Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE’DE İŞGÜCÜ PİYASASININ YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE’DE İŞGÜCÜ PİYASASININ YAPISAL ÖZELLİKLERİ"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE’DE İŞGÜCÜ PİYASASININ YAPISAL ÖZELLİKLERİ
:42

2 Türkiye’de işgücü piyasası, hızlı nüfus artışına bağlı olarak ortaya çıkan güçlü
işgücü arzı, düşük istihdam oranları, azalan işgücüne katılım, yüksek işsizlik oranları, istihdamın yaygın olarak küçük ölçekli işletmelerde olması ve farklı ücret düzeyleri ile karakterize edilmektedir :42

3 Bunlar ana hatları ile;
Türkiye işgücü piyasasının, bu karakteristik özelliklerinin ardında bazı önemli yapısal nedenler olduğu görülmektedir. Bunlar ana hatları ile; :42

4  Nüfus artış hızına bağlı büyüyen genç nüfus,
 Kadın işgücüne katılımın düşük olması nedeniyle genel işgücüne katılım oranlarının düşük seyretmesi,  Okur-yazar olmayanlar dahil olmak üzere lise altı eğitimlilerin toplam işgücünün yarısından fazlasını oluşturması, :42

5 kayıtdışılığın yaygın olması ve
 İstihdamın sektörel dağılımında tarım sektörünün payının yüksek olması ve kayıtdışılığın yaygın olması ve  Birçok ülkede istihdam oranı yüzde 50’lerin üstündeyken, bizde hala söz konusu oranın yüzde 40’lar düzeyinde seyretmesi şeklinde ortaya konabilir. :42

6 :42

7 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus, toplam nüfusun % 67,2’sini oluşturmaktadır. Bu anlamda Türkiye, halen "demografik geçiş dönemi“ şeklinde adlandırılan ve hızı giderek düşmekle birlikte, nüfus artışının devam ettiği bir dönem yaşamaktadır. Genel olarak artan nüfus ise çalışabilir nüfusu artırmaktadır. :42

8 :42

9 B. İşgücüne Katılım Oranı
Diğer ülkelerle kıyaslandığında Türkiye’de işgücüne katılım oranı düşük düzeyde olmakla birlikte uzun dönemli bakıldığında da bu düşüşün sürdüğü görülmektedir. :42

10 B. İşgücüne Katılım Oranı
Genel işgücüne katılım oranı OECD genelinde yüzde 70’ler düzeyinde seyrederken, Türkiye’de bu oran yaklaşık yirmi puan daha aşağıda yer almaktadır. (2010: % 48,8) Türk işgücü piyasasında işgücüne katılım ve istihdam oranlarının cinsiyete ve kent ve kır ayrımına göre büyük farklılıklar gösterdiği de söylenebilir. :42

11 B. İşgücüne Katılım Oranı
Kırsalda işgücüne katılım oranı kente göre daha yüksek olmakla birlikte toplamda erkek işgücüne katılım oranı kadın işgücüne katılım oranının neredeyse 3 katına Yakındır. Cinsiyet ve bölgesel özellikler düşük işgücüne katılım oranlarını kısmen açıklayabilmektedir. Bu farklılıklar sosyal, kültürel, kurumsal etkenlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. :42

12 B. İşgücüne Katılım Oranı
Ayrıca kentte kıra göre daha yüksek eğitime erişim olanakları, büyük genç kitlelerini işgücüne katılımdan alıkoymaktadır. Kırsala göre daha düşük olan kentsel kadın işgücüne katılım oranı, evli kadınların kendini çocuğuna adaması gibi sosyal gelenekleri yansıtmaktadır. :42

13 B. İşgücüne Katılım Oranı
15-24 yaş arasındaki genç erkek işgücünün, düşük işgücüne katılım oranları ise hem eğitim hem de zorunlu askeri hizmetle açıklanabilmektedir. :42

14 C. İşgücünün Eğitim Durumu
Ülkemizde vasıfsız işgücünün toplam işgücü içindeki payı oldukça yüksektir. 2010’da okur-yazar olmayanlar dahil olmak üzere lise altı eğitimlilerin işgücü içerisindeki payı % 63.8, lise ve dengi okul mezunlarının payı % 20.4, yüksek öğrenim mezunlarının payı ise % 15.8’dir. :42

15 :42

16 C. İşgücünün Eğitim Durumu
grafik yaş arasındaki nüfusun döneminde, eğitime katılım oranındaki değişimi göstermektedir. Türkiye için dönemine bakıldığında, en çok orta öğrenim altı eğitimlilerin oranında düşüş kaydedilmiştir, ancak söz konusu düzey OECD ve AB ortalamalarının çok üstünde yer almaktadır. :42

17 D. Sektörel Yapı :42

18 E. Düşük İstihdam Oranı :42

19 E. Düşük İstihdam Oranı Türkiye’deki işgücü piyasasının bir başka özelliği, istihdam oranının muadil ülkelere kıyasla düşük olmasıdır. Birçok ülkede istihdam oranları % 50 hatta % 60’ın üzerindeyken, AB-27 ülkelerinde bu oran ortalama % 64,2’dir. :42

20 B. İşgücüne Katılım Oranı
Diğer yandan ülkemizde, erkek istihdam oranı AB-27 rakamlarına yakınken; kadın istihdamındaki veriler AB ülkeleri ortalamalarının yarısından daha düşüktür. Kadın istihdamının bu düşük düzeyi, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki toplam istihdam oranı farklarının büyük kısmını açıklamaktadır. :42

21 GENÇLERİN MESLEK EDİNME YOLLARI
:42

22 GENÇLERİN MESLEK EDİNME YOLLARI
. Belediyelerin ve özel kurumların meslek edindirme kuralrı . Stk ve işkurun meslek edinme kursları, . İlköğretimi yarıda bırakanların gidebildikleri Çıraklık Eğitim merkesleri . Örgün eğitim kurumları dşında yaygın eğitim kurumları, Halk Eğitim Merkezleri :42

23 GENÇLERİN MESLEK EDİNME YOLLARI
.Akşam sanat okulları İlk öğretimden sonra Örgün ve Açık Meslek Lisesi, . . Lise eğitiminden sonra Meslek YO, Üniversiteler . İnternet ve uzaktan eğitim yoluyla alabilecekleri kurslar :42

24 GENÇLERİN İŞ ARAMA YÖNTEMLERİ
:42

25 GENÇLERİN İŞ ARAMA YÖNTEMLERİ
. İŞKUR bizzat veya internet üzerinden başvurup form doldurmak; :42

26 :42

27 . İnternet üzerinden cv bırakmak yada uygun işi bulmak
:42

28 . Özel sektörlerin, belediyelerin vs kurslarına katılmak ve onlar aracığıyla işbaşvurusunda bulunmak
:42

29 :42

30 . Firmalara gidip cv bırakmak . Akraba yada tandıkları aracılğıyla
. Kariyer günlerinde işçi ve işveren biraraya gelir. :42

31 . Okuldan mezun olanların bir kısmı da aile işyelerinde yada akraba veya tanıdıkların işyerlerinde çalışmaktadır . Mesleki eğitimi alanların bir kısmı kendilerine ait işyeri kurmaktadır. :42


"TÜRKİYE’DE İŞGÜCÜ PİYASASININ YAPISAL ÖZELLİKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları