Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Ü lkemizde gerek orta ö ğretime gerekse y ü ksek ö ğretime ge ç işte ç oktan se ç meli test tekniği uygulanmaktadır. Bunun doğal bir sonucu olarak ö.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Ü lkemizde gerek orta ö ğretime gerekse y ü ksek ö ğretime ge ç işte ç oktan se ç meli test tekniği uygulanmaktadır. Bunun doğal bir sonucu olarak ö."— Sunum transkripti:

1

2  Ü lkemizde gerek orta ö ğretime gerekse y ü ksek ö ğretime ge ç işte ç oktan se ç meli test tekniği uygulanmaktadır. Bunun doğal bir sonucu olarak ö ğrencilerimiz, velilerimiz ve eğitim alanında faaliyet g ö steren kamu ve ö zel kuruluşlar ö ğrencilerin yetiştirilmesinde bu y ö nde haklı olarak daha fazla ç aba harcar duruma gelmiştir.  Bu durum öğrencilerin sosyal etkinlik, toplum hizmeti, panel, sunum gibi ders dışı etkinliklere yönelimini sınırlandırmaktadır. GİRİŞ

3 1. Okullarda öğrencilerin yaptıkları ders dışı etkinlikleri kredilendirme ve sertifikalandırma yolu ile özendirilmek 2. Öğrencilerin her yıl gerçekleştirecekleri ders dışı etkinlikler için bir standart oluşturmak 3. Mezun olan öğrencilerimizin ortaöğrenimleri boyunca gerçekleştirmiş oldukları etkinlikleri sertifikalandırarak yüksek öğretimde referans elde etmelerini sağlamak 4. Eğitim öğretim faaliyetlerini sınıf ortamına bağımlılıktan kurtarmak ve ekip ç alışması, takım ruhu ve proje ü retme suretiyle öğrencileri hayata hazırlamak 5. Okullarda gerçekleştirilen sosyal etkinlik ve toplum hizmetlerini ölçülebilir hale getiren ölçütlerle ile donatmak. Böylece ETKİNKAL projesi ile Yüksek Öğretime Geçiş sürecinde alternatif model üretmek. 6. Özellikle son yıllarda test tekniğine dayalı sınav ile üniversiteye geçişin öğrencilerin tek yönlü yetişmelerine sebep olduğu ile ilgili güçlenen anlayış karşısında sosyal etkinlikler yönetmeliğine işlerlik kazandıracak alternatif eğitim materyali ortaya koymak.

4 1. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 62. Maddesi 2. M.E.B. Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

5 1-ETKİN-KAL Yönetim Ekibi: Etkinlikleri planlayan, önerileri kabul eden, her türlü planlamayı organize eden ekiptir.  Bir idareci,  iki öğretmen ve  öğrenciler (okul temsilcisi, ödül ve disiplin kurulu öğrenci temsilcisi, her sınıf seviyesinden bir öğrenci olmak üzere 10 öğrenciden fazla olmamak üzere diğer öğrenciler) tarafından oluşturulur.  Çalışmaların öğrenciler eli ile yürütülmesi esastır.  ETKİNKAL Kredilendirme çizelgesinde bulunmayan etkinliklerin kredi değerleri için gerekli düzenlemeyi yapar.

6 2-Kulüp Rehber Öğretmenleri: Okulda kurulan herhangi bir kulübün danışman öğretmenidir. Her ayın ilk haftası toplanan kulüp saatinde o kulüpte bulunan öğrencilerin etkinliklerini planlar ve çizelgeye not eder. Dönem sonunda öğrencilerin sınıf öğretmenlerine bu çizelgeleri teslim eder. 3- Sınıf Rehber Öğretmenleri: Dönem sonlarında öğrencilerin yapmış oldukları etkinlikleri kulüp onaylayarak okul idaresine teslim eder. 4-ETKİNKAL Kredilendirme Çizelgesi: Etkinliklerin kredi değerlerini gösteren çizelgedir. Çizelge için tıklayınız.Çizelge için tıklayınız. 5-ETKİNKAL Sertifikası: Her sene sonunda öğrencilerin etkinliklerini gösteren bilgiler içeren ve okul müdürlüğünce düzenlenen sertifikadır.

7  6-Okul ETKİNKAL Panosu: Okulda uygun yerde hazırlanacak pano ile etkinlikler aylık olarak planlanır ve duyurulur. Bu panoda kulüpler, bireysel, ETKİNKAL yönetim ekibi ve okul idaresi tarafından organize edilen etkinlikler duyurulur.  Panonun düzeni yönetim ekibi tarafından seçilecek komisyon ile belirlenir.  Pano web sitesi ve diğer iletişim araçları ile de desteklenir.  Etkinlik Saati: Ders programında haftanın belli bir saati öğrencilerin sunum-panel gibi etkinliklerini hazırlamaları ve katılabilmeleri için gerekli esnekliği sağlayacak şekilde içeriği uygun seçmeli dersler ile (drama-sosyal etkinlik v.s.) planlanmalıdır.  Önceden ETKİNKAL panosunda duyurulan etkinlikler bu ders saatinde gerçekleştirilecektir.

8  ETKİNKAL projesi için sene başı öğretmenler kurulunda öğretmenler için gerekli bilgilendirmeleri içeren eğitim verilir.  Rehberlik saatleri her ayın ilk haftası kulüp öğretmenlerinin öğrencileri ile toplanmalarını sağlamaları için kendilerine tahsis edilir.  Kulüp öğretmenleri bu saatlerde (ya da ders dışında) etkinlik planlayan öğrencileri not eder ve idareye matbu dilekçe ile başvuru yapmalarını sağlar.  Okul idaresi uygun görüşü ile ETKİNKAL yönetim ekibine etkinliği bildirir.  Etkinkal yönetim ekibi etkinliği planlar ve ETKİNKAL panosunda yayınlar.  Tamamlanan etkinlik kulüp öğretmeni tarafından sınıf öğretmenine matbu çizelge ile dönem sonlarında bildirilir.

9  Sınıf Rehber Öğretmenleri her Rehberlik Dersinde öğrencilerinin etkinliklerini takip eder ve dönem sonunda sınıfın etkinlik çizelgesini ilgili müdür yardımcısına onaylayarak verir.  Mayıs ayında etkinlikleri eksik olan öğrencilere öncelikli olarak kulüp ve sınıf öğretmenleri tarafından etkinlik görevi verilir. (sunum-panel v.s.)  Sene içerisinde etkinlikleri tamamlaması mümkün olmayan öğrenciler diğer eğitim – öğretim yılı içinde öncelikli olarak Eylül ve Ekim ayları içinde eksik etkinlikleri görevlendirme ile tamamlanmaların sağlanır.  Sene sonunda öğrencilerin etkinliklerini içeren matbu sertifika kendilerine takdim edilir.

10  Sınıf rehber öğretmenleri mayıs ayı ilk haftası içinde sosyal etkinlik ve toplum hizmetleri yolu ile yeterli kredi toplayamamış öğrencilerin listesini ETKİNKAL yönetim ekibine verir.  Yönetim ekibi öncelikli olarak bu öğrencilerimiz için etkinlik programı hazırlar.  Ders kesimine kadar yeterli kredi (50 kredi) toplayamayan öğrenciler için yeni eğitim öğretim yılında Ekim ayının sonuna kadar bu öğrenciler için etkinlik planlanır.

11  sosyal etkinlik.xlsx sosyal etkinlik.xlsx

12 TAMER GÖK BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ KOCAELİ ANADOLU LİSESİ MÜDÜR BAŞYARDIMCISI


" Ü lkemizde gerek orta ö ğretime gerekse y ü ksek ö ğretime ge ç işte ç oktan se ç meli test tekniği uygulanmaktadır. Bunun doğal bir sonucu olarak ö." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları