Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bölüm B Ders 1 Olam de Nekudim ve Kırılması

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bölüm B Ders 1 Olam de Nekudim ve Kırılması"— Sunum transkripti:

1 Bölüm B Ders 1 Olam de Nekudim ve Kırılması
KABALA’NIN BİLGELİĞİ ÖNSÖZ Giriş Dersler Bölüm B Ders 1 Olam de Nekudim ve Kırılması

2 Yaratılışın Düşüncesi
Buraya kadar ne öğrendik? Yaratılışın Düşüncesi Hohma Bina ZA Malkut Behina Alef - Behina Bet - - Behina Gimel - Behina Dalet Birinci Kısıtlama Olam de Adam Kadmon Atzilut Beria Yetzira Assiya Bu Dünya

3 SAG AB Galgalta Peh Tabur Sium Keter Hohma Bina Hesed Gevura Tifferet
Netzah Hod Yesod Malhut Peh Tabur Sium

4 Olam de Nekudim de ki yenilik –
İki seviyeye ayrılma ve üst kısmın alt kısıma girmesi: “Bil ki Nekudim’in tüm seviyeleri Malhut’un Bina’ya yükselmesiyle tayin edilir. Ve aslında iki bölüme ayrılırlar: “Panim ( partzufun yüz/surat kısmı) ve Ahorayim (partzufun sırt/arka kısmı)”. Nikvey Eynaim’de (göz delikleri) Zivug (çiftleşmek) yaptıktan sonra, Roş’da (kafa) sadece iki buçuk Sefirot olur: G”E (Galgalta Eynaim – Kafa tası ve gözler) yani: Keter, Hohma ve Bina’nın üst üçte biri ve aslında buna Kelim de Panim (yüz kısmının alıcıları) denir. Baal HaSulam “Kabala İlmine Önsöz”, Madde 76

5 “Kabala İlmine Önsöz”, Madde 76
“AHP (Avzen-Kulak, Hotem-Burun, Peh-ağız), Bina’nın alt üçte ikisinden oluşmaktadır yani ZA (zer anpin – küçük yüz) ve Nukva (kadın/dişi- aynı zamanda Malhut’da denir) Roş’un On Sefirotunun dışına çıkarlar ve artık Kelim de Ahorayim olarak adlandırılırlar ve bu kısım Zivug esnasında hesaba katılmaz. Her bir sonraki seviye benzer bir şekilde bölümlere ayrılır. Baal HaSulam “Kabala İlmine Önsöz”, Madde 76

6 Bu yeni oluşum yükselebilmek için bir fırsat verir.
Üst kısmın AHP’ı (Ahap’ı) zaten içimde var. Sadece bir embriyo gibi içinde yer almam gerekiyor. Ama bu başka bir dersin konusu…

7 GE ve AHP GE AHP

8 “Kabala İlmine Önsöz”, Madde 74
“Bu durumda olay Olam (dünya) de Nikudim (noktalar) dünyasının doğuşuyla ilgili: Dolayısıyla bu Reşimot Alef de Aviut’tur (Alma arzusunun 1. seviyesi) ve Bet de Hitlabşut (Kli’nin içindeki ışıkla ile ilgili bilginin 2. seviyesi). Bu çiftleşme sonucunda, “Bina be Kiruv” ya da “VAK de Bina” diye bilinen Sefira doğar; yani Bina ve ZA arasındaki yer. Bu Sefiraya Olam de Nikudim’in Keter’i denir. İkinci bir Zivug, Reşimot de Hitlabşut’ın (Zahar) Reşimot de Aviut’da (Nekeva) dahil olmasından kaynaklandı ve buradan ZA (ya da “VAK bli Roş”) seviyesinin Sefira’sı doğdu. Bu sefiraya Aba ve İma (Baba ve anne) de Olam de Nikudim denir. Ve sırt sırta (Ahor be Ahor) durumundadırlar.” Reşimot = manevi bilgi/ hafıza Aviut = partzufdaki arzuyla ile ilgili bilgi Hitlabşut = Kli’nin içerisinde sardığı ışıkla ilgili bilgi / hafıza Baal HaSulam “Kabala İlmine Önsöz”, Madde 74

9 “Kabala İlmine Önsöz”, Madde 75
Olam de Nikudim’de, alt alta olan üç seviyeden bahsediyoruz:    a) VAK de Bina seviyesindeki Keter de Nikudim;    b) İki Baş olan – ZA seviyesindeki Aba ve İma;    c) Zat ya da HaGaT NHYM – Guf de Nikudim. Guf = Beden Zat = alt 7 HaGaT = Hesed – Gevurah – Tifferet NHYM = Netzah – Hod – Yesod - Malhut Baal HaSulam “Kabala İlmine Önsöz”, Madde 75

10 Olam de Nekudim Katnut De Galgalta Peh Tabur Keter Hohma Bina ZA
Hesed Gevura Tifferet Peh Tabur Keter Hohma Bina ZA Malhut Keter Aba İma Netzah Hod Roş, GAR De Galgalta Guf ZON Netzah Hod Yesod Malhut Yesod Malhut De Nekudot de SAG Sium

11 Şimdi kutsallık alma arzusunun bir kısmını daha fethetti-
Katnut’taki Olam de Nekudim Peki ya Parsa’nın altındaki kısım ? Maneviyattaki her hareket bir bütün olmak zorunda olduğundan hem Katnut hem de Gadlut vardır.

12 Ve tabi ki Galgalta’nın Netzah Hod Yesod’u da (Parsa’nın altındaki arzu) AB-SAG denilen Gadlut’un ışığını talep etmektedir. Alt taraftan yukarıya gelen her talebe (bu ilişki sadece ikinci kısıtlamadan sonra olur) Mayin Nukvin (MAN = dua) denir. Dolayısıyla şimdi MAN Gadlut’un ışığı için edilmektedir.

13 “Kabala İlmine Önsöz”, Madde 101
“… Aba ve İma AB-SAG’ın ışığını ZON de AK’dan almıştı, buna Şuruk denir. Sonra Malhut Nikvey Eynaim’den Peh’e aşağı doğru iner, böylelikle Olam de Nikudim dünyasında GE de ZON’un seviyesine düşen Aba ve İma’nın AHP’ını yükseltir. Olam de Nikudim’in GE de Zat’ı onlarla birlikte yükselir ve Behinat MAN’ı oluşturur, bu Sefirot Aba ve İma’yı yüz yüze (Panim be panim) getirir.” Baal HaSulam “Kabala İlmine Önsöz”, Madde 101

14 “Kabala İlmine Önsöz”, Madde 101
“Behina Dalet’in perdesinde yapılan Zivug de Hakaa, Keter’in seviyesinde Yehida ışığıyla 10 tam Sefirotun oluşmasına neden oldu. Aba ve İma’nın içindeki Zat de Nikudim (Man, Sefira Daat) Roş de Aba ve İma’dan çok güçlü ışık alırlar...” Baal HaSulam “Kabala İlmine Önsöz”, Madde 101

15 Kabala İlmine Önsöz, Madde 105
“… Ancak, Parsa’da Malhut’un gücü bu arzuları (Kelim-alıcılar) etkilediği için Meleh haDaat onlardan kaybolur ve köklerine yükselirler ve bu arada hem Panim hem de Ahorayim de Meleh ha Daat’taki tüm kelim kırılırlar, ölürler ve BYA’ya düşerler.” Baal HaSulam Kabala İlmine Önsöz, Madde 105 No reference to the Madde number

16 Aba ve İma’nın 10 sefirotu
SAG Olam de Nekudim Gadlut Olam de Nekudim Katnut Nekudot de SAG Tabur Keter’in 10 sefirotu GE Keter Aba ve İma’nın 10 sefirotu GE Aba Ve Ima ZON’un 10 Sefirotu GE ZON Bina de Guf Tifferet Roş de ZON 8 Krallar İkinci Kısıtlama Guf de ZON Kırılma Sium

17 Kırılmadan oluşan Partzufime Krallar denir.
Çünkü Sefira Malhut’dan (Krallık) gelirler ve ve şu şekilde kırılırlar: “Aviut Alef’deki son Zivug’un bitmesinden sonra, Aba ve İma’daki tüm AHP’ın düşüşü durdu; dolayısıyla Aba ve İma’nın Meleh de haDaat’ı kırılınca , Keter’in AHP’ı yok oldu. Aba ve İma’daki Meleh haHesed’in arzuları kırıldıktan sonra, AHP de Hohma kayboldu. Aba ve İma’daki Meleh ha Gevurah kırılınca AHP de Bina kayboldu.” Baal HaSulam “Kabala İlmine Önsöz”, Madde 108

18 “Kabala İlmine Önsöz”, Madde 108
“Ve Gevura’nın Kralı’nın kırılmasıyla Bina’nın seviyesine ait AHP iptal oldu... Ve o Nekudim’in dördünce kralı ve oda Beria Yetzira ve Asiya’yanın çekimine geldi, kırıldı ve öldü.” Baal HaSulam “Kabala İlmine Önsöz”, Madde 108 Couldn’t find in the text

19 Ve bu krallara, Hohma’nın ışığıyla kırılmış, Hesed, Gevurah, Tifferet’in kralları denir.

20 “Kabala İlmine Önsöz”, Madde 109
“… Sonra Aviut de Behina Bet seviyesindeki Zivug, Bina’nın seviyesini oluşturur. Yeni Partzufun Guf’u Netzah ve Hod alıcılarına yayılır. Bu Olam de Nikudim’in BYA’ya ulaşıp kırılan ve ölen altıncı Meleh’idir. Aviut Alef hem Roş’da hem de Guf’da kaybolur, AHP de Roş bu arada da Guf’un alt kısmına düşer.” Baal HaSulam “Kabala İlmine Önsöz”, Madde 109

21 “Kabala İlmine Önsöz”, Madde 109
“Ve sonra içinde geriye kalan Behina Alef’in ağırlığını üzerinde Zivug yapıldı ve üzerinde Zer Anpin oluştu ve Guf’u baştan aşağı Yesod klisinde genişledi,ve o Nekudim’in altıncı Kralı. Ve o da Beria Yetzira ve Assiya’yanın çekimine geldi ve kırılıp öldü ve Behina Alef’in ağırlığı hem Roş’da hem de Guf’da arındı. Ve bundan sonra Zivug Behina Şoreş’in Masah’da kalan ağırlığında yapıldı ve içerisinde Malhut’un seviyesi oluştu ve üstü de altıda Malhut klisine doğru celbedildi ve o Nekudim’in yedinci Kralı.” Baal HaSulam “Kabala İlmine Önsöz”, Madde 109 Not found

22 “Kabala İlmine Önsöz”, Madde 109
“Ve o da BYA’yanın çekimiyle kırılıp öldü. Ve şimdi Yeşsut’un Sırtındaki Kelim (İsrail Saba ve Tıvuna) ve Zat de Nekudim’in tüm kelimi yedi Kral olarak bilinen iptal etmelerini durdurdular.” Baal HaSulam “Kabala İlmine Önsöz”, Madde 109 Not found

23 Ve onlara Merhamet ışığıyla kırılan Tifferet, Netzah, Hod, Yesod’un Kralları denir.

24 Guf de Malhut Merhamet Işığı Erdemlilik Işığı Şoreş Alef Bet Gimel
Daat Hesed Gevura Tifferet Netzah Hod Yesod Malhut Roş’daki Guf’u temsil eden. Merhamet Işığı Erdemlilik Işığı Şoreş Alef Bet Gimel Dalet Kabalık/Bayağı Üst Yarısı Daat Hesed Gevura Tifferet Şoreş Alef Bet Gimel Dalet Kabalık/Bayağı Tifferet Netzah Hod Yesod Alt Yarısı

25 Hesed, Gevurah ve Tifferet’in dört kralının kırılmasıyla ilgili olarak:
Bizim dünyamızda birinci tapınak erdemlilik ışığıyla kırıldı. Ve Tifferet, Netzah, Hod, Yesod’un krallarının kırılmasıyla ilgili olarak: İkinci tapınak merhamet ışığıyla kırıldı.

26 Buraya kadar ne öğrendik?

27 8 Kral SAG Tabur ZON’un 10 sefirotu Tifferet Sium
Olam de Nekudim Gadlut Olam de Nekudim Katnut Nekudot de SAG Tabur 10 Sefirot Keter GE Keter 10 Sefirot Aba ve İma GE Aba Ve İma ZON’un 10 sefirotu GE ZON Bina de Guf Tifferet Roş de ZON 8 Kral İkinci Kısıtlama Guf de ZON Sium

28 Atzilut dünyası ve Beria, Yetzira ve Assiya dünyaları
Sonraki konu: Islah Atzilut dünyası ve Beria, Yetzira ve Assiya dünyaları


"Bölüm B Ders 1 Olam de Nekudim ve Kırılması" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları