Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye’nin Ekonomik Güvenliği: Fırsatlar ve Tehditler SÜHEYB AYAZ Ekonomi Araştırmaları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye’nin Ekonomik Güvenliği: Fırsatlar ve Tehditler SÜHEYB AYAZ Ekonomi Araştırmaları."— Sunum transkripti:

1 Türkiye’nin Ekonomik Güvenliği: Fırsatlar ve Tehditler SÜHEYB AYAZ Ekonomi Araştırmaları

2 SUNUM ÖZETİ  Giriş  Ekonomik Güvenlik Kavramı  Ticaret Güvenliği  Enerji Güvenliği  Teknoloji Güvenliği  Sonuç ve Öneriler

3  Giriş  Soğuk Savaş sonrası güvenlik anlayışının ve kapsamının değişimi  Ekonomik Güvenlik kavramı ve kapsamı  Türkiye’nin Ekonomik Güvenliği  Ticaret, Enerji ve Teknoloji Güvenliği

4 SOĞUK SAVAŞ SONRASI GÜVENLİK ANLAYIŞININ VE KAPSAMININ DEĞİŞİMİ  Realizm etkisindeki devlet merkezli klasik güvenlik anlayışının dönüşümü ve evrilimi

5  Teknoloji ve enerjinin öne çıktığı ekonomik güvenlik boyutu SOĞUK SAVAŞ SONRASI GÜVENLİK ANLAYIŞININ VE KAPSAMININ DEĞİŞİMİ

6  Risk ve Tehdit algılarının oluşumu  Ekonomik rekabet ortamının oluşumu SOĞUK SAVAŞ SONRASI GÜVENLİK ANLAYIŞININ VE KAPSAMININ DEĞİŞİMİ

7 EKONOMİK GÜVENLİK KAVRAMI  « Ulusal kaynaklarını, üretim sistemlerini ve jeoekonomik konumunu kullanma kabiliyetini sürdürülebilir kılması, bu kabiliyete zarar verebilecek tüm risk ve tehditlere karşı gerekli tedbirleri geliştirmesi »

8  Kamu sistemi  Finansal sektör ve sistemi  Üretim sistemleri  Ticaret ve tedarik  Enerji  Teknoloji  Ve diğerleri.. EKONOMİK GÜVENLİK KAPSAMI

9 TÜRKİYE’NİN EKONOMİK GÜVENLİĞİ  Bu takdimde bahsedilecek 3 Ekonomik güvenlik konusu: Ticaret Güvenliği Enerji Güvenliği Teknoloji Güvenliği

10  Ticaret Güvenliği  Türkiye 2012 senesinde 152 milyar dolar ihracat ve 235 milyar dolar ithalat gerçekleştirilmiştir..  Aynı veri dahilinde 83 milyar dolar ticaret açığı ve yüzde 64.5 karşılama oranı bulunmaktadır..

11  OECD verilerine göre Türkiye’nin ihracatındaki yerli katma değer oranı yüzde 41.5 oranındadır..  Ticaret Güvenliği - 2  Türkiye’nin birim başına ihracat getirisi 1.7 euro civarındadır..

12  İhracat ve ithalat partner ülkelerin ekonomik durumları ticareti etkilemektedir..  Ticaret Güvenliği - 3  Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra sınır komşusu ülkelerdeki gelişmelerin etkisi büyüktür..

13  Standartlaştırma, belirli bir ekonomik fayda sağlamak amacıyla çeşitli kural ve biçim belirleme şeklinde tanımlanabilir..  Ticaret Güvenliği – 4  Türkiye’de standartlaştırma ve uygunluk denetim işini başlıca TSE yürütmektedir..

14  Kaçakçılık ve yasa dışı ticaret son yıllarda büyüyen bir sorun olmaya devam etmektedir..  Ticaret Güvenliği – 5  Türkiye’de yıllık ekonomiye maliyeti 25 milyar dolar üzerinde olmaktadır..

15  Enerji Güvenliği  Son yıllarda ekonomik büyümenin de etkisiyle Türkiye’de enerji tüketimi artmakta ve her sene rekor seviyelere ulaşmaktadır..  Lakin Türkiye enerji konusunda ithalatçı durumundadır..

16  Enerji Güvenliği - 2  Türkiye’nin 2011 yılı itibariyle enerji üretimi 32,2 Bin Ton Eşdeğer Petrol (BTEP) enerji tüketimi ise 86,9 BTEP’tir..

17  Petrol ve doğalgaz ithalatında Rusya ve İran’a yüksek bağımlılığımız bulunmaktadır..  Enerji Güvenliği - 3 Petrol Doğalgaz

18  Tedarik ve enerji yollarının güvenliği ekonomik güvenliğin bir parçası haline gelmiştir.. Rusya’nın Ukrayna üzerinden Avrupa’ya doğalgazı kesmesi.. ABD’nin nükleer yaptırımlar çerçevesinde İran’a boykot uygulaması..  Enerji Güvenliği - 4

19  Türkiye ilk nükleer enerji girişimi Akkuyu’da kurulacak olan Rus yapımı reaktör ile başlayacaktır.  Enerji Güvenliği - 5  2023 yılında topla enerji ihtiyacının yüzde 8-10’u nükleer enerjiden karşılanacaktır..

20  Akkuyu ve diğer kurulması planlanan reaktörlerin işlerlik kazanması sonucu Türkiye’nin kendi enerji ihtiyacının yüzde 60’lara yakınını kendi imkânlarıyla sağlaması mümkün olacaktır.  Böylece Türkiye’nin petrol ve doğalgaz başta olmak üzere enerji tedariki konusundaki dışa bağımlılığı yüzde 30’lara düşmesi söz konusudur  Enerji Güvenliği - 6

21  Teknoloji Güvenliği  Teknolojik ithalatçı konumunda olan Türkiye bu sektörde çok başlarda ve gerilerde bir sırada bulunmaktadır..  2012 yılı içerisinde Ar-Ge çalışmlarına 789 milyon dolar destek sağlanmıştır.

22  İleri teknoloji 4 teknolojik sektör olarak; Nükleer teknoloji Nanoteknoloji Biyoteknoloji Hidrojen teknolojisi  Teknoloji Güvenliği - 2

23  Teknolojinin korunması Casusluk Teknoloji hırsızlığı  Teknoloji Güvenliği – 3

24  Sonuç ve Öneriler  Teknolojik altyapı ve üretim methodları ticaret, enerji ve teknoloji güvenliklerinin hepsi birlikte etkilemektedir..  Ar-Ge konusundaki tek husus parasal destek olmamalıdır..  Eğitim ve lab ortamlarının geliştirilmesi gereklidir..

25  Standartlaştırma ve uygunluk denetimden geç kalınmamalı..Afrika ve Orta Asya ülkelerinde bu sektörde atılımlar olmalıdır..  Kaçakçılık ve yasa dışı ticaretle mücadelede vergi sistemi ve gümrük denetimi düzenlemeleri kalıcı sonuçlar vermesi muhtemeldir..  Sonuç ve Öneriler - 2

26  Yenilenebilir enerji konusunda çeşitlendirmeye destek verilmeli, HES tek çözüm olmamalıdır..  İnşa edilen teknoparklar için gerekli düzenlemeler yapılmalı ve sistem oluşturulmalıdır..  Sonuç ve Öneriler - 3

27  Dinlediğiniz için teşekkür ederim..


"Türkiye’nin Ekonomik Güvenliği: Fırsatlar ve Tehditler SÜHEYB AYAZ Ekonomi Araştırmaları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları