Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde Staj Eğitimi Dr.Derya Ufuk Altıntaş 2-5 Mayıs 2006 IV.UTEK ADANA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde Staj Eğitimi Dr.Derya Ufuk Altıntaş 2-5 Mayıs 2006 IV.UTEK ADANA."— Sunum transkripti:

1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde Staj Eğitimi Dr.Derya Ufuk Altıntaş 2-5 Mayıs 2006 IV.UTEK ADANA

2  ÇÜTF temel tıp eğitiminin amacı ve görev tanımı  ÇÜTF eğitim modeli  Staj öncesi eğitimin amacı (Dönem I,II,III)  Staj eğitiminin amacı (IV,V )  IV. Sınıfta eğitim modeli (mevcut durum)  V. Sınıfta eğitim modeli ““ SUNUM PLANI:

3 ÇÜTF temel tıp eğitiminin amacı; ‘t oplumun sağlık düzeyini yükseltebilecek nitelikli hekimler’ yetiştirmektir.

4 Fakültemizden mezun olacak hekimler; Yüksek nitelikli sağlık hizmeti verebilecek mesleki bilgi,beceri ve tutuma sahip, araştırıcı ve sorgulayan kimliği ile çağdaş değer ve davranışlarıyla topluma birer örnektirler.

5 ÇÜTF EĞİTİM MODELİ ÇÜTF ; aktif eğitim modülleri ve saha çalışmaları ile zenginleştirilmiş entegre eğitim modelini, üniversite hastanesi ve birinci basamak sağlık kurumlarında uygulamalı olarak yapar.

6 İntegre sistem (Yatay ve dikey )  Birinci sınıftan itibaren topluma dayalı uygulamalar (aile hekimliği/halk sağlığı)  Beceri lab.  Elektif dersler ve stajlar  Kurslar  İnteraktif modüller ÇÜTF EĞİTİM MODELİ

7 ÇÜTF PREKLİNİK (İLK 3 YIL) DÖNEMİ AMAÇ-I: Bu üç yılın sonunda tıp fakültesindeki öğrenciler; 1.Bugün veya gelecekte kullanacağı tıbbi uygulamaların temelini oluşturacak,temel bilimlerin ve klinik disiplinlerin ana prensiplerini ve anahtar kavramlarını tanımlayabilmeli,

8 2.Bugün veya gelecekte tıbbi uygulamada kullanacağı epidemiyoloji, biyoistatistik, halk sağlığı, finans, etik, davranış bilimleri, beslenme, koruyucu hekimlik ve tıbbi yaklaşımın sosyo-kültürel yönleri gibi diğer alanların prensip ve temel kavramlarını bilmeli, 3.Hastayı sözlü veya yazılı olarak bilgilendirebilmeli, tam bir anamnez alabilmeli ve fizik muayene yapabilmelidir. ÇÜTF PREKLİNİK (İLK 3 YIL) DÖNEMİ AMAÇ-II:

9 1.sınıfNormal yapı ve işlevAnormal yapı ve işlev Topluma dayalı uygulama 2.sınıfNormal yapı ve işlev Anormal yapı ve işlev Topluma dayalı uygulama 3.sınıfNor mal yapı Anormal yapı ve işlevTopluma dayalı uygulama İLK 3 YIL MÜFREDAT YAPISI Küçük tartışma grubu/beceri lab/elektif staj/halk sağlığı(kırsal)/medikal enformatik Aile hekimliği uygulamaları /Klinik uygulamaya giriş

10 ÇÜTF KLİNİK STAJLARI (4-5. SINIFLAR) AMAÇ-I: Tıp Fakültesi öğrencileri 4. ve 5. sınıf klinik staj eğitimlerinin sonunda; 1.Hasta ile iletişim kurabilmeli, 2.Hem kendi hem de hastasının sağlığının devamlılığını sağlayabilmeli,

11 3.Toplumda sık görülen hastalıklarda koruma, ayırıcı tanı ve akılcı tedavi yaklaşımlarını uygulayabilmeli, 4.Birinci basamak sağlık hizmetinde bir hekim için gerekli tüm tıbbi ve idari bilgi ve becerilerle donanmış olmalıdır. ÇÜTF KLİNİK STAJLARI (4-5. SINIFLAR) AMAÇ-II:

12 4.Sınıf Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (10hft) Dahiliye (10 hft) Genel Cerrahi (7.5 hft) Kadın Hastalıkları ve Doğum ( 5 hft) Enfeksiyon Hastalıkları(2.5) Göğüs Hastalıkları(2.5) Kardiyoloji (2.5) 5.Sınıf 6.sınıf Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları+ NRP kursu(8 hft) Kadın Hastalıkları ve Doğum (8 hft) Dahiliye (8 hft) Kırsal Hekimlik (sağlık ocağında) ( 8 hft) Acil Tıp (8 hft) Kardiyoloji (4 hft) Enfeksiyon Hastalıkları(2 hft) Aile hekimliği(sosyal pediatri dahil) (2hft) KLİNİK STAJLAR

13 IV.SINIF

14 STAJ/TARİH 05.09.2005 – 18.11.200521.11.2005 - 10.02.200613.02.2006 – 21.04.200624.04.2006 30.06.2006 05.Eylül.2005 07.Ekim.2005 10.Ekim.2005 18.Kasım.2005 21.Kasım.2005 23.aralık 2005 26.Aralık.2005 10.Şubat.2006 13.Şubat.2006 17.Mart.2006 20.Mart.2006 21.Nisan.200 6 24.Nisan.2006 26 Mayıs.2006 29.Mayıs.2006 30.Haziran.2006 05.09.05 21.09.05 22.09.05 07.10.05 10.10.05 27.10.05 21.11.05 07.12.05 08.12.05 23.12.05 26.12.05 25.01.06 26.01.05 10.02.06 13.02.0 6 01.03.0 6 02.0 3.06 17.0 3.06 20.0 3.06 05.0 4.06 06.0 4.06 21.0 4.06 24.04.06 10.05.06 11.05.26 26.05.06 29.05.06 14.06.06 15.06.06 30.06.06 İÇ HAST. 1 GRUP ABCD 2.GRUP ABCD 3 GRUP ABCD 4 GRUP ABCD ÇOCUK SAĞ. VE HAST. 2 GRUP ABCD 3 ‑ GRUP ABCD 4-GRUP ABCD 1-GRUP ABCD GENEL CERRAHİ 3 GRUP ABCD 4 GRUP ABCD 1 GRUP ABCD 2 GRUP ABCD GÖĞÜS HAST. 3-GRUP ABCD 4-GRUP ABCD 1-GRUP ABCD 2-GRUP ABCD KADIN HAST. VE DOĞUM 4 GRUP A-B 4-GRUP C-D 1-GRUP A-B 1-GRUP C-D 2-GRUP A-B 2-GRUP C-D 3-GRUP A-B 3-GRUP C-D KARDİYOLOJİ 4 CD 4- A-B 1-C-D1 A- B 2- C- D 2 A-B3 C-D3 C-D 3-A-B ENFEKSİYON HAST. 4 C-D4.A- B 1 C-D1A-B1A-B 2 C- D 2-A-B3 C- D 3-A-B3-A-B

15 GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI  08 30 -10 30 :Teorik ders (GİA’lı sınıf dersi) (11-45 öğrenci)  10 30 -12 00 : Konsültan ile hasta başı vizit (6-10 öğrenci/öğr.üyesi)  13 00 -14 00 :Teorik ders veya  Olgu sunumu  Post mortem  CPC  Makale saati  Sürekli mesleki eğitim (SMG) etkinlikleri  14 00 -16 30 : Servis/poliklinik/lab/vizit/dosya hazırlama  Nöbetler 23 00 ’e kadar tutulur

16 IV.SINIFTA ÖĞRENCİ SAYILARI Ortalama öğrenci sayıları (140-150 kişi/sınıf)  10 haftalık stajlarda 40-45 öğrenci  Pratik/hasta başı uygulamalarda konsültan başına 8-10 öğrenci  5 haftalık stajlarda 22-23 öğrenci  Pratik/hasta başı uygulamalarda konsültan başına 6-10 öğrenci  2.5 haftalık stajlarda 12-14 öğrenci

17 IV.SINIFTA KULLANILAN EĞİTİM YÖNTEMLERİ  Slayt sunumu  Hasta başı uygulama /demonstrasyon / muayene  Olgu sunumu  Hasta dosyası hazırlama, sunma tartışma  Tıbbi beceri uygulamaları (hasta üzerinde)

18 STAJLARDA DEĞERLENDİRME  Sınav sistemleri  Öğrenci geri bildirimleri

19 IV.SINIFTA DEĞERLENDİRME Sınav sistemleri  Pratik muayene (hasta üzerinde)  Çoktan seçmeli teorik değerlendirme  Sözlü değerlendirme (en az iki kişilik juri)  Konsültan değerlendirme notu  Hazırlanmış hasta dosyalarının değerlendirilmesi  OSCE (Göğüs Hastalıkları)

20 IV.SINIFTA DEĞERLENDİRME Öğrenci geri bildirimleri  Staj tanıtım dersi  Anketler (sınavlar bittikten sonra yapılır)  Staj sonu toplantı  Odak grup toplantıları (Konsültan öğr.üy.)*  İletişim toplantısı (2 defa/yıl)

21 V. SINIF

22 STAJ / TARİH 5.9.2005 30.09.2005 3.10.2005 27.10.2005 7.11.2005 2.12.2005 5.12.2005 30.12.2005 16.1.2006 10.2.2006 13.2.2006 10.3.2006 13..3.2006 7.4.2006 10.4.2006 5.5.2006 8.5.2006 2.6.2006 5 Eylül 23 Eylül 26 Eyl30Eyl26 Eyl30Eyl 3 Ekim 21 Ekim 24 Eki27Eki24 Eki27Eki 7 Kasım 25 Kasım 28 Kas 2Ara28 Kas 2Ara 5 Aralık 23 Aralık 26 Ara30Ara26 Ara30Ara 16 Ocak 3 Şubat 6 Şub10Şu6 Şub10Şu 13 Şubat 3 Mart 6 Mart 10 Mar 13 Mart 31 Mart 3 Nisa n 7 Nisa n 10 Nisan 28 Nisan 1 May5 May1 May5 May 8 Mayı s 26 May 29 My2Haz29 My2Haz 5 Eylül 16 Eylül 19 Eylül 30 Eylül 3 Ekim 14 Ekim 17 Ekim 27 Ekim 7 Kasım 18 Kasım 21 Şubat 2 Aralık 5 Aralık 16 Aralık 19 Aralık 30 Aralık 16 Ocak 27 Ocak 30 Ocak 10 Şubat 13 Şubat 24 Şubat 27 Şubat 10 Mart 13 Mar 24 Mar 27 Mart 7 Nisan 10 Nis 21 Nisan 24 Nisa n 5 M 8May18M8May18M 22 May 2 Haz PSİKİYATRİ 1.Grup A-B 2.Grup A-B 3.Grup A-B 4.Grup A-B 5.Grup A-B 6.Grup A-B 7.Grup A-B 8.Grup A-B 9.Grup A-B HALK SAĞLIĞI 2.Grup A-B 3.Grup A-B 4.Grup A-B 5.Grup A-B 6.Grup A-B 7.Grup A-B 8.Grup A-B 9.Grup A-B 1Grup A-B NÖROLOJİ RESUSİTAS- YON KURSU 3 A-B 3A-B3A-B 4 A-B 4A-B4A-B 5 A-B 5A-B5A-B 6 A-B 6A-B6A-B 7 A-B 7A-B7A-B 8 A-B 8A-B8A-B 9 A-B 9A-B9A-B 1 A-B 1A-B1A-B 2 A-B 2A-B2A-B DERMATOLOJİ TRAVMA MODÜLÜ 4 A-B 4AB4AB 5 A-B 5AB5AB 6 A-B 6AB6AB 7 A-B 7AB7AB 8 A-B 8AB8AB 9 A-B 9AB9AB 1 A-B 1A-B1A-B 2 A-B 2A-B2A-B 3 A-B 3AB3AB PLASTİK.C SELEKTİF 5-A 5-B 5-A 6-A 6-B 6-A 7-A 7-B 7-A 8-A 8-B 8-A 9-A 9-B 9-A 1-A 1-B 1-A 2- A 2- B 2-A 3-A 3-B 3-A 4-A4-B4-A4-B 4-B 4-A ORTOPEDİ FTR 6-A-B6-A.B7-A-B 8-A-B 9-A-B 1-A-B 2-A-B 3- A B 3-A-B4A-B4-A-B5-A-B5-A-B 5-A- B ÜROLOJİ ÇOCUK CER. 7-A 7-B 7-A 8-A 8-B 8-A 9-A 9-B 9-A 1-A 1-B 1-A 2-A 2-B 2-A 3-A 3-B 3-A 4AB4AB 4-B 4-A 5-A 5-B 5-A 6-A6-B6-A6-B 6-B 6-A KBB KLİ. FARMA. 8 A-B 8A-B8A-B 9 A-B 9A-B9A-B 1 A-B 1A-B1A-B 2 A-B 2A-B2A-B 3 A-B 3A-B3A-B 4 A-B 4 A-B 5 A-B 5 A-B 6 A-B 6A-B6A-B 7 A-B 7A-B7A-B GÖZ ADLİ TIP 9 A-B 1 A-B 2 A-B 3 A-B 4 A-B 5 A-B 6A-B6A-B 6 A-B7 A-B7 A-B 7 A-B8 A-B8 A-B 8 A- B

23 V. SINIFTA YER ALAN STAJLAR  Dört haftalık stajlar  Psikiyatri  Halk Sağlığı  Üç haftalık stajlar  Nöroloji  Dermatoloji  KBB

24  İki haftalık stajlar  Ortopedi ve Travmatoloji  FTR  Üroloji  Çocuk Cerrahisi  Göz Hastalıkları  Plastik ve Rekonstr. Cerrahi  Adli Tıp

25 V. SINIFTA YER ALAN KURS VE MODÜLLER  Resüsitasyon Kursu (Anesteziyoloji ve Reanimasyon)  Klinik Farmakoloji Modülü (Farmakoloji )  Travma Modülü  Acil tıp  Ortopedi-travmatoloji  Genel Cerrahi  Nöroşiruji  Anesteziyoloji  Kalp-damar cerr  Çocuk cerr  Kadın Hastalıkları ve Doğum

26 V. SINIFTA YER ALAN SELEKTİF STAJLAR Selektif stajlar (iki hafta)  Beyin cerrahisi  Kalp damar cerrahisi  Radyoloji  Nükleer Tıp  Radyasyon onkolojisi  Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları  Anesteziyoloji ve reanimasyon

27 V. SINIFTA  140-150 öğrenci/yıl  8-10 öğrenci/ staj

28 V. SINIFTA DEĞERLENDİRME-I Sınav sistemleri  OSCE: Nesnel yapılandırılmış klinik sınav  Ortopedi ve Travmatoloji Stajı  Çocuk Cerrahisi Stajı  Travma Modülü  Klinik Farmakoloji Modülü  Resusitasyon Kursu

29 V. SINIFTA DEĞERLENDİRME-II  Diğer sınav yöntemleri:  Pratik muayene  Sözlü değerlendirme  Konsültan değerlendirme notu  Hazırlanmış dosyaların değerlendirilmesi  Çoktan seçmeli test sınavı  Öğrenci geri bildirimleri  Anket (sınavlar bittikten sonra yapılır)  Staj tanıtım dersi sırasında  Staj sonu toplantı sırasında  İletişim toplantısı (2 defa/yıl)

30 EĞİTİMLE İLGİLİ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ-I  XV. ÇÜTF Öğrenci Kardiyoloji Kongresi  XII. ÇÜTF Öğrenci Onkoloji Kongresi  II. ÇÜTF Öğrenci Enfeksiyon Kongresi

31  4. sü yapılan Ç.Ü. Tıp Fakültesi Mezunlar Derneği Kongresine aktif olarak katılmaktadırlar,  2005-2006 döneminde 98 öğrenci şehir dışı kongrelere bildiri/poster ile katılmıştır. EĞİTİMLE İLGİLİ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ-II

32  Erasmus programı ile yurt dışı stajlara 16 öğrenci katılmış olup şu anda 8 öğrenci eğitimine devam etmektedir,  Polonya Jagiellonian Üniversitesi Medical College’den staj için 1999 yılından beri her yıl bir ay süreyle 10-12 öğrenci gelmektedir. EĞİTİMLE İLGİLİ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ-III

33 Sizleri Adana’da görmekten çok mutluyuz…


"Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde Staj Eğitimi Dr.Derya Ufuk Altıntaş 2-5 Mayıs 2006 IV.UTEK ADANA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları