Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bölüm B Ders 3: ISLAH Atzilut dünyası ve Beria, Yetzira ve Assiya dünyaları Atzilut dünyası ve Beria, Yetzira ve Assiya dünyaları Bölüm B Ders 3: ISLAH.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bölüm B Ders 3: ISLAH Atzilut dünyası ve Beria, Yetzira ve Assiya dünyaları Atzilut dünyası ve Beria, Yetzira ve Assiya dünyaları Bölüm B Ders 3: ISLAH."— Sunum transkripti:

1 Bölüm B Ders 3: ISLAH Atzilut dünyası ve Beria, Yetzira ve Assiya dünyaları Atzilut dünyası ve Beria, Yetzira ve Assiya dünyaları Bölüm B Ders 3: ISLAH Atzilut dünyası ve Beria, Yetzira ve Assiya dünyaları Atzilut dünyası ve Beria, Yetzira ve Assiya dünyaları KABALA İLMİNE GİRİŞ DERSLERİ KABALA İLMİNE GİRİŞ DERSLERİ www.kabbalah.info/tr www.kabala.info.tr www.kabbalah.info/tr www.kabala.info.tr turkish@kabbalah.info turkish@kabbalah.info www.kabbalah.info/tr www.kabala.info.tr www.kabbalah.info/tr www.kabala.info.tr turkish@kabbalah.info turkish@kabbalah.info

2  Son dersde yedi kralın nasıl kırıldığını öğrendik (ya da arzularsanız 8) ve Adam Kadmon’un ayaklarının altında nasıl bu dünyanın seviyesine düştüğünü gördük.  Bu dersde Atzilut dünyasının nasıl bu kırılan alıcıların ıslah olduğu dünya olduğunu ve nasıl Beria, Yetzira ve Assiya dünyalarının oluştuğunu göreceğiz. Şu ana kadar ne öğrendik?

3 “Partzuf Nekudot de Sag önceden Tızimtzum Bet esnasında oldu (Malkut’un Bina’ya yükselişi) yani, MAN’ın oluşumundan ve Zivug’un Roş de Sag’daki Nikvey Eynaim’de olmasından önce. Bu ayırım şöyle oldu...” Baal HaSulam “Kabala İlmine Giriş”, Madde 66 “Partzuf Nekudot de Sag önceden Tızimtzum Bet esnasında oldu (Malkut’un Bina’ya yükselişi) yani, MAN’ın oluşumundan ve Zivug’un Roş de Sag’daki Nikvey Eynaim’de olmasından önce. Bu ayırım şöyle oldu...” Baal HaSulam “Kabala İlmine Giriş”, Madde 66

4 “Keter, Hohma, Bina, Hesed, Gevurah ve Tifferet’in üst 1/3’ü, Hazeh’ine kadar olan yer Atzilut. Hazeh’den Tifferet’in sonuna kadar olan yerde Beria. Netzah, Hod ve Yesod’un olduğu yer Yetzira. Malkut’un olduğu yer Assiya.” Baal HaSulam Baal HaSulam “Kabala İlmine Giriş”, Madde 66

5 Galgalta Eynaim OzenHotemPeh OzenHotemPeh PehPeh TaburTabur SiumSium Nekudot de SAG ParsaParsa KeterHohmaBina Hesed GevuraTifferetNetzahHodYesod Malhut KeterHohmaBina Hesed GevuraTifferetNetzahHodYesod Malhut Bayağılık: ŞoreşAlefBetGimelDalet ŞoreşAlefBetGimelDalet Dünya Atzilut GalgaltaGalgalta ABAB SAGSAG Dünya Beria Dünya Yetzira Dünya Assiya

6 Bizim için şu an önemli olan yer Atzilut dünyası; ıslahın olduğu yer: “Atzilut dünyasının yeri üst ışığın Tifferet’e yayılmaya başladığı yerdir, Partzuf’un bittiği yer, yani Malhut’un sonlandığı Bina’ya yükseldiği yer, ki onun altına ışık giremez. Dolayısıyla, Atzilut dünyasının yeri Hazeh’de sona erer, yani Tifferetn’in üst 1/3 kısmıyla alt 2/3 kısmının sınırında. Bu sınıra Parsa denir ve Atzilut dünyasının altındadır.” Baal HaSulam “Kabala İlmine Giriş”, Madde 67

7 “Burada oluşan bu yeni Sium’a Parsa dedik ve Atzilut dünyasının altında.” Baal HaSulam “Kabala İlmine Giriş”, Madde 67 “Burada oluşan bu yeni Sium’a Parsa dedik ve Atzilut dünyasının altında.” Baal HaSulam “Kabala İlmine Giriş”, Madde 67

8 Şimdi bir soru doğar: Neden Galgalta, AB, SAG’a Partzufim denir de Nekudim Dünyasına ve Atzilut’a dünya adı verilir?

9 Ya da Baal HaSulam’ın sorduğu şekliyle: “ AK dünyasının neden ilk üç seviyesine Partzufim denilip dünya denilmediğini ve neden AK dünyasının 4. seviyesine Nikudim dünyası ve 5. seviyesine de Atzilut dünyası denir anlamamız gerekir.” Baal HaSulam “Kabala İlmine Giriş”, Madde 114 “ AK dünyasının neden ilk üç seviyesine Partzufim denilip dünya denilmediğini ve neden AK dünyasının 4. seviyesine Nikudim dünyası ve 5. seviyesine de Atzilut dünyası denir anlamamız gerekir.” Baal HaSulam “Kabala İlmine Giriş”, Madde 114

10 Ve şöyle açıklıyor: “Partzuf ve Dünya arasındaki farkı bilmeliyiz. Partzuf 10 sefirottan oluşan her hangi bir seviyedir ve üst Partzuf’un Masah de Guf’unda olan Zivug’un masahı zayıflatmasıyla ve Peh de Roş’daki Masah’la üst Partzuf’da bütünleşmesiyle oluşur. Üst Partzuf’un Roş’undan doğduktan sonra Roş’a, Toh’a ve Sof’a yayılır ve alt alta 5 seviyesi vardır ve bunlara Taamim ve Nekudot denir. Ancak, adını sadece Taamim’den alır. Buna benzer şekilde, ilk 3 Partzufim; AK dünyasındaki Galgalta, AB ve SAG doğup isimlerini kendi Taamim’lerinden aldılar, Keter – Hohma ve Bina. Dünyalar bir önceki dünyanın içinde olan herşeyi de barındırır, sanki bir damganın kağıttaki izi gibi...” Baal HaSulam “Kabala İlmine Giriş”, Madde 115 “Partzuf ve Dünya arasındaki farkı bilmeliyiz. Partzuf 10 sefirottan oluşan her hangi bir seviyedir ve üst Partzuf’un Masah de Guf’unda olan Zivug’un masahı zayıflatmasıyla ve Peh de Roş’daki Masah’la üst Partzuf’da bütünleşmesiyle oluşur. Üst Partzuf’un Roş’undan doğduktan sonra Roş’a, Toh’a ve Sof’a yayılır ve alt alta 5 seviyesi vardır ve bunlara Taamim ve Nekudot denir. Ancak, adını sadece Taamim’den alır. Buna benzer şekilde, ilk 3 Partzufim; AK dünyasındaki Galgalta, AB ve SAG doğup isimlerini kendi Taamim’lerinden aldılar, Keter – Hohma ve Bina. Dünyalar bir önceki dünyanın içinde olan herşeyi de barındırır, sanki bir damganın kağıttaki izi gibi...” Baal HaSulam “Kabala İlmine Giriş”, Madde 115

11 Bu demektirki Partzuf’un kendi yapısı vardır: Roş TohToh PehPeh TaburTabur SiumSium Hesaplamaları yaptığı yer Boş kalan kısım SofSof Işığı aldığı yer

12 Partzuf Peh’in Masah’ında Zivug de Hakaa yapar (daha önce öğrendiğimiz gibi) ve 10 sefirotun yapısıyla oluşur: Roş TohToh SofSof Peh (Perde – ihsan etme niyeti ) TaburTabur SiumSium PartzufPartzuf Or Yaşar OrHozerOrHozer

13  Nekudim dünyası, Nekudot de Sag’ın Netzah, Hod ve Yesod’u üzerine inşa edilmişti ve Atzilut dünyası kırılan 7 kralın alıcıları üzerine inşa edilecek. Her ikiside mühür ve damga olarak inşa edilmiş durumdadır.  Bilinmelidir ki her önceki Partzuf için üst tabiri kullanılır. Buna karşılık olarak, dünyalar önceki safhaların alıcıları üzerine inşa edilmiştir ve öğrendiğimiz gibi alıcı oluşturmazlar:

14 “Biliyoruz ki Nikudim dünyası AK’ın damgası gibidir. Benzer olarak, 5. Partzuf de AK (MA Hadaş) oluşmuştu. Nikudim dünyasını eş bir kopyası olarak bilinir, şöyleki Nikudim’de kullanılıp kırılıp yok olan, MA Hadaş’da tekrar yenilenip inşa edildi.” Baal HaSulam “Kabala İlmine Giriş”, Madde 117 “Biliyoruz ki Nikudim dünyası AK’ın damgası gibidir. Benzer olarak, 5. Partzuf de AK (MA Hadaş) oluşmuştu. Nikudim dünyasını eş bir kopyası olarak bilinir, şöyleki Nikudim’de kullanılıp kırılıp yok olan, MA Hadaş’da tekrar yenilenip inşa edildi.” Baal HaSulam “Kabala İlmine Giriş”, Madde 117

15 “Bu dünyada bağımsız kabul edilir ve Atzilut adındadır. Pozisyonu Parsa (Tızimtzum Bet’ten sonra oluşmuştur) ile Tabur’un arasıdır. Ayrıca ıslah dünyası denir. Nikudim dünyası kırıldıktan ve yok olduktan sonra, Atzilut dünyası aynı kırılan Behinot’tan oluşmuştu. Dolayısıyla, Nikudim dünyası MA Hadaş’ın yardımıyla ıslah olur, burada AHP’ların hepsi Aba ve İma’nın Guf’una düştü ve Yeşsut bir araya gelip Gar’a dönerler. Zat’ın BYA’ya düşüp ölen tüm Panim ve Ahoraim’i şimdi geri dönüp MA Hadaş’ın yardımıyla Atzilut’a yükselir.” Baal HaSulam “Kabala İlmine Giriş”, Madde 117 “Bu dünyada bağımsız kabul edilir ve Atzilut adındadır. Pozisyonu Parsa (Tızimtzum Bet’ten sonra oluşmuştur) ile Tabur’un arasıdır. Ayrıca ıslah dünyası denir. Nikudim dünyası kırıldıktan ve yok olduktan sonra, Atzilut dünyası aynı kırılan Behinot’tan oluşmuştu. Dolayısıyla, Nikudim dünyası MA Hadaş’ın yardımıyla ıslah olur, burada AHP’ların hepsi Aba ve İma’nın Guf’una düştü ve Yeşsut bir araya gelip Gar’a dönerler. Zat’ın BYA’ya düşüp ölen tüm Panim ve Ahoraim’i şimdi geri dönüp MA Hadaş’ın yardımıyla Atzilut’a yükselir.” Baal HaSulam “Kabala İlmine Giriş”, Madde 117

16 Madem şimdi Atzilut dünyası doğdu, BYA dünyalarının nereden ortaya çıktığını anlamaya çalışalım. Kırılan bütün alıcılar Atzilut dünyası tarafındanmı ıslah edilir? Ve eğer öyleyse o zaman neden BYA dünyalarına ihtiyaç var?

17 Nekudim dünyası kırıldı ve tüm alıcılar/arzular/Kelim perdelerini kaybettiler. Şimdi tüm kelim karıştı, ışık gelmeye başlar ve yaratılan varlık ışığın içerisinde 4 çeşit kelim’in varlığını görür.

18  GE -Özgecil alıcılar (Kelim/ arzular)  GE’nin içindeki AHP - Özgecil kelimin içindeki alma özellikli kelim  AHP’ın içinde GE - AHP’ın içinde özgecil kelim  AHP – Taştan Kalp (Leva Evın)

19 Kırılmadan Sonra GE AHP’de GE GE’de AHP AHP (taştan kalp) Bencil Arzular Özgecil arzular

20 AHP taştan kalp ל"ב = 32 AtzilutBeriaYetziraAssiya Parsa GE AHP’de GE 4 x 8 4 x 8 GE’de AHP GE’de AHP Yükselişin YükselişinAHP’si Bunu sonra çalışacağız… Malhut’un Malhut’un Kralları KrallarıBehinot

21  GE, Bet seviyesinin bayağlığına girer = yani Ozen’de (kulak), Beria dünyası denir  GE, Gimel seviyesinin bayağılığına girer = Hotem’de (burun), Yetzira dünyası denir  GE, Dalet seviyesinin bayağılığına girer = Peh’de (ağız), Assiya dünyası denir Peki kırılmadan ne kazanç edildi? GE AHP’ye girdi ve AHP’de GE’ye girip karıştı

22 Galgalta Eynaim OzenHotemPeh OzenHotemPeh PehPeh TaburTabur SiumSium Nekudot de SAG ParsaParsa KeterHohmaBina Hesed GevuraTifferetNetzahHodYesodMalhutKeterHohmaBina GevuraTifferetNetzahHodYesodMalhut Bayağılık: ŞoreşAlefBetGimelDalet ŞoreşAlefBetGimelDalet Dünya Atzilut GalgaltaGalgalta ABAB SAGSAG Dünya Beria Dünya Yetzira Dünya Assiya

23 İlk insanın ruhunun doğuşu Sonraki basamak:


"Bölüm B Ders 3: ISLAH Atzilut dünyası ve Beria, Yetzira ve Assiya dünyaları Atzilut dünyası ve Beria, Yetzira ve Assiya dünyaları Bölüm B Ders 3: ISLAH." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları