Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TMS-18 HASILAT STANDARDI HÜLYA ÇAYIR 141120405 HÜLYA ÇAYIR 07.04.2017.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TMS-18 HASILAT STANDARDI HÜLYA ÇAYIR 141120405 HÜLYA ÇAYIR 07.04.2017."— Sunum transkripti:

1 TMS-18 HASILAT STANDARDI HÜLYA ÇAYIR HÜLYA ÇAYIR

2 TMS 18: HASILAT İçerik : Amaç. Kapsam. Tanımlar. Hasılatın ölçümü.
Mal ve Hizmet Takası yoluyla hasılat İki farklı işlemin bir arada yapılması durumunda ayrıştırma. Mal satışlarında hasılatın doğma zamanı. Mal satışından elde edilen hasılatın muhasebeleştirilmesi Hizmet tesliminde hasılatın doğma zamanı Hizmet tesliminden elde edilen hasılatın muhasebeleştirilmesi Faiz ,temettü ve kullanım ücretlerinde hasılatın doğma zamanı ve muhasebeleştirilmesi TMS 18 ve Vergi kanunlarının karşılaştırılması HÜLYA ÇAYIR

3 TMS18- HASILAT Standardın amacı; Değişik durumlarda hasılatın ne zaman ve ne ölçüde doğduğunu belirlemeyi amaçlamaktadır. HÜLYA ÇAYIR

4 TMS18- HASILAT Kapsam Bu standart aşağıdaki işlem ve olaylardan kaynaklanan gelir ve kazancın muhasebeleştirilmesinde uygulanır: Mal satışlarından, Hizmet sunumlarından, İşletme varlıklarının başkaları tarafından kullanılmasından sağlanan faiz, isim hakkı ve temettülerden doğan hasılat HÜLYA ÇAYIR

5 TMS18- HASILAT Kapsam dışındakiler; TMS 17: Lesaing sözleşmeleri
TMS 28: Özkaynaktan pay alma yöntemi ile muhasebeleştirilen bağlı menkul kıymetlerden kar payları TFRS 4: Sigorta sözleşmeleri kapsamındaki sigorta poliçeleri HÜLYA ÇAYIR

6 TMS18: HASILAT TM3 39: Finansal varlık ve borçların rayiç değerindeki değişimler veya elden çıkarılmaları, Diğer dönen varlıkların değerindeki değişmeler, TMS 41:Tarımsal faaliyetlere ilişkin biyololik varlıkların değerindeki değişiklikler, tarımsal ürünlerin ilk kaydı, Madencilik faaliyetlerinden elde edilen hasılat HÜLYA ÇAYIR

7 TMS18: HASILAT Standartta Geçen Tanım ve Açıklamalar Hasılat:
İşletmenin faaliyet döneminde olağan faaliyetlerinden kaynaklanan (satış hasılatı, faiz,temettü,ücret gibi) ortakların sermayeye katkıları dışında özkaynakta artış yaratan ekonomik faydaların brüt tutarıdır. Gelir: Hesap dönemi boyunca ,sermayedarların katkılarıyla ilgili olanları dışındaki nakit girişleri ,varlıklardaki artışlar veya borçlardaki azalışlar şeklinde özkaynakta artışa neden olan ekonomik faydaların artışıdır HÜLYA ÇAYIR

8 TMS-18 HASILAT Kazanç: İşletmenin ana faaliyetlerinin ve ortakların katkısı dışında yine özkaynakta artış yaratan faydalardır. Gerçeğe uygun değer : Karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli gruplar arasında bir varlığın el değiştirmesi ya da bir borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkması gereken tutardır. HÜLYA ÇAYIR

9 TMS18: HASILAT Hasılatın brüt ve net raporlaması ? :
Hasılat, yalnızca işletmenin kendi adına aldığı ve alacağı brüt ekonomik yarar akışlarını içerir, Üçüncü kişiler adına tahsil edilen satış vergileri, mal ve hizmet vergileri ve katma değer vergisi gibi tutarlar işletme tarafından elde edilen ekonomik yararlar değildir. Öz kaynakta artış yaratmadığı için bu tutarlar hasılat dışında bırakılır. HÜLYA ÇAYIR

10 TMS18: HASILAT HASILATIN ÖLÇÜMÜ :
Hasılat, tahsil edilen veya edilecek olan bedelin gerçeğe uygun değeri ile hesaplanır. Tahsil edilen bedelin gerçeğe uygun değeri hesaplanırken, işletme tarafından yapılan her türlü kasa iskontoları, miktar iskontosu ve anında ödeme iskontoları da dikkate alınır. HÜLYA ÇAYIR

11 TMS18: HASILAT Nakit ve nakit benzerleri girişinin ertelendiği ve anlaşmanın esasında bir finansman işlemi niteliği taşıdığı durumlarda; bedelin gerçeğe uygun değeri, gelecekte elde edilecek tüm tahsilatların emsal faiz oranı kullanılarak belirlenen bugünkü değeridir. Bir finansman işlemi, örneğin, alıcıya vade farksız bir satış yapılması veya satış bedeli olarak, alıcıdan, piyasa faiz oranının altında bir getiri oranına sahip bir alacak senedi alınması durumunda söz konusu olur. Faiz, etkin faiz yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilir. HÜLYA ÇAYIR

12 TMS18: HASILAT MAL VE HİZMET TAKASI YOLUYLA HASILAT : Mal veya hizmetlerin benzer özelliklere ve değere sahip mal ya da hizmetlerle değiştirilmesi veya vadeli takasa (swap) konu edilmesi, hasılat yaratıcı işlem olarak değerlendirilmez. Birbirinden farklı mal veya hizmetlerin değiştirilmesinde, takas hasılat yaratıcı bir işlem olarak değerlendirilir. HÜLYA ÇAYIR

13 MAL VE HİZMET TAKASI YOLUYLA HASILAT Örn: Antalya da akaryakıt istasyonu işleten firma Eskişehir de bir kamu kurumunun yakıt ihalesini almıştır tarihinde birim fiyatı 4 TLolan 100 ton yakıtı acil olarak karşılama zorunluluğu nedeniyle Eskişehir deki bir akaryakıt istasyonundan karşılamıştır. Yorum: Eskişehir de bulunan akaryakıt istasyonu kamu kurumuna teslim ettiği yakıt takasını (benzer özellik ve değerdeki mal ve hizmet takası nedeniyle) muhasebeleştirilmemelidir.Eskişehir firması takas işlemi sonucunda elde ettiği yakıtı müşterilerine sattığında hasılat olarak muhasebeleştirilir. HÜLYA ÇAYIR

14 TMS18: HASILAT MAL VE HİZMET TAKASI YOLUYLA HASILAT Ör:
Beyaz eşya ticareti ile uğraşan işletme tarihinde , toplam maliyet bedeli %18 KDV olan 72 Ekran TV’leri vererek , karşılığında gerçeğe uygun değeri %18 KDV olan ankastre fırınları almıştır. Satışa ilişkin hasılat aşağıdaki şekilde muhasebeleştirilir: HÜLYA ÇAYIR

15 MAL VE HİZMET TAKASI YOLUYLA HASILAT Tv satan işletmenin hasılat ve maliyet kaydı
_______________ _________________ 120 ALICILAR HS HESAPLANAN KDV HS YURTİÇİ SATIŞLAR HS Mal takas kaydı 621 SATILAN TİC.MALLAR M.HS TİCARİ MALLAR HS _______________ / __________________ HÜLYA ÇAYIR

16 Mal takası ankastre fırın alım kaydı
153 TİCARİ MALLAR HS 191 İND KDV HS 120 ALICILAR HS , NOT: Ankastre fırın satan işletmenin hasılat ve maliyet kaydı benzer şekilde olacaktır HÜLYA ÇAYIR

17 TMS18: HASILAT İki farklı işlemin bir arada yapılması durumunda ayrıştırma Muhasebeleştirilme ilkeleri genellikle her bir işleme ayrı ayrı uygulanır. İşlemin özünü yansıtabilmek amacıyla, tek bir işlemin ayrıştırılabilir kısımlarına ayrı ayrı uygulamak gerekebilir. HÜLYA ÇAYIR

18 TMS18: HASILAT Örneğin Bir ürünün satış fiyatı ayrıştırılabilir nitelikteki satış sonrası servis tutarını da içeriyorsa, bu tutarın hasılat olarak muhasebeleştirilmesi ertelenerek, servis hizmetinin verildiği dönem boyunca hasılat olarak finansal tablolara yansıtılır. HÜLYA ÇAYIR

19 TMS18: HASILAT 100 KASA 3776 600 YURTİÇİ SATIŞLAR 3000 480
ÖRN: Beko, sattığı çamaşır makinelerine 3 yıl garanti vermektedir.Ancak isterlerse ,müşterilerine bedeli karşılığında 2 yıl garanti uzatma imkanı tanımaktadır.1 adet çamaşır makinesi 3.000TLbedelle satılmış .Müşteri 2 yıl garanti uzatması için 200TLödeme yapmıştır 100 KASA 3776 600 YURTİÇİ SATIŞLAR 3000 480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 200 391 HESAPLANAN KDV 576 HÜLYA ÇAYIR

20 I- MAL SATIŞINDA HASILAT
TMS18: HASILAT I- MAL SATIŞINDA HASILAT Mal satışlarından elde edilen gelir, aşağıdaki tüm koşullar sağlandığında finansal tablolara yansıtılır. Malların önemli risk ve getirilerinin alıcıya devredilmesi Mallar üzerindeki kontrol ve yönetsel etkinliğin sürdürülmesi Hasılat tutarı güvenilir bir şekilde ölçülmesi Ekonomik yararların elde edilmesinin muhtemel olması Yüklenilen veya yüklenilecek olan maliyetlerin güvenilir olarak ölçülmesi durumunda hasılat doğmuş olacaktır. HÜLYA ÇAYIR

21 TMS18: HASILAT 1)İşletmenin malların sahipliği ile ilgili önemli risk ve getirileri alıcıya devretmiş olması İşletmenin sahiplikle ilgili önemli riskleri taşımaya devam etmesi durumunda, bu işlem bir satış değildir ve hasılat olarak muhasebeleştirilmez. İşletmenin normal garanti hükümleri kapsamı dışında yetersiz performansa ilişkin yükümlülük taşıması; HÜLYA ÇAYIR

22 TMS18: HASILAT Satış hasılatının işletme tarafından tahsil edilmesinin, alıcının söz konusu maldan üçüncü kişilere satmak suretiyle hasılat yaratması koşuluna bağlı olması; Satışın ilgili varlığın monte edilmesi koşuluyla yapılması ve sözleşmenin önemli bir bölümünü oluşturan montajın henüz işletme tarafından tamamlanmamış olması; Alıcının satış sözleşmesi ile belirlenen bir gerekçeye dayanarak alımdan vazgeçme hakkının bulunması ve işletmenin söz konusu malların iade edilip edilmeyeceğinden emin olmaması DİKKAT!!!! Bu durumlarda satış gerçekleşmemiş kabul edilir HÜLYA ÇAYIR

23 TMS18: HASILAT Örnek: Philips elektrikli traş makinelerinde 60 gün koşulsuz iade garantisi vermektedir. Bu durumda Philips in satışı ne zaman gerçekleşecektir. Philips yetersiz performansa karşı bir garanti vermektedir. Bu bakımdan risk ve getiri devri yapılmamıştır. Ancak burada riskin düzeyi önemlidir. Sahiplikle ilgili risk düzeyi düşükse yani geçmiş deneyimler bu tür satışlarda sadece %2 lik bir dönüş olduğunu görmekteyse satış 60 günlük süre sonunda değil satış anında gerçekleşmiş kabul edilir. Ancak burada %2 lik iadeye ilişkin maliyet için karşılık ayırması gereklidir. HÜLYA ÇAYIR

24 TMS18: HASILAT 2. İşletmenin satılan mallar üzerinde etkin bir kontrolü veya sahipliğin genel olarak gerektirdiği şekilde bir yönetim etkinliğini sürdürmemesi Satılan mallara ilişkin yönetsel kararların alınmaması risk ve getirilerin devrinin bir göstergesidir. HÜLYA ÇAYIR

25 TMS18: HASILAT 3. Hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi Hasılat tutarının belirsiz olması durumunda hasılat kayda alınmaz. Belirli bir şartın gerçekleşmesine bağlanan şartlar güvenilir olarak ölçülemez Örnek; A inşaat AŞ toplu konut imalatı faaliyetinde bulunmaktadır..A AŞ toplu konut idaresinin açtığı ihaleyi kazanması durumunda pvc pencerelerinin temini için PEN AŞ ile anlaşmıştır .PEN AŞ hasılatı A AŞ nin ihaleyi kazanmasına bağlandığı için herhangi bir hasılat kaydı yapmaz HÜLYA ÇAYIR

26 4. İşleme ilişkin ekonomik yararların işletmece elde edilmesinin muhtemel olması
Hasılat ancak işleme ilişkin ekonomik yararların işletme tarafından elde edilmesinin muhtemel olması durumunda finansal tablolara yansıtlır. Bazı durumlarda bu tahsilat yapılana veya bir belirsizlik ortadan kaldırılana kadar mümkün olmayabilir.Örneğin yabancı bir ülkede yapılan satışta yetkili otoritenin bedelin yurt dışına transferine izin vermesi konusunda belirsizlik ortadan kalkar ve hasılat finansal tablolara yansıtılır. Daha önce finansal tablolara yansıtılmış olan hasılat tutarının tahsil edilebilirliliği konusunda bir belirsizliğin ortaya çıkması durumunda tahsil edilemeyen tutar gider olarak finansnal tablolara yansıtılır. HÜLYA ÇAYIR

27 TMS18: HASILAT 5. İşlem ilişkin yüklenilen veya yüklenilecek olan maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesi Hasılat ve buna ilişkin giderlerin karşılaştırılması esastır. Malların tesliminden sonra ortaya çıkacak garanti masrafları ve diğer maliyetler dahil olmak üzere giderlerin hasılatın kayda alınması için gerekli diğer koşullar sağlandığında normal koşullarda güvenilir biçiminde ölçülebildiği kabul edilir. HÜLYA ÇAYIR

28 MAL SATIŞINDAN ELDE EDİLEN HASILATIN MUHASEBEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ ÖRNEKLER
HÜLYA ÇAYIR

29 Peşin bedelli satışların hasılat olarak muhasebeleştirilmesi
İşletme tarihinde maliyeti 75 TL olan bir mal sürekli müşteri olan bir alıcıya normal satış fiyatı 105 TL ,+ %18 KDV yerine % 5 indirim yapılarak satılması durumunda muhasebe kaydı aşağıdaki şekilde yapılır: _______________ _________________ 100 KASA HS 391 HESAPLANAN KDV HS YURTİÇİ SATIŞLAR HS 100 ___________________________________________ Peşin satışlarda TMS Hasılat Standardı ile VUK uygulamaları arasında bir farklılık söz konusu değildir HÜLYA ÇAYIR

30 Vadeli Satışların Hasılat Olarak Muhasebeleştirmesi
ÖR: tarihinde maliyeti TL olan bir mal , peşin satış fiyatı TL olmasına rağmen , dört ay vadeli olarak TL +%18 kdv ile yurtiçi müşteriye satılmıştır. _______________ _________________ 120 ALICILAR HS 12X ERTELENMİŞ FAİZ GEL.HS 391 HESAPLANAN KDV HS 600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS Vadeli mal satışı ____________________,______________________ HÜLYA ÇAYIR

31 --------------------------31. 12
STMM HS TİCARİ MALLAR HS Maliyet kaydı / yılına isabet eden faiz geliri 150/4=37,50 TL x ERTELNMİŞ FAİZ GELİR HS 37,50 66X VADE FARKI GELİRLERİ HS 37,50 Dönem faiz gelir kaydı HÜLYA ÇAYIR

32 Vadeli Satışların hasılat olarak Muhasebeleştirmesi Bilanço döneminde tespit edilen 12x ertelenmiş faiz gelir hesabı bakiyesi sonraki dönemde vergilendirilecek(ticari kara eklenecek) tutarlar ayrıca nazım hesaplarda izlenmelidir MATRAHA İLAVE EDİLECEK GELİR HS 112, MATRAHA EKLENECEK TUTARLAR ALACAKLI 112,50 Nazım hesap kaydı HÜLYA ÇAYIR

33 Vadeli Satışların hasılat olarak Muhasebeleştirmesi
28x ERTELENMİŞ VERGİ VARLIPĞI HS 112,50 69XSÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER ERTELENMİŞ VERGİ GİDER ETKİSİ HS 112,50 vergi etkisi kaydı HÜLYA ÇAYIR

34 TMS18: HASILAT 2- HİZMET TESLİMLERİNDE HASILATIN DOĞMASI Hizmet sözleşmelerinde hizmetin başlaması ile tamamlanması aynı muhasebe döneminde gerçekleşiyorsa sorun yoktur. Ancak hizmet arzı birden fazla hesap döneminde gerçekleşirse gelirin kayda alınmasında iki seçenekle karşılaşılır. 1. erteleme- karşılaştırma yöntemi 2. kismi tamamlanma yöntemini HÜLYA ÇAYIR

35 TMS18: HASILAT a ) Erteleme- karşılaştırma yöntemi:Hizmetin tamamen bitirilmesine kadar tahsilat yapılsa dahi gelir kaydının ertelenmesi ve hizmet gerçekleştiği sürece masrafların gider yazılması yerine bilançoda aktifleştirilmesi,hizmet tamamen tamamlanınca bilançoda yer alan peşin tahsilatların (gelecek aylara ait gelirler veya alınan avanslar) hizmet satış gelirlerine ve aktifleştirilen giderlerin (gelecek aylara ait giderler) satılan hizmet maliyetine aktarılması( b) Her dönemde tamamlanan kısım kadar geliri gelir tablosuda hizmet satış gelirleri içine ve tamamlanan kısımla karşılaştırılabilecek maliyeti satılan hizmet maliyetine alarak böylece kısmi tamamlanma yöntemini kullanılır. HÜLYA ÇAYIR

36 HİZMET TESLİMLERİNDE HASILATIN DOĞMA ZAMANI
TMS18: HASILAT HİZMET TESLİMLERİNDE HASILATIN DOĞMA ZAMANI Hizmet sunulmasını içeren işlemlerinin sonuçlarının mantıklı bir şekilde tahmin edilebilmesi durumunda, bilanço tarihindeki işlemin tamamlanma düzeyi göz önüne alarak, hasılat yazılır. Aşağıdaki tüm koşullar gerçekleşmesi durumunda hasılat kayıt edilir. Hasılat tutarı güvenilebilir biçimde ölçülebilmeli. İşleme ilişkin ekonomik yararların işletme tarafından elde edileceğinin muhtemel olması; HÜLYA ÇAYIR

37 TMS18: HASILAT Bilanço tarihi itibariyle işlemin tamamlanma düzeyinin güvenilir biçimde ölçülebilmesi; İşlem için katlanılan maliyetler ile işlemin tamamlanması için gereken maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesi. Dikkat: Eğer bu kriterler sağlanamıyorsa hasılat ancak finansal tablolara yansıtılmış giderlerin geri kazanılabilir tutarı kadar finansal tablolara yansıtılır. HÜLYA ÇAYIR

38 TMS18: HASILAT HASILATIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Hasılatın kaydı işin tamamlanma düzeyine bağlanmıştır. Bir işlemin tamamlanma düzeyi çeşitli yöntemlerle belirlenebilir . İşlemin niteliğine bağlı olarak bu yöntemler aşağıdakileri içerebilir. Yapılan işe ilişkin incelemeleri Bilanço tarihine kadar yapılan hizmetlerin verilecek toplam hizmetlere oranı İşlemin tahmini toplam maliyetleri içinde bu güne kadar katlanılan maliyetlerin oranı. İşlemin tahmini toplam maliyetlerine yalnızca verilen veya verilecek olan hizmetlerin maliyetleri yansıtılır. HÜLYA ÇAYIR

39 TMS18: HASILAT Hizmetin tamamlanma düzeyi :
Tamamlanma yüzdesi, finansal tablolara yansıtılacak gelir ve giderlerin belirlenmesinde sözleşmenin tamamlanma aşamasının baz olarak alınmasıdır.  Tamamlanma yüzdesi:İlgili yılda katlanılan maliyet/sözleşmede tahmin edilen toplam maliyet Hasılat, hizmetlerin sunulduğu dönemlerde finansal tablolara yansıtılır. Hasılat, ancak işleme ilişkin ekonomik yararların işletme tarafından elde edilmesi muhtemel olduğunda finansal tablolara yansıtılır. "TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri" Standardı da hasılatın bu esasa göre muhasebeleştirilmesini gerekli kılmaktadır. HÜLYA ÇAYIR

40 TMS18: HASILAT Güvenilir tahmin :
İşletme tarafından işlemin karşı taraflarıyla Taraflarca sunulacak ve alınacak hizmetle ilgili olarak her iki tarafın yaptırıma bağlanmış hakları, Hizmet bedeli, Ödeme şekli ve koşulları üzerinde anlaşmaya vardıktan sonra güvenilir tahminlerde bulunabileceği kabul edilir; HÜLYA ÇAYIR

41 TMS18: HASILAT İşlem sonucunun belli olmaması :
Hizmetlerin sunulmasını içeren satış işlemlerinin sonuçları güvenilir biçimde tahmin edilemiyorsa, hasılat sadece masrafların tahsil edilebilir olduğu düşünülen kısmı kadar yazılır. Satış işleminin sonucu güvenilir biçimde tahmin edilemiyorsa hiç kar yazılmaz. HÜLYA ÇAYIR

42 TMS18: HASILAT HÜLYA ÇAYIR 42 HÜLYA ÇAYIR

43 HİZMET SUNUMUNDAN ELDE EDİLEN HASILATIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ ÖRNEKLER
HÜLYA ÇAYIR

44 TMS18: HASILAT Örnek: Akpak Temizlik AŞ ,Çorap Üretim AŞ nin temizlik hizmetlerinin 1 yıl süre ile TL bedelle yapmak için tarihinde anlaşmıştır hizmet bedeli tarihinden itibaren başlayacaktır. Ödemeler 3 er aylık dönemler itibariyle takip eden ayın 5 inde başlayacaktır. Anlaşma süresi boyunca Akpak AŞ nin TL gidere katlanacağı tahmin edilmektedir.Çorap üretim AŞ den tarihinde TLavans alınmıştır.Dönem sonu itibariyle TL gider gerçekleşmiştir. HÜLYA ÇAYIR

45 TMS18: HASILAT 100 KASA 340 ALINAN AVANSLAR ,, Tamamlanma yüzdesi = / =0,33 Gerçekleşen hasılat: X0,33= TL HÜLYA ÇAYIR

46 ---------------------------------/------------------------------------
120 ALICILAR 600 YURT İÇİ SATIŞLAR , 740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ 6XX ÇEŞİTLİ VARLIK VE KAYNAK HS , 621 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ 740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ Hizmet maliyet kaydı , HÜLYA ÇAYIR

47 Örnek ; Bir işletme 10 adet anahtar teslimli villa inşaatı için toplam TL bedelle anlaşma imzalamış ve bedel peşin olarak tahsil edilmiştir. Tahmin edilen maliyet tutarı TL dir. Kalan bedel iş bitiminde alınacaktır. Sözleşme tarihinde imzalanmıştır. Dönem sonu itibariyle katlanılan maliyet toplamı TL dir. Tamamlama yüzdesi=> / =0.25 TMS18: HASILAT HÜLYA ÇAYIR

48 --------------------------------01. 10
KASA GEL. AYLARA AİT GELİRLER HİZMET ÜRETİM MALİYETİ XX ÇEŞİTLİ VARLIK VE KAYNAK H / GELECEK AY AİT GEL HS YURT İÇİ SATIŞLAR ( x0,25) HÜLYA ÇAYIR

49 TMS18: HASILAT III-FAİZ, TEMETTÜ, KULLANIM ÜCRETLERİNDE HASILATIN DOĞMA ZAMANI İşletme varlıklarının başkaları tarafından kullanılmasından sağlanan faiz, isim hakları ve temettü getirileri aşağıdaki koşulların bulunması durumunda muhasebeleştirilir; İşlemle ilgili ekonomik yararların işletme tarafından elde edilmesinin muhtemel olması, Hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi HÜLYA ÇAYIR

50 TMS18: HASILAT Hasılatın finansal tablolara yansıtılması :
Faiz, "TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme" Standardında belirlenen etkin faiz yöntemine göre muhasebeleştirilir, Ödenmemiş faiz tahakkuk ettirilir, edinim sonrası faiz hasılat olarak finansal tablolara yansıtılır. HÜLYA ÇAYIR

51 TMS18: HASILAT İsim hakları; ilgili sözleşmenin özü dikkate alınarak, tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilir, İlgili sözleşme hükümlerine göre muhasebeleştirilir. Temettüler; hissedarların tahsil etme hakları ortaya çıktığında finansal tablolara yansıtılır. Hisse senedine elde etme tarihinden önceki dönemine ait karın dağıtılmasından kaynaklanan kısmı, satın alınan hisse senedi maliyetinden düşülür. HÜLYA ÇAYIR

52 Örnek: İşletme tarihinde üzerinde700 TL net gelir ifade eden kuponlu hisse senetlerini TLye satın almıştır 10x NAKİT BENZERİ YATIRIMLAR 11X GUD KAR ZARAR YANSITLAN FİNAS VARLIKLAR 102 BANKALAR HS ,, HÜLYA ÇAYIR

53 Örnek:İşletmenin elinde ABC AŞ nin çıkardığı ve sermayesinin %3 ne denk gelen TL tutarında hisse senedi bulunmaktadır. ABC AŞ tarihinde TL kar dağıtacağını açıklamış ve karın tamamını ortaklara dağıtacağını ilan etmiştir xBAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACK X YATIRIM TEMETTÜ GELİRL HS ( x0,03) , HÜLYA ÇAYIR

54 TMS 18 VE VERGİ KANUNLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
VUK /Md.322;değersiz alacaklar------VUKmd323:şüpheli alacaklar HÜLYA ÇAYIR

55 KAYNAKÇA Kitaplar TMS – TFRS Kitabı, Prof Dr. Remzi Örten, Prof Dr. Hasan Kaval, Prof Dr. Aydın Karapınar,2014 SAĞLAM N., YOLCU M., vd. “UFRS(UMS-TFRS-TMS) Uygulama Rehberi,” Özel baskı 2012 İnternet kaynakları IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 23 Hasılat 2009 UMS 18 HASILAT UYGULAMA ÖRNEĞİ Deloitte Makaleler TMS 18 e göre Hasılatın Muhasebeleştirilmesi ve Tek düzen Muhasebe sistemi ile karşılaştırılması(Yrd.Do.Dr.Halis Kalmış,Öğr Gör Feyza Dereköy ) HÜLYA ÇAYIR


"TMS-18 HASILAT STANDARDI HÜLYA ÇAYIR 141120405 HÜLYA ÇAYIR 07.04.2017." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları