Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Www.ismailbilgin.com.  Felsefenin anlamı  Felsefenin Doğuşu  Felsefenin Tarihsel Gelişimi  Felsefenin amacı  Felsefe toplum ilişkisi  Bilgi ve Bilgi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Www.ismailbilgin.com.  Felsefenin anlamı  Felsefenin Doğuşu  Felsefenin Tarihsel Gelişimi  Felsefenin amacı  Felsefe toplum ilişkisi  Bilgi ve Bilgi."— Sunum transkripti:

1

2  Felsefenin anlamı  Felsefenin Doğuşu  Felsefenin Tarihsel Gelişimi  Felsefenin amacı  Felsefe toplum ilişkisi  Bilgi ve Bilgi Türleri  Felsefenin Çeşitli Alanlarla İlişkisi

3 Philosophie Philo (Sevgi) Sophia (Bilgelik) Felsefenin Anlamı Felsefe: Philosophia “philo” (sevgi) + “sophia” (bilgi-bilgelik)

4 “Sophia”: Bilgi  Akıllıca hareket etmek  Kendine egemen olmak  Aşırılıklardan kaçınmak

5 Filozof Hayatın anlamını merak eder. Bilgiyi ve bilgeliği arar.

6 Pythagoras

7 Filozof “her şeyi bilen kişi midir?

8 Filozof Kendisine sunulan bilgileri, hakikatleri, inançları sorgulayan Doğru olanı arayan Yaşamı anlamlı kılacak, yaşamaya değer hale getirecek ilkeleri ve kuralları akıl yoluyla temellendirmeye çalışan kişidir

9 Felsefe nedir? Nasıl tanımlanabilir?  Felsefenin tek bir tanımı yoktur  Felsefenin içeriği ve kapsamı tarihsel süreçte değişiklikler göstermiştir  Felsefe durağan bir bilgi türü değildir

10 -“Felsefe neleri bilmediğini bilmektir.” Sokrates

11 -“Doğruyu bulma yolunda düşünsel çalışmadır.” Platon -“İlkeler ya da ilk nedenler bilimidir.” Aristoteles

12 -“Tanrıyı bilmektir.” Agustinus -“Deneye ve gözleme dayanan bilimsel veriler üzerine üşünmektir. Bacon -“Bilginin nasıl mümkün olacağını öğretmektir.” İ.Kant -“Düşüncenin kendi karşıtıyla çelişerek ilerlemesinin bilimidir.” Hegel

13 “Felsefe yolda olmaktır.” Karl JASPERS

14 Felsefi düşüncelerin görüldüğü ilk yer Milet M.Ö. 6.yüzyıl

15 Evrenin ana maddesi “ SU ” dur. TALES M.Ö

16 Evrenini ana maddesi Anaximenes Anaximandros Herakleitos hava sonsuzluk ateş

17 Sofistler Düşünme edinimini doğadan insan ve toplum yaşamına taşıdılar

18 “Kendini bil” Sokrates

19 Sistematik Dönem Platon- Aristoteles

20 Aristoteles Felsefesiyle 2000 yıl düşünme sistemlerini etkilemiştir.

21 Hellenistik Dönem

22 “Ahlaklı yaşam nedir?” “İnsan mutluluğu nerededir?” Epikürcüler Stoacılar Septikler EPİKUROS

23 Hıristiyanlığın doğuşu ve yayılması

24 *Felsefenin görevi dinsel dogmaları temellendirmektir. *Filozofları din adamlarıdır. *Otoriteler egemendir. A.Thomas Anselmus

25 Rönesans: Yeniden doğuş

26  Yeniçağa geçişte bir köprü olmuştur.  Her alanda eski ile yeninin çatıştığı bir sahnedir.  Felsefe bu dönemde dinsel otoriteden bağımsız kalmaya, aklın ve deneyin sağladığı doğrularla kendine biçim vermeye çalışmaktadır.

27 Akıl çağı:Aydınlanma

28 Aydınlanma, insanın kendi akıl gücüyle özgür bir dünyaya kucak açmasıdır. İnsan hak ve özgürlükleri, laiklik, etik değerler felsefesinin konuları arasında yer alır. Bilgiyi ilerletmek ve entelektüel bir kültür yaratmak temel amaçtır.

29 Günümüzde Felsefe

30 Günümüzde felsefe, varlık, bilgi,değerler alanındaki geleneksel sorunlarla uğraşmanın yanı sıra teknoloji,dil, küreselleşme,demokrasi gibi kavramları analiz etmekte, Var olanlar üzerindeki tümel bakış açısıyla insan düşüncesine yeni açılımlar kazandırmayı sürdürmektedir.


"Www.ismailbilgin.com.  Felsefenin anlamı  Felsefenin Doğuşu  Felsefenin Tarihsel Gelişimi  Felsefenin amacı  Felsefe toplum ilişkisi  Bilgi ve Bilgi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları