Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BULAŞICI HASTALIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ. BULAŞICI HASTALIKLAR ŞUBE GÖREVLERİ BAĞIŞIKLAMA ÇALIŞMALARI BULAŞICI HASTALIK KONTROL ÇALIŞMALARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BULAŞICI HASTALIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ. BULAŞICI HASTALIKLAR ŞUBE GÖREVLERİ BAĞIŞIKLAMA ÇALIŞMALARI BULAŞICI HASTALIK KONTROL ÇALIŞMALARI."— Sunum transkripti:

1 BULAŞICI HASTALIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2 BULAŞICI HASTALIKLAR ŞUBE GÖREVLERİ BAĞIŞIKLAMA ÇALIŞMALARI BULAŞICI HASTALIK KONTROL ÇALIŞMALARI

3 BAĞIŞIKLAMA BAĞIŞIKLAMA –Lojistik –Eğitim –Denetim –TSIM Programına veri girişi –Geri bildirim

4 BAĞIŞIKLAMA 2006/120 nolu Genişletilmiş Bağışıklama Programı(GBP)Genelgesi 30.11.2006 Tarihinden itibaren yürürlüktedir www.saglik.gov.tr

5 Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi SGB ASM Ayniyat İrsaliye İrsaliye / Tutanak AH AŞI DAĞITIM PLANI TSM

6 Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi - Aşı Sor. (Dr. ve YSP) - Soğuk Zincir Sor. SGB TSM (Dr. ve YSP) - Aşı Sor. (Dr. ve YSP) - -Soğuk Zincir Sor. ASM Belirlenen İrtibat görevlisi * Sorumlu Aile Hekimi AH Aile Hekimi Aile Sağlığı Elemanı * TSM tarafından Geçici olarak görevlendirilen AŞI ve SOĞUK ZİNCİR SORUMLUSU

7 Lojistik - Aşı ve Serum ihtiyacının tespiti. - Sağlık Müdürlüğünden aşı alımı, ASM ve Kurumlara dağıtımı.DenetlemeEğitim ASM - Form 013 ve Form013-B’lerin ASM’den toplanması / kontrolü ve TSİM programına veri girişinin yapılması. ASM - Aşı ve Serum ihtiyacının tespiti. - - TSM’den Aşıyı teslim alır. - - Soğuk Zincir Denetimi (Aşı Buzdolabı Kontrolü) - Formların SGB / TSM iletilmesi. AH - Aşıları diğer AH ile ortak kullanır.* - - Uyguladıkları Aşıları Bilgisayara ve İlgili form / kartlara işler. - Ay sonunda Form 013 ve Form 013- B’leri ASM’deki görevliye teslim eder. * AH ASM’den ayrı bir binada görev yapıyor ise kendine ait soğuk zincir kuralını uygun olarak aşıyı muhafaza eder ve uygular GÖREV AKIŞ ŞEMASI SGBTSM

8 KULLANILAN FORMLAR F 012 / A 0-4 Yaş Aşı Kayıt Fişi F 012 / B 5 Yaş üzeri Aşı Kayıt Fişi F 013 Aşı Sonuçları Çizelgesi ( aylık ) F 013 B Özel Aşı Sonuçları Çizelgesi( aylık ) Bölge Dışı Aşı Bildirim Fişi Aşı kartları Tüm formları aile hekimi kullanacak BAĞIŞIKLAMA

9 Aile Hekimleri ; Kendine bağlı nüfustaki aşıladıkları kişileri F 012/A ve F012/B formlarına kaydeder, Kendine bağlı olmayanlara yaptığı aşıları bölge dışı aşı bildirim fişi ile TSM’ne bildirir Ay sonunda, ay içinde aşıladıkları toplam kişi sayısını F012lerden toplayarak F013 ile TSM’ne gönderir, Kendine bağlı nüfustan özel aşı olanları F012’lere farklı renkle kaydeder ve ay sonunda toplamını alarak F013 /B ile TSM’e gönderir. BAĞIŞIKLAMA KULLANILAN FORMLAR

10 Sağlık Grup Başkanlığı (Toplum Sağlığı Merkezi); ASM,AÇS-AP Merkezleri,VS Dispanserleri ve bağlı diğer kurumlarının aşı ihtiyacını tespit eder, Sağlık Müdürlüğünden temin ederek ihtiyacı olan kurumlara dağıtımını sağlar. Kurumların aşı uygulamalarını ve soğuk zincir kurallarına uymalarını denetler Aylık çalışma formlarını toplar,kontrol eder,TSİM programına girer * Kurumlarından gelen yada TSM de yapılan bölge dışı aşıları içeren Bölge dışı aşı bildirim formlarını(başka bölgeye, ilçeye yada ile ait) BHŞ gönderir. Rutin aşılama faaliyetleri dışındaki aşı kampanyaları,aşı günleri gibi organizasyonlarda TSM, ASM ve diğer bağlı kurumlarının işbirliği içerisinde çalışmalarını sağlar. BAĞIŞIKLAMA KULLANILAN FORMLAR

11 TETANOS AŞI GÜNLERİ 3.TUR (TAG 3 ) Ülkemizde 2007 yılı sonuna kadar Maternal ve Neonatal Tetanosun eliminasyonunu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Ulusal Eylem Planı çerçevesinde 18 il ile birlikte Yüksek Riskli Bölgeleri olan 43 ilde de çalışmalar yapılmaktadır. İlimizde Yüksek Riskli Bölge tanımına uyan 5 Sağlık Ocağı Bölgesi bulunmaktadır Kiraz –Haliller SO Menemen-Asarlık SO Torbalı –Atatürk SO Konak -19 Mayıs SO,Mimar Sinan SO

12 TAG 3 14 Mayıs -8 Haziran 2007 tarihleri arasında uygulanacaktır. Adı geçen 5 kurum bölgesindeki 15-49 yaş arası kadınların aşılanma durumları incelenerek,gerek kurumlara başvuran gerekse gezici ekiplerle dolaşılarak eksik aşılı kadınların Td aşıları uygulanacaktır. Uygulamada soğuk zincire ve minimum intervale dikkat edilmesi gerekmektedir. Sahada yapılacak çalışma için SGB (TSM) personel ve araç desteği sağlamalıdır. Her hafta Cuma günü saat 15’e kadar o hafta yapılan TAG3 kapsamındaki Td aşıları BHŞ’e faks ile bildirilmelidir. TETANOS AŞI GÜNLERİ 3.TUR (TAG 3 )

13 OKUL AŞILARI Rutin okul aşılarına ek olarak 2006-2007 öğretim yılının ikinci döneminde 6. ve 7. sınıf öğrencilerine Hepatit B aşısının 1. ve 2. dozları yapılmaya başlanmış,3. dozlarının ise 2007 yılı Ekim ayında yapılması planlanmıştı. İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin Hepatit B aşılarının ilk 2 dozu da öğretim yılının ilk yarısında yapılmış 3. dozlarının Nisan-Mayıs 2007 tarihlerinde uygulanması planlanmıştı, İlköğretim okullarında aşı yapılmayan ya da eksik kalan okulların tespiti ve Mayıs ayı sonuna kadar aşıların tamamlanması gerekmektedir.

14 Okul aşılarının SGB (TSM) koordinatörlüğünde ASM den de destek alınarak yapılması gerekmektedir. OKUL AŞILARI

15 BULAŞICI HASTALIK ÇALIŞMALARI Bulaşıcı hastalık bildirimleri Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi Genelgesine(22.10.2004 016261 sayı 2004-129 no’lu genelge) VAKA AİLE HEKİMİNE KAYITLI İSE Aile hekimleri bildirimi zorunlu hastalıkla karşılaştığında form 014 ile bağlı bulundukları toplum sağlığı merkezine bildirim yapar. Aile Hekimi filyasyon çalışması da yaparak filyasyon raporunu TSM’ye gönderir.Vakaları form 016’ya kaydeder. Ay sonunda vakaları form 017/A ile TSM’ye gönderirir. TSM’de 017/A’yı TSİM’e girer. TSM’ler 014 formlarını inceleyip değerlendirip Sağlık Md. Aynı gün faksla gönderir. TSM ler aile hekimlerinin filyasyonu yaptığı formları SGB, SM gönderir.

16 AİLE HEKİMİ - Form 016 Kayıt - Ay sonunda Form 017/A Bildirim - FİLYASYON VAKA AİLE HEKİMİNİN BÖLGESİNDE İSE TSM Form 014 FİLYASYON Ay sonunda Bildirilen Form 017/A’ların TSİM’e kaydı. SGB Sağlık Müd. Bul.Hast.Şb. Müd. Form 014 FİLYASYON

17 BULAŞICI HASTALIK ÇALIŞMALARI VAKA AİLE HEKİMİNE KAYITLI DEĞİL İSE Aile hekimleri bildirimi zorunlu hastalıkla karşılaştığında form 014 ile bağlı bulundukları toplum sağlığı merkezine bildirim yapar. Toplum sağlığı merkezi vaka kendi bölgesinde ise ilgili aile hekimine, bölge dışı ise vakayı ilgili sağlık grup başkanlığı/sağlık müdürlüğüne bildirir. “Grup başkanlığı/müdürlük vaka hangi toplum sağlığı bölgesindeyse form 014’ü bağlı bulunduğu TSM’ne gönderir. İlgili Aile hekimi 016’ya kayıt eder, filyasyonu yapar, filyasyon raporunu TSM’ye gönderir. Ay sonunda aile hekimi vakaları form 017/A ile TSM’ye bildirir. TSM 017/A ları TSİM’e girer.

18 VAKA AİLE HEKİMİNİN BÖLGESİ DIŞINDA İSE Form 014 TSM Aile Hekimi SGB Sağlık Müd. Bul.Hast.Şb. Müd.

19 BULAŞICI HASTALIK ÇALIŞMALARI Aile hekimleri A ve B grubu bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıkları bildirmekle yükümlüdür. Toplum sağlığı merkezleri Grup A, B, sentinal sürveyansı yapılan C grubu hastalıklar ve laboratuarlardan bildirimi yapılan D grubu hastalık etkenleri ile ilgili form 016 kaydını tutar filyasyonunu yapmak için bu bilgiyi vakanın kayıtlı olduğu aile hekimine iletir.

20 BULAŞICI HASTALIK ÇALIŞMALARI İSTİSNALAR A grubu hastalıklardan tüberküloz kesin vaka bildirimi gerektirdiği için aile hekimleri tarafından bildirilmeyecektir. HIV/AİDS tanının laboratuar testine dayanması, doğrulama gerektirmesi, doğrulama yapılanlar için (D 86) bildirim formu doldurulması gibi nedenlerle aile hekimleri tarafından bildirilmeyecektir.

21 KUDUZ ŞÜPHELİ ISIRIK İlimizde tüm hastane acil servislerinde, kuduz tedavi merkezinde ve bazı sağlık ocaklarında kuduz aşısı uygulanmaktadır. İlk doz aşılardan sonra vaka takipleri bazı devlet hastaneleri, kuduz tedavi merkezi ve sağlık grup başkanlıkları işbirliği ile yapılamaktadır. Metropolde şüpheli ısırıkların takibi, aşısı, serum uygulanması kuduz tedavi merkezince yapılmaktadır.

22 KUDUZ ŞÜPHELİ ISIRIK Şüpheli ısırıklarla ilgili Aliağa, Beydağ, Çeşme, Foça, Kınık, Menderes, Selçuk, Seferihisar, Karaburun, Dikili, Kemalpaşa TSM’lerinde veya bunların belirleyeceği bir kurumda kuduz aşısı uygulanmalı ve takibi yapılamalıdır.

23 KUDUZ ŞÜPHELİ ISIRIK Aile Hekimleri aynı 014 formunda olduğu gibi Kuduz Şüpheli Isırık Bildirim Fişi ile TSM’ye bildirim yapmalıdır. Aynı şekilde Filyasyon formu olan Kuduz Şüpheli temas İnceleme formunu doldurmalıdır. Ay sonunda tam doz kuduz aşı uygulayan TSM’ler Kuduz Şüpheli Temas İzleme formu TSM TSİM’e girer

24 Tüberkülozla İlgili Görevler Doğrudan Gözetimli Tedavi(DGT) kapsamında VSD’ler tarafından AH’lere ulaştırılan “DGT İzlem Formu”nu doldurarak VSD’lere iletir. Başvuran, tanı almış Tüberküloz hastalarını VSD’ye telefonla kimlik, adres ve iletişim bilgilerini ihbar eder.

25 Hastalık Kontrol programları Kızamık Eliminasyon Programı: Polio Eradikayon Programı (PEP) İnfluenza Sürveyansı: Kış dönemi Su ve Besinlerle Bulaşan Hastalıklar Şürveyansı HIV/AİDS Danışmanlık

26 BULAŞICI HAST.FORMLAR AH Form 014 Form 017 A-B Form 016 Form 18 B (Parazit) Neonatal bebek ölüm formu GBP sürveyans formu Kuduz şüpheli ısırık bildirim formu Filyasyon ve vaka inceleme formları TSM

27 TSMnin TSİM’e veri girişi Form 017 A-B GBP Sürveyans Formu Kuduz Şüpheli Temas İzleme Formu VSD 17 Aylık Çalışma Formu

28 Müdürlük TSİM Kuduz Şüpheli temas İzleme formu (Hastaneler) HIV tetst sonuçları Sıtma Aylık çalışmaları 17 C-D Form 014 ler ve filyasyonlar form 16 programına girilmeye devam edilecek.

29 Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı Ve Bildirim Sistemi Standart Tanı, Sürveyans Ve Laboratuar Rehberi iyi bilinmeli www.saglik.gov.tr

30 Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi Şube Md.Dr İlhan Gürbüz 441 81 11-174 Dr. Haluk Kocamış 441 81 11-213 Dr. Mert Aydın 441 81 11-193 Uzm. Dr. Mestan Emek 441 81 11-193 Sağlık M. Murat Tuncer441 81 11-129 Hem. Süheyla Ege441 81 11-178 Hem. Ebru Sayan441 81 11-129 Mem. Filiz Yeltürk441 81 11-178 Mem. Emsal Kurt 441 81 11-129

31 BulaşıcıHastalıklar Şubesi Faks: 441 33 71 e-posta bulasici@ism.gov.trbulasici@ism.gov.tr


"BULAŞICI HASTALIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ. BULAŞICI HASTALIKLAR ŞUBE GÖREVLERİ BAĞIŞIKLAMA ÇALIŞMALARI BULAŞICI HASTALIK KONTROL ÇALIŞMALARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları