Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hikmetli bilgi, tecrübe ile desteklenmiş ve uygulanabilir özellikler taşıyan ilimdir. Hikmet, ilim ile sanatın birleşmesidir. Elmalılı Muhammed Hamdi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hikmetli bilgi, tecrübe ile desteklenmiş ve uygulanabilir özellikler taşıyan ilimdir. Hikmet, ilim ile sanatın birleşmesidir. Elmalılı Muhammed Hamdi."— Sunum transkripti:

1 Hikmetli bilgi, tecrübe ile desteklenmiş ve uygulanabilir özellikler taşıyan ilimdir. Hikmet, ilim ile sanatın birleşmesidir. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır

2 Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır

3 Hayatı 1877 yılında Antalya'nın Elmalı ilçesinde Kar Yağdı Mahallesi’nde dünyaya gelmiştir. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Kültürevi

4 Hayatı Babası Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Yazır Köyü'nden Numan Efendidir. Numan Efendi küçük yaşta köyünden ayrılıp Elmalı'ya gelmiş, burada okumuş ve Şer'iyye Mahkemesi'nde Başkatip olmuştur. Annesi Fatma Hanım, Elmalı bilginlerinden Sarlar'lı Mehmet Efendi'nin kızıdır. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır

5 Hayatı İlk ve orta öğrenimi ile birlikte hafızlığını da Elmalı'da Rüşdiye Mektebinde tamamladı. Eğitimine devam etmek için on beş yaşındayken dayısı Mustafa Efendi ile birlikte 1895'de İstanbul'a gitti ve Küçük Ayasofya Medresesi'ne yerleşti. Ayasofya Medresesi

6 Hayatı Orada devrin büyük bilginlerinden olan Kayserili Mahmut Hamdi Efendi'den (Büyük Hamdi) icazet aldı. Bundan sonra hocası Büyük Hamdi, kendisi de Küçük Hamdi diye anılmaya başlandı. Birçok yazılarında da bu imzayı kullandı. Hafız Hamdi Hoca

7 Hayatı Soyadı kanunu çıkınca babasının köyü olan "Yazır" soyadını almasına rağmen doğduğu yer ile "Elmalılı" diye meşhur oldu. Eski Elmalı

8 Hayatı Tahsili esnasında Bakkal Arif Efendi ile Sami Efendi'nin hat derslerine devam ederek, onlardan da icazet aldı. Bir taraftan da kendi gayretleriyle felsefe ve musiki öğrendi. Hattat Sami Efendi

9 Hayatı Muhammed Hamdi, alimliği yanında, hafızlığı, hattatlığı, şairliği ve hatta ses musikisine aşinalığı olan; Arapça, Farsça ve Fransızca dillerini çok iyi bilen şeçkin bir büyüğümüzdür. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır

10 Hayatı Muhammed Hamdi, ülkeyi çağdaş ilim ve medeniyet seviyesine ulaştırmaya vesile olacağını düşündüğü, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ilmiye şubesine üye oldu. Beyazıt Medresesi'nde iki yıl süren Dersiamlık görevinden sonra II. Meşrutiyet'in ilk meclisine Antalya mebusu olarak girdi. Eski Meclis

11 Hayatı Daha sonra Şeyhulislâmlık Mektûbî Kalemi'nde görev aldı. Mekteb-i Nüvvâb ve Mekteb-i Kudat'ta fıkıh, Medresetü'l-Mütehassısîn'de usûl -i fıkıh, Süleymaniye Medresesi'nde Mantık, Mülkiye Mektebinde de Vakıf Hukuku dersleri okuttu. Süleymaniye Medresesi

12 Hayatı Cumhuriyet'in ilanından sonra medreselerin kaldırılması üzerine İstanbul'da evine çekilerek ilmi çalışmalarını sürdürmüştür. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır

13 Hak Dini Kur’an Dili Atatürk’ün talimatıyla 1926 da Kur’an-ı Kerim’in Türkçe tercümesini yapabilecek bir alim aranmaya başlandı. Sonunda görev talimat üzerine Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’a verildi. Bu tefsirle Atatürk bizzat ilgilendi. Mustafa Kemal Atatürk

14 Hak Dini Kur’an Dili «Hak Dini Kur’an Dili» da tamamlandı ve on bin adet basılarak halka ücretsiz olarak dağıtıldı. Sahasının en değerli kaynak eserleri arasında sayılır. Hak Dini Kur’an Dili

15 Vefatı Elmalılı Hafız Muhammed Hamdi Yazır, uzun zaman devam eden kalp yetmezliği rahatsızlığından ötürü Erenköy'de 27 Mayıs 1942'de vefat etti. Kabri, Sahra-yı Cedid mezarlığında bulunan babasının yanındadır. Elmalılı Hafız Muhammed Hamdi Yazır Mezarı

16 Basılı eserleri Sırat-ı Mustakim Sebilü'r- Reşad
Reyanü'l-Hak dergilerinden çıkan yazıları, Hak Dini Kur'an Dili, 9Cilt Fransızca'dan tercüme ettiği, önsüz ve dip notlarla zenginleştirdiği «Tahlili Tarihi Felsefe, Metalib ve Mezahip» adını verdiği Tarih Felsefesi İrşadü'l-AhlaffiAhkami'l-Evkaf SeferbahsiRisale'si

17 Basılmamış eserleri Suni Mantık Usul-i Fıkıh
Hukuk Kamusu(Eksik kalmıştır) Divan

18 Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Kent Müzesi
03 Ağustos 2013 tarihinde açılan Elmalılı Muhammet Hamdi Yazır Kent Müzesi Kar Yağdı Mahallesi 3 Nolu adreste (Belediye binası güney tarafı ) bulunmaktadır. Elmalılı Muhammet Hamdi Yazır’a ait birçok eser için mesai saatleri içerisinde Müzeyi ziyaret edebilirsiniz. Elmalılı Muhammet Hamdi Yazır Kent Müzesi

19 Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Fotoğraflar Duası (Senai Demirci)

20 El yazısıyla yazdığı bir şiir

21 Elmalılı Muhammet Hamdi Yazır’ın aynası ve kıyafetleri

22 Elmalılı Muhammet Hamdi Yazır’ın kendi yaptığı satranç ve domino takımı

23 Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın Duası
Senai Demirci seslendirmiştir


"Hikmetli bilgi, tecrübe ile desteklenmiş ve uygulanabilir özellikler taşıyan ilimdir. Hikmet, ilim ile sanatın birleşmesidir. Elmalılı Muhammed Hamdi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları