Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İstatistiki Sınıflamalar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İstatistiki Sınıflamalar"— Sunum transkripti:

1 İstatistiki Sınıflamalar
Ahmet GÜR Ekonomik Sınıflamalar ve Standartlar Takım Sorumlusu 02 Aralık 2010 02 Aralık 2010 1 1

2 Türkiye İstatistik Kurumu Sınıflama Çalışmaları
Türkiye İstatistik Kurumu, 2002 yılından itibaren Avrupa Birliği Ülkelerin kullandıkları sınıflamaları kullanmaya başlamıştır. Uluslararası sınıflamaların adaptasyonları Sınıflamalar ve Standartlar Grubu tarafında yapılmaktadır. Adaptasyonu yapılan sınıflamaların kontrolü, Sınıflama Komitesi tarafından yapılmaktadır. Sınıflamalar konusunda eğitim hizmetleri verilmektedir. Sınıflama Sunucusu hizmete sokulmuştur. 02 Aralık 2010 02 Aralık 2010 2 2

3 SINIFLAMALARA GİRİŞ Ülkelerin ekonomik ve sosyal yapılarının incelenmesi için istatistik bilgilere gereksinim duyulur. Ancak bu bilgilerin gerek kullanıcılar arasında, gerekse uluslararası alanda anlamlı olabilmesi, belli standartlara dayandırılarak düzenlenmiş olmalarına bağlıdır. Sınıflamaların ana çatısı, Birleşmiş Milletler İstatistik Komisyonu ya da Uluslararası Çalışma Örgütü, Uluslararası Para Fonu, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü gibi kendi konularına ilişkin alanlarda yetkili uluslararası kuruluşlar tarafından geliştirilmektedir. 02 Aralık 2010 02 Aralık 2010 3 3

4 Sınıflama Nedir? Sınıflama, verilerin uyumlu bir şekilde toplanmasında, işlenmesinde ve sunulmasında kullanılan ortak bir dil olarak tanımlanabilir. 02 Aralık 2010 02 Aralık 2010 4 4

5 Ana Sınıflamalar Dış Ticaret Faaliyetler ISIC (UN) NACE (EU), NAICS
HS (WCO) CN (EU) SICT (UN) Faaliyetler ISIC (UN) NACE (EU), NAICS ANZSIC Ürünler CPC (UN) CPA (EU) PRODCOM Amaçlara göre COFOG, COICOP, COPP (UN), COPNI (UN and EU) Sosyal sınıflandırmalar ISCED ISCO FOET Diğer sınıflamalar CC , NST, CEPA, EWC, ICD-10 , COD 1998 vb. sınıflamalar 02 Aralık 2010 02 Aralık 2010 5 5

6 AB Faaliyet ve Ürün Sınıflamaları Yapısal Olarak Birbirlerine Bağlıdır
XX.XX .XX .YY PRODCOM NACE CPA 02 Aralık 2010 02 Aralık 2010 6 6

7 NACE Rev. 2 ve ESNAF VE SANATKAR MESLEK KOLLARININ NACE Rev
NACE Rev.2 ve ESNAF VE SANATKAR MESLEK KOLLARININ NACE Rev.2’YE UYARLANMASI 02 Aralık 2010 02 Aralık 2010 7 7

8 NACE Rev.2 AMACI: NACE, ekonomik istatistiklerdeki (üretim, istihdam, ulusal hesaplar vb.) ve diğer istatistiki alanlardaki ekonomik faaliyete göre istatistiki verilerin toplanması ve sunulması için bir çerçeve sağlamayı amaçlamıştır. NOT: NACE, AB tarafından kendi ihtiyaçlarına göre ISIC temel alınarak genişletildiğinden, NACE’ye göre üretilen istatistikler genel olarak dünya düzeyinde karşılaştırılabilir olmuştur. 02 Aralık 2010 02 Aralık 2010 8 8

9 NACE Rev.2 KAPSAMI VE SINIRLARI:
-NACE, .birimlerin ortak girişim olup olmadığına, .sahipliğin devlet veya özel olup olmadığına, .ana girişimin yabancı varlık olup olmadığına ve .işyerinin birden fazla işletmeden oluşup oluşmadığına bakmaksızın, aynı ekonomik faaliyette bulunan birimleri aynı kategoride sınıflandırır. -İmalat faaliyetlerinin geleneksel veya modern tekniklerle yapılması, NACE için bir ölçüt değildir. 02 Aralık 2010 02 Aralık 2010 9 9

10 NACE Rev.2’NİN KISIMLARI:
TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK B MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI C İMALAT D ELEKTRİK, GAZ, BUHAR VE İKLİMLENDİRME ÜRETİMİ VE DAĞITIMI E SU TEMİNİ; KANALİZASYON, ATIK YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ F İNŞAAT G TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET; MOTORLU KARA TAŞITLARININ VE MOTOSİKLETLERİN ONARIMI H ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA I KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETİ FAALİYETLERİ J BİLGİ VE İLETİŞİM K FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ L GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ M MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER N İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ O KAMU YÖNETİMİ VE SAVUNMA; ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK P EĞİTİM Q İNSAN SAĞLIĞI VE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİ R KÜLTÜR, SANAT, EĞLENCE, DİNLENCE VE SPOR S DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ T HANEHALKLARININ İŞVERENLER OLARAK FAALİYETLERİ; HANEHALKLARI TARAFINDAN KENDİ KULLANIMLARINA YÖNELİK OLARAK AYRIM YAPILMAMIŞ MAL VE HİZMET ÜRETİM FAALİYETLERİ U ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE TEMSİLCİLİKLERİNİN FAALİYETLERİ 02 Aralık 2010 02 Aralık 2010 10

11 NACE Rev.2 TEMEL KAVRAMLAR: Faaliyet:
Ekonomik bir faaliyet kaynakların girdisi, üretim süreci ve ürün çıktısı (mal ve hizmetler) olarak tanımlanır. İş/Meslek: (ISCO-88/08) Bir kişi tarafından yapılan ya da yapılması beklenen çalışmaya ilişkin görev ve sorumluluklar kümesi olarak tanımlanır. Ana görev ve sorumluluklar bakımından büyük oranda benzer özellikleri olan bir iş kümesi bir mesleği oluşturur. Esnaf: Küçük sermaye ve zanaat sahibi. Sanatkar: El ile yaptığı işi kendisine meslek edinen işçi veya usta. 02 Aralık 2010 02 Aralık 2010 11 11

12 TEMEL KAVRAMLAR (Devamı):
Ana, İkincil veYardımcı Faaliyetler İstatistiki iş kayıtlarında bulunan her bir birime, ana ekonomik faaliyetine göre bir NACE kodu atanır. Bir istatistiki birimin ana faaliyeti, söz konusu birimin toplam katma değerine en fazla katkıda bulunan faaliyettir. İkincil faaliyet, çıktıları üçüncü kişilere vermek için uygun mal ve hizmetler olan, birimin herhangi bir diğer faaliyettir. İkincil faaliyetin katma değeri, ana faaliyetin katma değerinden daha az olmalıdır. Yardımcı faaliyetler, sadece o birimin kullanımı için mal ya da hizmet sağlayarak ana veya ikincil ekonomik faaliyeti yalnızca destekleyen faaliyetlerdir. 02 Aralık 2010 02 Aralık 2010

13 Girişim Bu Girişimin Ana Faaliyeti Nedir? ook: onderbrengen in JE!
NACE Rev.2 Kodu 31.09 Diğer Mobilyaların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - kanepe, divan, çek yat ve koltuk takımlarının imalatı, - bahçe sandalyeleri, koltukları vb. imalatı, - yatak odaları, oturma odaları, bahçeler vb. için mobilya imalatı, - dikiş makineleri, televizyonlar vb. için dolap ve sehpa imalatı. 02 Aralık 2010

14 Girişim Kodu? 70.10 İdare merkezi faaliyetleri Kodu ?
31.09 Diğer Mobilyaların imalatı Girişim Kodu ? 31.02 Mutfak mobilyaların imalatı Kodu ? 47.59 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda mobilya….perakende ticareti Kodu? 52.10 Depolama ve ambarlama Kodu? 32.40 Oyun ve oyuncak imalatı Kodu? 41.20 İkamet ve ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı Kodu? 69.20 Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi müşavirliği Kodu? 49.41 Karayolu yük taşımacılığı 02 Aralık 2010 02 Aralık 2010

15 TEMEL KAVRAMLAR (Devamı):
NACE Rev.2 TEMEL KAVRAMLAR (Devamı): Top-Down Yöntemi Bir birimin NACE’nin ikiden fazla kategorisinde geçen, ikiden fazla faaliyet gerçekleştirdiği ve bunların hiç birinin katma değerinin %50’sinden fazlasına sahip olmadığı karmaşık durumlarda bu birimin ana faaliyeti top-down yöntemiyle bulunur. Sırasıyla; Katma değerin en yüksek payına sahip olan kısım belirlenir. Bu kısım dahilinde en yüksek katma değer payına sahip olan bölüm belirlenir. Bu bölüm dahilinde en yüksek katma değer payına sahip olan grup belirlenir. Bu grup dahilinde en yüksek katma değer payına sahip olan sınıf belirlenir. 02 Aralık 2010 02 Aralık 2010

16 MESLEK KOLLARININ NACE Rev.2’YE UYARLAMA ÇALIŞMALARI:
Çalışmanın Paydaşları: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 02 Aralık 2010 02 Aralık 2010 16

17 MESLEK KOLLARININ NACE Rev.2’YE UYARLAMA ÇALIŞMALARI:
Çalışmanın Amacı: Sanayi ve Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda hazırlanmış ve halihazırda kullanılan 491 “Esnaf ve Sanatkar Meslek Kolları”nın NACE Rev.2’ye uyarlanması, Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kullanılan 6 basamaklı sınıflamanın uygunluğunun kontrol edilmesi ve varsa yeni ekleme/çıkarmaların yapılması, Son hali verilecek olan çalışmanın tüm kurum ve kuruluşlarca kullanılabilmesi. 02 Aralık 2010 02 Aralık 2010 17

18 MESLEK KOLLARININ NACE Rev.2’YE UYARLAMA ÇALIŞMALARI:
Yapılan Toplantı Sayısı Kurumların Katılımıyla Gerçekleştirilen Toplantılar 4 Alt Çalışma Grubunun Gerçekleştirdiği Toplantılar 25 TOPLAM 29 02 Aralık 2010 02 Aralık 2010 18

19 MESLEK KOLLARININ NACE Rev.2’YE UYARLAMA ÇALIŞMALARI:
Alt Çalışma Grubu: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 02 Aralık 2010 02 Aralık 2010 19

20 MESLEK KOLLARININ NACE Rev.2’YE UYARLAMA ÇALIŞMALARI:
Alt Çalışma Grubu: NACE’Rev.2’nin Metodolojisi 02 Aralık 2010 02 Aralık 2010 20

21 MESLEK KOLLARININ NACE Rev.2’YE UYARLAMA ÇALIŞMALARI:
Alt Çalışma Grubu: Bitirilen 4lü sayısı 329 Kalan 286 Toplam 615 02 Aralık 2010 02 Aralık 2010 21

22 MESLEK KOLLARININ NACE Rev.2’YE UYARLAMA ÇALIŞMALARI:
Alt Çalışma Grubu: Toplam Çalışılan 6lı Kod Sayısı 1222 Çalışılacak Kod sayısı 917 Toplam 6lı Kod Sayısı 2139 02 Aralık 2010 02 Aralık 2010 22

23 MESLEK KOLLARININ NACE Rev.2’YE UYARLAMA ÇALIŞMALARI:
Alt Çalışma Grubu: Kod Revizyonu / İlave Tanım Revizyonu Çalışılan 1222 Kodta 242 1073 02 Aralık 2010 02 Aralık 2010 23

24 NACE Rev.2’NİN KURUM VE KURULUŞLARCA KULLANIMI:
Aynı Dilin Konuşulması Kontrol ve Düzeltmenin Kolaylığı Ortak Akıl (Tek Merkezden Yönetim) Aynı StandartlarınYakalanması Karşılaştırılabilir Veri Kurumlar Arası İşbirliği Uluslararası Veri Üretimi Veri Toplama Maliyetinin Azaltılması Diğer.. 02 Aralık 2010 02 Aralık 2010 24

25 Kod verirken ne gibi güçlüklerle karşılaşılır?
Ana faaliyeti belirlemede zorluk Girişimden ayrıntılı bilginin alınamaması Aranan ürün/faaliyetin bulunamaması ... 02 Aralık 2010 02 Aralık 2010 25

26 Karşılaşılan güçlükleri azaltmak için neler yapabiliriz?
Eğitim Kaynaklara erişimin kolaylaştırılması Bulunan çözümlerin paylaşılması Çözüm bulunamayan ürün/faaliyetler için ortak akla danışılması Sınıflamalar arası ilişkilerin kullanılması ... 02 Aralık 2010 02 Aralık 2010 26

27 Çözüm Yöntemleri Kullanılabilecek Kaynaklar
NACE PRODCOM İzahname Ticaret Sınıflaması Diğer sınıflamalar CPA GTİP Sözlükler İnternet 02 Aralık 2010 02 Aralık 2010 27

28 NACE Rev.2 ÖRNEK DURUMLAR: 02 Aralık 2010 02 Aralık 2010 28

29 Örnekler – Balık a b c d e f G Girişim balık avlamaktadır.
03.1 Balıkçılık (Kısım A) b 03.2 Su ürünleri yetiştiriciliği (Kısım A) c 10.2 Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşak. işlenmesi ve sak. (Kısım C) d 46.38 Balık, kabuklular ve yumuşak. da dahil diğer gıda mad. top. tic (Kısım G) e 47.11 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağaz. gıda, içe. veya tütün perakende ticareti (Kısım G) f 47.23 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağaza. balık, kabuklu..per. tic. (Kısım G) G 93.19 Diğer spor faaliyetleri (Kısım R) 02 Aralık 2010 02 Aralık 2010 29

30 Örnekler – Balık a b c d e f G Girişim balık yetiştirmektedir.
03.1 Balıkçılık (Kısım A) b 03.2 Su ürünleri yetiştiriciliği (Kısım A) c 10.2 Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşak. işlenmesi ve sak. (Kısım C) d 46.38 Balık, kabuklular ve yumuşak. da dahil diğer gıda mad. top. tic (Kısım G) e 47.11 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağaz. gıda, içe. veya tütün perakende ticareti (Kısım G) f 47.23 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağaza. balık, kabuklu..per. tic. (Kısım G) G 93.19 Diğer spor faaliyetleri (Kısım R) 02 Aralık 2010 02 Aralık 2010 30

31 Örnekler – Balık Girişim dışarıdan balık almakta ve bunları satmaktadır. a 03.1 Balıkçılık (Kısım A) b 03.2 Su ürünleri yetiştiriciliği (Kısım A) c 10.2 Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşak. işlenmesi ve sak. (Kısım C) d 46.38 Balık, kabuklular ve yumuşak. da dahil diğer gıda mad. top. tic (Kısım G) e 47.11 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağaz. gıda, içe. veya tütün perakende ticareti (Kısım G) f 47.23 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağaza. balık, kabuklu..per. tic. (Kısım G) G 93.19 Diğer spor faaliyetleri (Kısım R) 02 Aralık 2010 02 Aralık 2010 31

32 Örnekler – Balık Girişim spor veya eğlence amaçlı balıkçılık yaptırmaktadır. a 03.1 Balıkçılık (Kısım A) b 03.2 Su ürünleri yetiştiriciliği (Kısım A) c 10.2 Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşak. işlenmesi ve sak. (Kısım C) d 46.38 Balık, kabuklular ve yumuşak. da dahil diğer gıda mad. top. tic (Kısım G) e 47.11 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağaz. gıda, içe. veya tütün perakende ticareti (Kısım G) f 47.23 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağaza. balık, kabuklu..per. tic. (Kısım G) G 93.19 Diğer spor faaliyetleri (Kısım R) 02 Aralık 2010 02 Aralık 2010 32

33 Örnekler – Giyim Eşyası
Girişim takım elbise imalatı yaptırmaktadır. a 14.13 Diğer dış giyim eşyaları imalatı (Kısım C) b 14.19 Diğer giyim eşyalarının ve giysi aksesuarlarının imalatı (Kısım C) c 22.29 Diğer plastik ürünlerin imalatı (Kısım C) d 32.30 Spor malzemeleri imalatı (Kısım C) e 32.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar (Kısım C) (Kısım S) f 95.29 Bys. diğer kişişel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı 02 Aralık 2010 02 Aralık 2010 33

34 Örnekler – Giyim Eşyası
Girişim tekstil malzemelerinden pençe vurulmamış ayakkabı imal etmektedir. a 14.13 Diğer dış giyim eşyaları imalatı (Kısım C) b 14.19 Diğer giyim eşyalarının ve giysi aksesuarlarının imalatı (Kısım C) c 22.29 Diğer plastik ürünlerin imalatı (Kısım C) d 32.30 Spor malzemeleri imalatı (Kısım C) e 32.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar (Kısım C) (Kısım S) f 95.29 Bys. diğer kişişel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı 02 Aralık 2010 02 Aralık 2010 34

35 Örnekler – Giyim Eşyası
Girişim sıcak pres yöntemiyle dikişsiz olarak birleştirilmiş plastik giyim eşyası imalatı yapmaktadır. a 14.13 Diğer dış giyim eşyaları imalatı (Kısım C) b 14.19 Diğer giyim eşyalarının ve giysi aksesuarlarının imalatı (Kısım C) c 22.29 Diğer plastik ürünlerin imalatı (Kısım C) d 32.30 Spor malzemeleri imalatı (Kısım C) e 32.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar (Kısım C) (Kısım S) f 95.29 Bys. diğer kişişel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı 02 Aralık 2010 02 Aralık 2010 35

36 Örnekler – Giyim Eşyası
Girişim deri veya kumaş eldiven imalatı yapmaktadır. a 14.13 Diğer dış giyim eşyaları imalatı (Kısım C) b 14.19 Diğer giyim eşyalarının ve giysi aksesuarlarının imalatı (Kısım C) c 22.29 Diğer plastik ürünlerin imalatı (Kısım C) d 32.30 Spor malzemeleri imalatı (Kısım C) e 32.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar (Kısım C) (Kısım S) f 95.29 Bys. diğer kişişel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı 02 Aralık 2010 02 Aralık 2010 36

37 Örnekler – Giyim Eşyası
Girişim deriden boks eldivenleri ve spor başlıkları imal etmektedir. a 14.13 Diğer dış giyim eşyaları imalatı (Kısım C) b 14.19 Diğer giyim eşyalarının ve giysi aksesuarlarının imalatı (Kısım C) c 22.29 Diğer plastik ürünlerin imalatı (Kısım C) d 32.30 Spor malzemeleri imalatı (Kısım C) e 32.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar (Kısım C) (Kısım S) f 95.29 Bys. diğer kişişel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı 02 Aralık 2010 37

38 Örnekler – Giyim Eşyası
Girişim yangına dayanıklı elbise imal etmektedir. a 14.13 Diğer dış giyim eşyaları imalatı (Kısım C) b 14.19 Diğer giyim eşyalarının ve giysi aksesuarlarının imalatı (Kısım C) c 22.29 Diğer plastik ürünlerin imalatı (Kısım C) d 32.30 Spor malzemeleri imalatı (Kısım C) e 32.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar (Kısım C) (Kısım S) f 95.29 Bys. diğer kişişel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı 02 Aralık 2010 02 Aralık 2010 38

39 Örnekler – Giyim Eşyası
Girişim giyim eşyalarını tamir etmektedir. a 14.13 Diğer dış giyim eşyaları imalatı (Kısım C) b 14.19 Diğer giyim eşyalarının ve giysi aksesuarlarının imalatı (Kısım C) c 22.29 Diğer plastik ürünlerin imalatı (Kısım C) d 32.30 Spor malzemeleri imalatı (Kısım C) e 32.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar (Kısım C) (Kısım S) f 95.29 Bys. diğer kişişel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı 02 Aralık 2010 02 Aralık 2010 39

40 Örnekler – Bakım/Onarım
Girişim, sıhhi tesisat tamir işleri yapmaktadır. a 33.11 Fabrikasyon metal ürünlerin onarımı (Kısım C) b 33.12 Makinelerin onarımı (Kısım C) c 42.22 Elektrik ve telekomünikasyon için hizmet projelerinin inşaatı (Kısım F) d 43.21 Elektrik tesisatı (Kısım F) e 43.22 Sıhhi tesisat, ısıtma ve iklimlendirme tesisatı (Kısım F) f 95.24 Mobilyaların ve ev döşemelerinin onarımı (Kısım S) 02 Aralık 2010 02 Aralık 2010 40

41 Örnekler – Bakım/Onarım
Girişim mobilyaların tamiratını yapmaktadır. a 33.11 Fabrikasyon metal ürünlerin onarımı (Kısım C) b 33.12 Makinelerin onarımı (Kısım C) c 42.22 Elektrik ve telekomünikasyon için hizmet projelerinin inşaatı (Kısım F) d 43.21 Elektrik tesisatı (Kısım F) e 43.22 Sıhhi tesisat, ısıtma ve iklimlendirme tesisatı (Kısım F) f 95.24 Mobilyaların ve ev döşemelerinin onarımı (Kısım S) 02 Aralık 2010 02 Aralık 2010 41

42 Örnekler – Bakım/Onarım
Girişim, binalardaki elektrik tesisatının bakım ve onarımını yapmaktadır. a 33.11 Fabrikasyon metal ürünlerin onarımı (Kısım C) b 33.12 Makinelerin onarımı (Kısım C) c 42.22 Elektrik ve telekomünikasyon için hizmet projelerinin inşaatı (Kısım F) d 43.21 Elektrik tesisatı (Kısım F) e 43.22 Sıhhi tesisat, ısıtma ve iklimlendirme tesisatı (Kısım F) f 95.24 Mobilyaların ve ev döşemelerinin onarımı (Kısım S) 02 Aralık 2010 02 Aralık 2010 42

43 Kaynaklar http://tuikapp.tuik.gov.tr/DIESS/
02 Aralık 2010 02 Aralık 2010 43 43

44 TEŞEKKÜRLER 02 Aralık 2010 02 Aralık 2010 44 44


"İstatistiki Sınıflamalar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları