Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RELAPS NHL TEDAVİSİNDE Tx ÖNCESİ YENİ TEDAVİLER Dr. Ali Uğur URAL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RELAPS NHL TEDAVİSİNDE Tx ÖNCESİ YENİ TEDAVİLER Dr. Ali Uğur URAL."— Sunum transkripti:

1 RELAPS NHL TEDAVİSİNDE Tx ÖNCESİ YENİ TEDAVİLER Dr. Ali Uğur URAL

2 Mato R et al, Oncologist, 2012

3 2011’de 66.360 yeni NHL vakası %85’i B-hücreli %28’i DLCL %10’u refrakter %>40’u tedaviye cevap verir 2-5 yıl içinde relaps Kemik iliği, Testis ve Sinus tutulumu olanlar ile Yüksek IPI skoru bcl-2 aşırı ifadesi olanlar

4 Prichard M et al, Expert Opin Pharmacother, 2009

5

6 Yeni kombinasyonlar Monoklonal antikorlar Radioimmunoterapi Yeni ajanlar (Pixantrone, Bendamustine, Bevacizumab…..) Relaps NHL’de nakil öncesi tedavide…

7 NHL tedavisinde yeni hedefler

8 Salvage KT’ler Prichard M et al, Expert Opin Pharmacother, 2009 CR %37; +R ile CR %45 CR %24-27 CR %24; +R ile CR %53 ORR %62; +R ile CR %82 ORR %48; CR %21

9 Mevcut tedavilerle yetersiz kürabilite vardır KT’lerden sonra MRD tedavisi prognozu düzeltebilir Antikorlar, sitostatik ilaçlardan daha özgündür Antikorlar daha az toksiktir Antikorların KT’lerden farklı etki mekanizmaları vardır NHL’de monoklonal antikorlar kullanılır. Çünkü….

10 Rituximab: Fare/insan chimeric anti- CD20 monoklonal antikoru Fare değişken yöreleri normal / malign B-hücrelerindeki CD20’ye bağlanır İnsan K sabit yöreleri İnsan IgG1 Fc domaini İnsan efektör mekanizmaları ile etkileşir Düşük immunogenicity

11 Malign B-hücresi Kompleman CD20 Direkt apoptozis indüksiyonu NK Male D et al, Adv Immunol, 1996 Anti-CD20 (Rituximab) 3 2 1

12 Gisselbrecht C et al, JCO, 2010 R-ICE vs R-DHAP (CORAL) %63 %64 Transplantasyondan önce

13 R-ICE vs R-DHAP (OS, PFS, EFS) Gisselbrecht C et al, JCO, 2010 Relaps <12 ay Relaps >12 ay %31 %47 %42 %51 KT’ye direnç KT ve Rituximab’a direnç 3. yılda

14 R-ICE vs R-DHAP (PFS) Gisselbrecht C et al, JCO, 2010 %53 3. yılda

15 131 I ve 90 Y anti-CD20 Radionüklidin direkt olarak tümör hücresinin yüzeyine naklini sağlar Sitotoksik etki artar “Crossfire effect” gösterir İşaretli olmayan 1mg/kg predoz anti-CD20 ile splenik uptake azaltılır Palanca-Wessels MCA et al, Cancer, 2010 Radioimmunotherapy

16 Relaps NHL’de radiolabeled anti-CD20 antikorlar Cevap yüzdesi “naked” anti-CD20’den daha yüksektir Cevap süresi “naked” anti-CD20’lere ~ benzer Yüksek doz (2-3 kezde 0.8-1.2 mCi/kg):response (5-10 yıl) kür? “Naked” anti-CD20’ye dirençli hastalarda da etkili

17 Press OW et al, Blood, 2000 131 I -tositumomab (Bexxar TM )/Cy/VP16 vs TBI/Cy/VP16 (OS, PFS) ABD n=52, n=105 relaps NHL OKİT

18 Press OW et al, Blood, 2000

19 Myeloablative 131 I-rituximab n=23 relaps/refrakter NHL, %50’si rituximab kullanmamış 9 olgu RIT, 6 olgu RIT+EAM, 8 olgu RIT+BEAM takiben OKİT %64 CR %23 PR OS 101.5 ay PFS 47.5 ay %100 grade IV hematolojik toksisite Deshayes E et al, Immunotherapy, 2013

20 S NH C 90 90 Y-Ibritumomab tiuxetan (Zevalin™) Fare anti-CD20

21 90 Y-Ibritumomab Tiuxetan (Zevalin TM )- BEAM vs BEAM takiben OKİT Shimoni A et al, Cancer, 2012 ABD, Avrupa, Asya, Afrika Z-BEAM n=22, BEAM n=21 1-2 risk faktörü varlığında Risk faktörüne göre; * > 55 yaş * 12 ay içinde relaps * tx öncesi + PET

22 Shimoni A et al, Cancer, 2012 %91 %62 2. yılda

23 Devizzi L et al, JCO, 2013 90 Y-Ibritumomab Tiuxetan (Zevalin ® ) (OS, PFS, NRM ve relaps) BEAM eligible olmayan kötü-riskli relaps/refrakter 60 NHL R- içeren yüksek doz ardışık KT 90 Y-Ibritumomab OKİT %1.7 %72.9 %62.7 %32.5 5. yılda

24 Ayala E, Cancer Control, 2012

25 NHL tedavisinde yeni hedefler

26 Pixantrone (topoisomerase II inhibitor) The National Institute for Health and Care Excellence (NICE), Relaps/refrakter agressif NHL’nin monoterapisinde 50mg/m 2 28 günlük siklusun 1, 8 ve 15. günlerinde 6 siklus Diğer antrasiklinlerden daha iyi kardiak profili mevcut FDA approved: Yok

27 Pixantrone (Flud+Pix+Dex-R) (OS ve TTP) Srokowski TP et al, Cancer, 2011 % > 90

28 Pixantrone n= 70, relaps/refrakter agressif NHL, Faz III Pixantrone VS vino, oxa, ifosf, etop, mit, veya gem CR veya CRu %20 vs %5-7 Nötropeni %28 vs %13, trombositopeni %16 vs %5 Pettengell R et al, Lancet Oncol, 2012

29 Mustard grubunun alkilleyici aktivitesi + purin analoğu yapısının antimetabolit aktivitesi Apoptotik yolakların aktivasyonu asıl özelliğidir. Ancak apoptotik yolaklar inhibe olduğunda ve multiresistant hücre dizilerinde dahi etkin bulunmuştur. Bendamustine

30 Bendamustine (PFS) n= 69, relaps/refrakter indolent B-NHL ve MCL, Faz II 120mg/m 2 1 ve 2. günler, 21 günlük siklus, 5 siklus Ohmachi K et al, Cancer Sci, 2010 1. yılda %90 %73.6 %70.4

31 Benda-Bort-Ritux n= 31, relaps/refrakter indolent B-NHL ve MCL 28-günlük 6 siklus CR24(%83) PFS (2-yıl) %47 Yan etki profili: Bulantı%50 Nöropati%47 Konstipasyon%47 Ateş %40 Friedberg JW et al, Blood, 2011

32 BeEAM (DFS) Visani G et al, Blood, 2011 chemosensitive chemoresistant 18. ayda %81 n= 28, relaps/refrakter NHL

33 Bevacizumab (PFS, OS) VEGF’e karşı monoklonal antikor n= 52, refrakter DLCL veya MCL Faz-II çalışması (SWOG), 2 haftada bir 10mg/kg IV Stopeck AT et al, Leuk Lymphoma, 2009 6. ayda %53 %16 6. ayda

34 Clofarabine (ORR, PFS) 2. jenerasyon deoksiadenosin nükleozid analoğu Fludarabine+Cladribin’in farmakokinetik özelliklerini gösterir DNA sentez inhibisyonu + apoptozis indüksiyonu Düşük nörotoksisite n= 21, relaps/ R-refrakter NHL Nabhan C et al, Cancer, 2011 36. ayda %16

35 R-BOR (PFS) Baiocchi RA et al, Cancer, 2011 n=25 relaps/refrakter MCL, FL 2. yıl %24 FL + MCL MCL FL

36 Lenalidomide (PFS) n=179 relaps/refrakter agressif NHL, Faz II Vode JM et al, BJH, 2013

37 GCB- NHL’lar çok daha fazla sayıda kromozomal anormallikler gösterirler n=40, relaps-refrakter DLCL; GCB vs non-GCB Hernandez- Ilizaliturri FJ et al, Cancer, 2011 Lenalidomide

38 Lenalidomide (PFS, OS) Hernandez- Ilizaliturri FJ et al, Cancer, 2011

39 Translational research is scientific research that helps to make findings from basic science useful for practical applications that enhance human health and well-being. It is practiced in fields such as environmental and agricultural science, as well as the health, behavioral, and social sciences. For example, in medicine and nursing it is used to "translate" findings in basic research quickly into medical and nursing practice and meaningful health outcomes.scientific research


"RELAPS NHL TEDAVİSİNDE Tx ÖNCESİ YENİ TEDAVİLER Dr. Ali Uğur URAL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları