Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

/ 371 Doç. Dr. Zekeriya Aktürk 1 Aralık 2005 Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Ankara Aile Hekimliğinin Temel Esasları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "/ 371 Doç. Dr. Zekeriya Aktürk 1 Aralık 2005 Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Ankara Aile Hekimliğinin Temel Esasları"— Sunum transkripti:

1 / 371 Doç. Dr. Zekeriya Aktürk 1 Aralık 2005 Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Ankara Aile Hekimliğinin Temel Esasları zekeriya@traky.edu.tr http://ailehekimligi.trakya.edu.tr

2 / 372 Fazla kare nereden geliyor?

3 / 373 Uluslar arası öneriler Evrensel nitelikte ulaşılabilirliği olan, aile ve toplum yönelimli, altyapı, personel ve hizmet sunum standartları bakımından güçlendirilmiş birinci basamak sağlık hizmetleri, sistemin merkezinde yer almalı, World Health Declaration, WHO, 1998

4 / 374 Alma Ata 1978 “Herkese Sağlık” Temel Sağlık Hizmetleri: bir toplumdaki birey ve ailelerin geneli tarafından kabul görecek şekilde ve onların tam katılımı sağlanarak devlet ve toplumca karşılanabilir bir bedel karşılığında verilen sağlık hizmetleridir.

5 / 375 Birinci basamak hizmetler, esnek, ihtiyaçlara yanıt veren bir hastane sistemi tarafından desteklenmelidir World Health Declaration, WHO, 1998

6 / 376 Hizmet sunum basamakları arasında entegrasyon sağlanmaldır World Health Declaration, WHO, 1998

7 / 377 Çağdaş koşullara uygun ve basamaklar arası geri bildirim sistemi içeren sevk zinciri hayata geçirilmeldir World Health Declaration, WHO, 1998

8 / 378 Sağlık hizmetleri her aşamada bilimsel kanıtlara dayalı olarak yürütülmelidir World Health Declaration, WHO, 1998

9 / 379 Sağlık hizmetleri iyi kalitede ve maddi olarak karşılanabilir bir biçimde sunulmalı, World Health Declaration, WHO, 1998

10 / 3710 Sağlık hizmetleri uygun bir teknoloji ve enformasyon sistemine sahip olmalı World Health Declaration, WHO, 1998

11 / 3711 Sağlık hizmetleri sürdürülebilir nitelikte finansmana sahip olmalı World Health Declaration, WHO, 1998

12 / 3712 Tıp Dünyasında Neler Oluyor Gelişen Teknoloji –Katlanarak artan tıbbi bilgi –İleri uzmanlık alanları –Disiplinler arası ilişkinin azalması –Teknolojiye bağımlı, pahalı tanı-tedavi

13 / 3713 Tıp Dünyasında Neler Oluyor Gelişen Teknoloji –Tanı ve tedavi olanaklarının artması –Aşılar –Sağlıklı su -Beklenen yaşam süresinde uzama -Yeni sağlık sorunları -Kronik hastalıklar -Yaşlılık -Kazalar -Sigara, alkol ve madde kaynaklı sorunlar

14 / 3714 Tıp Dünyasında Neler Oluyor Sağlığın yeni tanımı Biyopsikososyal tıp Maliyet etkinliği ve sağlık eğitimi Bireysel koruyucu hekimlik ve birinci basamak tedavi hizmetlerinin entegrasyonu

15 / 3715 Kilometre Taşları Peabody 1923 College of General Practitioners 1952 Willard Komisyon raporu 1966 Millis Raporu 1966 American Board of Family Practice 1969 224 sayılı kanun 1961 Sağlık Bakanlığı hastanelerinde uzmanlık eğitimi 1985 Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi 2004

16 / 3716 İhtiyaç Kişileri ve aileleri, içinde yaşadığı toplumun bir parçası olarak ele alan, yaş, cinsiyet ve hastalık ayırımı yapmaksızın kesintisiz ve bütüncül sağlık hizmet sunabilen bir hekim

17 / 3717 Çözüm: Aile hekimliği Aile Hekimi, kendine özgü eğitim içeriği, araştırması, kanıt temeli ve klinik uygulaması olan akademik ve bilimsel bir disiplin ve birinci basamak yönelimli klinik bir uzmanlıktır. European definition of GP/FM, WONCA 2002

18 / 3718 Leuwenhorst tanımı (1974) Genel pratisyen, yaş cins ve rahatsızlık ayırımı yapmaksızın bireylere, ailelere ve bir sağlık birimine bağlı nüfusa kişisel ve sürekli birinci basamak sağlık hizmeti sunan tıp fakültesi mezunudur. Onu farklı kılan bu işlevleri sentez edişidir. Muayenehane, ev, klinik, ya da hastanede hizmet sunar.

19 / 3719 Wonca 2002 tanımı İlk temas noktasıdır Kaynakların etkili kullanılmasını sağlar Kişi yönelimli yaklaşım Kendine özgü bir görüşme süreci vardır Süreklilik Özgün bir karar verme süreci vardır Hem akut, hem kronik sağlık bakımı Ayrışmamış hastaları erken tanır ve yönetir Sağlığı geliştirir Toplumun sağlığı için özel bir sorumluluk üstlenir Sağlık sorunlarını fiziksel, ruhsal, toplumsal ve varoluşçu boyutlarıyla ele alır

20 / 3720 Başka tanımlar TAHUD teknik raporu 1998 DSÖ 1998 Amerikan Tıp Birliği 1966 McWhinney Rakel Kanada Saults

21 / 3721 Aile hekimliği ayrı bir disiplin midir? “Dahiliye + Çocuk + KD + Psikiyatri + Acil = aile hekimliği” denklemi doğru mudur? Rotasyonlardan aldığı bilgiler çıkıldığında geriye ne kalır?

22 / 3722 Aile hekimliğinin esas bileşenleri Bakıma ulaşım Bakımın sürekliliği Kapsamlı bakım Bakımın koordinasyonu Ortama uygun bakım

23 / 3723 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri Sağlık sistemiyle ilk tıbbi temas noktasıdır –açık ve sınırsız hizmet olanağı –yaş, cinsiyet ya da kişinin başka herhangi bir özelliğinden bağımsız

24 / 3724 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri Kolay ulaşılabilirlik: –coğrafi –ekonomik –kültürel

25 / 3725 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri Entegre ve koordine: –Koruyucu –Tedavi edici –Rehabilite edici –Hizmet basamakları arasında koordinasyon Konsültasyon Sevk Takip

26 / 3726 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri Süreklilik: –Zaman –Kişi –Yer –Kayıtlar –Disiplinler arası süreklilik

27 / 3727 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri Bütüncül: –Tüm sağlıkla ilgili durumlar –Fiziksel –Psikolojik –Sosyal

28 / 3728 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri Kişisel: –Birey merkezli

29 / 3729 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri Aile ve toplumsal yönelimli: –Sorunların aile ve toplumsal örüntüleri –Toplumun sağlık sorunları –Diğer sektörler, meslek grupları ve kuruluşlarıyla, gönüllü kuruluşlarla birlikte entegre çalışma

30 / 3730 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri Gizlilik ve yakınlık : –Yaşama yayılan, sürekli ve yakın bir ilişki

31 / 3731 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri Savunuculuk: –Tüm sağlık konularında ve sağlık hizmeti veren diğer kişilerle ilişkilerde

32 / 3732 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri Sağlık kaynaklarının etkili kullanımı: –Reçete yazımı, –Uzmana sevk, –Konsültasyon –Laboratuvar tetkikleri –Yatarak tedavi

33 / 3733 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri Özgün görüşme ve klinik karar verme süreci –Etkili bir iletişim –Ayrımlaşmamış rahatsızlıklar –Toplumdaki rahatsızlıkların prevalans ve insidansının belirleyici olduğu özgün bir karar verme süreci

34 / 3734 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri Ekip hizmeti: –Diğer disiplinlerle –Diğer sağlık personeli –Sosyal hizmet –Eğitim hizmeti –İş hizmeti verenlerle de işbirliği yapabilir.

35 / 3735 “Toplumun Gereksinmelerini Gözeten Bir Sağlık Hizmeti ve Tıp Eğitimi Sistemi Oluşturmak İçin Öneriler” Aile Hekimliği bir disiplin olarak tanımlanmalıdır. Temel tıp eğitimi, sonraki uzmanlık eğitimi için uygun bir temel sağlamalıdır. Aile Hekimliği disiplini her tıp okulunda öğretilmeli ve aile hekimi/dal uzmanı dengesi kurulmalıdır. Her ülkede aile hekimliği mezuniyet sonrası uzmanlık eğitim programları oluşturulmalıdır. WHO-WONCA Joint Conference Ontario, 1994

36 / 3736 İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için, sağlık sisteminde, tıp mesleğinde, tıp fakültelerinde ve diğer eğitim kuruluşlarında köklü değişiklikler yapılmalıdır. Aile Hekimi, sağlık hizmet sistemlerinde kaliteye, sosyal adalete, etkinlik ve düşük maliyete ulaşılmasında merkezi role sahip olmalıdır. Bu sorumluluğu yerine getirebilmek için Aile Hekimi; hasta bakımında yetkin olmalı, bireysel ve toplumsal sağlık hizmetini bir bütün halinde ele almalıdır. WHO-WONCA Joint Conference Ontario, 1994

37 / 3737 Neler öğrendik? (aile hekimi kuş mu, deve mi)


"/ 371 Doç. Dr. Zekeriya Aktürk 1 Aralık 2005 Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Ankara Aile Hekimliğinin Temel Esasları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları