Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İMAR VE İSKAN İŞLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İMAR VE İSKAN İŞLERİ."— Sunum transkripti:

1 İMAR VE İSKAN İŞLERİ

2 İmar ve İskan Personeli (6 Kişi)
 Şehir Plancısı  Esra ELAÇMAZ  305  Mesut YÜKSEL  301  Harita Mühendisi  Umut URAL  Jeoloji Mühendisi  Asu KOÇ  Maden Mühendisi  Kemal YENİÇERİ  303  İnşaat Teknikeri  Ömer SEÇGİN 301

3 Mücavir Alan Teklifleri
3194 Sayılı İmar Kanununun 45.maddesine göre ilgili belediyesince talep edilen Kemalpaşa belediyesinin mücavir alanı teklifi incelenerek sonuçlandırılmıştır. Artvin Belediye Başkanlığının Merkez İlçe, Şehitlik Köyü, Başot, Vanat, Harhavuç mevkilerine ilişkin tarihli 2889 sayılı yazı ile Müdürlüğümüze iletilen teklif dosyası Bakanlığımızca incelenmiş, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün /11/2012 tarihli ve sayılı yazısı ile teklifin, onaylı 1/ ölçekli Çevre Düzeni Plan Kararlarına aykırılık içermesinden ötürü bu aşamada değerlendirilemeyeceği belirtilmiş olup, Müdürlüğümüzce ilgili Belediyesi ve İl İdare Kurulu Müdürlüğü bilgilendirilmiştir. Hopa İlçe Belediye Başkanlığının Sugören ve Esenkıyı Köyleri mücavir alan teklif dosyasına ilişkin Müdürlüğümüzce teknik inceleme yapılmış olup, inceleme neticesinde belirlenen eksiklikler İl İdare Kurulu Müdürlüğüne ve tamamlanmak üzere ilgili Belediyesine bildirilmiştir.

4 3621 Sayılı Kıyı Kanunu Kapsamında Yapılan İşler
3621 Sayılı Kıyı Kanununa göre Çoruh Nehri havzası ve Baraj Gölü kıyısı ile Arhavi, Hopa İlçelerinde kıyı kenar çizgisi envanter çalışmaları yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucu elde edilen bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Ayrıca İlimiz Arhavi ve Hopa ilçeleri sahil şeridine ait halihazır haritaların tamamı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünce temin edilerek müdürlüğümüze iletilmiş ve Müdürlüğümüzce yapılan kıyı kenar çizgisi tespitleri Bakanlığımızca onaylanmış ve askı ilan süreci tamamlanmış olup, ilimiz sınırları dahilinde Gürcistan sınırından Rize İl sınırına kadar Karadeniz kıyı kesimine ait kıyı kenar çizgisinin tamamı Bakanlığımızca onaylıdır.

5

6 İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORLARI

7

8 Onaylı Dolgu İmar Planı Tablosu

9

10 İSKAN İSKAN ÇALIŞMALARI
İlimizde yapımı planlanan Artvin, Bayram, Bağlık ve Yusufeli barajlarından etkilenecek yerleşim yerleri 5543 sayılı İskan kanunu kapsamında Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce Etüd Proje Programına alınmıştır. Etüt Proje Programı kapsamında Müdürlüğümüzce kamulaştırma bilgilerinin temin edilmesi amacıyla; Bayram ve Bağlık barajları Yap-İşlet-Devret yöntemi ile ihale edileceğinden konuya ilişkin bilgiler EPDK’ dan talep edilmiştir. EPDK’nın 17/09/2012 tarih ve sayılı yazısında; Bayram Barajı’nın üretim lisansının LNS Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne verildiği, ancak ilgili şirket tarafından projeyle ilgili herhangi bir kamulaştırma talebi yapılmadığından proje için alınmış Kamu Yararı Kararı ya da Kamulaştırma Kararı bulunmadığı, talep edilen belgelerin kamulaştırma işleminin başlamasından sonra gönderilebileceği belirtilmiş, Bağlık Barajı ile ilgili EPDK tarafından verilmiş bir üretim lisansının bulunmadığı, konuyla ilgili DSİ Genel Müdürlüğüne başvurulması gerektiği belirtilmiş, DSİ 26. Bölge Müdürlüğünün 20/11/2012 tarih ve sayılı yazısı ile Bağlık Barajının 4628 sayılı Yasa kapsamına alındığı bildirilmiştir. Yusufeli barajına ilişkin bilgiler ise DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden talep edilmiş, 2006 yılında kısmi kamulaştırma yapıldığı, 2011 yılında ise kamulaştırma planlaması yapılmadığı Müdürlüğümüze bildirilmiştir. Yusufeli barajı Bakanlığımızca 2009 yılında yatırım programına alınmış olup İskan konutu yapılmasına ilişkin TOKİ ile protokol yapılmıştır. Artvin ve Arkun Barajlarının yapımından etkilenen yerleşim birimleriyle ilgili yürütülen iskan çalışmaları kapsamında İskan Duyurularının yapılmasının ardından yasal başvuru süresi içerisinde hak sahipliği için başvuru olmadığından, 18/10/2012 tarih ve 4508 Sayılı yazı ile söz konusu iki barajın 2012 Etüt-Proje programından çıkarılması talep edilmiştir.

11

12

13 2011 YILI ETÜD PROJE PROGRAMINDA OLAN İŞLER
ARTVİN Sıra No İLÇESİ KÖYÜ PROJE ADI 1 Yusufeli Çeşitli Artvin Barajı 2 İlçe Merkezi Yusufeli Barajı 3 Şavşat Bayram Barajı 4 Bağlık Barajı Ardanuç Merkez

14 Sıra No Barajın Adı Yetkili Kuruluş Durumu 1 Arkun Barajı Enerjisa A.Ş. Baraj yapımından etkilenen Alanbaşı Köyünde hak sahipliği için yasal süresi içerisinde herhangi bir talep olmamıştır. Söz konusu durum 18/10/2012 tarih ve 4508 sayılı yazımız ile Genel Müdürlüğümüze iletilmiş olup; Arkun Barajı’nın 2012 Etüt-Proje programından çıkarılması talep edilmiştir. 2 Artvin Barajı Doğuş Enerji Baraj yapımından etkilenen köylerde hak sahipliği için yasal süresi içerisinde herhangi bir talep olmamıştır. Söz konusu durum 18/10/2012 tarih ve 4508 sayılı yazımız ile Genel Müdürlüğümüze iletilmiş olup; Artvin Barajı’nın 2012 Etüt-Proje programından çıkarılması talep edilmiştir. 3 Yusufeli Barajı DSİ 26. Bölge Müdürlüğü Baraj yapımından etkilenen yerleşim birimlerine ait bilgilerin ve Ek-1 formun doldurularak Müdürlüğümüze gönderilmesi 22/05/2012 tarih ve 2352 sayılı yazı ve 13/04/2012 tarih ve 1755 sayılı yazı ile DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden talep edilmiş, ancak Müdürlüğümüze sadece “Yusufeli Barajı ve HES Yeniden Yerleşim Eylem Planı” gönderilmiştir. Bu plan da 21/06/2012 tarih ve 2876 sayılı yazımız ile Genel Müdürlüğümüze gönderilmiştir. 4 Bayram Barajı LNS Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Barajın yapımından etkilenecek olan yerleşim birimlerine ilişkin olarak gerekli belgelerin ve Ek-1 Formun doldurularak Müdürlüğümüze gönderilmesi 21/05/2012 tarih ve 2313 sayılı yazı ile EPDK’dan talep edilmiş olup; EPDK’nın 17/09/2012 tarih ve sayılı yazısında Bayram Barajı’nın üretim lisansının LNS Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne verildiği, ancak ilgili şirket tarafından projeyle ilgili herhangi bir kamulaştırma talebi yapılmadığından proje için alınmış Kamu Yararı Kararı ya da Kamulaştırma Kararı bulunmadığı, talep edilen belgelerin kamulaştırma işleminin başlamasından sonra gönderilebileceği belirtilmiştir. 5 Bağlık Barajı EPDK Barajın yapımından etkilenecek olan yerleşim birimlerine ilişkin olarak gerekli belgelerin ve Ek-1 Formun doldurularak Müdürlüğümüze gönderilmesi 21/05/2012 tarih ve 2313 sayılı yazı ile EPDK’dan talep edilmiş olup; EPDK’nın 17/09/2012 tarih ve sayılı yazısında Bağlık Barajı ile ilgili EPDK tarafından verilmiş bir üretim lisansının bulunmadığı, konuyla ilgili DSİ Genel Müdürlüğüne başvurulması gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle konuyla ilgili olarak DSİ 26. Bölge Müdürlüğüne yazı yazılmış ve bu durum 02/10/2012 tarih ve 4229 sayılı yazımız ile de Genel Müdürlüğümüze iletilmiştir. Son olarak DSİ 26. Bölge Müdürlüğünün 20/11/2012 tarih ve sayılı yazısı ile Bağlık Barajının 4628 sayılı Yasa kapsamına alındığı bildirilmiştir.

15 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI İSKAN HİZMETLERİ YATIRIM PROGRAMI İ L İ : ARTVİN ( TL) PROJE NO İ Ş İ N A D I KARAKTERİSTİĞİ BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ YAPIM ŞEKLİ PROJE TUTARI ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI 2011'den ÖNCE BİTEN DEVAM EDEN 2012 YILI ÖDENEĞİ 2009K070020 Yusufeli Barajı İskanı 1000 Aile/Şehir 82.207 8930

16 Kentsel Dönüşüm Projeleri
tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde kararname ile, depreme karşı dayanıksız yapılar ile bunların bulunduğu alanların dönüşüm projelerini ve uygulamalarını yapmak veya yaptırmak görevi Bakanlığımıza verilmiştir. •Bu kapsamda, doğal afetlere hazırlıklı bir Türkiye için, şehirlerimizin modernleştirilmesi ve insan hayatını tehdit eden risklerden arındırılacak şekilde yaşanabilir şehirler oluşturulması amacıyla Bakanlığımız ve İlimiz dahilindeki Belediyelerin işbirliğinde, öncelikle afetlerden azami zarar görebilecek alan ve bölgelerin araştırılarak bu alanlardan kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenecek bölgelerin tespit edilmesine yönelik çalışmalara başlanmıştır. •Bu amaçla; –Afet görmüş ve afet riski taşıyan alanları kapsayan ve kentsel dönüşümü önerilen alanlara ilişkin gerekçeli açıklama raporu, –Kentsel dönüşüm için düşünülen alanı gösterir 1/25000 ölçekli kroki, –1/1000 ve/veya 1/5000 ölçekli Halihazır Haritalar, İmar Plan Paftaları ve İmar Planı Açıklama Raporları, İmar Planlarına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt raporları, –Kentsel dönüşüm için düşünülen alana ilişkin; yüzölçümü, mülkiyet durumu, yapılaşma (inşaat) alanı, yapıların durumunu ve niteliğini belirtir bilgilerin bulunduğu envanter, –1/1000 ve/veya 1/2000 ölçekli Kadastro Paftaları, –Alana ilişkin uydu görüntüleri fotoğrafları ve gerekçeli açıklama raporunu destekleyici nitelikte her türlü bilgi ve belge, İlimiz dahilinde Belediyelerden gelen talepler Bakanlığımıza iletilmiştir. İlimizde kentsel dönüşüm çalışmalarına, Artvin Belediyesinin kentsel dönüşüm alanı olarak sunduğu Merkez İlçe, Çayağzı Mahallesi Köprübaşı Mevkiinde başlanılmıştır. Rezerv arsa alanı olarak düşünülen Merkez Seyitler Köyüne ilişkin bilgi ve belgeler Milli Emlak Müdürlüğünden temin edilerek, yapılacak konutlar için rezerv arsa alanı belirlenmesi çalışmaları, Müdürlüğümüz, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülmektedir.

17 Yapı Kooperatifleri tarihinden itibaren Kooperatiflere ilişkin her türlü denetim yetkisi Bakanlığımıza verilmiştir. Bu kapsamda; 12 adet faal, 10 adet tasfiye halinde 2 adet terkin aşamasında ve 3 adeti savcılıkta olmak üzere toplamda 27 adet Konut Yapı Kooperatifi ; ayrıca 6 adet faal Küçük Sanayi Sitesi yapı Kooperatifi olmak üzere Müdürlüğümüz denetiminde toplamda 33 adet Yapı Kooperatifi bulunmaktadır.

18

19

20 PATLAYICI MADDE DEPOLARININ PROJE ONAYLARI VE PATLAYICI MADDE RAPORLARINA İLİŞKİN ENVANTER BİLGİLERİ İCMAL TABLOSU 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ( ) 2012 TOPLAM Müdürlüğümüzce Gerçekleştirilen Proje Onayı ve Patlayıcı Madde Raporu ( Adet) 3 21 29 25 34 46 22 183


"İMAR VE İSKAN İŞLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları