Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KESİRLERDE DÖRT İŞLEM a) Paydası eşit basit kesirlerde toplama işlemi: P AY ile P AY toplanır, P AYA yazılır,ortak P AYDALARDAN biri aynen yazılır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KESİRLERDE DÖRT İŞLEM a) Paydası eşit basit kesirlerde toplama işlemi: P AY ile P AY toplanır, P AYA yazılır,ortak P AYDALARDAN biri aynen yazılır."— Sunum transkripti:

1

2 KESİRLERDE DÖRT İŞLEM a) Paydası eşit basit kesirlerde toplama işlemi: P AY ile P AY toplanır, P AYA yazılır,ortak P AYDALARDAN biri aynen yazılır.

3 PAYDASI EŞİT BASİT KESİRLERDE TOPLAMA İŞLEMİNİN YAPILIŞI • Örnek: işlemini birlikte yapalım. Pay ile p ayı toplayalım P AYA yazalım, PAYDAYI aynen yazalım. 1515 + 3 5 = 4 5 olur.

4 PAYDASI EŞİT OLMAYAN BASİT KESİRLERDE TOPLAMA • Örnek: 5 + 4 = ? işlemini yapalım Yukarıdaki i ş lemi yapabilmek için PAYDA e ş itlemek zorundayız. Paydalar en kolay 20’de eşitlenir. Bunun için 1. kesri 4 ile 2. kesri 5 ile genişletmeliyiz. 23

5 PAYDA EŞİTLEME •Ö•Örnek: 2/5 ile 3/4 kesirlerini p ayda eşitleyerek toplama işlemini yapalım. (4)(5) olur. Bu bir bileşik kesirdir, tam sayılı kesre çevirelim. 8 20 + 15 20 = 23 20

6 TAM SAYILI KESİRLERDE TOPLAMA İŞLEMİ • Örnek: Bu örnekte oldu ğ u gibi; tam sayı ile tam sayı toplanıp tam sayı olarak yazılır. Pay ile p ay toplanıp p aya y azılır. Payda, aynen yazılır.

7 BİR TAM SAYI İLE BİR BASİT KESRİ TOPLAMA İŞLEMİ Bir tam sayı ile bir basit kesri toplamak için ; i ş lem yapmaya gerek yok, + i ş aretini yok sayar sonucu tam sayılı kesir olarak yazarız.

8 BİR TAM SAYI İLE BİR TAM SAYILI KESRİ TOPLAMA işlemini birlikte yapalım. Tam sayı ile tam sayı toplanır,tam sayı olarak yazılır, kesir sayısı aynen yazılır.

9 KESİRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ •B•Bir basit kesirden bir basit kesri çıkarma: A- Paydası eşit basit kesirlerde çıkarma işleminin yapılışı: Paydan,pay ç ı kar ı l ı r,PAYA yaz ı l ı r. Ortak PAYDALARDAN biri aynen yazılır. Örnek: olur.

10 BİR TAM SAYIDAN BİR BASİT KESRİ ÇIKARMA-1 •B•Bir tam sayının yani bir doğal sayının PAYDASININ d aima 1 olduğunu unutmayalım. •Ö•Ö rnek: =? İşlemini birlikte yapalım. 10 2 5 = _ 1 1 - 2 5 =? Şimdi bu işlemi yapabilmek için PAYDA eşitlemek zorundayız.

11 BİR TAM SAYIDAN BİR BASİT KESRİ ÇIKARMA İŞLEMİ-2 •İ•İşleme payda eşitleyerek devam edelim. (5) (1) olur. Not : B u işlemde bir doğal sayının PAYDASININ daima 1 olduğunu unutmayarak PAYDA EŞİTLEMEYİ bilmeliyiz.

12 BİR TAM SAYIDAN BİR BASİT KESRİ ÇIKARMA-3 • 10 2 5 =? İşlemini birde diğer yoldan yapalım. 10 tam sayısını olarak yazabiliriz. 2 5 = 9 3 5 olur.

13 TAM SAYILI KESİRDEN BİR BASİT KESRİ ÇIKARMA • Örnek: İş lemini birlikte yapalım. Tam SAYIDAN ÇIKARILACAK SAYI OLMADI Ğ I İ Ç İ N; TAM SAYI AYNEN YAZILIR. Paydan PAY çıkarılır,paya yazılır. PAYDA aynen yazılır. 6 2 5 olur.

14 TAM SAYILI KESİRDEN TAM SAYILI KESRİ ÇIKARMA •N•N ot: Tam sayıdan tam sayı çıkarılır, tam sayı olarak yazılır. •P•P AYDAN PAY çıkarılır, PAY olarak yazılır. •P•P ayda a ynen yazılır. •Ö•Örnek: 2 1 9 olur.

15 KESİRLERDE ÇARPMA İŞLEMİ •A•A) Bir basit kesirle bir basit kesri çarpma işlemi: P AY i le pay çarpılır, paya yazılır. PAYDA ile PAYDA çarpılır,PAYDAYA yazılır. Örnek: 2 15 olur.

16 BİR TAM SAYI İLE BİR BASİT KESRİ ÇARPMA •B•Bir tam sayının yani bir doğal sayının paydas ı n ı n daima 1 olduğunu biliyoruz. •B•Buna göre; a ş a ğ ıdaki i ş lemi yaparken tam sayının paydasını 1 olarak yazar ve i ş leme devam ederiz. Örnek: 1 3 2 3/2 kesri bir bile ş ik kesirdir.Tam sayılı kesre çevirmeliyiz. dir.

17 BİR TAM SAYILI KESİR İLE BİR TAM SAYILI KESRİ ÇARPMA-1 • Örnek: İşlemini birlikte yapalım. NOT: Bu işlemi yapabilmek için; önce t am sayılı kesirleri B İ LE Şİ K KESRE çevirmek gerekir. 2 1 3 x3 1 2 = (2x3)+1 3 x (3x2)+1 2 = ? İşleme diğer sayfada devam edelim.

18 BİR TAM SAYILI KESİR İLE BİR TAM SAYILI KESRİ ÇARPMA-2 •İ•İşleme kaldığımız yerden devam edelim. 7 3 x 7 2 = 49 6 olur. Bu bir bileşik kesir, bunu tam sayılı kesre çevirelim. 49 6 =8 1 6 olur.

19 BİR BASİT KESRİ, BİR TAM SAYI İLE ÇARPMA • ÖRNEK: İşlemini yaparken tam sayının paydasının 1 olduğunu unutmayalım. Çözüm: 1 2 3 x 4 1 = 8 3 Bu bir b ile ş ik kesirdir, tam sayılı kesre çevirelim = 2 2 3 olur.

20 BİR BASİT KESİR İLE BİR TAM SAYILI KESRİ ÇARPMA • Örnek: İşlemini yapabilmek için; tam sayılı kesri bile ş ik kesre çevirmeliyiz. Çözüm: x 8 3 = 8 6 = 1 2 6 1 3 Sonuç olarak: Olur.


"KESİRLERDE DÖRT İŞLEM a) Paydası eşit basit kesirlerde toplama işlemi: P AY ile P AY toplanır, P AYA yazılır,ortak P AYDALARDAN biri aynen yazılır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları