Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TTB-UDEK STE-SMG Çalışma Grubu Toplantısı TTB-UDEK Çalışma Grupları Genel Kurulu 04 Aralık 2009, İzmir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TTB-UDEK STE-SMG Çalışma Grubu Toplantısı TTB-UDEK Çalışma Grupları Genel Kurulu 04 Aralık 2009, İzmir."— Sunum transkripti:

1 TTB-UDEK STE-SMG Çalışma Grubu Toplantısı TTB-UDEK Çalışma Grupları Genel Kurulu 04 Aralık 2009, İzmir

2 Katılımcılar-1 Ayşe D. Başterzi – Türkiye Psikiyatri Dern. Ayşe D. Başterzi – Türkiye Psikiyatri Dern. Ağahan Ünlü – Türk Nöroşirurji Dern. Ağahan Ünlü – Türk Nöroşirurji Dern. Gönül Aslan – Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Gönül Aslan – Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Süleyha Hilmioğlu Polat – Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Süleyha Hilmioğlu Polat – Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Ali Kocabaş – Türk Toraks Derneği Ali Kocabaş – Türk Toraks Derneği Anıl Apaydın – EÜTF Kalp Damar Cerrahisi AD Anıl Apaydın – EÜTF Kalp Damar Cerrahisi AD Semih Aydoğdu – Türk Ortopedi ve Trav. Dern. Semih Aydoğdu – Türk Ortopedi ve Trav. Dern. Sühan Ayhan – Türk Plastik Rekons. Estetik Cer. Dern. Sühan Ayhan – Türk Plastik Rekons. Estetik Cer. Dern. Meltem Koloğlu –Türkiye Çocuk Cerrahisi Dern. Meltem Koloğlu –Türkiye Çocuk Cerrahisi Dern. İskender Sayek – Türk Cerrahi Derneği İskender Sayek – Türk Cerrahi Derneği Nilgün Özçakar – TAHUD Nilgün Özçakar – TAHUD Zuhal Parıldar – Türk Klinik Biyokimya Dern. Zuhal Parıldar – Türk Klinik Biyokimya Dern.

3 Katılımcılar-2 Meltem Çiçeklioğlu – Hak Sağlığı Uzm. Derneği Meltem Çiçeklioğlu – Hak Sağlığı Uzm. Derneği Çidem Seda Çakın – Halk Sağlığı Uzm. Derneği Çidem Seda Çakın – Halk Sağlığı Uzm. Derneği Güven Erbil – Türk Histoloji ve Embriyoloji Dern. Güven Erbil – Türk Histoloji ve Embriyoloji Dern. Zeynep Kahveci – Türk Histoloji ve Embr. Derneği Zeynep Kahveci – Türk Histoloji ve Embr. Derneği Güzide Aksu – Türk İmmunoloji Dern. Güzide Aksu – Türk İmmunoloji Dern. Taner Akalın – Türk Patoloji Dern. Federasyonu Taner Akalın – Türk Patoloji Dern. Federasyonu Levent Erişen – Türk KBB BBC Dern. Levent Erişen – Türk KBB BBC Dern. Umut Akyol – Türk KBB BBC Dern. Umut Akyol – Türk KBB BBC Dern. Kemal Bakır – Patoloji Dernekleri Federasyonu Kemal Bakır – Patoloji Dernekleri Federasyonu Murat Özsaraç – Türkiye Acil Tıp Derneği Murat Özsaraç – Türkiye Acil Tıp Derneği Tolga Dağlı – UYEK Tolga Dağlı – UYEK

4 Katılımcılar-3 Hatice Şahin - EÜTF Tıp Eğitimi AD Hatice Şahin - EÜTF Tıp Eğitimi AD Ö. Sürel Karabilgin - EÜTF Tıp Eğitimi AD Ö. Sürel Karabilgin - EÜTF Tıp Eğitimi AD Raşit Tükel - İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. Raşit Tükel - İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. Özlem İlbi – DEÜTF Aile Hekimliği AD Özlem İlbi – DEÜTF Aile Hekimliği AD Zeki Ziylan – Harran Üniv. Tıp Fak. Zeki Ziylan – Harran Üniv. Tıp Fak. İlhan Sezgin – Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. İlhan Sezgin – Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Meral Baka – EÜTF Histoloji ve Embriyoloji AD Meral Baka – EÜTF Histoloji ve Embriyoloji AD A. Hilal Batı – EÜTF Tıp Eğitimi AD A. Hilal Batı – EÜTF Tıp Eğitimi AD Mete Edizer - OMUTF Anatomi AD Mete Edizer - OMUTF Anatomi AD

5 STE-SMG tanımı ve amaç STE-SMG tanımının yapılması STE-SMG tanımının yapılması Bilimsel etkinliklerin tanımının yapılması (kongre, sempozyum, kurs vb.) Bilimsel etkinliklerin tanımının yapılması (kongre, sempozyum, kurs vb.) –Derneklerin çalışmalarından yararlanma TTB Kredilendirme Kurulu - UYEK Yeniden Belgelendirme - UDEK STE-SMG Çalışma Grubu çalışmalarının eşgüdümünün sağlanması TTB Kredilendirme Kurulu - UYEK Yeniden Belgelendirme - UDEK STE-SMG Çalışma Grubu çalışmalarının eşgüdümünün sağlanması

6 STE-SMG çalıştayı STE-SMG standartlarını oluşturma STE-SMG standartlarını oluşturma –Genel standartlar –Kaliteyi geliştirmek için gerekli standartlar STE-SMG programının esasları ve aşamalarını oluşturma STE-SMG programının esasları ve aşamalarını oluşturma

7 STE-SMG kredileri nerede ve nasıl kullanılmalı? Derneklerin sorumluluğu: Yeterlik Kurullarınca yeniden belgelendirme süreci içinde kullanılması Derneklerin sorumluluğu: Yeterlik Kurullarınca yeniden belgelendirme süreci içinde kullanılması Kredi puanlarının atama, yükseltme kriterleri içinde / doçentlik dosyaları içinde yer alması Kredi puanlarının atama, yükseltme kriterleri içinde / doçentlik dosyaları içinde yer alması STE-SMG tazminatı STE-SMG tazminatı Kredilendirilmiş toplantılara katılanların izinli sayılması (yıllık izinlerin dışında) Kredilendirilmiş toplantılara katılanların izinli sayılması (yıllık izinlerin dışında) Özel sektörde çalışma ve istihdamda dikkate alınması Özel sektörde çalışma ve istihdamda dikkate alınması

8 Kredilendirmenin belgelendirilmesi ve denetimi için öneriler Bilimsel etkinliklere katılım sırasında barkot uygulaması Bilimsel etkinliklere katılım sırasında barkot uygulaması Barkotta kişinin TC kimlik numarasının okutulması Barkotta kişinin TC kimlik numarasının okutulması Barkottan elde edilen bilgilerin doğrudan TTB sistemine aktarılması Barkottan elde edilen bilgilerin doğrudan TTB sistemine aktarılması Katılım belgelerinin, girilen oturumların barkota aktarıldığı ve doğru işaretlemenin denetlendiği bir sistem içinde verilmesi Katılım belgelerinin, girilen oturumların barkota aktarıldığı ve doğru işaretlemenin denetlendiği bir sistem içinde verilmesi

9 Çıkar çatışmasının beyan edilmesi Uzmanlık derneklerinin gerçekleştirdiği kongrelerdeki sunumlarda “çıkar çatışması”nın beyan edilmesinin sağlanması Uzmanlık derneklerinin gerçekleştirdiği kongrelerdeki sunumlarda “çıkar çatışması”nın beyan edilmesinin sağlanması

10 İlaç endüstrisi etkinliklerinin kredilendirilmesi İlaç endüstrisi etkinliklerinin kredilendirilmesi konusundaki seçenekler: Bilimsel Kurulunu oluşturmuş ve etik ilkelere uygun olarak düzenlenen etkinliklerinin kredilendirilmesi (mevcut uygulama) Bilimsel Kurulunu oluşturmuş ve etik ilkelere uygun olarak düzenlenen etkinliklerinin kredilendirilmesi (mevcut uygulama) Bilimsel etkinliklerin, STE etkinliği yapan diğer kurumlarla (tabip odaları, uzmanlık dernekleri, tıp fakulteleri vb.) birlikte yapıldığı koşulda kredilendirilmesi Bilimsel etkinliklerin, STE etkinliği yapan diğer kurumlarla (tabip odaları, uzmanlık dernekleri, tıp fakulteleri vb.) birlikte yapıldığı koşulda kredilendirilmesi İlaç endüstrisi etkinliklerinin kredilendirmesinin yapılmaması İlaç endüstrisi etkinliklerinin kredilendirmesinin yapılmaması

11 Hangi kurum ve kuruluşların düzenlediği STE-SMG etkinlikleri kredilendirmeli? STE-SMG etkinliği için gerekli standartlar tanımlanmalı STE-SMG etkinliği için gerekli standartlar tanımlanmalı –Standartlar belirlenirken ülkemiz gerçeklerine uygunluk dikkate alınmalı –Uzmanlık derneklerinin mevcut STE-SMG yönergelerinden yararlanma STE-SMG etkinliğini gerçekleştirecek olan kurum ya da kuruluşta olması gereken özellikler tanımlanmalı STE-SMG etkinliğini gerçekleştirecek olan kurum ya da kuruluşta olması gereken özellikler tanımlanmalı

12 STE-SMG etkinliğini yapan kurum ya da kuruluşun akreditasyonu STE-SMG etkinliği yapacak kurum ya da kuruluşun özelliklerinin ve gerçekleştireceği eğitim etkinliğinin TTB-UDEK’in standartlarına uygunluğu açısından değerlendirilmesi STE-SMG etkinliği yapacak kurum ya da kuruluşun özelliklerinin ve gerçekleştireceği eğitim etkinliğinin TTB-UDEK’in standartlarına uygunluğu açısından değerlendirilmesi STE-SMG etkinliği yapan kurum ve kuruluşların eğitim etkinliği açısından akredite edilmesi STE-SMG etkinliği yapan kurum ve kuruluşların eğitim etkinliği açısından akredite edilmesi Akredite edilen kurum ve kuruluşların eğitim etkinliklerinin kredilendirilmesi Akredite edilen kurum ve kuruluşların eğitim etkinliklerinin kredilendirilmesi

13 Derneklerin STE-SMG etkinliklerinin standartlara uygunluğu TTB-UDEK üyesi derneklerin STE-SMG standartlarının yer aldığı bir STE-SMG yönergesine sahip olmasının, TTB-UDEK üyesi derneklerin STE-SMG standartlarının yer aldığı bir STE-SMG yönergesine sahip olmasının, uzmanlık derneklerinin bu standartları içeren etkinlikler içinde olmasının sağlanması

14 Dernek temsilcilerinin sürekliliği Derneklerin TTB-UDEK Çalışma Grupları temsilcilerinin sürekliliğinin sağlanması Derneklerin TTB-UDEK Çalışma Grupları temsilcilerinin sürekliliğinin sağlanması –Derneklerin TTB-UDEK Çalışma Gruplarına paralel çalışma grupları oluşturmaları –Temsilci isimlerinin dernek web sitesinde yer alması –Her çalışma grubu için 2 temsilcinin görevli olması

15 Sağlık Bakanlığı eğitim etkinliklerine maddi destek sağlamalıdır! Bakanlığın, performansa dayalı ödeme sistemine de bağlı olarak, eğitim etkinliklerine katılım açısından engelleyici davrandığı bilinmesine karşın, Bakanlığın, performansa dayalı ödeme sistemine de bağlı olarak, eğitim etkinliklerine katılım açısından engelleyici davrandığı bilinmesine karşın, Bakanlığın eğitimi engelleyici değil, destekleyici olmasından hareketle, STE-SMG etkinliklerine Bakanlıktan devlet desteğinin sağlanması için talepte bulunulması


"TTB-UDEK STE-SMG Çalışma Grubu Toplantısı TTB-UDEK Çalışma Grupları Genel Kurulu 04 Aralık 2009, İzmir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları