Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Zafer Zengin Özel Yamanlar Fen Lisesi Biyoloji Öğretmeni twitter/zaferzengin70

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Zafer Zengin Özel Yamanlar Fen Lisesi Biyoloji Öğretmeni twitter/zaferzengin70"— Sunum transkripti:

1 Zafer Zengin Özel Yamanlar Fen Lisesi Biyoloji Öğretmeni www.zaferzengin.com twitter/zaferzengin70 zaferzengin70@gmail.com

2 Oksijenli Solunum (Aerobik Solunum):  Organik besin maddelerinin oksijenle yakılması sonucu, organik bağlarındaki enerjinin açığa çıkarılmasıdır.  Oksijen varlığında organik besinler, tamamen yapıtaşlarına kadar parçalandığından yüksek miktarda enerji elde edilir.  Oksijenli solunum; ökaryotik canlılarda mitokondride, prokaryotik canlılarda ise mezozomda gerçekleştirilir. C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 6 CO 2 + 6 H 2 O + 40 ATP + Q (ısı) (Glikoz) (Toplam)

3

4  Glikoz molekülünün yapısına katılan karbon atomlarının radyoaktif izotopları kullanılarak, solunumun son ürünleri izlenmiştir.  Karbondioksitin yapısına, Glikozdaki Karbon (C) ve Oksijen (O) atomlarının, suyun (H 2 O) yapısına ise Glikozdaki Hidrojen (H) ve atmosferdeki Oksijenin (O) katıldığı tespit edilmiştir.

5 1- Glikoliz  Sitoplazmada gerçekleşir.  Oksijenli ve Oksijensiz solunumda ortaktır.  Tüm canlı hücrelerde görülür.  Glikozun prüvata kadar yıkımını kapsar.

6  Glikoliz  Oksijenli ve oksijensiz solunumda ortak  Sitoplazmada gerçekleşir  Tüm canlılarda görülür

7 Glikoz (6C) Glikoz Fosfat (6C) Fruktoz Fosfat (6C) Fruktoz di Fosfat (6C) Fosfogliser Aldehit (PGAL) Difosfogliserik Asit (DPGA) Prüvat Prüvat  Glikoliz  Oksijenli ve oksijensiz solunumda ortak  Sitoplazmada gerçekleşir  Tüm canlılarda görülür

8 2- Krebs  Krebs döngüsünde ilk oluşan ürün sitrik asit olduğundan, Krebs döngüsünün diğer adı da sitrik asit döngüsü olarak bilinir.  Mitokondri matriksinde gerçekleşir.  Prüvar, oksijen varlığında mitekondriye girer.  Prüvattan okzaloasetik asite kadar olan basamakları kapsar.

9

10 3- ETS (Oksidatif Fosforilasyon)  Mitekondri iç zarında gerçekleşir.  Mitekondri çift katlı zarla çevrilidir; dış zar düz, iç zar ise (krista) yüzey artırmak için kıvrımlıdır. İki zar arasında kalan boşluğa ise intermembran denir. Kemiozmotik hipotez  Oksidatif fosforilasyonda zar yüzeyleri arasındaki proton derişimi farkı, ATP sentezini sağlar. Buna Kemiozmotik hipotez denir.  ETS moleküllerinden; NAHD-Q Redüktaz, Stokrom Redüktaz, Stokrom Oksidaz ve Stokrom C protein yapıda; Ubikinon ise protein yapıda olmayan koenzimdir.

11

12  Bu taşıyıcı moleküller NADH+H + ve FADH 2 ‘den yüksek enerjili elektronları alırlar.  Bir dizi yükseltgenme ve indirgenme tepkimelerinden geçirerek elektronları sistem boyunca taşırlar.  Koenzimlerle taşınan elektronlar, taşıyıcı moleküllere aktarılırken, protonlar (H + ) intermembrana bırakılır.  Bu sırada NADH+H + ve FADH 2 sırasıyla NAD + ve FAD formlarına yükseltgenir.  Böylece NAD + ve FAD molekülleri tekrar elektronları ve protonları kabul edebilecek hale gelir.  Taşıma sisteminde elektronların enerjileri kademeli olarak düşürülür.  Bu sırada açığa çıkan serbest enerjinin bir kısmı ısı olarak açığa çıkarken, büyük bir kısmı da matriksteki protonları pompalamada kullanılır.  H + Matriksten mitekondrinin iç ve dış zarı arasında bulunan boşluğa (intermembran) ETS molekülleri aracılığıyla pompalanır.  Böylece intermembranda, matrikse oranla daha yüksek proton ( H + ) derişimi olur.

13  Protonlar elektrik yükü taşıdıklarından iç zarın iki yüzü arasında elektriksel yük farkına yol açar.  Bu derişim ve elektriksel yük farkı bir potansiyel enerji meydana getirir. ATP sentaz  Solunumun son aşaması olan ETS için bu potansiyel enerji ATP sentaz yardımıyla kullanılabilir hale getirilir.  Elektronların taşınmasının son aşamasında düşük enerjili hale gelmiş olan elektronlar, oksijen ve protonlar birleşerek suyu meydana getirirler.  Protonlar ve elektronlar; NAD tarafından NADH+H + şeklinde ETS’ye iletilirse 3 ATP FAD tarafından FADH 2 halinde iletilirse 2 ATP sentezlenir.

14 Hesaplama 1-Glikoliz:4 ATP 2- Krebs:2 ATP 3- ETS: 10 NADH+H + X 3 ATP = 30 ATP 2 FADH 2 X 2 ATP = 4 ATP TOPLAM:40 ATP Harcanan: 2 ATP NET: 38 ATP

15 Değişik Besinlerin Solunuma Katılması


"Zafer Zengin Özel Yamanlar Fen Lisesi Biyoloji Öğretmeni twitter/zaferzengin70" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları