPLAM HAZIRLIK SINIFLAR GENEL TOPLAM TOPLAM ıııııııv TOPLA M EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLERİ (İ ngiliz Dili ve Edebiyatı ) DOĞU DİLLERİ (Ç in Dili ve Edebiyatı ) DOĞU DİLLERİ (Rus Dili ve Edebiyatı) FELSEFE SOSYOLOJİ TARİH TÜRKOLOJİ TOPLAM:

5 Uluslararası Kongre ve Sempozyumlar Türk Dünyası Sosyologlar Birliği Kongresi, Eylül Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi “Küresel Gelişmeler Işığında Lisansüstü Eğitimin Durumu ve Geleceği”, Nisan IV. Uluslararası Genç Türkologlar Sempozyumu (Salican Cigitov’un Doğumunun 75. Yılına Armağan), Nisan International Symposium on Altay Communities: Migrations and Emergence of Nations, İstanbul, July 18-19, Cengiz Aytmatov ve Türk Uygarlığının Rönesansı, 2011 (hazırlıkları devam ediyor). BİLİMSEL ORGANİZASYONLAR VE ARAŞTIRMALAR

6 Türk Dünyası Sosyologlar Birliği Kongresi, Eylül 2010.

7

8 Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi “Küresel Gelişmeler Işığında Lisansüstü Eğitimin Durumu ve Geleceği”, Nisan 2011.

9 IV. Uluslararası Genç Türkologlar Sempozyumu (Salican Cigitov’un Doğumunun 75. Yılına Armağan), Nisan 2011.

10

11 International Symposium on Altay Communities: Migrations and Emergence of Nations, İstanbul, July , 2011.

12 1. Teskey-Ala Too Arkeoloji Projesi (devam ediyor) 2. “Uygarlık Sürecinde Türk Dünyası Halklarının Sosyal Kimliği: Kırgızistan Örneği”, 3-8 Şubat (devam ediyor) 3. “Geliştirici Öğretim Teknolojileri ve Meslek Erbabını Yetiştirmede Onların Etkisi” (devam ediyor) 4. Living History of the Central Asian People: The Case of Kyrgyzstan (devam ediyor). 5. The Nomads of Eurasia (devam ediyor). PROJE ÇALIŞMALARI

13 Teskey-Ala Too Arkeoloji Projesi (Devam ediyor)

14 “Uygarlık Sürecinde Türk Dünyası Halklarının Sosyal Kimliği: Kırgızistan Örneği”, 3-8 Şubat 2011.

15 Living History of the Central Asian People: The Case of Kyrgyzstan.

16 Genç Türkologlar Sempozyumu, Nisan 2007, Bildiriler, Bişkek Genç Türkologlar Sempozyumu, Nisan 2008, Bildiriler, Bişkek Genç Türkologlar Sempozyumu, Mayıs 2009, Bildiriler, Bişkek YAYINLAR

17 Nurdin Useev, Yenisey Cazma Estelikteri I: Leksikası cana Tekstter, Bişkek, 2011

18 1. Olcobay Karatayev, I. Uluslararası Selçuklu Kongresi, Kayseri-Türkiye, Eylül 2010,. 2. Remzi Ataoğlu ve Doç.Dr. Kubatbek Tabaldiyev, XVI. Türk Tarih Kongresi, Ankara-Türkiye, Eylül 2010, 3. Camgırbek Bököşev, ‘The World Philosophical Forum’, Yunanistan, 4-9 Ekim Kuseyin İsayev, ‘Uygarlık Diyalogu’ uluslararası forum, Rodos-Yunanistan, 7-11 Ekim İlhan Şahin, Ekim 2010 tarihinde 3 hafta süreyle proje çalışmaları çerçevesinde Japonya ‘da Meiji Üniversitesinde atelye çalışmalarına katılması. 6. Nurbübü Asipova, Türkiye Eğitim Ssiteminde ve Öğretmen Yetiştirme Alanında Gelişmelerin Araştırılması, proje, Ankra,Türkiye, Ocak 2011, 7. Layli Ükübayeva, ‘Bağımsızlık Döneminde Kırgız Edebiyatı’ seminer, Washıngton, ABD, 12 Ocak-12 Şubat 2011, 8. İlhan Şahin, International Seminar Eurasia Twenty Yeasr After 1991 in Retrospect, Kolkata, India, February, Roza Abdıkulova, International Seminar Eurasia Twenty Yeasr After 1991 in Retrospect, Kolkata, India, February, Zuhra Altımışova, International Seminar Eurasia Twenty Yeasr After 1991 in Retrospect, Kolkata, India, February, Baktıbek İsakov. Aigine Research Center ve Harvard Üniversitesi, Davis Center For Russian and Eurasian Studies, Erivan, Mart, Abdullah Gündoğdu, Osmanlı Devleti'nin Dağılma Sürecinde Trablusgarp ve Balkan Savaşları I. Uluslar arası Tarih Sempozyumu, İzmir, Mayıs İsmail Türkoğlu Osmanlı Devleti'nin Dağılma Sürecinde Trablusgarp ve Balkan Savaşları I. Uluslararası Tarih Sempozyumu, İzmir, Mayıs Ceenbek Alımbayev, 2. Uluslararası Bodrum Sempozyumu, Bodrum, 9-12 Mayıs Döölötbek Saparaliyev, Sotsiogumanitarnaya nauka Kazahstana: 20 let samopostijeniya i integratsii v globalnıy kulturno-istoriçeskiy kontekst, Almatı, Cengiz Buyar, Sotsiogumanitarnaya nauka Kazahstana: 20 let samopostijeniya i integratsii v globalnıy kulturno-istoriçeskiy kontekst, Almatı, ULUSAL VE ULUSLARARASI TOPLANTILARA KATILIM

19 Prof. Dr. Nurbübü Asipova’nın ‘Bilim Filasofiyası cana Tarıhı (Eğitim Felsefesi ve Tarihi)’ adlı ders kitabının tanıtımı, KTMÜ, Bişkek, Kırgızistan, 31 Mart KİTAP TANITIMI

20 Prof. Dr. Kusein İsaev’in ‘Koom cana Inkılap’(Toplum ve Devrim) adlı kitabının tanıtımı’, Milli Kütüphane, Bişkek, Kırgızistan, 5 Nisan 2011.

21 1. Gül Banu Duman, “Türkiye Türkçesi ve Kırgız Türkçesinin Söz Dizimi Bakımından Karşılaştırılması’’ adlı Doktora tezi, 17 Şubat Gülzada Narmamatova, “Molla Niyaz’ın Eserlerinin İmla, Ses Bilgisi, Leksik ve Semantik Analizi (Üç El Yazı Kitabının Temelinde)’’ adlı Doktora tezi, 22 Mart Aydın İdil, “ Yıllarında Basmacı Hareketi ve Enver Paşa” adlı Doktora tezi, 20 Nisan TEZ SAVUNMALARI 1. Doktora Tezleri 1.Ali Ünal, Günümüz Kırgız Toplumunda Doğum-Ölüm Geleneği ve Bunun Tarihi İzleri (Narın Bölgesi Örneği), 22 Aralık Yana Sıtdıkova, “XIX. Yüzyılın Başından XX. Yüzyılın İlk Yıllarına Kadar Kırgızistan’daki Tatarların Sosyal Hayatı ve Kültürü” adlı Yüksek Lisans tezi, Aycan Alıbaeva, “S.M.Abramzon’a göre XX yüzyıla Kadar Kırgızların Sosyal Hayatı” adlı Yüksek Lisans tezi, Gülkayır Orozbayeva, “Kırgızistan`ın Kuzey Tarafındaki Yerleştirme ve Kolektifleştirme Cereyanı ( yıllar arası)” adlı Yüksek Lisans tezi, Aycamal Tursunbayeva, ‘Kırgız ve Türk Dillerinde Cümlenini Sınıflandırılması’ adlı Yüksek Lisans Tezi Erhan Taşbaş, ‘Çagatay türkçesinin son dönemine ait bir köroglu destanı (inceleme transkripsyon-aktarma-dizin)’ adlı Yüksek lisans tezi, Zarina Calbiyeva, ‘Kırgız ve Türk Dillerinde imek fiilinin kullanımı ve gramer anlamları’ adlı Yüksek lisans tezi, Nurgül Aytbayeva, ‘Kırgızca ve Türkçedeki Küçültme ve Sevgi Anlamındaki Kelimeler’ adlı Yüksek lisans tezi, Gülsün Betül Нakan, ‘Türkçe ve Kırgızcada «el» sözcüğü ile ilgili deyimlerin karşılaştırılması» adlı Yüksek lisans tezi, Selman Başaran, ‘Cengiz Aytmatov ile ilgili Kırgızistan ve Türkiye’daeki Çalışmalar’ Yüksek lisans tezi, Elif Bilge Akbaş, ‘Mar Bayciyev’in “angemeler cana povestter’ adlı Yüksek lisans tezi, Zarina Kulbarakova, “Manas” ve “ Er töştük” destanlarindaki olumsuz karakterler’in yeri ve tasviri özellikleri’ adlı Yüksek lisans tezi, Sefa Kırveli, ‘C.Aytmatov’un uzun hikayelerinde hümanizm meselesinin edebi yönden incelenmesi’adlı Yüksek lisans tezi, Canar Ömüraliyeva, ‘Moldo kiliç’ın dünü ve bugünü: hakkında sovyetler birliği döneminde ve günümüzde yapılan araştırmalar üzerine bir değerlendirme’ adlı Yüksek lisans tezi, Aida Smailova, ‘Kırgız halkının etnokültürel yapısının sovyet dönemindeki durumu ve cengiz aytmatov’un eserlerine yansıması’ adlı Yüksek lisans tezi, Asılbübü Tursunaliyeva, ‘Kirgiz nesrinde diyalogun sanatsal işlevi üzerine bir inceleme’ adlı Yüksek lisans tezi, Yüksek Lisans Tezleri

22 Paneller ve Özel Programlar Manasçı Urkaş MAMBETALİYEV ile Buluşma, 12 Kasım 2010 C. AYTMATOV’un Doğum Günü Münasebetiyle Düzenlenen Edebiyat Yarışması ve Müzik Programı, 29 Aralık 2010 Manas Destanı – Kırgız Halkının Manevî Dünyasının Zirvesi (Manasbilimcilerle ve Manasçılarla Buluşma), 18 Şubat Nisan İnkılabının Birinci Yıldönümü, 5 Nisan Yılında Salican Cigitov, 17 Mart Çanakkale: Tarihin Yapıldığı ve Yazıldığı Yer, 18 Mart ‘Şair Mehmet Akif ERSOY: Hayatı, Eserleri’ Programı, 9 Nisan 2011 Konferans ve Seminerler Tarih, Türkoloji, Felsefe, Doğu Dilleri ve Batı Dilleri Bölümlerince toplam 45 konferans ve seminer gerçekleştirilmiştir. EĞİTİM VE TOPLUMA YÖNELİK FAALİYETLER

23 75. Yılında Salican Cigitov, 17 Mart 2011.

24

25 Çanakkale: Tarihin Yapıldığı ve Yazıldığı Yer, 18 Mart 2011.

26 Doç. Dr. Çolpon Naymanova – Kırgızistan Cumhuriyetinin Milli Atestasyon Komisyonu tarafından profesörlük ünvanını aldı, 28 Şubat Prof. Dr. Anvarbek Mokeev, 22 Mart 2011 tarihinde Kırgızistan’ın Özbekistan elçisi olarak atandı. Prof. Dr. Bayram Kodaman, “Türk Tarih Kurumunun 80. Kuruluş Yıl Dönümü münasebetiyle Madalya alması”, 12 Nisan 2011, Ankara, Türkiye. Prof. Dr. Layli Ükübayeva, Kırgızistan Cumhurbaşkanı kararıyla ‘Cengiz Aytmatov: estetik ve milli esas’, ‘Kırgız Edebiyatı: tahliller ve düşünceler’ alanında araştırmalar dolayısıyla Kasım Tınıstanov Devlet Ödülü almıştır. Prof. Dr. Döölötbek Saparaliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı kararıyla ‘Kırgız Eğitimine Katkılarından dolayı ödüllendirilmiştir. AKADEMİK YÜKSELMELER VE GELİŞMELER

27 Prof. Dr. Anvarbek Mokeev, 22 Mart 2011 tarihinde Kırgızistan’ın Özbekistan elçisi olarak atandı.

28 Türkiye Günleri, 4 Mart Geleneksel Kırgız Kız Oyunları (Müzikal Gösteri), 26 Nisan Prof. Dr. Kubatbek Tabaldiyev, Isık-Göl’ün Balıkçı şehrindeki arkeolojik eserleri ve bölgeyi öğrencilere tanıtma gezisi, 30 Nisan Prof. Dr. İlhan Şahin- Baktıbek İsakov, Sosyal Antropoloji dersi kapsamında Sosyoloji Bölümü II. sınıf öğrencileri ile Kaşka Suu köyünü ziyaret, 11 Nisan Fakültemiz Tarih Bölümü öğrencilerinin Araşan Bölgesi araştırma ve inceleme gezisi, 15 Mayıs Staj Programı Fakültemiz Tarih, Türkoloji, Doğu Dilleri ve Batı Dilleri Bölümleri 3. sınıf öğrencilerinin Türkiye’de ve Kırgızistan’da staj yapmalarıyla ilgili çalışmaları Dekanlığımızca koordine edilmekte ve yürütülmektedir. ÖĞRENCİLERİMİZİN TANITIM VE UYGULAMALI ÇALIŞMALARI

29 Türkiye Günleri, 4 Mart 2011.

30

31 TEŞEKKÜRLER


"2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 30 Eylül 2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları