Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EDEBİYAT FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ AKADEMİK KURULU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EDEBİYAT FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ AKADEMİK KURULU"— Sunum transkripti:

1 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ AKADEMİK KURULU
Misyonumuz ve Vizyonumuz Kırgızistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Cumhuriyetleri ve diğer Türk topluluklarındaki üniversite çağına gelmiş olan gençleri bir çatı altında toplamak, onlara ortak insani, tarihi, kültürel ve uygarlık değerlerini vermek, çağdaş bilimin ihtiyaçları doğrultusunda eğitmek, XXI. Yüzyılın uygarlığına ve bilgi çağına önder olacak fikir adamları ve kadroları yetiştirmek görevini üzerine alan fakültemiz, vizyonunu bu çerçevede Türk uygarlığının çatısını kurmak ve rönesansını gerçekleştirmek olarak belirlemiştir.

2 EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
Fakültemizde eğitim ve öğretim faaliyetleri 8 bölüm ve bu bölümlere bağlı 11 programda yürütülmektedir. Bu bölümlerimiz şunlardır: Türkoloji Bölümü Tarih Bölümü Eğitim Bilimleri Bölümü (Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programı) Sosyoloji Bölümü Felsefe Bölümü Mütercim-Tercümanlık Bölümü (Kırgızca-İngilizce Programı) (Kırgızca-Türkçe Programı (Rusça-Türkçe Programı) Batı Dilleri Bölümü (İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı) Doğu Dilleri Bölümü (Rus Dili ve Edebiyatı Programı) (Çin Dili ve Edebiyatı Programı)

3 BÖLÜMLER SAYI Tarih Profesör: Doçent: Yardımcı Doçent: 1 Öğr. Gör. Dr.: Arş. Gör. Dr.: Arş. Gör.: Türkoloji Profesör: Öğr. Gör..: Uzman: Sosyoloji Profesör: Doçent: Yardımcı Doçent: - Öğr. Gör. Dr.: (biri ders saati ücretli) Mütercim-Tercümanlık Doçent: Yardımcı Doçent: 2 Öğr. Gör.Dr.: Öğr. Gör.: Okutman: Felsefe Profesör: (ikisi ders saati ücretli) Doçent: (biri ders saati ücretli) Öğr. Gör.Dr: Batı Dilleri Bölümü( İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı Profesör: Öğr. Gör.: Öğr. Gör (ders saati ücretli) Doğu Dilleri Bölümü( Rus Dili ve Edebiyatı Programı) Öğr. Gör.Dr: Öğr.Gör.: (biri ders saati ücretli) Doğu Dilleri Bölümü(Çin Dili ve Edebiyatı Programı) Öğr. Gör (biri ders saati ücretli) Eğitim Bilimleri Bölümü(Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programı) Profesör: (biri ders saati ücretli) Doçent: (1’i tam biri yarı zamanlı) Öğr. Gör. Dr: Arş. Gör.:

4 Akademik Unvanlarına Göre
Sayı Prof. Dr. 23 Doç. Dr. 12 Yrd. Doç. Dr. 4 Öğr. Gör. Dr. 20 Öğr. Gör. Arş. Gör. Dr. Arş. Gör. 8 Okutman 2 Uzman 1 Toplam 97

5 eğitim-öğretim yılında 57 olan öğretim üyesi sayımız eğitim-öğretim dönemşnde 93’e bu yıl ise yarı zamanlı ve ders ücretlilerle birlikte 97’ye ulaşmıştır. 97 öğretim elemanından 6’sı Ders Saati ücretli, 5’i Yarı Zamanlıdır. Öğretim üyesi ihtiyacımız büyük oranda karşılanmıştır. Ancak Felsefe, Eğitim Bilimleri gibi bölümlerimizde Türkiye’den öğretim üyesi hiç bulunmamakta ve bazı bölümlerimizde ise yetersizdir. Yıl içinde veya dönem sonunda bu eksikliği gidermek için çalışmalarımız devam etmektedir. Fakültemizde görev yapan 96 öğretim üyesinden 16 öğretim üyesi ve elemanı Türkiye’den 84 öğretim üyesi ve elemanı da Kırgızistan’dandır. Fakültemizde 7 idari personel bulunmaktadır. İdari personelle birlikte toplam çalışanımız 103’tür ÖĞRENCİ SAYISI Fakültemizde eğitim-öğretim yılı Güz Döneminde 308’i Hazırlık sınıflarında, 702’si Lisans’ta, olmak üzere 1010 öğrenci öğrenim görecektir. Yüksek Lisans’ta 69, Doktora’da da 32 öğrencimiz bulunmaktadır. Lisan, Yüksek Lisans ve Doktorada toplam 1111 öğrenci fakültemizde öğrenim görmektedir. Önceki yıl 986 olan bu sayı görüldüğü gibi bu yıl 1111’e ulaşmıştır. YÜKSEK LİSANS Öğrenci Sayısı Tarih Bölümü 16 Türkoloji Bölümü 29 Eğitim Bilimleri Bölümü 24 Toplam 69 DOKTORA Öğrenci Sayısı Tarih Bölümü 7 Türkoloji Bölümü 25 Toplam 32

6 195 113 308 491 211 702 1010 FAKÜLTELER MEVCUT HAZIRLIK
ÖNLİSANS + LİSANS  TOPLAM KIZ ERKEK  EDEBİYAT FAKÜLTESİ      BATI DİLLERİ (İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI) 21 8 29 55 18 73 102      DOĞU DİLLERİ (ÇİN DİLİ VE EDEBİYATI) 12 30 32 14 46 76      DOĞU DİLLERİ (RUS DİLİ VE EDEBİYATI) 10 24 15 53      FELSEFE 7 37      MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (KIRGIZCA-İNGİLİZCE) 25 63 16 79 104      MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (KIRGIZCA-TÜRKÇE) 1 26 48 81      MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (TÜRKÇE-İNGİLİZCE)      MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (TÜRKÇE-RUSÇA)      PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK 11 6 17 19 5 41      SOSYOLOJİ 13 4 47 93      TARİH 39 68 97 49 146 214      TÜRKOLOJİ 51 40 119 170 TOPLAM:       195 113 308 491 211 702 1010

7 Kırgızistan ve Türkiye Dışından Gelen Öğrenciler
HAZIRLIK VE LİSANS PROGRAMI TOPLAMI ÇİN KAZAKİSTAN TACİKİSTAN ÖZBEKİSTAN RUSYA TÜRKMENİSTAN TOPLAM BATI DİLLERİ BÖLÜMÜ -İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI 1 4 DOĞU DİLLERİ BÖLÜMÜ - RUS DİLİ VE EDEBİYATI 2 3 - ÇİN DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİM BİLİMLERİ -PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK PROGRAMI FELSEFE MÜTERCİM-TERCÜMANLIK SOSYOLOJİ TARİH BÖLÜMÜ TÜRKOLOJİ BÖLÜMÜ 6 TOPLAM:       7 19 EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İTİBARİYLE UYRUKLARINA GÖRE ÖĞRENCİ SAYISI

8 2012-2013 Güz ve bahar Dönemİ BAŞARI DURUMU
Güz D. Bahar D. Tarih Bölümü Türkoloji Doğu Dilleri (Rus Dili ve Ed.) Çin Dili ve Edebiyatı Batı Dilleri (İngiliz Dili ve Ed.) Felsefe Bölümü Sosyoloji Bölümü Mütercim-Tercümanlık(Kırgızca-Türkçe) Mütercim-Tercümanlık(Kırgızca-İngilizce) Mütercim-Tercümanlık(Türkçe-Rusça) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü - Fakültenin Genel Başarı oranı ise

9 Teknik Teknolojik Alt yapI, Fiziksel YapI
Fakültemiz teknik ve teknolojik altyapı bakımından hemen hemen yeterlidir. Mütercim-Tercümanlık Bölümümüz bünyesinde tam teşekküllü bir çeviri laboratuvarı bulunmaktadır. Ancak Yabancı Dil eğitimi veren İngiliz Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı, Çin Dili ve Edebiyatı ve Sosyoloji Bölümleri için de laboratuvarlara ihtiyaç vardır. Önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde bu bölümlerimiz fakültemizin ve üniversitemizin diğer laboratuvarlarından kendileri tarafından belirlenecek saatlerde yararlanabilecektir.   Öğrenci Merkezli Eğitim, Öğrencilerle İlişkiler ve Rehberlik Öğrenci merkezli eğitim-öğretim anlayışına büyük önem vermekteyiz. Bu bağlamda öğrencilerle ilişkilerimiz ve rehberlik hizmetlerimiz titizlikle yürütülmektedir. Danışmanlar vasıtasıyla öğrencilerimizle birebir ilişki kurulmakta sorunlara çözüm aranmaktadır. Güz ve Bahar döneminde fakültemizin bütün bölümlerinin öğrencilerinin katıldığı genel toplantılar yapılmış, bu toplantılarda öğrencilerin sorunları dinlenmiş, şikâyet ve isteklere bölüm başkanları tarafından anında cevap verilmiştir. Ayrıca bölümlerimiz de kendi öğrencileriyle toplantılar yapmış, onların şikâyet ve dileklerini tespit etmiştir eğitim-öğretim yılında da öğrencilerimize yönelik çalışmalarımız artarak devam edecektir.

10 Eğitim ProGramlarInI Geliştirme ÇalIşmalarI
Eğitim programlarını geliştirme çalışmaları da devam etmektedir. Bu bağlamda ders programlarının Bologne Sürecine uyumu hemen hemen tamamlanmış durumdadır. Geçen eğitim-öğretim yılı başında bütün bölümlerden ders programları ve içeriklerinin yenilenmesi talep edilmiş, bununla ilgili sonuçlar programlara aksettirilmiştir. Ayrıca fakültemizde teknoloji tabanlı öğretim programları geliştirilmektedir. İlk etapta uzaktan eğitimle verilecek derslerin bilgisayar ortamına taşınması ve teknoloji yardımıyla derslerin yapılması çalışmalarına hız verilmiştir. Bahar Döneminde Ata Meken Tarihi dersleri uzaktan eğitim sistemi ile verilmiş, Dünya ve Türk Uygarlıkları, Felsefe, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Pedagojik Formasyon dersleri de Eylül 2013’ten itibaren uzaktan eğitim yoluyla verilmeye başlanmıştır. Bununla ilgili alt yapı çalışmaları hemen hemen tamamlanmış durumdadır. Çerçeve Programları Kırgızistan Milli Eğitim Bakanlığının önerileri ve üniversitemizin özel durumu göz önüne alınarak yeniden gözden geçirilip uyumlu hale getirilmiştir. Bilimsel Faaliyetler Fakültemiz bilimsel faaliyetlerine önceki yıllara göre daha fazla ağırlık vermektedir. Bu amaçla Bilimsel Çalışmalar Araştırma Komisyonu oluşturulmuş, bu komisyon öğretim üyesi ve elamanlarımızın bilimsel faaliyetlerini izlemiş, dönem içinde yapılan ilmi çalışmaların sonuçlarını dekanlığımıza iletmiştir.

11 UluslararasI İlİşkİler
Kongre Panel Program Yuvarlak Masa Konferans Seminer Yayımlanmış Makale Uluslararası Bildiri Ulusal Kitap Çeviri Kitap, makale 19 12’si bahar 2 1’i bahar 14 Hepsi bahar dönemi 66 47’si bahar 119 yayımlanan 13 yayınlanacak 65’i bahar döneminde yayınlandı 76 34’ü bahar 26 17’si bahar 20 kitap 11’i yayın-landı 9’u yayınla-nacak 8 2’si yayınlanacak Toplam 322 ilmi etkinlik 28 yayın 11’i yayınlanacak UluslararasI İlİşkİler Güz ve Bahar Dönemlerinde uluslararası alanda önemli çalışmalar yapılmıştır. Bu bağlamda Güz Döneminde 2 Bahar Döneminde 3 olmak üzere 5 öğrenci Ardahan Üniversitesinden fakültemiz Türkoloji Bölümüne gelmiştir. Bu öğrencilerimiz Türkoloji Bölümünde öğrenimlerini tamamlamışlardır. Buna karşılık aynı dönemde fakültemiz Türkoloji Bölümünden 2 Tarih Bölümünden 1 öğrencimiz Ardahan Üniversitesine gönderilmiştir. Ayrıca, Ardahan Üniversitesinden 1 Araştırma Görevlisi bir dönem araştırma yapmak için Üniversitemize gelmiştir. İkili İşbirliği Anlaşması çerçevesinde Kastamonu Üniversitesine 1’i Tarih 2’si Felsefe Bölümünden olmak üzere 3 öğrenci gönderilmiştir.

12 Fakültemiz Güz Döneminde de Mevlana Öğrenci Değişim Programını ve İkili Anlaşmaları daha üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarına devam etmektedir. Mevlana Değişim Programı kapsamında fakültemizden Gazi, Akdeniz, Afyon Kocatepe, Sakarya, Ordu ve Balıkesir Üniversitesine toplam 13 öğrenci gönderilmiştir. Buna karşılık fakültemize Ardahan Üniversitesinden 1 öğrenci gelmiştir tarihinde Konfiçyüs Enstitüsü ile Üniversitemiz ve fakültemiz yetkililerinin yaptığı toplantıda Çin Dili ve Edebiyatı Bölümünden 3 öğrencinin bir yıl süreyle Urumçi’de öğrenim görmeleri kararı alınmıştır. Ayrıca, Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nurbübü ASİPOVA Uluslararası Fulbright Bursu kapsamında Amerika’da bulunan Kent Devlet Üniversitesi Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Koleji Yüksek Öğretim programını, Felsefe Bölümü öğretim üyemiz Prof. Dr. Cıldız URMANBETOVA da Wilson Uluslararası İlmi Araştırma Merkezindeki çalışmalarını tamamlayarak üniversitemize dönmüşlerdir. Mütercim-Tercümanlık Bölümü Öğretim Görevlimiz Aida Kasiyeva Fullbright programı çerçevesinde “American and Kyrgyz Cultural Symbols as Representation of American and Kyrgyz Cultural Identities” adlı araştırmasını yapmak üzere 1 Ekim 2013 – 30 Eylül 2014 (1 yıl) tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunmak üzere bu ülkeye gitmiştir. Mevlana Değişim Programından kısa süreli yararlanmak isteyen öğretin elemanlarımızdan Öğr. Gör. Dr. Zuhura ALTIMIŞOVA Isparta Süleyman Demirel Üniversitesine gitmiş, bu çerçevede 1 Ekim 2013 tarihinde Tarih Bölümden Öğr. Gör. Dr. Roza ABDIKULOVA da Hacettepe Üniversitesine gidecektir.

13 Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr
Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kubat TABALDİYEV Rusya Bilimler Akademisinin Novosbirsk’te bulunan Sibirya Bölümü tarafından yürütülen ilmi araştırmaya 1 ay boyunca danışmanlık yapmıştır. Mütercim-Tercümanlık Bölümümüz Dil Pekiştirme Programı Çerçevesinde Türkiye’ye Rehber Öğretim Elemanları Yrd.Doç. Dr. Yusuf AVCI, Öğr. Gör. Muhittin GÜMÜŞ ve Okutman Meerim Kinaliyeva’nın rehberliğinde 70 öğrencimiz gönderilmiş, bu öğrencilerimiz 4.5 ay boyunca Antalya’da programı uygulamışlardır. Bu günlerde Mevlana Değişim Programı kapsamında Fakültemize Elazığ Fırat Üniversitesinden bir profesör doktor hocamız gelecektir eğitim-öğretim yılı başında İstanbul Üniversitesi tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Türkoloji Kongresine fakültemiz Türkoloji Bölümünden Prof. Dr. Ekrem ARIKOĞLU ve Doç. Dr. Taalay ABDİYEV, Tarih bölümünden Arş. Gör. Kayrat BELEK katılmışlardır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından düzenlenen Eğitim Bilimleri konulu sempozyuma Eğitim Bilimleri Bölümü Başkanımız Prof. Dr. Akmatalı ALIMBAYEV, Öğr. Gör. Dr. Kadiyan BOOBEKOVA, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden Öğr. Gör. Dr. Kanıkey KALIYEVA katılmışlardır. Ayrıca Türkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nurdin USEEV Adıyaman’da gerçekleştirilecek olan sempozyuma,Öğr. Gör. Dr. Ulanbek ALİMOV Türkiye Yazarlar Birliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve TBMM Milli Saraylar, Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığı tarafından 7-9 Kasım 2013 tarihinde düzenlenecek sempozyuma katılacaktır.  

14 2013-2014 Eğitim-öğretİm YIlInIn PlanlanmasI ve HazIrlIklar
Fakültemiz Eğitim-Öğretim yılı hazırlıklarını tamamlamış ve Güz Dönemi eğitimine başlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Dünya ve Türk Uygarlıkları, Felsefe dersi ders materyallerinin bir kısmı hazırlanmış durumda olup stüdyo çekimlerine devam edilmektedir. Pedagojik Formasyon dersleri de Eylül ayından itibaren Uzaktan Eğitim yöntemi ile verilecektir. Bu derslerin alt yapı çalışmaları devam etmektedir yılı Güz Döneminde iki büyük kongrenin yapılması planlanmış ancak yeterli başvuru olmadığı için 3-4 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilmesi düşünülmüştür. Ayrıca eğitim-öğretim yılı içerisinde geleneksel olarak Türkoloji Bölümümüz tarafından gerçekleştirilen VI. Uluslararası Genç Türkologlar Sempozyumu ve 2014 yılı Mayıs ayında Türk Dünyası Mimarlar ve Mühendisler Birliği, Bişkek Belediyesi ve Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Türk Dünyası Şehircilik Kurultayı fakültemizin de katkılarıyla gerçekleştirilecektir. Kırgız tarihçisi Osmanalı SIDIKOV’un eserinin basımının 100. Yıldönümü nedeniyle bir sempozyumun yapılması, Türk Dünyasının Örnek Şahsiyetleri adlı bir programın hazırlanması, Orta Asya veya Türk Dünyası Kadınlar Kongresinin gerçekleştirilmesi, Büyük Türkistan İdeali adlı Uluslararası bir kongrenin yapılması da rektörlüğümüz uygun gördüğü takdirde 2014 yılı içerisinde yapılacak işlerimiz arasındadır eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilecek seminer ve diğer etkinliklerin de hazırlıkları tamamlanmıştır. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 90. Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlen Türkiye Cumhuriyetinin 90.Yıldönümü Paneline Tarih Bölümü Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Osman YORULMAZ konuşmacı olarak katılmış birimlerimizde panelde dinleyici olarak yer almışlardır, Bu yıl diğer fakültelerimiz tarafından organize edilecek olan 10 Kasım 2013’te Atatürk’ü Anma Paneli, 18 Mart 2014’te Çanakkale Paneli ile 23 Nisan 2014’te Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs 2014’te ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Kırgızistan’ın Milli Günleri ve Kırgız Tarihinin önemli olaylarını hatırlamak için etkinler ve panellerde konuşmacı ve katılımcı olarak yer alınacaktır.

15 TanItIm Faaliyetlerİ Fakültemizi ve üniversitemizi tanıtmak amacıyla geçen yıl rektörlüğümüzün önerisi ile bölümlerde Gönüllü Tanıtım Grupları oluşturulmuştur. Bu gruplar sömestr tatilinde kendi memleketlerinde tanıtım faaliyetlerini başarıyla gerçekleştirmiştir. Aynı gruplar, öğretim üyesi ve elemanlarımız Bişkek’teki liselerde fakültemizin tanıtımını yapmışlardır. Türkiye’den gelen akademik personelimiz de tanıtım çalışmalarını Türkiye’de gerçekleştireceklerdir. Türkiye’den gelen öğrenciler için Haziran ayının 17’sinden sonra 3 günlük Talas Gezisi düzenlenmiştir. Ayrıca bölümlerimizin başarılı öğrencilerinden oluşan 6 kişilik bir grup Tanıtım Stajı çerçevesinde Çorum’da bulunan Hitit Üniversitesine gönderilmiştir. ULUSLARARASI İLMİ ETKİNLİKLERE KATILIM Fakültemiz öğretim üyeleri ve öğretim elamanları eğitim-öğretim yılında yurt dışında konferans, sempozyum ve kongre gibi ilmi etkinliklere katılmışlardır. Bu kapsamda Mayıs 2013 tarihlerinde Prof. Dr. Anvarbek Mokeyev, Prof. Dr. Osmonakun İbraimov, Prof. Dr. Kubat Tabaldiyev, Prof. Dr. Olcabay Karataev, Doç. Dr. Murat KOCOBEKOV, Doç. Dr. Taalay ABDEYEV, Öğr. Gör. Dr. Roza ABDIKULOVA, Arş. Gör. Kayrat BELEK Bursa’da gerçekleştirilen Türk-Kırgız İlişkileri Sempozyumuna, Mayıs 2013 tarihlerinde Dekanımız Sayın Prof. Dr. Layli ÜKÜBAYEVA Giresun’da Türk Dünyası Kadınlar Kongresine, Mayıs 2013 tarihleri arasında Türkoloji Bölümü Başkanımız Doç. Dr. Burul SAGINBAYEVA Türk Dünyası Kültür Başkenti Eskişehir Etkinlikleri çerçevesinde Kafkas Üniversiteler Birliği ile birlikte düzenlenen Türkoloji Bölüm Başkanları Çalıştayına Prof. Dr. Hüseyin İSAEV Mayıs 2013 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen Uluslararası Sosyologlar Kurumu Konferansına katılmışlardır.

16 Bursa’da gerçekleştirilen Türk-Kırgız İlişkileri Sempozyumunda Arş. Gör. Kayrat BELEK’in bildirisi birinciliğe layık görülmüştür. Felsefe Bölümü Başkanımız Prof. Dr. Camgırbek BÖKÖŞOV ve aynı bölümün Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümüt ASANOVA Ağustos ayında Yunanistan’da 23. Dünya Felsefe Kongresine, Türkoloji Bölümü Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Kadıralı KONKOBAEV ve Sosyoloji Bölümü Arş. Gör. Nurgül SULEYMANOVA da Kore’de konferanslara katılmışlardır. Mütercim-Tercümanlık Bölümü öğretim üyemiz Yrd. Doç. Dr. Hidayet TUNCAY Eylül 2013 tarihleri arasında Hon Kong’da (Çin) düzenlenen “3rd Language Arts and Linguistics (LAL3 2013)” adlı konferansa katılmıştır. Tarih Bölümü Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Döölötbek SAPARALİYEV, Ekim 2013 tarihinde Azerbaycan’ın Şeki şehrinde yapılan Genel Türk Tarihi Kongresinde bildiri sunmuştur. Hocamız Türk Tarih Kurumu Şeref Üyeliğine layık görülmüştür. Türkoloji Bölümü Öğretim üyesi Dr. Mirzat RAKIMBEKUULU Türkiye’de 11. Türkçe Olimpiyatlarına iştirak etmiş,. Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyemiz Öğr. Gör. Dr. Kadiyan BOOBEKOVA Ohri Üniversitesi Yayınları arasında çıkan THE SCIENCE AND EDUCATION AT THE BEGINNING OF THE 21 TH CENTURY IN TURKEY adlı eserde Doç. Dr. Kamile GÜLÜM ile birlikte TRATIONAL CHILDREN'S GAME SAMPLES ON GEOGRAPHY EDUCATION adlı bölümün yazarlığını yapmıştır. Dr. Roza ABDIKULOVA, Kasım 2013 tarihleri arasında Türkiye’de düzenlenecek olan Lozan Barış Antlaşması ve Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşunun. 90 yıldönümü Uluslararası Sempozyumuna, Dr. Yunus Emre GÜRBÜZ de Türkiye’deki “21. Yüzyılın Eşiğinde Kültür ve İletişim: Sorunlar, Sorgulamalar ve Öneriler” 1. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumuna katılacaklardır tarihinde Türkoloji Bölümü öğretim üyemiz Prof. Dr. Kadıralı KONKOBAEV Türksoy’un 20.Yılı münasebetiyle İstanbul’da düzenlenen programa katılmıştır.

17 PROJELER Prof. Dr. Kubat TABALDİYEV ve Dr. Alpaslan AŞIK tarafından yürütülen Han Töbö Kazıları Arkeolojik Araştırma Projesi ve ‘Kırgızistan’daki Yazıtların Araştırılması ve İncelenmesi, ‘İskit Dönemi Evlerinin Araştırılması ve İncelenmesi’ projelerine devam edilmektedir. Altıncı yılına giren Han Töbö kazıları önümüzdeki dönem de sürdürülecektir. Prof. Dr. Kubat TABALDİYEV, 10 Ocak-10 Şubat tarihleri arasında Novosibirsk Devlet Üniversitesinde Tanrı Dağı ve Güney Sibirya Arkeolojik Eserlerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi projesinde Proje Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Proje yöneticiliğini Doç. Dr. İsmail DOĞAN’ın yaptığı ve Yüksek Lisans Öğrencileri Satıbaldı Köçörbay Uulu, Meerim Abdıldaeva’nın yer aldığı Kırgızistan’da Barlas Boyu (Sosyo-Lenguistik Araştırmalar) Projesi Oş Bölgesinde 30 Ekim-5 Kasım 2012 tarihleri arasında alan araştırmaları bitmiş, yazım aşamasındadır. Prof. Dr. Ekrem ARIKOĞLU ve Doç. Dr. İsmail DOĞAN’ın ‘Kaşkar ve Urumçi’den Derlemeler Dil ve Folkör, Araştırma Tespit ve Değerlendirme Projesi. Doğu Türkistan’da Ocak 2013 tarihleri arasında alan araştırması kısmı birmiş yazım aşamasındadır. Eğitim Bilimleri Bölümünün yürüttüğü ‘Geliştirici Öğretim Teknolojileri ve Meslek Erbabını Yetiştirmede Etkisi’ projeleri devam etmektedir. Sosyoloji Bölümü tarafından Sosyolojik Araştırma çerçevesinde Kırgızistan’da Kimlik Sorunları Projesi devam ediyor. “Uygarlık Sürecinde Türk Dünyası Halklarının Sosyal Kimliği: Kırgızistan Örneği” projesi ise bitirilmiştir. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü başkanlığı tarafından 2013– Eğitim-öğretim yılı Bahar Döneminde K.C. Eğitim Bakanlığı Bilimsel Yönetim Projesi kapsamında Kırgızistan’daki Parlamento Kültürünü Geliştirme Projesi üzerinde çalışılmıştır.

18 Yard. Doç. Dr. Yusuf AVCI başkanlığında Yard. Doç. Dr
Yard. Doç. Dr. Yusuf AVCI başkanlığında Yard. Doç. Dr. Neşide Yıldırım, Öğr. Gör. Muhittin Gümüş, Öğr. Gör. Rahat Macitova, Öğr. Gör. Gülsanam Abduvaliyeva’nın birlikte yürüttükleri “Dil Pekiştirme Programının Sosyao-Linguistik açıdan Değerlendirilmesi” Projesi devam etmektedir. Prof. Dr. Dööletbek Saparaliyev Kırgız İlimler Akademisi tarafından yürütülen 10 ciltlik Geçmişten Bugüne Kırgızların ve Kırgızistan’ın Tarihi projesinde 4. Cildin baş redaktörü olarak çalışmaktadır. Ayrıca Mütercim Tercümanlık Bölümü Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Saltanat Mambayeva ve Öğr. Gör. Dr. Aida KASİYEVA Kırgızistan’da ve Almatı’da yürütülen bazı projelerde görev almışlardır. Fakültemiz öğretim üyeleri başka fakülte ve yüksekokullarla birlikte çeşitli proje çalışmalarına da katkıda bulunmaktadır. eğitim-öğretim yılında Akdeniz Üniversitesi ile arkeoloji alanında proje yapılması düşünülmektedir. Bunun ön görüşmeleri yapılmış olup yazışma aşamasındadır. Tarih Türkoloji Sosyoloji Felsefe Mütercim-Tercüman. Eğitim Bilimleri Doğu Dilleri Batı Dilleri 5 2 - 4 1 YAYIN FAALİYETLERİ eğitim-öğretim yılında Fakültemiz öğretim üyelerince yazılmış olan eserler baskı aşamasına gelmiş, bu eserlerden Doğu Dilleri Bölümü Başkanımız Prof. Dr. Osmanakun İbraimov’un XX. Yüzyıl Kırgız Edebiyatı adlı iki ciltlik eserinin ve Tarih Bölümü Başkanımız Prof. Dr. Remzi Ataoğlu’nun İslam Tarihi, IV. Genç Türkologlar Sempozyumu Bildirileri Kitabı ve Olcabay Karataev’in Kırgız Tarihi kitaplarının baskısı yapılmıştır.

19 Diğer eserler de baskı sırasını beklemektedir
Diğer eserler de baskı sırasını beklemektedir yılında bölümler tarafından başlatılan Alan Sözlükleri çalışmaları da bitmiş durumdadır. Tarih Bölümü tarafından hazırlanan Tarih Terimleri Sözlüğü internet ortamında yayına sunulmuştur. Gene Tarih Bölümü tarafından hazırlanan Kırgızca Atatürk Kitabının Kırgızca çevirisi yapılmış yayına hazır durumdadır. Prestij Albümü ise bitirilmiş olup rektörlüğün öngördüğü şekilde yeniden dizayn edilmektedir. İngiliz Dili ve Edebiyatı tarafından hazırlanan Türkçe-İngilizce-Kırgızca Terimler Sözlüğü de bitirilmiş çıktıları tarafımıza ulaşmıştır. Felsefe ve Sosyoloji Bölümlerimizce hazırlanan temalı sözlükler de bitme aşamasındadır. Tarih Bölümü öğretim üyelerimiz Doç. Dr. Olcabay KARATEV ve Doç. Dr. Ceenbek ALIMBAYEV’in, Türkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Nurdin USEEV’in makaleleri uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayınlanmıştır. Ayrıca aşağıdaki tabloda eğitim-öğretim yılında öğretim üyesi ve elamanlarımızın ilmi yayın sayıları gösterilmiştir. Değerlendirme yapılırken gazetelerde çıkan yazılar ve dinleyici olarak katılınan konferans, sempozyum, panel ve seminerler değerlendirmeye alınmamıştır. Fakültemiz Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin İSAEV’in Bağımsızlık Yolunda Kırgızistan adlı eseri Arş. Gör. Ali ÜNAL tarafından Türkçeye çevrilmiş ve Çankırı Üniversitesi Avrasya Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yayımlanmıştır. Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim elemanı Dr. Kadiyan BOOBEKOVA’nın İnsan Davranışlarıyla İlgili Türkçe-Kırgızca sözlüğü çıkmıştır. Tarih Bölümü öğretim elemanı Dr. Roza ABDIKULOVA’nın 365 Kün Comok adlı ortak eseri de yakın zamanda yayınlanan eserlerdendir. Gene Sosyoloji Bölümü Arş. Gör. Ali ÜNAL’ın 1916 Sürgünü Göldeki İsyan adlı Kırgızca’dan Türkçe’ye aktarması Ötüken Yayınları tarafından yayımlanmıştır. Ayrıca mezun öğrencilerimiz tarafından Rusça’ya çevirilen Şehitler Destanı adlı eserin inceleme aşaması devam etmektedir.

20 4 (1’i baskıda, basolacak)
Öğretim Üyesi veya Elemanı Seminer Panel Konferans Uluslararası Bildiri Ulusal Bildiri Yayınlanmış Makale Kitap Çeviri Proje Prof. Dr. Layli ÜKÜBAYEVA - 5 2 1 4 (1’i baskıda, basolacak) Prof. Dr. Anvarbek MOKEYEV -- Prof. Dr. Osmonakun İBRAİMOV 4 Prof. Dr. Remzi ATAOĞLU Prof. Dr. Döölötbek SAPARALİYEV Prof. Dr. Bayram KODAMAN Prof. Dr. Kubatbek TABALDİYEV Prof. Dr. Hüseyin İSAEV Prof. Dr. Akmatalı ALİMBEKOV Prof. Dr. Camgırbek BÖKÖŞOV 3 Prof. Dr. Kadıralı KONKOBAYEV Prof. Dr. Zamira DERBİŞEVA Prof. Dr. Ekrem ARIKOĞLU Prof. Dr. Nurbübü ASİPOVA Prof. Dr. Çolpon NAYMANOVA Prof. Dr. Cıldız URMANBETOVA Doç.Dr. Ümüt ASANOVA Doç. Dr. Olcabay KARATAEV 9 Prof. Dr. Charles CARLSON 7 Doç. Dr. Muratbek KOCOBEKOV

21 3 (birisi yayınlanacak) 5 (ikisi yayınlanacak
Doç. Dr. Ceenbek ALIMBAEV - 1 8 Doç. Dr. Taalay ABDİYEV 3 2 Doç. Dr. Burul SAGINBAYEVA 4 4 (biri yayınlanacak) Doç.Dr. İsmail DOĞAN 5 Doç.Dr. Hakan TAŞ Doç. Dr. Aziya ŞAMENOVA Doç.Dr. Saltanat MAMBAYEVA Yard. Doç. Dr. Kazım YILDIRIM Yard. Doç. Dr. Neşide YILDIRIM Yard. Doç. Dr. Mehmet KILDIROĞLU 1(baskıda) 1 (baskıda) Yard. Doç. Dr. Yusuf AVCI Yrd. Doç. Dr. Hidayet TUNCAY Dr. Yunus Emre GÜRBÜZ 3 (birisi yayınlanacak) 5 (ikisi yayınlanacak Dr. Roza ABDIKULOVA Dr. Zuhra ALTIMIŞOVA Dr. Alparslan AŞIK Dr. Baktıbek İSAKOV Dr. Cengiz BUYAR Dr. Ulanbek ALİMOV Dr. Mirzat RAKIMBEKUULU Dr. Nurdin USEEV Dr. Halit AŞLAR Dr. Kişimcan ESENKULOVA Dr. Abdiraşit BABATAYEV

22 1 - 4 3 2 3 (1’i yayına hazır) 3 (biri yayınlanacak)
Dr. Taalay ŞARŞEMBİYEVA 1 - 4 3 Dr. Gülnura CUMALİYEVA 2 Dr. Mariya SAVİNA Dr. Kanıkey KALIYEVA DR. Cıldız ÇIMANOVA Dr. Kadiyan BOOBEKOVA Dr. Kaliya KULALİYEVA 3 (1’i yayına hazır) Dr. Çolpon SIDIKOVA Öğr. Gör. Muhittin GÜMÜŞ 3 (biri yayınlanacak) Öğr.Gör. Rahat MACİTOVA Öğr.Gör. Nurgül KARIBEKOVA Öğr.Gör. İlyas YETİMAKMAN 2 (biri yayınlanacak) Öğr. Gör. Gülsanam ABDUVALİYEVA 2 (biri yayınlanaca) Öğr. Gör. Aida KASİYEVA 9 Öğr. Gör. Leyla BABATÜRK 2 (yayınlanacak) 1 (yayında) Arş.Gör.Kayrat BELEK Öğr. Gör. Çınara CILKICIYEVA Öğr.Gör. Alla NAROZYA Öğr Gör. E.İ. COLAMANOVA 5 Öğr.Gör. Sagın ALAYEVA Öğr. Gör. Egemberdi KUBATOV

23 Arş.Gör. Negizbek ŞABDANALİYEV
- -- Arş. Gör. Cıldız MAMIROVA 1 Arş.Gör. Gülbarçın CUMANAZAROVA Arş.Gör. Selman BAŞARAN Araş. Gör. Zarina CALBİYEVA Arş.Gör. Ali ÜNAL Arş. Gör. Nurgül SULEYMANOVA Arş.Gör.Kurtuluş KAZAK Uz. Sefa KIRVELİ Okt. Meerim ÇİNALİYEVA 2 ÜNİVERSİTE REKTÖRLÜĞÜ İLE ETKİLİ İŞBİRLİĞİ, KOMİSYON ÇALIŞMALARINA KATILIM VE KATKI Üniversitemizde eğitim-öğretim ve diğer işlerin düzenli ve sistemli bir şekilde yürütülmesi için üniversitemiz tarafından oluşturulan komisyonlarda öğretim üyelerimiz yer almaktadır. Bu komisyon çalışmalarına ilgili öğretim üyelerimiz ve personelimiz düzenli olarak katılmakta fakültemizin işleyişine katkıda bulunmaktadırlar. 2 Şubat 2013 tarihinde yapılan Çalıştay için oluşturulan komisyonlarda fakültemiz öğretim üyeleri de yer almış ve eğitim-öğretimle ve diğer konularla ilgili gördükleri eksiklikleri ve dileklerini Çalıştay raporlarında dile getirmişlerdir. Çerçeve Programları Çalıştayı’na da fakültemiz dekan seviyesinde katılmıştır. Rektörlük tarafından düzenlenen çalıştay, konferans ve özel günlerin düzenlenmesinde fakültemiz aktif olarak yer almıştır.

24 AKADEMİK YÜKSELMELER Türkoloji Bölümümüz Öğretim Görevlisi Nurdin USEEV Yardımcı Doçentliğe yükseltilmiştir. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlimiz Dr. Gülnur CUMALİYEVA “Англис жана кыргыз тилдериндеги интерогативдүүлүктүн функционалдык жана семантикалык талаасы” /İngiliz ve Kırgızca’daki İnteragativin Fonksiyonel ve Semantik Çevresi konulu doktora tezini savunmuştur.

25 Hedeflerimizi de Kısa ve Uzun Vadeli olarak şöyle açıklayabiliriz:
Kısa Vadeli Hedeflerimiz: Teknoloji tabanlı öğrenme sistemi geliştirmeye devam etmek, Ders notlarını PDF formatında İnternet ortamına aktarmak, Felsefe, Doğu Dilleri, Batı Dilleri, Sosyoloji Bölümlerinde yüksek lisans programları açmak, Öğretim üyelerimizin ilmi çalışmalarına zemin hazırlamak, onları bu konuda teşvik etmek, fakültemizin kaliteli yayın sayısını artırmak, Öğrencilerimizin çeşitli sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılımını sağlayarak motivasyonlarını arttırmak, Değişim Programları ile öğrencilerimizin başka kültür ve medeniyeti tanımasını sağlamak Uzun Vadeli Hedeflerimiz *Modern bir eğitim verebilmek için eğitim ortamını modern araç ve gereçlerle donatmak (projektör, video gibi), *Fakültemizin eğitim-öğretim programlarını Bologna Süreciyle tamamen uyumlu hale getirmek Eğitim kalitesini ve verimini artırmak amacıyla arayışlara devam etmek.

26 KONGRELER Fakültemiz eğitim-öğretim yılı Güz döneminde iki büyük etkinlik düzenleyecektir. Bunlardan I. Uluslararası “Türklerde Devlet Geleneği” Kongresi, 3-4 Nisan 2014 tarihinde Türk Uygarlığı Merkezi, Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, Türk Tarih Kurumu ile birlikte Üniversitemizde Fakültemiz Tarih Bölümünün organizesi ile gerçekleştirilecektir. Cengiz Aytmatov’un 85. Doğum Yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek olan Uluslararası Cengiz Aytmatov Sempozyumu ise Aralık 2013 tarihinde Ardahan Üniversitesi, Osman Gazi Üniversitesi ve Eskişehir Valiliği ortaklığıyla, fakültemiz ve Osman Gazi Üniversitesi tarafından Eskişehir’de gerçekleştirilecektir. PANELLER VE PROGRAMLAR 29 Ekim 2012, Cumhuriyet Bayramı Programı, Konuşmacılar: Doç. Dr. Ceenbek ALIMBAYEV, Kur. Yarb. Nebi GAZNELİ, Doç. Dr. Hakan TAŞ (Rektörlük, Tarih, Türkoloji Bölümleri) 10 Kasım 2012, Atatürk’ü Anma Günü Programı (Rektörlük, Tarih, Türkoloji Bölümleri 15 Kasım 2012, Dünya Felsefe Günü (Felsefe Bölümü) 24 Kasım 2012, Öğretmenler Günü programı, Konuşmacılar: Mukaş BAZARKULOV, Öğr. Gör. Dr. Kadiyan BOOBEKOVA (Eğitim Bilimleri Bölümü) Cengiz Aytmatov’un Doğum Gününe Hasredilen Edebiyat ve Müzik Şöleni, 12 Aralık (Doğu Dilleri Bölümü)

27 27 Aralık 2012, Mehmet Akif Ersoy’un 76
27 Aralık 2012, Mehmet Akif Ersoy’un 76. Ölüm Yıldönümü Anma Programı, Konuşmacılar: Dr. Halit AŞLAR, Uz. Sefa KIRVELİ (Panel, Türkoloji Bölümü) 23-25 Ocak 2013, Genç İlim Adamlarının Bilgi ve Tecrübesini Artırma Semineri (Eğitim Bilimleri Bölümü) 12 Şubat 2013, Tek Kişilik Orkestra Kurmangazi AZIKBAYEV Programı 12 Mart 2013, Milli Marşlarımız ve Sembollerimiz (Panel) 18 Mart 2013, Çanakkale Zaferinin 97. Yıldönümü Programı, Konuşmacılar: Dr. Yunus Emre GÜRBÜZ, Prof. Dr. Döölötbek SAPARALİYEV, Prof. Dr. Mehmet BAŞBUĞ (Panel) , Tarih ve Tarihçiler Seminerleri kapsamında Zeki Velidi Togan ve Tarihçiliği semineri, Konuşmacılar: Dr. Yunus Emre GÜRBÜZ ve Tarih Bölümü Öğrencileri (Dr. Cengiz BUYAR gözetiminde) 25 Mart 2013, Ziya Gökalp’in 137. Doğum Yıldönümü Anma Programı, Konuşmacılar: Yard. Doç. Dr. Kazım YILDIRIM, Doç. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK (Panel) , 7 Nisan Olayları “Hiç kimse hiçbir şey Unutulmaz” Programı (Panel) 19 Nisan 2013, “Her Milletin Özel Günleri” Programı (İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü) 23 Nisan 2013, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Programı (Panel) , Tarih ve Tarihçiler Seminerleri kapsamında V.V. Bartold ve Tarihçilik semineri (Dr. Cengiz BUYAR gözetiminde) 19 Mayıs 2013, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Etkinlikleri (Panel) 22 Mayıs 2013, İlk Kırgız tarihçisi Osmanalı SIDIK’ın kızı ile buluşma programı

28 29 Mayıs 2013, Kırgız Kağanlığının 1170
29 Mayıs 2013, Kırgız Kağanlığının Yılına ithafen “Devlet Adamı Turdakun Usubaliyev” adlı Program (Yapılacak) 24 Eylül 2013, İsmail Gaspıralı’nın Ölümünün 99. Yıldönümü Anma Programı (Panel) YUVARLAK MASA TOPLANTISI Manasçılık Dersinin Okutulmasının Problemleri, Бабатаев Абдирашит, Шоокум журналы тарабынан уюштурулган «Адабий жана руханий дөөлөттөрдө адам маселеси» аттуу тегерек стол, 18- март, Бишкек, 2013. KONFERANS Doç. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK, Hristiyan ve Musevi Türkler, 25 Mart KTMÜ. Prof. Dr. Olcabay KARATAYEV, Prof. Dr. Kadıralı KONKOBAYEV, Doç. Dr. Ümüt ASANOVA, “Uluslararası "Haydar ALİYEV-Her Zaman Çağın İlerisinde" Konferansı, Konuşmacılar: (Azerbaycan Büyükelçiliği ile birlikte) 25 Nisan 2013. 26 Nisan 2013, Rahmankul Han’ın 100. Doğum Yıldönümü Programı (Konferans ve Resim Sergisi, Film gösterimi)

29 Бабатаев Абдирашит, «Философия тарыхында адам маселеси», Инсандык өнүгүү клубу, КТМУ. 12 Nisan 2013,
Эшенкулова, K. З., “Этикалык баалуулуктардагы Ислам дининин орду жана мааниси”, Идеалдуу инсан-Мухаммед Пайгамбар, 20-апрель 2013, Бишкек. Araş. Gör. Dr. Alpaslan ÂŞIK, “Tarihte Bir Dönüm Noktası 19 Mayıs 1919”, Atatürk’ü Anma Paneli, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, 16 Mayıs, Bişkek 2013. Araş. Gör. Dr. Baktıbek ISAKOV, “Bilimsel Yazı Yazma (Academic Writing)”, Turk Uygarligi Merkezi, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi- 30 Nisan, Bişkek 2013 Araş. Gör. Dr. Baktıbek ISAKOV, “Atatürk ve Gençlik”, Atatürk’ü Anma Paneli, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, 16 Mayıs, Bişkek 2013. Проф., док. Лайли Υкүбаева, Манастаануу сабагын окуу жайларга киргизүүнүн маселелери (илимий-иш чара конференциясы) Бишкек, И. Арабаев университети 2012-июнь. Проф., док. Лайли Υкүбаева, “Манас” бүткүл союздук конференцияга 60 жыл – Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясы Ч. Айтматов атындагы Тил жана адабият институту. – октябрь. Проф., док. Лайли Υкүбаева, “Жалил Сыдыков – ойчул акын, залкар драматург”. Республикалык илимий-практикалык конференция – КМУУ, 2012, 25-октябрь. Проф., док. Лайли Υкүбаева, Казат Акматовго 70 жыл. Кыргызстан жазуучулар союзу уюштурган иш чара октябрь Проф., док. Лайли Υкүбаева, Кыргыз эл акыны Байдылда Сарногоевдун 80-жылдык эскерүү кечеси “Мен жөнөкөй эл ичинде бир адам” – БГУ Бишкек, 2012, 18-декабрь Проф., док. Лайли Υкүбаева, Жазуучу Калканбай Ашымбаевдин “Азат көчү” китебинин бет ачары – Бишкек, Ленин китепканасы, 2012, 26-декабрь

30 SEMİNERLER TARİH BÖLÜMÜ SEMİNERLERİ Dr. Roza ABDIKULOVA, Batı Seyyahlarına Göre Kırgızlarda Sosyal Hayat(XIX-XX. yy. başı), 31 Ekim 2012, Tartışmacı: Doç. Dr. Muratbek KOCOBEKOV Prof. Dr. Bayram KODAMAN, Osmanlıların Yükseliş ve Çöküş Sebepleri, 23 Kasım 2012, Tartışmacı: Prof. Dr. Remzi ATAOĞLU Doç. Dr. İsmail DOĞAN, Yeni Kıtada Eski Türk İzleri: Mayalar, 14 Aralık 2012, Prof. Dr. Ekrem ARIKOĞLU Doç. Dr. Muratbek KOCOBEKOV, V.V. Bartold ve Kırgız Tarihi, 22 Şubat 2013, Tartışmacı: Doç. Dr. Ceenbek ALIMBAEV Prof. Dr. Anvarbek MOKEEV, Sayak Uruusunun Ortaya Çıkış Meseleleri, 29 Mart 2013, Tartışmacı: Prof. Dr. Döölötbek Saparaliyev Prof. Dr. Kubat Tabaldiev-Dr. Alparslan AŞIK, Manas Üniversitesi Tosor ve Han Tepe Kazıları, ,Tartışmacı: Asan Abetekov (Rahmankul Han’ın programı ile çakıştığı için yapılamadı) Araş. Gör. Dr. Baktıbek ISAKOV, “SSCI Dergileri Makalenizden ne istiyor?” Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Seminerler serisi 1: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi- 15 Nisan, Bişkek 2013. Araş. Gör. Dr. Baktıbek ISAKOV, “SSCI Dergileri Makalenizden ne istiyor?” Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Seminerler serisi 2: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi- 17 Nisan, Bişkek 2013.

31 TÜRKOLOJİ BÖLÜMÜ SEMİNERLERİ
Prof. Dr. Ekrem ARIKOĞLU, Tarihten Günümüze Sibirya Türkleri, 26 Kasım 2012. Prof. Dr. Abdıldacan AKMATALİYEV, Manas Destanının Derlenmesi, Araştırılması ve Yayılmasından İlimler Akademisinin Rolü, 18 Aralık 2012. Prof. Dr. Taşpolot SADIKOV, Dilbilimsel Gelişmeler, 11 Şubat 2013 Doç. Dr. İsmail DOĞAN, Ural-Altay Dil Teorisine Karşıt Görüşler, 18 Mart 2013. Prof. Dr. Kadıralı KONKOBAEV, Eski Türk Yenisey Yazıtları ve Onların Araştırılmasının Sonuçları, 10 Mayıs 2013. Prof. Dr. Ekrem Arıkoğlu, Doç. Dr. İsmail Doğan, “Urumçi’den Kaşgar’a”,8 Nisan 2013, Türk Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi, KTMÜ Prof. Dr. Ekrem Arıkoğlu ve Doç. Dr. İsmail Doğan, “Urumçi’den Kaşgar’a”, 4 Mart 2013, Kasım Tınıstanov konferans salonu, KTMÜ Doç. Dr. İsmail Doğan, “Güney Kırgızistan'da Barlas Boyu Sosyo-Lingiustik Araştırma Projesi”, 03 Ocak 2013, Türk Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi, KTMÜ Doç. Dr. İsmail Doğan, “Yeni Kıtada Eski Türk İzleri: Mayalar” konulu seminer İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ SEMİNERLERİ Prof. Dr. Çolpon NAYMANOVA, Taboo as an aspect of Cross-Cultural Communication (based on American İndian and Kyrgyz cultures)/Kültürlerarası İletişimin Bir Yönü Olarak Tabu(AmerikanYerlileri ve Kırgız Kültürü Temelinde, 23 Ekim 2012.

32 Prof. Dr. Charles F. CARLSON, Bela Bartok and Turkish Folk Music(Bela Bartok ve Türk Halk Müziği), 20 Kasım 2012. Öğr. Gör. Dr. Gülnura CUMALİYEVA, New Course Design(Yeni Ders Planı Hazırlama), 18 Aralık 2012. Öğr. Gör. Dr. Kanıkey KALİYEVA, Guidelines for Thesis Writing(Tez Yazma Kuralları Hakkında Bilgi), 26 Şubat 2013. Öğr. Gör. Dr. Cıldız ÇUMANOVA, İnteractive Methods of Teaching English Through Literature(Edebiyat Üzerinden İngilizceyi İnteraktif Olarak Öğretme Yolları), 26 Mart 2013. Yard. Doç. Dr. Hidayet TUNCAY, Welcome to Hell: Humor in English Language Learning, 8 Mayıs 2013. DOĞU DİLLERİ BÖLÜMÜ SEMİNERLERİ Prof. Dr. Osmonakun İBRAİMOV, Manas Destanının Semiotiği, 26 Kasım 2012. Prof. Dr. Osmonakun İBRAİMOV-Doç. Dr. İsmail Doğan, Meksikalı Mayalar ve Eski Türkler, 4 Aralık 2012. Prof. Dr. Osmonakun İBRAİMOV, Kırgızistan’da Rus Dilinin Yerleşmesi ve Gelişmesi, 18 Aralık 2012. Doğu Dilleri Bölümünün Tanıtımı, 10 Ocak 2013. Чынгыз Айтматовдун 85-жылдыгына арналган “Репетиция” аттуу адабий-музыкалуу оюн (жооптуу: О.Ибраимов) 1-март 2013 Rus Edebiyatındaki en yenı eşıt farklılıklar dunyası (sorunlu M. SAVINA) 19 şubat 2013

33 EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ SEMİNERLERİ
Prof. Dr. Akmatalı ALIMBEKOV, Üniversite Öğretim Görevlilerinin Yeterlikleri Nelerdir?, 6 Kasım 2012, Tartışmacı: Örnök SMANBAEV Dr. Kadian BOOBEKOVA, Kırgızistan Üniversitelerinde Öğretim Yöntemleri ve Geliştirme Problemleri, 27 Mart 2013, Tartışmacı: Doç. Dr. Mirkul ESENKULOVA Проф. Док. A. Алимбеков, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme serisi “Eğitimde Yeni Yaklaşımların Gelişimi Ortamında Üniversite Öğretim Elemanlarının Mesleki Yeterliklerinin İçeriği, Gerekleri, Prensipleri”, 23 Ocak 2013. Проф. Док. A. Алимбеков, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme serisi Yüksek Öğretim Kurumlarında Eğitimin Planlaması ve Yürütülme Yöntemleri, 24 Ocak 2013. Проф. Док. A. Алимбеков, Öğretim Yöntem ve Teknikleri, 25 Ocak 2013. Проф. Док. A. Алимбеков, Çağdaş Üniversite ve Onun Özellikleri, 17 Nisan 2013. FELSEFE BÖLÜMÜ Prof. Dr. Camgırbek BÖKÖŞOV, Doğu ve Batı Felsefesinde Ontolojik Benzerlikler, 22 Kasım 2012 Doç. Dr. Ümüt ASANOVA, F. Nitzche: Süper İnsan Felsefesi, 20 Aralık 2012 Prof. Dr. Cıldız URMANBETOVA, Doğu ve Batı Düşünce Kültürü Arasında Diyalog, 21 Şubat 2013. Yard. Doç. Dr. Kazım YILDIRIM, Alia İzetbegoviç'in Bilim ve Sanat Anlayışı, 14 Mart 2013. Dr. Kişimcan EŞENKULOVA, Doğu ve Batı Felsefesinde Bilgi ve Bilgelik Anlayışı, 18 Nisan 2013.

34 Dr. Abdiraşit BABATAEV, Doğu ve Batı Felsefesinde Ruh-Beden İlişkisi, 16 Mayıs 2013.
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ Prof. Dr. Hüseyin İSAEV, Uluslararası Bilimsel Koferanslar Hakkında (teorik meseleler), Yard. Doç. Dr. Neşide YILDIRIM, Aile ve Önemi, Prof. Dr. Hüseyin İSAEV, Kırgızistan’da Sosyolojik Sorunlar: Durumu ve Geleceği, Doç. Dr. Taalay ŞARŞEMBİEVA, Günümüz Kırgızistan’da Yaşlı İnsanların Sorunları, MÜTERCİM-TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ Öğr. Gör., Dr. Kaliya Kulalıyeva, Мектепке чейинки уюмдарда кыргыз тилин үйрөтүү маселеси. Семинар-тренинг. Токмок, 23-январь, 2013. Öğr. Gör., Dr. Kaliya Kulalıyeva, Мектепке чейинки уюмдарда кыргыз тилин үйрөтүү маселелери. Семинар-тренинг. Чүй областтык мектепке чейинки уюмдарынын кыргыз тили мугалимдерине, Öğr. Gör., Dr. Kaliya Kulalıyeva, Бишкек шаарындагы мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын кыргыз тили мугалимдерине семинар-тренинг. “Менин дүйнөм” сериясындагы китептердин тил үйрөтүүдө пайдаланылышы. Öğr. Gör., Dr. Kaliya Kulalıyeva, “Манас” эпосун ЖОЖдордо окутуу маселеси. Семинар. И. Арабаев атындагы педагогикалык университет Öğr. Gör., Dr. Kaliya Kulalıyeva, “Түрк тилин чет тили катары үйрөтүү” практикалык семинары. КТМУ, 24-ноябрь, 2012. Öğr. Gör. Muhittin GÜMÜŞ, Çeviride Meslek Standardı, KTMÜ, Edebiyat Fakültesi, Mütercim-Tercümanlık Bölümü, 19 Mart 2013 Öğr. Gör. Muhittin GÜMÜŞ, Alt Yazı ve Dublaj Çevirmenliğinin Temel İlkeleri, 21 Mayıs 2013 Öğr. Gör. Muhittin GÜMÜŞ “Konferans Çevirmenliğinin Temel İlkeleri” adlı seminer (Seminer Dili -Türkçe) 15 Şubat 2013

35 Yard. Doç. Dr. Yusuf AVCI, “Türkçede Cümle ve Cümlenin Öğretimi ile İlgili Sorunları” (Seminer Dili -Türkçe) 22 Şubat 2013 Prof. Dr. Charles F. CARLSON, “The Application of the Minimalist Approach to Kyrgyz Syntax” (Seminer dili-İngilizce) 15 Mart 2013 Prof. Dr. Charles F. Carlson, Béla Bartók and Turkish Folk Music, November, 2013 – Department of Literature, Manas University, Jal Prof. Dr. Charles F. Carlson, Application of Chomsky Minimalist Approach to the Kyrgyz Language, March, 2013 – Department of Translation, Manas University Öğr. Gör. Rahat MACİTOVA, “Tercümanlık Mesleğine Hazırlama Sorunları” (Seminer Dili - Kırgızca) 22 Mart 2013 Öğr. Gör. Rahat MACİTOVA, Okul Öncesi Eğitimde Konuşma Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Çalışmalar, 23 Ocak 2013 Tokmok Öğr. Gör. Rahat MACİTOVA, Tercümanların Eğitimindeki Önemli Hususular (yönler ve yöntemler), , KTMÜ, Bişkek. Öğr. Gör. Dr. Çolpon SIDIKOVA, “Metnin Dilbilim Açısından İncelemesinin Özellikleri” (Seminer Dili-Rusça) 12 Nisan 2013 Öğr. Gör. Gülsanam ABDUVALIYEVA, “Çeviride Dinleme-Anlamanın Önemi” (Seminer Dili-Türkçe) 19 Nisan 2013 Öğr. Gör. Muhittin GÜMÜŞ, “Teorik Derslerin Uygulamalı Derslere Katkısı” (Seminer Dili - Türkçe) 27 Nisan 2013 Öğr. Gör. Dr. Gülnur CUMALIYEVA, “New Course Design (Yeni Ders Tasarımı)” (Seminer Dili-İngilizce, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü / İİBF binasında) 3 Mayıs 2013 Öğr. Gör. İlyas YETİMAKMAN, Ulusal Seminer, “Aynı Eserin İki Farklı Çevirisi Temelinde Deyim ve Atasözlerinin Eşdeğerliği Bakımından Analizi”, 10 Mayıs 2013. Öğr. Gör. İlyas YETİMAKMAN, “Aynı Eserin İki Farklı Çevirisi Temelinde Deyim ve Atasözlerinin Eşdeğerliği Bakımından Analizi”(Seminer Dili - Türkçe) 8 Mayıs 2013. Öğr. Gör. Nurgül KARIBEKOVA «Not Alma Teknikleri» (Note-Taking Techniques) 12 Aralık 2012, KTMÜ, Mütercim-Tercümanlık Bölümü

36 YAYIMLANMIŞ MAKALELER
TÜRKOLOJİ BÖLÜMÜ Проф., док. Лайли Υкүбаева, Кеңешбек Асаналиевдин Адам, Мезгил, Тагдыр темасындагы эссеси // Жаңы Ала-Тоо, № Проф., док. Лайли Υкүбаева, Тарыхтын актай барактарына жаңы сүртүмдөр. // Жаңы Ала-Тоо, № 11. Проф., док. Лайли Υкүбаева, Ч. Айтматовдун “Тоолор кулаганда” (кызкайып) романында Адам жана адамзат тагдырынын чагылдырылышы. // Жаңы Ала-Тоо, № 12 Проф., док. Лайли Υкүбаева, Адам жана адамзат тагдыры // Жаңы Ала-Тоо. Март беттер. Prof. Dr. Layli ÜKÜBAYEVA, Edebi Etkileşimin Kırgız Edebiyatındaki evrimi. // Türk ve Dünya Edebiyatları Arasındaki Etkileşimler. – Yunus Emre Enstitüsü (Sempozyum bildirileri) Mayıs. Zonguldak Ekim. Доц., док. Бурул Сагынбаева,“Кыргыз-Түрк “Манас” университетиндеги кыргыз тилин окутуунун жаңыча усул-ыкмалары” // Усулдук колдонмо, Бишкек, 2012 // Кыргыз тилин чет тили катары окутууда лексикалык жана грамматиаклык маанилерди үйрөтүүнүн ыкмалары. Доц., док. Бурул Сагынбаева, “Кыргыз аялдарынын коомдогу орду” // Ош мамлекеттик университетинин жарчысы, Ош, №1-2012 Доц., док. Бурул Сагынбаева, Кыргыз жана түрк тилиндеги буйрук маанисинин функционалдык-семантикалык алкагы // Ош мамлекеттик университетинин жарчысы, Ош, №

37 Prof. Dr. Ekrem Arıkoğlu, Tuva Türkçesinde Moğolcadan Alınan Unsurların Ses Bilgisi Açısından Durumu, Dil Araştırmaları Sayı: 11, Ankara s Doç. Dr. Taalay ABDİYEV, International Scientific Simposium “Marginal Forms of the Turkic writing: Non-classical Old Turkic runiform inscriptions in the centre of Eurasia and their decipherment”. Berlin, November 21-26, Тема: Karakol inscription. Исмаил Доган,"Календарь бүтөт, бирок, жашоо бүтпөйт", Барометр гезити, Бишкек, 2013-жыл 17-апрель, 10-бет Doç. Dr. İsmail DOĞAN, “Urumçi’den Kaşgar’a”, Bursa Türk Ocağı Derneği Gazetesi, Mart 2013, Bursa Doç. Dr. Hakan TAŞ, “Necati Bey Divanında Bir Düzeltme ve Teceman~Tercüman Üzerine” Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi: İstanbul 2012 Doç. Dr. Hakan TAŞ, “Vahyi” , Türkiye Düyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi: 42.c. 42.c. 451 b-c – 452 a İstanbul 2012. Др. (PhD) Нурдин Усеев, Köktürk Harfli Yenisey Yazıtlarındaki Kadını Bildiren Kelimelerin Anlamına Göre Eski Türklerde Kadın İmajı, Dil Araştırmaları, Sayı 11 (Güz 2012), s (tarandığı alan indeksleri: EBSCO ve ASOS Index). Др. (PhD) Нурдин Усеев, Köni Mi, Küni Mi ya da Köktürk Harfli Yenisey Yazıtlarından E 6 Barık II Yazıtının Kadına Ait Olduğu Meselesi Üzerine, Turkish Studies, Fall 2012, Sayı 7/4, s (tarandığı alan indeksleri: EBSCO, MLA ve DOAJ).

38 Др. (PhD) Нурдин Усеев, Elegeşt I (E 10) Yazıtının 5
Др. (PhD) Нурдин Усеев, Elegeşt I (E 10) Yazıtının 5. Satırı ya da Köktürk Harfli Yenisey Yazıtlarında Devlet ve İktidar Simgeleri, Uluslararası TEKE Türkçe, Edebiyat, Kültür Eğitim Dergisi, sayı 4 (Aralık 2012), s (tarandığı alan indeksleri: ASOS Index, Türk Eğitim İndeksi, Index Copernicus, NewJour Electronic Journals & Newsletters, Др. (PhD) Нурдин Усеев, Yenisey Yazıtlarındaki Acınma Ünlemleri, VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri (2008, Ekim), Türk Dili Kurumu, Ankara, 2012, s. Др. (PhD) Нурдин Усеев, Енисей жазма эстеликтеринде мамлекет, ата-мекен жана патриоттуулук, Улуу Кыргыз Каганатынын түзүлгөндүгүнүн 1170 жылдыгына арналган: «Кыргыз каганаты түрк цивилизациясынын контекстинде: Кыргызтаануунун көйгөйлөрү» атуу эл аралык илимий-практикалык конференция. Бишкек. КМУУ Др. Уланбек Алимов, Kırgız Sözlü Kültür Geleneği, Eskişehir Valiliği “Eski Yeni” aylık şehir kültürü dergisi, Eskişehir-Türkiye, Şubat 2013, s.2-16 Др. Уланбек Алимов, Улaк тaртыш, Барометр гезити, Бишкек, 2013-жыл 17-апрель, 11-бет Dr. Halit AŞLAR, “Kırgız Öykücülüğünün Doğuşu ve II. Dünya Savaşına Kadarki Gelişimi Üzerine, El Aralık İzvestiya Vuzov İlmiy Jurnalı No

39 SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ Prof. Dr. Kuseyin İSAYEV, Кыргыздар кѳчмѳндѳр цивилизациясын түзгѳн улуу калк, Жаңы айдыңдар гезити, 2013. Prof. Dr. Kuseyin İSAYEV, Айкѳл Манас атабыз-улуу тарыхый инсан, чексиз ойдун чепсиз күчү болгон! / Ayköl Manas tarihi insan, Temirbek Toktogaziyev’in kitabında Bölüm, Bişkek, 2013 S ПРОФ., ДР. КУСЕИН ИСАЕВ, Современные проблемы национально-государственной трансформации Кыргызстана, XII Международные Лихачевские научные чтения Санкт-Петербург гуманитардык университети, Санкт-Петербург ш. РФ Материалында жарыяланган, т. I бб., 2012 Dr. Taalay ŞARŞEMBİYEVA, Кыргызстандагы жаштардын көч мобилдүүлүгүнүн өзгөчөлүгү (Kırgızistandaki Gençlerin Hareketlilik Özellikleri) // Kırgızistan Uluslararası Üniversitesi Derneği №1 (21) 2012 s , s Dr. Taalay ŞARŞEMBİYEVA, Организация и содержание работы по социальной защите детей в малоимущих семьях (Düşük Gelirli Ailelerde Organizasyon ve Çocukların Sosyal Koruma İçeriği) // Bişkek Sosyal Bilimler Derneği (BGU), Bişkek, 2012 №1 (21). Dr. Taalay ŞARŞEMBİYEVA, Образование пожилых людей как путь нормализации межпоколенческих отношений в современном обществе (Modern Toplumda Kuşaklararası İlişkileri normalleştirmek İçin Bir Yol Olarak Yaşlı İnsanlar Eğitim) // Bişkek Sosyal Bilimler Derneği (BGU), Bişkek, 2012 №4 (24 Dr. Taalay ŞARŞEMBİYEVA, Социально- психологические проблемы пожилых людей ( Yaşlıların Sosyal-Psikolojik Sorunları) // Научный мир Казахстана, Çımkent 2012, №1.

40 TARİH BÖLÜMÜ Prof. Dr. Remzi ATAOĞLU-Prof. Dr. Kubat TABALDİYEV-Dr. Alparslan AŞIK, Кан-Дөбөдөгү Археологиялык Казуулар, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi sayı: 1, Bişkek 2012, s Табалдиев К.Ш., Худяков Ю.С. Исторические, археологические источники о формировании тениртооских кыргызов // Вестник Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына. Материалы Международной научной конференции «Кыргызский каганат в контексте тюркской цивилизации: проблемы кыргызоведения», посвященной к 1170-летию образования Великого Кыргызского каганата (15-16 ноября 2012 г. Часть. 1. – С Табалдиев К.Ш. Изучение эпиграфики и знаков-тамг Кыргызстана // Историко-культурное наследие и современная культура. Сборник материалов международгого научно-практического семинара «Историко-культурное наследие и современная культура» 30 ноября 2012 г. Proceeding of the International Scientific-Practical Seminar «Historik cultural heritage and modern culture». 30- November Алматы, 2012 г. – С Табалдиев К.Ш. О средневековых рисунках на костях // Научный вестник столицы (Scientific messenger jf the capital. Scientific journal). №№10-12 (31-33), октябрь-декабрь. – Астана, С Табалдиев К. Ш. Традиции, связанные с животными, в погребальной практике кочевников Тянь-Шаня // Вестник НГУ. Серия: История, филология. – Новосибирск, Т. 12, вып. 3: Археология и этнография. – С Табалдиев К. Ш-Атаоглу Р.-Ашык А., Кан-Дөбөдөгү Археологиялык Казуулар, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi sayı: , s

41 Prof. Dr. Olcabay KARATAYEV, Milli güreş: Kırgızların geleneksel beden egitimi kültürü//2-й Международный симпозиум по традиционным и олимпийским видам борьбы. (Sempozyum bildiri özetleri) сентября, 2012 г. Кахраманмараш. Турция. – С.38. Проф. Др. Олжобай Каратаев, Кыргыз уруулук эн тамга белгилери: таралуу ареалдары, параллелдери\\Ош мамлекеттик университетинин жарчысы. - № беттер. Проф. Др. Олжобай Каратаев, Кыргыздардагы «уча» салты жана анын тарыхый-этнографиялык параллелдери\\Проблемы полиэтнического общества в Центральной Азии:вызовы и возможные решения (Материалы международной конференции, посвященной 75-летию первой кыргызской женщины – учёного-этнографа Какен Мамбеталиевой. –Б.: –С Проф. Др. Олжобай Каратаев, Кыргыз тектүү хотондор жана алардын келип чыгышы. Монголиядагы “кыргыз энчилүү аттары//Улуу Кыргыз Кагандыгынын түзүлгөндүгүнүн1170 жылдыгына арналган “Кыргыз кагандыгы түрк цивилизациясынын алкагында:кыргызтаануу маселелери” аттуу Эл аралык илимий конференциянын материалдары (2012-ж ноябры). I бөлүм беттер. Каратаев О.К., Жаныбекова К.Р. Хакастар жана алардын этностук курамы\\ Улуу Кыргыз Кагандыгынын түзүлгөндүгүнүн1170 жылдыгына арналган “Кыргыз кагандыгы түрк цивилизациясынын алкагында:кыргызтаануу маселелери” аттуу Эл аралык илимий конференциянын материалдары (2012-ж ноябры). II бөлүм беттер.

42 Проф. Др. Олжобай Каратаев, Лакайлар жана алардын теги жөнүндө\\Актуальные проблемы истории Кыргызстана. Материалы республиканской научной конференции, посвященной 80-летию профессора Аттокурова С.А. -Бишкек, –С Проф. Др. Олжобай Каратаев, Кыргыздардын этногенези жана этностук маселелери профессор Э.Ж.Маанаевдин изилдөөлөрүндө\\Вестник КГУ им. И.Арабаева. Специальный выпуск. Часть 1. Материалы межвузовской научно-практической конференции “Интеллигенция и время:переосмысливая прошлое, задумываясь о будущем (17-мая, 2013 г.). -Б., С Проф. Др. Олжобай Каратаев, Кыргыз мамлекети жана мамлекеттүүлүгүнүн өнүгүү этаптары\\Наука и новые технологии. № 5. -Б.: –С Каратаев О.К., Жаныбекова К.Р. Юйгулар (сары югурлар) – енисей кыргыздарынын урпактары\\Наука и новые технологии. № Б.: – С Сапаралиев Д.Б. О государственном устройстве кыргызов (со второй половины XVIII века - до середины XIX в.). Улуу кыргыз кагандыгынын төзүлгөндүгүнүн 1170 жылдыгына арналган “Кыргыз кагандыгы түрк цивилизациясынын алкагында: кыргыгзтаануу маселелери” аттуу эл аралык илимий конференциясынын материялдары (2012-жылдын ноябры) 1-бөлүм//Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университеттин жарчысы. Бишкек, бб. Prof. Dr. Döölötbek Saparaliyev, Prof. Dr. Sebahattin Balcı, Cengiz Aytmatov’un Türk Dünyasının Tanıtımındaki Yeri ve Manevi Önemi//Uluslararası Türk Dünyası Aydınlatanlar Sempozyumu. 12 Aralık İstanbul. Türkiye. İstanbul S.20. Doç. Dr. Muratbek KOCOBEKOV, “Кыргыз каганатынын башкаруу бийлик системасы”, Вестник КНУ Doç. Dr. Muratbek KOCOBEKOV, Кыргыз этнониминин адегенде эскерилиш маселеси. Манас КТМУ, Гуманитардык Илимдер Журналы 2013 2012, Часть 2.

43 Doç. Dr. Ceenbek ALIMBAEV, Анкара согушуга чейин Тимурдан Алдынкы Азияга жасаган саясаты// Билдируу тезистери.-Анкара-2012ж. Doç. Dr. Ceenbek ALIMBAEV, «Туркстан жыйнагы»-Кыргызстандын тарыхы боюнча маанилуу тарыхый булак//Рух кенчи, сентябрь, 2012ж. Doç. Dr. Ceenbek ALIMBAEV, “Кыргыз элинин келип чыгышы XVIII –XIXкылымдардагы орус тарыхнаамасында” Вестник КНУим Ж.Баласагына.-Б., Doç. Dr. Ceenbek ALIMBAEV, Маанаевдин революцияга чейинки Кыргызстандын тарыхын изилдөөлөрүнө карата// Вестник. И.Арабаева-Б., 2013: Част.1 Doç. Dr. Ceenbek ALIMBAEV, Көзкарандысыздыка карай умтулуунун тарыхый башаттары // Вестник Кыргызского государственного университета им. И.Арабаева.-№3.- Бишкек, 2012. Doç. Dr. Ceenbek ALIMBAEV, Кыргыз элинин келип чыгышыXVIII –XIXкылымдардагы орус тарыхнаамасында.// ВЕСТНИК КНУ им. Ж.Баласагына.№ Doç. Dr. Ceenbek ALIMBAEV, Rus Tarih Yazıcılığında Kırgızlar (18. yüzyılın ikinci yarısı yüzyılın başı). Belleten. Ankara. Aralık 2012. Öğr. Gör. Dr. Y. Emre GÜRBÜZ, Dünya Türk Forumu: Türk Diasporası ve Türk Dünyası Vizyon 2023, “Türkiye Orta Asya İlişkilerinde Bilanço ve Yeni Arayışlar”, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM), İstanbul, 3-5 Nisan 2013. Öğr. Gör. Dr. Zuhra ALTIMIŞOVA, “Ж.Абдрахмановдун жж. социалисттик кайра курууларга көз карашы” Вопросы истории Кыргызсана, 1-2, 2013. Öğr. Gör. Dr. Zuhra ALTIMIŞOVA, A.Mokeev ile birlikte “Бабаханов ким болгон”, 22 Şubat, 2013

44 Yard. Doç. Dr. Mehmet KILDIROĞLU, Arap Fars Kaynaklarında Kırgızların ve Kıpçakların Dini ile İlgili Bilgiler, Ulu Kırgız Kağandıgının tüzülgöndünün Cıldıgına arnalgan “Kırgız kagandıgı Türk Sivilizatsiyasının alkagında: Kırgıztanuu maseleleri” attu el aralık ilmi konferentsiyanın materyalları, Cusup Balasagın atındagı Kırgız uluttuk üniversiteti Carşısı Vestnik, Ç.2, Bişkek 2013, s Dr. Alpaslan ÂŞIK, Balasagun ve Mevki Meselesi Üzerine Düşünceler Orta Asya’da İslam Medeniyeti, II. Uluslararası Sempozyumu Ekim Bişkek/Kırgızistan Dr. Alpaslan ÂŞIK, Yeni Bir Arkeolojik Buluntu: Tuura Suu Balbalı, Gazi Türkiyat Araştırmaları 2013 Bahar sayı: 12 Dr. Alpaslan ÂŞIK, Кан-Дөбөдөгү Археологиялык Казуулар, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi sayı: 1, 2012. Araş. Gör. Dr. Baktıbek ISAKOV, “Kırgız Konargöçerleri arasında Geleneksel Takivm Anlayışı”, Gazi Akademik Bakış, Sayı 11, Ankara 2012. Araş. Gör. Dr. Baktıbek ISAKOV, “Kırgız Türklerinin Mitolojik Dünyası: Hayvan Pirleri”, Külliye, Ankara (Elazığ-Fırat Üniversitesi) 2012 Araş. Gör. Kayrat BELEK, Тосор Жазма Эстелигинин Изилдениши Жана Анын Тарыхый Мааниси. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi. Cilt: 1 Sayı: 3. Бишкек 2012, бб. İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI Prof. Dr. Çolpon NAYMANOVA, “Средства когезии в английском языке” (İngilizce Uyum Fonları). İ. Arabayev adında KDEÜ’nün Haberler Derneği. Filoloji Bilimler 10. Bişkek, Mart 2013. Prof. Dr. Çolpon NAYMANOVA, “К вопросу о трехактантном глаголе в разносистемных языках (на материале английского, кыргызского и русского языков)” (Farklı Dillerde Trehaktantnom Fiil Sorunu (İngilizce, Kırgızca ve Rusça Kaynaklara Göre)). ‘Dil ve Çevirinin Dilbilimsel Yönleri’ YÖK arası bilimsel-uygulama Konferansın bildiriler kitabı K. Karasayaev adında BGU Haberler Derneği, 26 Mart 2013.

45 Prof. Dr. Çolpon NAYMANOVA, “Роль валентности в парадигматических и синтагматических отношениях языковых единиц” (Dil Birimlerinin Paradigmatik ve Dizimsel Ilişkiler Değerlik Rolü). ‘Bir Dünya –Çok Kültür’ adlı Uluslararası bilimsel-uygulama Konferansın Bildiri Kitabı, KUÜ’nün Haberler derneği, Nisan 2013. Prof. Dr. Çolpon NAYMANOVA, “Teaching American-Indian Creation Stories”. “The Future of American Studies in Central Asia”. 10th annual symposium, Royal Beach resort, Issyk-Kul Mayıs 2013. Prof. Dr. Çolpon NAYMANOVA, “Авалентные глаголы”(), narın şehrinin 145. yıldönümü ve S. Namatov adılı Narın Dvlet Üniversitesinin (NDÜ) 17 yıldönümüne yönelik ‘Günümüz Toplumunun Güncel Sorunları: İktisat, Siyaset, Bilim ve Eğitim Vermek’ adlı Uluslararası Konferansın Bildirileri, Mayıs 2013. Dr. Gülnura CUMALİYEVBA, “Особенности актуального членения вопросительного предложения в кыргызском языке” (Kırgız Dilinde Özellikleri Soru Cümlesi Gerçek Bölümü). İ. Arabayev adında KDEÜ’nin Haberler Derneği. Filoloji Bilimler yay. 10. Bişkek, Mart 2013. Dr. Gülnura CUMALİYEVBA, “О специфике актуального членения вопросительного предложения (на материале английского языка)” (Soru Cümlesi Gerçek Bölünme Özelliklerine (İngilizce kaynaklara göre)) İ. Arabayev adında KDEÜ’nin Haberler Derneği. Filoloji Bilimler yay. 10. Bişkek, Mart 2013. Dr. Gülnur CUMALİYEVA, Fulbright Experience in the USA”. “The Future of American Studies in Central Asia”. 10th annual symposium, Royal Beach Resort, Issyk-Kul, Mayıs 2013. Dr. Kanıkey KALİYEVA, “Маданий өзгөчөлүктөргө ээ “достук” концептисинин кыргыз жана англис тилиндеги өзгөчөлүктөрү” (Kültürel Özelliklere Sahip ‘Dostluk’ Kavramının Kırgızca ve İngilizcedeki Özellikleri), ‘Dilbilim ve Çevirinin Dilbilimsel Yönü’ YÖK arası bilimsel-uygulama Konferansın bildiriler kitabı K. Karasayaev adında BGU Haberler Derneği, 26 Mart 2013.

46 Dr. Kanıkey KALİYEVA, “Кыргыз жана англис поэзиясындагы аллитерация жана аларды которуу жолдору” (Kırgız ve İngiliz Şiirlerindeki Ses Yinelemesi ve Onları Çevirmenin Yolları). ‘Kırgızistanda Kültürlerarası İletişimin Teorisi ve Uygulaması’ Konferansı Bildiri Kitabı, C. Balasagın adında KDMÜ Haberler Derneği, 23 Nisan 2013. Dr. Kanıkey KALİYEVA, “Кыргыз жана англис поэзиясындагы ыргак жана уйкаштык, аларды которуудагы негизги маселелер” (Kırgız ve İngiliz Şiirlerindeki .. ve Uyumluluk, Onları Çevirideki Temel Sounlar), ‘Bir Dünya-Çok Kültür’ adlı Konferansın Bildiri Kitabı Kırgızistan Uluslararası Üniversitesi (MUK) Haberler Derneği, Nisan 2013. Dr. Cıldız ÇIMANOVA, “Transformationsin Newspaper Headlines Translations”. ‘‘Kırgızistan’da Kültürlerarası İletişimin Teorisi ve Uygulaması’ Konferansı Bildiri Kitabı, C. Balasagın adında KDMÜ Haberler Derneği, 23 Nisan 2013. Dr. Cıldız ÇIMANOVA, “Developing the Usage of Graphic Organizers in the Process of Teaching Poetry (based on contemporary American poems)”. “The Future of American Studies in Central Asia”. 10th annual symposium, Royal Beach resort, Issyk-Kul Mayıs 2013. FELSEFE BÖLÜMÜ Prof. Dr. Camgırbek BÖKÖŞOV, «Ысык- Көл форуму» уланабы? 2013-жыл, 27-март, //Барометр газетасы Prof. Dr. Camgırbek BÖKÖŞOV, «Манас философиясы»: түшүнүк жана изилдөө маселеси //Вестник КНУ,7-декабрь 2012. Бабатаев Абдирашит, «Мавляна Жалалиддин Руминин адам болмушун талдоосу», ОшМУ, Теология факультетинин илимий журналы, № 18, Ош, 2013. Бабатаев Абдирашит, «Мечитке муктажбызбы же мектепеби?», Супер инфо гезити, № 543, 29- март, 2013.

47 MÜTERCİM-TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
Yard. Doç. Dr. Yusuf AVCI, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil-Düşünce Analizi Teorisi "Manas Journal of Social Researches" Sayı: 3 Bişkek s Öğr. Gör. Nurgül KARIBEKOVA, «Интерактивный метод обучения иностранным языкам на базе двуязычия» Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesi Dergisi, № 2 (22), Ekim 2012. Öğr. Gör. Dr. Cıldız ALİMOVA, “Coodarbeşim Destanının Varyantları”, Turkish Studies / International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/1 Winter 2013. Öğr. Gör. Nurgül KARIBEKOVA, «Результаты анкетирования студентов по выявлению особенностей изучения иностранных языков на базе двуязычия» Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesi Dergisi, № 2 (22), 2012, s. Кубатов Эгенберди Камбарович, “Котормонун учурундагы манилүүлүгү жана чечилүүчү маселелер” Кубатов Эгенберди Камбарович, “Котормо жана анын келечеги”. III. Эл аралык симпозиум Okt. Meerim ÇİNALİYEVA, Эквивалентсиз лексиканын которуyнун теориялык маселелери”, Международная конференция «Этносы и культура Кыргызстана в историческом взаимодействии: тюрко-славяно-германские культурно языковые связи», Вестник КРСУ, 2013. Okt. Meerim ÇİNALİYEVA, Котормо ишмердигинин операциялык курамы”, III Международная Научно-Практическая конференция “Котормо жана анын келечеги”, Вестник КТУ Манас, 2012; Öğr. Gör. Muhittin GÜMÜŞ, Dil Öğretiminde Temel Beceriler, İzvestiya Vuzov, Kırgizstan Milli Atestasyon Merkezi, Bişkek 2012, ISBN Öğr. Gör. Muhittin GÜMÜŞ, Türkçeye Çeviri Yoluyla Giren Terimler, Sözcükler ve Kötü Çevirilerin Dile Etkisi, Sotsyalnıye i Gumanitarnıye Nauki Kırgızistan Bilim ve Eğitim Bakanlığı, Bişkek

48 Öğr. Gör. Aida KASYEVA, To the Question of Teaching Translation Criticism at KTU Manas, Kırgızistan –Türkiye Manas Üniversitesi. ‘III Tercümanlık Mesleği ve Geleceği» adlı konferans materialleri. Kasım, Bişkek Öğr. Gör. Aida KASYEVA, Some Theoretical Aspects of Language Variation in Translation Studies: The Notion of REGISTER in Translation. ICBCB “Building Cultural Bridges: Integrating Languages, Linguistics, Literature, Translation and Journalism into Education” April 25-27, SDU, Almaty. Öğr. Gör. Aida KASYEVA, С. Раевдин “Барсбек” трагедиясынын кыргыз тилинен англис тилине котормосуна когнитивдик –дискурстук анализ жүргүзүү. One World-Many Cultures. International Scientific-Practical Conference. MUK. International University of Kyrgyzstan. April, Öğr. Gör. Aida KASYEVA, Когнитивдик илим жана когнитивдик лингвистика, БГУ им. К. Карасаева. Межвузовская научно-практическая конференция “Лингвистика и лингвистические аспекты перевода” 26 марта 2013г. Öğr. Gör. Aida KASYEVA, “Дискурс” түшүнүгүнүн вариациялары жана текст лингвистикасы, Öğr. Gör. Aida KASYEVA, Заманбап когнитивдик лингвистикадагы негизги багыттар. Vestnik MUK. # 13. Öğr. Gör. Aida KASİYEVA, Theory of Discourse Analysis and Critical Discourse Analysis, Вестник Международного Университета Кыргызстана № 2 (22) С.142. Öğr. Gör. Aida KASİYEVA, Kyrgyz Economic University named after M. Ryskulbekov: Scientific-practical conference “Improving the Training of Specialists with Knowledge of Foreign languages”. 28 March 2013. Öğr. Gör. Aida KASİYEVA, С. Раевдин “Барсбек ” драмасынын негизинде дискурстук жана регистр анализин жүргүзүү. (З.Караеванын котормосу менен салыштыруу). КНУ им. Ж. Баласыгына. “Теория и практика межкультурной коммуникации в Кыргызстане”. 23 апреля 2013

49 Doç. Dr. Aziya ŞAMENOVA, “ К теории и практике перевода”
C. Мамбаева, сентября 2012 г Особенности подготовки переводчиков-синхронистов в Кыргызстане. Международная научная конференция, МО КР и КРСУ ”Этносы и культуры Кыргызстана в историческом взаимодействии тюрко-славяно-германские культурные-языковые связи” Статья опубликована C. Мамбаева, Комплимент в кыргызском и английском языках (лингвокультурологический аспект “Современные тенденции в обучении иностранным языкам специалистов в сфере международных отношений” КРСУ Межвузовская научно-практическая конференция, посвященная 20 летию КРСУ 18 января 2013. C. Мамбаева, Особенности подготовки переводчиков с английского языка на кыргызский. “Динамика языковых и культурных процессов вКыргызстане” КНУ им. Ж. Балсагын, Кыргызско Китайский факультет, 6 апрель 2013 г. C. Мамбаева, Some Theoretical Aspects of Language Variation in Translation Studies: The Notion of REGISTER in Translation. // ICBCB-2013 “Building Cultural Bridges: Integrating Languages, Linguistics, Literature, Translation and Journalism into Education” April 25-27, SDU, Almaty. EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Проф. Доктор. А. Алимбеков, Университеттерде педагогика дисциплиналарынын этномаданий компонентин өркүндөтүүнүн айрым жолдору.// Ж. Баласагын атындагы КМУУнун жарчысы № 1  Проф. Доктор. А. Алимбеков, Сабактарды анализдөөнүн методикалык негиздери// Эл агартуу, №3-4, б.б.

50 Проф. Доктор. А. Алимбеков, Этнокультурный компонент профессиональной подготовки будущего учителя // Высшее образование в Кыргызской Республике , № с. Проф. Доктор. А. Алимбеков, Университет окутуучусунун компетенциялары// Эл агартуу, №5-6, б.б. Проф. Докт. Н. А. Асипова, Жаңы социалдык – маданий шарттар жана мугалмге коюлган талаптар. // Ж. Баласагын атындагы КМУУнун жарчысы № б.б. Асистетент Жылдыз Мамырова, ЖОЖдордо кош тилдүүлүктүн артыкчылыктары жана кыйынчылыктары боюнча студенттердин ой-пикири. //Ж. Баласагын атындагы КМУУнун жарчысы № б.б. DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ (RUS DİLİ VE EDEBİYATI) Проблемы освещения межэтнических отношений в современной кыргызской прессе – в кн. «Пути к этническому миру в Кыргызстане» под редакцией А.Алишевой. Институт Региональных исследований. Б.: 2012., с «Модально-оценочная структура газетного текста» - в материалах VI Международной конференции РКА КОММУНИКАЦИЯ В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ. Институт филологии и языковой коммуникации Сибирскиого федерального университета. Красноярск сентябрь., 2012. О.Ибраимов, Образ Сталина в кыргызской поэзии х гг (Интернет-сайт ИА Акипресс, апрель, 2013) О.Ибраимов, Кыргызское Просветительство: встреча двух цивилизаций. – Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета (спецвыпуск), 2013 О.Ибраимов, Обретение вечной России. Журнал “Равитие и экономика”, Москва, 2013 (апрельский номер)

51 YAYINLANACAK MAKALELER
Doç. Dr. Burul SAGINBAYEVA, “Dillerin Tipolojik Sınıflandırılması (Kırgız ve Türkiye Türkçesi örneklerinin temelinde)” // Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Türkiye, Denizli Aralık 2012 (Yayınlanacak) ПРОФ., ДР. КУСЕИН ИСАЕВ, Айыл, шаар-антропосоциеталдык бүтүндүккѳ-жаңы муундагы билгилер зарыл, Ж. Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин 80 жылдык юбилейине арналган эл аралык конференциясы , КУУ, (Басмада) ПРОФ., ДР. КУСЕИН ИСАЕВ, Азыркы Кыргызстанда университеттик билимдин жаңы үлгүсүнүн калыптаныш маселелери Цивилизациялар диалогу-2012» коомдук форумунун 10-юбилейдик илимий жыйы Родос, Греция, октябрь, 2012/ (Билдирүү басмада) Öğr. Gör. Dr. Y. Emre GÜRBÜZ, “Kyrgyzstan: in Search for Stability”, Insight Turkey, Güz 2013 (yayımlanacak) Öğr. Gör. Dr. Y. Emre GÜRBÜZ, Dünya Türk Forumu: Türk Diasporası ve Türk Dünyası Vizyon 2023, (haz.) Almagül İsima, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM), İstanbul (yayımlanacak). Öğr. Gör. Dr. Zuhra ALTIMIŞOVA, “Kırgızistan’da İlk Milli Gazetenin Tarihçesi( )”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, (yayına kabul edilmiştir.) Öğr. Gör. Gülsanam ABDUVALİYEVA, ‘KİA’da Siyasi Terimlerin Kullanılışı ve Onların Çeviri Sorunları’, III Uluslararası ‘Tercümanlık ve Onun Geleceği’ adlı sempozyum, Sempozyum Bildirileri, KTMÜ, Bişkek (yayımlanacak). Öğr. Gör. Gülsanam ABDUVALİYEVA, ‘Sosyal Siyasi Sözvarlığı ve Özellikleri’, ‘Kırgızistan’da Kültürlerarası İletişim Teorisi ve Uygulamaları’ adlı konferans, Nisan, 2013, J.Balasagın KMÜ dergisinde yayımlanacaktır. Öğr.Gör. Leyla Babatürk, «Особенности сложных форм прошедшего времени в современном литературном турецком языке («Имперфект») Вестник БГУ, 2013 (Yayınlanacak) Öğr. Gör. Leyla Babatürk, «Особенности сложных форм прошедшего времени в современном турецком литературном языке» (Субъективная модальность) Вестник БГУ, 2013 (Yayınlanacak) Öğr. Gör. Muhittin GÜMÜŞ (2012), III. Uluslararası Tercümanlık Mesleği ve Geleceği Konferansı, Konferans Çevirmenliği Üzerine, KTMÜ Sempozyum Bildirileri, 2013 ( Basılacak).

52 Öğr. Gör. İlyas YETİMAKMAN, Kırgızistan – Türkiye ‘Manas’ Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü ‘İletişim Kültür ve Çeviri Etkinliği’ başlıklı makale. (Yayınlanacak) Öğr. Gör. İlyas YETİMAKMAN, Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesi (BGU) Vestnik BGU dergisinde, Rusça öğrenen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin yaptıkları ‘Dilbilgisi Karıştırma Analizi’ başlıklı makale, (2013’de yayınlanacak) ULUSLARARASI BİLDİRİLER TÜRKOLOJİ BÖLÜMÜ Prof. Dr. Layli ÜKÜBAYEVA, Edebi Etkileşimin Kırgız Edebiyatındaki evrimi. // Türk ve Dünya Edebiyatları Arasındaki Etkileşimler. – Yunus Emre Enstitüsü (sempozyum bildirileri) Mayıs. Zonguldak Ekim Prof. Dr. Layli ÜKÜBAYEVA, Türk Dünyası Kadın Sempozyumu, Giresun Üniversitesi, 5-9 Mayıs 2013. Доц., док. Бурул Сагынбаева, Манастаануу жана аны окутуунун актуалдуу маселелери. – “Кыргыз республикасынын жогорку окуу жайларында манастаануу сабагын окутуу: проблемалар жана чечимдер” (эл аралык илимий-практикалык конференция. Ж. Баласагын атындагы КУУнун 80 жылдыгына арналган) Doç. Dr. Burul SAGINBAYEVA, “Dillerin Tipolojik Sınıflandırılması (Kırgız ve Türkiye Türkçesi örneklerinin temelinde)” // Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Türkiye, Denizli 2012. Доц., док. Бурул Сагынбаева, «Котормо жана анын келечеги» аттуу III эл аралык илимий-практикалык симпозиум. Кыргыз-Түрк «Манас» университети, Бишкек, 8-9-ноябрь, Тема: Кыргызча котормолордогу улуттук колоритти чагылдыруу маселеси.

53 Доц., док. Бурул Сагынбаева, Кыргыз аялдарынын коомдугу ролу жана бүгүнкү күндөгү аялдар маселеси боюнча мамлекеттик саясат. (Uluslararası Kadın Sempozyumu ve Sanat Çalıştayı “Сinsietler Arası Eşitsizligin ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Devlet Politikaları ve Sivil Sorumluluk” Mayıs 2013, Giresun, Türkiye) Доц., док. Таалайбек Абдиев, «Котормо жана анын келечеги» аттуу III эл аралык илимий-практикалык симпозиум. Кыргыз-Түрк «Манас» университети, Бишкек, 8-9-ноябрь, Тема: Кыргызча котормолордогу улуттук колоритти чагылдыруу маселеси Doç. Dr. Taalay ABDİYEV, Türkçe-Kırgızca Çevirilerdeki Bazı Problemler, I. Uluslararası Türk-Kırgız İlişkileri Sempozyumu, 2-5 Mayıs 2013, Bursa. Prof. r. Ekrem ARIKOĞLU, Genel Türkçe İçinden Tuvacanın Önemi, II. Türk Dili ve Edebiyatlarının Bugünkü Çözümleri Uluslararası Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 30 Mayıs-1 Haziran 2013. Prof. r. Ekrem ARIKOĞLU, 2013 yılında Doğu Türkistan’ın Kültürel Durumu, V.Uluslararası Türkoloji Kongresi (Kültürel Etkileşim ve Medeniyetler İttifakı), Hoca Ahmet Yesevi Üniversiteti, Türkistan-Kazakistan, Nisan 2013, s Doç. Dr. İsmail DOĞAN, Türk Halkları Arasındaki Birliğin Sağlanmasında Türkolojinin Rolü Ne Olmalı?, V.Uluslararası Türkoloji Kongresi (Kültürel Etkileşim ve Medeniyetler İttifakı), Hoca Ahmet Yesevi Üniversiteti, Türkistan-Kazakistan, Nisan 2013. Doç. Dr. İsmail DOĞAN, Türk’e Üst Kimlik Adını Veren Uruk Kim?, II. Türk Dili ve Edebiyatlarının Bugünkü Çözümleri Uluslar arası Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 30 Mayıs-1 Haziran 2013. Др. (PhD) Нурдин Усеев, Енисей жазма эстеликтеринде мамлекет, ата-мекен жана патриоттуулук, Улуу Кыргыз Каганатынын түзүлгөндүгүнүн 1170 жылдыгына арналган: «Кыргыз каганаты түрк цивилизациясынын контекстинде: Кыргызтаануунун көйгөйлөрү» атуу эл аралык илимий-практикалык конференция. Бишкек. КМУУ Др. Уланбек Алимов, "Kırgızlarda Mizah Türleri ve Bu Türler İçerisinde Apendi'nin Yeri", L. Gumilev Avrasya Üniversitesi ve Astana Yunus Emre Türk Kültür Merkezi tarafından düzenlenen “Türk Dünyasının Ortak Değeri Nasreddin Hoca ve Onun Türk Mizanındaki Yeri” konulu Sempozyum, Astana-Kazakistan, Mart Др. Уланбек Алимов, Kırgız Akınlık Geleneği, 4.Türk Dünyası Âşıklar Şöleni, 3-5 Mayıs 2013, Türkistan-Kazakistan

54 Dr. Halit AŞLAR, Etnosı i Kul’turı Kırgızstana v İstoriçeskom Vzaimodeystvii: Tyurko-Slavyano-Germanskie Kul’turno-Yazıkovıe Svyazi. Mejdunarodnaya Nauçnaya Konferentsiya. Kırgızsko-Rossiyskiy Slavyanskiy Universitet Sentyabrya 2012, Bişkek. “О Переводах Рассказов Халиде Эдип Адывара и Якуп Кадри Караосманоглу на Русский Язык и О Проблеме Эквивалентности (На примерах рассказов «Химмет» и «Безлюдная деревня и немая девочка.» (Halide Edip Adıvar ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Hikâyelerinin Rusça’ya Çevirileri ve Eşdeğerlilik Sorunsalı Üzerine (Himmet Çocuk ve Issız Köy ve Dilsiz Kız Hikâyeleri Örneğinde) SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ Проф., др. Кусеин ИСАЕВ, Жергиликтүү башкаруу жана жергиликтүү демократия: социалдык акыйкаттык» Эл аралык социологиялык Ассоциациянын кезектеги «Local development and local democracy: problems of social justice» конгресси , Буэнос-Аэрес шаарында (Аргентина) / Конгресстин программасында кѳрсѳтүлгѳн /Когресстин материалында чыккан, М Проф., др. Кусеин ИСАЕВ, Современные проблемы национально-государственной трансформации Кыргызстана. XII Международные Лихачевские научные чтения Санкт-Петербург гуманитардык университети, Санкт-Петербург ш Проф., др. Кусеин ИСАЕВ, Азыркы Кыргызстанда университеттик билимдин жаңы үлгүсүнүн калыптаныш маселелери Цивилизациялар диалогу-2012» коомдук форумунун 10-юбилейдик илимий жыйы Родос, Греция, октябрь, Dr. Taalay ŞARŞEMBİYEVA, «Конституция Кыргызской Республики: роль и значение в современном обществе и ее основные ценности» (Modern Toplumun ve Temel Değerleri Rolü ve Önemi: Kırgız Cumhuriyeti Anayasası), Uluslararası bilimsel-uygulama Konferansı KDMÜ, 31 Mayıs 1-Haziran 2013. Dr. Taalay ŞARŞEMBİYEVA, Причины и последствия народных революций в Кыргызстане 2005 и 2010 годов в условиях глобальной политики (Küresel Siyaset Açısından 2005 ve 2010 Yılında Kırgızistan'da Halk Devrimleri Sonuçları ve Nedenleri), Uluslararası III. Sosyologlar Konferansı, ANKARA, ODTÜ, Mayıs 2013. Dr. Taalay ŞARŞEMBİYEVA, «Социальные проблемы современного общества: причины их возникновения и пути решения» (Modern Toplumun Sosyal Sorunlar: Nedenleri ve Çözümleri) Uluslararası Konferansı, Calal-Abad, Haziran 2013. Dr. Taalay ŞARŞEMBİYEVA, Kırgızistanda Milli ve Kültürel Kimlik: Durumu ve geleceği, İpek Yolunun Kültürel ve Ekonomik Yönleri adlı uluslararası konferans, Sangju /Güney Kore, Haziran 2013.

55 Prof. Dr. Çolpon NAYMANOVA, “Роль валентности в парадигматических и синтагматических отношениях языковых единиц” (Dil Birimlerinin Paradigmatik ve Dizimsel Ilişkiler Değerlik Rolü) “Бир дүйнө – көп маданият” Bir Dünya- Çok Kültür adlı Uluslararası bilimsel-uygulama Konferansı, Nisan 2013. Dr. Kanıkey KALİYEVA, “Кыргыз жана англис поэзиясындагы ыргак жана уйкаштык, аларды которуудагы негизги маселелер” (Kırgız ve İngiliz Şiirlerindeki Uyumluluk, Onları Çevirmede Temel Sorunlar), “Бир дүйнө – көп маданият”/Bir Dünya- Çok Kültür adlı Uluslararası Konferansı, Kırgızistan Uluslarararası Üniversitesi (MUK), Nisan 2013. TARİH BÖLÜMÜ Prof. Dr. Remzi ATAOĞLU, Orta Asya’da Sünni İslam Akidesinin Yerleşmesinde Büyük Selçukluların Rolü, Orta Asya’da İslam Medeniyeti II. Uluslararası Sempozyumu Ekim Bişkek/Kırgızistan Проф. Др. Олжобай Каратаев, Кыргыздардын жана огуздардын диний ишенимдеринин пантеону: Умай-эненин культу \\ Geçmişten Günümüze Kırgız - Türk İlişkileri Sempozyumu. Улудаг Университети. 2-5 май. Түркия, Бурса ш., Проф. Др. Олжобай Каратаев, Мамлекеттин ар кыл секталарга жана диний агымдарга мамилеси ( жж.)\\ Орто Азиядагы ислам маданияты. II Эл аралык симпозиуму октябрь, 2012 ж. КТМУ, Бишкек, Кыргызстан. Doç. Dr. Ceenbek ALIMBAEV, Анкара согушу-1402ж- эл аралык конгресс.9-12 октябрь, 2012ж. Doç. Dr. Ceenbek ALIMBAEV, «Кыргыз кагандыгы турк цивилизациясынын алкагында: кыргызтаануу маселелери» эл аралык илмий конференция, Бишкек, КНУ, ноябрь, 2012 Doç. Dr. Ceenbek ALIMBAEV, Интелленгенция жана мезгил: өткөнду талдоо келечек тууралуу ой жугуртуу” ЖОЖдор аралык илмий практикалык конференция, 17май, 2013жыл Сапаралиев Д.Б., Улуу кыргыз кагандыгынын төзүлгөндүгүнүн 1170 жылдыгына арналган “Кыргыз кагандыгы түрк цивилизациясынын алкагында: кыргыгтаануу маселелери” аттуу эл аралык илимий конференция ноябрь. Менин билдирүүм: О государственном устройстве кыргызов (со второй половины XVIII века - до середины XIX в.). Prof. Dr. Döölötbek SAPARALİYEV, Uluslararası Türk Dünyası Aydınlatanlar Sempozyumu. 12 Aralık İstanbul. Türkiye. Менин билдирүүм Sebahattin Balcı menen birlikte: Cengiz Aytmatov’un Türk Dünyasının Tanıtımındaki Yeri ve Manevi Önemi.

56 Doç. Dr. Muratbek KOCOBEKOV, “Кыргыз-огуз этниалык байланыштарынын башаты”, Uluslararası Türk-Kırgız İlişkileri Sempozyumu, 2-6 Mayıs 2013, Bursa Yard. Doç. Dr. Mehmet KILDIROĞLU, Kıpçakların Dini ve Dini Müesseseleri / Orta Asya'da İslam Medeniyeti İkinci Uluslararası Sempozyumu, Ekim KTMÜ Bişkek. Yard. Doç. Dr. Mehmet KILDIROĞLU, Arap Fars Kaynaklarında Kırgızların ve Kıpçakların Dini ile İlgili Bilgiler, Ulu Kırgız Kağandıgının tüzülgöndünün Cıldıgına arnalgan “Kırgız kagandıgı Türk Sivilizatsiyasının alkagında: Kırgıztanuu maseleleri” attu el aralık ilmi konferentsiya, Cusup Balasagın atındagı Kırgız uluttuk üniversiteti, Noyabr, BİŞKEK Öğr. Gör. Dr. Y. Emre GÜRBÜZ, XXVII International Conference on Historiography and Source Studies of Asia and Africa: Local Heritage and Global Perspective: “Traditionalism” and “Revolutionism” in the East, “History Education as a Tool in Training New Generations in Uzbekistan and Kazakhstan in the Case of a Historical Migration”, St. Petersburg Devlet Üniversitesi Şarkiyatçılık Fakültesi, St. Petersburg, Nisan 2013. Öğr. Gör. Dr. Roza ABDIKULOVA, “Asya’da Beş Türk” eserine göre Osmanlı Kırgız İlişkileri, Uluslararası Türk-Kırgız İlişkileri Sempozyumu, Mayıs 2013, Bursa. Araş. Gör. Dr. Alpaslan ÂŞIK, Balasagun ve Mevki Meselesi Üzerine Düşünceler Orta Asya’da İslam Medeniyeti, II. Uluslararası Sempozyumu Ekim Bişkek/Kırgızistan MÜTERCİM-TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ Prof. Dr. Zamira DERBİŞEVA, Rus Dilinin Resmi Dil Olarak Statüsü: Durum ve Problemleri, ("Kırgız dili ve kültürü ile işbirliği bağlamında Rus dilinin işleyişi”, Eltsin Kırgız-Slavyan Üniversitesi, Uluslararası Bilimsel ve Uygulamalı Konferans) Bişkek Prof. Dr. Zamira DERBİŞEVA, Kırgızistan Dil Paletinde Rus Dili, Uluslararası Konferans,, , Perm, Rusya. Yard. Doç. Dr. Yusuf AVCI, Çevirilerde Görülen Dil-Düşünce İlişkisiyle İlgili Sorunlar- Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, III. Uluslararası Tercümanlık ve Geleceği Sempozyumu, 8-9 Kasım 2012 Bişkek. Yard. Doç. Dr. Yusuf AVCI, Türk Dillerinin Öğretiminde Teori Sorunu ve Cümlenin Etkinlik-Edilgenlik Yapısı Üzerine Düşünceler, Hüseyin Karasayev’in Doğumunun Yüz Onuncu Yılı Münasebetiyle Düzenlenen Uluslararası Bilimsel Sempozyum-Bişkek Gumanitardık Üniversiteti BİŞKEK. Yard. Doç. Dr. Yusuf AVCI, Türkçede Cümle Öğretiminde Ortaya Çıkan Sorunlar, 11.Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu, Calalabat, Haziran 2013.

57 Öğr. Gör. Nurgül KARIBEKOVA, III
Öğr. Gör. Nurgül KARIBEKOVA, III. Uluslararası Tercümanlık ve Geleceği Semposyumu Konu : «Main Challenges in the Translation of Audiovisual Materials» 8-9 Kasım 2012. Öğr. Gör. Rahat MACİTOVA, Tercümanların Eğitimine Üzerinde Durulması gereken Hususlar / III. Uluslararası Tercümanlık ve Geleceği Sempozyumu, 8-9 Kasım, 2012, KTMÜ. Okt. Meerim ÇİNALİYEVA, “Pragmatic aspects in translation”, Международная Научно-Практическая конференция “Традиции интернационализма в Кыргызстане: Исторические корни и современные перспективы”, Вестник Kыргызского Национального Университета, 2011. Öğr. Gör. Gülsanam ABDUVALİYEVA, ‘KİA’da Siyasi Terimlerin Kullanılışı ve Onların Çeviri Sorunları’, III Uluslararası ‘Tercümanlık ve Onun Geleceği’ adlı Sempozyum, 8-9 Kasım 2012, Bişkek. Öğr. Gör. Muhittin GÜMÜŞ, III. Uluslararası Tercümanlık Mesleği ve Geleceği Konferansı, Konferans Çevirmenliği Üzerine, Öğr. Gör. Leyla Babatürk, III. Uluslararası Tercümanlık ve Geleceği Sempozyumu «Особенности перевода простых форм прошедшего времени с турецкого языка на русский язык» 8-9 Kasım Bişkek (KTMÜ) Öğr. Gör. İlyas YETİMAKMAN, Uluslararası Tercümanlık ve Geleceği Sempozyumu,  8-9 Kasım 2012. Prof. Dr. Charles F. Carlson, Translating from an Agglutinative Language into an Inflectional Language, November, 2013 – International Conference on Translation, Department of Translation, Manas University Prof. Dr. Charles F. Carlson, Aitmatov on a Global Scale, September, 2012 – International Conference3 Dedicated to Aitmatov, Manas University, 2012 Prof. Dr. Charles F. Carlson, The Changing Role of Western Broadcasting, May, 2012 – International Conference on the Media, Manas University Prof. Dr. Charles F. Carlson КТУ «Манас», Indiana University (USA). (Бывший директор Кыргызской, Казахской и Узбекской служб РСЕ/РС). – Современные СМИ и толерантность: О необходимости объективного освещения межэтнических отношений в СМИ. МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «КЫРГЫЗ ТАРЫХ КООМУ» ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД им. К. МАМБЕТАЛИЕВОЙ, May, 2012

58 Prof. Dr. Charles F. Carlson Expressions of Gender in the Kyrgyz Language and Parallels in Finno-Ugric Languages, Paper to be read at the PIAC (Permanent International Altaistic Conference) in Izmit, Turkey, 7 July – 12 July 2013. Prof. Dr. Charles F. Carlson, Insurrections in Kyrgyzstan and Their Aftermath, 22 January Department of Russian and East European Studies, Institute of International Studies, Faculty of Social Studies, Charles University, Prague Prof. Dr. Charles F. Carlson, American Folk Music, November, 2012 – Kyrgyz State Conservatory of Music, Bishkek C. Мамбаева, “Перевод и его будущее, 3я Международный симпозиум КТУ Манас, 8-9 ноября 2012. C. Мамбаева, Translation of stylistic devices and their cultural peculiarities( перевод стилистических приемов и его культурологические особенности) апреля года к 20-летию УНПК «МУК» международной научно-практической конференции «Один мир – много культур» на базе Института Иностранных Языков Международного университета Кыргызстана Доклад на тему:, статья сдана в печать. C. Мамбаева, Contribution and influence of American Studies into Central Asian Studies (Вклад и влияние Американоведения в изучение Центральной Азии)17-19 мая 2013 Симпозиум по Американоведению посвященной 10 летию образования Ассоциации американоведения в Кыргызстане . C. Мамбаева, Critiquing speeches and the process of teaching it (Критика публичного выступления и процесс его преподавания) June 26-27, 2013 Международный форум преподавателей английского языка Центральной Азии Central Asian Teachers of English Conference (САТЕС) (Конференция преподавателей английского языка Центральной Азии) Конференция на тему ”Critical Thinking in English Language Learning and Teaching” (“Критическое мышление в обучении и в преподавании аглийскому языку”) Aurora Sanatorium, Lake Issyk-Kul, Kyrgyzstan

59 DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ (RUS DİLİ VE EDEBİYATI PROGRAMI)
C. Мамбаева, 14 декабря 2012г. КТУ Манас отделение Синхронного перевода “Сходство Американской и кыргызской культуры и языков” C. Мамбаева, 22 декабря Иссык-Кульский Государственный Университет им. Тыныстанова Концепт семья у кыргызов и племенных народов Америки по программе “ Speaker’s Program”(Программа спикеров) посольства США в Кыргызстане C. Мамбаева, 30 марта 2013 Ошский Государственный Университет Концепт семья у кыргызов и племенных народов Америки по программе“ Speaker’s Program”(Программа спикеров) посольства США в Кыргызстане C. Мамбаева, 27 апреля 2013 Таласский Государственный университет Концепт семья у кыргызов и племенных народов Америки по программе “ Speaker’s Program” (Программа спикеров) посольства США в Кыргызстане Öğr. Gör., Dr. Kaliya Kulalıyeva, Современные тенденции в обучении иностранным языкам специалистов в сфере международных отношений. Бишкек, 18 январь Кыргыз-Россия славян университети. Öğr. Gör., Dr. Kaliya Kulalıyeva, “Котормо жана анын келечеги” аттуу 3- эл аралык илимий-практикалык конференция, 8-ноябрь, 2012-ж., КТМУ, Бишкек. DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ (RUS DİLİ VE EDEBİYATI PROGRAMI) О. Ибраимов, Чынгыз Айтматовдун 85-жылдыгына арналган эл аралык конференция (Эл аралык парламенттер аралык уюм өткөргөн конференция) --Санкт-Петербург, 2012 О. Ибраимов,“Кыргыз-Түрк байланыштары: байыркыдан азыркыга чейин”. Эл аралык конференция, Бурса ш., Түркия, 2013 Е. И. Жоламанова, Национально-культурная специфика концепта «любовь» в лексических ассоциациях билингвов. Международнаяя научная конференция «Этносы и культуры Кыргызстана в исторической взаимосвязи: тюрко-славяно-германские культурно-языковые связи». Бишкек, С Е. И. Жоламанова, Ключевые понятия лингвокультурологии в зеркале ассоциативного эксперимента, Межд. н.-пр. конф. Функционир. р.яз. в контексте взаимод. с кирг. яз и кул.КРСУ. 22 февр Бишкек

60 Е. И. Жоламанова, Формирование лингвокультурной компетенции на материале концепта «Кыргызстан». Международный методический семинар «Русский язык в условиях кредитной технологии: опыт и перспективы», посвященный памяти профессора К.К.Ахмедьярова. – Алматы: Казак университетi, – 214 с. C Е. И. Жоламанова, Лингвокультурные особенности концепта в рамках ассоциативного эксперимента. Международная конференция. INTERNATIONAL SCIENTIFIC ANALYTICAL PROJECT. Лондон.Март 2013 г. Е. И. Жоламанова, Приняла участие в двух. Международных конференциях в качестве докладчика (КРСУ, КазНУ им.аль-Фараби) А. Г. Нарозя, Русская литература и культура в драматургии Мара Байджиева // Международная научно-практическая конференция «Функционирование русского языка в контексте взаимодействия с киргизским языком и культурой» (22 февраля 2013 г.), – Бишкек: КРСУ. ULUSAL BİLDİRİLER TÜRKOLOJİ BÖLÜMÜ Проф., док. Лайли Υкүбаева, К. Ашымбаевдин “Азат көчү” романынын идеялык-проблемалык, көркөмдүк маселелери. – Б., Ленин китепканасы “Азат көчү” китебинин бет ачары – 2012, 26-декабрь. Др. (PhD) Мирзат Ракымбек уулу, “Кыргыз тилинде кийин пайда болгон созулма үндүүлөр”, Кыргыз тили жана адабияты, c. 21, Бишкек, 2012, бб Dr. Halit AŞLAR, K.Karasayev Atındagı Bişkek Gumanitardık Universitetinin İlmiy-Praktikalık Basılması , s.268 Bişkek. “Mukay Elebayev’in Edebiyat Anlayışı ve Eleştirmenliği”

61 Dr. Halit AŞLAR, Vestnik Kırgızsko-Rossiyskogo Slavyanskogo Universiteta, Tom 12, No 5, str, 116, Bişkek. “Turetsko-russko-kırgızskiy literaturno-hudojestvennıy kontekst: v poiskah ekvivalentnosti” Dr. Halit AŞLAR, K. Karasayev Atındagı Bişkek Gumanitardık Universitetinin İlmiy Jurnalı , s.282, Bişkek. “Tölögön Kasımbek ve Kırgız Tarihi Romanındaki Yeri”, Dr. Halit AŞLAR, Uluttuk İlimder Akademiyası Til, Adabiyat cana İskustvo Maseleleri İlimiy Jurnalı No2, 2012 “Tarıhıy Roman Tüşünügü cana Kırgız Tarıhıy Romandarı Tuuraluu Pikirler” Жылкычиева Ч. Санат, насыят ырларынынын композициясындагы параллелизмдер. – БГУ жарчысы, – б. SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ Prof. Dr. Kuseyin İSAYEV, Кыргызстан качан, кантип тарыхый ордун табат? // Bişkek Sosyal Bilimler Derneği (BGU), 12-14, 2013. İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Prof. Dr. Çolpon NAYMANOVA, “Лингвистика жана котормонун лингвистикалык аспектиси” (Dilbilim ve Çevirmenin Dilbilimsel Yönü), “К вопросу о трехактантном глаголе в разносистемных языках (на материале английского, кыргызского и русского языков)”. (Farklı Dillerde Trehaktantnom Fiil Sorunu) adlı Üniversiteler arası bilimsel-uygulama Konferansı K. Karasayev adında Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesi, 26 Mart 2013. Prof. Dr. Çolpon NAYMANOVA, “The Future of American Studies in Central Asia”. 10th annual symposium, Royal Beach resort, Issyk-Kul. “Teaching American-Indian Creation Stories” Mayıs 2013. Dr. Kanıkey KALİYEVA, “Лингвистика жана котормонун лингвистикалык аспектиси” (Dilbilim ve Çevirmenin Dilbilimsel Yönü), “Маданий өзгөчөлүктөргө ээ “достук” концептисинин кыргыз жана англис тилиндеги өзгөчөлүктөрү” (Kültürel Özelliklere Sahip ‘Dostluk’ Kavramının Kırgız ve İngilizcedeki Özellikleri ).Üniversiteler arası bilimsel-uygulama Konferansı K. Karasayev adında Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesi, 26 Mart 2013.

62 Dr. Kanıkey KALİYEVA, “Кыргыз жана англис поэзиясындагы аллитерация жана аларды которуу жолдору” (Kırgız ve İngiliz Şiirlerindeki Ses Yinelemesi ve Onları Çevirmenin Yolları), Kыргызстандагы маданият аралык коммуникациясынын теориясы жана практикасы” /Kırgızistan’daki Kültürlerarası İletişimin teorisi ve Uygulaması adlı Konferansı C. Balasagın adında Kırgız Devlet Milli Üniversitesi, 23 Nisan 2013. Dr. Cıldız ÇIMANOVA, “Transformationsin Newspaper Headlines Translations”. Kыргызстандагы маданият аралык коммуникациясынын теориясы жана практикасы” /Kırgızistandaki Kültürlerarası İletişimin teorisi ve Uygulaması adlı Konferansı C. Balasagın adında Kırgız Devlet Milli Üniversitesi, 23 Nisan 2013. Dr. Cıldız ÇIMANOVA, “The Future of American Studies in Central Asia”. 10th annual symposium, Royal Beach resort, Issyk-Kul. “Developing the Usage of Graphic Organizers in the Process of Teaching Poetry (based on contemporary American poems)” Mayıs 2013. Dr. Gülnur CUMALİYEVA, “The Future of American Studies in Central Asia”. 10th annual symposium, Royal Beach resort, Issyk-Kul. “Fulbright Experience in the USA” Mayıs 2013. FELSEFE BÖLÜMÜ Prof. Dr. Camgırbek BÖKÖŞOV, Салттуу билимдин методологиясы, 2013-жыл, 20-апрель //Кыргыз Агрардык университети Prof. Dr. Camgırbek BÖKÖŞOV, Кыргыз революциясы, 2013-жыл, 5-апрель //Кыргыз-Түрк «Манас» университети

63 MÜTERCİM-TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Camgırbek BÖKÖŞOV, Түрк элдеринин философиялык мурасы, 2013-жыл, 11-апрель //Кыргыз-Түрк «Манас» университети, Түрк цивилизациясын изилдөө борбору Бабатаев Абдирашит, «Жусуп Баласагындын башкаруу философиясында адилеттүүлүк концепциясы», «Кыргыз элинин оозеки жана жазма булактарында башкаруу маселелери» аттуу республикалык илимий конференция, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу башкаруу академиясы, 11- апрель, Бишкек, 2013. Бабатаев Абдирашит, «Мухаммед пайгамбардын мисалында идеалдуу инсандын образы», «Идеалдуу инсан – Мухаммед Пайгамбар» аттуу республикалык илимий конференция, 20- апрель, Бишкек, 2013. TARİH BÖLÜMÜ Öğr. Gör. Dr. Y. Emre GÜRBÜZ, “Cumhuriyet ve Egemenlik: Türkiye’de Siyasi ve İktisadi Egemenliğin Kuruluşu”, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, 5 Kasım 2012. Проф. Дoк. Олжобай Каратаевди, Сужа жазуусу жана Кыргыз каганатынын мамлекеттик-бийлик жүргүзүү титулдарынын чагылдырылышы: титулдар, кызмат наамдары жана алардын маанилери \\ Вопросы управления в фольклоре и письменных памятниках кыргызского этноса. 12-апрель, АУПКР (Академия Управления при Президента КР MÜTERCİM-TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ Öğr. Gör. Nurgül KARIBEKOVA,«Результаты анкетирования студентов по выявлению особенностей изучения иностранных языков на базе двуязычия» Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesi Dergisi, № 2 (22), 2012, s. Öğr. Gör. Nurgül KARIBEKOVA, «Интерактивный метод обучения иностранным языкам на базе двуязычия» Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesi Dergisi, № 2 (22), 2012, s. Prof. Dr. Zamira DERBİŞEVA, Kırgız Dilinin Gelişim Siyaseti, (Ana Dilin Uluslararası Günü için “Devlet Dilinin Günümüzdeki Durumu ve Problemleri” adlı Ulusal Bilimsel ve Uygulamalı Konferans), Prof. Dr. Zamira DERBİŞEVA, Dil, Kültür, Zihniyet, Kırgızistan’da Kültürlerarası İletişimin Teori ve Pratiği, C. Balasagun Üniversitesi, Üniversitelerarası Bilimsel ve Uygulamalı Konferans, Bişkek

64 KİTAPLAR TÜRKOLOJİ BÖLÜMÜ
Проф., док. Лайли Υкүбаева, Чынгыз Айтматов жана кыргыз адабияты. Бишкек, “Турар” 2013 Проф., док. Лайли Υкүбаева, Чынгыз Айтматов жана азыркы адабий процесс. (басууга даярдалууда) Проф., док. Лайли Υкүбаева, «Кыргыз жана түрк тилдеринин салыштырма морфологиясы» (Кыргыз-Түрк “Манас” Университетинин басмасында даярдалууда дата жана 01номерлүү чогулушунун чечими менен) Prof. Dr. Ekrem Arıkoğlu, Çağdaş Türk Edebiyatları II (Sibirya Türk Edebiyatları), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını(Kitapta bölüm), Eskişehir 2012. Доц., док. Таалайбек Абдиев, Мажитова Р. Тилмечтик кесипке даярдоо (усулдук колдонмо). Бишкек, 2012 Шаменова А.К., Байгобулова Г.А. Русско-англо-кыргызский школьно-педагогический словарь (13 б.т.). Бишкек, 2012. TARİH BÖLÜMÜ Prof. Dr. Remzi ATAOĞLU, İslam Tarihi, (Çıktı) Yard. Doç. Dr. Mehmet KILDIROĞLU, Kırgızlar ve Kıpçaklar (Türk Tarih Kurumunda baskıda Öğr. Gör. Dr. Y. Emre GÜRBÜZ, “Demokrasi ve Otoriterlik Sarkacında: Kırgızistan”, (der.) Ayşegül Aydıngün, Çiğdem Balım Bağımsızlıklarının Yirminci Yılında Orta Asya Cumhuriyetleri: Türk Dilli Halklar - Türkiye ile İlişkiler, c.I, Ankara, Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 2012: Öğr. Gör. Dr. Y. Emre GÜRBÜZ, Balım, Çiğdem & Gürbüz, Yunus Emre, “O’zbekiston Respublikasi: ‘Özbek Modeli”, (der.) Ayşegül Aydıngün, Çiğdem Balım Bağımsızlıklarının Yirminci Yılında Orta Asya Cumhuriyetleri: Türk Dilli Halklar - Türkiye ile İlişkiler, c.I, Ankara, Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 2012: Öğr. Gör. Dr. Y. Emre GÜRBÜZ, “Manas as a Savior in Times of Crisis”, Anita Sengupta & Suchanda Chatterjee (eds.), The State in Eurasia, Local and Global Arenas, New Delhi: Knowledge World, India, 2013. Öğr. Gör. Dr. Y. Emre GÜRBÜZ, “The Search for New Historiographies in Ex-Soviet Turkic States: Azerbaijan, Uzbekistan and Kazakhstan”, New Historiographies in Central Asia, Birgit Schlyter (ed.), Swedish Research Institute in Istanbul, 2013 (yayımlanacak).

65 Öğr. Gör. Dr. Y. Emre GÜRBÜZ, Togan, Zeki Velidi, Zeki Velidi Togan Toplu Eserleri: Asya Tarihi Ders Notları, (haz.) İsenbike Togan, Y. Emre Gürbüz, İstanbul, İş Bankası Kültür Yayınları, 2013 (yayımlanacak). Öğr. Gör. Dr. Y. Emre GÜRBÜZ, Togan, İsenbike, İç Asya Tarihinde Kurgu ve Yazım Üzerine, (der.) Y. Emre Gürbüz, İstanbul, İş Bankası Kültür Yayınları, 2013 (yayımlanacak). RUS DİLİ VE EDEBİYATI О. Ибраимов. История кыргызской литературы в 2-х томах (КТМУнун окуу куралдар сериясы). Бишкек, “Бийиктик”, 2013, 60 б.т. MÜTERCİM-TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ Öğr. Gör. Rahat MACİTOVA, “Sözlü Çevirmenlerin Eğitimi”. Mütercim-Tercümanlık Öğrencilerine Yönelik Sözlü Çeviri İle İlgili Teorik Bilgiler ve Alıştırmalar Kitabı, Doç. Dr. Aziya ŞAMENOVA, “ Орусча – англисче - кыргызча педагогикалык сөздүк “. ( ) Öğr. Gör., Dr. Kaliya Kulalıyeva, “Манас” эпосу жана “Кутадгу билиг” дастанындагы идеялык-көркөмдүк параллелдер. –Б., б. Öğr. Gör., Dr. Kaliya Kulalıyeva, Иш кагаздарын жүргүзүү. Бишкек. 2013, 200 б. (Yayına hazır) Öğr. Gör., Dr. Kaliya Kulalıyeva, Бөбөктөргө үйрөтөлү. Мектепке чейинки билим берүү уюмдарында иштеген тарбиячылар менен кыргыз тили мугалиминин ресурстук китеби. Бишкек б. (Yayına hazır) EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Проф. Доктор. А. Алимбеков, Кыргыз Республикасынын билим берүү системасы. окуу куралы. кол жазма формасында даярдалды.(Yayınlanacak) Dr. Kadiyan Boobekova, İnsan Davranışları İle İlgili Türkçe-Kırgızca Deyimler, Bişkek 2013 (Çıktı)

66 ÇEVİRİ KİTAP VE MAKALELER
MAKSÜTOV, Baktıbek (2013), Uluu Kötörülüş (“Büyük İsyan” Tarih-Eleştiri-İnceleme), 2013 (Kırgızca’dan Türkiye Türkçesine çeviri; Dr. Kaliya Kulaliyeva, Öğr. Gör. Muhittin Gümüş) MOLDOBAYEV, Karıbek (2012), Mezgil Cana Özüm Tuuraluu Oygügürtüülör “Bir Devrin Tanığı” KTMÜ Yayınları, No: 158, Bişkek ( Kırgızca’dan Türkiye Türkçesine çeviri: Muhittin Gümüş, Öğr. Gör. Leyla BABATÜRK, (Rusça’dan Türkçe’ye çeviri) Şerbak ‘Türk Mogol Dil İlişkileri’, KTMÜ, Sosyal Bilimler Dergisi (Yayınlanacak) Кубатов Эгенберди Камбарович, Которулган китеп. “Менин гениалдуу балам” Доц., док. Таалайбек Абдиев, Пэм Муньос Райан. Кыялкеч Эсперанса. (Pam Munoz Ryan. Esperanza Rising) Бишкек, 2012. Доц., док. Таалайбек Абдиев, Решат Нури Гүнтекин. Куштар кеткенде. (кол жазма) KUMEKOV B.E., IX-XI. Arap Fars Kaynaklarına Göre Kimek Kağanlığı, (Çev:Mehmet KILDIROĞLU-Çıngız SAMUDİNOV), Türk Tarih Kurumunda baskı kararı alındı) Yrd. Doç. Dr. Mehmet KILDIROĞLU, Kırgızlar ve Kıpçaklar, Türk Tarih Kurumund baskıda

67 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Faaliyetleri
KONFERANS 16-17 Nisan 2014 “Edebiyat, Dili ve Kültürlerin Kendi Aralarında İlişkilerini Araştırmanın Yeni Yolları” Ulusal Konferansı (Doğu ve Batı Dilleri, Sosyoloji, Felsefe) 15 Mayıs 2014 Yusuf Balasagun’un Yıl Dönümü Münasebetiyle ‘Yusuf Balasagun Mirası ve Günümüzde Felsefe’ adlı Uluslararası Konferansı (Felsefe) PANELLER VE PROGRAMLAR 24 Eylül 2013 İsmail Gaspıralı’nın Ölümünün 99. Yıldönümü Anma Programı (Tarih Bölümü ve Türk Dünyası Stratejik Araştırma Kurumu Öğrenci Kulubü) (Gerçekleştirildi) 29 Ekim 2013 Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri, Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşunun 90.Yılı (Konuşmacı verildi ve katılım sağlandı) 10 Kasım 2013 Atatürk’ü Anma Günü (Atatürk’ün Ölümünün 75.yılı) 14 Kasım 2013 Ahıska Sürgününün 69. yıılı Anma Programı (Edebiyat Fakültesi, Türk Dünyası Stratejik Araştırma Kurumu Öğrenci Kulubü, Kırgızistan Ahıskalılar Derneği) 20 Kasım 2013 Dünya Felsefe Günü Kutlamaları (Felsefe)

68 24 Kasım 2013 Öğretmenler Günü Kutlamaları (Eğitim Bilimleri) 3 Aralık 2013 Kırgızca Yazılmış İlk Kitabın Basımının 100.Yılı 18 Mart 2014 Çanakkale Zaferinin 99. Yıldönümü (Tarih Bölümü) 7 Nisan 2014 Yedi Nisan Olayları (Felsefe, Eğitim Bilimleri, Sosyoloji) 23 Nisan 2014 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri (Fakülteler) 19 Mayıs 2014 Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Etkinlikleri (Fakülteler) KONGRELER 3-4 Nisan 2014 I. Uluslararası Türk Devlet Yönetimi Kongresi (Türk Tarih Kurumu, Ortadoğu Amme İdaresi Kurumu ve Türk Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi, Tarih Bölümü)

69 SEMPOZYUMLAR 12 Aralık 2013 Cengiz Aytmatov’un 85. Doğum Yıldönümü Etkinlikleri, (Türkoloji Bölümü) 24-26 Nisan 2014 IV. Genç Türkologlar Sempozyumu (Türkoloji Bölümü) YUVARLAK MASA 21 Ekim 2013 Kırgız Edebiyatında Güncel Konular (Türkoloji Bölümü) SEMİNERLER 10 Ekim 2013 Проф., докт. А. Алимбеков жана Проф., докт. С. Рысбаев , Элдик педагогика улутту руханий кризистерден арылтуучу, апааттардан сактоочу куттуу билим катары. Prof. Dr. Akmatali ALİMBEKOV ve Prof. Dr. S. Rısbayev, Halk Eğitimi, Milleti Ruhsal Bunalımdan Kurtarıcı ve Felaketten Koruyucu Kutsal Bilgidir. (Eğitim Bilimleri)

70 17 Ekim 2013 Проф. Др, Осмонакун Ибраимов, Русофония жана русификация. Орус тилинин кыргызстандагы тарыхынан 31 Ekim 2013 Проф., докт, Кубатбек Табалдиев, Сравнительный анализ памятников тюрков Тянь-Шаня, Алтая и Южной Сибири Prof. Dr. Kubatbek Tabaldiyev, Tanrı Dağları, Altay ve Güney Sibirya Türklerinin Anıtlarının Karşılaştırmalı Analizi (Tarih) 27 Kasım 2013 Prof. Dr. Çolpon Naymanova, Linguistic and Cultural Relationships in the Context of Globalization (İngiliz Dili ve Edebiyatı) 28 Kasım 2013 Prof. Dr. Döölötbek Saparaliyev Kırgız Kadınlarının Siyasi Hayattaki Yeri (XVIII-XIX yy) Кыргыз аялдарынын саясий турмушка катышышы жѳнундѳ (XVIII-XIX кк) (Tarih) 9 Aralık 2013 Doç.Dr. Rayimcan Egemberdiev, Kırgızca’daki Deyimler (Türkoloji) 9-12 Aralık 2013 Cengiz Aytmatov’un 85 Yıldönümü Dolayısıyla (Aytmatov Haftası) (Türkoloji Bölümü)

71 11 Aralık 2013 Doç. Dr. Saltanat MAMBAEVA, STEREOTYPES IN MODERN SOCIETY (Mütercim-Tercümanlık) 12 Aralık 2013 Кыргыз профессионалдык адабияты элдик педагогикалык билимдерди үйрөнүүнүн булагы катары. Проф., докт. А. Муратов жана проф., докт. Л. Үкүбаева Prof. Dr. Abdıkerim MURATOV ve Prof. Dr. Layli Ükübayeva, Kırgız Profesyonel Edebiyatının Halk Eğitiminin Kaynağı olarak araştırılması (Türkoloji) 17 Aralık 2013 Fuad Köprülü ve Türk Tarihi Araştırmaları (Фуад Көпрүлү жана Түрк тарыхы изилдөөлөрү) (Tarih) 19 Aralık 2013 Doç. Dr. Ümüt ASANOVA, ‘Çağdaş Eğitim Felsefesinin Sorunları ve Çözüm Yolları’ (Felsefe) 20 Aralık 2013 Öğr. Gör. Dr. Kaliya KULALİEVA, КϴРКϴМ ЧЫГАРМАНЫ АНАЛИЗДϴϴ ЖАНА СТУДЕНТТЕРДИ ϴЗ АЛДЫНЧА ИШТϴϴГϴ БАГЫТТОО (Mütercim-Tercümanlık)

72 25 Aralık 2013 Öğr. Gör. Dr. Gülnur Cumaliyeva, Functional-semantic field of interrogatives in English and Kyrgyz (Mütercim-Tercümanlık) 26 Aralık 2013 Prof. Dr. Remzi Ataoğlu, Selçuklu Sultanlarının Devletin Üniter Yapısını Koruma Siyaseti Селчук султандарынын мамлекеттин унитардык түзүлүшүн сактоодогу саясаты(Tarih) 27 Aralık 2013 İstiklal Şairi Mehmet Akif ERSOY’u Anma (Türkoloji) 13 Şubat 2014 Проф. Др., Кусеин Исаев, Кыргыз социологиясынын абалы жана келечеги Prof. Dr. Hüseyin İSAEV Kırgız Sosyolojisinin Durumu ve Geleceği (Sosyoloji) 17 Şubat 2014 Egemberdi Ermatov, Kırgızca’nın Bugünkü Durumu (Türkoloji) 20 Şubat 2014 Prof. Dr. Cıldız URMANBETOVA, ‘Çağdaş Kültür Felsefesinin Temel Problemleri’(Felsefe) 26 Şubat 2014 Öğr. Gör. Dr. Kanıkey KALİYEVA ,Women Poets in Postmodern American Poetry (İngiliz Dili ve Edebiyatı)

73 04 Mart 2014 Елена Жоламанова: А.С.Пушкин. Литературная гостиная. Открытый урок. А.С.Пушкин. Адабий кече. Ачык сабак. A. S. Puşkin. Edebi gece -Açık ders Rus Dili ve Edebiyatı) 6 Mart 2014 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kıldıroğlu, Fransız Sinolog Paul Pelliot’nun Türk Tarihine Yaptığı Katkılar Франтцуз синолог Пол Пелонун Турк тарыхына кошкон салымы (Tarih) 13 Mart 2014 Эл акындары улуттун таалим-тарбия дөөлөттөрүн сактоочулар жана өнүктүрүүчүлөр катары. Проф., докт. Э. Мамбетакунов жана Проф., докт. А.Т. Калдыбаева, Halk Şairleri, Milletin Eğitimsel Değerlerini Koruyucu ve Geliştiricileridir. Prof.Dr. Esenbek MAMBETAKUNOV ve Prof.Dr. Ayçürök KALDIBAYEVA (Eğitim Bilimleri) Dr. Kişimjan EŞENKULOVA, ‘Çağdaş Felsefenin Epistemolojik ve Metodolojik Sorunları’ (Felsefe) 14 Mart 2014 Yrd. Doç. Dr. Yusuf AVCI, Fıtrat’ın Şark Siyasetiyle İlgili Görüşleri ve Çanakkale Savaşlarıyla İlişkisi (Mütercim-Tercümanlık) 20 Mart 2014 Doç. Dr. Aziya, ŞAMENOVA, CULTURE OF SPEECH (Mütercim-Tercümanlık)

74 24 Mart 2014 Ага. окут. кан. (доц.) Таалай Шаршембиева, Кыргызстандагы социалдык саясаттын бүгүнкү күндѳгү абалы Öğr. Gör. Dr. (Doç.) Taalay ŞARŞEMBİYEVA, Kırgızistan’da Sosyal Siyasetin Günümüzdeki Durumu (Sosyoloji) 26 Mart 2014 Öğr. Gör. Dr. Cıldız ÇIMANOVA, Translation Techniques in Mass Media (İngiliz Dili ve Edebiyatı) 27 Mart 2014, Др. Юнус Эмре Гурбуз, Заманбап дүйнөдө тарых жазуунун жаңы агымдары Dr. Y. Emre Gürbüz, Modern Dünyada Yeni Tarihçilik Yaklaşımları (Tarih) 27 Mart 2014 Öğr. Gör. Muhittin GÜMÜŞ, ÇEVİRMENLİK MESLEK STANDARDINDA SEVİYELER ÜZERİNE YORUMLAR (Mütercim-Tercümanlık) 24 Nisan 2014 Dr. Cengiz Buyar, Tarihi Perspektiften Cungar ve Manas Destanlarıyla İlgili Yeni Değerlendirmeler Тарыхый перспективада “Жунгар” жана “Манас” эпостору боюнча жаңы иликтөөлөр (Tarih)

75 24 Nisan 2014 Öğr. Gör. Leyla BABATÜRK, Проблемы перевода временных форм глагола с турецкого языка на русский (Mütercim-Tercümanlık) 5 Mayıs 2014 S. Abramzon ve Kırgız Tarihçiliği (С. Абрамзон жана Кыргыз Тарыхы) (Tarih) 14 Mayıs 2014 Dr. Nurdin USEEV, Eski Türk Yazıtların Kültürel Dilbilim Açısından Önemi (Türkoloji) Öğr. Gör. Gülsanam ABDUVALİEVA, КЫРГЫЗ ЖАНА ТҮРК ТИЛИНИН САЯСИЙ ЛЕКСИКАСЫНЫН САЛЫШТЫРМА АНАЛИЗИ (Mütercim-Tercümanlık) 8 Mayıs 2014 Öğr. Gör. İyas YETİMAKMAN, ÇOK ANLAMLI METİN ÇÖZÜMLEMESİ (Mütercim-Tercümanlık) 22 Mayıs 2014 Dr. Abdiraşit BABATAEV, ‘Çağdaş Din Felsefesinin Problemleri’ (Felsefe)


"EDEBİYAT FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ AKADEMİK KURULU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları