Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLKÖĞRETİM REFORMLARI HAZIRLAYAN: KADRİYE DOĞAN. OSMANLILARDA İLKÖĞRETİM NASILDI? Okulların kuruluşu: DDarüttalim MMektep MMektephane MMuallimhane.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLKÖĞRETİM REFORMLARI HAZIRLAYAN: KADRİYE DOĞAN. OSMANLILARDA İLKÖĞRETİM NASILDI? Okulların kuruluşu: DDarüttalim MMektep MMektephane MMuallimhane."— Sunum transkripti:

1 İLKÖĞRETİM REFORMLARI HAZIRLAYAN: KADRİYE DOĞAN

2 OSMANLILARDA İLKÖĞRETİM NASILDI? Okulların kuruluşu: DDarüttalim MMektep MMektephane MMuallimhane DDarülilm MAHALLE MEKTEBİ SIBYAN MEKTEBİ

3 Okulların programı:  Kur’an’ın anlamı açıklanmadan, yalnızca okunuşunun öğretilmesi.

4 Öğrenciler:  5-6 yaşlarındaki kız ve erkek her çocuk,  Bed’i besleme cemiyeti ya da halk arasında amin alayı.

5

6

7 Öğretim araç ve gereçleri:  hasır kilim  minder  Rahle(sehpa)  Kur’an-ı Kerim  Dua kitapları

8 Disiplin: “Eti senin kemiği benim”  Dayak : tokat, değnek, falaka

9 İLKÖĞRETİM ZORUNLULUĞU NASIL GETİRİLMİŞTİR? III. Mahmut’un yayınladığı 1824 fermanı.

10  1847 Etfalin Talim ve Tedris ve Terbiyelerini ne Veçhile İcra Eylemeleri Lazımgeleceğine Dair Sıbyan Mekatibi Haceleri Efendilere İta Olunacak Talimat TANZİMAT DÖNEMİNDE İLKÖĞRETİMDE YENİLİK VE GELİŞMELER NELERDİR?

11 Öğretim programları: Elifba, Amme Cüzü ve öteki cüzler, Türkçe Lugat, Ahlak, Yazı, İlmihal, Türkçe Tecvid, Kur’an, Hıfz-ı Kur’an

12 Öğretim yöntemi:  Heceleme ve harflerin birbiriyle birleşme biçimleri öğretilecektir.

13 Öğretim süresi, devam:  öğretim süresi 4 yıldır.  7-13 yaş arası çocuklar

14 Disiplin:  Falaka kaldırılmıştır.  Öğretmenler  “Muin-i mekatip” müfettişlik

15 (1869) Maarif-i Umumiye Nizamnamesi  Md.-3 her mahalle ve köyde en az bir mektep, Müslüman-Hristiyan karışık yerlerde her toplum için ayrı bir mektep bulunacaktır.  Md.-4 Sıbyan mekteplerinin inşa, tamir ve öğretmen masrafları ilgili toplum tarafından karşılanacaktır.  Md.-5 Sıbyan mekteplerinin süresi 4 yıldır.  Md.-9 Kızların 6-10, erkeklerin 7-11 yaşları arasında mektebe devamları zorunludur.  Md.-10-13 İlköğretim zorunluluğunun uygulanışı ve buna uymayan ana babalara verilecek para cezalarıyla ilgilidir.  Md.15 Bir yerde iki sıbyan mektebi varsa, bunlardan biri kızlara, öteki erkeklere ayrılacaktır.

16 I.MEŞRUTİYET DÖNEMİ (1876-1878) Eğitimin temel özellikleri :  Osmanlı Devletinin ilk anayasası olan Kanuni Esasi’ye eğitimle ilgili önemli maddeler girmiştir.  Savaş nedeniyle eğitime ilişkin çalışmalar yapılamamıştır.

17 KKanuni Esaside 114.madde “Osmanlı bireylerinin tümü için ilköğretim zorunlu olacak ve bunun ayrıntıları ayrı bir düzenleme ile belirlenecektir.”

18 MUTLAKİYET DÖNEMİ (1878-1908) MUTLAKİYET DÖNEMİNDE İLKÖĞRETİMDE YENİLİK VE GELİŞMELER NELERDİR?

19 Usul-i cedid hareketi  Mekatib-i iptidaiye,  iptidai mektepler,  usul-i cedide mektepleri,  Sıbyan mektepleri,  Usul-i atika mektepleri, Maarif Nezaretine bağlıdır. Evkaf Nezaretine bağlı

20

21 1892 iptidai mekteplere muallim tayin edileceklerin Darülmuallimin-i İptidaiden şehadetname almış bulunmaları ya da bir sınav sonunda yeterliliklerini kanıtlamış olmaları, ayrıca iyi ahlaklı olmaları gerekir.

22 MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE İLKÖĞRETİMDE YENİLİK VE GELİŞMELER 1913 Tedrisat-ı İptidaiye Kanun-ı Muvafakati (ilköğretim geçici kanunu)  Parasız öğretim  İlköğretim 6 yıl

23 Dönemin sonuna doğru geleneksel sıbyan mekteplerinin çoğu kapatılmıştır.

24 KAYNAKÇA: SAKAOĞLU, Necdet. Osmanlıdan Günümüze Eğitim Tarihi AKYÜZ, Yahya. Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1997’ye) Prof.Dr ERGÜN, Mustafa.www.egitim.aku.edu.tr/reform.html


"İLKÖĞRETİM REFORMLARI HAZIRLAYAN: KADRİYE DOĞAN. OSMANLILARDA İLKÖĞRETİM NASILDI? Okulların kuruluşu: DDarüttalim MMektep MMektephane MMuallimhane." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları