Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SADULAHPA Ş A K İ MD İ R? SadullahPaşa Ticaret ve Ziraat Nâzırlığı görevinde bulunmuş, Tanzimat Döneminin Tanzimat Döneminin önde gelen Osmanlı devlet.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SADULAHPA Ş A K İ MD İ R? SadullahPaşa Ticaret ve Ziraat Nâzırlığı görevinde bulunmuş, Tanzimat Döneminin Tanzimat Döneminin önde gelen Osmanlı devlet."— Sunum transkripti:

1

2 SADULAHPA Ş A K İ MD İ R? SadullahPaşa Ticaret ve Ziraat Nâzırlığı görevinde bulunmuş, Tanzimat Döneminin Tanzimat Döneminin önde gelen Osmanlı devlet adamlarındandır.

3 SADULAHPA Ş A K İ MD İ R? Sadullahpaşa, Ayaş Müftüsü Hasan Efendi Zâde Es’ad Muhlis Paşa’nın oğlu olup,1838 yılında babasının Erzurum’daki valiliği sırasında burada doğmuştur. İlköğrenimini ve rüştiyeyi müteâkip akaid,fıkıh,edebiyat, ekonomi politik,fizik ve kimya alanlarında dersler almıştır.

4 SADULAHPA Ş A K İ MD İ R? 1852’de Mâliye Nezâreti Varidât Kaleminde mülâzım olarak göreve başlayan Mehmed Sadullah, oradan Adliye Dairesi Başmuavinliği’ne, 1869’da Şurâ-yı Devlet Âzâlığı’na atandı.

5 SADULAHPA Ş A K İ MD İ R? 1852’de Mâliye Nezâreti Vâridât Kalemi’nde mülâzım olarak göreve başlayan Mehmed Sadullah, oradan Adliye Dairesi Başmuavinliği’ne 1869’da, Şurâ-yı Devlet Azâlığı’na 1870’de, 1871’de Matbuât Müdürlüğüne,1873’de Maarif Müsteşarılığına,1874’te Divan-ı Hümâyun âmedciliğini müteâkip Defterhâne Nâzırı oldu.

6 SADULAHPA Ş A K İ MD İ R? 1876’da Temyiz Mahkemesi birinci reisliği, sonra da Ticaret Nazırlığına. 1877’de Berlin Büyükelçiliği’ne atandı. 1881 sonunda Vezirlik pâyesi verildi. 1883’de Viyana Büyükelçiliğine tayin edildi. Ailesinden uzak bir gurbet hayatı yaşayarak vefat etti. ll.Mahmud Türbesi yanına defnedildi.

7 SADULAHPA Ş A K İ MD İ R? İstanbul'da Sadullah Paşa'ya ait olan Sadullah Paşa Yalısı,Boğaziçi’nin en gözde yalılarından biridir

8 SADULAHPA Ş A ORTAOKULU Okulumuz ilk olarak 1926 yılında II. Mektep adı altında yapılmaya başlanmış olup, 1930 yılında bitirilmiş ve öğretime başlanılmıştır.

9 1945 yılındaki büyük depremden okul binasının büyük hasar görmesi sonucu,binâda eğitim öğretim yapılmaması uygun görülmüş ve binâ yıkılarak, yeni binânın yapılmasına başlanmıştır. SADULAHPA Ş A ortaokulu

10  Yeni okul binası 1948- 1949 öğretim yılında açılmış ve ilçemizde yetişmiş bulunan Sadullah Paşa’ya hürmeten SADULLAHPAŞA ilkokulu adını almıştır. . Okulumuz şu anda ortaokul ve imam hatip ortaokulu olarak hizmet vermektedir  Okulumuzda 18 öğretmen, 237 öğrenci bulunmaktadır SADULAHPA Ş A ortaokulu


"SADULAHPA Ş A K İ MD İ R? SadullahPaşa Ticaret ve Ziraat Nâzırlığı görevinde bulunmuş, Tanzimat Döneminin Tanzimat Döneminin önde gelen Osmanlı devlet." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları