Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu Bilimsel Araştırmaların Tıptaki Yeri ve Önemi www.antibiyotik.org.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu Bilimsel Araştırmaların Tıptaki Yeri ve Önemi www.antibiyotik.org."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu Bilimsel Araştırmaların Tıptaki Yeri ve Önemi www.antibiyotik.org

2 Tıp Bilimi Sağlık hizmeti AraştırmaEğitim

3 Penisilin Sir Alexander Fleming

4

5 Nobel Ödülü (1945) Sir Alexander Fleming Ernst Boris Chain Sir Howard Walter Florey Penisilinin bulunuşu

6 Işık Mikroskobu

7 Tıpta Gelişmeler İnsan anatomisi (1538) Andreas Vesalius Kan dolaşımı (1628) William Harvey Işık mikroskopu (1670) Anton van Leuwenhoek Aşı (1796) Edward Jenner Steteskop (1816) Rene Laennec Germ teorisi (1870) Louis Pasteur Anestezi (1842–1846) Crawford Willamson Long, William Thomas Green Morton Röntgen (1895) Wilhelm Roentgen Kan grupları (1901) Karl Landsteiner

8 Tıpta Gelişmeler Vitamin (1906) Frederick Hopkins Doku kültürü (  1907) Ross Granville Harrison Penisilin (1920–1930) Alexander Fleming İnsulin (  1920) Frederick Banting Açık kalp cerrahisi (1952) Walton Lillei DNA (1953) Maurice Wilkins Onkogenez (1975) Harold Varmus, Michael Bishop Human Retrovirus HIV (  1980) Robert Gallo, Luc Montagnier Robotik cerrahi (  1990)

9 Tıpta Gelişmeler İbni Sina (980-1037) El-Kanun Fit-Tıbb 14 cilt

10 The Canon of Medicine (12 yy)

11 Eski Bilim Dalları Emraz-ı dahiliye Emraz-ı hariciye Emraz-ı nisa Emraz-ı ayniye Emraz-ı cildiye Emraz-ı bevliye Emraz-ı asabiye Emraz-ı intaniye

12 Güncel Bilim Dalları TIBBİ BİYOLOJİ, ANATOMİ, HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ, FİZYOLOJİ, BİYOFİZİK, BİYOKİMYA, MİKROBİYOLOJİ BİYOİSTATİSTİK, TIP BİLİŞİMİ, TIP EĞİTİMİ, ADLİ TIP, FARMAKOLOJİ, İÇ HASTALIKLARI, NÖROLOJİ, DERMATOLOJİ, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI, PSİKİYATRİ, AİLE HEKİMLİĞİ, HALK SAĞLIĞI, RADYOLOJİ, RADYASYON ONKOLOJİSİ, NÜKLEER TIP, FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON, ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ, GÖĞÜS HASTALIKLARI, KARDİYOLOJİ, ACİL TIP, DEONTOLOJİ, ÇOCUK PSİKİYATRİSİ, TIBBİ GENETİK, GENEL CERRAHİ, PATOLOJİ, KALP VE DAMAR CERRAHİSİ, GÖĞÜS CERRAHİSİ, ÇOCUK CERRAHİSİ, BEYİN CERRAHİSİ, PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ, KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM, KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI, GÖZ HASTALIKLARI, ÜROLOJİ, ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ, ANESTEZİYOLOJİ

13 Yeni Bilim Dalları Tıp eğitimi Tıp bilişimi Tropikal tıp Nanoskopik tıp Biyomedikal mühendislik

14 Kronik Hepatit Kronik hepatit oluşan hastalarda siroza dönüşmesini önlemek için kortizon tedavisini erken başlamalı, KCFT’ leri ve transaminazlar normale dönünceye kadar sürdürülmelidir. Sayfa463 Yıl1980 Enfeksiyon Hastalıkları Prof. Dr. Behiç ONUL

15 Kronik Hepatit HBV enfeksiyonunun ilaçlarla tedavisi ve eradikasyonu yolunda çok önemli gelişmeler olmuş ve başarılar sağlanmıştır. Önümüzdeki birkaç yılda kesin ve olumlu sonuçlar alınması beklenmektedir. Sayfa685 Yıl1983 Cilt II Klinik Gastroenteroloji Prof. Dr. Namık Kemal MENTEŞ

16 Bilim Tıpta analizler bilimsel verilere ve elde edilen bulgulara göre yapılır Koşullar değiştiğinde bilimsel bilgiler de değişebilir

17 Kanıt Piramidi

18 Çok Okumalı ÇoooooK Literatür takibi Dergilerin içeriklerinin takibi İlgi alanındaki konuların takibi Kritik ederek okuma

19 Bilimsel Araştırma Araştırma konusunun seçilmesi Konuyla ilgili kaynak aranması Hipotez oluşturma Gözlem ve deney Bulgular Bulguların irdelenmesi Sonuçların duyurulması (yayımlama)

20 Önce Zarar Verme

21 Tıbbi Araştırma Etiği “İlim tercüme ile olmaz, tetkikle olur.“ M.Kemal Atatürk, 1932 “Bir kantar ilim, bir okka edebe muhtaçtır.” Ebubekir Razi Eyvani (865-925) Tıp ahlakı kitabının yazarı

22 Tıbbı Araştırma Etiği Helsinki bildirgesi İnsan denekleri üzerindeki tıbbi araştırmalar genel bilimsel ilkelere uygun olmalı; tam bir bilimsel literatür bilgisi ve diğer bilgi kaynakları ile uygun laboratuvar ve uygun olduğunda hayvan deneylerine dayanmalıdır. Tıbbi araştırma, yalnızca, araştırmanın uygulandığı grubun araştırma sonuçlarından yarar göreceğine ilişkin makul bir olasılık varsa o zaman yapılması için haklı bir nedene sahiptir. Denekler, araştırma projesine gönüllü ve bilgilendirilmiş olarak katılmalıdırlar.

23 II. Bâyezid devrinde hazırlanan İstanbul Belediye Kanunnâmesi (1502) “Ve ayağı yaramaz bârgiri işletmeyeler. Ve at ve katır ve eşek ayağını gözedeler ve semerin göreler. Ve ağır yük urmayalar; zira dilsüz canavardır. Her kangısında eksük bulunursa, sâhibine tamam etdüre. Etmeyeni ve eslemeyeni gereği gibi hakkından gele.”; “Fil-cümle bu zikrolunanlardan gayrı her ne kim Allah u Te‘âla yaratmıştır, hepsinin hukukunu muhtesip görüp gözetse gerektir, şer‘î hükmi vardır.”

24 Yayın Etiği Etik olmayan araştırma Aşırma Uydurma Saptırma veya çarpıtma Yayın tekrarı Dilimleme Hayali yazarlık Destek veren kurum ve kuruluş desteğinin belirtilmemesi vd.

25 Plagiarism (intihal) ProgramAdres iThenticatehttp://www.ithenticate.com/ Plagiarismhttp://www.plagiarism.org/ Turnitinhttp://www.turnitin.com/ DocCophttp://www.doccop.com/ Grammarlyhttp://www.grammarly.com/ Plagiarism checkerhttp://www.plagiarismchecker.com/ Glatt plagiarismhttp://www.plagiarism.com/

26


"Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu Bilimsel Araştırmaların Tıptaki Yeri ve Önemi www.antibiyotik.org." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları