Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 Mustafa Kemal GÜNAY Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü EKONOMİ BAKANLIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 Mustafa Kemal GÜNAY Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü EKONOMİ BAKANLIĞI."— Sunum transkripti:

1 GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 Mustafa Kemal GÜNAY Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü EKONOMİ BAKANLIĞI

2 GİTES NİÇİN GEREKLİ ? Sorunlar; Emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar ve artışlar, Dünya girdi kaynaklarının geleceğine yönelik belirsizlikler, Girdi tedarik kaynaklarında ülke/bölge bazlı bağımlılıklar, Küresel ticarette artan korumacı uygulamalar, Ara malı ithalatına bağımlılığın getirdiği riskler, Beklentiler: Girdi tedariğinde sürekliliğin ve güvenliğin sağlanması, Yurtiçinde yaratılan katma değerin artırılması, Yurt içi kaynakların daha verimli ve etkin kullanılması, Cari dengede açığı artıran ara malı ithalatının azaltılması, İhracatta sürdürülebilir rekabet gücü artışı sağlanması, 2

3 GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 21.12.2012 tarih ve 2012/32 no’lu Yüksek Planlama Kurulu (YPK) Kararı ile kabul edilen Girdi Tedarik Stratejisi ve Eylem Planı (2013-2015) 25.12.2012 tarih ve 28508 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 3 T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI

4 GİTES YATAY EYLEM PLANI 4 İTHALAT BAĞIMLILIĞI YÜKSEK OLAN ARA MALLARINDA YATIRIMLARIN ÖZENDİRİLMESİ Hedef-1 GİRDİ TEDARİKİNDE YURTİÇİ KULLANIMIN ÖZENDİRİLMESİ Hedef-2 KAMU ALIMLARINDA STRATEJİK YAKLAŞIM Hedef-3 GERİ DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ Hedef-4 GİRDİ TEDARİKİNDE PLANLAMA ile TEDARİKTE GÜVENLİK ve ETKİNLİĞİN SAĞLANMASI Hedef-5 ARA MALLARI ÜRETİMİ VE İHRACATINDA KÜRESEL TEDARİK AĞLARINA ERİŞİMİN VE MARKA BİLİNİRLİĞİNİN ARTIRILMASI, AR-GE’NİN YOĞUNLAŞTIRILMASI Hedef-6 T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI

5 YURTİÇİ YATIRIMLAR 5 1.2 GİTES çalışmaları kapsamında ön plana çıkan ara mallarının üretimine dönük ve/veya teknoloji transferi sağlayacak yabancı yatırımların ülkemize çekilmesine ilişkin ürün bazlı özel projeler geliştirilecektir. Ölçek ve/veya teknoloji yetersizliği yahut küresel firmaların ölçek avantajı nedeniyle bazı ürün gruplarında yurtiçi üretim kapasitesi yaratılamamakta veya mevcut kapasite yetersiz kalmaktadır. Bu yatırımların ülkemize çekilebilmesi için sektör eylem planlarında bu maddeye atıfta bulunulan her girdi için bir iş planı hazırlanacak ve hayata geçirilecektir. İTHALAT BAĞIMLILIĞI YÜKSEK OLAN ARA MALLARINDA YATIRIMLARIN ÖZENDİRİLMESİ Hedef-1

6 YURT DIŞI YATIRIMLAR YURT DIŞI YATIRIMLAR 6 1.3 Ülkemizde kıt yahut hiç bulunmayan hammaddelerin tedarikine dönük yurt dışı yatırımları özendirecek mekanizmalar (finansman ve risk sigortası vb.) oluşturulacaktır. Bu eylemle, ülkemizde üretimi kıt yahut hiç bulunmayan ve kısa-orta vadede bu niteliğinin fiilen değişmesi mümkün görülmeyen temel sanayi hammaddelerinde, yurtiçi üretimde kullanılmak amacıyla yapılacak yurt dışı yatırımların gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda öngörülecek destekler, öncelikli olarak dikey entegrasyon ve ortak yatırım girişimlerini özendirecek şekilde tasarlanacaktır (Yurt dışında şirket satın alınması, yurt dışındaki yerel şirketler ile ortaklık kurulması, doğrudan yatırım, özel ekonomi bölgelerinin kurulması, vb.). İTHALAT BAĞIMLILIĞI YÜKSEK OLAN ARA MALLARINDA YATIRIMLARIN ÖZENDİRİLMESİ Hedef-1

7 Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller 7 Hedef-1 Demir-Çelik Sektöründe Güç Birliği ve Sinerjinin Değerlendirilmesi (2 Eylem) Hedef-2Yurt İçi Hurda Arzının Artırılması (4 Eylem) Hedef-3Hurdaya Alternatif Kaynakların Değerlendirilmesi (1 Eylem) Hedef-4 Maden Tedarikinde Bağımlılığın Azaltılması, Etkinlik ve Verimliliğin Artırılması (3 Eylem) Hedef-5 Yurtiçi Üretimi Hiç Bulunmayan veya Yetersiz Olan Ürünlerde Yatırımların Hayata Geçirilmesi (4 Eylem) T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI

8 YURTİÇİ VEYURT DIŞI YATIRIMLAR: ÖRNEK 8 1.2 Hurda tedarikine dönük yurt dışı yatırımların fizibilite etüdü çıkarılacaktır. Yurt dışında hurda tedarik yatırımı yapılması, fiyat spekülasyonlarının önüne geçilmesi, daha uygun fiyatlardan hurda tedarik edilebilmesi ve en önemlisi tedarik güvenliğinin sağlanması açısından önemlidir. Bu yatırımlar, Yatay Eylem Planı, Eylem 1.3 çerçevesinde desteklenebilecektir. DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNDE GÜÇ BİRLİĞİ VE SİNERJİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hedef-1

9 YURTİÇİ VEYURT DIŞI YATIRIMLAR: ÖRNEK 9 4.2 GİTES çalışmalarında ön plana çıkan ve önemli arz açığı bulunan temel madenler ile uzun vadede ülke ihtiyacı paralelinde ortaya çıkacak stratejik madenlerin tedarikini güvence altına alacak madencilik yatırımlarının hayata geçirilebilmesi için bir model oluşturulacaktır. GİTES kapsamında yerel hammadde kaynaklarının maksimum düzeyde değerlendirilmesi esas ve önceliklidir. İç kaynakların yeterli olmadığı durumlarda ise gerek madencilik sektörünün gerekse maden kullanıcısı sektörlerin içinde yer alacağı uluslararası operasyonlara (arama-sondaj, üretim amaçlı doğrudan yatırım, yurt dışında şirket satın alınması, yurt dışındaki yerel şirketler ile ortaklık kurulması, vb.) öncülük etmek üzere, gelişmiş ülkelerdekine benzer bir model geliştirilmesi gerekmektedir. Tasarlanacak bu model, MTA’nın teknik desteği ve özel sektörün katılımı ile hayata geçirilecektir. Model kapsamında yürütülecek faaliyetler uzun vadede Yatay Eylem Planı, Eylem-5.1 çerçevesinde yönlendirilecek, Eylem-1.3 kapsamında desteklenebilecek ve uluslararası operasyonları Yatay Eylem Planı, Eylem-5.4 doğrultusunda ülkeler arası anlaşmalara da konu edilebilecektir. MADEN TEDARİKİNDE BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI, ETKİNLİK ve VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI Hedef-4

10 Otomotiv 10 Hedef-1 Motor ve Aktarma Organlarında Yurt İçi Üretim ve Katma Değerin Artırılması (3 Eylem) Hedef-2 Yan Sanayi Yetkinliğinin Küresel Ölçek Seviyesine Yükseltilmesi (3 Eylem) Hedef-3Temel Girdilerde Üretimin Geliştirilmesi (4 Eylem) Hedef-4 Elektronik Bileşenlerde Yurtiçi Tedarik İmkânlarının Geliştirilmesi (2 Eylem) T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI

11 Makine 11 Hedef-1 Demir-çelik Ürünlerinin Tedarikinde Etkinlik ve Verimliliğin Artırılması (4 Eylem) Hedef-2 Elektrik ve Elektronik Girdilerde Yurt İçi Çeşitlilik ve Yetkinliğin Artırılması, Markalaşmanın Sağlanması (3 Eylem) Hedef-3 Tespit Edilen Ürün/Ürün Gruplarında Doğrudan Yabancı Yatırımların Ülkemize Çekilmesi (5 Eylem) T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI

12 Kükürt Giderme Oktan Yükseltme BENZİN PETRO-KİMYA (-11,9 milyar dolar) PETRO-KİMYA (-11,9 milyar dolar) RAFİNAJ ETİLEN/PROPİLEN (Nafta Parçalama) Polipropilen Polietilen PVC ACN, MEG,PTA Kimya -Rafineri-Petrokimya NAFTA (-1 milyar dolar) NAFTA Kaynak: Sektör Bilgileri ve Ekonomi Bakanlığı12 T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI

13 NAFTA PROPİLEN ETİLEN VCM Not: 2011 yılına ilişkin birim fiyatlar kullanılarak hesaplanmıştır. 930 $/ton Kimya, Rafineri, Petrokimya Katma Değer Zinciri 802 $/ton 1.601 $/ton 1.282 $/ton 971 $/ton POLİPROPİLEN POLİETİLEN PVC 1.653 $/ton 1.766 $/ton 1.199 $/ton MONOMERPOLİMER % 16 HAM PETROL % 72 % 38 % 10 % 23 % 29 % 59 1.477 $/ton STİREN % 26 1.865 $/ton POLİSTİREN En fazla katma değer hammaddeden monomere geçişte elde ediliyor… Kaynak: Ekonomi Bakanlığı13 T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI

14 2011 YILINDA, SADECE 5 ÜRÜNDE 6,5 MİLYAR $ İTHALAT. 2011 YILINDA, SADECE 5 ÜRÜNDE 6,5 MİLYAR $ İTHALAT. Kimya- İthalat Bağımlılığı Kaynak: Ekonomi Bakanlığı PET 1,1 Milyon Ton/1,9 Milyar Dolar Dünyanın en büyük 2. ithalatçısı (%7) 1,1 Milyon Ton/1,9 Milyar Dolar Dünyanın en büyük 2. ithalatçısı (%7) 1,4 Milyon Ton/2,1 Milyar Dolar Dünyanın en büyük 9. ithalatçısı (%3) 1,4 Milyon Ton/2,1 Milyar Dolar Dünyanın en büyük 9. ithalatçısı (%3) 0,9 Milyon Ton /1,1 Milyar Dolar Dünyanın en büyük 5. ithalatçısı (%8) 0,9 Milyon Ton /1,1 Milyar Dolar Dünyanın en büyük 5. ithalatçısı (%8) 0,5 Milyon Ton/1 Milyar Dolar Dünyanın en büyük 5. ithalatçısı (%4) 0,5 Milyon Ton/1 Milyar Dolar Dünyanın en büyük 5. ithalatçısı (%4) 0,3 Milyon Ton/413 Milyon Dolar Dünyanın en büyük 9. ithalatçısı (%3) 0,3 Milyon Ton/413 Milyon Dolar Dünyanın en büyük 9. ithalatçısı (%3) POLİETİLEN PVC POLİSTİREN POLİPROPİLEN 14 T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI

15 Kimya 15 Hedef-1Petrokimya Sektöründe Yatırım İhtiyacının Karşılanması (2 Eylem) Hedef-2 Hammadde Olarak Kullanılan Petrol ve Doğalgaz Ürünlerinde Maliyetlerin Düşürülmesi ve Tedariğin Kolaylaştırılması (1 Eylem) Hedef-3 Plastik Sektörü Hammaddelerinde Standartların Geliştirilmesi ve Daha Etkin Uygulanması (2 Eylem) Hedef-4 Kauçuk Sektörü Hammadde Tedarikinde Etkinliğin Sağlanması, Dışa Bağımlılığın Azaltılması (3 Eylem) Hedef-5 İlaç ve Eczacılık Sektörü Girdi Tedarikinde Etkinlik ve Verimliliğin Artırılması (2 Eylem) Hedef-6Gübre Sektöründe İhtiyaç Duyulan Yatırımların Gerçekleşmesi (2 Eylem) Hedef-7Boya Sektörünün Hammaddede Dışa Bağımlılığının Azaltılması (2 Eylem) Hedef-8 Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Girdi Tedariğinde Etkinlik ve Verimliliğin Artırılması (2 Eylem) Hedef-9 Yerli ve Alternatif Kaynakların Kullanımı İle Katma Değeri Yüksek Ürünlerin Üretiminin Artırılması (2 Eylem) T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI

16 YURTİÇİ VE YURT DIŞI YATIRIMLAR: ÖRNEK 16 1.1 Yeni rafineri ve petrokimya entegre yatırımlarının hayata geçirilmesi desteklenecektir. Petrokimya tesislerinin rafineri entegrasyonu, hem tedarik güvenliği hem de maliyette etkinlik açısından önemlidir. Bu çerçevede, gerçekleştirilecek entegre yatırım(lar), stratejik yatırım kriterlerini taşıması halinde Yatay Eylem Planı, Eylem-1.1’den yararlandırılacak, yatırımların çekilmesine dönük faaliyetler ise Yatay Eylem Planı, Eylem 1.2 çerçevesinde iş planına bağlanacaktır. PETROKİMYA SEKTÖRÜNDE YATIRIM İHTİYACININ KARŞILANMASI Hedef-1

17 YURTİÇİ VE YURT DIŞI YATIRIMLAR: ÖRNEK 17 4.3 Doğal kauçuk üretimine dönük yurt dışı yatırımların fizibilite etüdü çıkarılacaktır. Yurt dışı tedarik yatırımı yapılması, fiyat spekülasyonlarının önüne geçilmesi, kauçuğun daha uygun fiyatlardan tedarik edilebilmesi ve tedarik güvenliğinin sağlanması açısından önemlidir. Yapılacak fizibilite çalışmasının sonuçlarına göre, bu alandaki olası yatırım(lar) Yatay Eylem Planı, Eylem 1.3 çerçevesinde desteklenebilecektir. KAUÇUK SEKTÖRÜ HAMMADDE TEDARİKİNDE ETKİNLİĞİN SAĞLANMASI, DIŞA BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI Hedef-4

18 Tekstil ve Deri 18 Hedef-1Pamuğa İlişkin Politikalarda Etkinliğin Artırılması (3 Eylem) Hedef-2 Yüksek Katma Değerli Mamullere Yönelik Yatırımların Artırılması (1 Eylem) Hedef-3Sektörün ÜR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi (1 Eylem) Hedef-4 Ülkemizdeki Hayvan Varlığının ve Hayvancılık Politikalarının Etkinliğinin Artırılması (3 Eylem) T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI

19 Tarım 19 Hedef-1 Bölgesel Kalkınma Planlarının Hayata Geçirilmesi (1 Eylem) Hedef-2Soya Fasulyesi Üretiminin Artırılması (3 Eylem) Hedef-3Hayvancılık Sektörünün Desteklenmesi (2 Eylem) Hedef-4Yağlı Tohum Kırma Tesislerinin Modernizasyonu (1 Eylem) Hedef-5 Tohumluk Sektöründe Farklı Bir Destek Stratejisi Oluşturulması (2 Eylem) Hedef-6İzlenebilirlik (1 Eylem) T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI


"GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 Mustafa Kemal GÜNAY Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü EKONOMİ BAKANLIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları