Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Toplantısı, 27 Mart 2003, Ankara Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Plânlama.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Toplantısı, 27 Mart 2003, Ankara Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Plânlama."— Sunum transkripti:

1 Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Toplantısı, 27 Mart 2003, Ankara
Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Plânlama Kurulu Bünyesinde Yürütülen Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Kurma Çalışmaları Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Kurma Çalışmaları, Dr.Müh.Yb. Hayati TAŞTAN

2 Takdim Plânı Öncesi Mevcut Durum Sonuç ve Öneriler

3 Öncesi : 1. Kamu kurum ve kuruluşlarının, yönetim,hizmet ve üretim faaliyetlerinde; Personel, zaman ve malzeme tasarrufu sağlamak, Etkinliği, verimi ve kaliteyi artırmak amacıyla başlattıkları bilgisayar teknolojisine dayalı "Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)" kurma çalışmalarında;

4 Mekânsal verilere altlık teşkil edecek olan "1:25
Mekânsal verilere altlık teşkil edecek olan "1: ölçekli standart topoğrafik vektör haritaların'' Ortak bir standartta, Tekrarsız, Gayretleri birleştirilip yönlendirerek üretimini, kısa sürede gerçekleştirmek,

5 Aynı detaylara ilişkin mekânsal verilerin,
Farklı kurumlar tarafından tekrarlı olarak sayısallaştırılmasını önleyerek, Dağıtılmış veritabanları mimarisinde kurumsal CBS’lerinin kurulmasına olanak sağlamak, Kurumsal CBS'leri arasında, tercihen çevrim içi (on-line) bağlantı ile bilgi değişimlerini sağlamak,

6 Sonuçta, kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğini sağlayarak, sayısal coğrafi bilgi üretim ve mübadelesinde standart ve sorumlulukları belirlemek amacıyla, 04 ŞUBAT tarihinde, İlgili kurum ve kuruluşların katılımı ile, Harita Genel Komutanlığında, “CBS Kurma Çalışmalarının Koordinasyonu Sempozyum ve Paneli” düzenlenmiştir.

7 2. Söz konusu sempozyum ve panelde yapılan görüşmeler sonucunda,
“Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Politika ve Stratejisi Esasları Taslağı” dokümanı hazırlanmıştır.

8 Bu doküman, Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Başkanlığının, 16 Şubat tarihli yazısı ile, İncelemeleri ve varsa görüşlerini bildirmeleri amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmiştir.

9 3.Konu ile ilgili olarak, Sekiz kamu kurum ve kuruluşundan gelen görüşler doğrultusunda, Yeniden düzenlenen "TUCBS Politika ve Stratejisi Esasları Taslağı” dokümanı, 09 NİSAN 1999 tarihinde, Harita Genel Komutanlığında yapılan “Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Plânlama Kurulu” toplantısında, tekrar görüşülmüş ve nihai şekli verilmiştir.

10 4."TUCBS Politika ve Stratejisi Esasları Taslağı” dokümanında,
Bu taslağın amacı, kapsamı ile; TUCBS’ne ilişkin özellikler, politika, strateji tanımlanmış,

11 TUCBS'nin oluşturulması,
Böylece kamu kurum ve kuruluşlarının kendi sorumluluk alanlarına uygun olarak ihtiyaç duydukları coğrafi bilgilerin, Kurumlar arası işbirliği ile, Belirlenecek yetki ve sorumluluklara göre, Üretimi, Revizyonu, Değişimi için uygulanacak ilkeler belirtilmiştir.

12 5. “TUCBS Politika ve Stratejisi Esasları Taslağı” dokümanı,
Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen görüşler ile birlikte, “Bakanlar Kurulu onayı alınması için”, BHİKPK Başkanlığınca, 10 Mayıs 1999 tarihinde, Millî Savunma Bakanlığına gönderilmiştir.

13 6.Millî Savunma Bakanlığından gelen
21 Haziran 1999 tarihli görüş yazısında; “Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Plânlama Kurulu” yönetmeliğinde, bu kurula, başka bir kurulun (“Bakanlıklararası Coğrafi Bilgi Sistemleri Koordinasyon ve Plânlama Kurulu”nun) kuruluş ve görevleri ile ilgili bir yönetmelik hazırlama görev ve/veya yetkisinin verilmediği,

14 “TUCBS Politika ve Stratejisi Esasları Taslağı” nın hukuki dayanağının (kanunun) gösterilmediği,
Bu nedenlerle, söz konusu “Esaslar”ın çıkarılabilmesi için; Varsa yasal dayanağın bu dokümanda belirtilmesi gerektiği, Eğer yasal bir dayanağı yoksa öncelikle bu konuda gerekli yasal düzenlemenin yapılması gerektiği bildirilmiştir.

15 Mevcut Durum : Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Toplantısı, 27 Mart 2003, Ankara Ulusal Düzeyde Coğrafi Bilgi üreten, Kullanan veya Yararlanan Devlet Kuruluşlarına Örnekler Ulusal Düzeyde Tekrarlı Coğrafi Bilgi Üretim Çalışmalarına Örnekler Ulusal Düzeyde Coğrafi Bilgi Sistemi Kurma Çalışmalarına Örnekler Ulusal Düzeyde Coğrafi Bilgi Üretim Sorumluluklarına Örnekler Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Kurma Çalışmaları, Dr.Müh.Yb. Hayati TAŞTAN

16 Ulusal Düzeyde Coğrafi Bilgi üreten, kullanan veya yararlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Örnekler
Başbakanlık İçişleri Bakanlığı Turizm Bakanlığı Kültür Bakanlığı Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Harita Genel Komutanlığı İller Bankası Genel Müdürlüğü Orman Genel Müdürlüğü Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Karayolları Genel Müdürlüğü Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü

17 Ulusal Düzeyde Tekrarlı Coğrafi Bilgi Üretim Çalışmalarına Örnekler
TEKRARLI ÇALIŞMA: Basılı Topoğrafik Haritaların Taranarak Raster Harita Üretimi (1:25.000, 1: , 1: ) İLGİLİ KURUMLAR: 1. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Toprak ve Su Kaynakları, Ulusal Bilgi Merkezi 2. Harita Genel Komutanlığı 3. Antalya Büyükşehir Belediyesi (1:25.000)

18 1: 250.000 Ölçekli Topografik Veritabanı İLGİLİ KURUMLAR:
TEKRARLI ÇALIŞMA: 1: Ölçekli Topografik Veritabanı İLGİLİ KURUMLAR: 1. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Toprak ve Su Kaynakları, Ulusal Bilgi Merkezi ( Kırsal ve Tarımsal Alt Yapı Hizmetleri Veri Tabanı - 1: ) 2. Harita Genel Komutanlığı

19 1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TAKBİS)
TEKRARLI ÇALIŞMA: Emlâk Bilgi Sistemi İLGİLİ KURUMLAR: 1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TAKBİS) 2. Millî Emlâk Genel Müdürlüğü (MEOP) 3. MSB İnşaat Emlâk Dairesi Başkanlığı

20 Ulusal Düzeyde Coğrafi Bilgi Sistemi Kurma Çalışmalarına Örnekler
Harita Genel Komutanlığı: Topografik Veritabanları (1:25.000, 1: , 1:1 milyon) MTA Genel Müdürlüğü : Jeolojik Haritalar (Jeolojik Veritabanı) Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Bölüm Başkanlığı: Genetik Çeşitliliğin Yerinde Muhafazası (In-situ) Projesi, Türkiye Tarım Bilgi Sistemi Projesi

21 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü:
Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) Projesi Başbakanlık : Ulusal Bilgi Sistemi İçişleri Bakanlığı : Türkiye Afet Bilgi Sistemi (TABİS)

22 Orman Genel Müdürlüğü :
Orman Kaynakları Bilgi Sistemi Karayolları Genel Müdürlüğü : Karayolları Coğrafi Bilgi Sistemi Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi : Toprak Veritabanı (1:25.000), Kırsal ve Tarımsal Alt Yapı Hizmetleri Veritabanı (1: ), Türkiye Genel Toprak Haritası (1:1 milyon), Arazi Örtüsü ve Arazi Kullanım Veritabanı (1:25.000)

23 Millî Emlâk Genel Müdürlüğü Millî Emlâk Otomasyon Projesi (MEOP)
Millî Savunma Bakanlığı, İnşaat Emlâk Dairesi Başkanlığı Emlâk Bilgi Sistemi Çevre Bakanlığı Ulusal Çevre Veritabanı

24 Ulusal Düzeyde Coğrafi Bilgi Üretim Sorumluluklarına Örnekler (Başbakanlık – Ulusal Bilgi Sistemi)
Çevre Bakanlığı Su kirliliği Hava Kirliği Katı Atıklar Toprak Kirliliği Gürültü Biyolojik Zenginlikler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Santraller TEAŞ Elektrik Hatları TEDAŞ Dağıtım Şebekeleri BOTAŞ Doğal Gaz Boruları Petrol Boruları DSİ Gn.Md.lüğü Barajlar Su Kaynakları Sulama Kanalları

25 Devlet Limanlar, Hava Meydanları Gn.Md.lüğü
Karayolları Gn.Md.lüğü Otoyollar Karayolları Köprüler Viyadükler Devlet Limanlar, Hava Meydanları Gn.Md.lüğü Limanlar Hava Meydanları TC Devlet Demiryolları Gn.Md.lüğü Demiryolları Demiryolları Tesisleri İller İdaresi Gn.Md.lüğü İdari Alanlar Afet İşleri Gn.Md.lüğü Deprem Bölgeleri DİE Başkanlığı İdari Alan İstatistik Bilgileri Nüfus Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Okullar

26 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Gn.Md.lüğü
Sit Alanları Müzeler Anıtlar MTA Gn.Md.lüğü Jeolojik Kaynaklar Jeotermal Kaynaklar Madenler Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Arazi Örtüsü Toprak Haritaları Tapu ve Kadastro Gn.Md.lüğü Tapu Kadastro Harita Genel Komutanlığı Topoğrafya Akarsular Göller Denizler

27 Sonuç ve Öneriler : Harita kullanan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, gelişen bilgisayar teknolojisine paralel olarak, sayısal coğrafi bilgi ihtiyaçlarının arttığı, Sayısal coğrafi bilgi üretim ve mübadelesinde standart ve sorumluluklar belirli olmadığı için; aynı coğrafi bilgilerin, farklı kamu kurum ve kuruluşlarınca tekrarlı olarak toplandığı ve sayısallaştırıldığı,

28 Böylece, coğrafi bilginin kalitesi ve güvenirliğinde belirsizlik oluşurken; zaman, malzeme ve personel kullanımında israf oluştuğu, Bu nedenlerle, ulusal düzeyde tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayacak nitelikte “Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Politika ve Stratejisi Esasları” na ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir.

29 657 sayılı kanunda yer alan “Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Plânlama Kurulu”na benzer şekilde; “Bakanlıklararası Coğrafi Bilgi Sistemleri Koordinasyon ve Plânlama Kurulu” nun, mevcut kurumlardan birisinin kanuna eklenmesinin, Ya da, bu konuda ayrı bir kanun tasarısı hazırlanmasının,

30 Söz konusu kanun değişikliği veya kanun tasarısının onaylanmasını takiben, “Kurul”un bu kanuna istinâden kurulmasının, “Bakanlıklararası Coğrafi Bilgi Sistemleri Koordinasyon ve Plânlama Kurulu”nun üyeleri, görevleri ve çalışma şeklinin ise, bu kanuna dayanılarak çıkartılacak “Bakanlıklararası Coğrafi Bilgi Sistemleri Koordinasyon ve Plânlama Kurulu Yönetmeliği” ile düzenlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

31 Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Toplantısı, 27 Mart 2003, Ankara
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Politika ve Stratejisi Esasları Taslağı Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Kurma Çalışmaları, Dr.Müh.Yb. Hayati TAŞTAN

32 TUCBS Politika ve Stratejisi Esasları (1)
AMAÇ: Madde 1 – Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) politikası ve stratejisinin amacı; a. Türk Silahlı Kuvvetlerinin savunma, kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, üniversitelerin, gerçek ve tüzel kişilerin kendi sorumluluk alanlarına uygun olarak; (kalkınma, araştırma ve plânlama vb.) amaçları ile ihtiyaç duyduğu coğrafi bilgilerin, ulusal düzeyde belirlenecek görev, sorumluluk ve yetkiler çerçevesinde kurumlar arası işbirliği ile ulusal coğrafi bilgi standartlarına uygun olarak üretimi, revizyonu ve değişimine ilişkin hedeflerini, b. Bu hedeflere ulaşılabilmesi için, TUCBS oluşturulmasındaki ilkeleri ile kısa, orta ve uzun vadeli plânlamaya yönelik esasları belirlemektir.

33 TUCBS Politika ve Stratejisi Esasları (2)
KAPSAM : Madde 2 - TUCBS politikası ve stratejisi esasları; TUCBS'nin oluşturulması ve böylece Türk Silahlı Kuvvetlerinin savunma, kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, üniversitelerin, gerçek ve tüzel kişilerin kendi sorumluluk alanlarına uygun olarak ihtiyaç duydukları coğrafi bilgilerin kurumlar arası işbirliği ile belirlenecek yetki ve sorumluluklara göre üretimi, revizyonu ve değişimine ilişkin hedeflere ulaşılması için uygulanacak ilkeleri kapsar.

34 TUCBS Politika ve Stratejisi Esasları (3)
TANIMLAR : Madde 3 – Bu esaslarda geçen tanımlar şunlardır: a. Coğrafi Bilgi : Yer yüzeyindeki akarsu, göl vb. doğal detaylar ile insan yapısı detaylara ilişkin, belli bir referans sistemindeki konum koordinatlarıyla ifade edilen grafik veriler ile bunlara ilişkin yükseklik, tür vb. öznitelik ve grafik olmayan diğer verilerden oluşan sayısal bilgilerdir. b. Coğrafi Veritabanı : Coğrafi bilgileri depolayan veritabanıdır.

35 TUCBS Politika ve Stratejisi Esasları (4)
TANIMLAR (devam) : c. Coğrafi Bilgi Sistemi : Araştırma, plânlama, işletme, uygulama, karar ve denetleme organları için ihtiyaç duyulan coğrafi bilgilerin toplanması, depolanması, sorgulanması, analizi, sunulması ve değişimi fonksiyonları için bir araya gelen coğrafi veritabanı yazılım, donanım, personel, standartlar ve yöntemler bütünüdür. d. Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi : Kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, üniversitelerin, gerçek ve tüzel kişilerin görev ve sorumluluk alanlarına ilişkin kuracakları, dağıtılmış veritabanı mimarisinde, birbiriyle çevrim içi (on-line) / çevrim dışı (off-line) bağlantılı coğrafi veritabanlarından oluşan, ulusal düzeydeki coğrafi bilgi sistemidir.

36 TUCBS Politika ve Stratejisi Esasları (5)
Türkiye Ulusal CoğrafiBilgi Sisteminin Özellikleri : Madde 4 – Bilişim teknolojisi içerisinde farklı bir yeri bulunan TUCBS'de bu farklılığı yaratan özellikler şunlardır; a. Araştırma, plânlama, işletme, uygulama, karar ve denetleme organları için coğrafi bilgiye olan ihtiyacın ulusal düzeyde artması, b. Aynı coğrafi bilgilere, aynı standartlarda, birden çok kurumca ihtiyaç duyulması, c. Özel kalite standartları gerektirmesi, d. Yetişmiş insan gücü gerektirmesi, e. Sürekli olarak en yeni teknolojileri kullanmayı gerektirmesi ve bu sebeple büyük ölçüde araştırma-geliştirme (AR-GE) faaliyetlerine ihtiyaç göstermesi, f. Ulusal düzeyde bir organizasyon gerektirmesi.

37 TUCBS Politika ve Stratejisi Esasları (6)
Türkiye Ulusal CoğrafiBilgi Sistemi Politikası: Madde 5 –Türkiye ulusal coğrafi bilgi sistemi politikası; a. Yazılım, donanım ile tanınacak yetkiler çerçevesinde bilgi ve veri mübadelesi açılarından, yerli ve yabancı sektöre açık, b. Dinamik bir yapıda, c. Yeni teknolojilere adapte olmakta güçlük çekmeyen ve teknoloji üretebilen, d. Teknolojik gelişmeler karşısında kendini yenileme kabiliyeti bulunan, e. Ulusal coğrafi bilgi standartlarına uygun, f. Mevcut imkânları azami ölçüde kullanan, entegre olmuş ve tekrarlı yatırımlardan arındırılmış, bir “Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi”nin oluşturulmasını öngörmektir.

38 TUCBS Politika ve Stratejisi Esasları (7)
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Stratejisi: Madde 6- TUCBS stratejisinin temelini; ülke savunma ve kalkınmasının sağlanması için, TSK ile kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, üniversitelerin, gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaç duyduğu coğrafi bilgilerin doğru, ekonomik, güvenli ve istikrarlı bir biçimde, ulusal işbirliği ile karşılanması oluşturur. TUCBS stratejisinin uygulanmasında; koordinatör makam, "Bakanlıklararası Coğrafi Bilgi Sistemleri Koordinasyon ve Plânlama Kurulu" olup; gerekli yapılanma ve teşkilâtlanma devlet, sanayi, üniversite ve diğer ilgili kuruluşlar arasında her türlü gayret, işbirliği ve koordinasyonla sağlanır.

39 TUCBS Politika ve Stratejisi Esasları (8)
a. TUCBS faaliyetleri ile ilgili hususlar; (1) Ulusal coğrafi bilgi standartları geliştirilir ve TUCBS faaliyetlerinde bu standartlar uygulanır. (2) 1 :5 000, l : ve l : ölçekli standart topoğrafik haritalar, kurumlar arası işbirliği ile coğrafi veritabanı yapısında bilgisayar ortamına aktarılarak TUCBS'nin büyük, orta ve küçük ölçeklerde temel altlık verileri hazırlanır. (3) Bu temel altlık verilere dayalı olarak kurumsal coğrafi veritabanları, dağıtılmış veritabanları mimarisinde kurulur. (4) Sonuçta, bu kurumsal coğrafi veritabanları, on-line (çevrim içi / doğrudan), bu mümkün olmadığı takdirde off-line (çevrim dışı / dolaylı) olarak birbirine bağlanarak veri mübadelesi sağlanır.

40 TUCBS Politika ve Stratejisi Esasları (9)
b. TUCBS organizasyonu ile ilgili hususlar; (1) TUCBS organizasyonu, kapsam yönüyle coğrafi bilgi üreten ve kullanan her türlü kamu ve özel sektör, gerçek ve tüzel kişisini, icra yönüyle "Bakanlıklararası Coğrafi Bilgi Sistemleri Koordinasyon ve Plânlama Kurulu"nu kapsar. (2) Bu organizasyon kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları, TUCBS faaliyetlerinin yürütülmesinden; "Bakanlıklararası Coğrafi Bilgi Sistemleri Koordinasyon ve Plânlama Kurulu“ da, bu faaliyetlerin koordinasyon ve plânlanmasından sorumludur.

41 TUCBS Politika ve Stratejisi Esasları (10)
b. TUCBS organizasyonu ile ilgili hususlar (devam); (3) “Bakanlıklararası Coğrafi Bilgi Sistemleri Koordinasyon ve Plânlama Kurulu”nun yönetmelik taslağı, "Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Plânlama Kurulu Yönetmelikler Komisyonu" tarafından ilgili kuruluşların görüşleri alınarak; Kurul’un amacı, kapsamı, teşekkülü, sisteme katılacak birimlerin görev ve sorumlulukları ile ihtiyaç duyulacak diğer hususları içerecek şekilde hazırlanacaktır. (4) ”Bakanlıklararası Coğrafi Bilgi Sistemleri Koordinasyon ve Plânlama Kurulu”, TUCBS faaliyetlerinde düzenleyici, yol gösterici, yönlendirici, teşvik edici ve destekleyici nitelikte olacaktır.

42 TUCBS Politika ve Stratejisi Esasları (11)
c. TUCBS araştırma ve teknolojisi ile ilgili hususlar; TUCBS'nin geleceğe hazırlanması maksadıyla, TUCBS araştırma ve teknoloji çalışmaları, “Bakanlıklararası Coğrafi Bilgi Sistemleri Koordinasyon ve Plânlama Kurulu”nca yönlendirilir. d. Tedarik ile ilgili hususlar; (1) TUCBS faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulacak yazılım, donanım, personel, eğitim, hizmet ve diğer hususlara beş yıllık kalkınma plânlarında yer verilir. İhtiyaç duyulacak hususlar, Devlet Plânlama Teşkilâtı (DPT) ile koordineli olarak “TUCBS Politikası ve Stratejisi Esasları” kapsamında karşılanır. (2) TUCBS kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen tedarik ile ilgili tüm faaliyetlerdeki sistemler arası uyuşumsuzluklar, “Bakanlıklararası Coğrafi Bilgi Sistemleri Koordinasyon ve Plânlama Kurulu” ile koordine edilerek önlenir.

43 TUCBS Politika ve Stratejisi Esasları (12)
e. Coğrafi bilgi üretimi, revizyonu, veri değişimi ve kullanımı ile ilgili hususlar; (1) Türk Silahlı Kuvvetlerinin savunma, kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, üniversitelerin, gerçek ve tüzel kişilerin kendi sorumluluk alanlarına uygun olarak ihtiyaç duydukları coğrafi bilgi üretim ve revizyonunda kurumlar arası işbirliği esastır. (2) TUCBS kapsamında düşünülen coğrafi bilgi üretimi, revizyonu ve değişiminde tanımlanacak olan ulusal coğrafi bilgi standartları ve kalite kontrol esaslarına uymak şarttır, uygunluk “Bakanlıklararası Coğrafi Bilgi Sistemleri Koordinasyon ve Plânlama Kurulu” tarafından denetlenir.

44 TUCBS Politika ve Stratejisi Esasları (13)
e. Coğrafi bilgi üretimi, revizyonu, veri değişimi ve kullanımı ile ilgili hususlar (devam); (3) TUCBS kapsamında düşünülen coğrafi bilgi üretimi, revizyonu, değişimi kullanımına ilişkin görev, yetki ve sorumluluklar "Bakanlıklararası Coğrafi Bilgi Sistemi Koordinasyon ve Plânlama Kurulu" tarafından belirlenir. Prensip olarak revizyonun, üretimden sorumlu birim tarafından yapılması esastır. (4) “Bakanlıklararası Coğrafi Bilgi Sistemleri Koordinasyon ve Plânlama Kurulu”nun onay verip standartlarını belirlediği kurumsal veritabanları, karşılıklı olarak herhangi bir veri dönüşümüne ihtiyaç duymadan doğrudan okunup kullanılabilmelidir.

45 TUCBS Politika ve Stratejisi Esasları (14)
f. Eğitim ile ilgili hususlar; TUCBS'nin kurulması, işletilmesi, geliştirilmesi ve modern teknolojinin izlenebilmesi, yeterli miktar ve nitelikteki teknik insan gücünün mevcudiyetine bağlıdır. Gerekli görülen alanlarda teknik personelin yurt içinde ve yurt dışında eğitimleri; “Bakanlıklararası Coğrafi Bilgi Sistemi Koordinasyon ve Plânlama Kurulu” ile koordine edilerek TUCBS kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanır.

46 TUCBS Politika ve Stratejisi Esasları (15)
Diğer Hususlar : Madde 7- TUCBS ile ilgili diğer hususlar şunlardır; a. TUCBS kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları, TUCBS politika ve stratejisi esaslarına uygun olacak nitelikte gerekli kurumsal düzenlenmelerini yapacaktır. b. Belli bir ölçekteki coğrafi bilgi bisteminde üretilen coğrafi bilgilerin farklı ölçek coğrafi bilgi sistemlerinde sorunsuz kullanımı için her ölçekteki coğrafi bilgi sisteminin birbirine entegre olabilir nitelikte ulusal coğrafi bilgi standartlarına uygunluğu “Bakanlıklararası Coğrafi Bilgi Sistemleri Koordinasyon ve Plânlama Kurulu” tarafından koordine edilir. Yürürlük : Madde 8 - Bu esaslar yayım tarihinde yürürlüğe girer. YÜRÜTME : Madde 9- Bu esasları ”Bakanlar Kurulu” yürütür.


"Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Toplantısı, 27 Mart 2003, Ankara Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Plânlama." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları