Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPA BİRLİĞİ’NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK BAKANLIĞI PROJE ÇALIŞMALARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPA BİRLİĞİ’NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK BAKANLIĞI PROJE ÇALIŞMALARI."— Sunum transkripti:

1 AVRUPA BİRLİĞİ’NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK BAKANLIĞI PROJE ÇALIŞMALARI

2 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ KAYNAKLARI Mali İşbirliği Programı, Mali İşbirliği Programı, Avrupa Birliği Akdeniz (MEDA) Programı Avrupa Birliği Akdeniz (MEDA) Programı Hollanda MATRA/PSO Programı, Hollanda MATRA/PSO Programı, Twinning, Twinning, TAIEX, TAIEX, Topluluk Programlarına Katılım Topluluk Programlarına Katılım Halk Sağlığı Programı, Halk Sağlığı Programı, Altıncı Çerçeve Programı, Altıncı Çerçeve Programı,

3 MALİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI (2002 Yılı Programlaması) UYGUNLUK DEĞERLEME KURULUŞLARINA DESTEK PROJESİ UYGUNLUK DEĞERLEME KURULUŞLARINA DESTEK PROJESİ Toplam bütçesi: 7 Milyon Euro Oyuncaklar, Tıbbi Cihazlar ve Deterjanlar Oyuncaklar, Tıbbi Cihazlar ve Deterjanlar 1.277 Milyon Euro Cihaz Alımı Kozmetikler ve Eczacılık Ürünleri Kozmetikler ve Eczacılık Ürünleri SON DURUM: Şubat 2004 yılında yabancı uzmanlar gelerek kriterlere uyum durumunu inceleyecekler.

4 MALİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI (2002 Yılı Programlaması) BULAŞICI HASTALIKLARIN KONTROLÜ VE SÜRVEYANS SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ BULAŞICI HASTALIKLARIN KONTROLÜ VE SÜRVEYANS SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ Sorumlu Birim: Temel Sağlık Hizmetleri Gn.Md., Verem Savaşı Dairesi Başkanlığı, Refik Saydam Hıf.Mrkz.Bşk. Sorumlu Birim: Temel Sağlık Hizmetleri Gn.Md., Verem Savaşı Dairesi Başkanlığı, Refik Saydam Hıf.Mrkz.Bşk. Toplam Bütçesi: 9.09 EURO (2.6 EURO Yatırım) Toplam Bütçesi: 9.09 EURO (2.6 EURO Yatırım) Ülkemiz Katkısı: 1.59 EURO Ülkemiz Katkısı: 1.59 EURO SON DURUM: Proje fişinin hazırlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

5 MALİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI (2002 Yılı Programlaması) SU KALİTESİ, İYİ LABORATUAR UYGULAMALARI ( GLP ) PROJESİ SU KALİTESİ, İYİ LABORATUAR UYGULAMALARI ( GLP ) PROJESİ Sorumlu Birim: Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Refik Saydam Hıf.Mrkz.Bşk. Sorumlu Birim: Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Refik Saydam Hıf.Mrkz.Bşk. Toplam Bütçesi: 7.66 EURO (3.12 EURO Yatırım) Toplam Bütçesi: 7.66 EURO (3.12 EURO Yatırım) Ülkemiz Katkısı: 1.04 EURO Ülkemiz Katkısı: 1.04 EURO SON DURUM: Proje fişi hazırlanmıştır. Proje fişinde ortak olarak yer alan su bileşeni ile GLP bileşeni birbirinden ayrılarak, GLP bileşeninin Twinning projesi olarak ayrı yürütülmesi kararlaştırılmıştır. Su ile ilgili kısımda öngörülen teknik yardımın niteliği Twining olarak değiştirilmiştir. Ayrıca, Biosidal Ürünler Projesi ile birleştirilmiştir.

6 MALİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI (2004 Yılı Programlaması) 29 Adet proje fikri sunulmuştur. 29 Adet proje fikri sunulmuştur. (2002 Yılı programlamasına dahil edilemeyen projeler de dahil) (2002 Yılı programlamasına dahil edilemeyen projeler de dahil) 11 Adet Proje fikri ön kabul görmüştür. Bunların bazıları birleştirilmiştir. 11 Adet Proje fikri ön kabul görmüştür. Bunların bazıları birleştirilmiştir. SON DURUM: 5 Adet proje önerisi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. SON DURUM: 5 Adet proje önerisi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. (2002 yılı programlaması kapsamında ön kabul gören +Kansersiz Yaşam ve Biyosidal Ürünler Projeleri)

7 MALİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI Avrupa Birliği Akdeniz (MEDA) Programı Üreme Sağlığı Programı Üreme Sağlığı Programı Kanser Tarama ve Eğitim Merkezleri Projesi Kanser Tarama ve Eğitim Merkezleri Projesi

8 Avrupa Birliği Akdeniz (MEDA) Programı Üreme Sağlığı Programı Sorumlu Birim: AÇSAP Genel Müdürlüğü, Temel Sağlık Hizmetleri Gn.Md. Toplam Bütçesi: 60 Milyon Euro Toplam Bütçesi: 60 Milyon Euro Ülkemiz Katkısı: 5 Milyon Euro (Ayni Katkı) Ülkemiz Katkısı: 5 Milyon Euro (Ayni Katkı)Amaçlar: Ülkemizde üreme sağlığı sistemini geliştirmek, Ülkemizde üreme sağlığı sistemini geliştirmek, Bilgilendirme, eğitim ve sağlık hizmetleri dahil olmak üzere hizmetlerin modernleştirilmesi, Bilgilendirme, eğitim ve sağlık hizmetleri dahil olmak üzere hizmetlerin modernleştirilmesi, Üreme sağlığı alanında kişilerin haklarının ve seçimlerinin desteklenmesine elverişli bir ortam yaratmak için uygun bir strateji geliştirmek Üreme sağlığı alanında kişilerin haklarının ve seçimlerinin desteklenmesine elverişli bir ortam yaratmak için uygun bir strateji geliştirmek

9 Avrupa Birliği Akdeniz (MEDA) Programı Üreme Sağlığı Programı Finanse edilecek projeler, daha sonra belirlenecek kriterler çerçevesinde seçilecektir. Finanse edilecek projeler, daha sonra belirlenecek kriterler çerçevesinde seçilecektir. Program Ortakları: Sağlık Bakanlığı, Sivil Toplum Örgütleri (akademik ve profesyonel dernekler) Program Ortakları: Sağlık Bakanlığı, Sivil Toplum Örgütleri (akademik ve profesyonel dernekler) SON DURUM: Bir yıllık hazırlık dönemi tamamlanmıştır. Çalışma Planı hazırlandı. Bu kapsamda eğitim toplantıları düzenlendi.Saha ofisinin yeri belirlendi (Erzurum). Coğrafi müdahale alanları tespit edildi. Malzeme listesi ve nerelere dağıtılacağı tespit edildi.

10 Avrupa Birliği Akdeniz (MEDA) Programı Kanser Tarama ve Eğitim Merkezleri Projesi Sorumlu Birim: Kanser Savaşı Dairesi Başkanlığı Toplam Bütçesi: 3.179 Milyon Euro Toplam Bütçesi: 3.179 Milyon Euro AB Katkısı: 1.9 Milyon Euro Ülkemiz Katkısı: 1.729 milyon Euro (Proje ile ilgili Türk tarafından sağlanan personel, fiziki altyapı ve kırtasiye giderleri bütçelendirilip bakıye katkı olarak gösterilecektir.) SON DURUM: Kanser Tarama ve Eğitim Merkezleri’ nde görevlendirilecek personel tanımlarını ile çalışma usul ve esaslarını belirleyen "Çalışma Kılavuzu" 6 Ekim 2003 tarihinde yürürlüğe girmiş ve merkezlere dağıtımı yapılarak uygulama hakkında aylık raporlar istenmesi karara bağlanmıştır. Ocak 2004 tarihinde Ankara’da Merkezlerin On- line açılışı yapılacaktır.

11 Hollanda MATRA Programı Resmi Gıda Kontrol Ve Denetim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Resmi Gıda Kontrol Ve Denetim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Sorumlu Birim: Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplam Bütçesi: 403.000 EURO (Tamamı AB Bütçesinden karşılanmaktadır). Toplam Bütçesi: 403.000 EURO (Tamamı AB Bütçesinden karşılanmaktadır). SON DURUM: Projenin bitiş tarihi olan Mart 2004’e kadar yapılacak olan aktiviteler planlanmıştır. Projenin son PAC toplantısı 17 Mart 2004, PSC toplantısı 9 Şubat 2004 ve kapanış semineri de 18 Mart 2004 tarihinde yapılacaktır.

12 Hollanda MATRA Programı Hava Kalitesinin İzlenmesi Faaliyetlerine Yönelik Kalite Güvence Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Hava Kalitesinin İzlenmesi Faaliyetlerine Yönelik Kalite Güvence Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Sorumlu Birim: Refik Saydam Hıf. Mrk.Bşk. Toplam Bütçesi: 403.000 EURO (Tamamı AB Bütçesinden karşılanmaktadır). Toplam Bütçesi: 403.000 EURO (Tamamı AB Bütçesinden karşılanmaktadır). SON DURUM: Kalite güvencesi konusunda laboratuar başlangıç teklifleri yapıldı. Ayrıca, yapılan çalışmalar ve kalite hakkında 27 Şubat 2003 tarihinde bir seminer verildi. Başlangıç Raporuna (Inception Report) son şeklinin verilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. SON DURUM: Kalite güvencesi konusunda laboratuar başlangıç teklifleri yapıldı. Ayrıca, yapılan çalışmalar ve kalite hakkında 27 Şubat 2003 tarihinde bir seminer verildi. Başlangıç Raporuna (Inception Report) son şeklinin verilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

13 DİĞER PROJELER Kalite Altyapısının Desteklenmesi Projesi (Avrupa Birliği Akdeniz (MEDA) Programı) Kalite Altyapısının Desteklenmesi Projesi (Avrupa Birliği Akdeniz (MEDA) Programı) Sorumlu Birim: Dış Ticaret Müsteşarlığı Tıbbi cihazlar,oyuncaklar, deterjanlarla ilgili AB mevzuatı ve piyasa gözetimi stratejisinin hazırlanması konularında teknik destek alınmıştır. Üçüncü Ülkelerden İthal Edilen Ürünlerin Ürün Güvenliği Kurallarına Uygunluğunun Kontrolü ile İlgili 339/93/EC Sayılı Konsey Tüzüğü ve Bu Tüzüğü Değiştiren 98/583/EC Sayılı Kararın Uygulanması Projesi Üçüncü Ülkelerden İthal Edilen Ürünlerin Ürün Güvenliği Kurallarına Uygunluğunun Kontrolü ile İlgili 339/93/EC Sayılı Konsey Tüzüğü ve Bu Tüzüğü Değiştiren 98/583/EC Sayılı Kararın Uygulanması Projesi Sorumlu Birim: Dış Ticaret Müsteşarlığı

14 DİĞER PROJELER Avrupa Uyuşturucu Ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezine (EMCDDA) Katılım Projesi Avrupa Uyuşturucu Ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezine (EMCDDA) Katılım Projesi Sorumlu Birim: Emniyet Genel Müdürlüğü(TADOC) Çerçeve Su Direktifi Projesi Çerçeve Su Direktifi Projesi Sorumlu Birim: Çevre Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti için Çevre Alanında Entegre Uyumlaştırma Stratejisi Geliştirilmesi Projesi Türkiye Cumhuriyeti için Çevre Alanında Entegre Uyumlaştırma Stratejisi Geliştirilmesi Projesi Sorumlu Birim: Çevre Bakanlığı Sorumlu Birim: Çevre Bakanlığı

15 BAŞVURU KAYNAKLARI-I TAİEX : http://cadmos.carlbro.be/intro.asp TAİEX : http://cadmos.carlbro.be/intro.asphttp://cadmos.carlbro.be/intro.asp Twining “El Kitabı”: http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/twini ng Twining “El Kitabı”: http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/twini ng Avrupa Birliği Sağlık ve Tüketiciyi Koruma Genel Müdürlüğü: Avrupa Birliği Sağlık ve Tüketiciyi Koruma Genel Müdürlüğü:http://europa.eu.int/comm/health/index_en.html 6.Çerçeve Programı: 6.Çerçeve Programı: http://europa.eu.int/comm/research/fp6/index_en.ht ml e-posta (Genel Sorular):info@fp6.org.tr Gıda, Biyoteknoloji ve Sağlık Ulusal İrtibat Kişisi: Nuri Akkaş: nakkas@baskent.edu.tr

16 BAŞVURU KAYNAKLARI-II http://cordis.lu/ist/ka3/digicult/newsletter. htm Partner Bulmak İçin: http://cordis.lu/fp6/partners.htm Yeni Halk Sağlığı Programı: Yeni Halk Sağlığı Programı: http://europa.eu.int/comm/health/ph_progr amme/programme_en.htm


"AVRUPA BİRLİĞİ’NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK BAKANLIĞI PROJE ÇALIŞMALARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları