Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilgisayar Nedir? Bilgisayar; Hesap yapan (computer) demektir. Kullanıcı tarafından girilen bilgileri belle ğ indeki programlara göre işleyen, aritmetik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilgisayar Nedir? Bilgisayar; Hesap yapan (computer) demektir. Kullanıcı tarafından girilen bilgileri belle ğ indeki programlara göre işleyen, aritmetik."— Sunum transkripti:

1 Bilgisayar Nedir? Bilgisayar; Hesap yapan (computer) demektir. Kullanıcı tarafından girilen bilgileri belle ğ indeki programlara göre işleyen, aritmetik ve mantıksal hesaplamalar yapabilen, sonuçları kullanıcıya sunan dijital elektronik, mekanik bir cihazdır. Bilgisayar donanım ve yazılım olmak üzere iki ana bölümden oluşur.

2

3 Donanım(hardware), Yazılım(software) Donanım bilgisayarın görünen fiziksel parçalarına denir. Elle tutulur, gözle görülür.Ör: İ şlemci, bellek, klavye, fare, Çevre Birimleri: Bilgisayara ba ğ lanan donanımlardır. Ör: Klavye, fare, yazıcı. Yazılım bilgisayarda çalışan programlara verilen genel addır. Program bilgisayara ne yapması gerekti ğ ini söyleyen komutlar listesidir. 1. Sistem yazılımları: Windows XP, Linux 2. Uygulama yazılımları: Kelime işlemci programları, muhasebe programları, oyunlar, web programları, vs.

4 Bilgisayarlar hakkında bilgi edinmek için… Bilgisayarınızla birlikte gelen, donanım ve yazılımın kurulum ve kullanımıyla ilgili açıklamalar içeren dokümanlardan bilgi edinebilirsiniz. Konunun uzmanı kişilerden E ğ itim veren kuruluşlar (okul, kurs, vs.) İ nternet ve kütüphaneler Dergiler

5 B İ LG İ SAYARLAR NASIL ÇALIŞIR?

6 Bilgisayar şu işlemi nasıl yapar. 5 + 3 = 8

7 5 + 3 = 8 işlemi

8 ÇIKIŞ BİRİMLERİ GİRİŞ BİRİMLERİ İŞLEMCİ ve BELLEK KAYIT BİRİMLERİ Bilgisayarlar nasıl çalışır?

9 Bilgisayar bilgileri toplar, işler, kaydeder ve sonuçları sunar. Giriş birimleri: Bilgisayara komut ve bilgi girmek için kullanılır. Klavye, fare, tarayıcı,vs. İ şlemci: Programları çalıştırır, hesaplamalar yapar, bilgisayarda bilgi akışını kontrol eder. Merkezi İ şlem Birimi (M İ B)- Central Processing Unit (CPU) Bellek: Bilgilerin işlenmezden önce ve işlendikten sonra durdukları birim. (RAM) Kayıt araçları: Bilgilerin kalıcı olarak durdukları yer. Sabit disk, CD-ROM, DVD, vs. Çıktı cihazları: Kullanıcı ile iletişimi sa ğ lar. Monitör, yazıcı, hoparlör, vs.

10 Bilgisayarda bilgi saklama birimleri Bit (Binary digit): 1 veya 0 en küçük birim 1 Byte : 8 bit Kilobyte (KB): 1 024 Byte Megabyte (MB): 1 024 KB Gigabyte (GB): 1 024 MB Terabyte (TB): 1 024 GB Petabyte (PB): 1 024 TB

11 ÖRNEK SORU Soru: ANADOLU kelimesi kaç Byte ve kaç Bit’tir. Çözüm: ANADOLU kelimesi 7 karakterden oluşmaktadır. 1 Karakter=1 Byte olduğu için bu kelime 7 Byte’tır. 1Byte=8 bit olduğundan dolayı bu kelime 8x7=56 Bit’tir. Soru: 2048 KB kaç MB’dır? Çözüm: 1024 tane KB=1 MB olduğundan 2048 KB=2 MB’tır. Çünkü 2048’in içinde 2 tane 1024 vardır.

12 B İ LG İ SAYAR TÜRLER İ

13 KİŞİSEL BİLGİSAYARLAR (PC – PERSONAL COMPUTER) APPLE MACINTOSH DİZÜSTÜ (LAPTOP, NOTEBOOK)AVUÇİÇİ BİLGİSAYARLAR (PDA)

14 Bilgisayar türleri Kişisel Bilgisayar (PC): Ev ve iş ortamında en yaygın kullanılan bilgisayarlardır. Genellikle Windows işletim sistemi ile kullanılır. Macintosh: Apple firması tarafından üretiliyor. Grafik, müzik ve yayımcılıkta oldukça başarılı. Dizüstü (Laptop, Notebook): Kolayca taşınabilen bütün parçaların bir arada oldu ğ u bilgisayarlar. Avuç içi (Handheld, PDA): Elinizide taşıyabilece ğ iniz kadar küçük bilgisayarlardır. Bir çok işlem yapabilirsiniz. (Yazı yazma, internete ba ğ lanma, hesaplama, vs.)

15 Tipik bir bilgisayarda bulunan parçalar Kasa Monitör Yazıcı Klavye Fare Hoparlör Modem

16 Bilgisayar kasası 1. Tower kasa (dikey): yaygın 2. Desktop kasa (yatay): günümüzde pek yaygın de ğ il 3. Notebook İ yi hava almalı Genişleme konusu dikkate alınmalı

17 Bilgisayar kasasının içinde bulunan parçalar Güç kayna ğ ı Anakart İ şlemci (CPU) Bellek (RAM) Genişleme kartları Genişleme yuvaları Ba ğ lantı noktaları (port) Sabit Disk CD, DVD sürücü Bellek kartı okuyucusu Disket sürücüsü

18 Güç kayna ğ ı Şebeke elektri ğ ini bilgisayarın kullanabilece ğ i şekle dönüştürür. Bilgisayar kasasının içindeki bütün birimlerin elektri ğ ini sa ğ lar. Kapasitesi Watt ile ölçülür. Günümüz bilgisayarlarında en az 300 Watt olmalıdır. İ çindeki Fan elektronik cihazların aşırı ısınmasını engeller ve bu yüzden çalışması oldukça önemlidir.

19 Kesintisiz güç kayna ğ ı Kesintisiz güç kayna ğ ı (UPS): Elektrik kesintileri ve voltaj de ğ işimlerine karşı bilgisayarınızı ve çalışmalarınız korur

20 Anakart Bilgisayarın işlemci, bellek, sabit disk, ses kartı, görüntü kartı vs. gibi bütün parçalarını birbirine ba ğ layan temel karttır.

21 Ba ğ lantı noktaları (Port) Fare portu (PS/2): Yeşil Klavye portu (PS/2): eflatun, lila Seri port Paralel port Monitör portu Ses portu Modem portu Ethernet portu USB portu Firewire portu

22

23 Genişleme kartı ve yuvası Genişleme kartı bilgisayarınıza yeni özellikleri kazandırmak için geliştirilmiş elektronik kartlardır. Ör: Görüntü kartı, ses kartı, Ethernet kartı, çeşitli USB kartları

24 Genişleme kartı ve yuvası Genişleme kartları bilgisayarınızdaki genişleme yuvalarına takılır. Bilgisayarınızın ana kartı üzerinde farklı tür(ISA, PCI, PCIe, AGP) ve sayıda genişleme yuvaları vardır. Bu yuvalar bilgisayarınıza eklenebilecek özellik sayısını etkiledi ğ inden, bilgisayarınızdaki genişleme yuvası sayısı önemlidir

25

26 Bilgisayar alırken veya yükseltirken dikkat edilecek hususlar: Kullanım amacı (seyahat, oyun, internet erişimi) Maliyet (Ne kadar paranız var?) Mevcut bilgisayarınızın performansını artırmak için bazı birimlerini yükseltebilirsiniz. Yükseltme işleminde mevcut bellek miktarını artırmak düşük maliyetle önemli bir performans kazancı sa ğ layabilir.

27 Giriş Çıkış Birimleri

28 Fare Bilgisayar ekranındaki nesneleri seçmek ve sürüklemek için kullanılır. Ekranda işaretçisi görülür 2 veya 3 tuşlu. Tekerlekli olabilir. Tekerlek uzun dokümanlardaki sayfaları kaydırmada kullanılır. Tek tıklama, çift tıklama, sürükleme işlemleri Ba ğ lantı türleri: PS/2, USB ve kablosuz

29 Fare türleri Mekanik: Altında fare hareket ettikçe dönen bir top vardır. Bu top aracılı ğ ı ile hareketler iletilir. Top zamanla kirlenir ve farenin düzgün çalışması için temizlenmesi gerekir. Optik: Işık kullanarak çalışır. Düz renkli bir yüzeyde kullanılırsa daha iyi performans gösterir.

30

31 Klavye Bilgisayara bilgi ve komut girmek için kullanılır Ba ğ lantı türleri: PS/2, USB, kablosuz F ve Q klavyeler

32 Klavye 103+ dü ğ me vardır Fonksiyon tuşları:Hızlı işlem yapmak için. Ör: F1 yardım tuşudur Esc: İ şlem iptali, programdan çıkış Tab: Dokümanda belirli yerlere gitmek için Caps ve Shift: Büyük/Küçük harf dönüşümü için Windows: Başlat menüsünü açmak için Çubuk: Boşluk girmek için

33 Klavye… Backspace :Soldaki yazıyı siler Insert: üzerine yaz Delete: Soldaki veya seçili yazıyı siler Enter: İ şlem başlatmak veya alt satıra geçmek için Ok ve hareket tuşları: İ mleci doküman içerisinde hareket ettirmek için Durum ışıkları: bazı seçeneklerin açık yada kapalı olup olmadıklarını gösterir

34 Yazıcı Bilgisayar ekranındaki yazı ve resimleri ka ğ ıda dökmeye yarar Bazı yazıcılarda fotokopi, tarayıcı ve faks özellikleri de bulunabilir

35 Mürekkep püskürtmeli (Ink Jet) yazıcılar Kartuşlar içerisindeki mürekkebi püskürterek çalışır. Farklı renkler için ayrı kartuş bulunur. İ yi kalitede yazı ve resim Renkli çıktı Ucuz fiyat  Mürekkep pahalı ve çabuk bitiyor  Yavaş ve gürültülü çalışıyor  Çabuk arıza verir

36 Lazer Yazıcılar Lazer tekni ğ i ile çalışır Hızlı ve çok kaliteli baskı Fiyatı pahalı ama baskı maliyeti düşük Siyah-beyaz veya renkli olabilir Mürekkebine toner adı verilir Lazer yazıcı dilleri: PCL ve Postscript

37 Foto ğ raf yazıcıları Foto ğ raf basmak için üretilmiş mürekkep püskürtmeli yazıcılardır Bazı foto ğ raf yazıcıları bilgisayara ba ğ lanmadan do ğ rudan foto ğ raf makinesi veya bellek kartından foto ğ rafları bastırabilir.

38 Yazıcı seçerken dikkat edilecek hususlar Hız Çözünürlük Renkli, siyah-beyaz Ka ğ ıt kapasitesi, ebadı ve türü Bellek Ba ğ lantı türü (Paralel, USB, Ethernet)

39 Monitör

40 Monitör Bilgisayarın üretti ğ i yazı ve resimleri gösterir Monitör türleri: CRT ve LCD CRT: Ucuz, parlak görüntü  A ğ ır, fazla yer kaplar, fazla elektrik tüketir ve fazla radyasyon yayar LCD: Şık, hafif, az yer kaplar, az elektrik tüketir ve daha az radyasyon yayar  Yandan bakıldı ğ ında ve güneş ışı ğ ında görüntü kalitesi düşük

41 Monitör Büyüklük: Köşegen uzunlu ğ u. Genellikle 15”, 17” ve 19” Çözünürlük: Dikey ve yatay nokta (piksel) sayısı. Genellikle 1024x768 veya 1280x1024 Çözünürlük de ğ iştirilebilir ◦ Düşük çözünürlük: Resimler büyük, az miktarda görüntü ◦ Yüksek çözünürlük: Resimler küçük, çok miktarda görüntü

42 Video (grafik) kartı

43 Monitörde görünen görüntüleri üreten karttır Ana karta entegre olabilir veya bir genişleme yuvasına takılıyor olabilir Günümüzdeki bilgisayarlarda AGP ve PCIe yuvalarına takılan modelleri vardır. Ana karta bütünleşik olan grafik kartları bilgisayarın belle ğ ini (RAM) kullanır ve sistemi yavaşlatabilir. Ayrık kartların ise kendilerine ait bellekleri vardır. Bu belle ğ in miktarı grafik kartının performansını önemli ölçüde etkiler Bazı grafik kartları TV kartı özelli ğ i de gösterebilirler.

44 MODEM (MOdulatorDEModulator) Bilgisayarınızın telefon hattı üzerinden bilgi alıp göndermesine yarar

45 Modem Modem aracılı ğ ıyla, Internet'e ba ğ lanabilirsiniz, faks alıp gönderebilirsiniz, telefon görüşmesi yapabilirsiniz Türleri: dahili ve harici Türleri: Dial-up, ADSL Hızı: bps (saniyede gönderilen bit) ile ölçülür

46 Ses kartı Bilgisayarın ses üretmesi, işlemesi ve kaydetmesine yarar Ses kartının üzerinde ses giriş ve çıkışları için portlar bulunur Ses kartı ana karta bütünleşik olabilece ğ i gibi, ayrı bir kart ta olabilir

47 Oyun araçları

48 Bilgisayar oyunlarındaki eylem ve hareketleri kontrol etmek için kullanılan cihazlardır. Oyun çubu ğ u (joystick) Oyun padi(gamepad) Yarış direksiyon ve pedalı (racing wheel)

49 Tarayıcı (SCANNER)

50 Tarayıcı Ka ğ ıt üzerindeki yazı ve resimleri bilgisayara aktaran cihazdır. OCR yazılımı ile taranan yazılar, bilgisayarda işlenebilen metne dönüştürülür. Tarayıcı çözünürlü ğ ü taranan görüntü kalitesi için önemlidir. Ayrıca renk derinli ğ i ve hız tarayıcılarda dikkat edilmesi gereken özelliklerdendir.

51 MP3 ÇALAR Sesleri kaydetmek ve dinlemek için kullanılan küçük bir cihazdır MP3, WMA, WAV, vs. çalabilirler Genellikle flash bellek tarzındadır. Sabit disk içerenleri de vardır. Bazı modellerinde radyo ve ses kaydı özellikleri vardır. Ayrıca mp3 çalar flash bellekler gibi veri kaydetmek için de kullanılabilir. Apple iPod günümüzdeki en popüler MP3 çalardır.

52 Dijital foto ğ raf makinesi ve kamera Dijital foto ğ raf makineleri ile bilgisayarınıza kolayca aktarıp çeşitli düzenlemeler yapabilece ğ iniz foto ğ raflar çekebilirsiniz. Dijital kameralar ile video çekimleri yapıp bunları bilgisayarınıza aktarabilirsiniz. Çekilen foto ğ rafların kalitesi Megapixel ile ölçülür

53 Bluetooth Cihazlar

54 Bluetooth cihazlar Bilgisayar ve cihazların kablosuz bir şekilde haberleşmesini sa ğ lar. Bilgiyi iletmek için radyo sinyali kullanır. 10 metre mesafeye kadar etkilidir. Bluetooth özelli ğ i olmayan bilgisayarlara USB girişli bir bluetooth adaptörü takılarak bu özellik kazandırılabilir Örnek cihazlar: fare, klavye, yazıcı, cep telefonu, PDA.

55 Bellek (RAM: Random Access Memory) Bilgisayarın içindeki bilgilerin geçici olarak kaydedildi ğ i birimdir. Bilgisayar çalışırken bellek içerisindeki bilgiler sürekli olarak de ğ işir. Bilgisayar kapandı ğ ında ise bellek içindeki bilgiler silinir.

56 Bellek (RAM: Random Access Memory) Bilgisayarınızdaki bellek miktarı aynı anda çalışabilecek program sayısını ve bilgisayarınızın hızını etkileyen bir faktördür. Günümüzde bir bilgisayarda makul bir performans için bellek miktarı en az 512 MB ya da 1 GB olmalıdır. Bilgisayarınızdaki RAM miktarı bellek yuvalarına yeni bellekler takılarak artırılabilir. Günümüzde kullanılan farklı RAM bellek türleri: SDRAM, DDR ve DDR2

57 Di ğ er Bellek Türleri ROM (Read Only Memory): İ çeri ğ i de ğ iştirilemeyen bellektir. Bilgisayarın çalışması için gerekli olan programları içerir. Bilgisayar kapandı ğ ında içeri ğ i kaybolmaz. EPROM (Eresable Programmable ROM): ROM’a benzer ama içeri ğ i de ğ iştirilebilir. Tarih ve kullanıcı ayarları gibi bilgileri tutmak için kullanılır.

58 İ şlemci (CPU: Central Processing Unit) Programları çalıştırır, hesaplamalar yapar ve bilgisayar içindeki bilgi akışını kontrol eder. Günümüzdeki işlemciler bir saniyede milyarlarca işlem yapabilmektedir. İ şlemci hızı bilgisayarın hızını etkileyen önemli bir faktördür. Hız: GHz (Saniyede milyar işlem)

59 İ şlemci (CPU: Central Processing Unit) PC İ şlemci üretici ve modelleri : ◦ Intel: Pentium, Celeron, vs. ◦ AMD: Sempron, Athlon, vs.

60 Cache Bellek (Önbellek) Önbellek küçük ama hızlı bir bellek olup, işlemcinin ana belle ğ e erişim süresini kısaltır. Önbellek içerisinde işlemcinin en son kullandı ğ ı bilgileri barındırır ve işlemcinin bu bilgilere hızlı erişimini sa ğ lar. Bir işlemcinin ne kadar önbellek içerdi ğ i onun performansını ve dolayısıyla fiyatını etkiler. Günümüzdeki kişisel bilgisayarlarda genellikle 3 seviyeli önbellek vardır.

61 Cache Bellek (Önbellek) L1: En hızlı ve en pahalı önbellek. İ şlemci üzerinde bulunur. Büyüklü ğ ü genellikle 8KB- 128 KB arasındadır. L2: İ şlemci veya anakart üzerinde bulunur. Büyüklü ğ ü genellikle 128KB-1MB civarındadır. L3: Anakart üzerinde bulunur. En yavaş önbellektir. Büyüklü ğ ü genellikle 1MB-2MB arasındadır. Ancak yukarıda verilen önbellek büyüklükleri gelişen teknoloji ile birlikte her geçen gün artmaktadır.

62 KAYIT B İ R İ MLER İ

63 Sabit Disk (Hard Disk) Hard disk bilgisayarın temel bilgi saklama birimidir. Hard diskin içinde veri dosyaları (doküman, resim, ses, vs.) ve program dosyaları (Windows XP, Word, Excel, vs.) bulunur. Hard diskin içindeki bilgiler manyetik olarak kayıtlıdır. Aslında hard diskin içinde birden fazla dönen disk ve bu disk üzerindeki bilgileri okuyup yazacak okuma/yazma kafaları bulunur.

64

65 Yeni bir hard disk alma nedenleri Bilgisayarın kayıt kapasitesini artırmak. Verilerin yede ğ ini tutmak. Eski ve pek sık kullanılmayan dosyaları arşivlemek. Mevcut hard diskin bozulması.

66 Yeni bir hard disk alırken dikkat edilmesi gereken hususlar… Hız: Hard disk hızında iki parametre önemlidir ◦ Dakikadaki dönüş sayısı (rpm): Ne kadar hızlı dönerse o kadar iyi. Günümüzde genellikle 7200 veya 10.000 rpm ◦ Ortalama Erişim Süresi: Hard diskin bilgiyi bulma süresi. Milisaniye ile ölçülür. Genellikle 10 ms. altındadır. Ne kadar düşükse o kadar iyi. Cache Bellek: Sabit diskteki bilgilerin hızlı erişim için geçici olarak tutuldukları yer. Ne kadar çoksa o kadar iyi. Günümüzde genellikle 2, 8 yada 16 MB.

67 Disket Sürücü

68 Disket sürücü Disket sürücüler diskete bilgi yazar ve okur Disketin içinde üzerine bilgilerin manyetik olarak kaydedildi ğ i plastik bir disk vardır. 3,5” disket sürücüler 1,44 MB veri saklayabilir Bir disket ilk kullanımdan önce biçimlendirilmelidir (formatlanmalıdır) Yazmaya karşı korumalı disketlere yazılamaz sadece bilgiler okunabilir. Disketler küçük dosyaları kaydetmek ve taşımak için kullanılabilir. Ancak kullanımları gittikçe azalmaktadır.

69 CD-ROM Sürücü

70 CD-ROM sürücüleri CD-ROM’lardan (kısaca CD) bilgi okumaya yarar. Bilgisayarımıza kuraca ğ ımız programların ço ğ u CD üzerinde gelir. Ayrıca CD’lerde müzik, ansiklopedi, sözlük, çeşitli e ğ itim programları, vs. bulunabilir. CD-ROM sürücüsünün hızı CD’den bilgisayara bilgi aktarma hızını belirler. Aldı ğ ınız CD-ROM sürücüsü en az 52x hızlı olmalıdır. Bir CD 700 MB civarında bilgi saklayabilir. CD’nin bilgi kaydedilen yüzünün çizilmelere karşı korunması gerekir.

71 CD-RW Sürücüsü CD-RW yazılabilir CD’ler üzerine kayıt yapmaya yarayan bir cihazdır. Genellikle CD’lere veri yazmak için bir yazılıma ihtiyaç vardır. (Ör: Nero) CD-RW dahili veya harici olabilir. CD-R: Bir kere yazılabilir CD CD-RW: Bir çok kere yazılıp silinebilir CD CD-RW Sürücü Hızı: 52x32x52 ◦ 1. Okuma hızı ◦ 2. CD-RW’a yazma hızı ◦ 3. CD-R’a yazma hızı Combo Sürücü: CD-RW + DVD-ROM özellikli sürücü

72 DVD-ROM Sürücü DVD-ROM sürücü DVD’lerde yazılı olan bilgileri okuyabilen bir cihazdır. DVD CD’ye benzer ancak çok daha fazla bilgi kaydedebilir. Bir DVD 4,7 GB bilgi içerebilir. DVD ile film izleyebilir, müzik dinleyebilir, ansiklopedi vs. gibi bilgi kaynaklarına ulaşabilirsiniz. DVD sürücü hızı, DVD’den bilgisayara bilgi aktarma hızını belirler. Günümüzdeki DVD sürücüleri genellikle 16x hızlıdır.

73 DVD+/- RW Sürücü DVD+/- RW Sürücü kaydedilebilir DVD’ler üzerine bilgi kaydetmeye yarayan bir cihazdır. DVD+ ve DVD- farklı firmaların standartlarıdır. DVD+/- RW Sürücü her iki standardı da destekler. DVD+/- RW Sürücü CD ve DVD’lere bilgi kaydedebilir ve bunları okuyabilir.

74 DVD+/- RW Sürücü… DVD+/- Sürücü Hızları: 16x4x12 ◦ 1. sayı:DVD+/-R’ye yazma hızı ◦ 2. sayı: DVD+/-RW’ya yazma hızı ◦ 3. sayı: DVD’den okuma hızı DVD+/-R: Bir kere yazılabilir DVD+/- RW: Defalarca yazılıp silinebilir

75 Bellek Kartı Okuyucusu

76 Bellek kartı, müzik, resim ve doküman gibi çeşitli dosyaları kaydetmeye yarayan küçük bir karttır Bellek kartı okuyucuları bu kartlara bilgi kaydeden ve onlardan bilgi okuyan cihazlardır Bellek kartlarını çeşitli cihazlar arasında bilgi transferi için kullanabilirsiniz (cep telefonu, PDA, laptop, vs.)

77 Flash Bellek

78 Flash bellek bilgisayarın USB portuna takılan küçük boyutlu bir depolama birimidir. Flash belleklere bilgiyi kolayca yazıp silebilirsiniz. Bu bilgiler bilgisayara ba ğ lanmadan flash bellekte yıllarca durabilir. Flash bellekler bilgisayarlar arasında veri transferi için kullanılabilir.


"Bilgisayar Nedir? Bilgisayar; Hesap yapan (computer) demektir. Kullanıcı tarafından girilen bilgileri belle ğ indeki programlara göre işleyen, aritmetik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları