Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ONDALIK KESİRLER Paydaları 10, 100, … olan kesirlere ondalık kesirler denir. Paydası 10, 100,… olan basit, bileşik ya da tam sayılı bir kesir ondalık kesre.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ONDALIK KESİRLER Paydaları 10, 100, … olan kesirlere ondalık kesirler denir. Paydası 10, 100,… olan basit, bileşik ya da tam sayılı bir kesir ondalık kesre."— Sunum transkripti:

1 ONDALIK KESİRLER Paydaları 10, 100, … olan kesirlere ondalık kesirler denir. Paydası 10, 100,… olan basit, bileşik ya da tam sayılı bir kesir ondalık kesre dönüştürülebilir, ondalık kesir şeklinde yazılabilir. basit bir kesirdir. Bu kesirde bir bütün 100 eş parçaya bölünmüş ve 14 parçası alın- mıştır. Okursak 100’de 14 diye okuruz. 14’ün içinde 100 yoktur. Bu yüzden ondalık kesiri yazarken 0 tam diye başlarız.(14’ün içinde 0 tane 100 vardır demektir.)

2 0,14 14 100 100 eş parçadan seçilen 14 parça.
Tam kısmı kesir kısımdan ayırmak için virgül (,) kulanırız. Virgülden sonra eş parçalardan kaç tanesi seçilmiş ise onu belirten sayıyı yazarız. Örneğin yandaki kesrini ondalık kesre dönüştürdü ğümüzde 0,14 (0 tam 100’de 14) kesrini elde ederiz. Burada 0 sayısı 14’ün içinde 100’ün 0 tane olduğunu gösterir. Virgülün sağındaki kısım ise eş parçalardan kaç tanesinin seçildiğini gösterir. Kısacası ondalık kesirlerde virgül tam kısım ile kesir kısmı birbirinden ayırır. Virgülün sağı kesir kısmı, virgülün solu ise tam kısmı ifade eder. 14 100 0,14 14’ün içinde 100 ,0 tanedir, yani 0 tamdır. 100 eş parçadan seçilen 14 parça.

3 Örnek Çalışma-1 4’ün içinde 10; 0 tanedir. Öyleyse ondalık kesrimizin tam kısmı «0» dır. Bütünün 10 parçada 4 parçası seçildiği için ondalık kesrimiz 0,4 (0 tam onda 4) tür Basit Kesir 4 10 Onda dört 4 10 0,4

4 Örnek Çalışma-2 0,6 6 10 Yandaki basit kesri, 0 tam onda 6 (0,6) şeklinde ondalık kesre dönüştürebiliriz. Burada pastamız 10 parçaya bölünmüş ama tamamı dağıtılmamış, bu yüzden ondalık kesrimizin tam kısmı 0’dır. 10 parçaya bölünmüş bütünümüzün sadece 6 parçası dağıtıldığı için ondalık kesrimizin kesir kısmı 6’dır. Sonuç olarak ondalık kesrimiz: 0,6’dır. Yukarıdaki pastamız 10 eş parçaya bölünmüş ve 6 parçayı İrem annesinden alarak arkadaşlarına vermiş. Yani 10 parçada 6 parçayı arkadaşlarına dağıtmış.

5 Örnek-3 Yandaki kare şeklindeki kek 100 eşit parçaya bölünmüş ve 4 parçası yenilmiş. Yani 100’de 4’ü yenilmiş. Aşağıda da görüldüğü gibi yenilen kısım bütünün tamamından az olduğu için ondalık kesrimizin tam kısmı 0’dır. Kesir kısmı ise yenilmiş olan 4 parçadır. Dolayısıyla ondalık kesrimiz 0,04’dır. 4 100 100’de 4

6 Bileşik Kesrin Ondalık Kesir Olarak Yazılması
25 10 Kesri bileşik kesirdir. Bileşik kesirlerde pay, paydadan büyük ya da paydaya eşittir. Bileşik kesirleri ondalık kesre çevirmeden önce tam sayılı kesre çevirmek işimizi kolaylaştırabilir. Bileşik kesri tam sayılı kesre çevirmek için payı paydaya böleriz. 25 10 5 10 2 2,5 5 10 Tam sayılı kesrine dönüştü. 25 10 2 Bileşik kesri 25’i, 10 böldüğümüzde 2 tane tam elde ederiz. Kalan 5 olur. Bu durumda 2 sayısı kesrimizin TAM kısmı, kalan 5 pay olur. Payda ise 10’dur. 5 10 25 10 10 05 2

7 Tam Sayılı Kesrin Ondalık Kesir Olarak Yazılması
Tam sayılı kesrini ondalık kesir olarak yazalım. Tam sayılı kesrin tam kısmı, ondalık kesrimizin de tam kısmı olur. Tam sayılı kesrimizin kesir kısmı, ondalık kesrimizin kesir kısmı olur. Tam sayılı kesrin kesir kısmının bir basit kesir olduğu ve biz daha önce basit kesirle- rin ondalık kesir olarak yazılışını gösterdiğimiz için burada tam sa- yılı kesrin ondalık kesir olarak yazılışını gösterelim. 7 10 2 2,7 Gördüğünüz gibi tam sayılı kesrin tam kısmı, ondalık kesrimizin tam kısmı oldu ve tam sayılı kesrimizin kesir kısmı da ondalık kesrimize kesir olarak yazıldı.

8 Önemli Notlar: Kesrimizin paydası 10 ise ondalık kesrimizde virgülün sağı yani kesir kısmı bir basamaklıdır. Kesrimizin paydası 100 ise ondalık kesrimizde virgülün sağı yani kesir kısmı iki basamaklıdır. Ondalık kesrimizde virgülün sağı yani kesir kısmı bir basamaklı ise basit tam ya da bileşik kesre yaptığımız dönüşümde kesrimizin paydası 10 olur. Ondalık kesrimizde virgülün sağı yani kesir kısmı iki basamaklı ise basit tam ya da bileşik kesre yaptığımız dönüşümde kesrimizin paydası 100 olur. Eray DÖNMEZ 4-B Sınıf Öğretmeni =2,1 =2,01 =2,001


"ONDALIK KESİRLER Paydaları 10, 100, … olan kesirlere ondalık kesirler denir. Paydası 10, 100,… olan basit, bileşik ya da tam sayılı bir kesir ondalık kesre." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları