Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM Hazırlayan M.Tahir ÖKSÜZ Ders Sorumlusu Doç.Dr. İ.Gökhan ÖZBİLGİN BT İŞGÜCÜ VE İŞGÜCÜNDE BT YETENEĞİ Hazırlayan Hakan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM Hazırlayan M.Tahir ÖKSÜZ Ders Sorumlusu Doç.Dr. İ.Gökhan ÖZBİLGİN BT İŞGÜCÜ VE İŞGÜCÜNDE BT YETENEĞİ Hazırlayan Hakan."— Sunum transkripti:

1 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM Hazırlayan M.Tahir ÖKSÜZ Ders Sorumlusu Doç.Dr. İ.Gökhan ÖZBİLGİN BT İŞGÜCÜ VE İŞGÜCÜNDE BT YETENEĞİ Hazırlayan Hakan GÜRSOY 1

2 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM İmalat sanayi ve kas gücü Hizmet ve bilgi teknolojisi Alın teri Akıl teri 2

3 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM İş yapma tarzlarında yeni modellerin geliştirilmesini sağlamış, Yeni pazarlar, Yeni ürünler, Yeni iş alanları ve Yeni organizasyon yapıları, ortaya çıkarmıştır. 3

4 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM 1. Gayri safi yurtiçi hasılaya sağlayabileceği doğrudan katkı, 2. Ekonominin genelinde getirdiği verimlilik artışı ve istihdam yaratma potansiyeli. 4

5 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM  Yüksek bilgi ve beceriye sahip mühendisler,  Yazılım geliştirenler,  Sis­tem analistleri ve Programcılar,  Temel ve orta düzeydeki teknik çalışanlar,  Bu teknolojileri kullanma becerisine sahip diğer çalışan­lar. 5

6 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM  Yazılım ve uygulama geliştiricileri ve analistleri; sistem analistleri, yazılım geliştiricileri, web ve çoklu ortam geliştiricileri, uygulama programcıları,  Veri tabanı ve ağ uzmanları; veri tabanı tasarımcıları ve yöneticileri, sistem yöneticileri, bilgisayar ağları ile ilgili profesyonel meslek mensupları. BT Profesyonelleri 6

7 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM Belirli uygulamalar için bilgi teknolojileri, donanım, yazılım ve benzer kavramları araştırır, planlar, tasarlar, yazar, test eder, geliştirir ve önerilerde bulunurlar. İlkeler, politikalar ve işlemler dahil ilişkili dokümantasyonu geliştirirler; optimal performans, veri bütünlüğü ve güvenliğini sağlamak için veri tabanları ve diğer bilgi sistemlerini tasarlar, geliştirir, kontrol eder, bakımını yapar ve desteklerler. 7

8 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM  Yazılım Geliştirme Uzm.  Sekreter  Web Tasrm.ve Grafik Uzm.  Satış Temsilcisi  Bilgi İşlem Uzmanı  İş Analisti  Sistem Mühendisi  Proje Sorumlusu  Teknik Servis Elemanı  Müşteri Temsilcisi Aranan 10 pozisyon  Yazılım Geliştirme Uzm.  Sekreter  Web Tasrm.ve Grafik Uzm.  Kurumsal Satış Temsilcisi  Bilgi İşlem Uzmanı  İş Analisti  Endüstri Mühendisi  Sistem Destek Uzmanı  Muhasebe Uzmanı  Yönetici Asistanı En Çok Başvurulan 10 pozisyon 8

9 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM  Türk Telekom,  Turkcell,  Vodafone,  Avea,  TTnet,  Genpa,  Teknosa,  KVK Teknoloji,  İndeks Bilgisayar  Hewlett-Packard Bilişim Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketler İlk 500’deki seçilen ilk 10 şirket ( 2013 Haziran İnterpromedya’nın araştırması) 9

10 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM Bilişim sektöründeki istihdamın 2011 yılında 125 bin, 2012 yılında yüzde 20’lik bir büyümeyle 153 bin, 2013 yılında ise yine aynı oranda bir büyümeyle 210 bin olduğu yapılan araştırmalar sonucunda ortaya konmuştur. 10

11 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM GSM, telekomünikasyon, finans ve bankacılık sektörleri başta olmak üzere tüm sektörler için 2013 yılında 200 bin eleman açığı bulunduğu tespit edilmiştir. 11

12 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM Dünyada büyümeye devam eden BİT sektörünün 2014 yılında 5 trilyon dolar seviyesine ulaşması bekleniyor. Türkiye’nin BİT ekonomisindeki yeri ise 1.2 trilyon dolar büyüklüğündeki Avrupa BİT pazarının yüzde 2’sini, 4.1 trilyon dolarlık global pazarın yüzde 0,75’ini oluşturmaktadır. 12

13 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM BİT Sektörünün 2012 yılı büyüklüğü (78 milyar TL) Donanım pazarı 12.4 Yazılım ve hizmet pazarı 5.6 Elektronik haberleşme pazarı 30.9 e-ticaret pazarı 21 Savunma sanayi pazarı 0.7 Çağrı merkezi pazarı 2.5 Mobil cihazlar pazarı 5.1 13

14 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM Bilişim alanında bu platformlara 5,200’den fazla personel için eleman ilanı Bilişim alanındaki eleman ilanlarının yaklaşık %80’i İstanbul ve Ankara illerinde olduğu İllerin nüfus ve sanayileşmesine paralel istihdam talebi bulunduğu Hakkâri ve Sinop illerinde hiç eleman ilanı verilmediği İl bazında değerlendirmede yazılım ve donanım/ağ teknik elemanı talebinin ağırlığı Yazılım alanında deneyimli eleman ihtiyacının çok daha olduğu (NET, C++, C#, Java ve PHP) 14

15 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM Şirketlerin temel çalışma alanlarında çalışan sayıları 15

16 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM Genel beceriler ve kurumsal yetkinlikler 16

17 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM 17

18 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM 18

19 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM 19

20 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM 20

21 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM 21

22 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM İşgücünde BT Yeteneği 22

23 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM  BT Yeteneği:  Hız, Geniş ve doğru bilgi  Otomasyon  Analitik raporlama  Çoklu erişim  Kontrol 23

24 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM BT Yeteneklerinin Yararları A) Rasyonelleştirme yararları Örneğin, avukatlar dokümanı inceleyecekleri zaman döküm almaları gerekmeden ekran üzerinde düzeltmelerini yapabilirler. B) Kontrol Yararları Örneğin sekreterler, avukatlar için randevu alacakları zaman müşteri karlılığı ve önemi ile ilgili bilgiden yola çıkarak, hukuk bürolarındaki çoğu toplantıları çizelgeleyebilirler. Dolayısıyla avukatların bu süreçleri kısalır. 24

25 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM C) Örgütsel Yararlar Örneğin aynı zamanda, farklı yerlerde bulunan avukatlar, güncelleştirilmiş dokümana erişebilmektedir. D) Pazar Yararları Örneğin, online yasal hizmetler, hukuk firmaları için ilave gelir kaynağı yaratabilmektedir. BT Yeteneklerinin Yararları 25

26 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM Araştırma  2010 yılında Public Personnel Management’da yayınlanan bir makalede BT ve İKY ilişkilerini içeren bir araştırma yer almaktadır.  BT uygulamalarının farklı sektörlerde İK üzerine etkisini araştırmaktadır.  200 firmaya davetiye gönderilmiş ve 104 tanesi cevap vermiştir. Araştırmaya katılan firma profilleri %44’ü hükümet, %28 kamu ve %27 si özel sektördür. 26

27 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM SONUÇ  BT yeteneklerinin farklı sektörlerde kullanımı iş alanlarına göre farklılık göstermektedir.  BT’nin planlamada ve yönetimden büyük etkileri olduğu gözlenmekte. İkinci olarak da BT uygulamalarının da çeşitli görevlerde ciddi farklılıklar oluşturduğu gözlenmiştir.  BT yöntemleri İKY’de gerektiği kadar kullanılmıyor. 27

28 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM  Karaata, E.Selçuk, Dünya Ekonomik Forumu Tarafından Yayımlanan (Bilişim Sektörü Perspektifinden) Birbiriyle Bağlantılı Olmaya (Şebekeler / Ağlar İçinde Olmaya) Hazırlık Endeksi Hakkında Bilgi Notu Bankası, 2012  Aksoy, Beyhan, Bilgi Teknolojileri ve Yeni Çalışma İlişkileri, Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 3, Temmuz 2012, ss. 401-414  Aysıt, Tansel, 2050’ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: İşgücü Piyasasına Bakış, 2012, TÜSYAD-T/2012-11/536  Kalkınma Bakanlığı, Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Çalışmalarına İlişkin Kapsam Dokümanı 22.05.2012  Türkiye Bilişim Derneği, 2012 Yılı Değerlendirme Raporu, Bilişim 2012  Türkiye Bilişim Derneği, 2013 Yılı Değerlendirme Raporu, Bilişim 2013  Akçomak, Semih, İşgücü Piyasasındaki Güncel Dinamikler: Teknoloji, küreselleşme ve ithal girdi kullanımı  http://isyasami.yenibiris.com/Default.aspx?pageID=238&nID=70225&NewsCatID=326&AuthorID=148  http://www.borsamania.net/forum/bilisimci_acigi_buyuyor_sirketler_yurtdisindan_eleman_transferipesind- t5737.0.html;wap2=  http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/haberler/34-meslek-standartlar-dairesi-bakanl/720-biliim-teknolojileri- alanndaki-mesleklerin-standard-belirlenecek  http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/06/06/119688/icerikler/bilisim-teknolojileri-alani_221229.html  http://www.btnet.com.tr/89376-istihdamda-bilisim-sektoru-yine-on-planda.html  http://www.tubisad.org.tr/duyuru/haziran12/tubisad_haziran2012_ebulten_06.htmlthorID=148 http://www.tubisad.org.tr/duyuru/haziran12/tubisad_haziran2012_ebulten_06.htmlthorID=148  MISHRA, Alok, AKMAN, İbrahim, Information Technology in Human Resource Management: An Empirical Assessment, Public Personnel Management Volume 39 No. 3 Fall 2010  TÜREN, Ufuk, GÖKMEN, Yunus, TOKMAK, İsmail, İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının İşletme Performansına Etkisi: İşletmelerin Sahip Oldukları Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kabiliyetlerinin Aracılık Rolü, Business and Economics Research Journal Volume 4 Number 4, 2013  OKTAL, Dr.Özlem, STRATEJİK UYUM, BT DEĞERİ VE ÖRGÜTSEL ANALİZ 28


"BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM Hazırlayan M.Tahir ÖKSÜZ Ders Sorumlusu Doç.Dr. İ.Gökhan ÖZBİLGİN BT İŞGÜCÜ VE İŞGÜCÜNDE BT YETENEĞİ Hazırlayan Hakan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları