Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE’DE İŞGÜCÜ PİYASASININ YAPISAL ÖZELLİKLERİ 22.11.2014 05:391.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE’DE İŞGÜCÜ PİYASASININ YAPISAL ÖZELLİKLERİ 22.11.2014 05:391."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE’DE İŞGÜCÜ PİYASASININ YAPISAL ÖZELLİKLERİ 22.11.2014 05:391

2 Türkiye’de işgücü piyasası, hızlı nüfus artışına bağlı olarak ortaya çıkan güçlü işgücü arzı, düşük istihdam oranları, azalan işgücüne katılım, yüksek işsizlik oranları, istihdamın yaygın olarak küçük ölçekli işletmelerde olması ve farklı ücret düzeyleri ile karakterize edilmektedir 22.11.2014 05:392

3 Türkiye işgücü piyasasının, bu karakteristik özelliklerinin ardında bazı önemli yapısal nedenler olduğu görülmektedir. Bunlar ana hatları ile; 22.11.2014 05:393

4  Nüfus artış hızına bağlı büyüyen genç nüfus,  Kadın işgücüne katılımın düşük olması nedeniyle genel işgücüne katılım oranlarının düşük seyretmesi,  Okur-yazar olmayanlar dahil olmak üzere lise altı eğitimlilerin toplam işgücünün yarısından fazlasını oluşturması, 22.11.2014 05:394

5  İstihdamın sektörel dağılımında tarım sektörünün payının yüksek olması ve kayıtdışılığın yaygın olması ve  Birçok ülkede istihdam oranı yüzde 50’lerin üstündeyken, bizde hala söz konusu oranın yüzde 40’lar düzeyinde seyretmesi şeklinde ortaya konabilir. 22.11.2014 05:395

6 6

7 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus, toplam nüfusun % 67,2’sini oluşturmaktadır. Bu anlamda Türkiye, halen "demografik geçiş dönemi“ şeklinde adlandırılan ve hızı giderek düşmekle birlikte, nüfus artışının devam ettiği bir dönem yaşamaktadır. Genel olarak artan nüfus ise çalışabilir nüfusu artırmaktadır. 22.11.2014 05:397

8 8

9 B. İşgücüne Katılım Oranı Diğer ülkelerle kıyaslandığında Türkiye’de işgücüne katılım oranı düşük düzeyde olmakla birlikte uzun dönemli bakıldığında da bu düşüşün sürdüğü görülmektedir. 22.11.2014 05:399

10 B. İşgücüne Katılım Oranı Genel işgücüne katılım oranı OECD genelinde yüzde 70’ler düzeyinde seyrederken, Türkiye’de bu oran yaklaşık yirmi puan daha aşağıda yer almaktadır. (2010: % 48,8) Türk işgücü piyasasında işgücüne katılım ve istihdam oranlarının cinsiyete ve kent ve kır ayrımına göre büyük farklılıklar gösterdiği de söylenebilir. 22.11.2014 05:3910

11 B. İşgücüne Katılım Oranı Kırsalda işgücüne katılım oranı kente göre daha yüksek olmakla birlikte toplamda erkek işgücüne katılım oranı kadın işgücüne katılım oranının neredeyse 3 katına Yakındır. Cinsiyet ve bölgesel özellikler düşük işgücüne katılım oranlarını kısmen açıklayabilmektedir. Bu farklılıklar sosyal, kültürel, kurumsal etkenlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. 22.11.2014 05:3911

12 B. İşgücüne Katılım Oranı Ayrıca kentte kıra göre daha yüksek eğitime erişim olanakları, büyük genç kitlelerini işgücüne katılımdan alıkoymaktadır. Kırsala göre daha düşük olan kentsel kadın işgücüne katılım oranı, evli kadınların kendini çocuğuna adaması gibi sosyal gelenekleri yansıtmaktadır. 22.11.2014 05:3912

13 B. İşgücüne Katılım Oranı 15-24 yaş arasındaki genç erkek işgücünün, düşük işgücüne katılım oranları ise hem eğitim hem de zorunlu askeri hizmetle açıklanabilmektedir. 22.11.2014 05:3913

14 C. İşgücünün Eğitim Durumu Ülkemizde vasıfsız işgücünün toplam işgücü içindeki payı oldukça yüksektir. 2010’da okur-yazar olmayanlar dahil olmak üzere lise altı eğitimlilerin işgücü içerisindeki payı % 63.8, lise ve dengi okul mezunlarının payı % 20.4, yüksek öğrenim mezunlarının payı ise % 15.8’dir. 22.11.2014 05:3914

15 22.11.2014 05:3915

16 C. İşgücünün Eğitim Durumu grafik 25-64 yaş arasındaki nüfusun 1998- 2008 döneminde, eğitime katılım oranındaki değişimi göstermektedir. Türkiye için 1998-2008 dönemine bakıldığında, en çok orta öğrenim altı eğitimlilerin oranında düşüş kaydedilmiştir, ancak söz konusu düzey OECD ve AB ortalamalarının çok üstünde yer almaktadır. 22.11.2014 05:3916

17 D. Sektörel Yapı 22.11.2014 05:3917

18 E. Düşük İstihdam Oranı 22.11.2014 05:3918

19 E. Düşük İstihdam Oranı Türkiye’deki işgücü piyasasının bir başka özelliği, istihdam oranının muadil ülkelere kıyasla düşük olmasıdır. Birçok ülkede istihdam oranları % 50 hatta % 60’ın üzerindeyken, AB-27 ülkelerinde bu oran ortalama % 64,2’dir. 22.11.2014 05:3919

20 B. İşgücüne Katılım Oranı Diğer yandan ülkemizde, erkek istihdam oranı AB-27 rakamlarına yakınken; kadın istihdamındaki veriler AB ülkeleri ortalamalarının yarısından daha düşüktür. Kadın istihdamının bu düşük düzeyi, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki toplam istihdam oranı farklarının büyük kısmını açıklamaktadır. 22.11.2014 05:3920

21 GENÇLERİN MESLEK EDİNME YOLLARI 22.11.2014 05:3921

22 . Belediyelerin ve özel kurumların meslek edindirme kuralrı. Stk ve işkurun meslek edinme kursları,. İlköğretimi yarıda bırakanların gidebildikleri Çıraklık Eğitim merkesleri. Örgün eğitim kurumları dşında yaygın eğitim kurumları, Halk Eğitim Merkezleri 22.11.2014 05:3922 GENÇLERİN MESLEK EDİNME YOLLARI

23 .Akşam sanat okulları İlk öğretimden sonra Örgün ve Açık Meslek Lisesi,.. Lise eğitiminden sonra Meslek YO, Üniversiteler. İnternet ve uzaktan eğitim yoluyla alabilecekleri kurslar 22.11.2014 05:3923 GENÇLERİN MESLEK EDİNME YOLLARI

24 GENÇLERİN İŞ ARAMA YÖNTEMLERİ 22.11.2014 05:3924

25 GENÇLERİN İŞ ARAMA YÖNTEMLERİ. İŞKUR bizzat veya internet üzerinden başvurup form doldurmak; www.iskur.gov.tr 22.11.2014 05:3925

26 22.11.2014 05:3926

27 . İnternet üzerinden cv bırakmak yada uygun işi bulmak www.elemanonline.com www.elemanonline.com/is_ilanlari.php www.kariyer.net www.yenibiris.com/Is_Ilanlari/ 22.11.2014 05:3927

28 . Özel sektörlerin, belediyelerin vs kurslarına katılmak ve onlar aracığıyla işbaşvurusunda bulunmak. 22.11.2014 05:3928

29 22.11.2014 05:3929

30 . Firmalara gidip cv bırakmak. Akraba yada tandıkları aracılğıyla. Kariyer günlerinde işçi ve işveren biraraya gelir. 22.11.2014 05:3930

31 . Okuldan mezun olanların bir kısmı da aile işyelerinde yada akraba veya tanıdıkların işyerlerinde çalışmaktadır. Mesleki eğitimi alanların bir kısmı kendilerine ait işyeri kurmaktadır. 22.11.2014 05:3931


"TÜRKİYE’DE İŞGÜCÜ PİYASASININ YAPISAL ÖZELLİKLERİ 22.11.2014 05:391." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları