Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

/ 501 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta sınıflandırma ve kodlama Yrd. Doç. Dr. Turan SET

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "/ 501 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta sınıflandırma ve kodlama Yrd. Doç. Dr. Turan SET"— Sunum transkripti:

1 / 501 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta sınıflandırma ve kodlama Yrd. Doç. Dr. Turan SET turanset@gmail.com http://www.aile.atauni.edu.tr

2 / 502 Amaç-Hedefler Amaç: Bu oturumun sonunda katılımcıların tıpta sınıflandırmanın önemi ve teorisi hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Hedefler: Bu oturumun sonunda katılımcıların; –Tıpta sınıflandırmanın yararlarını sayabilmeleri –Sınıflandırmanın olumsuz yönlerini tartışabilmeleri –Kodlama sistemlerine olan ihtiyacı açıklayabilmeleri –Kodlama yöntemlerinin teorilerini tartışabilmeleri –ICD kodlama sisteminin genel özelliklerini açıklayabilmeleri –ICPC kodlama sisteminin genel özelliklerini açıklayabilmeleri amaçlanmaktadır.

3 / 503 DA AP A TO MA DZZ Sınıflandırma

4 / 504 TOP BALOO DA AYAK MAMA AMCAHALA DAYI DZZT HANNN ÇA AKRABA HAVV PA UMUFFELMA MIYAV BOO

5 / 505 Kodlama ihtiyacı Elektronik tıbbi kayıtlar Karar desteği –Hasta verilerine ulaşma –Uyarılar ve hatırlatıcılar –On line bilgi kaynaklarına ulaşma Faturalama Yönetim –Vaka yönetimi –Kalite güvencesi Klinik araştırma Epidemiyoloji

6 / 506 Sınıflandırmanın Bazı Faydaları Sağlık sorununa bir etiket verir İletişim kolaylıkları sağlar İstatistik Standart bir tedavi verebiliriz Prognoz hakkında fikir verir Diğer organlarla ilgili tahminler yapabiliriz

7 / 507 Diğer taraftan Hastalık değil hasta vardır. Sınıflandırma resmin tamamını kaybetmemize neden olur. Neye göre sınıflandıracağız? –Organ sistemleri Solunum sistemi hastalıkları, Tbc –Etyoloji İnfeksiyon hastalıkları, Tbc –Patoloji Enflamasyon, Tbc –Bulgular, Belirtiler Öksürük, Tbc

8 / 508 Japonya’da imal edilmiş bir otomobilin Amerika’da imal edilmiş bir benzin pompasından Türkiye’de rafine edilmiş benzini alarak çalışabilmesi standartlar sayesinde mümkündür. Standart ihtiyacı

9 / 509 Kodlama yapısı nasıl olsun? İçecek –Kırmızı –Sarı –Şeffaf İçecek –Renk: kırmızı, sarı, şeffaf –Kaynak: şalgam, portakal, su –..

10 / 5010 Bir alanla ilgili tüm bilgiyi vermeye çalışmaz –Uygulamamızın ihtiyaç duyacağından daha fazla ayrıntıya gerek yok –Bir sınıfın tüm özelliklerini vermeye gerek yok Sadece en bariz özellikler Sadece uygulamanın gerektirdiği özellikler Ontoloji (isimlendirme)

11 / 5011 Bir içecek sınıflamasında –Şişe büyüklüğü –Etiket rengi –En sevdiğim içecek vs. sınıflamasına gerek yok Hedefi daraltmak

12 / 5012 Yapılandırılmış veri girişi Dosya Edit Yardım Neye çarptın Senin rolün Ne yapıyordun Neredeydin Bisiklet kazası Aşırı yapılandırmaya gerek var mı?

13 / 5013 XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Örtü Giysi Bez Model Bayan Erişkin Ayakta Arkaplan Kahverengi Mavi Kombinezon Elbise Tunik Bavul Çanta Valiz Müzik aleti Korno Boru Ontolojide kişiler arası farklılıklar

14 / 5014 Enformasyon sistemlerinin gelişiminin en yavaş olduğu ve en son gelişmeye başladığı alan sağlık sektörüdür. –Klinik enformasyon ile ilgili standartlar yeterli değildir, –Sağlık hizmetleri çok komplike ve çeşitlidir: klinik enformasyonun standardize edilmesi zordur. –Tarafların enformasyon ihtiyaçları çok farklıdır ve birbirleriyle örtüşmez, –Hekimler haklı nedenlerle klinik enformasyonu serbest metinler şeklinde kaydetmeyi tercih ederler. Mevcut durum

15 / 5015 Hastalık Kalp HastalığıAkciğer Hastalığı Kalp KriziÇarpıntıZatürre Tekli-Katı Hiyerarşi

16 / 5016 Hastalık Kalp HastalığıAkciğer Hastalığı Kalp KriziÇarpıntıZatürre Enfeksiyon Hastalığı Çoklu Hiyerarşi

17 / 5017 UHS, mortalite nedenlerinin kodlanması için Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından geliştirilmiş bir sınıflama türü kodlama sistemidir. Sağlık hizmetlerinin yönetimi ve epidemiyolojik çalışmalarda uluslararası karşılaştırılabilir veri toplanmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. UHS-10, 1990’ların başından beri pek çok ülkede hem mortalite hem de morbidite nedenlerinin kodlanması için kullanılmaktadır. UHS (ICD) – 10

18 / 5018 UHS-10, alfa-sayısal bir kod yapısına sahiptir. UHS-10 sınıflama yapısında beş düzey bulunmaktadır; her düzey bir üst düzeyin detaylandırılmış halidir. –21 Bölüm –(260 Blok) –2.035 Üç basamaklı hastalık kodu –8.932 Dört basamaklı hastalık kodu –45.000Beş basamaklı hastalık kodu UHS – 10 Sınıflama Yapısı

19 / 5019 Birinci Düzey: 21 Ana Bölüm –Anatomik bölgeye göre sınıflama: 13 bölüm –Etkene göre sınıflama: 1 bölüm (enfeksiyon ve parazit hastalıkları) –Türe göre sınıflama:1 bölüm (neoplazmalar) –Döneme göre sınıflama:1 bölüm (perinatal dönem) –...

20 / 5020 İkinci düzey, –Her bölümdeki belli hastalıkların bir araya getirilmesi ile bloklar oluşur. –Blok sayısı bölümden bölüme değişmektedir. Örneğin, Bölüm l'de 21 blok yer alırken, Bölüm lll'de sadece 6 blok bulunmaktadır. –Blokların hiyerarşik sayısı da bölümler arasında farklılık göstermektedir.

21 / 5021 Üçüncü düzey, –Hastalıkların tek tek ele alındığı 3 basamaklı hastalık kodları. –3 basamaklı hastalık kodları UHS-10'un temel çatısıdır (çekirdek sınıflama). –DSÖ mortalite veri tabanının oluşturulması ve uluslararası genel karşılaştırmaların yapılabilmesi için temel seviyeyi oluşturur.

22 / 5022 Dördüncü düzey, –Hastalıkların daha detaylı tanımlandığı 4 basamaklı hastalık kodları. –3 basamaklı hastalık kodlarına 4. basamakların ilavesi ile ayrıntılandırılmışlardır. –Özellikle tıbbi araştırmalar için en az bu seviyede kodlama yapılması önerilmektedir.

23 / 5023 Beşinci düzey, –Özellikle hastalık ve ölümlerin dış nedenleri ile yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin bazı diğer sonuçlarının yer aldığı 19 ve 20. ana bölümlerde; kodlar 5 basamağa genişletilebilmektedir. –Beşinci basamak genişletme kodları yeni bir hastalık veya harici neden belirtmez. –0-9 arası olan bu genişletme kodları olgunun meydana geldiği yeri belirtmek için kullanılmaktadır.

24 / 5024 UHS-10 katı hiyerarşik yapıdadır. Kama-Yıldız Sistemi ise çoklu hiyerarşik ihtiyaç nedeni ile geliştirilmiştir. Bazı kodların yanında KAMA işareti; diğer bazı kodların yanında da YILDIZ işareti vardır. Yanında YILDIZ işareti olan tanım ikincil koddur ve bununla ilişkili yanında KAMA işareti olan bir kodun seçilmesi zorunludur. J17.0* Pnömoni, başka yerde sınıflanmış bakterisel hastalıklarda A42.0 Akciğer aktinomikozu A22.1 Akciğer şarbonu A54.8 Gonokokal diğer enfeksiyonlar... UHS-10 Kama-Yıldız Sistemi

25 / 5025 ÜSYE J00-J06 akut üst solunum yolu enfeksiyonları –J00 Akut nazofarenjit [nezle] –J01 Akut sinüzit –.. –J06 Akut üst solunum yolu enfeksiyonları, birden fazla ve tanımlanmamış bölgelerin J06.0 akut larengofarenjit J06.8 akut üst solunum yolu enfeksiyonları, diğer, birden fazla bölgelerin J06.9 akut üst solunum yolu enfeksiyonu, tanımlanmamış UHS-10 İle Kodlama Örneği

26 / 5026 ÜSYE J00-J06 akut üst solunum yolu enfeksiyonları –J00 Akut nazofarenjit [nezle] –J01 Akut sinüzit –.. –J06 Akut üst solunum yolu enfeksiyonları, birden fazla ve tanımlanmamış bölgelerin J06.0 akut larengofarenjit J06.8 akut üst solunum yolu enfeksiyonları, diğer, birden fazla bölgelerin J06.9 akut üst solunum yolu enfeksiyonu, tanımlanmamış UHS-10 İle Kodlama Örneği

27 / 5027 ICPC (Birinci Basamağın Uluslararası Sınıflaması ICPC basit bir iki eksenli yapı üzerine kuruludur: –bir eksende her birisi bir harften oluşan vücut sistemlerine dayalı 17 bölüm ve –ikinci eksen olarak da iki rakamlı sayısal başlıkları içeren birbirinin aynısı yedi bileşen

28 / 5028

29 / 5029 ICPC kolay akılda kalır. Bölümler vücut sistemlerinin İngilizce ilk harflerinden oluşur. Bu nedenle hekimlerin günlük kullanımı kolaydır ve başka bir şekilde girilen verilerin elle kodlanmasında kolaylık oluşturur.

30 / 5030 Bölümler AGenel/belirsiz BKan/kan yapıcı organlar/immun mekanizmalar DSindirim FGöz HKulak KDolaşım LKas iskelet NNörolojik PPsikolojik RSolunum SDeri TMetabolik Uİdrar WGebelik XKadın genital YErkek genital ZSosyal

31 / 5031 Bileşenler 1Yakınma ve belirti bileşeni 2Tanısal ve koruyucu işlemler 3İlaç, tedavi, tedavi edici işlemler 4Sonuçlar 5Yönetimsel 6Sevk ve diğer karşılaşma nedenleri 7Hastalık bileşenleri –infeksiyöz hastalıklar –neoplazmlar –yaralanmalar –doğumsal anomaliler –diğer * Bileşen 2-6 tüm bölümler için aynıdır!

32 / 5032 Bileşen 1 Bileşen 1 semptom ve yakınmalar için başlılkarı içerir. Karşılaşma nedenini (RFEC) kodlamak için planlanmıştır. Örn: –A01Ağrı, genel/çok sayıda yerde –A02Titreme –B02Lenf bezinde (bezlerinde) büyüme/ağrılı –B26Kan/lenf kanseri korkusu

33 / 5033 Bileşen 2 Bileşen 2,3,4,5 ve 6 tüm bölümlerde aynıdır. Başlıklar herhangi bir vücut sistemine uygulanabilir. Bileşen 2’de tanısal testler ve koruyucu uygulamalar vardır. Altta yatan bir hastalık olmadığında kullanılabilir: –35İdrar testi –44Koruyucu aşılama / ilaçlar –45Gözlem/sağlık eğitimi/öneri/diyet –49Diğer koruyucu işlemler

34 / 5034 Bileşen 3 Bileşen 3’te tedaviler, işlemler ve ilaçlar vardır. Bu bileşen problemi tanımlamak için kullanılmamalıdır. Ancak hasta sadece reçete yazdırmak için gelmişse geliş nedeninde de bileşen 3 kullanılabilir. –50İlaç-reçete/talep/yenileme/enjeksiyon –56Sargı/basınç/kompresyon/tamponad –57Fiziksel tıp/rehabilitasyon

35 / 5035 Bileşen 4 ve 5 Test sonuçları (Bileşen 4) ve Yönetimsel işlemler (Bileşen 5) herhangi bir patoloji bulumnayan problemleri etiketlemek için kullanışlıdır. Örn. Pasaport başvurusu için belge almaya gelen birisini Bileşen 5’te değerlendirilebiliriz.

36 / 5036 Bileşen 6 Bileşen 6’da sevk ve diğer karşılaşma nedenleri kodlanmıştır –63Takip karşılaşması tanımlanmamış –68Diğer sevkler BYS –69Diğer karşılaşma nedenleri BYS

37 / 5037 Bileşen 7 Bileşen 7 her bölümde farklıdır. Tanı girişinde en çok bileşen 7 kullanılır. Tanı bileşeni içerisinde altı alt grubu ayırt etmek mümkündür. Ancak bunların numaralandırılması tüm bölümler için aynı değildir: –infeksiyöz hastalıklar –kanserler –yaralanmalar –doğumsal hastalıklar –diğer hastalıklar

38 / 5038 Aile hekimliğinde bir karşılaşma Hastanın geliş nedeni Tanı Yapılan işlem

39 / 5039 İşlem Hb İşlem Hb İşlem kolonoskopi İşlem kolonoskopi İşlem sevk, danışmanlık İşlem sevk, danışmanlık KN ‘Yorgunluk hissi’ KN ‘Yorgunluk hissi’ Tanı yorgunluk Tanı yorgunluk KN ‘test sonucum ne?’ KN ‘test sonucum ne?’ Tanı Demir eksikiği anemisi Tanı Demir eksikiği anemisi Tanı Ca kolon Tanı Ca kolon KN ‘test sonucum ne?’ KN ‘test sonucum ne?’ 1. karşılaşma 2. karşılama 3. karşılaşma Bakım dönemine örnek

40 / 5040 İşlem Hb İşlem Hb İşlem kolonoskopi İşlem kolonoskopi İşlem sevk, danışmanlık İşlem sevk, danışmanlık KN ‘Yorgunluk hissi’ KN ‘Yorgunluk hissi’ Tanı yorgunluk Tanı yorgunluk KN ‘test sonucum ne?’ KN ‘test sonucum ne?’ Tanı Demir eksikiği anemisi Tanı Demir eksikiği anemisi Tanı Ca kolon Tanı Ca kolon KN ‘test sonucum ne?’ KN ‘test sonucum ne?’ 1. karşılaşma 2. karşılama 3. karşılaşma Kodlama örneği

41 / 5041 İşlem Hb İşlem Hb İşlem kolonoskopi İşlem kolonoskopi İşlem sevk, danışmanlık İşlem sevk, danışmanlık KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 Tanı yorgunluk Tanı yorgunluk KN ‘test sonucum ne?’ KN ‘test sonucum ne?’ Tanı Demir eksikiği anemisi Tanı Demir eksikiği anemisi Tanı Ca kolon Tanı Ca kolon KN ‘test sonucum ne?’ KN ‘test sonucum ne?’ 1. karşılaşma 2. karşılama 3. karşılaşma KN: yorgunluk

42 / 5042 İşlem Hb İşlem Hb İşlem kolonoskopi İşlem kolonoskopi İşlem sevk, danışmanlık İşlem sevk, danışmanlık KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 Tanı Yorgunluk A04 Tanı Yorgunluk A04 KN ‘test sonucum ne?’ KN ‘test sonucum ne?’ Tanı Demir eksikiği anemisi Tanı Demir eksikiği anemisi Tanı Ca kolon Tanı Ca kolon KN ‘test sonucum ne?’ KN ‘test sonucum ne?’ 1. karşılaşma 2. karşılama 3. karşılaşma Semptom (tanı): yorgunluk

43 / 5043 İşlem Hb A34 İşlem Hb A34 İşlem kolonoskopi İşlem kolonoskopi İşlem sevk, danışmanlık İşlem sevk, danışmanlık KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 Tanı Yorgunluk A04 Tanı Yorgunluk A04 KN ‘test sonucum ne?’ KN ‘test sonucum ne?’ Tanı Demir eksikiği anemisi Tanı Demir eksikiği anemisi Tanı Ca kolon Tanı Ca kolon KN ‘test sonucum ne?’ KN ‘test sonucum ne?’ 1. karşılaşma 2. karşılama 3. karşılaşma İşlem: Hemoglobin testi

44 / 5044 İşlem Hb A34 İşlem Hb A34 İşlem kolonoskopi İşlem kolonoskopi İşlem sevk, danışmanlık İşlem sevk, danışmanlık KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 Tanı Yorgunluk A04 Tanı Yorgunluk A04 KN ‘test sonucum ne?’ A60 KN ‘test sonucum ne?’ A60 Tanı Demir eksikiği anemisi Tanı Demir eksikiği anemisi Tanı Ca kolon Tanı Ca kolon KN ‘test sonucum ne?’ KN ‘test sonucum ne?’ 1. karşılaşma 2. karşılama 3. karşılaşma KN: Test sonucu talebi

45 / 5045 İşlem Hb A34 İşlem Hb A34 İşlem kolonoskopi İşlem kolonoskopi İşlem sevk, danışmanlık İşlem sevk, danışmanlık KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 Tanı Yorgunluk A04 Tanı Yorgunluk A04 KN ‘test sonucum ne?’ A60 KN ‘test sonucum ne?’ A60 Tanı Demir eksikiği Anemisi B80 Tanı Demir eksikiği Anemisi B80 Tanı Ca kolon Tanı Ca kolon KN ‘test sonucum ne?’ KN ‘test sonucum ne?’ 1. karşılaşma 2. karşılama 3. karşılaşma Yeni tanı: Fe eksikliği anemisi

46 / 5046 İşlem Hb A34 İşlem Hb A34 İşlem Kolonoskopi D40 İşlem Kolonoskopi D40 İşlem sevk, danışmanlık İşlem sevk, danışmanlık KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 Tanı Yorgunluk A04 Tanı Yorgunluk A04 KN ‘test sonucum ne?’ A60 KN ‘test sonucum ne?’ A60 Tanı Demir eksikiği Anemisi B80 Tanı Demir eksikiği Anemisi B80 Tanı Ca kolon Tanı Ca kolon KN ‘test sonucum ne?’ KN ‘test sonucum ne?’ 1. karşılaşma 2. karşılama 3. karşılaşma İşlem: Kolonoskopi

47 / 5047 İşlem Hb A34 İşlem Hb A34 İşlem Kolonoskopi D40 İşlem Kolonoskopi D40 İşlem sevk, danışmanlık İşlem sevk, danışmanlık KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 Tanı Yorgunluk A04 Tanı Yorgunluk A04 KN ‘test sonucum ne?’ A60 KN ‘test sonucum ne?’ A60 Tanı Demir eksikiği Anemisi B80 Tanı Demir eksikiği Anemisi B80 Tanı Ca kolon Tanı Ca kolon KN ‘test sonucum ne?’ D60 KN ‘test sonucum ne?’ D60 1. karşılaşma 2. karşılama 3. karşılaşma KN: Test sonucu alma

48 / 5048 İşlem Hb A34 İşlem Hb A34 İşlem Kolonoskopi D40 İşlem Kolonoskopi D40 İşlem sevk, danışmanlık İşlem sevk, danışmanlık KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 Tanı Yorgunluk A04 Tanı Yorgunluk A04 KN ‘test sonucum ne?’ A60 KN ‘test sonucum ne?’ A60 Tanı Demir eksikiği Anemisi B80 Tanı Demir eksikiği Anemisi B80 Tanı Ca kolon D75 Tanı Ca kolon D75 KN ‘test sonucum ne?’ D60 KN ‘test sonucum ne?’ D60 1. karşılaşma 2. karşılama 3. karşılaşma KN: Test sonucu alma

49 / 5049 İşlem Hb A34 İşlem Hb A34 İşlem Kolonoskopi D40 İşlem Kolonoskopi D40 İşlem Sevk D67, Danışmanlık D45 İşlem Sevk D67, Danışmanlık D45 KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 Tanı Yorgunluk A04 Tanı Yorgunluk A04 KN ‘test sonucum ne?’ A60 KN ‘test sonucum ne?’ A60 Tanı Demir eksikiği Anemisi B80 Tanı Demir eksikiği Anemisi B80 Tanı Ca kolon D75 Tanı Ca kolon D75 KN ‘test sonucum ne?’ D60 KN ‘test sonucum ne?’ D60 1. karşılaşma 2. karşılama 3. karşılaşma İşlem: Sevk ve danışmanlık

50 / 5050 Tıpta sınıflandırmanın hangi yararları var Sınıflandırma ne tür sorunları beraberinde getirir? Kodlama sistemleri neden gereklidir? ICD kodlama sisteminin genel özelliklerini sayınız ICPC kodlama sisteminin genel özelliklerini sayınız Özet


"/ 501 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta sınıflandırma ve kodlama Yrd. Doç. Dr. Turan SET" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları