Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç. Dr. Ö.Yusuf TORAMAN NÜ Teknopark Koordinatörü 9 Mayıs 2013, Düzce USIMP Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu VI.Ulusal Kongresi 9-10 Mayıs.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç. Dr. Ö.Yusuf TORAMAN NÜ Teknopark Koordinatörü 9 Mayıs 2013, Düzce USIMP Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu VI.Ulusal Kongresi 9-10 Mayıs."— Sunum transkripti:

1 Doç. Dr. Ö.Yusuf TORAMAN NÜ Teknopark Koordinatörü 9 Mayıs 2013, Düzce USIMP Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu VI.Ulusal Kongresi 9-10 Mayıs 2013 Düzce

2

3  Üniversite-Sanayi İşbirliği Yapıları  Dünyadaki Teknopark Gelişimi  Ülkemizdeki Teknopark Gelişimi  Niğde Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Neresinde?  Sonuçlar USIMP Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu VI.Ulusal Kongresi 9-10 Mayıs 2013 Düzce

4  Günümüzde ekonomik ve sosyal alanlarda gelişme sağlanabilmesi ancak teknolojik gelişme ile mümkün olabilmektedir. Teknolojik gelişmenin temelinde ise bilim ve teknoloji alanındaki buluş (icat) ve gelişmelerin “uygulanabilir olması” gelmektedir.  Üniversitelerde yürütülen “bilimsel çalışmaların sonuçlarının sanayiye aktarılması” ile bilimsel bilginin kullanıldığı teknoloji tabanlı bir üretim gerçekleşmektedir. Bu üretimlerin gerçekleştirildiği yerler olarak karşımıza “teknopark “ kavramı çıkmaktadır. USIMP Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu VI.Ulusal Kongresi 9-10 Mayıs 2013 Düzce

5 Üniversite-Sanayi İşbirliği YapısıUygulama Yenilik Merkezi (Innovation Center) Yeni ve ileri teknolojiye yönelik faaliyetlerde bulunan firmaların üniversite ile yakınlık sağladığı oluşumlardır. Firmalara yer ve bina temini, danışmanlık hizmetleri, büro ve yönetim hizmetleri sunar, teknoloji transferi için altyapı oluşturur. Örnek: ABD ve İngiltere’deki yapılar Araştırma Parkı (Research Park)  Yeni kurulmuş ve yeni teknolojiye sahip işletmeler veya  Temel araştırmaya dayalı projelere sahip büyük işletmelerin bir üniversite/araştırma enstitüsü ile “işbirliği” kurarak bilimsel tabanlı teknoloji üretimini sağlayan merkezlerdir. Araştırma parklarında projeler prototip üretimine kadar desteklenmekte, seri üretim ve pazarlama aşamalarına izin verilmemektedir. Örnek: ABD’deki yapılar USIMP Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu VI.Ulusal Kongresi 9-10 Mayıs 2013 Düzce

6 Bilim Parkı (Science Park) Yeni teknolojiler üretmek ve daha da gelişmeyi sağlamak isteyen firmaların, üniversitelerle işbirliği kurmasında rol oynayan kuruluşlardır. Araştırma ağırlıklı kuruluşlardır. Örnek: İngiltere’deki yapılar Teknoloji Parkı (Technology Center) Yeni bir ürün ve teknolojinin geliştirilip uygulanmasına ağırlık verilen parklardır. İşletmelere büro, işletme hizmetleri, çalışma mekânı, teknik destek, teknolojik hizmet verirler. Kuruluşlar için teknoloji geliştirme ve uygulama ön plandadır. Kuluçka Merkezi (İnkübatör) (İlk Gelişim Merkezi) Teknopark içinde ilk kurulan binaya verilen isimdir. Burada “yeni kurulan” küçük ölçekli fakat çabuk büyüme potansiyeline sahip firmalara yer verilmektedir. Burada gelişimini tamamlayan işletmeler ticari üretime hazır duruma geldiklerinde daha geniş bir mekâna taşınarak yerlerini yeni girişimcilere bırakırlar. USIMP Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu VI.Ulusal Kongresi 9-10 Mayıs 2013 Düzce

7 Teknopark (Teknokent /Teknopol/Teknopolis) Bilim ve Teknoloji parklarıdır. Amaç; üniversitelerdeki Ar-Ge sonuçlarının sanayiye aktarılmasıdır. Genellikle yeni ve ileri teknolojiye mal üretmek isteyen girişimcilerin faaliyetlerini üniversitenin yakınında yürütebilmeleri ve imkânlarından yaralanmalarını sağlayan yapılardır. Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) (Technology Transfer Office) Teknoloji geliştiricisi Ar-Ge kurum ve kuruluşları (üniversiteler, Ar-Ge merkezleri) ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri arasında  Bilgilendirme,  Koordinasyon,  Araştırmayı yönlendirme,  Yeni Ar-Ge şirketlerinin oluşturulmasını teşvik etme, işbirliğini geliştirme,  Fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması  Fikri mülkiyetlerin satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi konularında faaliyet gösteren yapılardır. USIMP Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu VI.Ulusal Kongresi 9-10 Mayıs 2013 Düzce

8 Yıl ÜlkeTeknopark İsmi 1952ABDStandford Research Park (Silikon Vadisi)* 1959 ABDResearch Triangle Park 1972İngiltere Heriot-Watt Üniversite teknoparkı, Cambridge Teknopark 1980’lerABD, İngiltere, Fransa, Belçika’da toplam 21 teknopark 1983Almanya Berlin Girişimciyi Destekleme Merkezi, Aachen Teknoloji Merkezi 1990’larJaponya 2000’lerTürkiye * Piyasa değeri 1 trilyon USD olup, 300.000 Ar-Ge ç alışanı mevcuttur. Intel, Google, Apple, Microsoft, Oracle, Facebook vb. firmalar bu b ö lgeden doğmuşlardır. USIMP Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu VI.Ulusal Kongresi 9-10 Mayıs 2013 Düzce

9 Yıl Teknopark İsmi Kurulan Teknopark Sayısı 2001ODTÜ, TÜBİTAK-MAM2 2002İzmir, Ankara, GEOSB3 2003İTÜ-Arı, Hacettepe, Kocaeli, Eskişehir, YTÜ, İÜ, Selçuk Ü.7 2004Antalya (Batı Akdeniz), Erciyes, Trabzon, Çukurova4 2005Erzurum Ata, Mersin, Isparta (Göller Bölgesi), Bursa (Ulutek)4 2006Gaziantep, Ankara Ü.2 2007Pamukkale, Fırat, Cumhuriyet, Trakya, Gazi, Dicle Ü.6 2008Ankara ASO, Tokat, Sakarya, Bolu4 2009Kütahya Tasarım, Boğaziçi, Samsun, Malatya, İstanbul5 2010Urfa (Harran), Düzce2 2011Çanakkale, Gebze YTE, K.Maraş, Tekirdağ (N.Kemal)4 2012Van Yüzüncü Yıl, Çorum, Celal Bayar Ü., İzmir BTP4 2013İzmir (Dokuz Eylül), Niğde Ü.2 TOPLAM49 USIMP Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu VI.Ulusal Kongresi 9-10 Mayıs 2013 Düzce

10 Sektörel Dağılım% Yazılım ve Bilişim57 Elektronik Sanayi9 Savunma Sanayi6 Tasarım3 Medikal3 İleri Malzeme2 Telekomünikasyon2 Tıp2 Otomotiv1 Çevre2 Enerji2 Diğer11 TOPLAM100 USIMP Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu VI.Ulusal Kongresi 9-10 Mayıs 2013 Düzce

11 Teknoparklarda Girişimcilere Sunulan Hizmetler Hizmet Türü Ayrıntı Danışmanlık Kuruluş danışmanlığı İş planları Teknoloji danışmanlığı Mali danışmanlık Hukuk danışmanlığı Muhasebe işlemleri Tanıtım ve pazarlama danışmanlığı Teknik Hizmetler Laboratuarlar Atölyeler Kütüphane Uluslararası bilgi ağlarına erişim Ofis donanımları (bilgisayar, fotokopi, telefon, faks vb.) Yazılım paketleri Konferans ve toplantı salonları Veri tabanı Sekretarya Sosyal Hizmetler Alışveriş merkezi Kafeterya Konser salonları Spor tesisleri USIMP Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu VI.Ulusal Kongresi 9-10 Mayıs 2013 Düzce

12  2012 Yılı “Türkiye’nin En Girişimci 50 Üniversitesi” arasında 29. Sırada (Devlet üniversiteleri içinde) yer alan Niğde Üniversitesi, yürüttüğü çok sayıda ulusal ve uluslararası Ar-Ge projesi, sağladığı fonlar, sanayi ile kontratlı işbirlikleri ile her geçen gün çıtasını yükselten bir kurum niteliğindedir. 18.000’i aşan öğrenci sayısı ile bölgenin gerek eğitim gerekse araştırma üssü konumundadır.  Niğde Üniversitesi, 2010 yılında bünyesinde kurduğu “Proje Geliştirme ve Destekleme Birimi (PROGED)”ni önümüzdeki günlerde Teknoloji Transfer Ofisine (TTO) dönüştürmeyi hedeflemektedir. TÜBİTAK desteği ile profesyonel bir anlayışla yeniden organize edilecek olan ofisin 5 modülde hizmet vermesi planlanmaktadır. USIMP Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu VI.Ulusal Kongresi 9-10 Mayıs 2013 Düzce

13  Öte yandan, 03.01.2013 tarihinde kuruluşu Resmi Gazetede ilan edilen Niğde Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinin (Teknopark) çok yakın zamanda yönetici şirkete (A.Ş.) dönüşmesiyle birlikte Üniversite-Sanayi işbirliğinde yeni bir dönem başlayacaktır.  Yaklaşık 19.000 m 2 ’lik bir alanda kısa sürede tesis edilecek idare ve inkübatör binası ile başta Ar-Ge potansiyeli olan firmalar ile başlangıç firması (start-up) ile proje sonuçlarını ticarileştirmek isteyen öğretim üyeleri ve araştırmacıların Ar-Ge faaliyetlerini yürütmeleri amaçlanmaktadır. Niğde Teknopark, bünyesinde;  Yenilenebilir enerji teknolojileri (güneş enerjisi vb.)  Tarım ve gıda teknolojileri  İleri malzemeler konularında 3 farklı inovasyon kümesi (innovation cluster) oluşturma çabasında olacaktır. USIMP Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu VI.Ulusal Kongresi 9-10 Mayıs 2013 Düzce

14 Sıra Hissedar Pay Yüzdesi 1Niğde Üniversitesi16.87 2Niğde İl Özel İdaresi2.10 3Niğde Belediyesi8.43 4Niğde Ticaret ve Sanayi Odası12.65 5Niğde Ticaret Borsası6.33 6Niğde Organize Sanayi Bölgesi8.43 7Bor Belediyesi4.22 8Bor Ticaret ve Sanayi Odası1.68 9Calmio Süt Gıda Tarım San. Tic. A.Ş.4.22 10Bakkalbaşıoğlu Süt Ürünleri A.Ş.4.22 11Niğtaş Ltd.Şti.4.22 12Mikrokal Ltd. Şti.4.22 13Ogün Gıda A.Ş.4.22 14Ultaş A.Ş.1.23 15Ömürpen A.Ş.1.68 16Doğuş Tarımsal Projeler Ar-Ge Hiz. A.Ş.12.65 17Şeker Ziraat Ltd.Şti.2.53 Toplam100.00 USIMP Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu VI.Ulusal Kongresi 9-10 Mayıs 2013 Düzce

15

16

17 Solid Oxide Fuel Cell Development Hafif Alaşımların Şekillendirilmesi

18  Wet Bench  Laser Scriber  Screen Printer  Sun simulator (cell test)  Carrier Lifetime measurement device  Photoluminescence spectroscopy  Quantum efficiency measurement device (spectral response)  Sheet resistance measurement device(4 probes)  Dark conductivity measurement device  Transmission line measurement device(TLM)  Ellipsometry measurement device  Optical spectrometer  Electroluminescence measurement system USIMP Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu VI.Ulusal Kongresi 9-10 Mayıs 2013 Düzce

19  Dünyada hızla gelişmekte olan güneş pilleri teknolojilerinin ülkemizde de yaygın olarak çalışılması,  PV konusunda yatırım yapmak isteyen yerli firmaların ulusal bir teknoloji ile desteklenmesi,  Yurtdışındaki emsalleri ile rekabet edebilecek teknoloji ve çözüm üreten ve ülkemizdeki diğer araştırma merkezleri için emsal teşkil edecek bir araştırma merkezi olunması  Sanayinin ve Ar-Ge kuruluşlarının ihtiyacı olan kalifiye elemanların yetiştirilmesi  Ülkemizin enerji konusunda dışa bağımlılığının azaltılmasına katkı sağlanmasıdır.  Teknoloji üretiminin İç Anadolu’da yaygınlaşmasını sağlamak

20  Uluslar arası ticarette artan rekabet, geleneksel imalat sektöründeki istihdam azalışı, teknolojideki gelişmeler ve teknolojik üretimlerin artması ile araştırma kurumlarının (üniversiteler) mevcut imkanlarının etkin bir şekilde kullanılması ihtiyacı teknopark yapılarının hızla hayata geçirilmesini sağlamıştır.  Bu bağlamada, ülkemizde de sayıları 50’ye yaklaşan ve son yıllarda tematik alanlarda oluşturulan teknoloji geliştirme bölgeleri üniversite ve sanayinin işbirliğinin somut olarak hayata geçirildiği alanlar olmaktadır. USIMP Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu VI.Ulusal Kongresi 9-10 Mayıs 2013 Düzce

21  2013 yılı başında ilan edilen Niğde Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi gerek kurumların gerekse ilde öne çıkan sektörlerin (madencilik, tekstil, gıda, tarım vb.) geniş bir şekilde katıldığı ve güçlü bir sermaye ile kurulması öngörülen Teknopark Yönetici şirketin kısa sürede Ar-Ge ofislerini faaliyete geçirmesi hedeflenmektedir. Sadece Niğde ili değil bölge illere de hizmet vermeyi planlayan teknopark, üniversite ile endüstri arasında tam bir köprü görevi üstlenecek ve bölgesel kalkınmaya Ar-Ge’ye dayalı teknoloji modeli ile katkı sağlayacaktır. USIMP Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu VI.Ulusal Kongresi 9-10 Mayıs 2013 Düzce

22  Ayrıca; Niğde Üniversitesi bünyesinde Kalkınma Bakanlığı ve kendi bütçe imkanları ile yapımı tamamlanan ve Almanya’da üretimi gerçekleşen cihazların (güneş paneli prototip üretim tesisi) kurulum aşamasında olduğu güneş enerjisi üzerine yoğunlaşan “Merkezi Laboratuar” ile özellikle bölgedeki potansiyeli harekete geçirmesi ve teknoparktaki alternatif enerji kümelenmesine önemli katkı sağlaması beklenmektedir. USIMP Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu VI.Ulusal Kongresi 9-10 Mayıs 2013 Düzce

23  Teşekkürler… Doç. Dr. Öner Yusuf TORAMAN otoraman@nigde.edu.tr USIMP Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu VI.Ulusal Kongresi 9-10 Mayıs 2013 Düzce


"Doç. Dr. Ö.Yusuf TORAMAN NÜ Teknopark Koordinatörü 9 Mayıs 2013, Düzce USIMP Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu VI.Ulusal Kongresi 9-10 Mayıs." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları