Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

/ 631. 2 3 Doç. Dr. Zekeriya Aktürk 16 Mart 2006 GATA Aile Hekimliği AD, Ankara AİLE HEKİMLİĞİNDE KODLAMA 0535 7140843

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "/ 631. 2 3 Doç. Dr. Zekeriya Aktürk 16 Mart 2006 GATA Aile Hekimliği AD, Ankara AİLE HEKİMLİĞİNDE KODLAMA 0535 7140843"— Sunum transkripti:

1 / 631

2 2

3 3 Doç. Dr. Zekeriya Aktürk 16 Mart 2006 GATA Aile Hekimliği AD, Ankara AİLE HEKİMLİĞİNDE KODLAMA 0535 7140843 naturamed@hotmail.com http://ailehekimligi.trakya.edu.tr

4 / 634 Bu sunum ve arkasından yapılacak grup çalışmasında katılımcıların ICD ve ICPC kodlama sistemleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve ICPC2’yi kullanarak kodlama yapabilmeleri amaçlanmıştır Amaç

5 / 635 Sunum akışı KODLAMA –Tanıya neden ihtiyaç var? –Kodlama neden gerekli –Kodlamanın tarihi? ICD ICPC Kodlama pratiği

6 / 636 ICD ve ICPC nedir? “Tanısal bir kodlama” ve “istatistiksel bir sınıflama” Her hastalık için o hastalığa özgü bir kod kullanılmaktadır DSÖ ve Wonca tarafından geliştirilmiştir

7 / 637 1948 ICD-6 1975 ICD-9 1979 ICD-9-CM (Clinical Modification) 1979 ICHPPC (Wonca Classification Committee) 1987 ICPC 1992 ICD-10 1995 ICPC Plus 1998 ICD-10-AM (Australian Modification) 1998 ICD-10-PCS (Procedure Coding System) 1998 ICPC-2 Plus 7 1998 ICPC-2 2001 ICD- 10-CM 2005 ICPC-2R Tarihçe

8 / 638 Sınıflandırmanın avantajları Hatırlayalım: Hastalığı objektif ölçütlere göre sınıflandırırsak: –Tedavi vermede kolaylık –Prognozu tahmin etmede kolaylık –İç organların durumu hakkında bilgi –Hekimler arası iletişim McWhinney 1989

9 / 639 Ancaak… Aile hekimliğinde hastaların önemli bir kısmının problemleri ayrışmamıştır: –%25-50 Neden ? McWhinney 1989

10 / 6310 Etkilenen vücut kısmına göre (topografi) Nedene göre (etyoloji) Dokudaki patolojik değişikliklerin tipine göre (morfoloji) Sonuçta ortaya çıkan fonksiyonel anormalliğe göre.. Neye göre sınıflandıralım?

11 / 6311 MORBİDİTE Hastalık oranı, belli bir hastalık gösterenlerin sağlam kimselere oranı MORTALİTE Ölüm oranı, belli bir nüfus içinde, belli bir zaman sürecinde görülen ölümlerin binde olarak ifade edilen miktarı ICD-10, morbidite ve mortalite kodlamasında kullanılır

12 / 6312 SINIFLAMA YAPISI ICD-10’un sınıflama yapısında 4 düzey bulunmaktadır. Her düzey, bir üsttekinin detaylandırılmış halidir. 1. Düzey, hastalıkların genel olarak sınıflandırıldığı bölümlerdir. ICD-10’da toplam 21 bölüm bulunmaktadır.

13 / 6313 Bölüm I Enfeksiyon ve paraziter hastalıklar (A00-B99) Bölüm IINeoplazmlar (C00-D48) Bölüm IIIKan ve kan yapıcı organ hastalıkları ve immün mekanizmayı içeren hastalıklar (D50-D89) Bölüm IVEndokrin. Nutrisyonel ve metabolik hastalıklar (E00- E90) Bölüm VAkıl ve davranış bozuklukları (F00-F99) Bölüm VISinir sistemi hastalıkları (G00-G99) Bölüm VIIGöz ve gözle bağlantılı doku hastalıkları (H00-H59) Bölüm VIII Kulak ve mastoid oluşum hastalıkları (H60-H95) Bölüm IXDolaşım sistemi hastalıkları (I00-I99) Bölüm XSolunum sistemi hastalıkları (J00-J99) ICD-10 BÖLÜMLER

14 / 6314 Bölüm XI Sindirim sistemi hastalıkları (K00-K93) Bölüm XII Cilt ve cilt altı dokusu hastalıkları (L00-L99) Bölüm XIII Kas-iskelet ve bağ dokusu hastalıkları (M00-M99) Bölüm XIV Ürogenital sistem hastalıkları (N00-N99) Bölüm XV Gebelik, doğum ve lohusalık dönemi hastalıkları (O00-O99) Bölüm XVI Perinatal dönemden kaynaklanan hastalıklar ( POO-P96 ) Bölüm XVII Konj. malformasyon, deformasyon ve kromozom an (Q00-Q99) Bölüm XVIII Semptomlar ve anormal klinik ve laboratuvar bulguları Bölüm XIX Yaralama, zehirleme ve dış nedenlere bağlı durumlar (R00-R99) Bölüm XX Hastalık ve ölümün dış nedenleri (S00-T98) Bölüm XXI Sağlık durumu ve sağlık hizmetlerinden yararlanmayı etkileyen faktörler (V01-Y98) ICD-10 BÖLÜMLER

15 / 6315 ICD 10 Vücut sistemleri, (Bölüm III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII ve XIV), Etyoloji (Bölüm I, II, XVII, XIX, XX) Diğerleri (Bölüm XV, XVI, XVIII, XXI)

16 / 6316 Eksenlerdeki bu çeşitlilik karmaşaya neden olmaktadır, çünkü tanı başlıkları, aynı mantıkla birden fazla bölüm altında sınıflanabilir. Örneğin influenza, infeksiyon bölümünde ya da solunum sistemi hastalıkları içinde ya da her ikisinde sınıflanabilir. ICPC ise bu formatı izlememiştir. Yerleşimin etyolojiye göre önceliği olduğu ilkesiyle ICPC bölümlerinin tümü vücut sistemlerine dayalıdır. Wood M. Family medicine classification systems in evolution. J Fam Pract. 1981;12:199-200.

17 / 6317 ICD-10’da Kırımlar

18 / 6318 Üçlü kırınım 2.035 Dörtlü kırınım 8.932 Beşli kırınım 45.000 J00-J06 akut üst solunum yolu enfeksiyonları J00 Akut nazofarenjit [nezle] J01 Akut sinüzit.. J06 Akut üst solunum yolu enfeksiyonları, birden fazla ve tanımlanmamış bölgelerin J06.0 akut larengofarenjit J06.8 akut üst solunum yolu enfeksiyonları, diğer, birden fazla bölgelerin J06.9 akut üst solunum yolu enfeksiyonu, tanımlanmamış Hangi Düzey ICD-10?

19 / 6319 http://www.saglik.gov.tr/icd10/default.asp

20 / 6320 ICPC’nin Yapısı ICPC basit bir iki eksenli yapı üzerine kuruludur: bir eksende her birisi bir harften oluşan vücut sistemlerine dayalı 17 bölüm ve ikinci eksen olarak da iki rakamlı sayısal başlıkları içeren birbirinin aynısı yedi bileşen

21 / 6321 ICPC’nin yapısı: 17 bölüm ve 7 bileşen

22 / 6322 Bölümler AGenel/belirsiz BKan/kan yapıcı organlar/immun mekanizmalar DSindirim FGöz HKulak KDolaşım LKas iskelet NNörolojik PPsikolojik RSolunum SDeri TMetabolik Uİdrar WGebelik XKadın genital YErkek genital ZSosyal

23 / 6323 Bileşenler 1Yakınma ve belirti bileşeni 2Tanısal ve koruyucu işlemler 3İlaç, tedavi, tedavi edici işlemler 4Sonuçlar 5Yönetimsel 6Sevk ve diğer karşılaşma nedenleri 7Hastalık bileşenleri — infeksiyöz hastalıklar — neoplazmlar — yaralanmalar — doğumsal anomaliler — diğer

24 / 6324 Aile hekimliğinde bir karşılaşma Hastanın geliş nedeni Tanı Yapılan işlem

25 / 6325 Karşılaşma nedeni (reason for encounter) Bireyin geliş nedeni –Belirti ya da yakınmalar (baş ağrısı veya kanser korkusu), –Bilinen hastalık (nezle veya diyabet), –Korunma veya tanı amaçlı hizmet talebi (kan basıncı kontrolü veya EKG), –Tedavi talebi (ilaç yazdırma), –Test sonucu alma veya –İdari (sağlık raporu alma) olabilir. ICPC-2-R: Birinci Basamağın Uluslararası Sınıflaması. Aktürk Z, Dağdeviren N (Çeviri Editörleri). Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Yayınları, İstanbul, 2006

26 / 6326 Bakım Dönemi (Episode of care) Her karşılaşmada birden fazla bakım epizodu söz konusu olabilir: –DM –HT

27 / 6327 Bakım dönemi tanı, dönem başlığı tanı, dönem başlığı tanı, dönem başlığı Karşılaşma nedeni, bakım ihtiyacı Bakım ihtiyacı karşılaşma nedeni, bakım ihtiyacı Karşılaşma ndeni, bakım ihtiyacı süreç Sağlık problemi Yeni bir bakım dönemi başlangıcı: ilk karşılaşma

28 / 6328 Bakım dönemi tanı, dönem başlığı tanı, dönem başlığı tanı, dönem başlığı Karşılaşma nedeni, bakım ihtiyacı Bakım ihtiyacı karşılaşma nedeni, bakım ihtiyacı Karşılaşma ndeni, bakım ihtiyacı süreç Sağlık problemi Eski kaşılaşmanın takibi yeni bir bakım dönemi, İkinci karşılaşma Eski karşılaşmann takibi yeni bir bakım dönemi, İkinci karşılaşma

29 / 6329 İşlem Hb İşlem Hb İşlem kolonoskopi İşlem kolonoskopi İşlem sevk, danışmanlık İşlem sevk, danışmanlık KN ‘Yorgunluk hissi’ KN ‘Yorgunluk hissi’ Tanı yorgunluk Tanı yorgunluk KN ‘test sonucum ne?’ KN ‘test sonucum ne?’ Tanı Demir eksikiği anemisi Tanı Demir eksikiği anemisi Tanı Ca kolon Tanı Ca kolon KN ‘test sonucum ne?’ KN ‘test sonucum ne?’ 1. karşılaşma 2. karşılama 3. karşılaşma Bakım dönemine örnek

30 / 6330 Bakım döneminin başlangıcı Algılanan sağlık problemi Algılanan bakım ihtiyacı Karşılaşm a nedeni Sağlık problemi Girişim, bakım süreci Karşılaşm a nedeni Sağlık problemi Girişim, bakım süreci Aynı bakım döneminde ikinci karşılaşma

31 / 6331 Karşılaşma nedeni

32 / 6332 Sağlık sorunu/tanı

33 / 6333 Eski yapı Karşılaşma nedeni (KN) Sağlık problemi Girişim KN: yakınma, belirti problem KN: girişim KN: klinik bulgu- lar Sağlık Prob. + kesin- lik + durum Ara girişim Sonraki girişim Yeni yapı A BC D E F Bakım dönemi

34 / 6334 ICPC’nin farklı dillerde hazırlanmış çevirileri Bask dili Danimarkaca + Flamenkçe+ İngilizce+ Fince+ Fransızca+ Almanca Yunanca+ İbranice Macarca İtalyanca Japonca+ Norveçce+ Polonyaca Portekizce+ Rusça Güney Afrikaca İspanyolca+ İsveçce + Bu dillerde birer baskısı mevcuttur.

35 / 6335 Türkçe ICPC-2-R: Birinci Basamağın Uluslararası Sınıflaması. Aktürk Z, Dağdeviren N (Çeviri Editörleri). Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Yayınları, İstanbul, 2006

36 / 6336 ICD ve ICPC farkı Hastalık sınıflamaları sağlık çalışanlarının hastanın sağlık sorununu rahatsızlık, hastalık veya yaralanma şeklinde yorumlayıp kodlamasına izin verecek özellikte oluşturulmuştur. Bunun tersine Karşılaşma Nedeni Sınıflaması verilere hastanın bakış açısıyla yaklaşır. Bu nedenle, hastalık ya da sağlık çalışanı yönelimli değil hasta yönelimlidir.

37 / 6337 Lyn Hanmer, 2002 50 Yatan hastada bölgesel hastane tanıları

38 / 6338 Bölgesel hastane girişimleri

39 / 6339 Uluslararası tanı kodlaması kullanılması kaçınılmaz. (Yönetsel karar) Tanı kodu girme ihtiyacı olmayan bir gruba bu nasıl yaptırılabilir? Ne tür sorunlar var?

40 / 6340 Kim girmeli? Hangi düzey ICD 10 kodu kullanılmalı? Hangi alt yapılara ihtiyaç var? Her hastaya kod girilmesi nasıl sağlanmalı? Doğru tanı girildiği nasıl kontrol edilmeli? Metodoloji ne olmalı?

41 / 6341 Ön tanı girişinde hekim dışı personel kullanılabilir mi? –Hekim –Hemşire –Sekreter –Tıbbi sekreterler –Özel Kodlayıcılar? Tanı Girişi

42 / 6342 Kişilerin bu ön tanıları girmeleri için hiçbir neden yok! Cezalandırma Özendirme / ödüllendirme Zorunluluk Metodoloji ne olmalı?

43 / 6343 Kodlar arasında dönüşüm

44 / 6344 Kodlar arası dönüşüm nasıl sağlanmalı? (Standardın standardı!) Kodlar kültürler arası farklılıkları ne kadar karşılayabilir?

45 / 6345

46 / 6346 ICPC kodlama pratiği

47 / 6347 KN: depresyon hissi BölümKod Depresyon hissiP-PsikP03 İshal?? Kolon kanseri korkusu?? `Migreniniz nasıl?’?? Ayak bileği röntgen talebi??

48 / 6348 KN: ishal BölümKod Depresyon hissiP-PsikP03 İshalD-SindirmD11 Kolon kanseri korkusu?? `Migreniniz nasıl?’?? Ayak bileği röntgen talebi??

49 / 6349 KN: kolon kanseri korkusu BölümKod Depresyon hissiP-PsikP03 İshalD-SindirmD11 Kolon kanseri korkusuD-SindirimD26 `Migreniniz nasıl?’?? Ayak bileği röntgen talebi??

50 / 6350 KN: Aile hekiminin talebi BölümKod Depresyon hissiP-PsikP03 İshalD-SindirmD11 Kolon kanseri korkusuD-SindirimD26 `Migreniniz nasıl?’N-NörolN64 Ayak bileği röntgen talebi??

51 / 6351 KN: Röntgen isteği BölümKod Depresyon hissiP-PsikP03 İshalD-SindirmD11 Kolon kanseri korkusuD-SindirimD26 `Migreniniz nasıl?’N-NörolN64 Ayak bileği röntgen talebiL-Kas iskL41

52 / 6352 İşlem Hb İşlem Hb İşlem kolonoskopi İşlem kolonoskopi İşlem sevk, danışmanlık İşlem sevk, danışmanlık KN ‘Yorgunluk hissi’ KN ‘Yorgunluk hissi’ Tanı yorgunluk Tanı yorgunluk KN ‘test sonucum ne?’ KN ‘test sonucum ne?’ Tanı Demir eksikiği anemisi Tanı Demir eksikiği anemisi Tanı Ca kolon Tanı Ca kolon KN ‘test sonucum ne?’ KN ‘test sonucum ne?’ 1. karşılaşma 2. karşılama 3. karşılaşma Kodlama örneği

53 / 6353 İşlem Hb İşlem Hb İşlem kolonoskopi İşlem kolonoskopi İşlem sevk, danışmanlık İşlem sevk, danışmanlık KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 Tanı yorgunluk Tanı yorgunluk KN ‘test sonucum ne?’ KN ‘test sonucum ne?’ Tanı Demir eksikiği anemisi Tanı Demir eksikiği anemisi Tanı Ca kolon Tanı Ca kolon KN ‘test sonucum ne?’ KN ‘test sonucum ne?’ 1. karşılaşma 2. karşılama 3. karşılaşma KN: yorgunluk

54 / 6354 İşlem Hb İşlem Hb İşlem kolonoskopi İşlem kolonoskopi İşlem sevk, danışmanlık İşlem sevk, danışmanlık KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 Tanı Yorgunluk A04 Tanı Yorgunluk A04 KN ‘test sonucum ne?’ KN ‘test sonucum ne?’ Tanı Demir eksikiği anemisi Tanı Demir eksikiği anemisi Tanı Ca kolon Tanı Ca kolon KN ‘test sonucum ne?’ KN ‘test sonucum ne?’ 1. karşılaşma 2. karşılama 3. karşılaşma Semptom (tanı): yorgunluk

55 / 6355 İşlem Hb A34 İşlem Hb A34 İşlem kolonoskopi İşlem kolonoskopi İşlem sevk, danışmanlık İşlem sevk, danışmanlık KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 Tanı Yorgunluk A04 Tanı Yorgunluk A04 KN ‘test sonucum ne?’ KN ‘test sonucum ne?’ Tanı Demir eksikiği anemisi Tanı Demir eksikiği anemisi Tanı Ca kolon Tanı Ca kolon KN ‘test sonucum ne?’ KN ‘test sonucum ne?’ 1. karşılaşma 2. karşılama 3. karşılaşma İşlem: Hemoglobin testi

56 / 6356 İşlem Hb A34 İşlem Hb A34 İşlem kolonoskopi İşlem kolonoskopi İşlem sevk, danışmanlık İşlem sevk, danışmanlık KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 Tanı Yorgunluk A04 Tanı Yorgunluk A04 KN ‘test sonucum ne?’ A60 KN ‘test sonucum ne?’ A60 Tanı Demir eksikiği anemisi Tanı Demir eksikiği anemisi Tanı Ca kolon Tanı Ca kolon KN ‘test sonucum ne?’ KN ‘test sonucum ne?’ 1. karşılaşma 2. karşılama 3. karşılaşma KN: Test sonucu talebi

57 / 6357 İşlem Hb A34 İşlem Hb A34 İşlem kolonoskopi İşlem kolonoskopi İşlem sevk, danışmanlık İşlem sevk, danışmanlık KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 Tanı Yorgunluk A04 Tanı Yorgunluk A04 KN ‘test sonucum ne?’ A60 KN ‘test sonucum ne?’ A60 Tanı Demir eksikiği Anemisi B80 Tanı Demir eksikiği Anemisi B80 Tanı Ca kolon Tanı Ca kolon KN ‘test sonucum ne?’ KN ‘test sonucum ne?’ 1. karşılaşma 2. karşılama 3. karşılaşma Yeni tanı: Fe eksikliği anemisi

58 / 6358 İşlem Hb A34 İşlem Hb A34 İşlem Kolonoskopi D40 İşlem Kolonoskopi D40 İşlem sevk, danışmanlık İşlem sevk, danışmanlık KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 Tanı Yorgunluk A04 Tanı Yorgunluk A04 KN ‘test sonucum ne?’ A60 KN ‘test sonucum ne?’ A60 Tanı Demir eksikiği Anemisi B80 Tanı Demir eksikiği Anemisi B80 Tanı Ca kolon Tanı Ca kolon KN ‘test sonucum ne?’ KN ‘test sonucum ne?’ 1. karşılaşma 2. karşılama 3. karşılaşma İşlem: Kolonoskopi

59 / 6359 İşlem Hb A34 İşlem Hb A34 İşlem Kolonoskopi D40 İşlem Kolonoskopi D40 İşlem sevk, danışmanlık İşlem sevk, danışmanlık KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 Tanı Yorgunluk A04 Tanı Yorgunluk A04 KN ‘test sonucum ne?’ A60 KN ‘test sonucum ne?’ A60 Tanı Demir eksikiği Anemisi B80 Tanı Demir eksikiği Anemisi B80 Tanı Ca kolon Tanı Ca kolon KN ‘test sonucum ne?’ D60 KN ‘test sonucum ne?’ D60 1. karşılaşma 2. karşılama 3. karşılaşma KN: Test sonucu alma

60 / 6360 İşlem Hb A34 İşlem Hb A34 İşlem Kolonoskopi D40 İşlem Kolonoskopi D40 İşlem sevk, danışmanlık İşlem sevk, danışmanlık KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 Tanı Yorgunluk A04 Tanı Yorgunluk A04 KN ‘test sonucum ne?’ A60 KN ‘test sonucum ne?’ A60 Tanı Demir eksikiği Anemisi B80 Tanı Demir eksikiği Anemisi B80 Tanı Ca kolon D75 Tanı Ca kolon D75 KN ‘test sonucum ne?’ D60 KN ‘test sonucum ne?’ D60 1. karşılaşma 2. karşılama 3. karşılaşma KN: Test sonucu alma

61 / 6361 İşlem Hb A34 İşlem Hb A34 İşlem Kolonoskopi D40 İşlem Kolonoskopi D40 İşlem Sevk D67, Danışmanlık D45 İşlem Sevk D67, Danışmanlık D45 KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 Tanı Yorgunluk A04 Tanı Yorgunluk A04 KN ‘test sonucum ne?’ A60 KN ‘test sonucum ne?’ A60 Tanı Demir eksikiği Anemisi B80 Tanı Demir eksikiği Anemisi B80 Tanı Ca kolon D75 Tanı Ca kolon D75 KN ‘test sonucum ne?’ D60 KN ‘test sonucum ne?’ D60 1. karşılaşma 2. karşılama 3. karşılaşma İşlem: Sevk ve danışmanlık

62 / 6362 Grup çalışması Yönerge: –İkişerli gruplara ayrılınız –Sizlere verilen vaka raporlarını ve ICPC listelerini kullanarak hastaların karşılaşma nedenlerini Tanılarını ve Girişimleri kodlayınız –Sonuçlarınızı sınıfta sununuz ve tartışınız.

63 / 6363


"/ 631. 2 3 Doç. Dr. Zekeriya Aktürk 16 Mart 2006 GATA Aile Hekimliği AD, Ankara AİLE HEKİMLİĞİNDE KODLAMA 0535 7140843" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları