Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi"— Sunum transkripti:

1 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıpta sınıflandırma ve kodlama Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Turan SET / 50

2 Amaç-Hedefler Amaç: Bu oturumun sonunda katılımcıların tıpta sınıflandırmanın önemi ve teorisi hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Hedefler: Bu oturumun sonunda katılımcıların; Tıpta sınıflandırmanın yararlarını sayabilmeleri Sınıflandırmanın olumsuz yönlerini tartışabilmeleri Kodlama sistemlerine olan ihtiyacı açıklayabilmeleri Kodlama yöntemlerinin teorilerini tartışabilmeleri ICD kodlama sisteminin genel özelliklerini açıklayabilmeleri ICPC kodlama sisteminin genel özelliklerini açıklayabilmeleri amaçlanmaktadır. / 50

3 Sınıflandırma TO AP DZZ A DA MA / 50

4 AYAK MAMA DZZT BALOO TOP HANNN ÇA BOO DA MIYAV HAVV AKRABA AMCA HALA
DAYI PA UM UFF ELMA / 50

5 Kodlama ihtiyacı Elektronik tıbbi kayıtlar Karar desteği Faturalama
Hasta verilerine ulaşma Uyarılar ve hatırlatıcılar On line bilgi kaynaklarına ulaşma Faturalama Yönetim Vaka yönetimi Kalite güvencesi Klinik araştırma Epidemiyoloji / 50

6 Sınıflandırmanın Bazı Faydaları
Sağlık sorununa bir etiket verir İletişim kolaylıkları sağlar İstatistik Standart bir tedavi verebiliriz Prognoz hakkında fikir verir Diğer organlarla ilgili tahminler yapabiliriz / 50

7 Diğer taraftan Hastalık değil hasta vardır. Sınıflandırma resmin tamamını kaybetmemize neden olur. Neye göre sınıflandıracağız? Organ sistemleri Solunum sistemi hastalıkları, Tbc Etyoloji İnfeksiyon hastalıkları, Tbc Patoloji Enflamasyon, Tbc Bulgular, Belirtiler Öksürük, Tbc / 50

8 Standart ihtiyacı Japonya’da imal edilmiş bir otomobilin Amerika’da imal edilmiş bir benzin pompasından Türkiye’de rafine edilmiş benzini alarak çalışabilmesi standartlar sayesinde mümkündür. / 50

9 Kodlama yapısı nasıl olsun?
İçecek Kırmızı Sarı Şeffaf Renk: kırmızı, sarı, şeffaf Kaynak: şalgam, portakal, su .. / 50

10 Ontoloji (isimlendirme)
Bir alanla ilgili tüm bilgiyi vermeye çalışmaz Uygulamamızın ihtiyaç duyacağından daha fazla ayrıntıya gerek yok Bir sınıfın tüm özelliklerini vermeye gerek yok Sadece en bariz özellikler Sadece uygulamanın gerektirdiği özellikler / 50

11 Hedefi daraltmak Bir içecek sınıflamasında Şişe büyüklüğü Etiket rengi
En sevdiğim içecek vs. sınıflamasına gerek yok / 50

12 Aşırı yapılandırmaya gerek var mı?
Yapılandırılmış veri girişi Dosya Edit Yardım Neye çarptın Senin rolün Ne yapıyordun Neredeydin Bisiklet kazası / 50

13 Ontolojide kişiler arası farklılıklar
Örtü Giysi Bez Model Bayan Erişkin Ayakta Arkaplan Kahverengi Mavi Kombinezon Elbise Tunik Bavul Çanta Valiz Müzik aleti Korno Boru X Five people with no prior coding experience were invited to study the Getty Museum Art and Architecture Thesaurus. This is a scheme for describing, and then indexing for retrieval, works of art. The five subjects were then given 15 minutes to code the painting shown here, Renee Magritte’s ‘Heart of the matter’ to the best of their ability. The only thing all coders agreed on was that there was something brown in the picture (even this is slightly untrue; one coder recorded the colours as ‘medium brown’). Beyond that, the coders could not agree on what anything else they saw was called. Was it a woman, or just some sexless adult or person ? Is it a suitcase, attache case or a trunk ? What is the figure wearing ? / 50

14 Mevcut durum Enformasyon sistemlerinin gelişiminin en yavaş olduğu ve en son gelişmeye başladığı alan sağlık sektörüdür. Klinik enformasyon ile ilgili standartlar yeterli değildir, Sağlık hizmetleri çok komplike ve çeşitlidir: klinik enformasyonun standardize edilmesi zordur. Tarafların enformasyon ihtiyaçları çok farklıdır ve birbirleriyle örtüşmez, Hekimler haklı nedenlerle klinik enformasyonu serbest metinler şeklinde kaydetmeyi tercih ederler. / 50

15 Tekli-Katı Hiyerarşi Hastalık Kalp Hastalığı Akciğer Hastalığı
Kalp Krizi Çarpıntı Zatürre / 50

16 Çoklu Hiyerarşi Hastalık Kalp Hastalığı Akciğer Hastalığı
Enfeksiyon Hastalığı Kalp Krizi Çarpıntı Zatürre / 50

17 UHS (ICD) – 10 UHS, mortalite nedenlerinin kodlanması için Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından geliştirilmiş bir sınıflama türü kodlama sistemidir. Sağlık hizmetlerinin yönetimi ve epidemiyolojik çalışmalarda uluslararası karşılaştırılabilir veri toplanmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. UHS-10, 1990’ların başından beri pek çok ülkede hem mortalite hem de morbidite nedenlerinin kodlanması için kullanılmaktadır. / 50

18 UHS – 10 Sınıflama Yapısı UHS-10, alfa-sayısal bir kod yapısına sahiptir. UHS-10 sınıflama yapısında beş düzey bulunmaktadır; her düzey bir üst düzeyin detaylandırılmış halidir. 21 Bölüm (260 Blok) Üç basamaklı hastalık kodu Dört basamaklı hastalık kodu Beş basamaklı hastalık kodu / 50

19 Birinci Düzey: 21 Ana Bölüm
Anatomik bölgeye göre sınıflama: 13 bölüm Etkene göre sınıflama: 1 bölüm (enfeksiyon ve parazit hastalıkları) Türe göre sınıflama:1 bölüm (neoplazmalar) Döneme göre sınıflama:1 bölüm (perinatal dönem) ... / 50

20 İkinci düzey, Her bölümdeki belli hastalıkların bir araya getirilmesi ile bloklar oluşur. Blok sayısı bölümden bölüme değişmektedir. Örneğin, Bölüm l'de 21 blok yer alırken, Bölüm lll'de sadece 6 blok bulunmaktadır. Blokların hiyerarşik sayısı da bölümler arasında farklılık göstermektedir. / 50

21 Üçüncü düzey, Hastalıkların tek tek ele alındığı 3 basamaklı hastalık kodları. 3 basamaklı hastalık kodları UHS-10'un temel çatısıdır (çekirdek sınıflama). DSÖ mortalite veri tabanının oluşturulması ve uluslararası genel karşılaştırmaların yapılabilmesi için temel seviyeyi oluşturur. / 50

22 Dördüncü düzey, Hastalıkların daha detaylı tanımlandığı 4 basamaklı hastalık kodları. 3 basamaklı hastalık kodlarına 4. basamakların ilavesi ile ayrıntılandırılmışlardır. Özellikle tıbbi araştırmalar için en az bu seviyede kodlama yapılması önerilmektedir. / 50

23 Beşinci düzey, Özellikle hastalık ve ölümlerin dış nedenleri ile yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin bazı diğer sonuçlarının yer aldığı 19 ve 20. ana bölümlerde; kodlar 5 basamağa genişletilebilmektedir. Beşinci basamak genişletme kodları yeni bir hastalık veya harici neden belirtmez. 0-9 arası olan bu genişletme kodları olgunun meydana geldiği yeri belirtmek için kullanılmaktadır. / 50

24 UHS-10 Kama-Yıldız Sistemi
UHS-10 katı hiyerarşik yapıdadır. Kama-Yıldız Sistemi ise çoklu hiyerarşik ihtiyaç nedeni ile geliştirilmiştir. Bazı kodların yanında KAMA işareti; diğer bazı kodların yanında da YILDIZ işareti vardır. Yanında YILDIZ işareti olan tanım ikincil koddur ve bununla ilişkili yanında KAMA işareti olan bir kodun seçilmesi zorunludur. J17.0* Pnömoni, başka yerde sınıflanmış bakterisel hastalıklarda A42.0 Akciğer aktinomikozu A22.1 Akciğer şarbonu A54.8 Gonokokal diğer enfeksiyonlar ... / 50

25 UHS-10 İle Kodlama Örneği
ÜSYE J00-J06 akut üst solunum yolu enfeksiyonları J00 Akut nazofarenjit [nezle] J01 Akut sinüzit .. J06 Akut üst solunum yolu enfeksiyonları, birden fazla ve tanımlanmamış bölgelerin J06.0 akut larengofarenjit J06.8 akut üst solunum yolu enfeksiyonları, diğer, birden fazla bölgelerin J06.9 akut üst solunum yolu enfeksiyonu, tanımlanmamış / 50

26 UHS-10 İle Kodlama Örneği
ÜSYE J00-J06 akut üst solunum yolu enfeksiyonları J00 Akut nazofarenjit [nezle] J01 Akut sinüzit .. J06 Akut üst solunum yolu enfeksiyonları, birden fazla ve tanımlanmamış bölgelerin J06.0 akut larengofarenjit J06.8 akut üst solunum yolu enfeksiyonları, diğer, birden fazla bölgelerin J06.9 akut üst solunum yolu enfeksiyonu, tanımlanmamış / 50

27 ICPC (Birinci Basamağın Uluslararası Sınıflaması
ICPC basit bir iki eksenli yapı üzerine kuruludur: bir eksende her birisi bir harften oluşan vücut sistemlerine dayalı 17 bölüm ve ikinci eksen olarak da iki rakamlı sayısal başlıkları içeren birbirinin aynısı yedi bileşen / 50

28 / 50

29 ICPC kolay akılda kalır
ICPC kolay akılda kalır. Bölümler vücut sistemlerinin İngilizce ilk harflerinden oluşur. Bu nedenle hekimlerin günlük kullanımı kolaydır ve başka bir şekilde girilen verilerin elle kodlanmasında kolaylık oluşturur. / 50

30 Bölümler A Genel/belirsiz B Kan/kan yapıcı organlar/immun mekanizmalar
D Sindirim F Göz H Kulak K Dolaşım L Kas iskelet N Nörolojik P Psikolojik R Solunum S Deri T Metabolik U İdrar W Gebelik X Kadın genital Y Erkek genital Z Sosyal / 50

31 Bileşenler 1 Yakınma ve belirti bileşeni
2 Tanısal ve koruyucu işlemler 3 İlaç, tedavi, tedavi edici işlemler 4 Sonuçlar 5 Yönetimsel 6 Sevk ve diğer karşılaşma nedenleri 7 Hastalık bileşenleri infeksiyöz hastalıklar neoplazmlar yaralanmalar doğumsal anomaliler diğer * Bileşen 2-6 tüm bölümler için aynıdır! / 50

32 Bileşen 1 Bileşen 1 semptom ve yakınmalar için başlılkarı içerir. Karşılaşma nedenini (RFEC) kodlamak için planlanmıştır. Örn: A01 Ağrı, genel/çok sayıda yerde A02 Titreme B02 Lenf bezinde (bezlerinde) büyüme/ağrılı B26 Kan/lenf kanseri korkusu / 50

33 Bileşen 2 Bileşen 2,3,4,5 ve 6 tüm bölümlerde aynıdır. Başlıklar herhangi bir vücut sistemine uygulanabilir. Bileşen 2’de tanısal testler ve koruyucu uygulamalar vardır. Altta yatan bir hastalık olmadığında kullanılabilir: 35 İdrar testi 44 Koruyucu aşılama / ilaçlar 45 Gözlem/sağlık eğitimi/öneri/diyet 49 Diğer koruyucu işlemler / 50

34 Bileşen 3 Bileşen 3’te tedaviler, işlemler ve ilaçlar vardır.
Bu bileşen problemi tanımlamak için kullanılmamalıdır. Ancak hasta sadece reçete yazdırmak için gelmişse geliş nedeninde de bileşen 3 kullanılabilir. 50 İlaç-reçete/talep/yenileme/enjeksiyon 56 Sargı/basınç/kompresyon/tamponad 57 Fiziksel tıp/rehabilitasyon / 50

35 Bileşen 4 ve 5 Test sonuçları (Bileşen 4) ve Yönetimsel işlemler (Bileşen 5) herhangi bir patoloji bulumnayan problemleri etiketlemek için kullanışlıdır. Örn. Pasaport başvurusu için belge almaya gelen birisini Bileşen 5’te değerlendirilebiliriz. / 50

36 Bileşen 6 Bileşen 6’da sevk ve diğer karşılaşma nedenleri kodlanmıştır
63 Takip karşılaşması tanımlanmamış 68 Diğer sevkler BYS 69 Diğer karşılaşma nedenleri BYS / 50

37 Bileşen 7 Bileşen 7 her bölümde farklıdır. Tanı girişinde en çok bileşen 7 kullanılır. Tanı bileşeni içerisinde altı alt grubu ayırt etmek mümkündür. Ancak bunların numaralandırılması tüm bölümler için aynı değildir: infeksiyöz hastalıklar kanserler yaralanmalar doğumsal hastalıklar diğer hastalıklar / 50

38 Aile hekimliğinde bir karşılaşma
Hastanın geliş nedeni Tanı Yapılan işlem / 50

39 Bakım dönemine örnek yorgunluk Hb Ca kolon sevk, danışmanlık KN Tanı
hissi’ Tanı yorgunluk İşlem Hb 1. karşılaşma KN ‘test sonucum ne?’ Tanı Demir eksikiği anemisi İşlem kolonoskopi 2. karşılama KN ‘test sonucum ne?’ Tanı Ca kolon İşlem sevk, danışmanlık 3. karşılaşma / 50

40 Kodlama örneği yorgunluk Hb Ca kolon sevk, danışmanlık KN Tanı İşlem
hissi’ Tanı yorgunluk İşlem Hb 1. karşılaşma KN ‘test sonucum ne?’ Tanı Demir eksikiği anemisi İşlem kolonoskopi 2. karşılama KN ‘test sonucum ne?’ Tanı Ca kolon İşlem sevk, danışmanlık 3. karşılaşma / 50

41 KN: yorgunluk yorgunluk Hb Ca kolon sevk, danışmanlık KN Tanı İşlem
hissi’ A04 Tanı yorgunluk İşlem Hb 1. karşılaşma KN ‘test sonucum ne?’ Tanı Demir eksikiği anemisi İşlem kolonoskopi 2. karşılama KN ‘test sonucum ne?’ Tanı Ca kolon İşlem sevk, danışmanlık 3. karşılaşma / 50

42 Semptom (tanı): yorgunluk
KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 Tanı Yorgunluk A04 İşlem Hb 1. karşılaşma KN ‘test sonucum ne?’ Tanı Demir eksikiği anemisi İşlem kolonoskopi 2. karşılama KN ‘test sonucum ne?’ Tanı Ca kolon İşlem sevk, danışmanlık 3. karşılaşma / 50

43 İşlem: Hemoglobin testi
KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 Tanı Yorgunluk A04 İşlem Hb A34 1. karşılaşma KN ‘test sonucum ne?’ Tanı Demir eksikiği anemisi İşlem kolonoskopi 2. karşılama KN ‘test sonucum ne?’ Tanı Ca kolon İşlem sevk, danışmanlık 3. karşılaşma / 50

44 KN: Test sonucu talebi Hb A34 Ca kolon Yorgunluk A04 sevk, danışmanlık
hissi’ A04 Tanı Yorgunluk A04 İşlem Hb A34 1. karşılaşma KN ‘test sonucum ne?’ A60 Tanı Demir eksikiği anemisi İşlem kolonoskopi 2. karşılama KN ‘test sonucum ne?’ Tanı Ca kolon İşlem sevk, danışmanlık 3. karşılaşma / 50

45 Yeni tanı: Fe eksikliği anemisi
KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 Tanı Yorgunluk A04 İşlem Hb A34 1. karşılaşma KN ‘test sonucum ne?’ A60 Tanı Demir eksikiği Anemisi B80 İşlem kolonoskopi 2. karşılama KN ‘test sonucum ne?’ Tanı Ca kolon İşlem sevk, danışmanlık 3. karşılaşma / 50

46 İşlem: Kolonoskopi Hb A34 Ca kolon Yorgunluk A04 sevk, danışmanlık
KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 Tanı Yorgunluk A04 İşlem Hb A34 1. karşılaşma KN ‘test sonucum ne?’ A60 Tanı Demir eksikiği Anemisi B80 İşlem Kolonoskopi D40 2. karşılama KN ‘test sonucum ne?’ Tanı Ca kolon İşlem sevk, danışmanlık 3. karşılaşma / 50

47 KN: Test sonucu alma Hb A34 Ca kolon Yorgunluk A04 sevk, danışmanlık
hissi’ A04 Tanı Yorgunluk A04 İşlem Hb A34 1. karşılaşma KN ‘test sonucum ne?’ A60 Tanı Demir eksikiği Anemisi B80 İşlem Kolonoskopi D40 2. karşılama KN ‘test sonucum ne?’ D60 Tanı Ca kolon İşlem sevk, danışmanlık 3. karşılaşma / 50

48 KN: Test sonucu alma Hb A34 Yorgunluk A04 Ca kolon D75 sevk,
hissi’ A04 Tanı Yorgunluk A04 İşlem Hb A34 1. karşılaşma KN ‘test sonucum ne?’ A60 Tanı Demir eksikiği Anemisi B80 İşlem Kolonoskopi D40 2. karşılama KN ‘test sonucum ne?’ D60 Tanı Ca kolon D75 İşlem sevk, danışmanlık 3. karşılaşma / 50

49 İşlem: Sevk ve danışmanlık
KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 Tanı Yorgunluk A04 İşlem Hb A34 1. karşılaşma KN ‘test sonucum ne?’ A60 Tanı Demir eksikiği Anemisi B80 İşlem Kolonoskopi D40 2. karşılama KN ‘test sonucum ne?’ D60 Tanı Ca kolon D75 İşlem Sevk D67, Danışmanlık D45 3. karşılaşma / 50

50 Özet Tıpta sınıflandırmanın hangi yararları var
Sınıflandırma ne tür sorunları beraberinde getirir? Kodlama sistemleri neden gereklidir? ICD kodlama sisteminin genel özelliklerini sayınız ICPC kodlama sisteminin genel özelliklerini sayınız / 50


"Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları