Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Sınıflamalar ve Standartlar Grubu02 Aralık 2010 11 İstatistiki Sınıflamalar Ahmet GÜR Ekonomik Sınıflamalar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Sınıflamalar ve Standartlar Grubu02 Aralık 2010 11 İstatistiki Sınıflamalar Ahmet GÜR Ekonomik Sınıflamalar."— Sunum transkripti:

1 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Sınıflamalar ve Standartlar Grubu02 Aralık 2010 11 İstatistiki Sınıflamalar Ahmet GÜR Ekonomik Sınıflamalar ve Standartlar Takım Sorumlusu 02 Aralık 2010

2 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Sınıflamalar ve Standartlar Grubu02 Aralık 2010 22 Türkiye İstatistik Kurumu Sınıflama Çalışmaları Türkiye İstatistik Kurumu, 2002 yılından itibaren Avrupa Birliği Ülkelerin kullandıkları sınıflamaları kullanmaya başlamıştır. Uluslararası sınıflamaların adaptasyonları Sınıflamalar ve Standartlar Grubu tarafında yapılmaktadır. Adaptasyonu yapılan sınıflamaların kontrolü, Sınıflama Komitesi tarafından yapılmaktadır. Sınıflamalar konusunda eğitim hizmetleri verilmektedir. Sınıflama Sunucusu hizmete sokulmuştur. 02 Aralık 2010

3 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Sınıflamalar ve Standartlar Grubu02 Aralık 2010 33 SINIFLAMALARA GİRİŞ Ülkelerin ekonomik ve sosyal yapılarının incelenmesi için istatistik bilgilere gereksinim duyulur. Ancak bu bilgilerin gerek kullanıcılar arasında, gerekse uluslararası alanda anlamlı olabilmesi, belli standartlara dayandırılarak düzenlenmiş olmalarına bağlıdır. Sınıflamaların ana çatısı, Birleşmiş Milletler İstatistik Komisyonu ya da Uluslararası Çalışma Örgütü, Uluslararası Para Fonu, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü gibi kendi konularına ilişkin alanlarda yetkili uluslararası kuruluşlar tarafından geliştirilmektedir. 02 Aralık 2010

4 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Sınıflamalar ve Standartlar Grubu02 Aralık 2010 44 Sınıflama Nedir? Sınıflama, verilerin uyumlu bir şekilde toplanmasında, işlenmesinde ve sunulmasında kullanılan ortak bir dil olarak tanımlanabilir. 02 Aralık 2010

5 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Sınıflamalar ve Standartlar Grubu02 Aralık 2010 55 Ana Sınıflamalar Dış Ticaret –HS (WCO) –CN (EU) –SICT (UN) Faaliyetler –ISIC (UN) –NACE (EU), –NAICS –ANZSIC Ürünler –CPC (UN) –CPA (EU) –PRODCOM Amaçlara göre –COFOG, COICOP, COPP (UN), COPNI (UN and EU) Sosyal sınıflandırmalar  ISCED  ISCO  FOET Diğer sınıflamalar  CC, NST, CEPA, EWC, ICD-10, COD 1998 vb. sınıflamalar 02 Aralık 2010

6 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Sınıflamalar ve Standartlar Grubu02 Aralık 2010 6 AB Faaliyet ve Ürün Sınıflamaları Yapısal Olarak Birbirlerine Bağlıdır XX.XX.XX.YY NACE PRODCOM CPA 6 02 Aralık 2010

7 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Sınıflamalar ve Standartlar Grubu02 Aralık 2010 77 NACE Rev.2 ve ESNAF VE SANATKAR MESLEK KOLLARININ NACE Rev.2’YE UYARLANMASI 02 Aralık 2010

8 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Sınıflamalar ve Standartlar Grubu02 Aralık 2010 88 AMACI: NACE, ekonomik istatistiklerdeki (üretim, istihdam, ulusal hesaplar vb.) ve diğer istatistiki alanlardaki ekonomik faaliyete göre istatistiki verilerin toplanması ve sunulması için bir çerçeve sağlamayı amaçlamıştır. NOT: NACE, AB tarafından kendi ihtiyaçlarına göre ISIC temel alınarak genişletildiğinden, NACE’ye göre üretilen istatistikler genel olarak dünya düzeyinde karşılaştırılabilir olmuştur. NACE Rev.2 02 Aralık 2010

9 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Sınıflamalar ve Standartlar Grubu02 Aralık 2010 99 -NACE,. birimlerin ortak girişim olup olmadığına,. sahipliğin devlet veya özel olup olmadığına,. ana girişimin yabancı varlık olup olmadığına ve. işyerinin birden fazla işletmeden oluşup oluşmadığına bakmaksızın, aynı ekonomik faaliyette bulunan birimleri aynı kategoride sınıflandırır. -İmalat faaliyetlerinin geleneksel veya modern tekniklerle yapılması, NACE için bir ölçüt değildir. KAPSAMI VE SINIRLARI: NACE Rev.2 02 Aralık 2010

10 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Sınıflamalar ve Standartlar Grubu02 Aralık 2010 10 NACE Rev.2’NİN KISIMLARI: NACE Rev.2 ATARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK BMADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI CİMALAT DELEKTRİK, GAZ, BUHAR VE İKLİMLENDİRME ÜRETİMİ VE DAĞITIMI ESU TEMİNİ; KANALİZASYON, ATIK YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ FİNŞAAT GTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET; MOTORLU KARA TAŞITLARININ VE MOTOSİKLETLERİN ONARIMI HULAŞTIRMA VE DEPOLAMA IKONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETİ FAALİYETLERİ JBİLGİ VE İLETİŞİM KFİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ LGAYRİMENKUL FAALİYETLERİ MMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER NİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ OKAMU YÖNETİMİ VE SAVUNMA; ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK PEĞİTİM QİNSAN SAĞLIĞI VE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİ RKÜLTÜR, SANAT, EĞLENCE, DİNLENCE VE SPOR SDİĞER HİZMET FAALİYETLERİ T HANEHALKLARININ İŞVERENLER OLARAK FAALİYETLERİ; HANEHALKLARI TARAFINDAN KENDİ KULLANIMLARINA YÖNELİK OLARAK AYRIM YAPILMAMIŞ MAL VE HİZMET ÜRETİM FAALİYETLERİ UULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE TEMSİLCİLİKLERİNİN FAALİYETLERİ 02 Aralık 2010

11 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Sınıflamalar ve Standartlar Grubu02 Aralık 2010 11 Faaliyet: Ekonomik bir faaliyet kaynakların girdisi, üretim süreci ve ürün çıktısı (mal ve hizmetler) olarak tanımlanır. İş/Meslek: (ISCO-88/08) Bir kişi tarafından yapılan ya da yapılması beklenen çalışmaya ilişkin görev ve sorumluluklar kümesi olarak tanımlanır. Ana görev ve sorumluluklar bakımından büyük oranda benzer özellikleri olan bir iş kümesi bir mesleği oluşturur. Esnaf: Küçük sermaye ve zanaat sahibi. Sanatkar: El ile yaptığı işi kendisine meslek edinen işçi veya usta. TEMEL KAVRAMLAR: NACE Rev.2 02 Aralık 2010

12 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Sınıflamalar ve Standartlar Grubu02 Aralık 2010 12 Ana, İkincil veYardımcı Faaliyetler İstatistiki iş kayıtlarında bulunan her bir birime, ana ekonomik faaliyetine göre bir NACE kodu atanır. Bir istatistiki birimin ana faaliyeti, söz konusu birimin toplam katma değerine en fazla katkıda bulunan faaliyettir. İkincil faaliyet, çıktıları üçüncü kişilere vermek için uygun mal ve hizmetler olan, birimin herhangi bir diğer faaliyettir. İkincil faaliyetin katma değeri, ana faaliyetin katma değerinden daha az olmalıdır. Yardımcı faaliyetler, sadece o birimin kullanımı için mal ya da hizmet sağlayarak ana veya ikincil ekonomik faaliyeti yalnızca destekleyen faaliyetlerdir. TEMEL KAVRAMLAR (Devamı): 02 Aralık 2010

13 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Sınıflamalar ve Standartlar Grubu02 Aralık 2010 13 Girişim NACE Rev.2 Kodu 31.09Diğer Mobilyaların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - kanepe, divan, çek yat ve koltuk takımlarının imalatı, - bahçe sandalyeleri, koltukları vb. imalatı, - yatak odaları, oturma odaları, bahçeler vb. için mobilya imalatı, - dikiş makineleri, televizyonlar vb. için dolap ve sehpa imalatı. Bu Girişimin Ana Faaliyeti Nedir?

14 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Sınıflamalar ve Standartlar Grubu02 Aralık 2010 14 Girişim Kodu? 41.20 İkamet ve ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı Kodu? 52.10 Depolama ve ambarlama Kodu? 49.41 Karayolu yük taşımacılığı Kodu ? 31.09 Diğer Mobilyaların imalatı Kodu ? 31.02 Mutfak mobilyaların imalatı Kodu ? 47.59 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda mobilya….perakende ticareti Kodu? 69.20 Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi müşavirliği Kodu? 70.10 İdare merkezi faaliyetleri Kodu? 32.40 Oyun ve oyuncak imalatı 02 Aralık 2010

15 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Sınıflamalar ve Standartlar Grubu02 Aralık 2010 15 Top-Down Yöntemi Bir birimin NACE’nin ikiden fazla kategorisinde geçen, ikiden fazla faaliyet gerçekleştirdiği ve bunların hiç birinin katma değerinin %50’sinden fazlasına sahip olmadığı karmaşık durumlarda bu birimin ana faaliyeti top-down yöntemiyle bulunur. Sırasıyla; Katma değerin en yüksek payına sahip olan kısım belirlenir. Bu kısım dahilinde en yüksek katma değer payına sahip olan bölüm belirlenir. Bu bölüm dahilinde en yüksek katma değer payına sahip olan grup belirlenir. Bu grup dahilinde en yüksek katma değer payına sahip olan sınıf belirlenir. NACE Rev.2 TEMEL KAVRAMLAR (Devamı): 02 Aralık 2010

16 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Sınıflamalar ve Standartlar Grubu02 Aralık 2010 16 MESLEK KOLLARININ NACE Rev.2’YE UYARLAMA ÇALIŞMALARI: NACE Rev.2 Çalışmanın Paydaşları: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 02 Aralık 2010

17 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Sınıflamalar ve Standartlar Grubu02 Aralık 2010 17 MESLEK KOLLARININ NACE Rev.2’YE UYARLAMA ÇALIŞMALARI: NACE Rev.2 Çalışmanın Amacı: Sanayi ve Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda hazırlanmış ve halihazırda kullanılan 491 “Esnaf ve Sanatkar Meslek Kolları”nın NACE Rev.2’ye uyarlanması, Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kullanılan 6 basamaklı sınıflamanın uygunluğunun kontrol edilmesi ve varsa yeni ekleme/çıkarmaların yapılması, Son hali verilecek olan çalışmanın tüm kurum ve kuruluşlarca kullanılabilmesi. 02 Aralık 2010

18 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Sınıflamalar ve Standartlar Grubu02 Aralık 2010 18 MESLEK KOLLARININ NACE Rev.2’YE UYARLAMA ÇALIŞMALARI: NACE Rev.2 Yapılan Toplantı Sayısı Kurumların Katılımıyla Gerçekleştirilen Toplantılar 4 Alt Çalışma Grubunun Gerçekleştirdiği Toplantılar 25 TOPLAM29 02 Aralık 2010

19 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Sınıflamalar ve Standartlar Grubu02 Aralık 2010 19 MESLEK KOLLARININ NACE Rev.2’YE UYARLAMA ÇALIŞMALARI: NACE Rev.2 Alt Çalışma Grubu: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 02 Aralık 2010

20 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Sınıflamalar ve Standartlar Grubu02 Aralık 2010 20 MESLEK KOLLARININ NACE Rev.2’YE UYARLAMA ÇALIŞMALARI: NACE Rev.2 NACE’Rev.2’nin Metodolojisi Alt Çalışma Grubu: 02 Aralık 2010

21 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Sınıflamalar ve Standartlar Grubu02 Aralık 2010 21 MESLEK KOLLARININ NACE Rev.2’YE UYARLAMA ÇALIŞMALARI: NACE Rev.2 Bitirilen 4lü sayısı329 Kalan286 Toplam615 Alt Çalışma Grubu: 02 Aralık 2010

22 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Sınıflamalar ve Standartlar Grubu02 Aralık 2010 22 MESLEK KOLLARININ NACE Rev.2’YE UYARLAMA ÇALIŞMALARI: NACE Rev.2 Toplam Çalışılan 6lı Kod Sayısı1222 Çalışılacak Kod sayısı917 Toplam 6lı Kod Sayısı2139 Alt Çalışma Grubu: 02 Aralık 2010

23 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Sınıflamalar ve Standartlar Grubu02 Aralık 2010 23 MESLEK KOLLARININ NACE Rev.2’YE UYARLAMA ÇALIŞMALARI: NACE Rev.2 Kod Revizyonu / İlaveTanım Revizyonu Çalışılan 1222 Kodta2421073 Alt Çalışma Grubu: 02 Aralık 2010

24 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Sınıflamalar ve Standartlar Grubu02 Aralık 2010 24 1.Aynı Dilin Konuşulması 2.Kontrol ve Düzeltmenin Kolaylığı 3.Ortak Akıl (Tek Merkezden Yönetim) 4.Aynı StandartlarınYakalanması 5.Karşılaştırılabilir Veri 6.Kurumlar Arası İşbirliği 7.Uluslararası Veri Üretimi 8.Veri Toplama Maliyetinin Azaltılması 9.Diğer.. NACE Rev.2’NİN KURUM VE KURULUŞLARCA KULLANIMI: NACE Rev.2 02 Aralık 2010

25 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Sınıflamalar ve Standartlar Grubu02 Aralık 2010 25 Kod verirken ne gibi güçlüklerle karşılaşılır? –Ana faaliyeti belirlemede zorluk –Girişimden ayrıntılı bilginin alınamaması –Aranan ürün/faaliyetin bulunamaması –... 02 Aralık 2010

26 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Sınıflamalar ve Standartlar Grubu02 Aralık 2010 26 Karşılaşılan güçlükleri azaltmak için neler yapabiliriz? –Eğitim –Kaynaklara erişimin kolaylaştırılması –Bulunan çözümlerin paylaşılması –Çözüm bulunamayan ürün/faaliyetler için ortak akla danışılması –Sınıflamalar arası ilişkilerin kullanılması –... 02 Aralık 2010

27 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Sınıflamalar ve Standartlar Grubu02 Aralık 2010 27 Çözüm Yöntemleri Kullanılabilecek Kaynaklar –NACE –PRODCOM –İzahname –Ticaret Sınıflaması –Diğer sınıflamalar –CPA –GTİP –Sözlükler –İnternet 02 Aralık 2010

28 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Sınıflamalar ve Standartlar Grubu02 Aralık 2010 28 NACE Rev.2 ÖRNEK DURUMLAR: 02 Aralık 2010

29 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Sınıflamalar ve Standartlar Grubu02 Aralık 2010 29 Örnekler – Balık Girişim balık avlamaktadır. 03.1 Balıkçılık 03.2 Su ürünleri yetiştiriciliği 10.2 Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşak. işlenmesi ve sak. 46.38 Balık, kabuklular ve yumuşak. da dahil diğer gıda mad. top. tic 47.11 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağaz. gıda, içe. veya tütün perakende ticareti 47.23 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağaza. balık, kabuklu..per. tic. a b c d e f (Kısım A) (Kısım C) (Kısım G) G 93.19 Diğer spor faaliyetleri (Kısım R) 02 Aralık 2010

30 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Sınıflamalar ve Standartlar Grubu02 Aralık 2010 30 Örnekler – Balık 03.1 Balıkçılık 03.2 Su ürünleri yetiştiriciliği 10.2 Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşak. işlenmesi ve sak. 46.38 Balık, kabuklular ve yumuşak. da dahil diğer gıda mad. top. tic 47.11 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağaz. gıda, içe. veya tütün perakende ticareti 47.23 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağaza. balık, kabuklu..per. tic. a b c d e f (Kısım A) (Kısım C) (Kısım G) G 93.19 Diğer spor faaliyetleri (Kısım R) Girişim balık yetiştirmektedir. 02 Aralık 2010

31 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Sınıflamalar ve Standartlar Grubu02 Aralık 2010 31 Örnekler – Balık 03.1 Balıkçılık 03.2 Su ürünleri yetiştiriciliği 10.2 Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşak. işlenmesi ve sak. 46.38 Balık, kabuklular ve yumuşak. da dahil diğer gıda mad. top. tic 47.11 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağaz. gıda, içe. veya tütün perakende ticareti 47.23 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağaza. balık, kabuklu..per. tic. a b c d e f (Kısım A) (Kısım C) (Kısım G) G 93.19 Diğer spor faaliyetleri (Kısım R) Girişim dışarıdan balık almakta ve bunları satmaktadır. 02 Aralık 2010

32 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Sınıflamalar ve Standartlar Grubu02 Aralık 2010 32 Örnekler – Balık 03.1 Balıkçılık 03.2 Su ürünleri yetiştiriciliği 10.2 Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşak. işlenmesi ve sak. 46.38 Balık, kabuklular ve yumuşak. da dahil diğer gıda mad. top. tic 47.11 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağaz. gıda, içe. veya tütün perakende ticareti 47.23 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağaza. balık, kabuklu..per. tic. a b c d e f (Kısım A) (Kısım C) (Kısım G) G 93.19 Diğer spor faaliyetleri (Kısım R) Girişim spor veya eğlence amaçlı balıkçılık yaptırmaktadır. 02 Aralık 2010

33 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Sınıflamalar ve Standartlar Grubu02 Aralık 2010 33 Örnekler – Giyim Eşyası 14.13Diğer dış giyim eşyaları imalatı 14.19Diğer giyim eşyalarının ve giysi aksesuarlarının imalatı 22.29Diğer plastik ürünlerin imalatı 32.30Spor malzemeleri imalatı 32.99Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar 95.29Bys. diğer kişişel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı a b c d e f (Kısım C) (Kısım S) Girişim takım elbise imalatı yaptırmaktadır. 02 Aralık 2010

34 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Sınıflamalar ve Standartlar Grubu02 Aralık 2010 34 Örnekler – Giyim Eşyası 14.13Diğer dış giyim eşyaları imalatı 14.19Diğer giyim eşyalarının ve giysi aksesuarlarının imalatı 22.29Diğer plastik ürünlerin imalatı 32.30Spor malzemeleri imalatı 32.99Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar 95.29Bys. diğer kişişel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı a b c d e f (Kısım C) (Kısım S) Girişim tekstil malzemelerinden pençe vurulmamış ayakkabı imal etmektedir. 02 Aralık 2010

35 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Sınıflamalar ve Standartlar Grubu02 Aralık 2010 35 Örnekler – Giyim Eşyası 14.13Diğer dış giyim eşyaları imalatı 14.19Diğer giyim eşyalarının ve giysi aksesuarlarının imalatı 22.29Diğer plastik ürünlerin imalatı 32.30Spor malzemeleri imalatı 32.99Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar 95.29Bys. diğer kişişel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı a b c d e f (Kısım C) (Kısım S) Girişim sıcak pres yöntemiyle dikişsiz olarak birleştirilmiş plastik giyim eşyası imalatı yapmaktadır. 02 Aralık 2010

36 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Sınıflamalar ve Standartlar Grubu02 Aralık 2010 36 Örnekler – Giyim Eşyası 14.13Diğer dış giyim eşyaları imalatı 14.19Diğer giyim eşyalarının ve giysi aksesuarlarının imalatı 22.29Diğer plastik ürünlerin imalatı 32.30Spor malzemeleri imalatı 32.99Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar 95.29Bys. diğer kişişel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı a b c d e f (Kısım C) (Kısım S) Girişim deri veya kumaş eldiven imalatı yapmaktadır. 02 Aralık 2010

37 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Sınıflamalar ve Standartlar Grubu02 Aralık 2010 37 Örnekler – Giyim Eşyası 14.13Diğer dış giyim eşyaları imalatı 14.19Diğer giyim eşyalarının ve giysi aksesuarlarının imalatı 22.29Diğer plastik ürünlerin imalatı 32.30Spor malzemeleri imalatı 32.99Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar 95.29Bys. diğer kişişel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı a b c d e f (Kısım C) (Kısım S) Girişim deriden boks eldivenleri ve spor başlıkları imal etmektedir.

38 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Sınıflamalar ve Standartlar Grubu02 Aralık 2010 38 Örnekler – Giyim Eşyası 14.13Diğer dış giyim eşyaları imalatı 14.19Diğer giyim eşyalarının ve giysi aksesuarlarının imalatı 22.29Diğer plastik ürünlerin imalatı 32.30Spor malzemeleri imalatı 32.99Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar 95.29Bys. diğer kişişel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı a b c d e f (Kısım C) (Kısım S) Girişim yangına dayanıklı elbise imal etmektedir. 02 Aralık 2010

39 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Sınıflamalar ve Standartlar Grubu02 Aralık 2010 39 Örnekler – Giyim Eşyası 14.13Diğer dış giyim eşyaları imalatı 14.19Diğer giyim eşyalarının ve giysi aksesuarlarının imalatı 22.29Diğer plastik ürünlerin imalatı 32.30Spor malzemeleri imalatı 32.99Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar 95.29Bys. diğer kişişel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı a b c d e f (Kısım C) (Kısım S) Girişim giyim eşyalarını tamir etmektedir. 02 Aralık 2010

40 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Sınıflamalar ve Standartlar Grubu02 Aralık 2010 40 Örnekler – Bakım/Onarım 33.11Fabrikasyon metal ürünlerin onarımı 33.12Makinelerin onarımı 43.21Elektrik tesisatı 43.22Sıhhi tesisat, ısıtma ve iklimlendirme tesisatı 95.24Mobilyaların ve ev döşemelerinin onarımı a b c d e f (Kısım C) (Kısım F) (Kısım S) Girişim, sıhhi tesisat tamir işleri yapmaktadır. 42.22Elektrik ve telekomünikasyon için hizmet projelerinin inşaatı(Kısım F) 02 Aralık 2010

41 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Sınıflamalar ve Standartlar Grubu02 Aralık 2010 41 Örnekler – Bakım/Onarım 33.11Fabrikasyon metal ürünlerin onarımı 33.12Makinelerin onarımı 43.21Elektrik tesisatı 43.22Sıhhi tesisat, ısıtma ve iklimlendirme tesisatı 95.24Mobilyaların ve ev döşemelerinin onarımı a b c d e f (Kısım C) (Kısım F) (Kısım S) Girişim mobilyaların tamiratını yapmaktadır. 42.22Elektrik ve telekomünikasyon için hizmet projelerinin inşaatı(Kısım F) 02 Aralık 2010

42 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Sınıflamalar ve Standartlar Grubu02 Aralık 2010 42 Örnekler – Bakım/Onarım 33.11Fabrikasyon metal ürünlerin onarımı 33.12Makinelerin onarımı 43.21Elektrik tesisatı 43.22Sıhhi tesisat, ısıtma ve iklimlendirme tesisatı 95.24Mobilyaların ve ev döşemelerinin onarımı a b c d e f (Kısım C) (Kısım F) (Kısım S) Girişim, binalardaki elektrik tesisatının bakım ve onarımını yapmaktadır. 42.22Elektrik ve telekomünikasyon için hizmet projelerinin inşaatı(Kısım F) 02 Aralık 2010

43 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Sınıflamalar ve Standartlar Grubu02 Aralık 2010 43 Kaynaklar http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm? TargetUrl=DSP_PUB_WELC http://tuikapp.tuik.gov.tr/DIESS/ 02 Aralık 2010

44 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Sınıflamalar ve Standartlar Grubu02 Aralık 2010 44 TEŞEKKÜRLER 02 Aralık 2010


"T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Sınıflamalar ve Standartlar Grubu02 Aralık 2010 11 İstatistiki Sınıflamalar Ahmet GÜR Ekonomik Sınıflamalar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları