Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Güzel Sanatlar Fakültesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Güzel Sanatlar Fakültesi"— Sunum transkripti:

1 Güzel Sanatlar Fakültesi

2 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyeti’nin tarih ve 2007 – 03 sayılı kararı ile kurulmuştur Eğitim-Öğretim yılında fakültenin ilk öğrencileri Resim ve Grafik Bölümü hazırlık sınıfına alınmıştır. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Kırgızistan’da, Türkiye’de ve dünyada başarılı olabilecek düzeyde sanatçıların yetişmesini fakültenin gelişimi ile doğru orantılı bir düzen içinde planlamaktadır. Fakülte gelişimini bütünüyle tamamladığında altı bölümden oluşacaktır. Bunlar; Resim Bölümü, Grafik Bölümü, Fotoğraf Bölümü, Seramik Bölümü, Heykel Bölümü, Peyzaj ve Çevre Tasarımı Bölümü şeklinde planlanmaktadır. Hazırlık eğitiminin verildiği ilk yılda öğrenciler Kırgızca ve Türkçe öğrenirler. Daha sonraki 4 yılda ise ilgili branşlarda teorik ve uygulamalı olarak atölyelerde çağın gerektirdiği teknolojiden yararlanarak alanlarına yönelik yetiştirilirler. Fakültemiz, Eğitim-Öğretim yılında hazırlığı bitiren ilk öğrencilerimiz ile birinci sınıfa başlamıştır.

3 Fakültemizde 10 akademik personel çalışmaktadır
Fakültemizde 10 akademik personel çalışmaktadır. Bu personelin 1’i Profesör, 2’si Yardımcı Doçent, 4’ü Öğretim Görevlisi olarak tam zamanlı 3 öğretim görevlisi de ders ücretli olarak görev yapmaktadır Eğitim-Öğretim yılı içerisinde Güzel Sanatlar Fakültesi etkinlikleri arasında yer alan 6 sergi açılmıştır. Sergilerin 3’ü öğretim elemanlarımız, 2’si öğrencilerimiz ve 1’i de misafir öğretim elemanı tarafından gerçekleştirilmiştir Eğitim öğretim yılında 13 seminer, 7 sergi, 1 Çalıştay, 1 slayt gösterisi, 2 film gösterisi, 1 panel gerçekleştirilmiştir. Bu etkinliklerimiz fakülte öğretim elemanlarımızın yanı sıra Kırgızistan ve Türkiye’den sanatçıların katılımıyla meydana gelmiştir.

4 Eğitim öğretim yılında 15 seminer, 5 sergi, 4 gezi, 1 panel gerçekleştirilmiştir Eğitim öğretim yılında 14 seminer, 1 sergi, 2 gezi, 1 gösteri gerçekleştirilmiştir. Fotoğraf, Seramik ve Resim Sergileri olarak gerçekleştirilen çalışmalar önümüzdeki dönemlerde ulusal ve uluslararası sergi, panel ve sempozyum çeşitliliğinde devam edecektir. Güzel Sanatlar Fakültesi, dünyanın çeşitli bölgelerinde aynı alanda faaliyet gösteren fakülte ve üniversitelerle ulusal ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde işbirliği yapar.

5 Fakültenin Vizyonu Kırgızistan-Türkiye “Manas” Üniversitesinin vizyonuna paralel olarak Türk Dünyasının köklü eğitim geleneği ile toplumsal sorumluluğu bilen ve paylaşan, Türk devlet ve topluluklardaki gençlerin birlikte öğrenmelerini ortak anlayış ve işbirliğini geliştirmelerini sağlayan, kültür ve sanatta dünya ile bütünleşen ve geleceği aydınlatan sanatçılar yetiştirerek Türk uygarlığının rönesansına katkı sağlayan bir kurum olmaktır. Bulunduğu konum itibariyle batıda ortaya çıkan yeni anlayışları Orta Asyanın zengin kültürü ile harmanlayarak insanlığın hizmetine sunmaktır.

6 Fakültenin Misyonu Zengin bir kültürel mirasa sahip olan Türk Dünyasının, sanat eğitimi veren kurumlarındaki eğitimin de buna paralel olması gerekir. Bunun için fakültemiz, toplumun sanatsal gereksinimlerini karşılayabilen, onları eğiten, kültürel dokunun değerlendirildiği yaratıcılığı öne çıkaran, ülke ve dünya kültürüne katkı yapan, ulusal ve uluslararası nitelikte sanat yapıtı üretebilecek, kazanımlarını yetenekleri ile birleştirerek insanlarda sanatsal düşünceyi duyumsatabilecek sanat ve tasarımı yaşantıya katarak yön veren çağdaş sanat insanlarını yetiştirmektir.

7 Fakültenin Yönetim Yapısı
İdari Yapı: Dekan Vekili: Prof. Dr. Mehmet BAŞBUĞ Dekan Yardımcısı: Yrd. Doç. Nihat ŞİRİN Fakülte Sekreteri: Ayday İBRAEVA

8 Fakülte Yönetim Kurulu
Başkan: Prof. Dr. Mehmet BAŞBUĞ Üye: Prof. Dr. Tinatin DÖÖLETKELDİYEVA Üye: Prof. Dr. Erdoğan ŞEKER Üye: Yrd. Doç. Dr. Attila DÖL Üye: Yrd. Doç. Nihat ŞİRİN

9 Bölüm Başkanlıkları Resim Bölümü: Başkan Doç. Dr. Mehmet BAŞBUĞ
Grafik Bölümü: Öğr. Gör. Aytbübü BADAKŞANOVA

10 Resim Bölümü Öğretim Elemanları
Tam zamanlı çalışanlar: Prof. Dr. Mehmet BAŞBUĞ Doç. Süyünbeg MURZANMETOV Yrd. Doç. Nihat ŞİRİN Öğr. Gör. Bekir KABAKCI Ders ücretli çalışanlar Prof. Temirbek MUSAKEEV Öğr. Gör. Asangul BAYGAZİYEV

11 Grafik Bölümü Öğretim Elemanları
Tam zamanlı çalışanlar: Yrd. Doç. Dr. Attila DÖL Öğr. Gör. Aytbübü BADAKŞANOVA Öğr. Gör. Ümit DİKMEN Ders ücretli çalışanlar Prof. Yuristanbek ŞIGAYEV Doç. Dr. Mederbek OROLBAYEV

12 RESİM BÖLÜMÜ Bölümün Amacı:
Amacımız çağdaş sanatın kaygılarını ve düşüncelerini hissederek, günümüz Türk ve Kırgız resim sanatını ileriye taşıyarak yaratıcı ressamlar yetiştirmektir. Hazırlanan program doğrultusunda öncelikle Türk ve Kırgız coğrafyasının kültürel değerlerini benimsemiş, bu değerleri kendi sanat görüş ve düşünceleriyle birleştirerek evrensel sanatın içinde yer almayı hedefleyen bir sanat anlayışı hedeflenmektedir. Dört yıllık sanat eğitimleri sürecince, sanatın bütün gereklerini yerine getiren, yaratıcı gücü ön planda tutan, araştıran, düşünen, doğaya ve nesneye yeni yorumlar getiren, çağdaş, yenilikçi bir ruha sahip sanatçı yetiştirmek hedeflenmiştir.

13 İş Olanakları: Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden mezun olanlar, dört yıllık eğitimleri süresince okudukları derslerle ilgili alanlarda söz sahibi olabilirler. Eğitim kurumlarında Resim ve Görsel Sanatlar Eğitimi Öğretmenliği yapabilirler. Güzel Sanatlar alanında Akademik Kariyerlerini tamamlayarak yükseköğretim kurumlarında yükselebilirler. Resim, resim eğitimi, üç boyutlu tasarımlar, bilgisayar destekli tasarımlar, masaüstü yayıncılık alanlarında kitap kapağı ve illüstrasyon üretimi yapmanın yanı sıra özel atölyeler açarak resim ile ilgili dersler de verebilir. Ayrıca, sanatsal çalışmaları ile ulusal ve uluslararası alanlarda düzenlenecek etkinliklere katılabilir, eser üretebilir, kişisel sergiler açabilir ve karma sergilere katılabilirler.

14 2013-2014 Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları
RESİM BÖLÜMÜ I. Sınıf II. Sınıf III. Sınıf IV. Sınıf TOPLAM

15 GRAFİK BÖLÜMÜ I. Sınıf 17 II. Sınıf 13 III. Sınıf 8 IV
GRAFİK BÖLÜMÜ I. Sınıf II. Sınıf III. Sınıf IV. Sınıf TOPLAM FAKÜLTE GENEL TOPLAMI 86

16 Öğretim Üyesi başına düşen öğrenci sayısı: 86/3-28,6 Öğretim Görevlisi başına düşen öğrenci sayısı: 86/4-21,5 eğitim-öğretim yılı için yazın özel yetenek sınavı gerçekleştirilmiştir. -Resim Bölümüne 44 aday -Grafik Bölümüne 64 aday, kayıt yaptırmıştır. Sınav sonucunda: -Resim Bölümüne toplam 15 aday ve diğer Türk Devlet ve Topluluklar kontenjanı ile 1 aday, -Grafik Bölümüne toplam 15 aday kesin kayıt yaptırmıştır

17 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SAYILARI
RESİM BÖLÜMÜ Hazırlık I. Sınıf II. Sınıf III. Sınıf IV. Sınıf TOPLAM

18 GRAFİK BÖLÜMÜ Hazırlık 15 I. Sınıf 13 II. Sınıf 17 III. Sınıf 8 IV
GRAFİK BÖLÜMÜ Hazırlık I. Sınıf II. Sınıf III. Sınıf IV. Sınıf TOPLAM Fakülte Toplamı

19 Yaz çalışmalarında yeni çerçeve programı hazırlanmış, eğitim-öğretim yılı 1.sınıf öğrencilerimiz yeni programla derse başlamışlardır Öğretim elemanlarının ders yükleri dağıtılmıştır Haftalık ders programı hazırlanmıştır ve dersler başlamış durumdadır.

20

21

22 2013 YILI YAZ DÖNEMİ ÇALIŞMALARI
2013 Haziran ayında 3. sınıfı bitiren öğrencilerimiz staj için danışmanlarıyla yer belirleme çalışmalarını yaptılar. 2013 Temmuz ayı boyunca 13 öğrenci Kırgızistan'ın çeşitli bölgelerinde 4 öğrencimiz Türkiye'de Antalya-Akdeniz Üniversitesinde staj çalışmalarını tamamladı. 2013 Temmuz ayı içinde iki aşamadan oluşan Özel Yetenek sınavları yapıldı. 2013 Ağustos ayı içinde Fakülte bünyesinde eksiklikler giderilerek öğretim yılına hazırlandı.

23 2013- 2014 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Dönemi Sergi, Seminer ve Kurs Programı
SERGİLER: *- 29 Ekim 2013 Cumhuriyetin 90. yıldönümü Karma Resim Sergisi SEMİNERLER: Prof. Dr. Mehmet BAŞBUĞ; Atatürk ve Sanat /KASIM 2013: Aralık Doç. Dr. Süyünbek MURZAHMETOV; Tarihsel Resim Kompozisyonu/ARALIK 2013 Yrd. Doç. Dr. Attila Döl: Subliminalizm /ARALIK 2013 Öğr.Gör. Ümit DİKMEN; Bir Markanın tasarımsal olarak doğuşu ve kurumsallaştırması /ARALIK 2013

24 Öğr.Gör. Bekir KABAKCI; Geleneksel Süsleme Sanatlarında Kompozisyon Çeşitleri KASIM 2013 Öğr.Gör. Aytbübü BADAHSONOVA: Kırgız Grafik Sanatcısı Belek Cumayevin illüstrasyonları /ARALIK 2013 KURSLAR: Yrd. Doç. Nihat Şirin: Ebru Kursu /KASIM 2013 Öğr. Gör. Bekir KABAKCI; Geleneksel El Sanatları Kursu /Kasım 2013 Öğr. Gör. Aytbübü BADAHSONOVA; Resim Kursu /Ekim 2013

25 2013- 2014 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Dönemi Fakülte Kurulları
Sergi Düzenleme Kurulu: Doç. Süyünbek MURZAHMETOV Yrd. Doç. Dr. Attila DÖL Öğr. Gör. Bekir KABAKCI Basın Halkla İlişkiler Kurulu: Prof. Dr. Mehmet BAŞBUĞ Öğr. Gör. Ümit DİKMEN

26 Yayın Kurulu: Yrd. Doç. Dr. Attila DÖL Yrd. Doç. Nihat ŞİRİN Öğr. Gör
Yayın Kurulu: Yrd. Doç. Dr. Attila DÖL Yrd. Doç. Nihat ŞİRİN Öğr. Gör. Ümit DİKMEN Fakülte Aile Konseyi: Doç. Süyünbek MURZAHMETOV Yrd. Doç. Nihat ŞİRİN Öğr. Gör. Aytbübü BADAHSONOVA Fak. Sek. Ayday İBRAEVA Fak. Öğrenci Konseyi Başk. Bakay ABDİLMİTALİPUĞLU Adilet KUBANIÇBEKOV Buken AKINBAYKIZI

27 2013-2014 YILI ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRME
Çerçeve Programı yenilendi, Eğitim Komisyonu ve Üniversitemiz Senatosuna sunuldu. -Yeni Çerçeve Programının yılından itibaren uygulanmasına karar verildi. -Yeni Yönetim Kurulu Oluşturuldu. Akademik Çalışma Programı Oluşturuldu. -Öğrencilerle Tanışma Ve Değerlendirme Toplantıları Yapıldı. -Öğrenci ve Aile Konseyi Oluşturuldu. -Öğrenci tanıtım grubu oluşturuldu. Bu öğrenciler Kırgızistan’ın farklı bölgelerinde görevlendirildi. -Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler Planlaması Yapıldı .

28 Öneriler Özel eğitim programlarını geliştirmek için, Fakülte çerçeve programlarında Üniversitemizin Eğitim komisyonuna uzmanlık disiplinlerinde önerilerde bulunmak. Tarihsel konuları geliştirmek için son sınıf öğrencilerine kompozisyon yaratmak. Yurt içi ve dışında açılan sanatsal yarışmalara öğrencilerin katılımını sağlamak Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin öğretim elemanlarının yurt içi ve dışında Üniversitelerde sergi organizasyonu yapması. Fakültemizin envanterini geliştirmeye yönelik planlamasını belirli zaman aralıklarında yapmak Kütüphanemizde kullanılmak üzere, periyodik olarak, süreli, süresiz yayınlarla ve sanat kitaplarının alınması için önerilerde bulunmak. Manas Üniversitesi bünyesinde kurulabilecek düşünülen Güzel Sanatlar Müzesi için eser toplama ile ilgili ön çalışma yapmak.

29

30

31

32

33

34

35

36

37


"Güzel Sanatlar Fakültesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları