Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Suzan GÜVEN Dr Esin Kırıkkaya Doç.Dr.Halil ATEŞ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Suzan GÜVEN Dr Esin Kırıkkaya Doç.Dr.Halil ATEŞ"— Sunum transkripti:

1 Dr. Suzan GÜVEN Dr Esin Kırıkkaya Doç.Dr.Halil ATEŞ
Oftalmolojideaaaaa Dünden…Bugüneaaa Dr. Suzan GÜVEN Dr Esin Kırıkkaya Doç.Dr.Halil ATEŞ

2 Oftalmoloji Tarihi  Mısırlılar (M.Ö 1600);
Blefarit, şalazyon, iritis, katarakt, trahom gibi birçok oküler hastalığı tanımaktaydı. Timsah derisi ve kertenkele kanı ile tedavi…

3 Gelişmeler  Hindistanda (M.Ö 800); Limbusun 4 mm temporalinden
girilen iğne ile kristalin lensi vitreusa düşürerek kataraktı tedavi etme girişimleri…

4 Gözlükler

5 Gelişmeler Sürüyor…

6 Oftalmolojide Son 150 yılda ileriye yönelik dev sıçrayışlar…

7 Oftalmoskop  1851’ de Herman von Helmholtz
tarafından ilk oftalmoskobun keşfi.   Augenspiegel – “göz aynası”.  Oftalmoskop – 1852’ de Maressal de Marsilly tarafından oftalmoskopi kelimesinden türetilmiş. oftalmos-göz skopos-gözlemci

8 İlk Oftalmoskoptaki Sorunlar:
Işık kaynağının gücü ↓ Glare sorunu Pupil dilatasyonu gerektirmesi Nedeni ile görüntü kalitesi düşük…

9 Folin Oftalmoskobu 1865-Paris Benson Oftalmoskobu 1885- İrlanda
Tarihi Oftalmoskoplar-1 Folin Oftalmoskobu 1865-Paris Benson Oftalmoskobu İrlanda

10 Liebreich, Oftalmoskobu

11 Edelmann Oftalmoskobu Munich

12 Tarihi Oftalmoskoplar-2
1945

13 Tonometre  Schiötz tonometresi-GİB ölçümünde devrim yaratmıştır.
 GİB’ i korneal indantasyon oluşturarak belirler.  Kolay uygulanabilir, ucuz bir yöntem olması nedeni ile ’ lerde GİB ölçümünde ‘’Altın Standard’’. . Korneayı çökertmek için belirli ağırlıkların kullanıldığı indantasyon tonometresi prensibine dayanır. Belirli ağırlıktaki (3 mm çapında ve 5.5 gr ağırlığındaki ileri –geri hareket edebilen pistonun probun kornea üzerinde oluşturduğu çökertme miktarı skala üzerinde ölçülür ve düzeltme tablosundan bakılarak mmHg olarak GİB belinir ***..schiötz tonometresi; 3mm çapında ve 5.5 gr ağırlığında hareketli bir piston çevresine yerleştirilmiş konkav yüzeyli bir ayaklıktan oluşur. Piston ucunun korneada oluşturduğu çökertme ile orantılı olarak temas ettiği iğne hareket eder.Hareket skalası üzerinde okunan-ölçülen identasyon değeri düzeltme tablosunda bakılarak mmHg olarak GİB belirlenir. Ayrıca 7.5ve 10 gr lık ilave ağırlıkları da vardır.

14 Schiötz tonometresi  Kornea kürvatür değişikliklerinden,
 Skleral rijiditeden etkilenir.

15 Goldman Aplanasyon Tonometresi
Hans Goldman, 1954 yılında Uluslararası Kongrede ilk kez kendi tonometresini tanıtmış. İmbert-Fick pensibi : P=F/A R=3.06 mm iki pirizma. Düzleştirilen alan 3 mm. Bugün; En kesin ölçümler yapan, En popüler tonometre. Birim alan başına uygulanan gücü ölçmektedir Goldman tonometresi birim alana düşen basınç ile ilişkili İmbert-Fick kanunu üzerine kurulmuştur. Bu formül korneal rijidite ve yüzey gerilimine dayanır. Glaucoma-Heilmann 1978

16 Biomikroskop Slit lamba mikroskobu 1911’ de Gullstrand tarafından geliştirildi.

17 Slit Lamba Mikroskobu 1970

18 Görme Alanı Konfrantasyon Testi: GA’ da büyük periferik skotomların saptanmasında kalitatif bir test. 1956

19 Ascher Perimetrisi

20 Kinetik Perimetreler Lister Perimetresi Goldman Perimetresi

21 Otomatik Perimetre HUMPHREY 611 , Occasion

22

23 Refraktometri

24 SON 100 YILDA GLOKOMDAKİ GELİŞMELER

25 XX. Yüzyılda Glokomun Değişen Konsepti
Tonometre, gonioskop, biomikroskop ve perimetrenin keşfi ile glokomun sınıflaması tanı ve tedavisinde önemli gelişmeler kaydedildi. 1914’ te gonioskobun keşfi ve daha sonra 1920’ lerde sığ ön kamara ve pupil bloğunun tanınması ile 1925’ te Açık Açılı ve Kapalı Açılı Glokom tanımlandı. 50 yıl önce Von Grafe, normal sınırlarda GİB olan hastaların OD’ de excavasyon bulguları saptadı.

26 Fizyopatolojik Gelişmeler
Humör aköz sentezinin fiziyolojisi Aköz venler yolu ile humör aköz drenajı Episkleral venöz basıncın saptanması Tonografinin klinik kullanımı Diürnal basınç fluktasyonlarının saptanması

27 Görme Alanındaki Defektler
Bjerrum’ un lokalize alan defekti, Roenne’ nin nazal stepi, 1939’da Sloane statik eşik değer kavramını tanıtmas Aulhorn ve Harms’ ın statik perimetreyi popülerleştirmesi Goldman perimetresinin kullanımı ile ile glokomatöz alan defektleri tanımlandı...

28 Sınıflama Glokomun farklı klinik sınıflamaları ilk kez Von Graefe tarafından 1857’ de yapıldı. 1. Akut Glokom Kronik (Absolü)Glokom Sekonder Glokom Tüm bunların gözün gözün konjesiyonu ile karakterize ve bunun da seröz koroidite bağlı olduğuna inanıldı. 1862’ de Donders hastalığın 3 ana tipinin olduğunu yayınladı. 1. Primer Glokom Sekonder Glokom Konjenital Glokom Uzun yıllardır standart Primer Glokom sınıflaması standart 2 kategoriye ayrıldı. 1 Konjestif Non- Konjestif En son akut ve kronik olarak 2 faza ayrıldı.

29 AÇIK AÇILI GLOKOMDA 100 YIL
20. yüzyılın başında ön kamara açısında dışa akım obstrüksiyonun glokoma sebep olduğu kabul ediliyordu. 1873’ lerde Leber humör aközün trabeküler ağ yolu ile ön silyer ve vortex venlerine akış mekanizmasını keşfetti ve GİB a humör aköz akışındaki anormal rezistansın sebep olduğuna inandı. 1901’de Troncosco GİB  a albüminoid materyal ile yüklü aközün drenajındaki zorluk ve ön kamara açısındaki mekanik tıkanıklığının neden olduğunu varsaydı.

30 Medikal Tedavi 1876’ da Weber jaborandi (pilokarpin) yi glokom tedavisinde kullandı. Laqueur kalabar fasulyenin özünü (fizostigmin eserin) kullanmayı önerdi. Pilokarpin yan etkiler fazla olan eserine göre daha iyi tolare edildi. 1905 Gibbons miyotik kullanmanın hijyene, diyete, heyecanın her türünden kaçınmanın en iyi sonuçları doğurduğunu ifade etti. XX. Yüzyılın ortalarında birçok kolinerjik ilaç ve kolinesteraz inhibitörü kullanıldı ve bugün hala kullanılmaktadır.

31 Darier glokom tedavisinde epinefrin ve eserini kombine olarak kullanan ilk oftalmolgttu.
1954’ te asetazolamid oküler hipotansif ajan olarak kullanılan ilk karbonik anhidraz inhibitörü idi. ’ ler boyunca beta-blokerler glokom tedavisinde en çok kullanılan ajanlardı. İlk kullanılan beta- bloker Timolol maleattı.

32 1987’ de selektif a2-adrenerjik agonist aproklonidin kullanılmaya başlandı. Bu kategoride en iyi ilaç brimonidine dir. 1995’ te ilk defa topikal karbonik anhidraz inhibitörü Trusopt geliştirildi. Prostoglandinler glokom tedavisinde kullanılan en yeni ilaçlardır. Latonoprost prototiptir ve bir prostoglandin F2 analoğudur.


"Dr. Suzan GÜVEN Dr Esin Kırıkkaya Doç.Dr.Halil ATEŞ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları