Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye’de Biyoteknoloji İşbirlikleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye’de Biyoteknoloji İşbirlikleri"— Sunum transkripti:

1 Türkiye’de Biyoteknoloji İşbirlikleri
Hüveyda Başağa ve Dilek Çetindamar Sabancı Üniversitesi

2 İçerik Neden BT raporu? Raporun soruları Dünya’da BT Raporun yapısı
Türkiye’de BT Gelecek

3 Neden BT raporu? 21nci yüzyılın teknolojisi olan biyoteknolojinin uzun dönemli ekonomik, sosyal, çevresel etkileri olacağı açıktır; o yüzden bu teknolojiyi anlamak ve daha da önemlisi “yönetmek” gerekir.

4 Neden BT raporu? Amacımız bu raporu okuyanların kafasında raporda önerilen teknoloji fikirlerinden yola çıkarak “Nasıl ve hangi alanda işbirliği yapabiliriz?” sorusunu oluşturabilmektir.

5 Neden BT raporu? BT zor mu? Sadece ileri teknoloji değil!
Gündelik hayatımızda her an karşılaştığımız sorunlarda bile kolaylıkla kullanımı mümkün bir teknolojiler bütünü ÖRNEK: 2005, Malatya’da kirli suyun yol açtığı kitlesel ishal ve tifo Türkiye’de birçok firma tarafından ekmek mayasından tanı amaçlı kitlerin üretimine kadar pek çok alanda kullanılan bir teknolojidir.

6 Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri ve BT
Binyıl Kalkınma Hedefi Durum Biyoteknoloji Uygulaması Hedef 4: Çocuk ölümlerinin azaltılması 11 milyon çocuk 5 yaşına ulaşamadan ölmekte Moleküler Tanı, Aşı ve İlaç Tatbiki, Rekombinant Aşılar, STD transmisyon kontrolüyle kadınların korunması, İçerik olarak zenginleştirilmiş genetiği değiştirilmiş gıdalar, Kombinasyonal Kimya

7 Raporun 2 ana sorusu: 1) Dünyada ve Türkiye’de biyoteknoloji alanında son beş yıla damgasını vuran gelişme ve tartışmalar nelerdir? 2) Türkiye’de özel şirket, üniversite, finans, araştırma, profesyonel ve devlet kuruluşlarından oluşan biyoteknoloji inovasyon sistemini tam olarak işleyen bir değer zinciri haline nasıl getirebiliriz?

8 Dünya’da BT

9 Dünyada BT Dünyada modern biyoteknolojide: 4 binden fazla şirket
2004 yılı itibariyle ciroları 65 milyar dolar ABD hegemonyası: Gelişmiş ülkelerin biyoteknoloji pazarları yıllık % 17 büyürken Asya’da bulunan gelişmekte olan ülkelerde büyüme % 36’dır. Önde gelen gelişmekte olan ülkeler: Küba, Kore, Çin, Hindistan, Güney Afrika, Arjantin

10 Uluslararası teknoloji işbirlikleri, 1991-2001
Bütün Teknolojiler Bilişim Biyoteknoloji ABD şirketleri tarafından yapılan 4.646 2.067 1.491 Avrupalı şirketler tarafından yapılan 2.604 815 918 Japon firmaları tarafından yapılan 779 430 139 Toplam 5.892 2.471 1.829

11 Raporun Yapısı

12 Çalışma yöntemi Literatür taraması Sektör taraması
Anket uygulaması (32 şirket ve 6 araştırma kuruluşu) Atölye çalışması (23 katılımcı)

13 BT çalışmaları TÜBA TÜBİTAK Vizyon 2023

14 Bu raporun farkı/katma değeri
1) Biyoteknoloji sisteminin hem üniversite hem de iş dünyasındaki oyuncularının kapsamlı bir şekilde bir arada listelenmesi 2) Sisteminin kritik kütle olmasına yardımcı olacağına inandığımız işbirlikleri konusunda öneriler geliştirmesi

15

16 Biyotek Faaliyet Alanlarının Renkleri
Kırmızı Sağlık, medikal, tanı Mavi Su, sahil ve deniz Sarı Gıda, beslenme Yeşil Tarım ve çevre (biyo-benzin ve biyo-gübre) Kahve Sulama ve çöl Karanlık/koyu Biyo-terör, biyo-suç Mor Patentler, yayınlar, fikri mülkiyet hakları Beyaz Genlere dayalı biyo-endüstriler Altın Biyo-enformatik, nano-biyoteknoloji Gri Klasik fermantasyon ve biyo-proses teknolojisi

17 Türkiye’de BT

18 Türkiye’de BT Pazar büyüklükleri
Sektör Yıl BT Pazar büyüklüğü (milyon dolar) Sağlık (İlaç ve medikal ürünler) 2005 500 Çevre 125 Gıda Tarım 2020 Enerji

19 BT sektöründe firmalar
2000 yılında yayımlanan TÜSİAD biyoteknoloji raporunda 50 iken 2005 yılında bu sayı 90’a ulaşmıştır. (Yeterli mi? 5 milyonluk Finlandiya’daki biyoteknoloji firmalarının sayısı 68’i bulmaktadır)

20 Biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren firmaların dağılımı.

21 Olumlu gelişmeler Firmaların %20’si son 5 yılda kurulmuş Enerji, çevre ve sağlık (medikal) alanında canlanma Teknopark firmalarının %20si biyoteknoloji firması

22 BT Kurumları TÜBA: biyoteknoloji alanlarında faaliyet gösteren toplam 137 araştırma birimi Birimlerin araştırmacı/uzman sayısı oranı 15 (gelişmiş ülkelerdeki benzer birimlerde gözlenen 30-60) Asıl sorun patent ve benzeri ürünlerdeki verimlilik

23 Biyoteknoloji kümeleri
AB-ABD karşılaştırma sonuçları Çokluk ve Çeşitlilik hem sermaye/finansman organizasyonu hem de araştırma kuruluşu İşbirlikleri Şirket ve kurumlar arasında

24 Türkiye’de BT kümeleri
Klasik altyapı sorunları Finansman/mali destekler Ticarileştirme/yeni şirketlerin kuruluşu Teknoloji yol haritaları/öngörüler Birlikte çalışma/işbirliği kültürü

25 BT yasaları yok Gıda güvenliği yasası yok
Altyapı sorunlarına örnek BT yasaları yok Gıda güvenliği yasası yok Kök hücre çalışmalarına izin yok ……

26 Finansman/desteklere örnek
TEYDEB desteklerinin dağılımı

27 Yeni şirketlerin önemine örnek
Teknoparklarda yapılan Ar-Ge çalışmalarının sektörel dağılımı

28 Teknoloji yol haritalarına örnek
Viyon 2023: Tarımda stratejik hedefler

29 İşbirliklerine örnekler
Biyomedtek: üniversite-sanayi –devlet ortaklığı 2004 yılı Hacettepe Üniversitesi, TÜBİTAK, Ostim ve altı sanayi kuruluşu Biyomedikal Teknoloji ve biyoteknoloji alanında araştırma-geliştirme, bilgi-teknoloji transferi ve ticarileştirme amacıyla çalışmalar yapan bir kurumdur.

30 TÜBİTAK Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü
1983 yılı 2003 yılı devletten bin YTL destek, 260 bin YTL’yı ise özkaynaklardan gelir dönemine ait farklı projeler için yaklaşık YTL’lik bütçe

31 Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü
2000 yılı döneminde gerçekleştirilecek çok sayıda proje için iç kaynaklardan 146 bin YTL ve dış kaynaklardan 4.5 milyon YTL’lik kaynak yaratılmıştır.

32 Biyotek Platformu: Bir sivil girişim
İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Araştırmalar Merkezi ile Biyoteknoloji ve Simbiyotek A.Ş.’nin ortak girişimiyle Mart 2005’te kurulmuş olan “Biyotek platformu” bir düşünce kulübü görevini yerine getirmektedir.

33 Risk sermaye şirketi kurulmuştur
Bosfor Bioscience Partners

34 Gelecek

35 Sıra “helvayı” yapmakta!
Kritik kütlenin oluşabilmesi ve biyoteknoloji alanında kümeleşmenin yaratılarak “değer zinciri”nin işlemesini sağlayacak, arz ve talebin dengeli ve ilişkili şekilde karşılanacağı bir eko-sistemin kurulmasına ihtiyaç vardır.

36 Yapılması gerekenler 1) Araştırma 2) İnsan kaynakları
3) Altyapı geliştirmek 4) Teknoloji transferi ve ticarileştirme

37 5) Regülasyonlar/yasal düzenlemeler
6) Bilgiye ulaşım 7) Şirket kuruluşlarının fonlarla desteklenmesi 8) Özel sektör bağlantılarının kurulması


"Türkiye’de Biyoteknoloji İşbirlikleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları