Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde Staj Eğitimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde Staj Eğitimi"— Sunum transkripti:

1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde Staj Eğitimi
Dr.Derya Ufuk Altıntaş 2-5 Mayıs IV.UTEK ADANA

2 SUNUM PLANI: ÇÜTF temel tıp eğitiminin amacı ve görev tanımı
ÇÜTF eğitim modeli Staj öncesi eğitimin amacı (Dönem I,II,III) Staj eğitiminin amacı (IV,V ) IV. Sınıfta eğitim modeli (mevcut durum) V. Sınıfta eğitim modeli “ “

3 ÇÜTF temel tıp eğitiminin amacı;
‘toplumun sağlık düzeyini yükseltebilecek nitelikli hekimler’ yetiştirmektir.

4 Fakültemizden mezun olacak hekimler;
Yüksek nitelikli sağlık hizmeti verebilecek mesleki bilgi ,beceri ve tutuma sahip, araştırıcı ve sorgulayan kimliği ile çağdaş değer ve davranışlarıyla topluma birer örnektirler.

5 ÇÜTF EĞİTİM MODELİ ÇÜTF ; aktif eğitim modülleri ve saha çalışmaları ile zenginleştirilmiş entegre eğitim modelini , üniversite hastanesi ve birinci basamak sağlık kurumlarında uygulamalı olarak yapar.

6 ÇÜTF EĞİTİM MODELİ İntegre sistem (Yatay ve dikey )
Birinci sınıftan itibaren topluma dayalı uygulamalar (aile hekimliği/halk sağlığı) Beceri lab. Elektif dersler ve stajlar Kurslar İnteraktif modüller

7 ÇÜTF PREKLİNİK (İLK 3 YIL) DÖNEMİ AMAÇ-I:
Bu üç yılın sonunda tıp fakültesindeki öğrenciler; Bugün veya gelecekte kullanacağı tıbbi uygulamaların temelini oluşturacak,temel bilimlerin ve klinik disiplinlerin ana prensiplerini ve anahtar kavramlarını tanımlayabilmeli,

8 ÇÜTF PREKLİNİK (İLK 3 YIL) DÖNEMİ AMAÇ-II:
Bugün veya gelecekte tıbbi uygulamada kullanacağı epidemiyoloji, biyoistatistik, halk sağlığı, finans, etik, davranış bilimleri, beslenme, koruyucu hekimlik ve tıbbi yaklaşımın sosyo-kültürel yönleri gibi diğer alanların prensip ve temel kavramlarını bilmeli, Hastayı sözlü veya yazılı olarak bilgilendirebilmeli, tam bir anamnez alabilmeli ve fizik muayene yapabilmelidir.

9 İLK 3 YIL MÜFREDAT YAPISI
1.sınıf Normal yapı ve işlev Anormal yapı ve işlev Topluma dayalı uygulama 2.sınıf 3.sınıf Normal yapı Küçük tartışma grubu/beceri lab/elektif staj/halk sağlığı(kırsal)/medikal enformatik Aile hekimliği uygulamaları /Klinik uygulamaya giriş

10 ÇÜTF KLİNİK STAJLARI (4-5. SINIFLAR) AMAÇ-I:
Tıp Fakültesi öğrencileri 4. ve 5. sınıf klinik staj eğitimlerinin sonunda; Hasta ile iletişim kurabilmeli, Hem kendi hem de hastasının sağlığının devamlılığını sağlayabilmeli,

11 ÇÜTF KLİNİK STAJLARI (4-5. SINIFLAR) AMAÇ-II:
Toplumda sık görülen hastalıklarda koruma, ayırıcı tanı ve akılcı tedavi yaklaşımlarını uygulayabilmeli, Birinci basamak sağlık hizmetinde bir hekim için gerekli tüm tıbbi ve idari bilgi ve becerilerle donanmış olmalıdır.

12 KLİNİK STAJLAR 4.Sınıf 5.Sınıf 6.sınıf
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (10hft) Dahiliye (10 hft) Genel Cerrahi (7.5 hft) Kadın Hastalıkları ve Doğum ( 5 hft) Enfeksiyon Hastalıkları(2.5) Göğüs Hastalıkları(2.5) Kardiyoloji (2.5) 5.Sınıf 6.sınıf Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları+ NRP kursu(8 hft) Kadın Hastalıkları ve Doğum (8 hft) Dahiliye (8 hft) Kırsal Hekimlik (sağlık ocağında) ( 8 hft) Acil Tıp (8 hft) Kardiyoloji (4 hft) Enfeksiyon Hastalıkları(2 hft) Aile hekimliği(sosyal pediatri dahil) (2hft)

13 IV.SINIF

14 STAJ/TARİH 05.Eylül.2005 07.Ekim.2005 10.Ekim.2005 18.Kasım.2005 21.Kasım.2005 23.aralık 2005 26.Aralık.2005 10.Şubat.2006 13.Şubat.2006 17.Mart.2006 20.Mart.2006 21.Nisan.2006 24.Nisan.2006 26 Mayıs.2006 29.Mayıs.2006 30.Haziran.2006 İÇ HAST. 1 GRUP ABCD 2.GRUP 3 GRUP 4 GRUP ÇOCUK SAĞ. VE HAST. 2 GRUP 3‑ GRUP 4-GRUP 1-GRUP GENEL CERRAHİ GÖĞÜS HAST. 3-GRUP 2-GRUP KADIN HAST. VE DOĞUM A-B C-D KARDİYOLOJİ 4 CD 4- 1-C-D 1 A-B 2-C-D 2 A-B 3 C-D 3-A-B ENFEKSİYON HAST. 4 C-D 4.A-B 1 C-D 2 C-D 2-A-B

15 GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI
:Teorik ders (GİA’lı sınıf dersi) (11-45 öğrenci) : Konsültan ile hasta başı vizit (6-10 öğrenci/öğr.üyesi) :Teorik ders veya Olgu sunumu Post mortem CPC Makale saati Sürekli mesleki eğitim (SMG) etkinlikleri : Servis/poliklinik/lab/vizit/dosya hazırlama Nöbetler 2300’e kadar tutulur

16 IV.SINIFTA ÖĞRENCİ SAYILARI
Ortalama öğrenci sayıları ( kişi/sınıf) 10 haftalık stajlarda öğrenci Pratik/hasta başı uygulamalarda konsültan başına 8-10 öğrenci 5 haftalık stajlarda öğrenci konsültan başına 6-10 öğrenci 2.5 haftalık stajlarda öğrenci

17 IV.SINIFTA KULLANILAN EĞİTİM YÖNTEMLERİ
Slayt sunumu Hasta başı uygulama /demonstrasyon / muayene Olgu sunumu Hasta dosyası hazırlama, sunma tartışma Tıbbi beceri uygulamaları (hasta üzerinde)

18 STAJLARDA DEĞERLENDİRME
Sınav sistemleri Öğrenci geri bildirimleri

19 IV.SINIFTA DEĞERLENDİRME
Sınav sistemleri Pratik muayene (hasta üzerinde) Çoktan seçmeli teorik değerlendirme Sözlü değerlendirme (en az iki kişilik juri) Konsültan değerlendirme notu Hazırlanmış hasta dosyalarının değerlendirilmesi OSCE (Göğüs Hastalıkları)

20 IV.SINIFTA DEĞERLENDİRME
Öğrenci geri bildirimleri Staj tanıtım dersi Anketler (sınavlar bittikten sonra yapılır) Staj sonu toplantı Odak grup toplantıları (Konsültan öğr.üy.)* İletişim toplantısı (2 defa/yıl)

21 V. SINIF

22 STAJ / TARİH 5 Eylül 23 Eylül 26 Eyl 30Eyl 3 Ekim 21 Ekim 24 Eki 27Eki 7 Kasım 25 Kasım 28 Kas 2Ara 5 Aralık 23 Aralık 26 Ara 30Ara 16 Ocak 3 Şubat 6 Şub 10Şu 13 Şubat 3 Mart 6 Mart 10 Mar 13 Mart 31 Mart 3 Nisan 7 Nisan 10 Nisan 28 Nisan 1 May 5 May 8 Mayıs 26 May 29 My 2Haz 16 Eylül 19 Eylül 30 Eylül 14 Ekim 17 Ekim 27 Ekim 18 Kasım 21 Şubat 2 Aralık 16 Aralık 19 Aralık 30 Aralık 27 Ocak 30 Ocak 10 Şubat 24 Şubat 27 Şubat 10 Mart 13 Mar 24 Mar 27 Mart 10 Nis 21 Nisan 24 Nisan 5 M 8May 18M 22 May 2 Haz PSİKİYATRİ 1.Grup A-B 2.Grup 3.Grup 4.Grup 5.Grup 6.Grup 7.Grup 8.Grup 9.Grup HALK SAĞLIĞI 1Grup NÖROLOJİ RESUSİTAS-YON KURSU 3 4 5 6 7 8 9 1 2 DERMATOLOJİ TRAVMA MODÜLÜ AB PLASTİK .C SELEKTİF 5-A 5-B 6-A 6-B 7-A 7-B 8-A 8-B 9-A 9-B 1-A 1-B 2-A 2-B 3-A 3-B 4-A 4-B ORTOPEDİ FTR 6-A-B 6-A.B 7-A-B 8-A-B 9-A-B 1-A-B 2-A-B 3-AB 3-A-B 4A-B 4-A-B 5-A-B ÜROLOJİ ÇOCUK CER. 4A B KBB KLİ. FARMA. GÖZ ADLİ TIP 9 A-B 1 A-B 2 A-B 3 A-B 4 A-B 5 A-B 6 A-B 7 A-B 8 A-B

23 V. SINIFTA YER ALAN STAJLAR
Dört haftalık stajlar Psikiyatri Halk Sağlığı Üç haftalık stajlar Nöroloji Dermatoloji KBB

24 İki haftalık stajlar Ortopedi ve Travmatoloji FTR Üroloji
Çocuk Cerrahisi Göz Hastalıkları Plastik ve Rekonstr. Cerrahi Adli Tıp

25 V. SINIFTA YER ALAN KURS VE MODÜLLER
Resüsitasyon Kursu (Anesteziyoloji ve Reanimasyon) Klinik Farmakoloji Modülü (Farmakoloji ) Travma Modülü Acil tıp Ortopedi-travmatoloji Genel Cerrahi Nöroşiruji Anesteziyoloji Kalp-damar cerr Çocuk cerr Kadın Hastalıkları ve Doğum

26 V. SINIFTA YER ALAN SELEKTİF STAJLAR
Selektif stajlar (iki hafta) Beyin cerrahisi Kalp damar cerrahisi Radyoloji Nükleer Tıp Radyasyon onkolojisi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anesteziyoloji ve reanimasyon

27 V. SINIFTA öğrenci/yıl 8-10 öğrenci/ staj

28 V. SINIFTA DEĞERLENDİRME-I
Sınav sistemleri OSCE: Nesnel yapılandırılmış klinik sınav Ortopedi ve Travmatoloji Stajı Çocuk Cerrahisi Stajı Travma Modülü Klinik Farmakoloji Modülü Resusitasyon Kursu

29 V. SINIFTA DEĞERLENDİRME-II
Diğer sınav yöntemleri: Pratik muayene Sözlü değerlendirme Konsültan değerlendirme notu Hazırlanmış dosyaların değerlendirilmesi Çoktan seçmeli test sınavı Öğrenci geri bildirimleri Anket (sınavlar bittikten sonra yapılır) Staj tanıtım dersi sırasında Staj sonu toplantı sırasında İletişim toplantısı (2 defa/yıl)

30 EĞİTİMLE İLGİLİ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ-I
XV. ÇÜTF Öğrenci Kardiyoloji Kongresi XII. ÇÜTF Öğrenci Onkoloji Kongresi II. ÇÜTF Öğrenci Enfeksiyon Kongresi

31 EĞİTİMLE İLGİLİ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ-II
4. sü yapılan Ç.Ü. Tıp Fakültesi Mezunlar Derneği Kongresine aktif olarak katılmaktadırlar, döneminde 98 öğrenci şehir dışı kongrelere bildiri/poster ile katılmıştır.

32 EĞİTİMLE İLGİLİ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ-III
Erasmus programı ile yurt dışı stajlara 16 öğrenci katılmış olup şu anda 8 öğrenci eğitimine devam etmektedir, Polonya Jagiellonian Üniversitesi Medical College’den staj için 1999 yılından beri her yıl bir ay süreyle 10-12 öğrenci gelmektedir.

33 Sizleri Adana’da görmekten çok mutluyuz…


"Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde Staj Eğitimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları