Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FOTOSENTEZ Klorofil bulunduran canlıların güneş enerjisini kullanarak inorganik maddelerden organik besin sentezlenmesine fotosentez denir. Klorofil.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FOTOSENTEZ Klorofil bulunduran canlıların güneş enerjisini kullanarak inorganik maddelerden organik besin sentezlenmesine fotosentez denir. Klorofil."— Sunum transkripti:

1

2

3

4 FOTOSENTEZ Klorofil bulunduran canlıların güneş enerjisini kullanarak inorganik maddelerden organik besin sentezlenmesine fotosentez denir. Klorofil bulunduran canlıların güneş enerjisini kullanarak inorganik maddelerden organik besin sentezlenmesine fotosentez denir.

5 Fotofosforilasyon IIIIşık enerjisi ile ATP üretilmesidir. BBBBu olay ETS’ de gerçekleşir. EEEETS‘ de bulunan moleküller indirgenme ve yükseltgenme özelliğine sahiptir.

6 1. IŞIKLI DEVRE REAKSİYONLARI o Kloroplastın grana lamellerinde meydana gelir. o Işık ve klorofil mutlaka gereklidir. o Amaç; ATP ve NADPH 2 üretmektir. o Işıklı devre reaksiyonları iki çeşittir:

7 a)Devirli Fotofosforilasyon: Klorofilden ayrılan elektron tekrar klorofile döner. Klorofilden ayrılan elektron tekrar klorofile döner. Amaç:Sadece 2ATP üretmektir. Amaç:Sadece 2ATP üretmektir. b)Devirsiz Fotofosforilasyon: Klorofil a ve Klorofil b kullanılır. Klorofil a ve Klorofil b kullanılır. ATP ve NADPH 2 üretilir. ATP ve NADPH 2 üretilir. Suyun parçalanmasıyla oluşan hidrojenler NADP’ ye, elektronlar klorofil b ’ye, Oksijen ise atmosfere verilir. Suyun parçalanmasıyla oluşan hidrojenler NADP’ ye, elektronlar klorofil b ’ye, Oksijen ise atmosfere verilir. Klorofil a’dan kopan elektron, tekrar geriye dönmez. Klorofil a’dan kopan elektron, tekrar geriye dönmez. Sonuçta 1 ATP ve 2NADPH 2 üretilir. Sonuçta 1 ATP ve 2NADPH 2 üretilir.

8 2.KARANLIK DEVRE REAKSİYONLARI  Işık kullanılmadığı için karanlık devre adını alır.  Kloroplastın stromasında gerçekleşir.  CO 2 ‘ in kullanıldığı devredir.  Amaç:Organik besin üretmektir.  Işıklı devrede üretilen ATP ve NADPH 2 ‘ler kullanılır.  1 Glikoz sentezi için karanlık devrede:  6 CO 2  12 NADPH 2  18 ATP harcanır.

9

10

11 FOTOSENTEZ HIZINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER A) İÇ FAKTÖRLER: 1. Yaprak yüzeyinin genişliği 2. Klorofil miktarı (Kloroplast sayısı) 3. Stoma sayısı 4. Enzimler ☺ Bu faktörler fotosentez hızıyla doğru orantılıdır.

12 B) Dış Faktörler: 1. CO 2 miktarı: CO 2 yoğunluğu arttıkça fotosentez hızı artar. Belli bir değerden sonra (% 0,3 ) sabitleşerek devam eder. 2. Isı: Sıcaklık artıkça fotosentez hızı ile belli bir müddet artar. Sonra yavaşlar ve durur. Çünkü enzimlerin yapısı yüksek sıcaklıkta bozulur.

13 3. Su ve mineraller: Fotosentez için su kullanıldığından dolayı suyun fazla olması fotosentezi hızlandırır. 4. Işık a) I şık Şiddeti: Işık şiddeti arttıkça fotosentez hızı artar. Belli bir değerden sonra sabit kalır. b) I şığın Dalga Boyu: Fotosentez, görülen ışıkta meydana gelir. ♥K♥K♥K♥Kırmızı, mor ve mavi ışıkta fotosentez hızı daha fazladır. ♥Y♥Y♥Y♥Yeşil ve sarı ışıkta fotosentez hızı en azdır.

14 SOLUNUM Besin monomerlerinin parçalanmasıyla enerji elde edilmesidir. Besin monomerlerinin parçalanmasıyla enerji elde edilmesidir. Enerji elde etmektir. Enerji elde etmektir.

15 SOLUNUM ÇEŞİTLERİ 1. O KSİJENSİZ SOLUNUM (Fermantasyon = Mayalanma) Tanım: Besinlerin hücre sitoplazmasında parçalanmasıyla enerji elde edilmesi olayıdır. Oksijensiz solunumda oksijen kullanılmaz. Besinler tamamen parçalanamaz. Parçalanma tam olmadığından az enerji üretilir. E.T.S kullanılmaz.

16 REAKSİYON BASAMAKLARI 1. GLİKOLİZ DEVRESİ: Tanım: Glikozun pirüvik aside (pirüvat) kadar parçalanması olayıdır. Oksijenli ve oksijensiz solunum yapan tüm canlılarda ortak olarak görülür. Oksijenli ve oksijensiz solunum yapan tüm canlılarda ortak olarak görülür. Glikozun aktifleşmesi için 2 ATP harcanır, toplam 4 ATP elde edilir. Net kazanç 2 ATP’ dir. Glikozun aktifleşmesi için 2 ATP harcanır, toplam 4 ATP elde edilir. Net kazanç 2 ATP’ dir. 2. SON ÜRÜN DEVRESİ: Ortamda oksijen yokluğunda pirüvat çeşitli ürünlere dönüşür. Ortamda oksijen yokluğunda pirüvat çeşitli ürünlere dönüşür. Ürünlerin farklı olmasını, kullanılan enzimler belirler. Ürünlerin farklı olmasını, kullanılan enzimler belirler.

17 2. OKSİJENLİ SOLUNUM Tanım: Besinlerin oksijen varlığında CO2 ve H2O’ ya kadar parçalanarak enerji elde edilmesi olayına denir. Besinler tamamen parçalanır. Besinlerdeki enerji tam olarak açığa çıkar. CCCC6 H12 O6 + 6 O2 6 CO2 + 6 H2 O + 38 ATP 1. G likoliz Devresi : FFFFermantasyonda işlenmiştir. BBBBir glikozun reaksiyona girmesi ile üretilenler: 2 NADH2 4ATP 2 Pirüvat

18 2. Krebs Çemberi : Ortamda oksijen varlığında pirüvat mitokondriye girerek Asetil CoA’ ya dönüşür. Ortamda oksijen varlığında pirüvat mitokondriye girerek Asetil CoA’ ya dönüşür. Asetil CoA (2 C’lu), Oksaloasetik Asit (4 C’lu) ile birleşerek Sitrik Asiti (6 C’lu) oluşturur. Asetil CoA (2 C’lu), Oksaloasetik Asit (4 C’lu) ile birleşerek Sitrik Asiti (6 C’lu) oluşturur. Asetil CoA, reaksiyon basamaklarında CO 2 ve hidrojene kadar parçalanır. Asetil CoA, reaksiyon basamaklarında CO 2 ve hidrojene kadar parçalanır. 2 Asetil CoA’ nın reaksiyona girmesiyle Krebs çemberinde üretilenler: 2 Asetil CoA’ nın reaksiyona girmesiyle Krebs çemberinde üretilenler:

19 2222 ATP 2222 FADH2 6666 NADH2 4444 CO2 ☺N☺N☺N☺Not: Ayrıca Pirüvattan Asetil CoA oluşurken 2 CO2 ve 2 NADH2 açığa çıkar.

20 3. Son Oksidasyon Evresi GGGGlikoliz ve Krebs Çemberinde üretilen hidrojenler (NADH2, FADH2) E.T.S.’ de kullanılarak su oluşturulur ve ATP üretilir. HHHHidrojenler E.T.S.’ ye NAD ile aktarılırsa 2H’ ne karşılık 3 ATP, FAD ile aktarılırsa 2H’ ne karşılık 2 ATP üretilir. 11110 NADH2‘ den 30 ATP 2222 FADH2 ‘den 4 ATP EEEE.T.S.’ de üretilir. SSSSonuç: GGGGlikolizde üretilen 4 ATP KKKKrebste üretilen 2 ATP EEEE.T.S.’ de üretilen 34 ATP TTTToplam = 40 ATP HHHHarcanan = 2 ATP NNNNet = 38 ATP üretilir.

21 Aşağıdakilerden hangisi fotosentez reaksiyonları sırasında oluşmaz ? A-) ATP A-) ATP A-) ATP A-) ATP B-) SU B-) SU B-) SU B-) SU C-) FADH 2 C-) FADH 2 C-) FADH 2 C-) FADH 2

22

23

24

25

26 Klorofilli bir hücrede fotosentez reaksiyonları sırasında aşağıdakilerden hangisi görülmez ? A-) Oksijenin kullanılması A-) Oksijenin kullanılması A-) Oksijenin kullanılması A-) Oksijenin kullanılması B-) ATP harcanması B-) ATP harcanması B-) ATP harcanması B-) ATP harcanması C-) Enzim kullanılması C-) Enzim kullanılması C-) Enzim kullanılması C-) Enzim kullanılması


"FOTOSENTEZ Klorofil bulunduran canlıların güneş enerjisini kullanarak inorganik maddelerden organik besin sentezlenmesine fotosentez denir. Klorofil." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları