Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç. Dr. Ö.Yusuf TORAMAN Niğde Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Birim Sorumlusu 21 Kasım 2013, Ankara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç. Dr. Ö.Yusuf TORAMAN Niğde Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Birim Sorumlusu 21 Kasım 2013, Ankara."— Sunum transkripti:

1 Doç. Dr. Ö.Yusuf TORAMAN Niğde Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Birim Sorumlusu 21 Kasım 2013, Ankara

2  Üniversite-Sanayi İşbirliği Yapıları  Dünyadaki Teknopark Gelişimi  Ülkemizdeki Teknopark Gelişimi  Niğde Üniversitesi Sanayi İşbirliği Mekanizmaları  Sonuçlar

3  İdareci aklı ile teknoloji aklı bir araya getirdiğinde inovasyon doğar.

4  Günümüzde ekonomik ve sosyal alanlarda gelişme sağlanabilmesi ancak teknolojik gelişme ile mümkün olabilmektedir. Teknolojik gelişmenin temelinde ise bilim ve teknoloji alanındaki buluş (icat) ve gelişmelerin “uygulanabilir olması” gelmektedir.  Üniversitelerde yürütülen “bilimsel çalışmaların sonuçlarının sanayiye aktarılması” ile bilimsel bilginin kullanıldığı teknoloji tabanlı bir üretim gerçekleşmektedir. Bu üretimlerin gerçekleştirildiği yerler olarak karşımıza “teknopark“ kavramı çıkmaktadır. The Tuscarawas Regional Technology Park (New Philadelphia, Ohio, USA)

5 Dünyadaki Çeşitli Üniversite-Sanayi İşbirliği Yapıları Üniversite-Sanayi İşbirliği YapısıUygulama Yenilik Merkezi (Innovation Center) Yeni ve ileri teknolojiye yönelik faaliyetlerde bulunan firmaların üniversite ile yakınlık sağladığı oluşumlardır. Firmalara yer ve bina temini, danışmanlık hizmetleri, büro ve yönetim hizmetleri sunar, teknoloji transferi için altyapı oluşturur. Örnek: ABD ve İngiltere’deki yapılar Araştırma Parkı (Research Park) “If you’ve seen one research park ….. You’ve seeen one reserach park” Prof.Albert Link  Yeni kurulmuş ve yeni teknolojiye sahip işletmeler veya  Temel araştırmaya dayalı projelere sahip büyük işletmelerin bir üniversite/araştırma enstitüsü ile “işbirliği” kurarak bilimsel tabanlı teknoloji üretimini sağlayan merkezlerdir. Araştırma parklarında projeler prototip üretimine kadar desteklenmekte, seri üretim ve pazarlama aşamalarına izin verilmemektedir. Örnek: ABD ve Kanada’deki yapılar

6 Bilim Parkı (Science Park) Yeni teknolojiler üretmek ve daha da gelişmeyi sağlamak isteyen firmaların, üniversitelerle işbirliği kurmasında rol oynayan kuruluşlardır. Araştırma ağırlıklı kuruluşlardır. Örnek: İngiltere’deki yapılar Teknoloji Parkı (Technology Center) Yeni bir ürün ve teknolojinin geliştirilip uygulanmasına ağırlık verilen parklardır. İşletmelere büro, işletme hizmetleri, çalışma mekânı, teknik destek, teknolojik hizmet verirler. Kuruluşlar için teknoloji geliştirme ve uygulama ön plandadır. Örnek: Asya’daki yapılar Kuluçka Merkezi (İnkübatör) (İlk Gelişim Merkezi) Teknopark içinde ilk kurulan binaya verilen isimdir. Burada “yeni kurulan” küçük ölçekli fakat çabuk büyüme potansiyeline sahip firmalara yer verilmektedir. Burada gelişimini tamamlayan işletmeler ticari üretime hazır duruma geldiklerinde daha geniş bir mekâna taşınarak yerlerini yeni girişimcilere bırakırlar.

7 Teknopark (Teknokent /Teknopol/Teknopolis) Bilim ve Teknoloji parklarıdır. Amaç; üniversitelerdeki Ar-Ge sonuçlarının sanayiye aktarılmasıdır. Genellikle yeni ve ileri teknolojiye mal üretmek isteyen girişimcilerin faaliyetlerini üniversitenin yakınında yürütebilmeleri ve imkânlarından yaralanmalarını sağlayan yapılardır. Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) (Technology Transfer Office) Teknoloji geliştiricisi Ar-Ge kurum ve kuruluşları (üniversiteler, Ar-Ge merkezleri) ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri arasında  Bilgilendirme,  Koordinasyon,  Araştırmayı yönlendirme,  Yeni Ar-Ge şirketlerinin oluşturulmasını teşvik etme, işbirliğini geliştirme,  Fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması  Fikri mülkiyetlerin satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi konularında faaliyet gösteren yapılardır.

8 Relative positions and overlaps among Science Park, Innovation Centre, Business Park and Research Park (Source: Tsagaris Consult) R + T Park The University of Waterloo, Kanada Griffiss Business and Technology Park (USA)

9 Yıllar İtibariyle Dünyadaki Teknopark Oluşumları Yıl ÜlkeTeknopark İsmi 1952ABDStandford Research Park (Silikon Vadisi)* 1959 ABDResearch Triangle Park 1972İngiltere Heriot-Watt Üniversite teknoparkı, Cambridge Teknopark 1980’lerABD, İngiltere, Fransa, Belçika’da toplam 21 teknopark 1983Almanya Berlin Girişimciyi Destekleme Merkezi, Aachen Teknoloji Merkezi 1990’larJaponya 2000’lerTürkiye * Piyasa değeri 1 trilyon USD olup, 300.000 Ar-Ge ç alışanı mevcuttur. Intel, Google, Apple, Microsoft, Oracle, Facebook vb. firmalar bu b ö lgeden doğmuşlardır.

10  Kamu veya Yerel Yönetim Temelli (İngiltere, Fransa, Japonya, G. Kore)  Üniversite Temelli (ABD, İrlanda)  Özel Sektör Temelli (ABD, İsrail)  Karışık Model (İngiltere, İspanya, İtalya, Türkiye) Technology Park Malaysia

11 Singapur Hükümetinin Ar-Ge’ye ayırdığı (özellikle biyoteknoloji) 5 yıllık bütçe: 10 milyar $ Çin Hükümetinin sadece Suzhou Park’a yaptığı yatırım: 1.4 milyar $

12 Yıllar İtibariyle Ülkemizde Kurulan Teknoparklar Yıl Teknopark İsmi Kurulan Teknopark Sayısı 2001ODTÜ, TÜBİTAK-MAM2 2002İzmir, Ankara, GEOSB3 2003 İTÜ-Arı, Hacettepe, Kocaeli, Eskişehir, YTÜ, İÜ, Selçuk Ü. 7 2004Antalya (Batı Akdeniz), Erciyes, Trabzon, Çukurova4 2005 Erzurum Ata, Mersin, Isparta (Göller Bölgesi), Bursa (Ulutek) 4 2006Gaziantep, Ankara Ü.2 2007Pamukkale, Fırat, Cumhuriyet, Trakya, Gazi, Dicle Ü.6 2008Ankara ASO, Tokat, Sakarya, Bolu4 2009Kütahya Tasarım, Boğaziçi, Samsun, Malatya, İstanbul5 2010Urfa (Harran), Düzce2 2011Çanakkale, Gebze YTE, K.Maraş, Tekirdağ (N.Kemal)4 2012Van Yüzüncü Yıl, Çorum, Celal Bayar Ü., İzmir BTP4 2013Niğde Ü., İzmir (Dokuz Eylül), Bozok Ü., Kırıkkale Ü.4 TOPLAM51

13 Ülkemizdeki Teknoparklarda Sektörel Dağılım Sektörel Dağılım% Yazılım ve Bilişim57 Elektronik Sanayi9 Savunma Sanayi6 Tasarım3 Medikal3 İleri Malzeme2 Telekomünikasyon2 Tıp2 Otomotiv1 Çevre2 Enerji2 Diğer11 TOPLAM100

14 Teknoparklarda Firmalara/Girişimcilere Sunulan Hizmetler Hizmet Türü Ayrıntı Danışmanlık Kuruluş danışmanlığı İş planları Teknoloji danışmanlığı Mali danışmanlık Hukuk danışmanlığı Muhasebe işlemleri Tanıtım ve pazarlama danışmanlığı Teknik Hizmetler Laboratuarlar Atölyeler Kütüphane Uluslararası bilgi ağlarına erişim Ofis donanımları (bilgisayar, fotokopi, telefon, faks vb.) Yazılım paketleri Konferans ve toplantı salonları Veri tabanı Sekretarya Sosyal Hizmetler Alışveriş merkezi Kafeterya Konser salonları Spor tesisleri

15  Teknoparklar ihtisaslaşmalı… 22.11.2010  ABD'deki temasları kapsamında Atlanta'daki Georgia Tech, Teksas'taki Houston Üniversitesi, Teksas Üniversitesi ve Rice Üniversitesi ile Stanford Üniversitesi'ni ziyaret ettiğini belirten Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, ABD'deki bütün üniversitelerin ihtisaslaşmaya yöneldiğini, Türkiye’de de bir an önce bu yönde bir çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

16 German Association of Innovation, Technology and Business Incubation Centres (ADT)  Air and Space Travel  Automotives  Bioinformatics  Biotechnology  Chemical  Electronics  Energy & Environment, Environmental Technologies  General  IT & Information and Communication Technologies (ICT)  Life Sciences  Logistics  Medicine / Health, Medical Technologies  Microsystems and Materials  Nanotechnology  Photonics & Optics  Plasma Physics  Renewable Energy & Photovoltaics PRE- Park, Kaiserslautern, Germany, and the Technology Park Infopark Kochi, Kerala/India, Agree on Collaboration

17  2012 ve 2013 yıllarında “Türkiye’nin En Girişimci 50 Üniversitesi” arasında 28. Sırada (Devlet üniversiteleri içinde) yer alan Niğde Üniversitesi, yürüttüğü çok sayıda ulusal ve uluslararası Ar-Ge projesi, sağladığı fonlar, sanayi ile kontratlı işbirlikleri ile her geçen gün çıtasını yükselten bir kurum niteliğindedir. 20.000’i aşan öğrenci 750’ye yakın öğretim elemanı sayısı ile bölgenin gerek eğitim gerekse araştırma üssü konumundadır.

18  Niğde Üniversitesi, 2010 yılında bünyesinde kurduğu “Proje Geliştirme ve Destekleme Birimi (PROGED)”ni 2013 yılında Teknoloji Transfer Ofisine (TTO) dönüştürmüş, TÜBİTAK desteği ile profesyonel bir anlayışla yeniden organize edilerek 5 modülde hizmet vermeyi planlamaktadır. ModülKapsamı Modül 1 Farkındalık, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri Modül 2 Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler Modül 3 Proje Geliştirme/Yönetim Hizmetleri (Üniversite-Sanayi İşbirliği Faaliyetleri) Modül 4 Fikri ve Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Modül 5 Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri Niğde Üniversitesi TTO Modülleri

19  Öte yandan, 03.01.2013 tarihinde kuruluşu Resmi Gazetede ilan edilen Niğde Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinin (Teknopark) 12 Eylül 2013 tarihinde yönetici şirkete (A.Ş.) dönüşmesiyle birlikte Üniversite- Sanayi işbirliğinde yeni bir dönem başlamıştır.  Yaklaşık 19.000 m 2 ’lik bir alanda kısa sürede tesis edilecek idare ve inkübatör binası ile başta Ar-Ge potansiyeli olan firmalar ile başlangıç firması (start-up) ile proje sonuçlarını ticarileştirmek isteyen öğretim üyeleri ve araştırmacıların Ar-Ge faaliyetlerini yürütmeleri amaçlanmaktadır. Sıra Hissedar Pay Yüzdesi 1Niğde Üniversitesi16.87 2Niğde İl Özel İdaresi2.10 3Niğde Belediyesi8.43 4Niğde Ticaret ve Sanayi Odası12.65 5Niğde Ticaret Borsası6.33 6Niğde Organize Sanayi Bölgesi8.43 7Bor Belediyesi4.22 8Bor Ticaret ve Sanayi Odası1.68 9 Calmio Süt Gıda Tarım San. Tic. A.Ş. 4.22 10Bakkalbaşıoğlu Süt Ürünleri A.Ş.4.22 11Niğtaş Ltd.Şti.4.22 12Mikrokal Ltd. Şti.4.22 13Ogün Gıda A.Ş.4.22 14Ultaş A.Ş.1.23 15Ömürpen A.Ş.1.68 16 Doğuş Tarımsal Projeler Ar-Ge Hiz. A.Ş. 12.65 17Şeker Ziraat Ltd.Şti.2.53 Toplam100.00 Niğde Üniversitesi Teknopark Hissedarları

20 Bu kapsamda Kalkınma Bakanlığı Ahiler Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği ile “Niğde Bölgesinin Ar-Ge Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Teknopark Yerleşke İhtiyaçlarının Fizibilitesi” başlıklı proje çalışması tamamlanmak üzeredir. Niğde Teknopark bünyesinde;  Yenilenebilir enerji teknolojileri (güneş enerjisi vb.)  Tarım ve gıda teknolojileri  İleri malzemeler konularında 3 farklı inovasyon kümesi (innovation cluster) oluşturma çabasında olacaktır.

21

22

23 Solid Oxide Fuel Cell Development Hafif Alaşımların Şekillendirilmesi

24  Wet Bench  Laser Scriber  Screen Printer  Sun simulator (cell test)  Carrier Lifetime measurement device  Photoluminescence spectroscopy  Quantum efficiency measurement device (spectral response)  Sheet resistance measurement device(4 probes)  Dark conductivity measurement device  Transmission line measurement device (TLM)  Ellipsometry measurement device  Optical spectrometer  Electroluminescence measurement system

25  Dünyada hızla gelişmekte olan güneş pilleri teknolojilerinin ülkemizde de yaygın olarak çalışılması,  PV konusunda yatırım yapmak isteyen yerli firmaların ulusal bir teknoloji ile desteklenmesi,  Yurtdışındaki emsalleri ile rekabet edebilecek teknoloji ve çözüm üreten ve ülkemizdeki diğer araştırma merkezleri için emsal teşkil edecek bir araştırma merkezi olunması,  Sanayinin ve Ar-Ge kuruluşlarının ihtiyacı olan kalifiye elemanların yetiştirilmesi,  Ülkemizin enerji konusunda dışa bağımlılığının azaltılmasına katkı sağlanması,  Teknoloji üretiminin İç Anadolu’da yaygınlaşmasının sağlanması.

26  Uluslar arası ticarette artan rekabet, geleneksel imalat sektöründeki istihdam azalışı, teknolojideki gelişmeler ve teknolojik üretimlerin artması ile araştırma kurumlarının (üniversiteler) mevcut imkanlarının etkin bir şekilde kullanılması ihtiyacı teknopark yapılarının hızla hayata geçirilmesini sağlamıştır.  Bu bağlamada, ülkemizde de sayıları 50’yi aşan ve son yıllarda bilhassa tematik alanlarda oluşturulan teknoloji geliştirme bölgeleri (teknoparklar) üniversite ve sanayinin işbirliğinin somut olarak hayata geçirildiği alanlar olmaktadır.

27  2013 yılı başında ilan edilen Niğde Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Niğde Teknopark) gerek kurumların gerekse ilde öne çıkan sektörlerin (madencilik, tekstil, gıda, tarım vb.) geniş bir şekilde katıldığı ve güçlü bir sermaye ile kurulan Teknopark A.Ş.’nin kısa sürede Ar-Ge ofislerini faaliyete geçirmesi hedeflenmektedir. Sadece Niğde ili değil bölge illere de hizmet vermeyi planlayan teknopark, üniversite ile endüstri arasında bir köprü görevi üstlenecek ve bölgesel kalkınmaya Ar-Ge’ye dayalı teknoloji modeli ile katkı sağlayacaktır.  Yine 2013 yılında oluşturulan Teknoloji Transfer Ofisi (NÜ-TTO) ile Proje çalışmalarının etkinleştirilmesi, sanayi ile ilişkilerin arttırılması ve bir ara yüz olarak akademi ile birlikte çalışma ortamının oluşturulması amaçlanmıştır.

28  Ayrıca; Niğde Üniversitesi bünyesinde Kalkınma Bakanlığı ve kendi bütçe imkanları ile yapımı tamamlanan ve Almanya’da üretimi gerçekleşen cihazların (güneş paneli prototip üretim tesisi) kurulumu tamamlanmış olan ve güneş enerjisi üzerine yoğunlaşan Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (NÜ-NAM) ile özellikle bölgedeki potansiyeli harekete geçirmesi ve teknoparktaki alternatif enerji kümelenmesine önemli katkılar sağlaması beklenmektedir.

29 Teşekkürler… Doç. Dr. Öner Yusuf TORAMAN otoraman@nigde.edu.tr


"Doç. Dr. Ö.Yusuf TORAMAN Niğde Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Birim Sorumlusu 21 Kasım 2013, Ankara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları