Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DONANIMI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DONANIMI."— Sunum transkripti:

1 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DONANIMI

2 - Bilgisayarın tanımı ve tarihçesi  Bilgisayar, belirli komutlara göre veri işleyen ve depolayan bir makinedir.  İlk bilgisayar 1950 yılında yapılmıştır.

3 Bilgisayarın Temel Özellikleri Bir cihazın bilgisayar olarak adlandırılabilmesi için şu işlemleri yapabiliyor olması gerekmektedir.  1- Girdi İ şlemleri: Verilerin girilmesini sa ğ layan işlemlerdir.  2- Aritmetik İ şlemler: Dört temel işlem üs alma işlemleri ve mantıksal karşılaştırmalar  3- Çıktı İ şlemeleri: Girilen bilgilerin kullanılabilir hale gelmesini sa ğ lar.  4- Veri Saklama İ şlemleri: Program ve veriler bilgisayarda saklanır, daha sonra istenilen zamanlarda tekrar tekrar kullanılabilir.  5- Kayıtlı Bir Programı Çalıştırmak: Programcının, komut kümelerini (program) her defasında yeniden girilmesi gerekmez. Bir defa girilince daha sonra bu programı her zaman çalıştırabilir.

4 Bilgisayarların Kullananım Alanları  1- İ letişim  2- İ malat  3- Ofis otomasyonu  4- Bilimsel araştırmalar  5- Sa ğ lık  6- Masaüstü yayıncılık  7- E ğ itim  8- Kamusal Hizmetler  9- Ticaret  10- E ğ lence

5 PC Avuç İçi Dizüstü Tablet PC - Bilgisayar çeşitleri - Bilgisayarın kullanım alanları

6 Kişisel Bilgisayarlar(PC)  Kişisel bilgisayarlar (Personal Computer) genellikle evlerde ve iş yerlerinde tek kişi tarafından kullanılan bilgisayarlardır.  Kişisel bilgisayarlar 1970’li yıllardan sonra yaygınlaşmış ve birçok kullanım alanı bulmuştur. İşletmelerde ana bilgisayara bağlı terminal olarak da kullanılabilmektedir.

7 Dizüstü bilgisayar  Taşınabilir bilgisayarlar olarak sınıflandırılan bu bilgisayarlar Laptop, Notebook gibi de adlandırılır. Donanım olarak kişisel bir bilgisayardaki bütün öğelere sahip olabilmektedirler.  Diz üstü bilgisayarlar enerji kaynağı olarak doğrudan adaptör yardımıyla şebeke gerilimi kullanabildikleri gibi, şarj edilebilir pil bataryaları da kullanırlar. Uzun süre enerji desteği sağlayabilen bu bilgisayarlar özellikle sık sık seyahat eden ve bilgisayara çok gereksinim duyan kişiler için idealdir

8 BİLGİSAYARIN SEMBOLİK GÖSTERİMİ

9

10 Donanım ve Yazılım kavramları Donanım ve Yazılım kavramları Program, veri ve programlama dilleri Program, veri ve programlama dilleri İşletim Sistemleri İşletim Sistemleri

11 Bilgisayar iki kısımda incelenir;  Donanım (Hardware): Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan aygıtlar ve çevre birimlerinin tümüne donanım denir. Ekran, klavye, fare, kablolar, yazıcı, anakart, bellek, sabit disk, disket, merkezi işlem birimi, v.s donanım parçalarıdır ve ilerleyen bölümlerde ayrıntılarıyla ele alınacaktır.  Yazılım (Software): Bilgisayarları çalıştırmak ve sonuçların elde edilmesi için fiziksel aygıtları yönlendirmek amacıyla yazılan programların tümüne genel olarak bilgisayar yazılımı denir. Kısaca, bilgi işlenmesini sağlayan yöntemler topluluğudur. Bilgisayarın işletim sistemi ve diğer programlar yazılımdır.

12

13  Program : Bilgisayara ne yapması gerektiğini söyleyen bir dizi komuttur.  Veri : Bilgisayara yüklenmiş işlenmemiş (ham) bilgiye veri denir.  Programlama Dili : Bilgisayarlar işlemlerin kendi anlayacağı dilde (makine dili) açıkça yazılmasını isterler. Bu işlemi programlama dilleri üstlenirler.

14  İşletim Sistemi : Bilgisayarların çalışabilmesi için gereken temel yazılım. İ şletim sistemi, bilgisayar donanımının do ğ rudan denetimi ve yönetiminden, temel sistem işlemlerinden ve uygulama yazılımlarını çalıştırmaktan sorumlu olan sistem yazılımıdır. 2005 yılı itibari ile, en yaygın olarak kullanılan işletim sistemleri iki ana grupta toplanabilir: Microsoft Windows grubu ve UNIX benzeri işletim sistemlerini içeren grup (Linux, Mac OS vb.)

15 Bir İşletim Sisteminin Temel Görevleri  1.Çevre birimleri ile programlar arasında iletişimi sağlamak. Bir tarayıcıya, yazıcıya ya da CD Rom sürücüye ulaşılması, bunların kullanılması gibi.  2.Sistemin belleğini (memory) yönetmek.  3.Disk ve disketler gibi saklama aygıtlarındaki dosyalara, belli bir düzen altında erişilmesi için dosya yönetim sistemi sunmak.  4.Çok kullanıcılı sistemlerde, kaynaklara güvenli erişimi sağlamak.  5.Programlar arasında veri iletişimini sağlamak.  6.Kullanıcının girdiği çeşitli komutlara göre, programların çalıştırmasını sağlamak

16 Dosyalar, klasör ve sürücüler Dosyalar, klasör ve sürücüler Dosya adı ve uzantısı Dosya adı ve uzantısı

17  Dosya : Bilgilerin bir arada tutulduğu ortamdır. Yani dosyanın içinde bilgi tutulur. Bu bilgi yazı, resim, ses, görüntü, tablo… olabilir.  Klasör (Dizin) :Dosyaları gruplandırarak bir arada tutmak için kullanılır. Dosyaların anlamlı ve sınıflandırılmış bir biçimde yerleştirilmelerini sağlayan bir bölümlemedir.

18  Sürücüler : Sürücü her bir çevre birimi ile iletişim için bilgisayar tarafından kullanılan yazılımın parçasıdır. Sürücü; anakart, yazıcı, video, ses, modem ve benzeri cihazlar için kullanılır.  Dosya Adı ve Uzantısı : Dosya ismi genellikle iki bölümden oluşur. Birinci bölümde dosyanın adı, ikinci bölümde dosyanın uzantısı yazılır. İki bölüm bir nokta ile birbirinden ayrılır. (dosyaadı.dosyauzantısı)

19 Bilgisayarın donanım yapısı  Anakart  İ şlemci  RAM  Ekran kartı  Sabit disk (HDD)  Disket sürücü  Ses kartı  A ğ kartı (Ethernet)  Fax modem  CD-ROM/DVD-ROM Monitör Klavye Mouse (fare) Kamera Hoparlör-mikrofon Yazıcı Tarayıcı Kesintisiz güç kaynağı Kasa

20 Anakart (Mainboard)  Parçaların üzerine takıldı ğ ı en temel parçadır.  Bilgisayar içindeki tüm veri akışını düzenler.  Bileşenler arasındaki koordinasyonu sa ğ lar.

21 İşlemci (CPU)  Merkezi İ şlemci Birimi (Central Processing Unit)  Bilgisayarın beynidir.  Yapılacak her işleme o karar verir ve bununla ilgili di ğ er aygıtları yönlendirir.

22 İşlemci (CPU)  İ şlemci hızı MHZ (MegaHertz) ve GHZ (GigaHertz) olarak ölçülür.  1 Mhz = 1.000.000 İ şlem/Saniye’dir.  1 Mhz hızındaki bir işlemci saniyede 1 milyon işlem yapar.  1 Ghz = 1000 Mhz

23 Bellek Bilgisayarda çesitli programlarin çalistirildigi, geçici veya kalici bilgilerin bulunacagi hafiza alanlaridir. Veri Birimi BYTE'dir. Bir Byte 8 Bittir. RAM Bellek [ Random Access Memory ] ROM Bellek [ Read Only Memory ]

24 Bellek  RAM Bellek - Random Access Memory  Bilgilerin CPU tarafından işlendi ğ i, geçici olarak saklandı ğ ı ortamdır.  512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB vs..  ROM Bellek - Read Only Memory  ROM birimine bilgi kalıcı olarak yerleştirilmiştir ve içerik kesinlikle de ğ iştirilemez.

25 Ekran Kartı (VGA)  Mikroişlemciden alınan bilgileri ekranda gösterilecek şekle dönüştürür.

26 Sabit Disk (Harddisk)  Verileri ve programları depoladı ğ ımız hafıza birimidir.

27 Disket Sürücü (Floppy)  Disketler bükülebilir plastikten üretilmiştir.  Üzerleri genellikle kalın plastik bir kapla örtülüdür.  Disketleri disket sürücüye kendiniz takar ve çıkartırsınız.  Bugün kullanılan disketler 3,5 inçliktir ve 1.44 MB kapasiteye sahiptirler.

28 Ses Kartı  Ses kartları bilgisayarlarda dijital olarak üretilen ses bilgisinin hoparlörlere aktarımını gerçekleştiren veya analog olarak dış ortamdan alınan sesleri dijital olarak bilgisayarda depolamaya yarayan bir donanımdır.

29 Ağ Kartı (Ethernet)  Ethernet kartı, network(a ğ ) sistemlerinde kullanılan, bilgisayarla a ğ arasında iletişimi sa ğ layan a ğ arabirim kartıdır

30 Modem  Modem, bilgisayardan aldı ğ ı digital(sayısal) veriyi analog veriye çevirerek göndermek ve aynı şekilde karşı taraftaki bilgisayardan gelen analog veriyi tekrar digital veriye çevirerek bilgisayara iletmektir. Bu digital-analog çeviri işleminin gerekli olmasının sebebi, bilgisayarları birbirine ba ğ lamak için kullanılan hatların digital veriyi taşıyamamalarıdır.

31 ADSL Nedir?  ADSL ( Asimetrik Sayısal Abone Hattı ) Asymmetric Digital Subscriber Line sözcüklerinin baş harflerinden oluşan ADSL, mevcut telefonlar için kullanılan bakır teller üzerinden yüksek hızlı veri, ses ve görüntü iletişimini aynı anda sa ğ layabilen bir modem teknolojisidir.

32 CD – DVD Sürücü

33 Monitör CRT LCD

34 Klavye (Keyboard)

35 Fare (Mouse)

36 Kamera (Webcam)

37 Hoparlör (Speaker) / Mikrofon

38 Yazıcı (Printer)

39 Tarayıcı (Scanner)

40 Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)

41 Kasa (Tower)

42 Fonksiyon Tuşları Daktilo (harf) Tuşları Yön Tuşları Sayı Tuşları

43 KLAVYE KLAVYE Standart klavyeler 105 tuş bulunmaktadır. Klavyeler harf dizilimine göre iki çeşittir;  F Klavye  Q Klavye

44 Sol Tuş Teker Sağ Tuş USB Giriş

45  Tıklama; Herhangi bir nesneyi seçili hale getirmek veya bir menüyü açmak için kullanılır. Tıklama sol tuş ile yapılır.  Çift Tıklama; Herhangi bir nesnenin üzerinde mouse’un sol düğmesine iki kez hızlı bir şekilde tıklama işlemine denir. Çift tıklama olayı genelde programları çalıştırmak için kullanılır.  Sağ Tıklama; Herhangi bir nesnenin üzerinde mouse’un sağ düğmesine tıklama işlemine denir. Bu işlem sağ tıklanan nesne üzerinde yapabileceğimiz işlemleri bir menü içerisinde bize getirir.  Teker : Sayfayı aşağı yukarı hareket ettirir. Mouse (Fare) Kullanımı

46 Microsoft İşletim Sistemleri  DOS İşletim Sistemi  Windows 3.1  Windows95  Windows98  Windows Milennium  Windows 2000  Windows XP  Windows Vista  Windows 7  Windows 8


"BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DONANIMI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları