Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ONDALIK KESİRLER. ONDALIK KESİRLER AÇIKLAMA: Paydası 10 sayısının katları ile değişen Kesirlere ondalık kesir veya ondalık sayı denir.Bu sayılar genişletilebilen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ONDALIK KESİRLER. ONDALIK KESİRLER AÇIKLAMA: Paydası 10 sayısının katları ile değişen Kesirlere ondalık kesir veya ondalık sayı denir.Bu sayılar genişletilebilen."— Sunum transkripti:

1 ONDALIK KESİRLER

2 ONDALIK KESİRLER AÇIKLAMA: Paydası 10 sayısının katları ile değişen Kesirlere ondalık kesir veya ondalık sayı denir.Bu sayılar genişletilebilen ve ondalık kısmındaki açılımlarında tekrar eden rakamlar olur.Bu kesirlere “Devirli kesirler” denir.Bir ondalık kesrin basamaklarındaki rakamın basamak değeri, soldan sağa doğru 10 kat küçülür. örnek:5,0 175,0 1453,0

3 57,255 onlar Bas. (1,1000) birler Bas. (1,100) (1,10) Okunuşu: Elli yedi tam,binde iki yüz elli beş

4 Kesirleri ondalık kesirlerle çevirmek için ilk öncelikle eğer tam kısım var ise yazılır.Daha sonra ise virgül koyup virgülün sağına pay yazılır. Örnek: 1 2 1, 2 10 virgül yazılır.

5 Paydası eşit olan kesirlerde: Virgül kullanılarak yazılan ondalık kesirlerde kesir kısmının sağına eklenen Sıfır,ondalık kesrin değerini değiştirmez. İki ondalık kesirden,tam kısmı büyük olan kesir diğer kesirden büyüktür.İki ondalık kısmın tam kısmı eşit ise hemen bir sağdaki onda birler basamağına bakılır.Büyük olan büyük,küçük olan ise küçüktür. Eğer tam kısmı küçük olan ise diğer kesirden küçüktür. örnek: 5,0 175,0 1453,0 sayılarını sıralayınız. Küçükten büyüğe: 5,0<175,0<1453,0 Büyükten küçüğe:1453,0>175,0>5,0

6 Ondalık sayıları sayı doğrusunda göstermek için ilk öncelikle ondalık sayı kesir sayısına çevrilir.Daha sonra da aynen kesirleri sayı doğrusunda gösterir gibi sayı doğrusunda gösterilir. Örnek: 0,2 sayısını sayı doğrusunda gösterelim. 0,2= 2 kesrine çevirdik.Sayı doğrusunda 10 gösterelim. 0.......... 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

7 Ondalık kesri istenilen basamağa yuvarlarken,bu basamağın sağındaki rakam yani tam olan kısım ile 5 arasında karşılaştırma yapılır. Bu rakam eşit veya 5’ten büyükse verilen basamaktaki rakam 1 artırılır,sağındaki diğer basamaklar atılır ve ondalık kesir yazılır.5’ten küçükse verilen basamaktaki rakam değişmez.Sağındaki diğer basamaklar atılarak ondalık kesir yazılır. ÖRNEK: 6.8426 sayısını yuvarlayınız. 2<5 olduğuna göre 6.8426 4 alınır 6.84 yazılır

8 Ondalık kesri doğal sayıya bölerken virgülün sağındaki basamak kadar bölene sıfır eklenir. Bölünen ondalık kesirdeki virgül kaldırılır. Sonra bölme işlemi yapılır. Doğal sayıyı ondalık kesre bölerken virgülün sağındaki basamak kadar bölünene sıfır eklenir. Bölenden virgül kaldırılır. Sonra bölme işlemi yapılır. Ondalık kesri, ondalık kesre bölerken her iki tarafında virgülden kurtardıktan sonra bölme işlemini yaparız. Ondalık kesirleri 10, 100, 1000 ile bölmek için virgül, sırayla 1 basamak, 2 basamak ve 3 basamak sola kaydırılır. ÖRNEK: 7,2 1,8 bölünen ve bölenin virgülü bir basamak sağa kaydırılır 72 18 72 4 00

9

10 ALIŞTIRMALAR 1= Aşağıdaki kesirlerin okunuşlarını yazınız. 1=210,0 (………………………….) 2=605,5(…………………………..) 3=21,0(……………………………) 4=32,5(……………………………) 5=9,0(……………………………..) 6=52,8(…………………………….) 7=120,8(……………………………)

11 ALIŞTIRMALAR 1 =CEVAPLAR 1=210,0(210 Tam) 2=605,5(Altı yüz beş tam onda beş) 3=21,0(21 tam) 4=32,5(otuz tam onda beş ) 5=9,0(dokuz tam) 6=52,8(elli iki tam onda sekiz) 7=120,8(120 tam onda sekiz)

12 ALIŞTIRMALAR2=CEVAPLAR 1=12,2-20,12(12,2<20,12) 2=120,0-40,2(40,2<120,0) 3=30,21-11,4(11,4<30,21) 4=300,114-32,5(300,114<32,5) 5=16,0-852,21(16,0<852,21)

13 ALIŞTIRMALAR 2= Aşağıdaki kesirleri küçükten büyüğe sıralayınız. 1=12,2 -20,12 (…………………….) 2=120,0-40,2(……………………..) 3=30,21-11,4(………………………..) 4=300,114-32,5(…………………………) 5=16,0-852,21(………………………..)

14 ALIŞTIRMALAR 2= CEVAPLAR 1=12,2-20,12(12,2<20,12) 2=120,0-40,2(40,2<120,0) 3=30,21-11,4(11,4<30,21) 4=300,114-32,5(32,5<300,114) 5=16,0-852,21(16,0<852,21)

15 ALIŞTIRMALAR 3 Aşağıdaki kesirleri ondalık kesirlere çevirelim. 18 6 1 2 100 10 10 21 2 3 2 100 10 100

16 ALIŞTIRMALA 3= CEVAPLAR 15 = 0,15 6 = 0,6 100 10 1 2 = 1,2 21 = 0,21 10 100 2 = 0,2 3 2 = 3,2 10


"ONDALIK KESİRLER. ONDALIK KESİRLER AÇIKLAMA: Paydası 10 sayısının katları ile değişen Kesirlere ondalık kesir veya ondalık sayı denir.Bu sayılar genişletilebilen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları