Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Www.ismailbilgin.com.  Felsefenin anlamı  Felsefenin Doğuşu  Felsefenin Tarihsel Gelişimi  Felsefenin amacı  Felsefe toplum ilişkisi  Bilgi ve Bilgi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Www.ismailbilgin.com.  Felsefenin anlamı  Felsefenin Doğuşu  Felsefenin Tarihsel Gelişimi  Felsefenin amacı  Felsefe toplum ilişkisi  Bilgi ve Bilgi."— Sunum transkripti:

1 www.ismailbilgin.com

2  Felsefenin anlamı  Felsefenin Doğuşu  Felsefenin Tarihsel Gelişimi  Felsefenin amacı  Felsefe toplum ilişkisi  Bilgi ve Bilgi Türleri  Felsefenin Çeşitli Alanlarla İlişkisi

3 www.ismailbilgin.com Philosophie Philo (Sevgi) Sophia (Bilgelik) Felsefenin Anlamı Felsefe: Philosophia “philo” (sevgi) + “sophia” (bilgi-bilgelik)

4 www.ismailbilgin.com “Sophia”: Bilgi  Akıllıca hareket etmek  Kendine egemen olmak  Aşırılıklardan kaçınmak

5 www.ismailbilgin.com Filozof Hayatın anlamını merak eder. Bilgiyi ve bilgeliği arar.

6 www.ismailbilgin.com Pythagoras

7 www.ismailbilgin.com Filozof “her şeyi bilen kişi midir?

8 www.ismailbilgin.com Filozof Kendisine sunulan bilgileri, hakikatleri, inançları sorgulayan Doğru olanı arayan Yaşamı anlamlı kılacak, yaşamaya değer hale getirecek ilkeleri ve kuralları akıl yoluyla temellendirmeye çalışan kişidir

9 www.ismailbilgin.com Felsefe nedir? Nasıl tanımlanabilir?  Felsefenin tek bir tanımı yoktur  Felsefenin içeriği ve kapsamı tarihsel süreçte değişiklikler göstermiştir  Felsefe durağan bir bilgi türü değildir

10 www.ismailbilgin.com -“Felsefe neleri bilmediğini bilmektir.” Sokrates

11 www.ismailbilgin.com -“Doğruyu bulma yolunda düşünsel çalışmadır.” Platon -“İlkeler ya da ilk nedenler bilimidir.” Aristoteles

12 www.ismailbilgin.com -“Tanrıyı bilmektir.” Agustinus -“Deneye ve gözleme dayanan bilimsel veriler üzerine üşünmektir. Bacon -“Bilginin nasıl mümkün olacağını öğretmektir.” İ.Kant -“Düşüncenin kendi karşıtıyla çelişerek ilerlemesinin bilimidir.” Hegel

13 www.ismailbilgin.com “Felsefe yolda olmaktır.” Karl JASPERS

14 www.ismailbilgin.com Felsefi düşüncelerin görüldüğü ilk yer Milet M.Ö. 6.yüzyıl

15 www.ismailbilgin.com Evrenin ana maddesi “ SU ” dur. TALES M.Ö. 650- 540

16 www.ismailbilgin.com Evrenini ana maddesi Anaximenes Anaximandros Herakleitos hava sonsuzluk ateş

17 www.ismailbilgin.com Sofistler Düşünme edinimini doğadan insan ve toplum yaşamına taşıdılar

18 www.ismailbilgin.com “Kendini bil” Sokrates

19 www.ismailbilgin.com Sistematik Dönem Platon- Aristoteles

20 www.ismailbilgin.com Aristoteles Felsefesiyle 2000 yıl düşünme sistemlerini etkilemiştir.

21 www.ismailbilgin.com Hellenistik Dönem

22 www.ismailbilgin.com “Ahlaklı yaşam nedir?” “İnsan mutluluğu nerededir?” Epikürcüler Stoacılar Septikler EPİKUROS

23 www.ismailbilgin.com Hıristiyanlığın doğuşu ve yayılması

24 www.ismailbilgin.com *Felsefenin görevi dinsel dogmaları temellendirmektir. *Filozofları din adamlarıdır. *Otoriteler egemendir. A.Thomas Anselmus

25 www.ismailbilgin.com Rönesans: Yeniden doğuş

26 www.ismailbilgin.com  Yeniçağa geçişte bir köprü olmuştur.  Her alanda eski ile yeninin çatıştığı bir sahnedir.  Felsefe bu dönemde dinsel otoriteden bağımsız kalmaya, aklın ve deneyin sağladığı doğrularla kendine biçim vermeye çalışmaktadır.

27 www.ismailbilgin.com Akıl çağı:Aydınlanma

28 www.ismailbilgin.com Aydınlanma, insanın kendi akıl gücüyle özgür bir dünyaya kucak açmasıdır. İnsan hak ve özgürlükleri, laiklik, etik değerler felsefesinin konuları arasında yer alır. Bilgiyi ilerletmek ve entelektüel bir kültür yaratmak temel amaçtır.

29 www.ismailbilgin.com Günümüzde Felsefe

30 www.ismailbilgin.com Günümüzde felsefe, varlık, bilgi,değerler alanındaki geleneksel sorunlarla uğraşmanın yanı sıra teknoloji,dil, küreselleşme,demokrasi gibi kavramları analiz etmekte, Var olanlar üzerindeki tümel bakış açısıyla insan düşüncesine yeni açılımlar kazandırmayı sürdürmektedir.


"Www.ismailbilgin.com.  Felsefenin anlamı  Felsefenin Doğuşu  Felsefenin Tarihsel Gelişimi  Felsefenin amacı  Felsefe toplum ilişkisi  Bilgi ve Bilgi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları