Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SORGUN HALK EĞİTİM MERKEZİ PROJE BAŞLANGIÇ TOPLANTISI SECURE INTERNET & SECURE GENERATIONS SEIN-SEGE......./09/2009.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SORGUN HALK EĞİTİM MERKEZİ PROJE BAŞLANGIÇ TOPLANTISI SECURE INTERNET & SECURE GENERATIONS SEIN-SEGE......./09/2009."— Sunum transkripti:

1 SORGUN HALK EĞİTİM MERKEZİ PROJE BAŞLANGIÇ TOPLANTISI SECURE INTERNET & SECURE GENERATIONS SEIN-SEGE......./09/2009

2 LIFELONG LEARNING PROGRAMME GRUNDTVIG LEARNING PARTNERSHIP

3 Programın Genel Tanımı ve Amacı - Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları Projeleri Türkiye’deki ulusal ajans görevini yapan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülen bir programdır.ulusal ajans - Yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren organizasyonlar arasında küçük ölçekli işbirliği faaliyetleri için bir çerçevedir. - En az üç ülke kuruluşunun eğitimcileri ve öğrenicileri kendi kuruluşları ve çevrelerindeki topluluklar için ortak fayda taşıyan bir veya daha fazla konuda işbirliği yaparak birlikte çalışırlar.

4 Desteklenen Faaliyetler - Projeye dahil olan tüm kuruluşlar arasında toplantılar ve seminerler, - Proje faaliyetlerinde yer alan personel ve öğrenicilerin değişimleri (hareketlilik), - Uygun olan her türlü araçla ve özellikle de bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak tecrübe ve iyi uygulamaların değişimi, - Teknik objelerin, çizimlerin ve projeyle ilgili sanat eserlerinin yapımı, - Alan çalışmaları, proje araştırmaları vs., - Gösteriler (örneğin, tiyatro oyunları, müzikaller vs.), - Projede yer alan kişilerin projenin çalışma dil(ler)inde yeterli düzeye gelmelerini sağlamak amacıyla dil hazırlığı yapılması (linguistik hazırlık), - Sergi, fuar ve tanıtım gibi organizasyonların yapılması, faaliyetlerle ilgili bilgi materyali veya dokümantasyonun üretimi ve yaygınlaştırılması, - Proje deneyimlerinin ve çıktılarının yaygınlaştırılması.

5 Kimler Katılabilir? - Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları Projeleri için, örgün veya yaygın olarak yetişkin eğitiminin herhangi bir alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar proje sunabilir. Burada dikkat edilmesi gereken temel husus, projenin yetişkinlerin eğitimi ile ilgili olması ve başvuru sahibi kuruluşun yetişkinlerle çalışabilme imkanına sahip olmasıdır. Yetişkin Kimdir? Grundtvig Programında “yetişkin” aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır: “Yaşı ne olursa olsun örgün eğitimin dışındaki herkes.” Bu tanımın dışındaki kişiler yetişkin olarak kabul edilmemektedir.

6 SECURE INTERNET SECURE GENERATIONS Proje Sahibi Kurum: SORGUN HALK EĞİTİM MERKEZİ Proje Koordinatörü: Fevzi GÜMÜŞ Proje Ortakları: 1.Rusenski universitet “Angel Kanchev” University of Ruse (Bulgaristan) 2.ABS WYDA s.r.o. (Çek Cumhuriyeti) 3.Internationale Akademie für Bildung (Almanya) 4.Centre for Lifelong Learning and Sustainable Development DIAVIMA( Yunanistan) 5.Polo Europeo della Conoscenza (Italy) 6.Asociacion La Tierra Verde (İspanya-Kanarya Adaları) 7.Inspectoratul Scolar Judetului IASI (Romanya) Hedef Kitle: Sorgun ilçesinde ikamet eden 40 ebeveyn Genel Hedef: Uluslarası düzeyde fikir alışverişi ve tecrübe değişimi yoluyla, Internet Güvenliği konusunda eğitim materyalleri geliştirmek, ebeveynlerin bilgisayar okuryazarlık seviyesini artırarak Internet Güvenliği konusunda bilgi sahibi olmalarına katkıda bulunmak.

7 ÖZEL HEDEFLER - Farklı Avrupa Birliği ülkelerindeki öğrenci ve öğretmenler arasında Internet Güvenliği alanında Avrupa işbirliğini teşvik etmek, - Ebeveynlere; 1.Çocuklarının Internet Güvenliği konusunda eğitilmerini sağlayacak, 2.Interneti kısıtlama konularında nasıl davranmaları gerektiğini gösterecek, 3.Internet kullanımının zararlı yönlerini çocuklarına anltmalarında fayda sağlayacak ipuçları sağlamak, - Yenilikçi yaklaşımlar geliştimek, - Farklı AB ülkelerinde bilgisayar okuryazarlığı konusunda bilgi sahibi olmak, - Kişisel ve kültürel gelişim gibi konularda aktif vatandaşlığı desteklemek, - Çocuk eğitimi konusunda ebeyeynlerin rolünü güçlendirmek, - Ebeveynlere, bir çocuğun dünyasına nasıl girebileceklerini öğretmek, - Yetişkin eğitimi alanında fikir alış verişi, tecrübe değişimi ve tartışma imkanları sağlamak, - Ebeveynlere bilgi iletişim teknolojileri ve yabancı dil eğitimi sağlamak, - Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda proje çıktılarının yaygınlaştırılmasını sağlamak, - Saygın ve rekabet edebilir bir Avrupa Birliği oluşturulmasına katkıda bulunmak,

8 PROJE ÖZETİ - Günümüz anne babalarının çocukları hakkında endişelenmeleri gereken en önemli konulardan bir tanesi de internet güvenliğidir. Tüm dünya genelinde “ Internette tanıştığı kişiler ile kaçan gençler ve bu gençlerin başlarına gelenler” ile haberleri basında duymak mümkündür. Yanlış internet kullanımı Gençler arasında ev terklerine yol açtığı gibi aynı zamanda çocuğunuzun kötü niyetli kişler tarafından cinsel olarak taciz edilmesine de sebep olabilir. Internet son yıllarda o kadar hızlı büyüdü ki hemen hemen bütün evlerde Internet kullanımı mevcuttur. Çocuklar gerekli olgunluğa erişmeden erken yaşta Internet ile tanışmakta ve güvenli olmayan sitelere rahatlıkla girebilmektedirler. -Şu an tüm dünyada, evlerinde yalnız kalan, web kameralarını çıplak pozlar vermek için kullanan birçok genç var; ya da onları kamera karşısında çıplak görüntlemek isteyen bir çok insan mevcut. Aileler çocuklarını her an kontrol edemezler, ancak onların Internetten en iyi şekilde faydalanabilmesi için çeşitli stratejiler kullanabilir ve tehlikeleri öncesinden engelleyebililirler. Bir çok çocuğun anne ve babasından daha iyi bilgisayar kullanabildiği bilinen bir gerçektir. Ancak onları koruyabilecekleri bir çok metod öğrenip kullanabilirler. Bu yüzden ailelerin Internet eğitimi alması, bu sayede Internetin bir eğitim aracı olarak kullanılmasını sağlamaları gerekmektedir. Bu bağlamda aileler bilinçli Internet kullanımı konusunda eğitilmelidir. - Kontrol edilmedikleri sürece çocuklarımız Internet kullanımı esnasında ciddi tehditlere maruz kalabilir. Örneğin Internette arama yaparken, e-mail kullanırken, arkadaşları ile görüşme yaparken, video veya fotoğraf gönderirken veya alırken, haber okurken...vb. Internetin çocuklarımızn zihinsel ve bilişsel gelişimini olumsuz etkilemesini engellemek için ebeveynler durumun ciddiyeti konusunda eğitilmeli, tam koruma sağlamak için yöntem ve metotları kullanmayı öğrenmelidir.

9 GÖREV & SORUMLULUKLAR ORTAK GÖREVLER -Kordinatörü planlama, yürütme, iletişim, izleme, değerlendirme ve yaygınlaştırma aşamalarında desteklemek, - Kendi proje ekibini kurmak, - Sosyal ve kültürel aktiviteler organize etmek, - Proje süresince görevli personeli yetkilendirmek, - Kendi Internet sayfasında proje bölümü oluşturmak, - En az iki basın bildirisi yayınlamak, - Eğitim uygulamaları, yaklaşımlar, tecrübeler ve metodolojilerin değişimi ve geliştirilmesi, - Bölge halkının sosyo-ekonomik durumu hakkında genel bir sunum hazırlamak (demografik, psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve eğitimsel yapı), - Hayatboyu Öğrenme programının genel hedeflerine her zaman uyum sağlamak, - Final raporun hazırlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesine katkıda bulunmak, - Proje süresince faydalanıcıların konaklama, yeme içme gibi ihtiyaçlarını organize etmek, - Toplantılar hazırlamak ve organize etmek, - Hedef kitlenin de proje faaliyetlerinde en üst düzeyde faydalanması için çıktıların çevirisinin yapılması, - Başvuru formunda belirtilen tüm faaliyetlere aktif katılım sağlamak, - Katılımcıları sertifikalandırmak,

10 GÖREV & SORUMLULUKLAR ÖZEL GÖREVLER SORGUN HALK EGITIM MERKEZI - Projenin yasal koordinatörü olmak, - Toplantıları yönetmek, - Gündem maddelerini oluşturmak, - Tüm ortakların projeye katılımını sağlamak, - Toplantı raporlarını hazırlamak, - Çalıştay raporlarını hazırlamak, - Ortaklara hatırlatıcılar göndermek, - Projenin başlangıç toplantısını organize etmek,

11 - Tanıtım faaliyetlerinde kullanmak amacı ile kurumun sunusunu hazırlamak, - Hedef grubun özellikleri hakkında bilgi saptamak ve sunmak, - Proje tanıtım toplantısı düzenlemek, - Proje ekipleri oluşturmak, - Her ortağın proje ekip listesini oluşturmak ve ortaklara duyurmak, - Ortaklar arasında on-line iletişim sağlamak, - İlk proje toplantısının tarihlerini ortaklar ile belirlemek, HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

12 - Türkiye’deki ebeveynerin bilgisayar bilgisi ve Interet Güvenliği bilgisi konusunda detaylı bir sunum hazırlamak, - Sonraki üç ayın bütçesini ve aktivitelerini gözden geçirmek, - Türkiye’de sosyal ve kültürel faaliyetler organize etmek, - Eğitim araçlarının planlamasını yapmak, - Çalışma ziyaretleri düzenlemek, - Internet Güvenliği Eğitimi konusunda bilgi alışverişi yapmak, - Aktivitelerin gözlenmesi ve raporlanması, - Sonraki üç aylık dönemde ortakların görev sorumluluklarını belirlemek, - Toplantının ortaklarla ile değerlendirmesini yapmak, - Ortaklığın logosu üzerinde çalışma yapmak, - Sorun ve ihtiyaç analiz çalışması yapmak, FIRST PROJECT MEETING TURKEY 10 - 2009

13 KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ...


"SORGUN HALK EĞİTİM MERKEZİ PROJE BAŞLANGIÇ TOPLANTISI SECURE INTERNET & SECURE GENERATIONS SEIN-SEGE......./09/2009." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları