Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türk- İslam mutasavvıflarından olan Ayaşlı Bünyamin Hazretleri, Osmanlı döneminde pek çok âlim,devlet adamı, mutasavvıf çıkarmış ve olan Ayaş ilçesinde.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türk- İslam mutasavvıflarından olan Ayaşlı Bünyamin Hazretleri, Osmanlı döneminde pek çok âlim,devlet adamı, mutasavvıf çıkarmış ve olan Ayaş ilçesinde."— Sunum transkripti:

1

2 Türk- İslam mutasavvıflarından olan Ayaşlı Bünyamin Hazretleri, Osmanlı döneminde pek çok âlim,devlet adamı, mutasavvıf çıkarmış ve olan Ayaş ilçesinde dünyaya gelmiştir. Asil bir soydan gelen Bünyamin Ayaşi’nin asıl ismi Mustafa olup lakabı ise İbn-i Yamin’dir.

3 Bünyamin-i Ayaş- î,Hacı Bayram Vel î Hazretleri’nin halifelerinden ve Bayramiye Tarik â tî’nın Melemiye kolunun kurucusu olarak bilinen Bursalı Ömer Sıkkin î ’nin tek halifesidir.

4 Bünyamin Ayaşi, Şeyh Ömer Sıkkini ahirete göçtükten sonra onun yerine 1510 yılında Melamiye Şeyhi olmuştur. Saadettin Süleyman Efendi, Et- Tarikatü’l – Bayramiye isimli eserinde Bünyamin-i Ayaş î için kerâmetlerinin sınırı yoktur derken onun zamanının Kutbü’l Arif î n (ariflerin en büyüğü)olarak göstermiştir.

5 BÜNYAM İ N- İ AYA Şİ ‘N İ N KERAMET İ Rodos Adası,Kanuni Sultan Süleyman yedi aydan beri kuşatıldığı halde bir türlü fethedilemiyordu.

6 Kanuninin çuhadarlarından bir zat çıkarak “Hünkârım bir kişi var. Kütahya Kalesi’nde hapistedir. Bu zât Ariflerin büyüklerindendir. Umulur ki serbest bırakılırsa Rodos Adası’nın fethi müyesser ola” demiştir. Kanuni, bunun üzerine Ayaşlı Bünyamin’in salıverilmesini emreder. BÜNYAM İ N- İ AYA Şİ N İ N KERAMET İ

7  Bünyamin-i Ayaş-i’nin serbest kaldığı gün Rodos fethedilmiştir

8 Ş eyh Mustafa Bünyamin, Hazreti Peygamberin sünnetini kendine örnek almı ş dünya ve ahireti dengelemi ş, 16. asra damgasını vurmu ş büyük bir mutasavvıftır. Ş eyh Mustafa Bünyamin, Hazreti Peygamberin sünnetini kendine örnek almı ş dünya ve ahireti dengelemi ş, 16. asra damgasını vurmu ş büyük bir mutasavvıftır.

9 Türk- İ slam mutasavvıflarından olan Aya ş lı Bünyamin Hazretleri, Osmanlı döneminde pek çok â lim,devlet adamı ve mutasavvıf çıkarmı ş Aya ş ilçesinin alimlerindendir Türk- İ slam mutasavvıflarından olan Aya ş lı Bünyamin Hazretleri, Osmanlı döneminde pek çok â lim,devlet adamı ve mutasavvıf çıkarmı ş Aya ş ilçesinin alimlerindendir

10 Cumhuriyetin ilânından sonra Ayaş'ta 1.Mektep adıyla ilk olarak açılan okuldur. 1925 yılında eğitim- öğretime başlamıştır. 1928 yılında ilk ahşap binası yapılmıştır.

11  Okulumuz ilçemizde doğmuş ve yetişmiş olan Bünyamin Ayaş-i Hazretlerine hürmeten 1936 yılında Bünyamin adını almıştır.  Okulumuz ilkokul olarak hizmet vermektedir.  Okulumuzda 12 öğretmen 113 öğrenci bulunmaktadır


"Türk- İslam mutasavvıflarından olan Ayaşlı Bünyamin Hazretleri, Osmanlı döneminde pek çok âlim,devlet adamı, mutasavvıf çıkarmış ve olan Ayaş ilçesinde." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları