Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prostatitler Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Dr. Fikret ERDEMİR 01.06.2014, İstanbul.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prostatitler Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Dr. Fikret ERDEMİR 01.06.2014, İstanbul."— Sunum transkripti:

1 Prostatitler Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Dr. Fikret ERDEMİR 01.06.2014, İstanbul

2 Tüm yaşlarda :%10-14 Tüm yaşlarda :%10-14 Tüm yaşam boyunca:%30 Tüm yaşam boyunca:%30 Prostatitler Grabe M. EAU Kılavuzları. 2012.

3

4 4 tüp testi 4 tüp testi 500 ürolog 500 ürolog %4’ü her zaman yapıyor %4’ü her zaman yapıyor 2 tüp testi 2 tüp testi %91 sensitivite, spesifite %91 sensitivite, spesifite 1997: Nickel 1997: Nickel Prostatitler Collins MM. Urol 55:403–407, 2000

5 Kategori I : Prostatın akut enfeksiyonu Kategori I : Prostatın akut enfeksiyonu Kategori II : Prostatın kronik enfeksiyonu Kategori II : Prostatın kronik enfeksiyonu Sınıflandırma (1998)

6 Kategori III: Şikayet (+), üropatojen (-) Kategori III: Şikayet (+), üropatojen (-) Kronik Pelvik Ağrı Sendromu Kronik Pelvik Ağrı Sendromu IIIA (İnflamatuvar) : Lökosit (+) IIIA (İnflamatuvar) : Lökosit (+) IIIB (non-inflamatuvar) : Lökosit (-) IIIB (non-inflamatuvar) : Lökosit (-) Kategori IV: Şikayet (-), semen, histoloji (+) Kategori IV: Şikayet (-), semen, histoloji (+) Sınıflandırma Grabe M. EAU Kılavuzları. 2012.

7 Üretral girişim Üretral girişim Anal cinsel ilişki Anal cinsel ilişki Üretral kateter varlığı Üretral kateter varlığı Epididimit Epididimit Kondom kateter Kondom kateter Akut Bakteriyel Prostatit (%1-2)

8

9 %65-80: E. coli %65-80: E. coli %10-15: P. aureginosa, serratia, klebsiella %10-15: P. aureginosa, serratia, klebsiella P-fimria ve tip-1 pilileri P-fimria ve tip-1 pilileri Prostat derinlerinde bakteriler agregat (biofilm) Prostat derinlerinde bakteriler agregat (biofilm) Etiyoloji

10 Sistemik bulgular Sistemik bulgular  Ateş  Terleme, halsizlik Depolama-boşaltım yakınmaları Depolama-boşaltım yakınmaları Perineal, suprapubik ağrı Perineal, suprapubik ağrı Artralji ve myalji Artralji ve myalji Kategori-I Grabe M. EAU Kılavuzları. 2012.

11 Parmakla rektal masaj Parmakla rektal masaj Kontrendike Kontrendike Bakteri (+), lökositüri Bakteri (+), lökositüri İdrar kültürü (+) İdrar kültürü (+) Lökositoz Lökositoz Kategori-I Grabe M. EAU Kılavuzları. 2012.

12 Antibiyotik: %70-95 kür Antibiyotik: %70-95 kür  Kinolon: Parenteral 24-48 saat  Penisilin, aminoglikozid, sefalosporin 2-4 hafta oral antibiyotik 2-4 hafta oral antibiyotik Üriner retansiyon Üriner retansiyon: Kateterizasyon Tedavi Grabe M. EAU Kılavuzları. 2012.

13 36-48 saatte düzelme yok 36-48 saatte düzelme yok Prostat apsesi Prostat apsesi BT BT Cerrahi Tedavi Grabe M. EAU Kılavuzları. 2012.

14 %80 E. coli %80 E. coli Prostat taşları Prostat taşları İntraprostatik reflü İntraprostatik reflü Seksüel aktivite Seksüel aktivite BPH BPH Kategori-II

15 Sık idrar yolu infeksiyonu öyküsü Sık idrar yolu infeksiyonu öyküsü Aynı etken Aynı etken Üç aydan fazla yakınma Üç aydan fazla yakınma Ateş ve titreme yok Ateş ve titreme yok Ataklar arası normal Ataklar arası normal Belirtiler akut prostatit ile benzer Belirtiler akut prostatit ile benzer Kesin tanı kültür Kesin tanı kültür 4 tüp testi altın standart 4 tüp testi altın standart Klinik-II Grabe M. EAU Kılavuzları. 2012.

16 Prostatitler Sekresyon: Makrofajlar yoğun Sekresyon: Makrofajlar yoğun Prostatik inflamatuvar agregatlar Prostatik inflamatuvar agregatlar

17 Antibiyotik: 4-6 hafta Antibiyotik: 4-6 hafta  Florokinolon: %60-80  Trimetoprim Antiinflamatuvar ajanlar Antiinflamatuvar ajanlar Kategori II-Tedavi Ataya A. Urol, 67:674–8, 2006. Penisilin, sefalosporin Penisilin, sefalosporin Aminoglikozid Aminoglikozid Nitrofurantoin etkisiz Nitrofurantoin etkisiz

18 %90-95 %90-95 Tekrarlayan infeksiyon öyküsü yok Tekrarlayan infeksiyon öyküsü yok Perine, suprapubik bölge (%46) Perine, suprapubik bölge (%46) Testis, inguinal bölge, penis, kalça Testis, inguinal bölge, penis, kalça Depolama-boşaltım yakınmaları Depolama-boşaltım yakınmaları Semptomlar azalıp artar Semptomlar azalıp artar Hayat kaliteleri bozuk Hayat kaliteleri bozuk Kategori III-Kronik Pelvik Ağrı Sendromu

19 Kategori III: Etiyoloji-Patogenez Disfonksiyonel işeme: %5-30 İntraprostatik reflü Psikolojik nedenler Psikolojik nedenler

20 Semende ürat kristalleri Semende ürat kristalleri Nerve Growth Faktör Nerve Growth Faktör Oksidatif stres: PGE2 artışı=endorfin seviyeleri azalır Oksidatif stres: PGE2 artışı=endorfin seviyeleri azalır K + kanal bozukluğu K + kanal bozukluğu Mast hücreleri spinal nöronlarda PAR-2’yi uyarır Kategori III-Ağrı Nedenleri Motrich RD. Fertil Steril, 85:751, 2006

21 Kesinlikle yapılması gerekenler Öykü Parmakla rektal muayene TİT ve idrar kültürü Yapılması önerilenler Dört tüp testi Semptom skoru İdrar akım hızı, rezidü idrar Sitoloji: Karsinoma in situ İsteğe bağlı yapılanlar USG, BT, MR, sPSA Ürodinami, TRUS, USG, BT, MR, sistoskopi, PSA Semen analizi Kategori III-Tanı

22 Mesane ilişkili Mesane ilişkili  Karsinoma in situ  İnterstisyel sistit  Mesane çıkım obstrüksiyonu  Kolon karsinomu, divertikülit Seminal vezikül bozuklukları Seminal vezikül bozuklukları  Seminal vezikül taşları  Seminal vezikül kistleri Diğer Diğer  Gizli inguinal, femoral herni  Lumbosakral artropati  Genital herpes simpleks  Genital herpes simpleks  Üretral darlık  Prostat kanseri  Kronik epididimit  Anorektal hastalıklar Kategori III Ayırıcı Tanı

23 Alfa-blokör: 3 ay. IIIB Alfa-blokör: 3 ay. IIIB  Orta derecede etkin Antibiyotik: IIIA: 4-6 hafta Antibiyotik: IIIA: 4-6 hafta  Kültür, lökosit, PSA Antiinflamatuvar ajanlar Antiinflamatuvar ajanlar Kombine tedavi Kombine tedavi Kategori III-Tedavi Nickel JC. J Urol. 171:1594-7, 2004. Anothaisintawee T. JAMA. 2011;305:78-86.

24 Pentosan sülfat: %35-67 Pentosan sülfat: %35-67 İmmün modülatör ve sitokin inhibitörleri İmmün modülatör ve sitokin inhibitörleri Hormon tedavisi Hormon tedavisi Fitoterapötik ajanlar Fitoterapötik ajanlar Allopurinol Allopurinol Fizik tedavi Fizik tedavi Perineal, pelvik taban masajı, biyofeedback Perineal, pelvik taban masajı, biyofeedback Minimal invaziv tedaviler Minimal invaziv tedaviler Kategori III-Tedavi Penna G. J Immunol, 177:8504-11, 2006

25 Elektromanyetik stimülasyon Elektromanyetik stimülasyon n=37 n=37 NIH-CPSI skor NIH-CPSI skor  25.0±6.9’dan 5.6±7.7 Ağrı skoru: Ağrı skoru:  1.8±3.7’den 6.9±4.7 Kategori III-Tedavi Kim TH. Urology. 2013;82(4):894-8

26 %1 %1 Non-spesifik Non-spesifik Spesifik Spesifik İyatrojenik İyatrojenik Allerjik Allerjik Granülomatöz Prostatitler Sert prostat Sert prostat Nodül Nodül Artmış PSA Artmış PSA İntermittant İntermittant 40 yaş üzeri 40 yaş üzeri Biyopsi Biyopsi Prostat spesimeni Prostat spesimeni Spesifik inceleme Spesifik inceleme Uzoh CC. BJU Int. 99:510-2, 2007.

27 % 62 spontan düzelir % 62 spontan düzelir  Antiinflamatuvar  Üriner antiseptikler  Antitbc  Antifungal Prostatektomi Prostatektomi Granülomatöz Prostatitler Uzoh CC. BJU Int. 99:510-2, 2007.

28 Hastalık şiddeti Hastalık şiddeti Progresyon Progresyon Tedaviye yanıt Tedaviye yanıt Toplam 9 soru Ağrı: 4 soru Depolama- boşaltım:2 soru Hayat kalitesi: 3 soru Semptom Değerlendirme İndeksi

29  Düşük yaş ve sosyoekonomik düzey  Diyet: Alkol, baharat, kafein (%2-13)  Çok tedavi sayısı  Kış mevsimi  IL-1, TNF, IL-1ra, IL-6, 8, 10  Düşük eğitim ve depresyon Semptomların Şiddeti ile İlişkili Faktörler Semptom şiddetini artıranlar

30  Tek ve boşanmış yaşayanlar, romatolojik hastalar Semptomların Şiddeti ile İlişkili Faktörler Semptom şiddetini azaltanlar Semptom Şiddeti ile İlişkisiz Olanlar  Meslek, lökosit ve bakteri sayısı

31 534 infertil hasta: %39.1 prostatit 534 infertil hasta: %39.1 prostatit Semen parametrelerine etkisiz Semen parametrelerine etkisiz Semen parametrelerine etki eder Semen parametrelerine etki eder Prostatit ve İnfertilite Li HJ. Zhong Yi Xue Za Zi, 84:369-71, 2004 Weidner W. Hum Rep, 5:421-32, 1999 Pasqualotto FF. Urol, 55:881-5, 2000 Ludwig M. Andrologia, 35:152-6, 2003 Wang W. Zhon Nan Ke Xue, 12:228-9, 2006 Henkel R. World J Urol, 24: 39–44, 2006 Menkveld R. Andrologia, 35:288-93, 2003

32 Antisperm antikorlar Antisperm antikorlar Oksidatif stres ve ROS Oksidatif stres ve ROS TNF-α ve IL-1, IFN-γ TNF-α ve IL-1, IFN-γ Skar ve obstrüksiyon Skar ve obstrüksiyon Apoptotik protein Omi/HtrA2 Apoptotik protein Omi/HtrA2 Prostatik maddelerin azalması Prostatik maddelerin azalması Prostatit ve İnfertilite

33 Antibiyotik tedavisi Antibiyotik tedavisi Spontan gebelik: %4-20 Spontan gebelik: %4-20 Antibiyotikler seminal parametreleri düzeltir Antibiyotikler seminal parametreleri düzeltir İnfertil olguların etiyolojisinde düşünülmeli İnfertil olguların etiyolojisinde düşünülmeli Prostatit ve İnfertilite Vicari E. Hum Reprod. 15:2536-44, 2000. Zhang J. Zhonghua Nan Ke Xue. 10: 598-600, 2004.

34 Erektil disfonksiyon Erektil disfonksiyon Erken ejakülasyon Libido kaybı Kombine bozukluk Seksüel Fonksiyon %15-%77.6 Schultheiss D. Andrologia. 40:125-9, 2008. Psikolojik sorunlar Psikolojik sorunlar Yaşam kalitesinin bozulması Yaşam kalitesinin bozulması Hiperemi ve ödem Hiperemi ve ödem Ereksiyon merkezini uyarır Ereksiyon merkezini uyarır

35 PDE5İ PDE5İ Antibiyotikler Antibiyotikler %44-92 başarı %44-92 başarı Erken ejakülasyon Erken ejakülasyon  Sık ejakülasyon önerilir Prostatit ve Seksüel Disfonksiyon Tedavi Schultheiss D. Andrologia. 40:125-9, 2008.

36 Kategori I : %39.2-71 Kategori I : %39.2-71 Kategori II : %15-%20 Kategori II : %15-%20 Kategori III : %6-28.5 Kategori III : %6-28.5 İnflamasyonun şiddeti ile serum PSA arasında ilişki tartışmalı İnflamasyonun şiddeti ile serum PSA arasında ilişki tartışmalı Antibiyotikler %50-61.5’inde PSA seviyelerini düşürür Antibiyotikler %50-61.5’inde PSA seviyelerini düşürür Prostatit ve Serum PSA Düzeyi Schaeffer AJ. J Urol, 174:161-4, 2005. Yaman O. Urol Int, 71:160-4, 2003 Simardi LH. Urology, 64:1098-101, 2004 Schaeffer AJ. J Urol, 174:161-4, 2005.

37 Hücre ve DNA hasarı Hücre ve DNA hasarı Replikasyon artışı Replikasyon artışı Doku tamiri azalır Doku tamiri azalır Gonore ve prostatit öyküsü prostat kanseri riski sırası ile 1.78 ve 5.4 kat fazla Gonore ve prostatit öyküsü prostat kanseri riski sırası ile 1.78 ve 5.4 kat fazla %26 %26 Prostat Kanseri De Nunzio C. Eur Urol. 60:106-117, 2011. Elkahwaji JE. Prostate, 67:14-21, 2007. Daniels NA. Urol. 66:964-70, 2005. Sarma AV. J Urol, 176:1108-13, 2006.

38 Kronik prostatit Kronik prostatit Kemokinleri aktive eder Kemokinleri aktive eder Stromal hücrelerde Stromal hücrelerde  Otokrin ve parakrin yapılar  Proliferasyon  BPH BPH ve Prostatit Fibbi B. Int J Androl. 2009

39 Çoğu olguda etiyoloji, MO, patogenez bilinmiyor Çoğu olguda etiyoloji, MO, patogenez bilinmiyor Birçok hastaya genel tedaviler uygulanmakta Birçok hastaya genel tedaviler uygulanmakta Birçok hasta gereksiz ilaçlar kullanabilmekte Birçok hasta gereksiz ilaçlar kullanabilmekte Hastaların %20-50’si nüks etmekte Hastaların %20-50’si nüks etmekte Monoterapiye yanıt yoksa alternatif tedaviler zayıf Monoterapiye yanıt yoksa alternatif tedaviler zayıf Sonuçlar

40 Antiinflamatuvarlar monoterapide önerilmez Antiinflamatuvarlar monoterapide önerilmez Tedavisiz %30 spontan düzelme olabilir Tedavisiz %30 spontan düzelme olabilir Antibiyotikler IIIA’da daha etkili Antibiyotikler IIIA’da daha etkili Tip III hastalarda α-blokör en az 3 ay kullanılmalı Tip III hastalarda α-blokör en az 3 ay kullanılmalı Sonuçlar

41

42 PSA artar PSA artar PSA düşüşü iyileşme göstergesi değil PSA düşüşü iyileşme göstergesi değil Kategori-I Grabe M. EAU Kılavuzları. 2012.

43 Kesinlikle yapılması gerekenler Öykü Parmakla rektal muayene Tam idrar tetkiki ve idrar kültürü Yapılması önerilenler Dört tüp testi Semptom skoru İdrar akım hızı ölçümü, rezidü idrar tayini Sitoloji: Karsinoma in situ İsteğe bağlı yapılanlar USG, BT, MR, sPSA Ürodinami, TRUS, USG, BT, MR, sisto-üretroskopi, PSA Semen analizi, kültürü, peroksidaz boyaması Fall M. EAU Kılavuzları. 5-89, 2009 Fall M. EAU Kılavuzları. 5-89, 2009 Kategori III-Tanı

44 FM: Önemsiz FM: Önemsiz Bakteriüri yaygın Bakteriüri yaygın Kesin tanı kültür Kesin tanı kültür 4 tüp testi altın standart 4 tüp testi altın standart Tanı-II

45 Alfa blokörler: %30-57 ? Alfa blokörler: %30-57 ? Sıcak oturma banyoları Sıcak oturma banyoları Kombine tedavi, tartışmalı Kombine tedavi, tartışmalı TUR-P: Medikal tedavi yanıt yok + taş: %30-70 TUR-P: Medikal tedavi yanıt yok + taş: %30-70 Radikal prostatektomi Radikal prostatektomi Kategori II-Tedavi Çıkım obstrüksiyonu düzelebilir, reflü oluşmaz Spinal kordda α-1A ve α- 1D adrenerjik reseptörleri antagonize edilerek ağrıdan sorumlu Substans P inhibe Önceden antibiyotik-alfa blokör kullanmışsa yeniden kullanma.

46 Mesane ilişkili Mesane ilişkili  Karsinoma in situ  İnterstisyel sistit  Mesane çıkım obstrüksiyonu  Kolon karsinomu, divertikülit Seminal vezikül bozuklukları Seminal vezikül bozuklukları  Seminal vezikül taşları  Seminal vezikül kistleri Diğer Diğer  Gizli inguinal, femoral herni  Lumbosakral artropati  Genital herpes simpleks  Genital herpes simpleks  Üretral darlık  Prostat kanseri  Kronik epididimit  Anorektal hastalıklar Kategori III Ayırıcı Tanı

47 Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) Sınıflandırması (1998) Kategori I: Prostatın akut enfeksiyonu Kategori I: Prostatın akut enfeksiyonu Kategori II: Prostatın kronik enfeksiyonu Kategori II: Prostatın kronik enfeksiyonu Kategori III: Şikayet (+), ü ropatojen (-) Kategori III: Şikayet (+), ü ropatojen (-) Kronik Pelvik Ağrı Sendromu Kronik Pelvik Ağrı Sendromu IIIA (İnflamatuvar) : Lökosit (+) IIIA (İnflamatuvar) : Lökosit (+) IIIB (non-inflamatuvar): L ökosit (-) IIIB (non-inflamatuvar): L ökosit (-) Kategori IV: Şikayet (-), semen, histoloji (+) Kategori IV: Şikayet (-), semen, histoloji (+) Grabe M. EAU Kılavuzları. 79-85, 2009 Grabe M. EAU Kılavuzları. 79-85, 2009 NIH portatitis classification. JAMA, 492-7, 1999


"Prostatitler Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Dr. Fikret ERDEMİR 01.06.2014, İstanbul." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları